פתרון בעיות של שגיאות מסך כחול

חל על: Windows 10

שגיאת מסך כחול (שנקראת גם שגיאת עצירה) עשויה להתרחש אם בעיה גורמת למכשיר לכבות או לאתחל את עצמו באופן בלתי צפוי. אתה עשוי לראות מסך כחול עם הודעה המציינת שהמכשיר נקלע לבעיה ושנדרשת הפעלה מחדש.

בדף זה, ננחה אותך לאורך סדרת שלבים לפתרון בעיות כדי לנסות לעזור לך להבין את הגורם לשגיאת המסך הכחול וכיצד לפתור אותה. 

השלבים במאמר זה נועדו לעזור לפתור בעיות של שגיאות עצירה נפוצות, כמו השגיאות באות:

 • CRITICAL_PROCESS_DIED
 • SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
 • IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
 • VIDEO_TDR_TIMEOUT_DETECTED
 • PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
 • SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
 • DPC_WATCHDOG_VIOLATION


על אף שהשלבים בדף זה עשויים להיראות מורכבים במבט ראשון, פשוט פעל בהתאם לשלבים לפי הסדר, שלב אחר שלב, ואנו ננסה לסייע לך לחזור לפעילות תקינה.

שגיאות מסך כחול מסוימות עלולות להתרחש לאחר שעדכון מסוים מותקן במכשיר. אם קיבלת מסך כחול לאחר עדכון, נסה לתקן את השגיאה על-ידי הסרת התקנה של עדכונים אחרונים. 

לשם כך, יהיה עליך להיכנס ל- Windows באמצעות מצב בטוח. מצב בטוח מפעיל את Windows במצב בסיסי, עם כמות מוגבלת של קבצים ומנהלי התקנים ומאפשר לך לבצע פעולות של פתרון בעיות.

לפני שתיכנס למצב בטוח, עליך להיכנס לסביבת השחזור של Windows‏ (WinRE ). עשה זאת באופן הבא:

 1. החזק את לחצן ההפעלה לחוץ למשך 10 שניות כדי לכבות את המכשיר.
 2. לחץ שוב על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המכשיר.
 3. כאשר מופיע הסימן הראשון לכך ש- Windows הופעל (לדוגמה, מכשירים מסוימים מציגים את סמל היצרן בעת ההפעלה מחדש), לחץ על לחצן ההפעלה למשך 10 שניות כדי לכבות את המכשיר.
 4. לחץ שוב על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המכשיר.
 5. כאשר Windows מופעל מחדש, החזק את לחצן ההפעלה לחוץ למשך 10 שניות כדי לכבות את המכשיר.
 6. לחץ שוב על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המכשיר.
 7. אפשר למכשיר שלך לבצע הפעלה מלאה מחדש כדי להיכנס ל- WinRE.

כעת, כשאתה נמצא ב- WinRE, יהיה עליך לבצע את הפעולות הבאות כדי לעבור למצב בטוח.

 

 

 1. במסך בחר אפשרות בחר פתרון בעיות > אפשרויות מתקדמות > הגדרות אתחול > ‎הפעל מחדש.

  מסך 'בחר אפשרות' בסביבת השחזור של Windows.


  מסך פתרון בעיות בסביבת השחזור של Windows.


  מסך אפשרויות מתקדמות בסביבת השחזור של Windows.


  מסך הגדרות אתחול בסביבת השחזור של Windows.

   
 2. לאחר שהמכשיר יופעל מחדש, תראה רשימה של אפשרויות. האפשרות המועדפת היא לבחור 5 או ללחוץ על F5 למצב בטוח עם עבודה ברשת.  

