היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

באפשרותך לשפר את התמונה על-ידי הוספת אפקטים, כגון צללים, זוהר, השתקפויות, קצוות רכים, מסגרות משופעות וסיבובים תלת-ממדיים.

באפשרותך גם להוסיף אפקט אמנותי לתמונה או לשנות את הבהירות, הניגודיות או החדות שלה.

הדפדפן שלך אינו תומך בווידאו.

הוספת אפקט לתמונה

 1. בחר את התמונה שעבורה ברצונך להוסיף או לשנות אפקט.

  הערה: כדי להוסיף אפקט זהה לתמונות מרובות, לחץ על התמונה הראשונה ולאחר מכן החזק את מקש CTRL לחוץ בעת לחיצה על התמונות האחרות. אם אתה משתמש Word, עליך להעתיק את התמונות לבד ציור אם הן עדיין לא נמצאות שם. לחץ על הוסף > צורות > בד ציור חדש. (לאחר הוספה או שינוי של האפקט, באפשרותך להעתיק אותו בחזרה למיקום המקורי במסמך.)

 2. תחת כלי תמונות, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סגנונות תמונה, לחץ על אפקטי תמונה.

 3. הנח את המצביע מעל אחת מאפשרויות אפקטי תמונה כדי להציג תפריט של דרכים שונות להחלת כל אפקט. בעת הנחת המצביע מעל אחד מאפקטי התפריט, האפקט מופיע בתור תצוגה מקדימה של התמונה במסמך שלך.

  השתמש ב'אפקטי תמונה' כדי להוסיף צל, קצוות רכים, מסגרות משופעות או אפקטים חזותיים אחרים.

  הערות: 

  • כדי להתאים אישית את האפקט שאתה מוסיף, לחץ על הבחירה אפשרויות בתחתית כל תפריט אפקט. לדוגמה, אם פתחת את התפריט צל, לחץ על אפשרויות צל כדי לבצע התאמות אישיות באפקט הצל.

  • אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי תמונות או עיצוב אובייקט, לחץ פעמיים על התמונה כדי לוודא שבחרת אותה. אם אתה רואה את הטקסט [מצב תאימות] בסמוך לשם הקובץ בחלקו העליון של חלון התוכנית, נסה לשמור את המסמך בתבנית כגון ‎*.docx או ‎*.xlsx במקום בתבנית קובץ קודמת, כגון ‎*.doc או ‎*.xls ולאחר מכן נסה שוב.

הסרת אפקט מתמונה

לכל קטגוריה של אפקט תמונה יש אפשרות <שם אפקט> בחלק העליון של התפריט. בחר באפשרות זו כדי לבטל אפקט שאתה לא מעוניין בו.

לדוגמה, כדי להסיר צל, הצבע על אפקטי תמונה > צל > ללא צל.

 1. בחר את התמונה שעבורה אתה מסיר אפקט.

 2. תחת כלי תמונות, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סגנונות תמונה, בחר אפקטי תמונה.

 3. בחר את הקטגוריה אפקטי תמונה שברצונך להסיר. בתפריט שמופיע, האפשרות הראשונה היא ללא <אפקט> (כגון ללא צל או ללא השתקפות). בחר באפשרות זו כדי להסיר סוג זה של אפקט מהתמונה.

  בטל אפקט תמונה שאתה לא מעוניין בו על-ידי בחירת האפשרות ללא אפקט.

חשוב:  Office 2010 אינו נתמך עוד. שדרג ל- Microsoft 365 כדי לעבוד מכל מקום ומכל מכשיר ולהמשיך ולקבל תמיכה.

שדרג כעת

באפשרותך לשפר את התמונה על-ידי הוספת אפקטים, כגון צללים, זוהר, השתקפויות, קצוות רכים, מסגרות משופעות וסיבובים תלת-ממדיים.

באפשרותך גם להוסיף אפקט אמנותי לתמונה או לשנות את הבהירות, הניגודיות או החדות שלה.

