Pikanäppäimet ovat näppäimiä tai näppäinyhdistelmiä, joiden avulla voidaan tehdä joitakin samoja toimia kuin hiirellä.

Seuraavassa luettelossa on kuvattu monien Windows 10:n mukana toimitettavien Microsoft-sovellusten yleisimmät pikanäppäimet. Luettelossa on seuraavien sovellusten pikanäppäimet:

Monissa näissä sovelluksissa pikanäppäimet näkyvät myös työkaluvihjeessä, kun viet hiiriosoittimen painikkeen päälle. Toisissa sovelluksissa näppäimen Alt tai F10 painaminen tuo näkyviin käytettävissä olevat pikanäppäimet. Jos valikkovaihtoehdon kirjain on alleviivattu, voit valita kyseisen vaihtoehdon painamalla Alt-näppäintä ja alleviivattua kirjainta yhtä aikaa. Jos esimerkiksi haluat luoda uuden kuvan Paintissa, paina Ctrl+N.  

Huomautus: Jos käytät kosketusnäppäimistöä, sinun täytyy painaa Ctrl-näppäintä nähdäksesi jotkin pikanäppäimet.

Laskimen pikanäppäimet

Painettava näppäin

Toiminto

Alt+1

Siirtää Nelilaskin-tilaan

Alt+2

Siirtää Funktiolaskin-tilaan

Alt+3

Siirtää Kaavio-tilaan

Alt+4

Siirtää Ohjelmoija-tilaan

Alt+5

Siirtyy Päivämäärän laskeminen -tilaan

Ctrl+M

Tallentaa muistiin Nelilaskin-tilassa, Funktiolaskin-tilassa ja Ohjelmoija-tilassa

Ctrl + P

Lisää muistiin Nelilaskin-tilassa, Funktiolaskin-tilassa ja Ohjelmoija-tilassa

Ctrl + Q

Vähentää muistista Nelilaskin-tilassa, Funktiolaskin-tilassa ja Ohjelmoija-tilassa

Ctrl + R

Palauttaa muistista Nelilaskin-tilassa, Funktiolaskin-tilassa ja Ohjelmoija-tilassa

Ctrl + L

Tyhjentää muistin

Delete

Tyhjentää nykyisen syötteen (valitse CE)

Esc

Tyhjentää syötteen kokonaan (valitse C)

Sarkain

Siirtyy käyttöliittymän seuraavaan kohteeseen ja kohdistaa siihen

Välilyönti

Valitsee käyttöliittymän kohdistetun kohteen

Enter

Valitsee = Nelilaskin-tilassa, Funktiolaskin-tilassa ja Ohjelmoija-tilassa

F9

Valitsee +/- Nelilaskin-tilassa, Funktiolaskin-tilassa ja Ohjelmoija-tilassa

R

Valitsee 1/x Nelilaskin-tilassa ja Funktiolaskin-tilassa

@

Valitse 2√ x vakio tilassa ja tieteellinen tila

%

Valitsee % Nelilaskin-tilassa ja Ohjelmoija-tilassa

Ctrl+H

Kun Historia-painike on näkyvissä, valitsee Historia-painikkeen Nelilaskin-tilassa ja Funktiolaskin-tilassa

Ylänuoli

Siirtyy ylöspäin historialuettelossa, muistiluettelossa ja valikkokohteissa

Alanuoli

Siirtyy alaspäin historialuettelossa, muistiluettelossa ja valikkokohteissa

Ctrl + vaihto + D

Tyhjentää historian

F3

Valitsee Asteet Funktiolaskin-tilassa

F4

Valitsee Radiaanit Funktiolaskin-tilassa

F5

Valitsee Gradientit Funktiolaskin-tilassa

G

Valitse 2xfunktio Laskin-tilassa

Ctrl + G

Valitse 10xfunktio Laskin-tilassa

S

Valitse 10xtieteellisessä tilassa

Vaihto+S

Valitse Sin-1 funktio Laskin-tilassa

Ctrl + S

Valitsee sinh Funktiolaskin-tilassa

Ctrl+Vaihto+S

Valitse sinh-1 funktio Laskin-tilassa

T

Valitsee tan Funktiolaskin-tilassa

Vaihto + T

Valitse Tan-1 funktio Laskin-tilassa

Ctrl + T

Valitsee tanh Funktiolaskin-tilassa

Ctrl+Vaihto+T

Valitse tieteellinen tila -kohdassa TANH-1 

O

Valitsee cos Funktiolaskin-tilassa

Vaihto+O

Valitse cos-1 funktio Laskin-tilassa

Ctrl+O

Valitsee cosh Funktiolaskin-tilassa

Ctrl+Vaihto+O

Valitse COSH-1 funktio Laskin-tilassa

U

Valitsee sec Funktiolaskin-tilassa

Vaihto+U

Valitse SEC-1 funktio Laskin-tilassa

Ctrl + U

Valitsee sech Funktiolaskin-tilassa

Ctrl+Vaihto+U

Valitse tieteellinen tila -kohdassa sedh-1 

I

Valitsee csc Funktiolaskin-tilassa

Vaihto + I

Valitse CSC-1 funktio Laskin-tilassa

Ctrl + I

Valitsee csch Funktiolaskin-tilassa

Ctrl+Vaihto+I

Valitse kosekh-1 funktio Laskin-tilassa

J

Valitsee cot Funktiolaskin-tilassa

Vaihto+J

Valitse COT-1 funktio Laskin-tilassa

Ctrl + J

Valitsee coth Funktiolaskin-tilassa

Ctrl+Vaihto+J

Valitse coth-1 funktio Laskin-tilassa

Ctrl + Y

Valitsey√ x funktio Laskin-tilassa

Vaihto+\

Valitsee |x| Funktiolaskin-tilassa

[

Valitse ⌊ x⌋  Funktio Laskin-tilassa

]

