אינך במצב לא מקוון כעת, ממתין לחיבור לאינטרנט

כיצד לפתור בעיות הפעלה ב-Excel

התמיכה עבור Office 2003 הסתיימה

Microsoft סיימה את התמיכה עבור Office 2003 ב-8 באפריל 2014. שינוי זה השפיע על עדכוני התוכנה ואפשרויות האבטחה שלך. למד על מה זה אומר בשבילך ועל איך להישאר מוגן.

תקציר
קיימות מספר סיבות לבעיות שבהן אתה עלול להיתקל עם הפעלת Microsoft Excel. מאמר זה דן בזיהוי הגורם לבעיה בהפעלה ומספק פתרונות אפשריים לתיקון הבעיה. המאמר גם כולל קישורים למאמרים נוספים מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base אשר דנים ביתר פירוט בבעיות מוכרות בהפעלה.

שים לב חשוב לעקוב אחר התקנות כלשהן של תוכנה חדשה או עדכוני תוכנה שבוצעו ממש לפני שהבעיה התרחשה. ייתכן שהם מעורבים בה באופן ישיר. הפרטים הללו עשויים לעזור אם הבעיה שנתקלת בה לא תבוא על פתרונה באמצעות מאמר זה ותצטרך לפנות אל התמיכה הטכנית של Microsoft.
מידע נוסף
כשאתה מפעיל את Microsoft Excel אתה עלול להיתקל בבעיות הנובעות מכל אחת מהסיבות הבאות:
 • קיצור דרך פגום לתוכנית Excel
 • קובץ בעייתי בתיקיית ההפעלה של Excel או מיקום חלופי של קובץ הפעלה
 • התנגשות עם תוכנית אחרת
 • גירסה שגויה של קובץ ליבה של Microsoft Office
 • קובץ סרגל כלים של Excel (*.xlb) פגום או קובץ pip של Excel פגום
 • תוספות פגומות תחת התפריט כלים
 • פגמים במפתחות הרישום
 • בעיות נוספות בעת פתיחה של קבצי Excel
אם אתה מקבל הודעת שגיאה כשאתה מפעיל את Microsoft Excel, חפש את הודעת השגיאה המדויקת במאגר הידע Microsoft Knowledge Base באתר האינטרנט הבא של Microsoft: אם אינך מקבל הודעת שגיאה או אם אין באפשרותך למצוא במאגר הידע Microsoft Knowledge Base מידע ספציפי על הודעת השגיאה, השתמש במידע שלהלן כדי לפתור את הבעיה בהפעלת Excel.

ראשית, בדוק את היקף הבעיה. האם הבעיה מתרחשת כאשר אתה מפעיל את Excel על-ידי לחיצה על קובץ חוברת עבודה או שהיא מתרחשת כשאתה מפעיל את Excel מתפריט התחל?

אם הבעיה מתרחשת רק כאשר אתה פותח קובץ Excel, עיין בסעיף 'בעיות נוספות בעת פתיחה של קבצי Excel'. אם לא, המשך לסעיף הבא.

קיצור דרך פגום לתוכנית Excel

אם הבעיה מתרחשת רק כאשר אתה מפעיל את התוכנית Excel, בצע את השלבים הבאים:
 1. לחץ על התחל, הצבע על חפש ולאחר מכן לחץ על קבצים או תיקיות.
 2. בתיבה חפש קבצים או תיקיות בשם, הקלד Excel.exe.
 3. ברשימה חפש ב, לחץ על המחשב שלי ולאחר מכן לחץ על חפש כעת.
 4. לאחר שהקובץ Excel.exe נמצא, לחץ פעמיים על הקובץ כדי להפעיל את Microsoft Excel.

  שים לב המיקום האופייני של הקובץ Excel.exe תלוי בגירסה שהתקנת.

