היסטוריית קבצים ב- Windows

הגדרת כונן עבור 'היסטוריית קבצים'

לפני שתתחיל להשתמש ב'היסטוריית קבצים' לגיבוי הקבצים שלך, עליך לבחור תחילה היכן הגיבויים שלך יישמרו. תוכל לבחור בכונן חיצוני מחובר, כגון כונן USB, או שתוכל לשמור בכונן רשת. ישנן אפשרויות נוספות, אך שתי אלו מספקות את ההגנה הטובה ביותר על הקבצים שלך מפני קריסה או בעיות במחשב.

'היסטוריית קבצים' מגבה רק עותקים של קבצים מהתיקיות 'מסמכים', 'מוסיקה', 'תמונות', 'סרטוני וידאו' ו'שולחן העבודה', וקבצי OneDrive הזמינים במצב לא מקוון במחשב שלך. אם ברצונך לגבות קבצים או תיקיות שנמצאים במקום אחר, תוכל להוסיף אותם לתוך אחת מתיקיות אלה.

אם אתה מתכוון להשתמש בכונן חיצוני חדש, חבר אותו למחשב. אם מופיעה הודעה השואלת אם ברצונך להגדיר את הכונן עבור 'היסטוריית הקבצים', בחר אפשרות זו והפעל את 'היסטוריית הקבצים' במסך שיופיע.

אחרת, בצע את השלבים הבאים כדי לבחור כונן רשת או כונן חיצוני שכבר מחובר למחשב.

  1. החלק במהירות פנימה מהקצה הימני של המסך ולאחר מכן הקש על חיפוש. (אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית התחתונה של המסך, הזז את מצביע העכבר למעלה ולאחר מכן לחץ על חיפוש.)
  2. הזן הגדרות היסטוריית קבצים בתיבת החיפוש ולאחר מכן בחר הגדרות היסטוריית קבצים.
  3. בחר באפשרות בחר כונן ובחר בכונן הרשת או בכונן החיצוני שבו ברצונך להשתמש.
  4. הפעל את היסטוריית קבצים.

שחזור קבצים או תיקיות באמצעות 'היסטוריית קבצים'

'היסטוריית קבצים' מגבה באופן סדיר גירסאות של הקבצים שלך מהתיקיות 'מסמכים', 'מוסיקה', 'תמונות', 'סרטוני וידאו' ו'שולחן העבודה', וגירסאות של קבצי OneDrive הזמינות באופן לא מקוון במחשב שלך. לאורך זמן, תהיה לך היסטוריה מלאה של הקבצים שלך. אם הקבצים המקוריים יאבדו, יינזקו או יימחקו, תוכל לשחזר אותם. באפשרותך גם לעיין בגירסאות שונות של הקבצים שלך ולשחזר אותן. לדוגמה, אם ברצונך לשחזר גירסה קודמת של קובץ (גם אם היא לא נמחקה או אבדה), באפשרותך לעיין בציר זמן, לבחור את הגירסה הרצויה ולשחזר אותה.

בצע שלבים אלה כדי לשחזר קבצים או תיקיות באמצעות 'היסטוריית קבצים'

  1. החלק במהירות מהקצה השמאלי של המסך, הקש על חיפוש (או, אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית העליונה של המסך, הזז את מצביע העכבר כלפי מטה ולאחר מכן לחץ על חיפוש), הזן שחזר את הקבצים שלך בתיבת החיפוש ולאחר מכן בחר שחזר את הקבצים שלך באמצעות היסטוריית קבצים.
  2. הזן את שם הקובץ שברצונך למצוא בתיבת החיפוש, או השתמש בחצים שמאלה וימינה כדי לעבור בין גירסאות שונות של התיקיות והקבצים.
  3. בחר את הפריטים שברצונך לשחזר למיקומם המקורי ולאחר מכן בחר בלחצן 'שחזר'.

    אם ברצונך לשחזר את הקבצים שלך למיקום שאינו המיקום המקורי, לחץ לחיצה ממושכת או לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על לחצן שחזר, בחר שחזר אל ולאחר מכן בחר מיקום חדש.
מאפיינים:

מזהה פריט: 17128 - סקירה אחרונה: 14 בספט׳ 2016 - תיקון: 2

משוב