באפשרותך להשתמש באפשרויות השפה של Office כדי להוסיף שפה, לבחור את שפת התצוגה של ממשק המשתמש וכדי להגדיר את שפת העריכה וההגהה.

אפשרויות השפה נמצאות במקטע של תיבת הדו-שיח אפשרויות Office הגדר את העדפות השפה של Office, שאליה ניתן לגשת על-ידי מעבר אל קובץ > אפשרויות > שפה. ניתן להגדיר את שפות התצוגה והעריכה באופן בלתי תלוי. לדוגמה, תוכל לבחור שהכול יתאים לשפת מערכת ההפעלה, או להשתמש בשילוב של שפות עבור מערכת ההפעלה, העריכה ותצוגת ממשק המשתמש של Office.

השפות הזמינות תלויות בגירסת השפה של Office ובכל ערכת שפה, ערכת ממשק שפה או שפות תיאורי מסך נוספות המותקנות במחשב. 

הוספת שפה

באפשרותך להוסיף שפת תצוגה או שפת עריכה. שפת תצוגה קובעת את השפה שבה Office משתמש בלחצני רצועת הכלים של ממשק המשתמש, תיבת הדו-שיח וכו‘. שפת עריכה משפיעה על כיוון הטקסט והפריסה עבור טקסט אנכי, מימין לשמאל וטקסט מעורב. שפות עריכה כוללות גם כלי הגהה, כגון מילונים עבור בדיקת איות ודקדוק. (שפת העריכה המועדפת מוצגת בראש הרשימה בגופן מודגש. באפשרותך לשנות זאת על-ידי בחירת השפה הרצויה ובחירה באפשרות קבע כמועדפת.)

כדי להוסיף שפת תצוגה:

 1. פתח תוכנית של Office, כגון Word.

 2. בחר קובץ >‏ אפשרויות >‏ שפה.

 3. תחת שפת תצוגה של Office, באפשרות הגדר א העדפות השפה של Office, בחר התקן שפות תצוגה נוספות מתוך Office.com.

 4. בחר את השפה הרצויה בדו-שיח הוסף שפת עריכה, ולאחר מכן בחר הוסף. דף דפדפן נפתח, שבו באפשרותך להוריד את קובץ ההתקנה.

 5. בדף הדפדפן, בחר הורדה והפעל את החבילה שהורדה כדי להשלים את ההתקנה.

 6. השפה שנוספה מופיעה ברשימה של שפות תצוגה של Office.

כדי להוסיף שפת עריכה:

 1. פתח תוכנית של Office, כגון Word.

 2. בחר קובץ >‏ אפשרויות >‏ שפה.

 3. באפשרות הגדר את העדפות השפה של Office, תחת שפות עריכה והגהה של Office, בחר הוסף שפה...

 4. בחר את השפה הרצויה בדו-שיח הוסף שפת עריכה, ולאחר מכן בחר הוסף. דף דפדפן נפתח, שבו באפשרותך להוריד את קובץ ההתקנה.

 5. בדף הדפדפן, בחר הורדה והפעל את החבילה שהורדה כדי להשלים את ההתקנה.

 6. השפה שנוספה מופיעה ברשימה של שפות עריכה של Office.

אם הגהה זמינה מופיעה לצד שם השפה, באפשרותך להשיג ערכת שפה עם כלי הגהה עבור השפה שלך. אם הגהה לא זמינה מופיעה ליד שם השפה, כלים להגהה אינם זמינים עבור שפה זו. אם הגהה מותקנת מופיעה לצד שם השפה, הכל מוכן.

 • כדי לעבור למצב מקוון ולקבל את ערכת השפה הדרושה לך, בחר את הקישור הגהה זמינה.

לשני סוגי השפות של Office (תצוגה ועריכה) יש שפה מועדפת אותה באפשרותך להגדיר באופן בלתי תלוי.

