פתרון בעיות של מסך שחור

אם מופיע מסך שחור במחשב לאחר השדרוג ל- Windows 10, להלן כמה שלבים לפתרון בעיות שתוכל לנסות.
האם נכנסת ל- Windows 10?

האם נכנסת ל- Windows 10?

מסך שחור, ללא כניסה אל Windows 10
אם מופיע מסך שחור במחשב לאחר השדרוג ל- Windows 10 ועדיין לא נכנסת, נסה את הפעולות הבאות: 
 
בדוק את החיבורים
הפעל מחדש את המחשב במצב בטוח


שימוש בכונן שחזור
כדי להפעיל את המחשב במצב בטוח באמצעות כונן שחזור:

 1. תחילה, ודא שהמחשב כבוי. חבר את כונן השחזור למחשב ולאחר מכן הפעל את המחשב.
 2. במסך בחירת אפשרות, בחר פתרון בעיות > אפשרויות מתקדמות > הגדרות אתחול > הפעל מחדש.
 3. לאחר שהמחשב מופעל מחדש, בחר 5 או F5 כדי להפעיל מחדש את המחשב במצב בטוח עם עבודה ברשת. אם המחשב אינו מופעל ב'מצב בטוח עם עבודה ברשת', נסה שוב את שלבים 1 ו- 2, ולאחר מכן, לאחר שהמחשב מופעל מחדש, בחר 3 או F3 כדי להפעיל את האפשרות הפוך מצב וידאו ברזולוציה נמוכה לזמין.
 4. לאחר שהמחשב נמצא במצב בטוח, פתח את מנהל ההתקנים על-ידי הקלדת מנהל ההתקנים בתיבת החיפוש בשורת המשימות, בחר מנהל ההתקנים ולאחר מכן בחר את החץ כדי להרחיב את מתאמי תצוגה.
  1. אם אתה רואה שני פריטים תחת 'מתאמי תצוגה':
   1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על מתאם התצוגה שנוסף (לדוגמה, Intel HD 4000 או AMD Radeon HD 4200) ולאחר מכן בחר הפוך ללא זמין > כן. כדי לראות אם זה עבד, כבה את המחשב, נתק את כונן השחזור ולאחר מכן הפעל את המחשב שוב.
   2. אם פעולה זו לא מצליחה, הפעל מחדש את המחשב במצב בטוח (ראה שלבים 1-3), חזור לסעיף מתאם תצוגה ב'מנהל ההתקנים', הפוך את מתאם התצוגה לזמין ולאחר מכן הפוך את מתאם התצוגה האחר ללא זמין.
  2. אם אתה רואה פריט אחד תחת מתאמי תצוגה, החזר את מנהל ההתקן למצב הקודם או הסר את ההתקנה של מתאם התצוגה.
   1. כדי להחזיר את מנהל ההתקן למצב הקודם, פתח את 'מנהל ההתקנים' ובחר את החץ כדי להרחיב את מתאמי תצוגה. תחת מתאמי תצוגה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הפריט ובחר מאפיינים. בחר את הכרטיסיה מנהל התקן ולאחר מכן בחר חזור לקודם > כן.
   2. כדי להסיר את ההתקנה של מתאם התצוגה, פתח את 'מנהל ההתקנים' ובחר את החץ כדי להרחיב את מתאמי תצוגה. תחת מתאמי תצוגה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הפריט ובחר מאפיינים. בחר בכרטיסיה מנהל התקן ואז בחר הסר התקנה > אישור.
 5. כבה את המחשב, נתק את כונן השחזור ולאחר מכן הפעל את המחשב שוב.
שימוש במדיית התקנה
כדי להפעיל את המחשב במצב בטוח באמצעות מדיית התקנה:

