באפשרותך להוסיף, להעתיק או למחוק תיבות טקסט ביישומי Microsoft Office שלך. תיבת טקסט מאפשרת לך להוסיף טקסט בכל מקום בקובץ. לדוגמה, באפשרותך ליצור ציטוטים או סרגלים צידיים המסבים את תשומת לב הקורא למידע חשוב. עבור Word, ראה הוספה, העתקה או הסרה של תיבת טקסט ב- Word.

הוספת תיבת טקסט

כדי ללמוד כיצד להוסיף תיבת טקסט, בחר יישום מהרשימה הנפתחת.

 1. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טקסט, לחץ על תיבת טקסט.

  לחצן 'תיבת טקסט' בקבוצה 'טקסט'

 2. בגליון העבודה, לחץ וגרור כדי לצייר את תיבת הטקסט בגודל הרצוי.

 3. כדי להוסיף טקסט, לחץ בתוך התיבה והקלד או הדבק את הטקסט שלך.

  הערות: 

  • כדי לעצב טקסט בתיבת הטקסט, בחר את הטקסט ולאחר מכן השתמש באפשרויות העיצוב בקבוצה גופן בכרטיסיה בית.

   האפשרויות בקבוצה 'גופן'

  • כדי למקם את תיבת הטקסט, לחץ עליה ולאחר מכן, כאשר המצביע הופך לחצים מוצלבים (חץ בעל ארבעה ראשים), גרור את תיבת הטקסט למיקום חדש.

  • באפשרותך גם לשנות או להסיר גבול של תיבת טקסט או צורה.

לראש הדף

 1. לחץ בגוף של הודעת דואר אלקטרוני פתוחה.

 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טקסט, לחץ על תיבת טקסט ולאחר מכן לחץ על צייר תיבת טקסט.

  תפריט 'תיבת טקסט' בקבוצה 'טקסט'

 3. לחץ וגרור בגוף ההודעה כדי לצייר תיבת טקסט בגודל הרצוי.

 4. כדי להוסיף טקסט, לחץ בתוך התיבה והקלד או הדבק את הטקסט שלך.

  הערות: 

  • כדי לעצב טקסט בתיבת הטקסט, בחר את הטקסט ולאחר מכן השתמש באפשרויות העיצוב בקבוצה טקסט בסיסי בכרטיסיה הודעה.

   האפשרויות בקבוצה 'טקסט בסיסי'

  • כדי למקם את תיבת הטקסט, לחץ עליה ולאחר מכן, כאשר המצביע הופך ל- חץ בעל ארבעה ראשים, גרור את תיבת הטקסט למיקום חדש.

  • כדי לשלוט באופן שבו הטקסט גולש מסביב לתיבה, לחץ על אפשרויות פריסה לחצן 'אפשרויות פריסה'ולאחר מכן בחר אפשרות מהרשימה.

   אפשרויות פריסה של תיבת טקסט

  • באפשרותך גם לשנות או להסיר גבול של תיבת טקסט או צורה.

לראש הדף

 1. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טקסט, לחץ על תיבת טקסט.

  לחצן 'תיבת טקסט' בקבוצה 'טקסט'

 2. לחץ בתוך המצגת ולאחר מכן גרור כדי לצייר את תיבת הטקסט בגודל הרצוי.

 3. כדי להוסיף טקסט, לחץ בתוך התיבה והקלד או הדבק את הטקסט שלך.

אם אינך משתמש בעכבר

 1. הקש ALT+N כדי לעבור אל הכרטיסיה הוספה.

 2. השתמש במקשי החצים כדי לעבור ללחצן תיבת טקסט.

 3. הקש Ctrl+Enter כדי להוסיף את תיבת הטקסט לשקופית שלך ולאחר מכן הקלד את הטקסט.

  הערות: 

  • כדי לעצב טקסט בתיבת הטקסט, בחר את הטקסט ולאחר מכן השתמש באפשרויות העיצוב בקבוצה גופן בכרטיסיה בית.

   האפשרויות בקבוצה 'גופן'

  • כדי למקם את תיבת הטקסט, לחץ עליה ולאחר מכן, כאשר המצביע הופך ל- חץ בעל ארבעה ראשים, גרור את תיבת הטקסט למיקום חדש.