Valitse ⌈ x⌉ Funktio Laskin-tilassa

L

Valitsee log Funktiolaskin-tilassa

Vaihto+L

Valitse lokiyx tieteellisessä tilassa

M

Valitsee dms Funktiolaskin-tilassa

N

Valitsee ln Funktiolaskin-tilassa

Ctrl + N

Valitse ex funktio Laskin-tilassa

P

Valitsee Pi Funktiolaskin-tilassa

Q

Select x2 in Standard Mode ja Scientific Mode

V

Painaa F-E-painikettaFunktiolaskin-tilassa

X

Valitsee exp Funktiolaskin-tilassa

Y, ^

Valitse funktio Laskin-tilassa xy 

#

Valitse x3 funktio Laskin-tilassa

!

Valitse n!Funktio Laskin-tilassa

%

Valitsee mod Funktiolaskin-tilassa

Ctrl++ numeronäppäimistöllä

Lähentää kaaviota Kaavio-tilassa

Ctrl+- numeronäppäimistöllä

Loitontaa kaaviota Kaavio-tilassa

F2

Valitsee DWORD Ohjelmoija-tilassa

F3

Valitsee WORD Ohjelmointilaskin-tilassa

F4

Valitsee BYTE Ohjelmoija-tilassa

F5

Valitsee HEX Ohjelmoija-tilassa

F6

Valitsee toiminnon DEC Ohjelmoija-tilassa

F7

Valitsee toiminnon OCT Ohjelmoija-tilassa

F8

Valitsee toiminnon BIN Ohjelmoija-tilassa

F12

Valitsee toiminnon QWORD Ohjelmoija-tilassa

A–F

Valitsee kirjaimet A–F Ohjelmoija-tilassa, kun HEX on valittuna

Vaihto+,

Valitsee RoL Ohjelmoija-tilassa, kun Bit Shift on määritetty jompaankumpaan kehävaihtoon

Vaihto+.

Valitsee RoR Ohjelmoija-tilassa, kun Bit Shift on määritetty jompaankumpaan Kehä-vaihtoon

Vaihto+,

Valitsee Lsh Ohjelmoija-tilassa. kun Bit Shift on määritetty Aritmeettinen- tai Looginen-vaihtoon

Vaihto+.

Valitsee Rsh Ohjelmoija-tilassa. kun Bit Shift on määritetty Aritmeettinen- tai Looginen-vaihtoon

%

Valitsee % Ohjelmoija-tilassa

|

Valitsee OR Ohjelmoija-tilassa

^

Valitsee XOR Ohjelmoija-tilassa

\

Valitsee NOR Ohjelmoija-tilassa

~

Valitsee NOT Ohjelmoija-tilassa

&

Valitsee AND Ohjelmoija-tilassa

.