הדפדפן שלך אינו תומך בווידאו.
 1. לחץ על התמונה שעבורה ברצונך להוסיף או לשנות אפקט.

  הערה: כדי להוסיף אפקט זהה לתמונות מרובות, לחץ על התמונה הראשונה ולאחר מכן החזק את מקש CTRL לחוץ בעת לחיצה על התמונות האחרות. אם אתה משתמש ב- Word, עליך להעתיק את התמונות לבד ציור אם הן עדיין לא נמצאות שם. לחץ על הוסף > צורות > בד ציור חדש. (לאחר הוספה או שינוי של האפקט, באפשרותך להעתיק אותו בחזרה למיקום המקורי במסמך.)

 2. תחת כלי תמונות, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סגנונות תמונה, לחץ על אפקטי תמונה.

  הקבוצה 'סגנונות תמונה' בכרטיסיה 'כלי תמונות - עיצוב'

  אם אינך רואה את הכרטיסיות כלי תמונות או עיצוב אובייקט, לחץ פעמיים על התמונה כדי לוודא שבחרת אותה. אם אתה רואה את הטקסט [מצב תאימות] בסמוך לשם הקובץ בחלקו העליון של חלון התוכנית, נסה לשמור את המסמך בתבנית כגון ‎*.docx או ‎*.xlsx במקום בתבנית קובץ קודמת, כגון ‎*.doc או ‎*.xls ולאחר מכן נסה שוב.

 3. בצע אחת או יותר מהפעולות הבאות:

  • כדי להוסיף או לשנות שילוב מוכלל של אפקטים, הצבע על קבוע מראש ולאחר מכן לחץ על האפקט הרצוי.

   כדי להתאים אישית את האפקט המוכלל, לחץ על אפשרויות תלת-ממד ולאחר מכן כוונן את האפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות צל, הצבע על צל ולאחר מכן לחץ על הצל הרצוי.

   כדי להתאים אישית את הצל, לחץ על אפשרויות צל ולאחר מכן כוונן את האפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות השתקפות, הצבע על השתקפות ולאחר מכן לחץ על וריאציית ההשתקפות הרצויה.

   כדי להתאים אישית את ההשתקפות, לחץ על אפשרויות השתקפות ולאחר מכן כוונן את האפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות זוהר, הצבע על זוהר ולאחר מכן לחץ על וריאציית הזוהר הרצויה.

   כדי להתאים אישית את צבעי הזוהר, לחץעל צבעי זוהר נוספים ולאחר מכן בחר את הצבע הרצוי. כדי לשנות לצבע שאינו נמצא בצבעי ערכת נושא, לחץ על צבעים נוספים ולאחר מכן לחץ על הצבע הרצוי בכרטיסיה רגיל או ערבב צבע משלך בכרטיסיה התאמה אישית. צבעים וצבעים מותאמים אישית בכרטיסיה רגיל אינם מתעדכנים אם תשנה מאוחר יותר את ערכת נושא.

   כדי להתאים אישית את וריאציית הזוהר, לחץ על אפשרויות זוהר ולאחר מכן כוונן את האפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות קצה רך, הצבע על קצוות רכים ולאחר מכן לחץ על גודל הקצה הרך הרצוי.

   כדי להתאים אישית את הקצוות הרכים, לחץ על אפשרויות קצוות רכים ולאחר מכן כוונן את האפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות קצה, הצבע על מסגרת משופעת ולאחר מכן לחץ על המסגרת המשופעת הרצויה.

   כדי להתאים אישית את המסגרת המשופעת, לחץ על אפשרויות תלת-ממד ולאחר מכן כוונן את האפשרויות הרצויות.

  • כדי להוסיף או לשנות סיבוב תלת-ממדי, הצבע על סיבוב תלת-ממדי ולאחר מכן לחץ על הסיבוב הרצוי.

