שינוי גודל הטקסט ב- Windows 10

חל על: Windows 10

שנה את גודל הטקסט ב- Windows 10 באמצעות הגדרות תצוגה, הגדלה או הקטנה של תצוגה ב- Microsoft Edge או זכוכית מגדלת.

  • ב- Windows: בחר בלחצן התחל  , ולאחר מכן בחר הגדרות  > נוחות גישה > תצוגה. כדי להגדיל רק את הטקסט על המסך, התאם את המחוון תחת הגדל טקסט. כדי להגדיל את הכל, כולל תמונות ואפליקציות, בחר אפשרות מהתפריט הנפתח תחת הפוך הכל לגדול יותר.
    הצג את דף ההגדרות כדי לשנות את גודל הטקסט.
  • ב- Microsoft Edge: בחר עוד   בפינה השמאלית העליונה, ולאחר מכן הגדל או הקטן את התצוגה.
    הגדל והקטן את התצוגה ב- Microsoft Edge.
  • השתמש ' זכוכית מגדלת ': ' זכוכית מגדלת ' תתמקד חלקים של המסך כדי שיהיה קל יותר לראות. כדי לפתוח את 'זכוכית מגדלת', הקש על מקש סמל Windows  + סימן חיבור (+). כאשר 'זכוכית מגדלת' מופעלת, הגדל והקטן את התצוגה על-ידי הקשה על מקש סמל Windows + סימן חיבור (+) ומקש סמל Windows  + סימן חיסור (-). כדי לסגור את 'זכוכית מגדלת', הקש על מקש סמל Windows  + Esc.