השפה המועדפת מופיעה בגופן מודגש בראש כל רשימת שפות. סדר השפות ברשימה הוא הסדר שבו Office משתמש בשפות. לדוגמה, אם סדר שפות התצוגה שלך הוא 'ספרדית <מועדפת>', 'גרמנית' ו'יפנית', ומשאבי השפה עבור ספרדית הוסרו מהמחשב, גרמנית תהפוך לשפת התצוגה המועדפת.

כדי להגדיר את השפה המועדפת:

 1. פתח תוכנית של Office, כגון Word.

 2. בחר קובץ >‏ אפשרויות >‏ שפה.

 3. תחת הגדר את העדפות השפה של Office, בצע אחת מהפעולות הבאות או את שתיהן:

  • תחת שפת תצוגה של Office, בחר את השפה שבה אתה מעוניין מתוך הרשימה ובחר את הגדר כמועדפת.

  • תחת שפות החיבור וההגהה של Office, בחר את השפה שבה אתה מעוניין מתוך הרשימה ובחר את הגדר כמועדפת.

תוכל להשתמש באפשרויות השפה של Office כדי להוסיף שפה או לבחור את השפה שבה יוצגו העזרה ותיאורי המסך.

אפשרויות השפה נמצאות בתיבת הדו-שיח הגדרת העדפות השפה של Office, שאליה ניתן לגשת על-ידי מעבר אל קובץ > אפשרויות > שפה. ניתן להגדיר את שפות התצוגה והעזרה באופן בלתי תלוי. לדוגמה, תוכל לבחור שהכל יתאים לשפת מערכת ההפעלה, או להשתמש בשילוב של שפות עבור מערכת ההפעלה, העריכה, התצוגה והעזרה.

השפות הזמינות תלויות בגירסת השפה של Office ובכל ערכת שפה, ערכת ממשק שפה או שפות תיאורי מסך נוספות המותקנות במחשב. 

הוספת שפה

באפשרותך להוסיף שפה לתוכניות Office על-ידי הוספת שפת עריכה. שפת עריכה מכילה את כיוון ההקלדה ואת כלי ההגהה עבור שפה זו. כלי ההגהה כוללים תכונות ספציפיות לשפה, כגון מילונים עבור בדיקת איות ודקדוק. (שפת העריכה המוגדרת כברירת מחדל מוצגת בראש הרשימה בגופן מודגש. באפשרותך לשנות זאת על-ידי בחירת השפה הרצויה ובחירה באפשרות קבע כברירת מחדל.)

 1. פתח תוכנית של Office, כגון Word.

 2. בחר קובץ >‏ אפשרויות >‏ שפה.

 3. בתיבת הדו-שיח הגדרת העדפות השפה של Office, תחת בחר שפות עריכה, בחר ברשימה הוסף שפות עריכה נוספות את שפת העריכה שברצונך להוסיף ולאחר מכן בחר הוסף.

  השפה שנוספה מופיעה ברשימה של שפות העריכה.

אם מוצג הכיתוב לא זמין בעמודה פריסת לוח מקשים, בצע את הפעולות הבאות:

 1. בחר את הקישור לא זמין.

 2. הגדרות Windows ייפתחו בדף השפה. בתיבת הדו-שיח הוספת שפות של הגדרות Windows, בחר הוספת שפה, בחר את השפה ברשימה ולאחר מכן בחר הוסף.

 3. סגור את תיבת הדו-שיח הוספת שפות בהגדרות של Windows. בתיבת הדו-שיח של Office, השפה שלך אמורה להופיע בתור זמינה תחת פריסת לוח מקשיםבמקטע בחר שפות עריכה.

אם מוצג הכיתוב לא מותקן בעמודה הגהה, ייתכן שיהיה עליך להשיג ערכת שפה או ערכת ממשק שפה כדי לקבל את כלי ההגהה עבור השפה שלך.

 • כדי לעבור למצב מקוון ולהשיג את ערכת השפה הנחוצה, בחר את הקישור לא מותקן.

