Kirjaudu sisään Microsoft-tilillä
Kirjaudu sisään tai luo tili.
Hei,
Käytä toista tiliä.
Sinulla on useita tilejä
Valitse tili, jolla haluat kirjautua sisään.

Diagnostiikan ja palautteen avulla sinä ja Windows-laitteesi kerrotte Microsoftille, mitä todella tapahtuu.

Kun käytät Windowsia, keräämme diagnostiikkatietoja, ja varmistaaksemme, että kuuntelemme sinua, asiakastamme, olemme myös luoneet tapoja, joilla voit lähettää meille palautetta milloin tahansa ja tiettyinä aikoina, kuten silloin, kun Windows kysyy, miten jokin toimii puolestasi.

Huomautus: Microsoft lisää läpinäkyvyyttäluokittelemalla keräämämme tiedot pakollisiksi tai valinnaisiksi. Windows 10 päivittää laitteita parhaillaan vastaamaan tätä luokittelua, ja tämän siirtymisen aikana perustason diagnostiikkatiedot tullaan luokittelemaan Pakollinen-tason diagnostiikkatietona ja Täydellinen-luokan diagnostiikkatiedot tullaan luokittelemaan Valinnainen-luokan diagnostiikkatietoina.

Mitä tietoja kerätään ja miksi?

Microsoft käyttää diagnostiikkatietoja pitääkseen tuotteemme suojattuina ja ajan tasalla, tehdäkseen vianmääritysongelmia ja tehdäkseen tuoteparannuksia alla kuvatulla tavalla. Riippumatta siitä, haluatko lähettää valinnaisia diagnostiikkatietoja, laitteesi on yhtä suojattu ja toimii normaalisti. Tiedot siirretään Microsoftille ja tallennetaan yhdessä yhden tai usean yksilöivän tunnisteen kanssa, jotta tunnistamme yksittäisen käyttäjän yksittäisessä laitteessa ja ymmärrämme laitteen palveluongelmat ja käyttömallit.

 • Pakolliset diagnostiikkatiedot sisältävät tietoja laitteesta, sen asetuksista ja ominaisuuksista sekä siitä, toimiiko se oikein. Tämä on diagnostiikkatietojen vähimmäistaso, jolla varmistetaan laitteen luotettava, turvallinen ja normaali toiminta.

 • Valinnaiset diagnostiikkatiedot sisältävät lisätietoja laitteesta ja sen asetuksista, ominaisuuksista ja laitteen kunnosta. Valinnaisia diagnostiikkatietoja voivat olla myös tietoja selaamistasi sivustoista, laitteen toiminnasta (kutsutaan joskus käytöksi) ja parannetusta virheraportoinnista. Valinnaiset diagnostiikkatiedot voivat myös sisältää laitteesi muistin tilan järjestelmän tai sovelluksen kaatuessa. Näihin tietoihin saattaa sisältyä tahattomasti osia tiedostosta, jota olit käsittelemässä, kun ongelma ilmeni. Pakolliset diagnostiikkatiedot sisällytetään aina, kun päätät lähettää valinnaisia diagnostiikkatietoja. Laitteesi pysyy yhtä suojattuna ja toimii normaalisti, kun lähetät vain pakollisia diagnostiikkatietoja, mutta valinnaisen tasolla kerätyt lisätiedot helpottavat ongelmien tunnistamista ja korjaamista sekä kaikkia Windows-asiakkaita hyödyntävien tuoteparannusten tekemistä.

Joitakin edellä kuvattuja tietoja ei ehkä kerätä laitteestasi, vaikka valitsisit valinnaisten diagnostiikkatietojen lähettämisen. Microsoft vähentää kaikista laitteista kerättävien valinnaisten diagnostiikkatietojen määrää keräämällä jotkin tiedot vain pienestä prosentuaalisesta määrästä laitteita (näyte). Kun suoritat diagnostiikkatietojen katseluohjelman, näet kuvakkeen, joka ilmaisee, onko laitteesi osa näytettä ja mitä tietoja laitteestasi kerätään. Ohjeet diagnostiikkatietojen katseluohjelman lataamiseen löytyvät Windows 10 kohdasta Aloitus> Asetukset > Tietosuoja > diagnostiikka & palaute ja Windows 11 aloitusnäytössä >Asetukset > Tietosuoja & suojaus > diagnostiikka & palaute.     