Valitsee NAND Ohjelmoija-tilassa

Pelipalkin pikanäppäimet

Painettava näppäin

Toiminto

Windows-näppäin + G

Avaa pelipalkin, kun peli on avoinna

Windows-näppäin +Alt+G

Tallentaa viimeiset 30 sekuntia

Windows-näppäin +Alt+R

Aloittaa tai lopettaa tallennuksen

Windows-näppäin +Alt+Print Screen

Ottaa pelistä näyttökuvan

Windows-näppäin +Alt+T

Näyttää tai piilottaa tallennusajastimen

Windows-näppäin +Alt+M

Ottaa mikrofonin käyttöön tai poistaa sen käytöstä

Windows-näppäin +Alt+B

Aloittaa tai lopettaa lähettämisen

Windows-näppäin +Alt+W

Näyttää kameran lähettämisen aikana

Grooven pikanäppäimet

Painettava näppäin

Toiminto

Ctrl + P

Aloittaa toiston tai tauon

Ctrl + F

Siirtyy seuraavaan kappaleeseen

Ctrl + B

Aloittaa nykyisen kappaleen alusta tai siirtyy edelliseen kappaleeseen

F9

Suurentaa äänenvoimakkuutta

F8

Pienentää äänenvoimakkuutta

F7

Vaimentaa äänen

Ctrl+Enter

Valitsee kohteen ja siirtyy valintatilaan

Ctrl + A

Valitsee kaikki

Delete

Poistaa valitut kohteet

Ctrl+Vaihto+P

Toistaa valitun kohteen

Ctrl + T

Ottaa jatkuvan toiston käyttöön tai poistaa sen käytöstä

Ctrl+H

Ottaa satunnaistoiston käyttöön tai poistaa sen käytöstä

Ctrl + Q

Haku

Määrittää pikanäppäimet

Painettava näppäin

Toiminto

Nuolinäppäimet

Panoroi karttaa mihin tahansa suuntaan

Ctrl+plus- tai miinusnäppäin

Lähentää tai loitontaa

Ctrl+vasen tai oikea nuolinäppäin

Kierto

Ctrl+ylä- tai alanuolinäppäin

Kallistaa karttaa

plus- tai miinusnäppäin

Lähentää tai loitontaa 3D-kaupungit-näkymää

PageUp tai PageDown

Siirtyy kauemmas tai lähemmäs 3D-kaupungit-näkymässä

Ctrl + Y

Siirtyy ilmakuva- ja tienäkymien välillä

Ctrl + Home

Keskittää kartan nykyiseen sijaintiin

Ctrl + D

Saa reittiohjeet

Ctrl + F

Haku

Ctrl + M

Pienentää aktiivisen välilehden

Ctrl + P

Tulostaminen

Ctrl + T

Näyttää tai piilottaa liikenteen

Askelpalautin

Palaa takaisin

Ctrl+H

Jaa

Ctrl + L

Siirtää kohdistuksen kartalle

Ctrl + W

Sulkee aktiivisen välilehden

Ctrl + sarkain

Siirtyy seuraavaan välilehteen

Ctrl + vaihto + sarkain

Siirtyy edelliseen välilehteen

Ctrl + S

Näyttää tai piilottaa Streetside-näkymän

Ctrl + C

Kopioi leikepöydälle

Elokuvat ja TV -sovelluksen pikanäppäimet

Painettava näppäin

Toiminto

Alt + Enter

Toistaa koko näytössä

Esc

Poistuu koko näytön tilasta

Enter

Valitsee kohteen, jossa kohdistin on

Välilyönti

tai

Ctrl + P

Toistaa tai keskeyttää (kun video on kohdistettuna)

Alt + vasen nuolinäppäin

tai

Windows-näppäin + askelpalautin 

Palaa takaisin

Ctrl + T

Ottaa jatkuvan toiston käyttöön tai poistaa sen käytöstä

F7

Mykistää äänen

F8

Pienentää äänenvoimakkuutta

F9

Suurentaa äänenvoimakkuutta

Paintin pikanäppäimet

Painettava näppäin

Toiminto

F11

Näyttää kuvan koko näytön tilassa

F12

Tallentaa kuvan uutena tiedostona

Ctrl + A

Valitsee koko kuvan

Ctrl + B

Lihavoi valitun tekstin

Ctrl + C

Kopioi valinnan leikepöydälle

Ctrl + E

Avaa Ominaisuudet-valintaikkunan

Ctrl + G

Näyttää tai piilottaa ruudukon

Ctrl + I

Kursivoi valitun tekstin

Ctrl + N

Luo uuden kuvan

Ctrl+O

Avaa aiemmin luodun kuvan

Ctrl + P

Tulostaa kuvan

Ctrl + R

Näyttää tai piilottaa viivaimen

Ctrl + S

Tallentaa kuvan muutokset

Ctrl + U

Alleviivaa valitun tekstin

Ctrl + V

Liittää valinnan leikepöydältä

Ctrl + W

Avaa Koon muuttaminen ja viistottaminen -valintaikkunan

Ctrl + X

Leikkaa valitun kohteen

Ctrl + Y

Tekee muutoksen uudelleen

Ctrl + Z

Kumoaa muutoksen

Ctrl+plus (+)

Leventää siveltimen, viivan tai muodon ääriviivaa yhdellä kuvapisteellä

Ctrl+miinus (-)

Kaventaa siveltimen, viivan tai muodon ääriviivaa yhdellä kuvapisteellä

Ctrl + Page Up

Lähentää

Ctrl+Page Down

Loitontaa

Alt + F4

Sulkee kuvan sekä kuvan Paint-ikkunan

Oikea nuoli

Siirtää valittua kohdetta tai aktiivista muotoa yhden kuvapisteen oikealle

Vasen nuoli

Siirtää valittua kohdetta tai aktiivista muotoa yhden kuvapisteen vasemmalle

Alanuoli

Siirtää valittua kohdetta tai aktiivista muotoa yhden kuvapisteen alaspäin

Ylänuoli

Siirtää valittua kohdetta tai aktiivista muotoa yhden kuvapisteen ylöspäin

Vaihto + F10

Näyttää pikavalikon

Paint 3D:n pikanäppäimet

Painettava näppäin

Toiminto

Ctrl+0 tai numeronäppäimistön 0-näppäin

Palauttaa zoomauksen

Ctrl+3

Vaihtaa näkymää

Ctrl + A

Valitsee kaikki työtilan 3D-kohteet; toista komento valitaksesi kaikki 2D-kohteet

Ctrl + B

Lihavoi valitun tekstin

Ctrl + C

Kopioi valitun kohteen

Ctrl+Insert

Kopioi valitun kohteen

Ctrl + vaihto + C

Ottaa näyttökuvan

Ctrl + E

Näyttää pohjan ominaisuudet

Ctrl + vaihto + E

Näyttää tai piilottaa 3D-näkymän

Ctrl + G

Ryhmittelee objektit

Ctrl+Vaihto+G

Poistaa objektien ryhmittelyn

I

Ottaa käyttöön värinvalitsimen

Ctrl + I

Kursivoi valitun tekstin

M

Pienentää tai suurentaa sivuvalikon

Ctrl + N

Luo uuden kuvan tai tiedoston

Ctrl+O

Avaa aiemmin luodun kuvan tai tiedoston

Ctrl + P

Tulostaa kaksiulotteisena

Ctrl + S

Tallentaa

Ctrl+Vaihto+S

Tallentaa nimellä

Ctrl + U

Alleviivaa valitun tekstin

Ctrl + V

Liittää valitun kohteen

Vaihto+Insert

Liittää valitun kohteen

Ctrl + W

Valitsee pohjan

Ctrl+Vaihto+W

Näyttää tai piilottaa pohjan

Ctrl + X

Leikkaa valitun kohteen

Vaihto + Delete

Leikkaa valitun kohteen

Ctrl+Vaihto+X

2D-rajaus

Ctrl + Y

Tekee toiminnon uudelleen

Ctrl+Z

Kumoaa toiminnon

Esc

Lopettaa nykyisen tehtävän tai poistuu siitä

Home

Palauttaa näkymän

PgUp

Lähentää

Ctrl+PgUp

Lähentää

PgDn

Loitontaa

Ctrl+PgDn

Loitontaa

Ctrl+hiiren vierityspainike

Lähentää tai loitontaa

Ctrl+vasen nuoli

Kiertää vasemmalle

Ctrl+oikea nuoli

Kiertää oikealle

Ctrl+ylänuoli

Kiertää ylöspäin

Ctrl+alanuoli

Kiertää alaspäin

Alt+vasen nuoli

Panoroi vasemmalle

Alt+oikea nuoli

Panoroi oikealle

Alt+ylänuoli

Panoroi ylös

Alt+alanuoli 

Panoroi alas

Ctrl+miinus (-) tai [

Pienentää siveltimen kokoa

Ctrl+plus (+) tai ]