  Microsoft Office Excel 2003

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office11

  Microsoft Excel 2002

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office10

  Microsoft Excel 2000

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office

  Microsoft Office Excel 2007

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office12

  Microsoft Office Excel 2010

  C:\Program Files\Microsoft Office\Office14


אם Excel מופעל כצפוי, ייתכן שהבעיה נובעת מקיצור דרך פגום לתוכנית. כדי לפתור בעיה זו, צור קיצור דרך חדש לתוכנית Excel שבו תשתמש כדי להפעיל את Excel.

אם Excel אינו פועל כצפוי, בצע את השלבים להפעלת Excel במצב בטוח.

כדי שאנו ניצור את קיצור הדרך עבורך, עבור לסעיף "תקנו עבורי".

תקנו עבוריכדי לתקן בעיה זו באופן אוטומטי, לחץ על הלחצן או על הקישור תקן. לחץ על הפעלה בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים באשף התיקון.
הערה ייתכן שאשף זה יוצג באנגלית בלבד, עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גירסאות של Windows בשפות אחרות.

הערהאם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, תוכל לשמור את התיקון האוטומטי בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן תוכל להפעיל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.

כעת עבור אל הסעיף "האם הבעיה נפתרה?".


האם הבעיה נפתרה?

בדוק אם הבעיה נפתרה. אם הבעיה נפתרה, סעיף זה הושלם. אם הבעיה לא נפתרה, באפשרותך לפנות לתמיכה.

הפעל את Excel במצב בטוח

כדי שנפעיל את Excel במצב בטוח עבורך, עבור לסעיף "הפעילו עבורי". אם אתה מעדיף להפעיל את Excel במצב בטוח בעצמך, עבור לסעיף "אני מעדיף להפעיל בעצמי".

הפעילו עבוריכדי להפעיל את Excel במצב בטוח באופן אוטומטי, לחץ על הלחצן או הקישור תקן. לחץ על הפעלה בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים באשף התיקון.
הערה ייתכן שאשף זה יוצג באנגלית בלבד, עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גירסאות של Windows בשפות אחרות.

הערהאם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, תוכל לשמור את התיקון האוטומטי בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן תוכל להפעיל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.

כעת עבור אל הסעיף "האם הבעיה נפתרה?".אני מעדיף להפעיל בעצמי

 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על הפעלה.
 2. לחץ על עיון ולאחר מכן אתר את התיקיה שבה מותקן Microsoft Excel כפי שתואר קודם לכן במאמר זה.
 3. לאחר איתור הקובץ Excel.exe, לחץ עליו כדי לסמנו ולאחר מכן לחץ על פתח.
 4. בסוף הנתיב בתיבה פתח, הקלד רווח ולאחר מכן הקלד /s כך שהשורה כולה תהיה דומה לשורה הבאה:
  C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Excel.exe /s


האם הבעיה נפתרה?

בדוק אם Excel מופעל במצב בטוח. אם Excel מופעל במצב בטוח, סעיף זה הושלם. אם Excel לא הופעל במצב בטוח, באפשרותך לפנות לתמיכה. אם Excel מופעל כצפוי, עיין בסעיף 'פתרון בעיות נוספות' בהמשך המאמר כדי לקבל פרטים נוספים.

אם Excel אינו מופעל כצפוי, ייתכן שקיימת התנגשות עם תוכנית אחרת. נסה להפעיל מחדש את Windows במצב בטוח ולאחר מכן בצע שוב את השלבים הקודמים כדי להפעיל את Excel במצב בטוח.

לקבלת מידע נוסף על אופן הפעלת Windows במצב בטוח, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
156126 פתרון בעיות ב-Windows 95 בעזרת מצב בטוח (Safe Mode) (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
192926 כיצד לבצע פתרון בעיות באמצעות אתחול נקי ב-Windows 98
267288 כיצד לבצע אתחול נקי ב- Windows Millennium Edition (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
266169 כיצד לפתור בעיות במצב 'המתנה', במצב 'שינה' ובעת כיבוי המערכת ב-Windows 2000 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
281770 כיצד לבצע פתרון בעיות באמצעות אתחול נקי ב-Windows 2000 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)

Excel אינו פועל במצב בטוח ו- Windows נמצא במצב בטוח

אם Excel אינו פועל כשאתה משתמש בבורר /s ו- Windows פועל במצב בטוח, הסר את ההתקנה של Microsoft Office (או של Microsoft Excel עצמאי) באמצעות הסמל הוספה/הסרה של תוכניות שבלוח הבקרה. עיין בתיעוד של Windows שברשותך כדי לקבל פרטים נוספים.

