הגדרת התצוגה למצב לילה ב- Windows 10


  • הצג פולט אור כחול, סוג האור שאנו רואים במהלך היום, והדבר עלול לגרום לך להישאר ער בלילה. כדי לעזור לך להירדם, הדלק את תאורת הלילה ובשעות הלילה הצג יפלוט גוונים חמימים יותר שיהיו נוחים יותר לעיניך.
    (שמאל) תאורת לילה כבויה (ימין) תאורת לילה דולקת
  • כדי לתזמן תאורת לילה כך שהיא תפעל באופן אוטומטי, בחר התחל  > הגדרות  > מערכת > תצוגה > תאורת לילה > הגדרות תאורת לילה.
  • תחת תזמן, בצע אחת מהפעולות הבאות:
    • כדי שתאורת הלילה תידלק בשעת השקיעה ואז תכבה בזריחה, בחר שקיעה עד זריחה‬.
    • כדי להגדיר שעות משלך, בחר הגדר שעות ולאחר מכן הזן את השעה שבה תאורת הלילה תפעל ואת השעה שבה היא תיכבה.
  • שים לב, מכשירים עם מתאם DisplayLink או מנהלי התקני גרפיקה של מתאם תצוגה בסיסי, או מכשירים המשתמשים ב- HDR לא תומכים בתכונת תאורת הלילה. ‏‫אם אפשרות המעבר בין מצבים של תאורת לילה מעומעמת, ייתכן שתצטרך לעדכן את מנהל התקן התצוגה.‬ ראה עדכון מנהלי התקנים ב- Windows 10.