Suurentaa siveltimen kokoa

Oikea nuoli

Siirtää valittua kohdetta tai aktiivista muotoa yhden kuvapisteen oikealle

Vasen nuoli

Siirtää valittua kohdetta tai aktiivista muotoa yhden kuvapisteen vasemmalle

Alanuoli

Siirtää valittua kohdetta tai aktiivista muotoa yhden kuvapisteen alaspäin

Ylänuoli

Siirtää valittua kohdetta tai aktiivista muotoa yhden kuvapisteen ylöspäin

Alt + F4

Sulkee ohjelman

F6

Siirtää näytön osasta toiseen ikkunassa tai työpöydällä

F10

Aktivoi sovelluksen valikkorivin

Vaihto + F10

Näyttää pikavalikon

F11

Näyttää kuvan koko näytön tilassa

F12

Tallentaa kuvan uutena tiedostona

Valokuvat-sovelluksen pikanäppäimet

Painettava näppäin

Toiminto

Välilyönti (kokoelmassa)

Valitsee kohteen ja siirtyy valintatilaan

Enter (valintatilassa)

Valitsee kohteen valintatilassa

Välilyönti (katsottaessa valokuvaa)

Näyttää tai piilottaa komennot

Välilyönti (katsottaessa videota)

Toistaa tai keskeyttää videon

Nuolinäppäimet (kokoelmassa)

Vierittää ylös, alas, vasemmalle tai oikealle

Vasen tai oikea nuoli (yksittäinen kohde tai diaesitys)

Näyttää seuraavan tai edellisen kohteen

Nuolinäppäimet (zoomatussa valokuvassa)

Siirtyy valokuvassa

Ctrl+plus (+) tai Ctrl+miinus (-)

Lähentää tai loitontaa näkymää valokuvaa katsottaessa

Ctrl+0

Palauttaa valokuvan zoomaustason

Esc

Palaa edelliseen näyttöön

Ctrl + S

Tallentaa

Ctrl + P

Tulostaminen

Ctrl + C

Kopioi

Ctrl+R (katsottaessa tai muokattaessa)

Kiertää valokuvaa

E (katsottaessa valokuvaa)

Parantaa valokuvaa

Ctrl+Z (muokattaessa)

Kumoaa muutokset

Ctrl+Y (muokattaessa)

Tekee muutokset uudelleen

Ctrl+/ (muokattaessa)

Näyttää alkuperäisen

Vaihto+nuolinäppäimet

Muuttaa rajauksen tai valikoivan kohdistuksen aluetta

Ctrl + nuolinäppäimet

Siirtää rajauksen tai valikoivan kohdistuksen aluetta

F5 (katsottaessa kohdetta)

Aloittaa diaesityksen

Alt + Enter

Näyttää tiedoston tiedot

Ctrl + L

Asettaa lukitusnäytöksi

Ctrl+N (albuminäkymässä)

Luo uuden albumin

Ctrl+R (albuminäkymässä)

Poistaa albumin

Ctrl + D

Lisää valitut kohteet albumiin

Ctrl + U

Poistaa valitut kohteet albumista

Puheentallennuksen pikanäppäimet

Painettava näppäin

Toiminto

Ctrl + R

Aloittaa uuden tallennuksen

Ctrl + M

Lisää uuden merkinnän tallenteeseen

Delete

Poistaa valitun tallenteen

Välilyönti

Aloittaa toiston tai tauon

Askelpalautin

Palaa takaisin

F2

Nimeää tallenteen uudelleen

Oikea tai vasen nuoli

Siirtyy eteenpäin tai taaksepäin tallennuksen toistossa

Vaihto+oikea tai vasen nuoli

Siirtyy lisää eteenpäin tai taaksepäin

Home

Siirtyy tallenteen alkuun

End

Siirtyy tallenteen loppuun

WordPadin pikanäppäimet

Painettava näppäin

Toiminto

F3

Etsii tekstin seuraavan esiintymän Etsi-valintaikkunassa

F12

Tallentaa asiakirjan uutena tiedostona

Ctrl + 1

Määrittää riviväliksi yhden rivin

Ctrl+2

Määrittää riviväliksi kaksi riviä

Ctrl+5

Määrittää riviväliksi 1,5 riviä

Ctrl + A

Valitsee kaikki

Ctrl + B

Lihavoi valitun tekstin

Ctrl + C

Kopioi valinnan leikepöydälle

Ctrl + D

Lisää Microsoft Paint -piirroksen

Ctrl + E

Tasaa tekstin keskelle

Ctrl + F

Etsii tekstiä asiakirjasta

Ctrl + H

Korvaa asiakirjan tekstiä

Ctrl + I

Kursivoi valitun tekstin

Ctrl + J

Tasaa tekstin

Ctrl + L

Kohdistaa tekstin vasemmalle

Ctrl + N

Luo uuden asiakirjan

Ctrl+O

Avaa aiemmin luodun asiakirjan

Ctrl + P

Tulostaa asiakirjan

Ctrl + R

Kohdistaa tekstin oikealle

Ctrl + S

Tallentaa muutokset asiakirjaan

Ctrl + U

Alleviivaa valitun tekstin

Ctrl + V

Liittää valinnan leikepöydältä

Ctrl + X

Leikkaa valitun kohteen

Ctrl + Y

Tekee muutoksen uudelleen

Ctrl + Z

Kumoaa muutoksen

Ctrl+Yhtäläisyysmerkki (=)