שלב זה עשוי להידרש הואיל וכאשר אתה מפעיל את Windows וגם את Excel במצב בטוח, Excel נמצא במצב הבסיסי ביותר הנחוץ להפעלת התוכנית. במילים אחרות - בתהליך ההפעלה של Excel לא מעורבת כל תוכנית אחרת ולא מעורב כל קובץ אחר. לפיכך ייתכן שגורם הבעיה הוא קובץ Office פגום שבו משתמש Excel להפעלה. אם תסיר את התקנת Office (או התקנת Excel עצמאי) ותבצע התקנה מחדש, הבעיה אמורה להיפתר.

לקבלת מידע נוסף על נושא קשור עם קבצי Office 2000 שאינם תואמים, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
217440 אתה מקבל הודעות שגיאה בעת הפעלת תוכניות של Office 2000 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
אם מאמר זה אינו עוזר, או אם הפעלה מחדש של Windows במצב בטוח פותרת את בעיית ההפעלה של Excel, עיין בסעיף 'פתרון בעיות נוספות' כדי לקבל פרטים נוספים.

פתרון בעיות נוספות

Excel פועל כשאתה משתמש בבורר /s

אם Microsoft Excel פועל כצפוי כשאתה משתמש בבורר /s, המילים 'מצב בטוח' יופיעו בשורת הכותרת של Excel. הדבר מציין כי Microsoft Excel פועל כאילו היתה זו הפעם הראשונה אחרי ההתקנה הראשונית.

כעת, לאחר שהפעלת את Excel, השתמש בדרך השלילה כדי לבדוק את התחומים הבאים שאותם עוקף Excel במצב בטוח, עד לתיקון הבעיה.

תיקיות ההפעלה של Excel

אחת הסיבות היותר נפוצות לבעיות שבהן אתה עלול להיתקל בעת הפעלת Excel היא: Excel טוען קובץ בעייתי מתוך אחת מתיקיות ההפעלה השונות שלו.

הערה התיקיה XLStart יכולה להיות גם בפרופילים אחרים. לחלופין, ניתן לנתב אותה מחדש לשרת במקרים מסוימים.

240150 כיצד להשתמש בתיקיות ההפעלה של Excel ב-Excel 2000 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
291218 כיצד להשתמש בתיקיות ההפעלה של Excel ב-Excel 2002 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
822107 כיצד להשתמש בתיקיות הפעלה ב-Excel (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)


קובץ סרגל הכלים של Excel


לעיתים עלול קובץ סרגל הכלים של Excel להיפגם. כשדבר זה קורה אתה עלול להיתקל בבעיות כשאתה מפעיל את Excel. במצב זה, אתר את קובץ סרגל הכלים ושנה את שמו. לאחר שינוי השם של קובץ סרגל הכלים, Excel יבנה מחדש קובץ סרגל כלים כשתפעיל את Excel בפעם הבאה.

לדוגמה, אם השם של קובץ סרגל הכלים הוא JoeUser8.xlb, שנה אותו לשם JoeUser8.old. לאחר מכן הפעל את Excel ושים לב כי Excel יוצר קובץ JoeUser8.xlb חדש באותו מיקום של קובץ סרגל הכלים המקורי.

