Windows 10:n diagnostiikka, palaute ja tietosuoja

Diagnostiikan ja palautteen avulla sinä ja Windows 10 -laitteesi kerrotte Microsoftille, mitä laitteessasi todella tapahtuu.

Kun käytät Windowsia, keräämme diagnostiikkatietoja, ja varmistaaksemme, että kuuntelemme sinua asiakkaanamme, annamme sinulle myös mahdollisuuden lähettää meille palautetta milloin tahansa ja tiettyinä aikoina, esimerkiksi silloin, kun Windows 10 kysyy, mitä mieltä olet jostakin toiminnosta.

Huomautus

Microsoft lisää läpinäkyvyyttäluokittelemalla keräämänsä tiedot jokopakollisena tai valinnaisena. Windows 10 päivittää laitteita parhaillaan vastaamaan tätä luokittelua, ja tämän siirtymisen aikana perustason diagnostiikkatiedot tullaan luokittelemaan Pakollinen-tason diagnostiikkatietona ja Täydellinen-luokan diagnostiikkatiedot tullaan luokittelemaan Valinnainen-luokan diagnostiikkatietoina.

Mitä tietoja kerätään ja miksi?

Microsoft käyttää diagnostiikkatietoja Windowsin pitämiseen suojattuna ja ajan tasalla, ongelmien vianmääritykseen ja tuoteparannuksiin jäljempänä yksityiskohtaisemmin esitetyllä tavalla. Riippumatta siitä, haluatko lähettää Valinnainen-luokan diagnostiikkatietoja, laitteesi tulee olemaan yhtä suojattu ja se toimii normaalisti. Tiedot siirretään Microsoftille ja tallennetaan yhdessä yhden tai usean yksilöivän tunnisteen kanssa, jotta tunnistamme yksittäisen käyttäjän yksittäisessä laitteessa ja ymmärrämme laitteen palveluongelmat ja käyttömallit.

 • Pakolliset diagnostiikkatiedot sisältävät tietoja laitteesta, sen asetuksista ja ominaisuuksista sekä siitä, toimiiko se oikein. Tämä on diagnostiikkatietojen vähimmäistaso, jolla varmistetaan laitteen luotettava, turvallinen ja normaali toiminta.

 • Valinnaiset diagnostiikkatiedot sisältävät lisätietoja laitteesta ja sen asetuksista, ominaisuuksista ja laitteen kunnosta. Valinnaiset diagnostiikkatiedot sisältävät myös tietoja selaamistasi verkkosivustoista, laitteen toiminnasta (jota kutsutaan joskus käytöksi) sekä tehostetun virheiden raportoinnin. Valinnaiset diagnostiikkatiedot voivat myös sisältää laitteesi muistin tilan järjestelmän tai sovelluksen kaatuessa. Näihin tietoihin saattaa sisältyä tahattomasti osia tiedostosta, jota olit käsittelemässä, kun ongelma ilmeni. Pakolliset diagnostiikkatiedot sisällytetään aina, kun päätät lähettää valinnaisia diagnostiikkatietoja. Laitteesi pysyy yhtä suojattuna ja toimii normaalisti, kun lähetät vain pakollisia diagnostiikkatietoja, mutta valinnaisen tasolla kerätyt lisätiedot helpottavat ongelmien tunnistamista ja korjaamista sekä kaikkia Windows-asiakkaita hyödyntävien tuoteparannusten tekemistä.

Joitakin edellä kuvattuja tietoja ei ehkä kerätä laitteestasi, vaikka valitsisit valinnaisten diagnostiikkatietojen lähettämisen. Microsoft vähentää kaikista laitteista kerättävien valinnaisten diagnostiikkatietojen määrää keräämällä jotkin tiedot vain pienestä prosentuaalisesta määrästä laitteita (näyte). Kun suoritat diagnostiikkatietojen katseluohjelman, näet kuvakkeen, josta käy ilmi, kuuluuko laitteesi näytteen piiriin, kuten myös se, mitä tietoja laitteestasi kerätään. Diagnostiikkatietojen katseluohjelman latausohjeet löydät valitsemalla Aloitus  > Asetukset > Tietosuoja > Diagnostiikka ja palaute.