Muuttaa valitun tekstin alaindeksiksi

Ctrl+Vaihto+Yhtäläisyysmerkki (=)

Muuttaa valitun tekstin yläindeksiksi

Ctrl+Vaihto+Suurempi kuin -merkki (>)

Suurentaa fonttikokoa

Ctrl+Vaihto+Pienempi kuin -merkki (<)

Pienentää fonttikokoa

Ctrl+Vaihto+A

Muuttaa kaikki merkit isoiksi kirjaimiksi

Ctrl+Vaihto+L

Vaihtaa luettelomerkkityylin

Ctrl + vasen nuoli

Siirtää kohdistinta yhden sanan vasemmalle

Ctrl + oikea nuoli

Siirtää kohdistinta yhden sanan oikealle

Ctrl + ylänuoli

Siirtää kohdistimen edelliselle riville

Ctrl + alanuoli

Siirtää kohdistimen seuraavalle riville

Ctrl + Home

Siirtää asiakirjan alkuun

Ctrl+End

Siirtää asiakirjan loppuun

Ctrl+Page Up

Siirtää sivun ylöspäin

Ctrl+Page Down

Siirtää sivun alaspäin

Ctrl+Delete

Poistaa seuraavan sanan

Alt + F4

Sulkee WordPadin

Vaihto + F10

Näyttää pikavalikon

Muita pikanäppäimiä

Seuraavat pikanäppäimet ovat käytettävissä Windows 8.1:ssä

Laskimen pikanäppäimet

Seuraavassa taulukossa on esitetty Laskin-sovelluksessa toimivat pikanäppäimet.

Painettava näppäin

Toiminto

F1

Avaa laskimen ohjeen

F2

Muokkaa laskentahistoriaa

Alt+1

Siirtää Nelilaskin-tilaan

Alt+2

Siirtää Funktiolaskin-tilaan

Alt+3

Siirtää Ohjelmoija-tilaan

Alt+4

Siirtää Tilastot-tilaan

Alt + C

Avaa päivämäärien laskemisen

Ctrl + E

Avaa päivämäärien laskemisen

Ctrl+H

Ottaa laskentahistorian käyttöön tai poistaa sen käytöstä

Ctrl + L

Painaa MC-painiketta

Ctrl + M

Painaa MS-painiketta

Ctrl + P

Painaa M+-painiketta

Ctrl + Q

Painaa M--painiketta

Ctrl + R

Painaa MR-painiketta

Ctrl + U

Avaa yksiköiden muuntamisen

Ctrl + vaihto + D

Tyhjentää laskentahistorian

F9

Painaa +/–-painiketta

R

Painaa 1/×-painiketta

@

Painaa neliöjuuripainiketta

Del

Painaa CE-painiketta

Ylänuoli

Siirtyy ylöspäin laskentahistoriassa

Alanuoli

Siirtyy alaspäin laskentahistoriassa

Esc

Painaa C-painiketta tai lopettaa laskentahistorian muokkaamisen

Enter

Laskee laskentahistorian uudelleen muokkausten jälkeen

F3

Valitsee Asteet Funktiolaskin-tilassa

F4

Valitsee Radiaanit Funktiolaskin-tilassa

F5

Valitsee Gradientit Funktiolaskin-tilassa

Ctrl + B

Painaa 3√x-painiketta Funktiolaskin-tilassa

Ctrl + G

Painaa 10x-painiketta Funktiolaskin-tilassa

Ctrl + O

Painaa cosh-painiketta Funktiolaskin-tilassa

Ctrl + S

Painaa sinh-painiketta Funktiolaskin-tilassa

Ctrl + T

Painaa tanh-painiketta Funktiolaskin-tilassa

Ctrl + Y

Painaa y√x-painiketta Funktiolaskin-tilassa

D

Painaa Mod-painiketta Funktiolaskin-tilassa

I

Painaa Inv-painiketta Funktiolaskin-tilassa

L

Painaa log-painiketta Funktiolaskin-tilassa

M

Painaa dms-painiketta Funktiolaskin-tilassa

N

Painaa In-painiketta Funktiolaskin-tilassa

O

Painaa cos-painiketta Funktiolaskin-tilassa

P

Painaa pi-painiketta Funktiolaskin-tilassa

Q

Painaa x^2-painiketta Funktiolaskin-tilassa

S

Painaa sin-painiketta Funktiolaskin-tilassa

T

Painaa tan-painiketta Funktiolaskin-tilassa

V

Painaa F-E-painiketta Funktiolaskin-tilassa

X

Painaa Exp-painiketta Funktiolaskin-tilassa

Y

Painaa x^y-painiketta Funktiolaskin-tilassa

#

Painaa x^3-painiketta Funktiolaskin-tilassa

;

Painaa Int-painiketta Funktiolaskin-tilassa

!