לקבלת מידע נוסף אודות קובץ סרגל הכלים של Excel ועל הדרך לזהותו, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
291074 ברירות המחדל של סרגלי הכלים ושל לחצני סרגל הכלים מופיעות במקום שיופיעו ההתאמות האישיות ב- Excel (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על בעיה אחרת בסרגל הכלים כשאתה מפעיל את Excel, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
215366 תקלת דף בהפעלת Excel עם פקודת התפריט 'מעבר עמוד' (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
הקובץ Excel.pip

Excel זוכר את התפריטים והפקודות שבהם נעשה שימוש ומציג תחילה את התפריטים שבהם נעשה שימוש לאחרונה. Excel מסתיר את הפקודות שבהן לא נעשה שימוש בתפריטיו הניתנים להרחבה. Excel מאחסן נתוני שימוש אלה עם הגדרות הנפשת תפריטים בקובץ ששמו Excel.pip.

קובץ זה עלול להיפגם. כשדבר זה קורה אתה עלול להיתקל בבעיות כשאתה מפעיל את Excel. במצב זה, אתר את הקובץ Excel.pip ושנה את שמו. לאחר שינוי שם הקובץ, Excel יבנה מחדש קובץ pip כשתפעיל את Excel בפעם הבאה. השתמש בתכונת החיפוש של Windows כדי לאתר את הקובץ Excel.pip.

Excel מופעל כאשר Windows במצב בטוח

אם בעיית ההפעלה של Excel אינה מתרחשת עוד כאשר Windows במצב בטוח, תוכנית אחרת כלשהי היא הגורם לבעיה בתהליך ההפעלה של Excel.

השתמש בדרך השלילה כדי לברר במדויק מהי התוכנית הגורמת לבעיה. אם אינך בטוח באשר לביצוע, פנה לספק Windows כדי לקבל פרטים על דרך שלילתה של כל תוכנית ותוכנית הנטענת עם הפעלת Windows.

לקבלת מידע נוסף אודות אופן פתרון הבעיות בתהליך ההפעלה של Windows, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
281965 כיצד לפתור בעיות ב-Windows 98 בעזרת תוכנית השירות Msconfig (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
281995 כיצד לפתור בעיות ב-Windows Millennium Edition בעזרת תוכנית השירות Msconfig (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
281770 כיצד לבצע פתרון בעיות באמצעות אתחול נקי ב-Windows 2000 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
310353 כיצד לקבוע את תצורת Windows XP להפעלה במצב 'אתחול נקי'

תוספות פגומות תחת התפריט 'כלים'

בתפריט כלים, לחץ על תוספות. לחץ כדי לנקות את תיבות הסימון עבור כל התוספות המסומנות ולאחר מכן לחץ על אישור.

מחק את מפתחות הרישום עבור תוספות COM

ניתן להתקין תוספות COM בכל מיקום. תוכניות המקיימות אינטראקציה עם Excel מתקינות תוספות COM. כדי לפתור בעיות העלולות להתרחש ב- Excel, מחק את מפתחות הרישום עובר תוספות COM ולאחר מכן הפעל מחדש את Excel.

כדי שנמחק עבורך את מפתחות הרישום של תוספות COM, עבור לסעיף "מחקו עבורי". אם אתה מעדיף למחוק את מפתחות הרישום של תוספות COM בעצמך, עבור לסעיף אני מעדיף למחוק בעצמי.

מחקו עבוריכדי למחוק את מפתחות הרישום של תוספות COM באופן אוטומטי, לחץ על הלחצן או על הקישור תקן. לחץ על הפעלה בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים באשף התיקון.
כדי להוסיף את מפתחות הרישום של תוספות COM באופן אוטומטי, לחץ על הלחצן או על הקישור תקן. לחץ על הפעלה בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים באשף התיקון.הערה פתרון Fix it זה פועל עבור כל השפות. עם זאת, עבור שפות מסוימות, ייתכן שטקסט האשף יהיה באנגלית.

הערה אם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, שמור את פתרון ה- Fix it בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן הפעל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.