Se, mitä tietoja Windowsin diagnostiikka kerää, saattaa muuttua, jotta Microsoft voi keräämään edellä kuvattuihin tarkoituksiin tarvittavat tiedot joustavasti. Jos esimerkiksi haluat varmistaa, että Microsoft voi tehdä vianmäärityksen uusimpaan suorituskykyongelmaan, joka vaikuttaa käyttäjien tietojenkäsittelykokemukseen, tai päivittää Windows-laitteen, joka on uusi markkinoille, Microsoftin on ehkä kerättävä tietokohteita, joita ei ole aiemmin kerätty. Ajantasainen luettelo pakollisia diagnostiikkatietoja ja valinnaisia diagnostiikkatietoja varten kerättävistä tietotyypeistä on ohjeaiheessa Windowsin pakolliset diagnostiikkatapahtumat ja -kentät sekä Windowsin valinnaiset diagnostiikkatiedot

Käytämme diagnostiikan pakollisia tietoja pitääksemme Windows-laitteet ajan tasalla. Microsoft käyttää

 • perustason virhetietoja määrittääkseen, voidaanko laitteessa ilmenneet ongelmat ratkaista päivitysprosessin avulla

 • laitteeseen, sen asetuksiin ja sen ominaisuuksiin liittyviä tietoja, myös laitteeseen asennettuihin sovelluksiin ja ohjaimiin liittyviä tietoja, varmistaakseen, että laite on valmiina seuraavaan käyttöjärjestelmä- tai sovellusversioon, että se on yhteensopiva niiden kanssa ja että se on valmiina päivitykseen

 • kirjaamistietoja itse päivitysprosessista sen selvittämiseksi, miten laitteesi päivitykset edistyvät latausvaiheen aikana, ennen asennusta ja sen jälkeen, uudelleenkäynnistyksen jälkeen ja asetuksia määritettäessä

 • tietoja päivitysten toiminnasta kaikissa Windows-laitteissa arvioidakseen päivityksen käyttöönoton onnistumista ja selvittääkseen laitteen ominaisuudet (muun muassa laitteiston, oheislaitteet, asetukset ja sovellukset), jotka liittyvät päivityksen onnistumiseen tai epäonnistumiseen

 • tietoja siitä, missä laitteissa on ilmennyt päivitysvirheitä ja miksi määrittääkseen, pitääkö sen tarjota samaa päivitystä uudelleen.

Käytämme ongelmien vianmäärityksessä diagnostiikkatietojen pakollisia ja valinnaisia tasoja, jotta Windows sekä siihen liittyvät tuotteet ja palvelut pysyvät luotettavina ja turvallisina.

Microsoft käyttää diagnostiikkatietojen pakollisen tason tietoja:

 • perehtyäkseen asiakkaiden käyttämiin lukuisiin laitteisto-, järjestelmä- ja ohjelmistoyhdistelmiin

 • analysoidakseen ongelmat tiettyjen laitteisto-, järjestelmä- ja ohjelmistoyhdistelmien perusteella ja selvittääkseen, missä ongelmia ilmenee tietyssä tai rajoitetussa laitteiden ryhmässä

 • määrittääkseen, ilmeneekö sovelluksessa tai prosessissa suorituskykyongelma (esim. kaatuuko tai jumittuuko sovellus), ja milloin laitteessa luodaan kaatumisvedostiedosto (itse kaatumisvedoksia ei kerätä ilman lisälupia, kuten valinnaisen tason diagnostiikkatietoja lähetettäessä).

 • tarkistaakseen diagnostiikan siirtojärjestelmän tehokkuuden ja korjatakseen siihen liittyvät ongelmat.

Microsoft käyttää keräämiään lisätietoja, kun valitset lähettää valinnaisen tason diagnostiikkatietoja, jotta ongelmat voitaisiin havaita ja korjata nopeammin.

Käytämme

 • sovelluksen toimintaan liittyviä tietoja selvittääksemme, mitä käyttäjä teki ongelman aiheuttaneella sovelluksella, yhdessä muiden laitteessa käynnissä olevien sovellusten tai prosessien vaikutuksesta saamiemme tietojen kanssa

 • laitteen kuntoon liittyviä tietoja, esimerkiksi akun varaustasosta tai siitä, kuinka nopeasti sovellukset vastaavat syötteeseen, jotta ymmärrämme sovellusten suorituskykyongelmista keräämämme tiedot entistä paremmin ja pystymme tekemään korjauksia

 • parannettuun virheiden raportointiin ja kaatumisvedoksiin sisältyviä tietoja, jotta ymmärrämme virheen tai kaatumisen olosuhteisiin liittyvät tiedot entistä paremmin.

Käytämme pakollisia diagnostiikkatietoja Windowsin parantamiseksi. Käytämme valinnaisia diagnostiikkatietoja parantaaksemme Windowsia ja siihen liittyviä tuotteita ja palveluita.