Se, mitä tietoja Windowsin diagnostiikka kerää, saattaa muuttua, jotta Microsoft voi kerätä edellä kuvattuihin tarkoituksiin tarvittavat tiedot joustavasti. Microsoft saattaa esimerkiksi kerätä tietoja, joita se ei ole kerännyt aikaisemmin, jotta se pystyy suorittamaan käyttäjien tietojenkäsittelykokemukseen vaikuttavan viimeisimmän suorituskykyongelman vianmäärityksen tai päivittämään Windows 10 -laitteen, joka on tuotu markkinoille hiljattain. Ajan tasalla oleva luettelo pakollisten ja valinnaisten diagnostiikkatietojen tasolla kerätyistä tietotyypeistä on ohjeaiheessa Windowsin pakolliset (perustason) diagnostiikkatapahtumat ja kentät ja Windows 10:n valinnaiset (täydellisen tason) diagnostiikkatiedot

Käytämme diagnostiikan pakollisia tietoja pitääksemme Windows-laitteet ajan tasalla. Microsoft käyttää

 • perustason virhetietoja määrittääkseen, voidaanko laitteessa ilmenneet ongelmat ratkaista päivitysprosessin avulla

 • laitteeseen, sen asetuksiin ja sen ominaisuuksiin liittyviä tietoja, myös laitteeseen asennettuihin sovelluksiin ja ohjaimiin liittyviä tietoja, varmistaakseen, että laite on valmiina seuraavaan käyttöjärjestelmä- tai sovellusversioon, että se on yhteensopiva niiden kanssa ja että se on valmiina päivitykseen

 • kirjaamistietoja itse päivitysprosessista sen selvittämiseksi, miten laitteesi päivitykset edistyvät latausvaiheen aikana, ennen asennusta ja sen jälkeen, uudelleenkäynnistyksen jälkeen ja asetuksia määritettäessä

 • tietoja päivitysten toiminnasta kaikissa Windows-laitteissa arvioidakseen päivityksen käyttöönoton onnistumista ja selvittääkseen laitteen ominaisuudet (muun muassa laitteiston, oheislaitteet, asetukset ja sovellukset), jotka liittyvät päivityksen onnistumiseen tai epäonnistumiseen

 • tietoja siitä, missä laitteissa on ilmennyt päivitysvirheitä ja miksi määrittääkseen, pitääkö sen tarjota samaa päivitystä uudelleen.

Käytämme ongelmien vianmäärityksessä diagnostiikkatietojen pakollisia ja valinnaisia tasoja, jotta Windows sekä siihen liittyvät tuotteet ja palvelut pysyvät luotettavina ja turvallisina.

Microsoft käyttää diagnostiikkatietojen pakollisen tason tietoja:

 • perehtyäkseen asiakkaiden käyttämiin lukuisiin laitteisto-, järjestelmä- ja ohjelmistoyhdistelmiin

 • analysoidakseen ongelmat tiettyjen laitteisto-, järjestelmä- ja ohjelmistoyhdistelmien perusteella ja selvittääkseen, missä ongelmia ilmenee tietyssä tai rajoitetussa laitteiden ryhmässä

 • määrittääkseen, ilmeneekö sovelluksessa tai prosessissa suorituskykyongelma (esim. kaatuuko tai jumittuuko sovellus), ja milloin laitteessa luodaan kaatumisvedostiedosto (itse kaatumisvedoksia ei kerätä ilman lisälupia, kuten valinnaisen tason diagnostiikkatietoja lähetettäessä).

 • tarkistaakseen diagnostiikan siirtojärjestelmän tehokkuuden ja korjatakseen siihen liittyvät ongelmat.

Microsoft käyttää keräämiään lisätietoja, kun valitset lähettää valinnaisen tason diagnostiikkatietoja, jotta ongelmat voitaisiin havaita ja korjata nopeammin.