כעת עבור אל הסעיף "האם הבעיה נפתרה?".אני מעדיף למחוק בעצמי

חשוב הסעיף, השיטה או המשימה במאמר זה מכילים פעולות המציינות כיצד לשנות את הרישום. עם זאת, אם תשנה את הרישום באופן שגוי עלולות להתרחש בעיות חמורות. לכן הקפד לבצע פעולות אלה בזהירות. לקבלת תוספת הגנה, בצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. לאחר מכן, אם תתרחש בעיה, תוכל לשחזר את הרישום. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי והשחזור של הרישום, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322756 כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב- Windows
כדי למחוק באופן ידני מפתחות רישום של תוספות COM, בצע את הפעולות הבאות:
 1. צא מכל תוכניות Office.
 2. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit ולאחר מכן לחץ על אישור.
 3. אתר את מפתח המשנה הבא:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Excel\AddIns
 4. לחץ על תוספות ולאחר מכן לחץ על ייצוא בתפריט קובץ.
 5. הענק לקובץ את השם "XLaddinHKCU.reg" ולאחר מכן שמור אותו בשולחן העבודה.
 6. בחר במפתח המשנה AddIns, לחץ על מחק בתפריט עריכה ולאחר מכן לחץ על כן.
 7. אתר את מפתח המשנה הבא:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\Excel\Addins

  הערה: אם אתה משתמש ב- Office בגירסת 64 סיביות (2010 בלבד)
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Office\Excel\Addins
 8. לחץ על תוספות ולאחר מכן לחץ על ייצוא בתפריט קובץ.
 9. הענק לקובץ את השם "XLaddinHKLM.reg" ולאחר מכן שמור אותו בשולחן העבודה.
 10. בחר במפתח המשנה AddIns, לחץ על מחק בתפריט עריכה ולאחר מכן לחץ על כן.
 11. צא מעורך הרישום.
 12. הפעל את Excel.
אם הבעיה נפתרה, תוכנית של תוספת COM גרמה לבעיה. באפשרותך לבדוק את מפתחות הרישום תחת Addins בעורך הרישום כדי לבדוק מיהו היצרן של התוספת. לאחר מכן, באפשרותך לפנות ליצרן לקבלת עדכונים.

האם הבעיה נפתרה?

בדוק אם הבעיה נפתרה. אם הבעיה נפתרה, סעיף זה הושלם. אם הבעיה לא נפתרה, באפשרותך לפנות לתמיכה.

פגם במפתחות הרישום

צא מ- Excel ושנה את השם של מפתחות הרישום הבאים, לדוגמה, שנה את השם של excel ל- excel.old. כאשר תפעיל שוב את Excel הוא יפעיל תיקון כדי לקבוע את ההגדרות להגדרות ברירת המחדל.

באפשרותך להסיר חלק ממפתחות הרישום כדי לאפס את הגדרות המשתמש המותאמות אישית עבור תוכניות Microsoft Office שברשותך.


כדי שאנו נאפס את הגדרות המשתמש המותאמות אישית עבורך, עבור לסעיף "אפסו עבורי". אם אתה מעדיף לאפס את הגדרות המשתמש המותאמות אישית בעצמך, עבור לסעיף "אני מעדיף לאפס בעצמי".

אפסו עבוריכדי לאפס את הגדרות המשתמש המותאמות אישית באופן אוטומטי, לחץ על הלחצן או על הקישור תקן. לחץ על הפעלה בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים באשף התיקון.
הסר את כל מפתחות הרישום המותאמים אישית של Excelהחלף את מפתחות הרישום המותאמים אישית של Excel שהוסרו לפני כן

הערה ייתכן שאשף זה יוצג באנגלית בלבד, עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גירסאות של Windows בשפות אחרות.

הערהאם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, תוכל לשמור את התיקון האוטומטי בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן תוכל להפעיל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.

