כיצד להתקין או להסיר גופן ב- Windows

חל על: Windows 7 EnterpriseWindows 7 Home BasicWindows 7 Home Premium

מאמר זה מחליף את 130233 (Q130233) עבור Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 ו- Microsoft Windows 98 Second Edition.

מבוא


מאמר זה מתאר כיצד להוסיף ולהסיר גופנים ב-Microsoft Windows.הערה אם במחשב שלך פועל Windows NT 4.0,‏ Windows 2000,‏ Windows XP או Windows Server 2003, עליך להיות מנהל מערכת כדי להוסיף או להסיר גופנים. 

כדי להוסיף גופן חדש

הערה כדי להתקין מחדש את הגופנים הרגילים של Windows, עבור אל הסעיף 'כדי להתקין מחדש את הגופנים הרגילים הכלולים ב- Windows'.חשוב כדי להתקין גופנים, הם חייבים להיות על תקליטון, תקליטור או בדיסק הקשיח.כדי להתקין גופן, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעל.
 2. הקלד את הפקודה הבאה ולאחר מכן לחץ על אישור:
  %windir%\fonts
 3. בתפריט קובץ, לחץ על התקנת גופן חדש.
 4. בתיבה כוננים, לחץ על הכונן המכיל את הגופנים שברצונך להוסיף. הערה כונן התקליטונים הוא בדרך כלל כונן A או כונן B. כונן התקליטורים הוא בדרך כלל כונן D.
 5. בתיבה תיקיות, לחץ על התיקיה המכילה את הגופן שברצונך להוסיף ולאחר מכן לחץ על אישור.
 6. בתיבה רשימה של גופנים, לחץ על הגופן שברצונך להוסיף. כדי לבחור יותר מגופן אחד בו זמנית, הקש והחזק את מקש CTRL לחוץ בעת בחירת כל גופן.
 7. לחץ כדי לבחור בתיבת הסימון העתק גופנים לתיקיה Fonts. הגופן החדש יישמר בתיקייה Windows\Fonts.
 8. לחץ על אישור.
הערה Windows תומך בגופני TrueType או גופנים שתוכננו במיוחד עבור Windows אשר שניתן לרכוש בנפרד. תוכניות מסוימות כוללות גם גופנים מיוחדים המותקנים במסגרת התקנת התוכנית. בנוסף, גופני TrueType או גופני Windows מיוחדים כלולים לעיתים קרובות עם מדפסות. בצע את ההוראות הכלולות עם מוצרים אלה כדי להתקין את הגופנים האמורים.

כדי להסיר גופן

כדי להסיר גופן מהדיסק הקשיח, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעל.
 2. הקלד את הפקודה הבאה ולאחר מכן לחץ על אישור:
  %windir%\fonts
 3. לחץ על הגופן שברצונך להסיר. כדי לבחור יותר מגופן אחד בו זמנית, הקש והחזק את מקש CTRL לחוץ בעת בחירת כל גופן.
 4. בתפריט קובץ, לחץ על מחק.
 5. כאשר מופיעה ההודעה "אתה בטוח שברצונך למחוק את אלה fonts?", לחץ על כן.
הערה באפשרותך למנוע טעינת גופן מבלי להסיר אותו מהדיסק הקשיח. לשם כך, העבר את הגופן מהתיקיה Windows\Fonts לתיקיה אחרת.

כדי להתקין מחדש את הגופנים הרגילים הכלולים ב- Windows

אם אחד מהגופנים הרגילים הכלולים ב-Windows חסר, באפשרותך להפעיל שוב את תוכנית ההתקנה של Windows. תוכנית ההתקנה מחליפה קבצים חסרים או שהשתנו. אם הגופנים הרגילים חסרים, קבצים אחרים של Windows עלולים להיות חסרים. תוכנית ההתקנה מתקינה מחדש גם קבצים אלה.אזהרה אם אתה מפעיל את תוכנית ההתקנה של Windows, אתה עלול לאבד תוכניות ומנהלי התקנים של חומרה שהתקנת מאז הפעם האחרונה ש-Windows הוגדר במחשב שלך. אם דרוש לך מידע נוסף אודות הקבצים שאתה עלול לאבד, מומלץ לפנות למחלקת התמיכה. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה למחלקת התמיכה, בקר באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus
הגופנים הבאים כלולים ב-Windows ומותקנים בכל מחשב:
 • Courier New (TrueType, כולל וריאציות מודגש, נטוי, מודגש ונטוי)
 • Arial ‏(TrueType, כולל וריאציות מודגש, נטוי, מודגש ונטוי)
 • Times New Roman (TrueType כולל וריאציות מודגש, נטוי, ומודגש נטוי)
 • Symbol (TrueType)
 • Wingdings (TrueType)
 • MS Serif
 • MS Sans Serif