כיבוי המחשב והעברתו לשינה או למצב שינה

יש דרכים רבות לכיבוי המחשב שלך—ניתן לכבות את המחשב באופן מלא, להעביר אותו לשינה (Sleep) או להעביר אותו למצב שינה (Hibernate).

כיבוי המחשב לחלוטין

כדי לבצע כיבוי:

עבור Windows 10
בחר בלחצן 'התחל' , ולאחר מכן בחר הפעלה > כיבוי.
עבור Windows 8.1 / Windows RT 8.1
הזז את העכבר לפינה הימנית התחתונה של המסך ולחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לחצן 'התחל' , או הקש על מקש סמל Windows +X בלוח המקשים. הקש או לחץ על כבה או צא ובחר באפשרות כיבוי.
עבור Windows 7
לחץ על הלחצן 'התחל'
תמונה של לחצן 'התחל'
ולאחר מכן לחץ על הלחצן כיבוי.

שינה

מצב זה דורש מעט מאד חשמל, המחשב חוזר לפעול מהר יותר ואתה ממשיך בדיוק מאיפה שהפסקת. אינך צריך לדאוג אם תאבד את עבודתך בשל התרוקנות הסוללה, שכן Windows שומר באופן אוטומטי את כל עבודתך, ומכבה את המחשב אם הסוללה חלשה מדי. השתמש בשינה כאשר אתה עומד להפסיק את השימוש במחשב למשך זמן קצר – למשל כשאתה יוצא להפסקת קפה.

עבור מחשבים רבים (במיוחד מחשבים נישאים וטאבלטים), המחשב עובר לשינה כשאתה סוגר את המכסה או לוחץ על לחצן ההפעלה.

העברת המחשב לשינה:

 1. פתח את אפשרויות ההפעלה:
  • עבור Windows 10, בתיבת החיפוש בשורת המשימות, הקלד אפשרויות הפעלה, ולאחר מכן בחר אפשרויות הפעלה.
  • עבור For Windows 8.1/Windows RT 8.1, החלק במהירות מהקצה השמאלי של המסך, הקש על חיפוש (או אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית העליונה של המסך, הזז את מצביע העכבר כלפי מטה ולאחר מכן לחץ על חיפוש), הזן אפשרויות הפעלה בתיבת החיפוש ולאחר מכן הקש או לחץ על אפשרויות הפעלה.
  • עבור Windows 7, לחץ על לחצן 'התחל'
   תמונה של לחצן 'התחל'
   , לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה, ולאחר מכן לחץ על אפשרויות הפעלה.
 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • אם אתה משתמש במחשב שולחני, בטאבלט או במחשב נישא, בחר באפשרות בחר מה עושים לחצני ההפעלה. לצד בעת לחיצה על לחצן ההפעלה, בחר שינה, ולאחר מכן בחר שמור שינויים.
  • אם אתה משתמש במחשב נישא, בחר באפשרות בחר מה קורה בעת סגירת המכסה. לצד בעת סגירת המכסה, בחר שינה, ולאחר מכן בחר שמור שינויים.
 3. כאשר אתה מוכן להעביר את המחשב לשינה, פשוט לחץ על לחצן ההפעלה במחשב השולחני או בטאבלט שלך.

ברוב המחשבים ניתן לחדש את העבודה על-ידי לחיצה על לחצן ההפעלה של המחשב. עם זאת, לא כל המחשבים זהים. ייתכן שתוכל לעורר את המחשב על-ידי הקשה על מקש כלשהו בלוח המקשים, לחיצה על לחצן העכבר או פתיחת המכסה במחשב נישא. עיין בתיעוד שצורף למחשב או עבור לאתר האינטרנט של היצרן.

‏‏מצב שינה

אפשרות זו נועדה עבור מחשבים נישאים וייתכן שלא תהיה זמינה עבור כל המחשבים. (לדוגמה, מחשבים עם InstantGo אינם כוללים את האפשרות של מצב שינה.) במצב שינה נצרך פחות חשמל מאשר בשינה וכאשר אתה מאתחל את המחשב אתה חוזרים לאותו מקום שבו הפסקת (אם כי לא באותה מהירות כמו לאחר שינה).

השתמש במצב שינה כאשר אתה יודע שלא תשתמש במחשב הנישא או בטאבלט למשך זמן ארוך יותר ולא תהיה לך אפשרות לטעון את הסוללה בזמן זה. תחילה בדוק אם אפשרות זו זמינה במחשב שלך, ואם כן, הפעל אותה.

העברת המחשב למצב שינה:

 1. פתח את אפשרויות ההפעלה:
  • עבור Windows 10, בתיבת החיפוש בשורת המשימות, הקלד אפשרויות הפעלה, ולאחר מכן בחר אפשרויות הפעלה.
  • עבור For Windows 8.1/Windows RT 8.1, החלק במהירות מהקצה השמאלי של המסך, הקש על חיפוש (או אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית העליונה של המסך, הזז את מצביע העכבר כלפי מטה ולאחר מכן לחץ על חיפוש), הזן אפשרויות הפעלה בתיבת החיפוש ולאחר מכן הקש או לחץ על אפשרויות הפעלה.
  • עבור Windows 7, לחץ על לחצן 'התחל'
   תמונה של לחצן 'התחל'
   , לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה, ולאחר מכן לחץ על אפשרויות הפעלה.
 2. בחר באפשרות בחר מה עושה לחצן ההפעלה, ולאחר מכן בחר שנה הגדרות שאינן זמינות כעת. במקטע הגדרות כיבוי, בחר בתיבת הסימון מצב שינה (אם היא זמינה), ולאחר מכן בחר שמור שינויים.

כעת תוכל להעביר את המחשב למצב שינה (hibernate) בכמה דרכים שונות:

 • עבור Windows 10, בחר בלחצן 'התחל' , ולאחר מכן בחר הפעלה > מצב שינה. באפשרותך גם להקיש על מקש סמל Windows + X בלוח המקשים, ולאחר מכן לבחור כיבוי או יציאה > מצב שינה.
 • עבור Windows 8.1 / Windows RT 8.1, הזז את העכבר לפינה הימנית התחתונה של המסך ולחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לחצן 'התחל' , או הקש על מקש סמל Windows +X בלוח המקשים. הקש או לחץ על כבה או צא ובחר באפשרות מצב שינה. לחלופין, החלק במהירות פנימה מהקצה השמאלי של המסך ולאחר מכן הקש על הגדרות. (אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית התחתונה של המסך, הזז את מצביע העכבר למעלה ולאחר מכן לחץ על הגדרות). הקש או לחץ על הפעלה> מצב שינה.
 • עבור Windows 7, לחץ על הלחצן 'התחל'
  תמונה של לחצן 'התחל'
  , לחץ על החץ לצד הלחצן כיבוי, ולאחר מכן לחץ על מצב שינה.

מאפיינים:

מזהה פריט: 13770 - סקירה אחרונה: 14 בספט׳ 2016 - תיקון: 4

משוב