הגדרת התצוגה למצב לילה ב- Windows 10

חל על: Windows 10

הצג פולט אור כחול – סוג האור שאנו רואים במהלך היום – והדבר עלול לגרום לך להישאר ער בלילה. כדי לעזור לך להירדם, הדלק את תאורת הלילה והתצוגה תפלוט צבעים חמים יותר בלילה שיהיו נוחים יותר לעיניך. תאורת הלילה אינה זמינה אם המכשיר שלך משתמש במנהלי התקנים מסוימים (DisplayLink או תצוגה בסיסית). כדי לתזמן הפעלה אוטומטית של תאורת הלילה:

  • בחר באפשרות התחל  > הגדרות  > מערכת > תצוגה > הגדרות תאורת לילה. ‏‫אם אפשרות המעבר בין המצבים של תאורת הלילה מעל הקישור מעומעמת, ייתכן שתצטרך לעדכן את מנהל התקן התצוגה.‬ ראה עדכון מנהלי התקנים ב- Windows 10.
  • תחת לוח זמנים, העבר את תזמון תאורת לילה למצב מופעל. לאחר מכן, בחר באפשרות שקיעה עד זריחה או באפשרות הגדר שעות והזן שעות מותאמות אישית להפעלה וכיבוי של תאורת הלילה.
    (שמאל) תאורת לילה כבויה (ימין) תאורת לילה דולקת