כיצד להשתמש בכלי Regsvr32 ולפתור הודעות שגיאה של Regsvr32

חל על: Windows Vista EnterpriseWindows Vista BusinessWindows Vista Home Basic יותר

אם מאמר זה לא מתאר את הודעת השגיאה שבה נתקלת, תוכל למצוא הסברים מפורטים של הודעות שגיאה, פעולות מומלצות ומשאבי תמיכה נוספים בדף האירועים ושגיאות של TechNet.

תקציר


Regsvr32 הוא תוכנית שירות של שורת פקודה לרישום וביטולי רישום של פקדי OLE, כגון קבצי DLL ופקדי ActiveX ברישום של Windows. Regsvr32.exe מותקן בתיקיה %systemroot%\System32 ב- Windows XP וגירסאות חדשות יותר של Windows.


הערה בגירסת 64 סיביות של מערכת הפעלה Windows, יש שתי גרסאות של הקובץ Regsv32.exe:
 • גירשת 64 סיביות היא %system root%\System32\regsvr32.exe.
 • גירסת 32 סיביות היא %systemroot%\SysWoW64\regsvr32.exe.

התחביר של פקודת Regsvr32


RegSvr32.exe כולל את האפשרויות הבאות של שורת הפקודה:
Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] <dllname>

/u - הסר רישום שרת

/i - קרא ל-DllInstall תוך העברת [cmdline] אופציונלי; בעת שימוש עם /u מתבצעת קריאה להסרת התקנה של dll
/n - אל תקרא ל-DllRegisterServer; יש להשתמש באפשרות זו עם /i

/s – שקט; אל תציג תיבות הודעה

פתרונות נפוצים לשגיאות Regsvr32


נסה אחת מהשיטות הבאות כאשר אתה נתקל בשגיאת Regsvr32:
 • שיטה 1: הפעל שוב את פקודת Regsvr32 משורת פקודה ברמה גבוהה

  כדי לפתוח שורת פקודה ברמה גבוהה בצע פעולות אלה:
  Windows 8.1 ו- Windows 8
  החלק מהקצה השמאלי של המסך ולאחר מכן הקש על חיפוש. או, אם אתה משתמש בעכבר, הצבע על הפינה השמאלית התחתונה של המסך ולאחר מכן לחץ על חיפוש. הקלד שורת פקודה בתיבה חיפוש, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שורת פקודה ולחץ על הפעל כמנהל מערכת. אם אתה מתבקש להזין סיסמת מנהל מערכת או אישור, הקלד את הסיסמה או לחץ על אפשר.
  Windows 7 ו- Windows Vista
  לחץ על התחל, הקלד שורת פקודה או cmd בתיבה חיפוש, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שורת פקודה ולאחר מכן לחץ על הפעל כמנהל מערכת. אם אתה מתבקש להזין סיסמת מנהל מערכת או אישור, הקלד את הסיסמה או לחץ על אפשר.
  Windows XP
  היכנס באמצעות חשבון מנהל מערכת או חשבון שיש לו הרשאות מנהל מערכת ופתח חלון של שורת פקודה.
 • שיטה 2: שימוש בגירסת 32 הסיביות של Regsvr32 כדי לרשום DLL בגירסת 32 סיביות בגירסת 64 סיביות של Windows

  אם נתקלת בשגיאה בעת רישום DLL בגירסת 32 סיביות בגירסת 64 סיביות של Windows, בצע פעולות אלה:
  1. פתח שורת פקודה עם הרשאות מלאות.
  2. אם ה- DLL בגירסת 32 סיביות נמצא בתיקיה %systemroot%\System32, העבר אותו לתיקיה %systemroot%\SysWoW64.
  3. הפעל את הפקודה הבאה:
   %systemroot%\SysWoW64\regsvr32 <נתיב מלא של DLL>

הודעות שגיאה של Regsvr32