Paina n! Tieteellinen tila-painike

F2

Valitsee Dword-toiminnon Ohjelmointilaskin-tilassa

F3

Valitsee Word-toiminnon Ohjelmointilaskin-tilassa

F4

Valitsee Byte-toiminnon Ohjelmointilaskin-tilassa

F5

Valitsee Hex-toiminnon Ohjelmointilaskin-tilassa

F6

Valitsee Dec-toiminnon Ohjelmointilaskin-tilassa

F7

Valitsee Oct-toiminnon Ohjelmointilaskin-tilassa

F8

Valitsee Bin-toiminnon Ohjelmointilaskin-tilassa

F12

Valitsee Qword-toiminnon Ohjelmointilaskin-tilassa

A–F

Painaa A-F-painikkeita Ohjelmointilaskin-tilassa

J

Painaa RoL-painiketta Ohjelmointilaskin-tilassa

K

Painaa RoR-painiketta Ohjelmointilaskin-tilassa

<

Painaa Lsh-painiketta Ohjelmointilaskin-tilassa

>

Painaa Rsh-painiketta Ohjelmointilaskin-tilassa

%

Painaa Mod-painiketta Ohjelmointilaskin-tilassa

|

Painaa Or-painiketta Ohjelmointilaskin-tilassa

&

Painaa And-painiketta Ohjelmointilaskin-tilassa

Välilyönti

Vaihtaa bitin arvon Ohjelmointilaskin-tilassa

A

Painaa Keskiarvo-painiketta Tilastot-tilassa

Ctrl + A

Painaa neliöiden keskiarvon painiketta Tilastot-tilassa

S

Painaa Summa-painiketta Tilastot-tilassa

Ctrl + S

Painaa neliöiden summan painiketta Tilastot-tilassa

T

Painaa S.D.-painiketta Tilastot-tilassa

Ctrl + T

Painaa Inv S.D. -painiketta Tilastot-tilassa

D

Painaa CAD-painiketta Tilastot-tilassa

Kalenterin pikanäppäimet

Seuraavassa taulukossa on esitetty Kalenteri-sovelluksessa toimivat pikanäppäimet.

Painettava näppäin

Toiminto

Ctrl+1 tai Ctrl+D

Näyttää päivänäkymän

Ctrl+2 tai Ctrl+O

Näyttää työviikkonäkymän

Ctrl+3 tai Ctrl+W

Näyttää viikkonäkymän

Ctrl+4 tai Ctrl+M

Näyttää kuukausinäkymän

Ctrl+T tai Home

Siirtyy kuluvaan päivään

Page Up

Siirry kuukausi näkymässä edelliseen kuukauteen

. Siirry viikko näkymässä edelliseen viikkoon

Siirry päivä näkymässä edelliseen kahteen päivään    

Ctrl+H

Siirry kuukausi näkymässä edelliseen kuukauteen

. Siirry viikko näkymässä edelliseen viikkoon

Siirry päivä näkymässä edelliseen kahteen päivään    

Page Down

Siirry kuukausi näkymässä edelliseen kuukauteen

. Siirry viikko näkymässä edelliseen viikkoon

Siirry päivä näkymässä edelliseen kahteen päivään    

Ctrl + J

Siirry kuukausi näkymässä edelliseen kuukauteen

. Siirry viikko näkymässä edelliseen viikkoon

Siirry päivä näkymässä edelliseen kahteen päivään    

Oikea nuoli

Siirtyy näkymässä seuraavaan päivään

Vasen nuoli

Siirtyy näkymässä edelliseen päivään

Alanuoli

Siirtyy näkymässä seuraavaan tuntiin

Ylänuoli

Siirtyy näkymässä edelliseen tuntiin

Esc

Palaa takaisin

Ctrl + S

Tallentaa tai lähettää tapahtuman

Ctrl+P, valitseminen ylä- ja alanuolinäppäimillä

Vastaa tapahtumaan

Ctrl + D

Poistaa tapahtuman

Sähköposti-sovelluksen pikanäppäimet

Seuraavassa taulukossa on esitetty Sähköposti-sovelluksen kanssa toimivat pikanäppäimet.

Painettava näppäin

Toiminto

Ctrl + R

Vastaa

Ctrl+Vaihto+R

Vastaa kaikille

Ctrl + F

Eteenpäin

Ctrl + M

Siirtää kohteen uuteen kansioon

Ctrl + J

Merkitsee viestin roskapostiksi tai merkitsee viestin muuksi kuin roskapostiksi

Ctrl+Vaihto+U

Näyttää vain lukemattomat viestit

Ctrl+Vaihto+A

Näyttää kaikki viestit

Ctrl + vaihto + E

Näyttää kansion asetukset

Ctrl + U

Merkitsee lukemattomaksi

Ctrl + Q

Merkitsee luetuksi

Ctrl + A

Valitsee kaikki viestit

Insert

Lisää merkinnän viesteihin tai poistaa merkinnän viesteistä

Ctrl + N

Uusi viesti

F5

Synkronoi

Alt+B

Siirtää kohdistuksen Piilokopio-painikkeeseen

Alt + C

Aseta kohdistus kopio-painikkeeseen

Hyväksyä

Alt + D

Hylkää

Alt+T

Siirrä kohdistus to-painikkeeseen

Alustava

Alt+V

Avaa kutsu Kalenterissa

Alt+S

Lähetä viesti

Alt+i

Lisää liitteen

Ctrl+Vaihto+F

Valitse fontti

Ctrl + välilyönti

Tyhjennä muotoilu

Ctrl + Y

Tee uudelleen

F4

Tee uudelleen

Ctrl+[

Suurentaa fonttikokoa yhdellä pisteellä

Ctrl+]

Pienentää fonttikokoa yhdellä pisteellä

Ctrl+Vaihto+,

Suurentaa fonttikokoa

Ctrl+K

Lisää linkin

Ctrl + E

Keskelle

Ctrl + L

Vasen

Ctrl + R

Oikea

Ctrl+Vaihto+L

Luettelomerkit

Ctrl + M

Sisennys, kun teksti on valittu

Ctrl+Vaihto+M

Käänteinen sisennys

Sarkain tai Vaihto+sarkain

Sisennys/käänteinen sisennys, kun teksti on valittuna tai kohdistus on luettelossa

Ctrl+'

Akuutti

Ctrl+,

Sedilji

Ctrl+Vaihto+6

Sirkumfleksi

Ctrl+vaihto+;

Treema

Ctrl+`

Gravis

Ctrl+Vaihto+7

Ligatuuri

Ctrl+Vaihto+2

Yläpuolinen ympyrä

Ctrl+/

Vinoviiva

Ctrl+Vaihto+`

Tilde

Alt+Ctrl+Vaihto+1

Käänteinen huutomerkki

Alt+Ctrl+Vaihto+/

Käänteinen kysymysmerkki

Ihmiset-sovelluksen pikanäppäimet

Seuraavassa taulukossa on esitetty Ihmiset-sovelluksen pikanäppäimet.