לאחר שהמכשיר שלך נמצא במצב בטוח, בצע פעולות אלה כדי להסיר עדכונים שבוצעו לאחרונה בלוח הבקרה:

 1. בתיבת החיפוש של שורת המשימות, הקלד לוח הבקרה, ולאחר מכן בחר באפשרות לוח הבקרה מתוך רשימת התוצאות.
 2. בחר הסר התקנת תוכנית תחת תוכניות. אם אתה משתמש בתצוגת סמלים גדולים/קטנים, בחר באפשרות הסר התקנת תוכנית‬‏‫ תחת ‏‫תוכניות ותכונות‬.
 3. בצד שמאל, בחר הצג עדכונים מותקנים, ולאחר מכן בחר ‏‫הותקן ב‬ כדי למיין את העדכונים לפי תאריך ההתקנה שלהם להצגת העדכונים האחרונים.
 4. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על העדכון שברצונך להסיר את התקנתו לאחר מכן לחץ על כן לאישור.
 5.  בחר ‏‫הפעל מחדש כעת‬ כדי להסיר את התקנת העדכון לחלוטין.
   

אם אתה זקוק למידע נוסף או לעזרה בנוגע לעדכונים, ראה Windows Update: שאלות ותשובות.

לא תמיד אפשר לדעת בוודאות מה גרם לשגיאת המסך הכחול במהלך השימוש במכשיר, ייתכן שאתה משתמש בחומרה חדשה או תוכנה של ספק חיצוני שאינם תואמים למכשיר Windows. השתמש בשלבים הבאים לפתרון בעיות כדי לנסות ולתקן את שגיאת המסך הכחול.

שלב 1: מחיקת תוכנה של ספק חיצוני 

תוכנות אנטי-וירוס מסוימות של ספקים חיצוניים ידועות בכך שהן עלולות לגרום לשגיאות מסך כחול. ניתן להסיר באופן זמני את התקנת התוכנה כדי לקבוע אם היא זו שגורמת לבעיה ולאחר מכן להתקין את התוכנה מחדש לאחר שהמכשיר שוב פועל.

לשם כך, יהיה עליך להיכנס ל- Windows באמצעות מצב בטוח. מצב בטוח מפעיל את Windows במצב בסיסי, עם כמות מוגבלת של קבצים ומנהלי התקנים ומאפשר לך לבצע פעולות של פתרון בעיות.

לפני שתיכנס למצב בטוח, עליך להיכנס לסביבת השחזור של Windows‏ (WinRE ). עשה זאת באופן הבא:

 1. החזק את לחצן ההפעלה לחוץ למשך 10 שניות כדי לכבות את המכשיר.
 2. לחץ שוב על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המכשיר.
 3. כאשר מופיע הסימן הראשון לכך ש- Windows הופעל (לדוגמה, מכשירים מסוימים מציגים את סמל היצרן בעת ההפעלה מחדש), לחץ על לחצן ההפעלה למשך 10 שניות כדי לכבות את המכשיר.
 4. לחץ שוב על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המכשיר.
 5. כאשר Windows מופעל מחדש, החזק את לחצן ההפעלה לחוץ למשך 10 שניות כדי לכבות את המכשיר.
 6. לחץ שוב על לחצן ההפעלה כדי להפעיל את המכשיר.
 7. אפשר למכשיר שלך לבצע הפעלה מלאה מחדש כדי להיכנס ל- WinRE.

כעת, כשאתה נמצא ב- WinRE, יהיה עליך לבצע את הפעולות הבאות כדי לעבור למצב בטוח.

 

 

 1. במסך בחר אפשרות בחר פתרון בעיות > אפשרויות מתקדמות > הגדרות אתחול > ‎הפעל מחדש.

  מסך 'בחר אפשרות' בסביבת השחזור של Windows.


  מסך פתרון בעיות בסביבת השחזור של Windows.


  מסך אפשרויות מתקדמות בסביבת השחזור של Windows.


  מסך הגדרות אתחול בסביבת השחזור של Windows.

   
 2. לאחר שהמכשיר יופעל מחדש, תראה רשימה של אפשרויות. האפשרות המועדפת היא לבחור 5 או ללחוץ על F5 למצב בטוח עם עבודה ברשת.  

לאחר שהמכשיר נמצא במצב בטוח, בחר בלחצן התחל   ולאחר מכן בחר באפשרות הגדרות   > מערכת  > אפליקציות ותכונות. בחר מיין לפי שם ושנה את האפשרות למיין לפי תאריך ההתקנה. בחר את התוכנה של הספק החיצוני שברצונך להסיר ובחר הסר התקנה. לאחר הסרה של תוכנת האנטי-וירוס של הספק החיצוני, הפעל מחדש את המכשיר.