 1. במחשב עובד, עבור אל אתר האינטרנט להורדת תוכנות של Microsoft וצור מדיית התקנה של Windows 10.
 2. הכנס את מדיית ההתקנה שיצרת, ולאחר מכן הפעל מחדש את המחשב.
 3. במסך 'התקנת Windows', בחר באפשרות תקן את המחשב. (אם אינך רואה מסך זה, ייתכן שהמחשב שלך אינו מוגדר לאתחול מכונן. עיין באתר האינטרנט של יצרן המחשב לקבלת מידע על אופן האתחול ממדיה ולאחר מכן נסה שוב.)
 4. במסך בחר אפשרות, בחר פתור בעיות. משם, תוכל להשתמש במצב בטוח. בחר אפשרויות מתקדמות > הגדרות אתחול > הפעל מחדש.
 5. לאחר ההפעלה מחדש של המחשב, בחר 5 או F5 כדי להפעיל מחדש את המחשב במצב בטוח עם עבודה ברשת. אם המחשב אינו מופעל ב'מצב בטוח עם עבודה ברשת', נסה שוב את שלבים 2-4 ולאחר מכן, לאחר שהמחשב מופעל מחדש, בחר 3 או F3 כדי להפעיל את האפשרות הפוך מצב וידאו ברזולוציה נמוכה לזמין.
 6. לאחר שהמחשב נמצא במצב בטוח, פתח את מנהל ההתקנים על-ידי הקלדת מנהל ההתקנים בתיבת החיפוש בשורת המשימות, בחר מנהל ההתקנים ולאחר מכן בחר את החץ כדי להרחיב את מתאמי תצוגה.
  1. אם אתה רואה שני פריטים תחת מתאמי תצוגה:
   1. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על מתאם התצוגה שנוסף (לדוגמה, Intel HD 4000 או AMD Radeon HD 4200) ולאחר מכן בחר הפוך ללא זמין > כן. כדי לראות אם זה עבד, כבה את המחשב, נתק את מדיית ההתקנה ולאחר מכן הפעל שוב את המחשב.
   2. אם פעולה זו לא מצליחה, הפעל מחדש את המחשב במצב בטוח (ראה שלבים 2-5), חזור לסעיף מתאם תצוגה ב'מנהל ההתקנים', הפוך את מתאם התצוגה לזמין ולאחר מכן הפוך את מתאם התצוגה האחר ללא זמין.
  2. אם אתה רואה פריט אחד תחת מתאמי תצוגה, החזר את מנהל ההתקן למצב הקודם או הסר את ההתקנה של מתאם התצוגה.
   1. כדי להחזיר את מנהל ההתקן למצב הקודם, פתח את 'מנהל ההתקנים' ובחר את החץ כדי להרחיב את מתאמי תצוגה. תחת מתאמי תצוגה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הפריט ובחר מאפיינים. בחר את הכרטיסיה מנהל התקן ולאחר מכן בחר חזור לקודם > כן.
   2. כדי להסיר את ההתקנה של מתאם התצוגה, פתח את 'מנהל ההתקנים' ובחר את החץ כדי להרחיב את מתאמי תצוגה. תחת מתאמי תצוגה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הפריט ובחר מאפיינים. בחר בכרטיסיה מנהל התקן ואז בחר הסר התקנה > אישור.
 7. כבה את המחשב, נתק את מדיית ההתקנה ולאחר מכן הפעל שוב את המחשב.

מסך שחור, עם כניסה אל Windows 10

אם מופיע מסך שחור במחשב לאחר הכניסה אל Windows 10, נסה את הפעולות הבאות:

נתק את ההתקנים החיצוניים
נסה להפעיל את המסך
פתרון בעיות במצב בטוח עדיין ‏‏נתקל בבעיה?
באפשרותך לפנות לתמיכת לקוחות ב- 1 800-642-7676 או באתר האינטרנט https://support.microsoft.com/contactus.
מאפיינים:

מזהה פריט: 14106 - סקירה אחרונה: 16 בדצמ׳ 2016 - תיקון: 3

משוב