Käytämme

 • sovelluksen toimintaan liittyviä tietoja selvittääksemme, mitä käyttäjä teki ongelman aiheuttaneella sovelluksella, yhdessä muiden laitteessa käynnissä olevien sovellusten tai prosessien vaikutuksesta saamiemme tietojen kanssa

 • laitteen kuntoon liittyviä tietoja, esimerkiksi akun varaustasosta tai siitä, kuinka nopeasti sovellukset vastaavat syötteeseen, jotta ymmärrämme sovellusten suorituskykyongelmista keräämämme tiedot entistä paremmin ja pystymme tekemään korjauksia

 • parannettuun virheiden raportointiin ja kaatumisvedoksiin sisältyviä tietoja, jotta ymmärrämme virheen tai kaatumisen olosuhteisiin liittyvät tiedot entistä paremmin.

Käytämme diagnostiikkatietojen pakollista tasoa Windowsin parantamiseen. Käytämme diagnostiikkatietojen valinnaista tasoa Windowsin sekä siihen liittyvien tuotteiden ja palveluiden parantamiseen.

Microsoft käyttää pakollisen tason diagnostiikkatietoja tuotekehitykseen pitääkseen Windows-laitteen ajan tasalla ja turvallisena, ratkaistakseen ongelmia ja parantaakseen helppokäyttöisyyttä, luotettavuutta, suorituskykyä, Windowsin nykyisiä toimintoja, sovellusten, ohjainten ja muiden apuohjelmien yhteensopivuutta sekä energiatehokkuutta.

Microsoft käyttää vaaditun tason diagnostiikkatietoja tähän tarkoitukseen seuraavasti:

 • Asiakkaiden laitteita, oheislaitteita ja asetuksia (sekä niiden kokoonpanoja) koskevia tietoja käytetään tuotekehitykseen sen määrittämiseksi, millä parannuksilla on suurin positiivinen vaikutus useimpiin Windows 10:n käyttäjiin.

 • Laitteisiin asennettuihin sovelluksiin liittyviä tietoja käytetään sovellusten yhteensopivuustestauksen ja suosituimpien sovellusten toimintojen parannusten priorisointiin.

Valinnaisen tason diagnostiikkatiedoista kerättyjen lisätietojen avulla tehdään entistä hyödyllisempiä parannuksia Windowsiin sekä siihen liittyviin tuotteisiin ja palveluihin:

 • Sovellusten toimintatietojen perusteella voimme priorisoida sovellusten yhteensopivuustestauksen ja tehdä toimintojen parannuksia useimmin käytettyihin sovelluksiin ja toimintoihin.

 • Tietoja, jotka koskevat laitteen ominaisuuksien, kokoonpanon ja sovellusten toiminnan vaikutusta laitteen kuntoon (esimerkiksi akun kestoon), käytetään analysointiin ja Windows-laitteiden suorituskykyä parantavien muutosten tekemiseen.

 • Microsoftin selainten selaushistoriaan liittyviä koottuja tietoja käytetään Bingin hakualgoritmien säätämiseen niin, että saadaan entistä parempia hakutuloksia.

Jos laitteesi hallinnoinnista vastaa organisaation IT-osasto, laitteessa määritetyistä ryhmäkäytännöistä riippuen diagnostiikkatietojesi hallintaan on saattanut tulla lisämuutoksia. Lisätietoja on kohdassa Windowsin diagnostiikkatietojen määrittäminen organisaatiossa. Jos yritys pyytää Microsoftia hallinnoimaan laitteitaan, käytämme diagnostiikka- ja virhetietoja yrityksen laitteiden hallintaan, valvontaan ja vianmääritykseen.

Jos päätät ottaa mukautetut käyttökokemukset käyttöön, käytämme Windowsin diagnostiikkatietoja voidaksemme tarjota sinulle mukautettuja vihjeitä, mainoksia ja suosituksia, jotka tekevät Microsoft-kokemuksestasi paremman. Jos valitsit diagnostiikkatietojen asetukseksi Perus, mukautus perustuu tietoihin laitteesta, sen asetuksista ja ominaisuuksista sekä siitä, toimiiko se oikein.  Jos valitsit Täysi-vaihtoehdon, mukauttamisen perustana käytetään lisäksi tietoja siitä, miten käytät sovelluksia ja ominaisuuksia, sekä lisätietoja laitteesi kunnosta. Emme käytä kaatumisvedosten, selaamiesi sivustojen, puheen, kirjoituksen tai käsinkirjoituksen syötetietojen sisältöjä mukauttamiseen, kun saamme tällaisia tietoja käyttäjiltä, jotka ovat valinneet Täysi-vaihtoehdon. 