Painettava näppäin

Toiminto

Ctrl + N

Lisää yhteystiedon

Ctrl + S

Tallentaa muutokset

Delete

Poistaa yhteystiedon

Ctrl + F

Määrittää yhteystiedon suosikiksi

Ctrl+Vaihto+1

Kiinnittää yhteystiedon aloitusnäyttöön

Esc

Palaa takaisin

Home

Siirtyy yhteystietoluettelon alkuun

Page Down

Siirtyy yhteystietoluettelossa eteenpäin

Page Up

Siirtyy yhteystietoluettelossa taaksepäin

End

Siirtyy yhteystietoluettelon loppuun

Viestit-sovelluksen pikanäppäimet

Seuraavassa taulukossa on esitetty Viestit-sovelluksessa toimivat pikanäppäimet.

Painettava näppäin

Toiminto

Ctrl + N

Aloittaa uuden keskustelun

Ctrl + N

Valitsee henkilöitä

Ctrl + E

Valitsee hymiön

Ctrl+>

Seuraava keskustelu

Ctrl+<

Edellinen keskustelu

Paintin pikanäppäimet

Seuraavassa taulukossa on esitetty Paint-ohjelmassa toimivat pikanäppäimet.

Painettava näppäin

Toiminto

F1

Avaa Paintin Ohjeen

F11

Näyttää kuvan koko näytön tilassa

F12

Tallentaa kuvan uutena tiedostona

Ctrl + A

Valitsee koko kuvan

Ctrl + B

Lihavoi valitun tekstin

Ctrl + C

Kopioi valinnan leikepöydälle

Ctrl + E

Avaa Ominaisuudet-valintaikkunan

Ctrl + G

Näyttää tai piilottaa ruudukon

Ctrl + I

Kursivoi valitun tekstin

Ctrl + N

Luo uuden kuvan

Ctrl+O

Avaa aiemmin luodun kuvan

Ctrl + P

Tulostaa kuvan

Ctrl + R

Näyttää tai piilottaa viivaimen

Ctrl + S

Tallentaa kuvan muutokset

Ctrl + U

Alleviivaa valitun tekstin

Ctrl + V

Liittää valinnan leikepöydältä

Ctrl + W

Avaa Koon muuttaminen ja viistottaminen -valintaikkunan

Ctrl + X

Leikkaa valitun kohteen

Ctrl + Y

Tekee muutoksen uudelleen

Ctrl + Z

Kumoaa muutoksen

Ctrl+plus (+)

Leventää siveltimen, viivan tai muodon ääriviivaa yhdellä kuvapisteellä

Ctrl+miinus (-)

Kaventaa siveltimen, viivan tai muodon ääriviivaa yhdellä kuvapisteellä

Ctrl + Page Up

Lähentää

Ctrl+Page Down

Loitontaa

Alt (tai F10)

Näyttää näppäinvihjeet

Alt + F4

Sulkee kuvan sekä kuvan Paint-ikkunan

Oikea nuoli

Siirtää valittua kohdetta tai aktiivista muotoa yhden kuvapisteen oikealle

Vasen nuoli

Siirtää valittua kohdetta tai aktiivista muotoa yhden kuvapisteen vasemmalle

Alanuoli

Siirtää valittua kohdetta tai aktiivista muotoa yhden kuvapisteen alaspäin

Ylänuoli

Siirtää valittua kohdetta tai aktiivista muotoa yhden kuvapisteen ylöspäin

Vaihto + F10

Näyttää nykyisen pikavalikon

Lukuohjelman pikanäppäimet

Seuraavassa taulukossa on esitetty Lukuohjelma-sovelluksessa toimivat pikanäppäimet.

Painettava näppäin

Toiminto

F8

Käyttää kahden sivun asettelua

Ctrl+R

Kiertää tiedostoa 90 astetta myötäpäivään

Ctrl + F

Etsii tekstiä tiedostosta

F7

Käyttää näppäimistövalintatilaa

Ctrl + P

Tulostaa tiedoston

Ctrl+O

Avaa tiedoston

Ctrl + W

Sulkee tiedoston

Ctrl + M

Lukuohjelma-sovelluksen aloitussivu

Etätyöpöytäyhteyden pikanäppäimet

Seuraavassa taulukossa on esitetty Etätyöpöytäyhteys-sovelluksessa toimivat pikanäppäimet.

Painettava näppäin

Toiminto

Ctrl + Alt + Home

Vaihtaa etätietokoneen sovelluspalkin ja näytössä olevan sovelluspalkin välillä

Ctrl + Alt + vasen nuoli

Vaihtaa näkymän edelliseen istuntoon (tarkasteltaessa istuntoa)

Ctrl + Alt + oikea nuoli

Vaihtaa näkymän seuraavaan istuntoon (tarkasteltaessa istuntoa)

Ctrl + Alt + ylänuoli

Vaihtaa näkymän ensimmäiseen istuntoon (tarkasteltaessa istuntoa)

Ctrl + Alt + alanuoli

Vaihtaa näkymän viimeiseen istuntoon (tarkasteltaessa istuntoa)

OneDrive-pikanäppäimet

Seuraavassa taulukossa on esitetty OneDrivessa toimivat pikanäppäimet.