Microsoft käyttää pakollisen tason diagnostiikkatietoja tuotekehitykseen pitääkseen Windows-laitteen ajan tasalla ja turvallisena, ratkaistakseen ongelmia ja parantaakseen helppokäyttöisyyttä, luotettavuutta, suorituskykyä, Windowsin nykyisiä toimintoja, sovellusten, ohjainten ja muiden apuohjelmien yhteensopivuutta sekä energiatehokkuutta.

Microsoft käyttää vaaditun tason diagnostiikkatietoja tähän tarkoitukseen seuraavasti:

 • Asiakkaiden laitteita, oheislaitteita ja asetuksia (ja niiden määrityksiä) koskevia tietoja käytetään tuoteparannusten priorisointiin määrittämällä, millä parannuksilla on suurin positiivinen vaikutus useimpiin Windows-asiakkaisiin.

 • Laitteisiin asennettuihin sovelluksiin liittyviä tietoja käytetään sovellusten yhteensopivuustestauksen ja suosituimpien sovellusten toimintojen parannusten priorisointiin.

Valinnaisen tason diagnostiikkatiedoista kerättyjen lisätietojen avulla tehdään entistä hyödyllisempiä parannuksia Windowsiin sekä siihen liittyviin tuotteisiin ja palveluihin:

 • Sovellusten toimintatietojen perusteella voimme priorisoida sovellusten yhteensopivuustestauksen ja tehdä toimintojen parannuksia useimmin käytettyihin sovelluksiin ja toimintoihin.

 • Tietoja, jotka koskevat laitteen ominaisuuksien, kokoonpanon ja sovellusten toiminnan vaikutusta laitteen kuntoon (esimerkiksi akun kestoon), käytetään analysointiin ja Windows-laitteiden suorituskykyä parantavien muutosten tekemiseen.

 • Microsoftin selainten selaushistoriaan liittyviä koottuja tietoja käytetään Bingin hakualgoritmien säätämiseen niin, että saadaan entistä parempia hakutuloksia.

Jos laitteesi hallinnoinnista vastaa organisaation IT-osasto, laitteessa määritetyistä ryhmäkäytännöistä riippuen diagnostiikkatietojesi hallintaan on saattanut tulla lisämuutoksia. Lisätietoja on artikkelissa Windowsin diagnostiikkatietojen määrittäminen organisaatiossa . Jos yritys pyytää Microsoftia hallinnoimaan laitteitaan, käytämme diagnostiikka- ja virhetietoja yrityksen laitteiden hallintaan, valvontaan ja vianmääritykseen.

Jos päätät ottaa mukautetut käyttökokemukset käyttöön, käytämme Windowsin diagnostiikkatietoja voidaksemme tarjota sinulle mukautettuja vihjeitä, mainoksia ja suosituksia, jotka tekevät Microsoft-kokemuksestasi paremman. Jos olet valinnut Diagnostiikkatietojen asetukseksi Pakollinen , mukauttaminen perustuu laitteesi tietoihin, sen asetuksiin ja ominaisuuksiin sekä siihen, toimiiko se oikein.  Jos olet valinnut Valinnainen, mukauttaminen perustuu myös tietoihin siitä, miten käytät sovelluksia ja ominaisuuksia, sekä lisätietoja laitteesi kunnosta. Emme käytä kaatumisvedosten, selaamiesi sivustojen, puheen, kirjoituksen tai käsinkirjoituksen syötetietojen sisältöä mukauttamiseen, kun saamme tällaisia tietoja asiakkailta, jotka ovat valinneet Valinnaisen. 

Räätälöidyt käyttökokemukset sisältävät ehdotuksia Windowsin mukauttamiseksi ja optimoimiseksi sekä Microsoftin ja kolmansien osapuolten tuotteita ja palveluita, toimintoja, sovelluksia ja laitteistoja koskevia mainoksia ja suosituksia Windowsin käyttökokemuksen parantamiseksi. Saatamme esimerkiksi kertoa uusista tai sinulle tuntemattomista ominaisuuksista, jotta voit hyödyntää laitettasi parhaalla mahdollisella tavalla. Jos Windows-laitteessasi on jokin ongelma, saatamme tarjota siihen ratkaisua. Voit mahdollisesti mukauttaa myös lukitusnäyttöäsi kuvilla. Voit näyttää siinä esimerkiksi enemmän sellaisia kuvia, joista pidät, ja vähemmän sellaisia, joista et pidä. Jos kiintolevytilasi on vähissä, Windows saattaa suositella, että kokeilet OneDrivea tai hankit erillisen tallennuslaitteen.