אם אתה ממשיך לראות שגיאת מסך כחול, נסה להחזיר את מנהלי ההתקנים שהתקנת לאחרונה למצב קודם, להפוך אותם ללא לזמינים או להסיר את ההתקנה שלהם.

שלב 2: החזרה למצב קודם, הסרת התקנה של מנהלי התקנים או הפיכתם ללא זמינים

אם לאחרונה התקנת מנהלי התקנים חדשים, תוכל להחזירם למצב הקודם, להפוך אותם ללא זמינים או להסיר את ההתקנה שלהם כדי לקבוע אם זה מה שגורם לבעיה. 

תחילה ודא שהמכשיר שלך נמצא במצב בטוח, ולאחר מכן השתמש במנהל ההתקנים כדי להחזיר את מנהלי ההתקנים למצב קודם, להפוך אותם ללא זמינים או להסיר את ההתקנה שלהם.

החזרה למצב של קודם של מנהלי התקנים של ספקים חיצוניים 

 1. הקלד מנהל ההתקנים בתיבת החיפוש בשורת המשימות, ולאחר מכן בחר מנהל ההתקנים מרשימת התוצאות. 
 2. במנהל ההתקנים, הרחב את המכשיר שאת מנהל ההתקנים שלו ברצונך להחזיר למצב הקודם, לחץ על מנהל ההתקן באמצעות לחצן העכבר הימני ובחר מאפיינים.
 3. בחר את הכרטיסיה מנהל התקן ולאחר מכן בחר החזר מנהל התקן למצב קודם > כן.

   

אם לא הצלחת להחזיר את מנהל ההתקן למצב קודם ואתה עדיין רואה שגיאת מסך כחול, נסה להפוך את מנהל ההתקן ללא זמין.

הפיכת מנהלי התקנים של ספקים חיצוניים ללא זמינים

 1. הקלד מנהל ההתקנים בתיבת החיפוש בשורת המשימות, ולאחר מכן בחר מנהל ההתקנים מרשימת התוצאות. 
 2. במנהל ההתקנים, הרחב את המכשיר שאת מנהל ההתקנים שלו ברצונך להפוך ללא זמין, לחץ על מנהל ההתקן באמצעות לחצן העכבר הימני ובחר מאפיינים.
 3. בחר את הכרטיסיה התקן ולאחר מכן בחר הפוך התקן ללא זמין > כן.

אם אתה עדיין ראה שגיאת מסך כחול נסה להסיר את ההתקנה של מנהל ההתקן.

הסרת התקנים של מנהלי התקנים של ספק חיצוני

 1. הקלד מנהל ההתקנים בתיבת החיפוש בשורת המשימות, ולאחר מכן בחר מנהל ההתקנים מרשימת התוצאות. 
 2. במנהל ההתקנים, הרחב את המכשיר שאת מנהל ההתקנים שלו להסיר, לחץ על מנהל ההתקן באמצעות לחצן העכבר הימני ובחר מאפיינים.
 3. בחר בכרטיסיה מנהל התקן לאחר מכן בחר הסר התקנה > אישור.

   

אם אתה עדיין ראה שגיאת מסך כחול נסה להסיר החומרה החיצונית.

שלב 3: הסרת חומרה חיצונית

לעתים, ההתקנים החיצוניים של המכשיר שלך עלולים לגרום לשגיאות מסך כחול. נתק את כל התקני האחסון החיצוניים ואת הכוננים, תחנות העגינה ורכיבי חומרה אחרים שמחוברים למכשיר, שאינם נחוצים לפונקציונליות הבסיסית ואתחל את המכשיר.

אם לא נתקלת בבעיה לאחר האתחול, ייתכן שההתקן החיצוני שהוא זה שגורם לבעיה ותצטרך לפנות אל יצרן ההתקן לקבלת תמיכה.

צור איתנו קשר דרך סוכן התמיכה הווירטואלי שלנו. אם שדרגת ל- Windows 10, באפשרותך גם להשתמש באפליקציה 'קבלת עזרה' כדי ליצור איתנו קשר. בחר בלחצן התחל ולאחר מכן בחר קבלת עזרה.