מידע על אחריות, תוכניות שירות מורחבות, כמו גם תנאים והתניות עבור המכשיר שלך

חל על: ללא

קבל מידע אודות האחריות המוגבלת הרגילה, תוכנית השירות המורחבת Microsoft Complete ותוכנית שירות החומרה המורחבת עבור עסקים.

בחר את המדינה שבה רכשת את המכשיר שלך:

מידע נוסף


בחר את אחד הבאים כדי לקבל מידע נוסף אודות האופן שבו תוכל לקבל שירות תמיכה טכני או כיסוי Microsoft Complete מורחב עבור המכשיר שלך.