שפות התצוגה והעזרה הן השפות שבהן נעשה שימוש ב- Office עבור רכיבי תצוגה, כגון פריטי תפריט, פקודות וכרטיסיות, בנוסף לשפת התצוגה של קבצי העזרה.

שפת ברירת המחדל מופיעה בגופן מודגש בראש הרשימה. סדר השפות ברשימות התצוגה והעזרה הוא הסדר שבו Office משתמש בשפות. לדוגמה, אם סדר שפות התצוגה שלך הוא 'ספרדית <ברירת מחדל>', 'גרמנית' ו'יפנית', וכלי השפה עבור ספרדית הוסרו מהמחשב, גרמנית תהפוך לשפת התצוגה המהווה ברירת מחדל.

כדי להגדיר את שפת ברירת המחדל:

 1. פתח תוכנית של Office, כגון Word.

 2. לחץ על קובץ >‏ אפשרויות >‏ שפה.

 3. בתיבת הדו-שיח הגדרת העדפות השפה של Office, תחת בחר שפות תצוגה ועזרה, בחר את השפה שבה ברצונך להשתמש ולאחר מכן בחר קבע כברירת מחדל.

איזו שפת תצוגה נמצאת בשימוש בכל תוכנית של Office?

אם אתה משתמש בשפות מרובות וביצעת התאמה אישית של Office בהתאם לאופן שבו ברצונך לעבוד, באפשרותך לסקור את כל תוכניות Office ולבדוק איזו שפה היא שפת התצוגה המהווה ברירת מחדל עבור כל תוכנית.

 • בתיבת הדו-שיח הגדרת העדפות השפה של Office, תחת בחר שפות תצוגה ועזרה, בחר את הצג שפות תצוגה המותקנות עבור כל תוכנית של Microsoft Office‏.

הערה: תכונה זו זמינה בתוכניות Office הבאות בלבד: Excel,‏ OneNote,‏ Outlook,‏ PowerPoint,‏ Publisher,‏ Visio ו- Word. היא אינה זמינה בתוכניות Office 2016.

תיאורי מסך הם חלונות מוקפצים קטנים המספקים עזרה תלוית-הקשר קצרה כאשר אתה מציב את הסמן על רכיב תצוגה, כגון לחצן, כרטיסיה, פקד תיבת דו-שיח או תפריט. הגדרת שפת תיאורי המסך בתוכנית אחת של Office מגדירה את השפה עבור כל תוכניות Office שהתקנת.

 1. פתח תוכנית של Office, כגון Word.

 2. בחר קובץ >‏ אפשרויות >‏ שפה.

 3. בתיבת הדו-שיח הגדר את העדפות השפה של Office, תחת בחירת שפת תיאורי מסך, בחר את שפת תיאורי המסך.

  הערות: 

  • תכונה זו אינה זמינה ב- Office 2016.

  • אם השפה הרצויה אינה מופיעה ברשימה, ייתכן שיהיה עליך להוסיף שירותי שפה נוספים. בחר כיצד אוכל לקבל שפות נוספות של תיאורי מסך מ- Office.com‏ ולאחר מכן בצע את הוראות ההורדה וההתקנה.

  • לאחר שתתקין שפת תיאורי מסך חדשה, היא תהפוך לשפת תיאורי המסך המהווה ברירת מחדל.

לקבלת מידע נוסף אודות תיאורי מסך, ראה הצגה או הסתרה של תיאורי מסך.

למידע נוסף

הפיכת שפת הפריסה של לוח המקשים לזמינה או שינוי שלה

בדיקת איות ודקדוק בשפה אחרת

הפעלת זיהוי שפה אוטומטי

זקוק לעזרה נוספת?

הצטרף לדיון
שאל את הקהילה
קבלת תמיכה
צור קשר

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתה מרוצה מאיכות התרגום?

מה השפיע על החוויה שלך?

יש לך משוב נוסף? (אופציונלי)

תודה על המשוב!

×