  • באפשרותך גם לשנות או להסיר גבול של תיבת טקסט או צורה.

לראש הדף

 1. בפרוייקט עם תרשים גנט, לחץ על הכרטיסיה עיצוב ולאחר מכן לחץ על ציור.

 2. לחץ על תיבת טקסט ולאחר מכן גרור בתרשים גנט כדי לצייר את תיבת הטקסט בגודל הרצוי.

 3. כדי להוסיף טקסט, לחץ בתוך התיבה והקלד או הדבק את הטקסט שלך.

  הערות: 

העתקת תיבת טקסט

 1. לחץ על הגבול של תיבת הטקסט שברצונך להעתיק.

 2. הקש Ctrl+C.

  הערה: ודא שהמצביע נמצא על הגבול של תיבת הטקסט ולא בתוכה. אם המצביע נמצא בתוך תיבת הטקסט, הקשה על Ctrl+C תעתיק את הטקסט ולא את תיבת הטקסט.

 3. בחר מיקום והקש Ctrl+V כדי להדביק את תיבת הטקסט.

מחיקת תיבת טקסט

 • לחץ על גבול תיבת הטקסט שברצונך למחוק ולאחר מכן הקש Delete.

  הערה: ודא שהמצביע נמצא על הגבול של תיבת הטקסט, ולא בתוכה. אם המצביע נמצא בתוך תיבת הטקסט, הקשה על Delete תמחק את הטקסט שבתוך תיבת הטקסט ולא את התיבה.

הוספת תיבת טקסט

כדי ללמוד כיצד להוסיף תיבת טקסט, בחר יישום מהרשימה הנפתחת.

 1. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טקסט, לחץ על תיבת טקסט.

  הקבוצה 'טקסט' בכרטיסיה 'הוספה' ברצועת הכלים של Excel 2010.

 2. לחץ בתוך גליון העבודה ולאחר מכן גרור כדי לצייר את תיבת הטקסט בגודל הרצוי.

 3. כדי להוסיף טקסט לתיבת טקסט, לחץ בתוך תיבת הטקסט ולאחר מכן הקלד או הדבק טקסט.

  הערות: 

  • כדי לעצב טקסט בתיבת הטקסט, בחר את הטקסט ולאחר מכן השתמש באפשרויות העיצוב בקבוצה גופן בכרטיסיה בית.

   הקבוצה 'גופן' בכרטיסיה 'בית' ברצועת הכלים של Excel 2010.

  • כדי למקם את תיבת הטקסט, לחץ עליה ולאחר מכן, כאשר המצביע הופך ל- חץ בעל ארבעה ראשים, גרור את תיבת הטקסט למיקום חדש.

  • ניתן גם לשנות או להסיר גבול של תיבת טקסט או צורה.

לראש הדף

 1. לחץ בגוף של הודעת דואר אלקטרוני פתוחה.

 2. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טקסט, לחץ על תיבת טקסט ולאחר מכן לחץ על צייר תיבת טקסט.

  תפריט 'תיבת טקסט' בקבוצה 'טקסט'

 3. לחץ וגרור בגוף ההודעה כדי לצייר תיבת טקסט בגודל הרצוי.

 4. כדי להוסיף טקסט, לחץ בתוך התיבה והקלד או הדבק את הטקסט שלך.

  הערות: 

  • כדי לעצב טקסט בתיבת הטקסט, בחר את הטקסט ולאחר מכן השתמש באפשרויות העיצוב בקבוצה טקסט בסיסי בכרטיסיה הודעה.

   האפשרויות בקבוצה 'טקסט בסיסי'

  • כדי למקם את תיבת הטקסט, לחץ עליה ולאחר מכן, כאשר המצביע הופך ל- חץ בעל ארבעה ראשים, גרור את תיבת הטקסט למיקום חדש.

  • כדי לשלוט באופן שבו הטקסט גולש מסביב לתיבה, לחץ על אפשרויות פריסה לחצן 'אפשרויות פריסה'ולאחר מכן בחר אפשרות מהרשימה.

   אפשרויות פריסה של תיבת טקסט

  • באפשרותך גם לשנות או להסיר גבול של תיבת טקסט או צורה.

