יצירת דיסק תיקון מערכת

אפשרויות תיקון מערכת יכולות לעזור לך לתקן את Windows אם מתרחשת שגיאה חמורה. כדי להשתמש באפשרויות תיקון מערכת, תצטרך דיסק התקנה של Windows או גישה לאפשרויות השחזור המסופקות על-ידי יצרן המחשב שלך. אם אין לך אחת מאפשרויות אלה, באפשרותך ליצור דיסק תיקון מערכת כדי לגשת לאפשרויות שחזור המערכת.

כדי ליצור דיסק תיקון מערכת
כדי להשתמש בדיסק תיקון מערכת

הפעלת המחשב מדיסק התקנה של Windows 7 או כונס הבזק מסוג USB

ייתכן שתצטרך להפעיל, או לאתחל, את המחשב באמצעות תקליטור התקנה של Windows 7 או כונן הבזק מסוג USB אם ברצונך לבצע את הפעולות הבאות:
  • התקנה או התקנה חוזרת של Windows 7.
  • שחזור Windows 7 משגיאה חמורה. אם המחשב שלך לא מפעיל את Windows כלל, תוכל לגשת אל 'תיקון אתחול' וכלים אחרים בתפריט 'אפשרויות שחזור מערכת' מתקליטור ההתקנה או מכונן הבזק מסוג USB של Windows 7. כלים אלה יכולים לעזור לך להפעיל שוב את Windows 7.

כדי להפעיל את Windows 7 מתקליטור התקנה או כונן הבזק מסוג USB
אם הדף 'התקנת Windows' לא מופיע
כדי לשנות הגדרות אתחול ב- BIOS של המחשבמאפיינים:

מזהה פריט: 17423 - סקירה אחרונה: 14 בספט׳ 2016 - תיקון: 2

משוב