Jos päätät ottaa paranna käsinkirjoitusta & kirjoittamista -asetuksen käyttöön, Microsoft kerää kirjoittamasi sisällön näytteitä parantaakseen ominaisuuksia, kuten käsinkirjoituksen tunnistusta, automaattista täydennystä, seuraavan sanan ennakoimista ja oikeinkirjoituksen korjausta, ja käytämme näitä tietoja koosteena parantamaan käsinkirjoitus- ja kirjoitustoimintoa kaikille Windowsia käyttäville. Microsoftin keräämät käsinkirjoitukseen ja kirjoitukseen liittyvät diagnostiikkatiedot jaetaan pieniksi näytteiksi, joista poistetaan tunnistetiedot, järjestystiedot ja kaikki muut sellaiset tiedot (kuten sähköpostiosoitteet ja numeroarvot), joiden perusteella alkuperäinen sisältö voitaisiin koota uudelleen tai syöte ja käyttäjä voitaisiin yhdistää toisiinsa. Ne sisältävät myös liittyvät suorituskykytiedot, kuten tekstiin manuaalisesti tekemäsi muutokset sekä sanastoon lisäämäsi sanat. Näitä tietoja ei käytetä käyttökokemusten räätälöinnissä.

Huomautus:  Paranna käsinkirjoitusta ja kirjoitusta -asetus ei ollut saatavilla aiemmissa Windowsin versiossa, vaan tiedot kerätään kun diagnostiikkatietojen tasoksi on asetettu Täysi.

6. maaliskuuta 2024 alkaen Microsoft Edgen diagnostiikkatiedot kerätään erillään Windowsin diagnostiikkatiedoista Windows 10 (versio 22H2 ja uudemmat) ja Windows 11 (versio 23H2 ja uudemmat) laitteet Euroopan talousalueella. Microsoft Edgen diagnostiikkatietojen keräämiseen sovelletaan sen omia asetuksia. Lisätietoja tästä muutoksesta on ohjeaiheessa Microsoft Edge, selaustiedot ja tietosuoja.

Diagnostiikka- ja palauteasetusten hallinta

Kun määrität Windows-laitteen ensimmäistä kertaa, voit halutessasi lähettää valinnaisia diagnostiikkatietoja Microsoftille.

Asennuksen aikana voit myös ottaa räätälöidyt kokemuksetkäyttöön tai pois käytöstä. Uudemmissa Windows-versioissa voit ottaa Paranna käsinkirjoitusta ja kirjoitusta -asetuksen käyttöön tai pois käytöstä.

Jos haluat muuttaa näitä asetuksia Windowsin asennuksen jälkeen, noudata seuraavia ohjeita.

Voit muuttaa diagnostiikkatietojen asetusta seuraavasti

 1. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Siirry Windows 10 aloitusnäyttöön ja valitse sitten Asetukset > Tietosuoja > diagnostiikka & palaute.

  • Siirry Windows 11 aloitusnäyttöön ja valitse sitten Asetukset > Tietosuoja & suojaus > diagnostiikka & palaute.

 2. Valitse Diagnostiikkatiedot-kohdasta haluamasi asetus. Jos asetukset eivät ole käytettävissä, käytät ehkä työpaikkasi tai organisaatiosi hallinnassa olevaa laitetta. Siinä tapauksessa ilmoitus Organisaatiosi hallitsee joitakin asetuksia näkyy Diagnostiikka ja palaute-sivun yläreunassa.

Huomautus: Windowsissa on myös muita tietosuoja-asetuksia, jotka määrittävät, lähetetäänkö Microsoftille sovelluksen toiminta- ja selaushistoriatietoja, kuten Toimintahistoria-asetus .

Voit muuttaa räätälöityjen käyttökokemusten asetusta seuraavasti:

 1. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Siirry Windows 10 aloitusnäyttöön ja valitse sitten Asetukset > Tietosuoja > diagnostiikka & palaute.

  • Siirry Windows 11 aloitusnäyttöön ja valitse sitten Asetukset > Tietosuoja & suojaus > diagnostiikka & palaute.

 2. Valitse Räätälöidyt kokemukset -kohdassa haluamasi asetus.

Voit tarkastella diagnostiikkatietoja seuraavasti:

Voit tarkastella laitteesi diagnostiikkatietoja reaaliajassa diagnostiikkatietojen katseluohjelman avulla. Huomaa, että voit tarkastella vain sellaisia tietoja, jotka ovat käytettävissä, kun diagnostiikkatietojen katseluohjelma on käynnissä. Diagnostiikkatietojen katseluohjelma estää diagnostiikkatietojen historian tarkastelemisen.