   כדי להתאים אישית את הסיבוב, לחץ על אפשרויות סיבוב תלת-ממדי ולאחר מכן כוונן את האפשרויות הרצויות.

   הערות: 

   • לקבלת מידע נוסף אודות האפשרויות בחלונית אלה, לחץ על עזרה תמונת לחצן 'עזרה' בחלק העליון של תיבת הדו-שיח עיצוב תמונה.

הסרת אפקט מתמונה

לכל קטגוריה של אפקט תמונה יש אפשרות <שם אפקט> בחלק העליון של התפריט. בחר באפשרות זו כדי לבטל אפקט שאתה לא מעוניין בו.

לדוגמה, כדי להסיר צל, הצבע על אפקטי תמונה > צל > ללא צל.

 1. בחר את התמונה שעבורה אתה מסיר אפקט.

 2. תחת כלי תמונות, בכרטיסיה עיצוב אובייקט, בקבוצה סגנונות תמונה, בחר אפקטי תמונה.

 3. בחר את הקטגוריה אפקטי תמונה שברצונך להסיר. בתפריט שמופיע, האפשרות הראשונה היא ללא <אפקט> (כגון ללא צל או ללא השתקפות). בחר באפשרות זו כדי להסיר סוג זה של אפקט מהתמונה.

  בטל אפקט תמונה שאתה לא מעוניין בו על-ידי בחירת האפשרות ללא אפקט.

בצע אחת מהפעולות הבאות:

החלת סגנון במהירות

 1. לחץ על התמונה ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עצב תמונה.

 2. לחץ על סגנונותמהירים ולאחר מכן לחץ על הסגנון הרצוי.

  הצגת האפשרויות בתפריט סגנונות מהירים

הוספה או שינוי של צל, השתקפות, זוהר, קצוות, משופע או סיבוב תלת-ממדי

 1. לחץ על התמונה ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עצב תמונה.

 2. לחץ על אפקטיתמונה , הצבע על סוג אפקט ולאחר מכן לחץ על האפקט הרצוי.

  הצגת האפשרויות בתפריט אפקטי תמונה

 3. כדי לכוונן את האפקט, לחץ על אפשרויות בחלק התחתון של תפריט אפקט כלשהו.

למידע נוסף

הוספת תמונות

חשוב:  Office עבור Mac 2011 אינו נתמך עוד. שדרג ל- Microsoft 365 כדי לעבוד מכל מקום ומכל מכשיר ולהמשיך ולקבל תמיכה.

שדרג כעת

בצע אחת מהפעולות הבאות:

החלה או שינוי של סגנון

 1. לחץ על התמונה ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עצב תמונה.

 2. תחת סגנונות תמונה, לחץ על הסגנון הרצוי.

  הכרטיסיה 'עיצוב תמונה', הקבוצה 'סגנונות תמונה'

  כדי לראות סגנונות נוספים, הצבע על סגנון ולאחר מכן לחץ על החץ למטה 'עוד'.

הוספה או שינוי של צל, השתקפות, זוהר, מסגרת משופעת או סיבוב תלת-ממדי

 1. לחץ על התמונה ולאחר מכן לחץ על הכרטיסיה עצב תמונה.

 2. תחת סגנונות תמונה, לחץ על אפקטים, הצבע על סוג אפקט ולאחר מכן לחץ על האפקט הרצוי.

  הכרטיסיה 'עיצוב תמונה', הקבוצה 'סגנונות תמונה'

 3. כדי לכוונן את האפקט, תחת סגנונות תמונה, לחץ על אפקטים, הצבע על סוג אפקט ולאחר מכן לחץ על אפשרויות [שם אפקט].

  הכרטיסיה 'עיצוב תמונה', הקבוצה 'סגנונות תמונה'

למידע נוסף

שינוי הצבע או השקיפות של תמונה או צביעת תמונה מחדש

הסרת רקע של תמונה

למידע נוסף

עריכת תמונות באמצעות האפליקציה 'תמונות' ב- Windows 10

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×