Räätälöidyt käyttökokemukset sisältävät ehdotuksia Windowsin mukauttamiseksi ja optimoimiseksi sekä Microsoftin ja kolmansien osapuolten tuotteita ja palveluita, toimintoja, sovelluksia ja laitteistoja koskevia mainoksia ja suosituksia Windowsin käyttökokemuksen parantamiseksi. Saatamme esimerkiksi kertoa uusista tai sinulle tuntemattomista ominaisuuksista, jotta voit hyödyntää laitettasi parhaalla mahdollisella tavalla. Jos Windows-laitteessasi on jokin ongelma, saatamme tarjota siihen ratkaisua. Voit mahdollisesti mukauttaa myös lukitusnäyttöäsi kuvilla. Voit näyttää siinä esimerkiksi enemmän sellaisia kuvia, joista pidät, ja vähemmän sellaisia, joista et pidä. Jos kiintolevytilasi on vähissä, Windows saattaa suositella, että kokeilet OneDrivea tai hankit erillisen tallennuslaitteen.

Jos otat Paranna käsinkirjoitusta ja kirjoitusta -toiminnon käyttöön, Microsoft kerää kirjoittamastasi sisällöstä näytteitä kehittääkseen erilaisia toimintoja, kuten käsinkirjoituksen tunnistusta, automaattista täydennystä, seuraavan sanan ennakointia ja kirjoitusvirheiden korjausta. Näiden tietojen koosteen avulla pyrimme parantamaan kirjoitus- ja käsinkirjoitustoimintoa kaikille käyttäjille. Microsoftin keräämät käsinkirjoitukseen ja kirjoitukseen liittyvät diagnostiikkatiedot jaetaan pieniksi näytteiksi, joista poistetaan tunnistetiedot, järjestystiedot ja kaikki muut sellaiset tiedot (kuten sähköpostiosoitteet ja numeroarvot), joiden perusteella alkuperäinen sisältö voitaisiin koota uudelleen tai syöte ja käyttäjä voitaisiin yhdistää toisiinsa. Ne sisältävät myös liittyvät suorituskykytiedot, kuten tekstiin manuaalisesti tekemäsi muutokset sekä sanastoon lisäämäsi sanat. Näitä tietoja ei käytetä käyttökokemusten räätälöinnissä.

Huomautus

Paranna käsinkirjoitusta ja kirjoitusta -asetus ei ollut saatavilla aiemmissa Windowsin versiossa, vaan tiedot kerätään kun diagnostiikkatietojen tasoksi on asetettu Täysi.

Diagnostiikka- ja palauteasetusten hallinta

Kun määrität Windows 10 -laitteesi ensimmäisen kerran, voit valita laitteesi tietosuoja-asetukset, kuten myös diagnostiikkatietojen asetuksen, jonka voit asettaa joko Perus- tai Täysi-tasolle.

Asennuksen aikana voit myös ottaa räätälöidyt kokemuksetkäyttöön tai pois käytöstä. Uudemmissa Windows-versioissa voit ottaa Paranna käsinkirjoitusta ja kirjoitusta -asetuksen käyttöön tai pois käytöstä.

Jos päätät muuttaa näitä asetuksia Windows 10:n asetusten määrittämisen jälkeen, toimi seuraavissa osissa olevien ohjeiden mukaan.

Voit muuttaa diagnostiikkatietojen asetusta seuraavasti

 1. Valitse Aloitus ja sitten Asetukset > Tietosuoja > Diagnostiikka ja palaute.

 2. Valitse Diagnostiikkatiedot-kohdasta haluamasi asetus. Jos asetukset eivät ole käytettävissä, käytät ehkä työpaikkasi tai organisaatiosi hallinnassa olevaa laitetta. Siinä tapauksessa ilmoitus Organisaatiosi hallitsee joitakin asetuksia näkyy Diagnostiikka ja palaute-sivun yläreunassa.