כעת עבור אל הסעיף "האם הבעיה נפתרה?".אני מעדיף לאפס בעצמי

חשוב הסעיף, השיטה או המשימה במאמר זה מכילים פעולות המציינות כיצד לשנות את הרישום. עם זאת, אם תשנה את הרישום באופן שגוי עלולות להתרחש בעיות חמורות. לכן הקפד לבצע פעולות אלה בזהירות. לקבלת תוספת הגנה, בצע גיבוי של הרישום לפני שתבצע בו שינויים. לאחר מכן, אם תתרחש בעיה, תוכל לשחזר את הרישום. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי והשחזור של הרישום, לחץ על מספר המאמר הבא כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
322756 כיצד לגבות ולשחזר את הרישום ב- Windows
שים לב הסרת מפתחות הרישום הבאים עלולה לאפס את הגדרות המשתמש המותאמות אישית עבור תוכניות Microsoft Office שברשותך.

Excel 2003

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\11.0\Excel

Excel 2002

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\10.0\Excel

Excel 2000

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\9.0\Excel
בעת הפעלה מחדש של Excel, מופעלת פעולת תיקון כדי לקבוע את ההגדרות להגדרות ברירת המחדל.

Excel 2007

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\12.0\Excel
 

Excel 2010

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Excel 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\14.0\Excel 


אם פרוצדורה זו אינה פותרת את הבעיה, באפשרותך לשחזר את ההגדרות המקוריות. לשם כך, בצע את השלבים הבאים:
 1. צא מ- Excel.
 2. מחק את מפתחות הרישום החדשים שנוצרו של Excel.
 3. שנה את שמות המפתחות מ- "Excel.old" ל- "Excel".

האם הבעיה נפתרה?

בדוק אם הבעיה נפתרה. אם הבעיה נפתרה, סעיף זה הושלם. אם הבעיה לא נפתרה, באפשרותך לפנות לתמיכה.

בעיות אחרות בעת פתיחת קבצי Excel

אם מתעוררות בעיות ב- Excel רק בעת פתיחת קבצים מסוימים של Excel, עליך להשתמש בגישה שונה כדי לזהות את הגורם לבעיה. ייתכן שיהיה עליך לבצע מספר פעולות, החל בהשבתת פקודות מאקרו וכלה בבנייה מחדש של חוברת העבודה.

לקבלת מידע נוסף, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
820741 כיצד לשחזר נתונים מחוברות עבודה פגומות ב- Excel 2002 וב- Excel 2003 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
179871 שיטות לשחזור נתונים מחוברות עבודה פגומות ב-Excel 2000 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
213951 כיצד לפתור את מקור הבעיה כשאתה שומר קבצים ב-Excel 2000 והם נפגמים (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
מידע נוסף

תודה ל- MVP Jan Karel Pieterse על תרומתו לפתרונות Fix it הכלולים במאמר זה.

לקבלת מידע נוסף על תיקיות ההפעלה, לחץ על מספרי המאמרים הבאים כדי להציג את המאמרים הרלוונטיים מתוך Microsoft Knowledge Base:
822107 כיצד להשתמש בתיקיות הפעלה ב-Excel 2003 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
291218 כיצד להשתמש בתיקיות ההפעלה של Excel ב-Excel 2002 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
240150 כיצד להשתמש בתיקיות ההפעלה של Excel ב-Excel 2000 (ייתכו שטקסט זה מוצג באנגלית)
לקבלת מידע נוסף על Excel 2002 במצב בטוח, לחץ על עזרה של Microsoft Excel בתפריט עזרה, הקלד אודות מצב בטוח של office במסייע של Office או באשף התשובות ולאחר מכן לחץ על חפש כדי להציג את הנושאים שהוחזרו.
XL2002 XL2000 launch open run error clean boot XL2007 XL2003 fixit fix it XL2010
מאפיינים:

מזהה פריט: 280504 - סקירה אחרונה: 03/15/2012 14:27:00 - תיקון: 5.0

Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Office Excel Viewer 2007, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2010

 • kbmsifixme kbfixme kbstartprogram kbtshoot kbhowto KB280504
משוב
>