Windows 10:

 • Valitse Aloitus ja sitten Asetukset > Tietosuoja > Diagnostiikka ja palaute.

 • Varmista, että Diagnostiikkatietojen katseluohjelman asetukseksi on valittu Käytössä ja valitse sitten Diagnostiikkatietojen katseluohjelma.

Windows 11:

 • Siirry aloitusnäyttöön ja valitse sitten Asetukset > Tietosuoja & suojaus > diagnostiikka & palaute.

 • Varmista, että Näytä diagnostiikkatiedot -asetus on käytössä, ja valitse sitten Avaa diagnostiikkatietojen katseluohjelma.

Voit poistaa diagnostiikkatiedot seuraavasti:

Poista diagnostiikkatiedot -kohdasta voit poistaa laitteesi diagnostiikkatiedot. Huomaa, että tämän asetuksen valitseminen ei poista Microsoft-tiliisi liittyviä diagnostiikkatietoja eikä estä diagnostiikkatietojen lähettämistä Microsoftille. Jos organisaatiosi on rekisteröinyt laitteen palveluihin, jotka käyttävät näitä tietoja, IT-osastollasi voi olla kopio tämän laitteen diagnostiikkatiedoista.

 1. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Siirry Windows 10 aloitusnäyttöön ja valitse sitten Asetukset > Tietosuoja > diagnostiikka & palaute.

  • Siirry Windows 11 aloitusnäyttöön ja valitse sitten Asetukset > Tietosuoja & suojaus > diagnostiikka & palaute.

 2. Valitse Poista diagnostiikkatiedot -kohdassa Poista.

Jos haluat tarkastella ja poistaa Microsoft-tiliisi liittyviä muita diagnostiikkatietoja, siirry Microsoftin tietosuojan koontinäyttöön.

Jos haluat estää Microsoftia käyttämästä kirjoittamis- ja käsinkirjoitustietoja kaikkien asiakkaiden näppäimistö- ja kirjoituspalveluiden parantamiseen, toimi seuraavasti:

 1. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Siirry Windows 10 aloitusnäyttöön ja valitse sitten Asetukset > Tietosuoja > diagnostiikka & palaute.

  • Siirry Windows 11 aloitusnäyttöön ja valitse sitten Asetukset > Tietosuoja & suojaus > diagnostiikka & palaute.

 2. Poista Käsinkirjoituksen ja kirjoituksen parantaminen-asetus käytöstä.

Voit muuttaa palautetiheyttä seuraavasti:

Näyttöösi tulee silloin tällöin viesti, jossa pyydämme sinulta arviointia tai kirjallista palautetta käyttämästäsi tuotteesta tai palvelusta. Palautetiheysasetuksen avulla voit määrittää, kuinka usein pyydämme tätä palautetta.

 1. Tee jompikumpi seuraavista:

  • Valitse Aloitus ja sitten Asetukset > Tietosuoja > Diagnostiikka ja palaute.

  • Siirry aloitusnäyttöön ja valitse sitten Asetukset > Tietosuoja & suojaus > diagnostiikka & palaute.

 2. Valitse Palautetiheysasetukset-kohdasta haluamasi asetus.

Voit lähettää meille palautetta milloin tahansa seuraavasti

 1. Kirjoita hakuruutuun Palautekeskus.

 2. Kirjoita Auta meitä parantamaan Windowsia antamalla palautetta ongelmaasi liittyviä avainsanoja ja paina sitten Enter-painiketta.

 3. Jos löydät omaan aiheeseesi liittyvän palautteen, kannata sitä. Jos et löydä sitä, voit antaa uutta palautetta täyttämällä lomakkeen.

Tarvitsetko lisäohjeita?

Haluatko lisää vaihtoehtoja?

Tutustu tilausetuihin, selaa harjoituskursseja, opi suojaamaan laitteesi ja paljon muuta.

Osallistumalla yhteisöihin voit kysyä kysymyksiä ja vastata niihin, antaa palautetta sekä kuulla lisää asiantuntijoilta, joilla on runsaasti tietoa.

Etsi ratkaisuja yleisiin ongelmiin tai hanki apua tukihenkilöltä.

Oliko näistä tiedoista hyötyä?

Kuinka tyytyväinen olet käännöksen laatuun?
Mikä vaikutti kokemukseesi?
Kun valitset Lähetä, palautettasi käytetään Microsoftin tuotteiden ja palveluiden parantamiseen. IT-järjestelmänvalvojasi voi kerätä nämä tiedot. Tietosuojatiedot.

Kiitos palautteesta!

×