Huomautus

Windowsissa on myös muita tietosuoja-asetuksia, jotka määrittävät, lähetetäänkö Microsoftille sovellusten toimintoihin liittyviä tietoja ja selaushistoriatietoja, kuten Toimintahistorian asetus.

Voit muuttaa räätälöityjen käyttökokemusten asetusta seuraavasti:

 1. Valitse Aloitus ja sitten Asetukset > Tietosuoja > Diagnostiikka ja palaute.

 2. Valitse Räätälöidyt kokemukset -kohdassa haluamasi asetus.

Voit tarkastella diagnostiikkatietoja seuraavasti:

Voit tarkastella laitteesi diagnostiikkatietoja reaaliajassa diagnostiikkatietojen katseluohjelman avulla. Huomaa, että voit tarkastella vain sellaisia tietoja, jotka ovat käytettävissä, kun diagnostiikkatietojen katseluohjelma on käynnissä. Diagnostiikkatietojen katseluohjelma estää diagnostiikkatietojen historian tarkastelemisen.

 1. Valitse Aloitus ja sitten Asetukset > Tietosuoja > Diagnostiikka ja palaute.

 2. Varmista, että Diagnostiikkatietojen katseluohjelman asetukseksi on valittu Käytössä ja valitse sitten Diagnostiikkatietojen katseluohjelma.

Voit poistaa diagnostiikkatiedot seuraavasti:

Poista diagnostiikkatiedot -kohdasta voit poistaa laitteesi diagnostiikkatiedot. Huomaa, että jos valitset tämän asetuksen, käyttäjätiliisi liittyviä diagnostiikkatietoja ei poisteta eikä diagnostiikkatietojen lähettämistä Microsoftille lopeteta.

 1. Valitse Aloitus ja sitten Asetukset > Tietosuoja > Diagnostiikka ja palaute.

 2. Valitse Poista diagnostiikkatiedot -kohdassa Poista.

Voit tarkastella ja poistaa Microsoft-tiliisi liitettyjä diagnostiikkatietoja Microsoftin tietosuojan koontinäytössä.

Jos haluat estää Microsoftia käyttämästä kirjoittamis- ja käsinkirjoitustietoja kaikkien asiakkaiden näppäimistö- ja kirjoituspalveluiden parantamiseen, toimi seuraavasti:

 1. Valitse Aloitus ja sitten Asetukset > Tietosuoja > Diagnostiikka ja palaute.

 2. Valitse Paranna käsinkirjoitusta ja kirjoitusta -kohdassa haluamasi asetus. Aiemmissa Windows-versioissa, joissa tätä asetusta ei ole, valitse PerustasoDiagnostiikkatiedot-kohdasta.

Voit muuttaa palautetiheyttä seuraavasti

Näyttöösi tulee silloin tällöin viesti, jossa pyydämme sinulta arviointia tai kirjallista palautetta käyttämästäsi tuotteesta tai palvelusta. Palautetiheysasetuksen avulla voit määrittää, kuinka usein pyydämme tätä palautetta.

 1. Valitse Aloitus ja sitten Asetukset > Tietosuoja > Diagnostiikka ja palaute.

 2. Valitse Palautetiheysasetukset-kohdasta haluamasi asetus.

Voit lähettää meille palautetta milloin tahansa seuraavasti

 1. Kirjoita hakuruutuun Palautekeskus.

 2. Kirjoita Auta meitä parantamaan Windowsia antamalla palautetta ongelmaasi liittyviä avainsanoja ja paina sitten Enter-painiketta.

 3. Jos löydät omaan aiheeseesi liittyvän palautteen, kannata sitä. Jos et löydä sitä, valitse Lisää uusi palaute ja täytä lomake.

Tarvitsetko lisäohjeita?

Kehitä taitojasi
Tutustu koulutusmateriaaliin
Saat uudet ominaisuudet ensimmäisten joukossa
Liity Microsoft Insider-käyttäjille

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kiitos palautteestasi.

Kiitos palautteestasi! Näyttää siltä, että Office-tukiedustajamme avusta voi olla sinulle hyötyä.

×