פתרון בעיות במיקרופון

חל על: Microsoft accessoriesWindows 10Windows 8.1

אם אתה נתקל בבעיות עם תכונות המיקרופון שלך, המידע הבא יוכל לעזור לך לפתור בעיות.

המיקרופון אינו פועל עקב עדכון

אם המיקרופון לא מזוהה לאחר עדכון Windows 10, ייתכן שתצטרך לתת הרשאות לאפליקציות שלך להשתמש בו.

 • כדי לאפשר לאפליקציות לגשת למיקרופון, בחר התחלה , לאחר מכן בחר הגדרות > פרטיות > מיקרופון . בחר שנה, לאחר מכן הפעל את אפשר לאפליקציות לגשת אל המיקרופון שלך.
 • לאחר שתאשר גישה למיקרופון, תוכל לבחור אילו אפליקציות יוכלו לגשת לתכונות אלה תחת בחר אילו אפליקציות יוכלו לגשת למיקרופון שלך‬.

אחרים לא יכולים לשמוע אותי

נסה את הפתרונות הבאים:

 • אם לאוזניות יש לחצן ‘השתקה‘, ודא שהוא לא פעיל.
 • ודא שהמיקרופון או האוזניות מחוברים כהלכה למחשב.
 • ודא שהמיקרופון או האוזניות הם התקן ההקלטה המוגדר כברירת מחדל במערכת. כך ניתן לעשות זאת ב- Windows 10:
  1. בחר התחלה , לאחר מכן בחר הגדרות > מערכת > שמע .
  2. תחת קלט, ודא שהמיקרופון שלך נבחר תחת בחר את התקן הקלט שלך.
  3. כדי לבדוק את המיקרופון שלך, דבר אליו ובדוק בדוק את המיקרופון שלך כדי לוודא ש- Windows שומע אותך.

משתמשים אחרים לא יכולים לשמוע אותי בשיחות Skype

ודא שהמיקרופון או האוזניות הם התקן ההקלטה המוגדר כברירת מחדל ב- Skype. כך תעשה זאת:

 1. אם Skype אינו פתוח, בחר התחלה ולאחר מכן בחר Skype כדי לפתוח אותו.
 2. בפינה השמאלית העליונה של רשימת אנשי הקשר שלך ב- Skype, בחר יותר , ולאחר מכן בחר הגדרות.
 3. תחת שמע ווידאו, לאחר מכן תחת רמקולים, ודא שהרמקול או האוזניות המועדפים עליך, נבחרו.
 4. תחת מיקרופון, ודא שהמיקרופון או האוזניות שלך נבחרו. 

עוצמת הקול של המיקרופון נמוכה מדי

נסה את הפתרונות הבאים:

 • ודא שהמיקרופון או האוזניות מחוברים כהלכה למחשב.
 • ודא שהמיקרופון ממוקם כהלכה.
 • הגבר את עוצמת הקול של המיקרופון. כך ניתן לעשות זאת ב- Windows 10:
  1. בחר התחלה , לאחר מכן בחר הגדרות > מערכת > שמע .
  2. תחת קלט, ודא שהמיקרופון שלך נבחר תחת בחר את התקן הקלט שלך, לאחר מכן בחר מאפייני התקן.
  3. בכרטיסיה רמות של חלון ‘מאפייני מיקרופון‘, התאם את המחוונים של מיקרופון ושל הגברת מיקרופון כנדרש, לאחר מכן בחר אישור.
  4. דבר לתוך המיקרופון ובדוק תחת בדוק את המיקרופון שלך כדי לוודא שההגדרות שלך פועלות.