מחיקת קבצי Cookie

חל על: Microsoft EdgeWindows 10

  • בדפדפן Microsoft Edge, עבור אל עוד > הגדרות.

    לחצן 'עוד' ב- Microsoft Edge
  • תחת נקה נתוני גלישה, בחר בחר מה לנקות.

  • בחר את תיבת הסימון קבצי Cookie ונתונים שמורים של אתרי אינטרנט ובחר נקה.