Painettava näppäin

Toiminto

Ctrl + A

Valitsee kaikki

Ctrl+Alt+1

Vaihtaa näkymää (tiedot/pikkukuvat)

Ctrl + U

Lataa palvelimeen

Ctrl + vaihto + N

Uusi kansio

Esc

Poista valinta

Ctrl+O

Avaa sovelluksessa

Ctrl+Alt+O

Näytä kansio

Ctrl + vaihto + V

Kopioi

Ctrl+Vaihto+Y

Siirtää

Ctrl + S

Lataa

Alt + ylänuoli

Siirtyy ylöspäin

F2

Nimeää uudelleen

F5

Päivittää

Windows Journalin pikanäppäimet

Seuraavassa taulukossa on esitetty Windows Journalissa toimivat pikanäppäimet.

Painettava näppäin

Toiminto

F1

Avaa Journalin ohjeen

F5

Päivittää muistiinpanoluettelon

F6

Siirtyy muistiinpanoluettelosta muistiinpanoon ja päinvastoin

F11

Näyttää muistiinpanon koko näytön tilassa

Ctrl + A

Valitsee sivun kaikki kohteet

Ctrl + C

Kopioi valinnan leikepöydälle

Ctrl + F

Etsii tekstiä tiedostosta

Ctrl + G

Siirtyy sivulle

Ctrl + N

Aloittaa uuden muistiinpanon

Ctrl+O

Avaa viimeksi käytetyn muistiinpanon

Ctrl + P

Tulostaa muistiinpanon

Ctrl + S

Tallentaa muistiinpanon muutokset

Ctrl + V

Liittää valinnan leikepöydältä

Ctrl + X

Leikkaa valitun kohteen

Ctrl + Y

Tekee muutoksen uudelleen

Ctrl + Z

Kumoaa muutoksen

Alt + F4

Sulkee muistiinpanon ja sen Journal-ikkunan

Ctrl + vaihto + C

Näyttää muistiinpanoluettelon sarakeotsikoiden pikavalikon

Ctrl + vaihto + V

Siirtää muistiinpanon valittuun kansioon

WordPadin pikanäppäimet

Seuraavassa taulukossa on esitetty WordPadissa toimivat pikanäppäimet.

Painettava näppäin

Toiminto

F1

Avaa WordPadin Ohjeen

F3

Etsii tekstin seuraavan esiintymän Etsi-valintaikkunassa

F10

Näyttää näppäinvihjeet

F12

Tallentaa asiakirjan uutena tiedostona

Ctrl + 1

Määrittää riviväliksi yhden rivin

Ctrl+2

Määrittää riviväliksi kaksi riviä

Ctrl+5

Määrittää riviväliksi 1,5 riviä

Ctrl + A

Valitsee koko asiakirjan sisällön

Ctrl + B

Lihavoi valitun tekstin

Ctrl + C

Kopioi valinnan leikepöydälle

Ctrl + D

Lisää Microsoft Paint -piirroksen

Ctrl + E

Tasaa tekstin keskelle

Ctrl + F

Etsii tekstiä asiakirjasta

Ctrl + H

Korvaa asiakirjan tekstiä

Ctrl + I

Kursivoi valitun tekstin

Ctrl + J

Tasaa tekstin

Ctrl + L

Kohdistaa tekstin vasemmalle

Ctrl + N

Luo uuden asiakirjan

Ctrl+O

Avaa aiemmin luodun asiakirjan

Ctrl + P

Tulostaa asiakirjan

Ctrl + R

Kohdistaa tekstin oikealle

Ctrl + S

Tallentaa muutokset asiakirjaan

Ctrl + U

Tallentaa muutokset asiakirjaan

Ctrl + V

Liittää valinnan leikepöydältä

Ctrl + X

Leikkaa valitun kohteen

Ctrl + Y

Tekee muutoksen uudelleen

Ctrl + Z

Kumoaa muutoksen

Ctrl + =

Muuttaa valitun tekstin alaindeksiksi

Ctrl+Vaihto+=

Muuttaa valitun tekstin yläindeksiksi

Ctrl + Vaihto + >

Suurentaa fonttikokoa

Ctrl+Vaihto+<

Pienentää fonttikokoa

Ctrl+Vaihto+A

Muuttaa kaikki merkit isoiksi kirjaimiksi

Ctrl+Vaihto+L

Vaihtaa luettelomerkkityylin

Ctrl + vasen nuoli

Siirtää kohdistinta yhden sanan vasemmalle

Ctrl + oikea nuoli

Siirtää kohdistinta yhden sanan oikealle

Ctrl + ylänuoli

Siirtää kohdistimen edelliselle riville

Ctrl + alanuoli

Siirtää kohdistimen seuraavalle riville

Ctrl + Home

Siirtää asiakirjan alkuun

Ctrl+End

Siirtää asiakirjan loppuun

Ctrl+Page Up

Siirtää sivun ylöspäin

Ctrl+Page Down

Siirtää sivun alaspäin

Ctrl+Delete

Poistaa seuraavan sanan

Alt + F4

Sulkee WordPadin

Vaihto + F10

Näyttää nykyisen pikavalikon

Muita pikanäppäimiä

Tarvitsetko lisäohjeita?

Liity keskusteluun
Kysy yhteisöltä
Hae tukea
Ota yhteyttä

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?

Mikä vaikutti kokemukseesi?

Haluatko antaa lisäpalautetta? (Valinnainen)

Kiitos palautteestasi.

×