לראש הדף

 1. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טקסט, לחץ על תיבת טקסט.

  הקבוצה 'טקסט' בכרטיסיה 'הוספה' ברצועת הכלים של Excel 2010.

 2. לחץ בתוך המצגת ולאחר מכן גרור כדי לצייר את תיבת הטקסט בגודל הרצוי.

 3. כדי להוסיף טקסט לתיבת טקסט, לחץ בתוך תיבת הטקסט ולאחר מכן הקלד או הדבק טקסט.

  הערות: 

  • כדי לעצב טקסט בתיבת הטקסט, בחר את הטקסט ולאחר מכן השתמש באפשרויות העיצוב בקבוצה גופן בכרטיסיה בית.

   הקבוצה 'גופן' בכרטיסיה 'בית' ברצועת הכלים של PowerPoint 2010.

  • כדי למקם את תיבת הטקסט, לחץ עליה ולאחר מכן, כאשר המצביע הופך ל- חץ בעל ארבעה ראשים, גרור את תיבת הטקסט למיקום חדש.

  • ניתן גם לשנות או להסיר גבול של תיבת טקסט או צורה.

לראש הדף

העתקת תיבת טקסט

 1. לחץ על הגבול של תיבת הטקסט שברצונך להעתיק.

 2. בכרטיסיה בית , בקבוצה לוח, לחץ על העתק הלחצן 'העתק'. .

  ודא שהמצביע לא ממוקם בתוך תיבת הטקסט אלא על הגבול שלה. אם המצביע לא נמצא על הגבול, לחיצה על העתק תעתיק את הטקסט שבתוך תיבת הטקסט ולא את תיבת הטקסט עצמה.

 3. בכרטיסיה בית, בקבוצה לוח, לחץ על הדבק.

  הקבוצה 'לוח' בכרטיסיה 'בית'.

מחיקת תיבת טקסט

 • לחץ על גבול תיבת הטקסט שברצונך למחוק ולאחר מכן הקש DELETE.

  ודא שהמצביע לא ממוקם בתוך תיבת הטקסט אלא על הגבול שלה. אם המצביע לא נמצא על הגבול, הקשה על DELETE תמחק את הטקסט שבתוך תיבת הטקסט ולא את תיבת הטקסט עצמה.

הוספת תיבת טקסט

כדי ללמוד כיצד להוסיף תיבת טקסט, בחר יישום מהרשימה הנפתחת.

 1. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טקסט, לחץ על תיבת טקסט.

  תמונת רצועת הכלים של Excel

 2. לחץ בתוך גליון העבודה ולאחר מכן גרור כדי לצייר את תיבת הטקסט בגודל הרצוי.

 3. כדי להוסיף טקסט לתיבת טקסט, לחץ בתוך תיבת הטקסט ולאחר מכן הקלד או הדבק טקסט.

  הערות: 

לראש הדף

 1. בהודעת דואר אלקטרוני, בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טקסט, לחץ על תיבת טקסט ולאחר מכן לחץ על צייר תיבת טקסט.

  רצועת הכלים ב-Outlook

 2. לחץ בתוך הודעת הדואר האלקטרוני ולאחר מכן גרור כדי לצייר את תיבת הטקסט בגודל הרצוי.

 3. כדי להוסיף טקסט לתיבת טקסט, לחץ בתוך תיבת הטקסט ולאחר מכן הקלד או הדבק טקסט.

  הערות: 

  • כדי לעצב טקסט בתיבת הטקסט, השתמש באפשרויות העיצוב בקבוצה גופן בכרטיסיה עיצוב טקסט.

   רצועת הכלים ב-Outlook

  • כדי למקם את תיבת הטקסט, לחץ עליה ולאחר מכן, כאשר המצביע הופך ל- חץ בעל ארבעה ראשים, גרור את תיבת הטקסט למיקום חדש.

  • באפשרותך לשנות או להסיר גבול בתיבת טקסט או בצורה או להוסיף מילוי או אפקט לצורה או לתיבת טקסט.

  • אם ציירת תיבות טקסט מרובות, תוכל לקשר אותן יחד כך שהטקסט יגלוש מתיבה אחת לאחרת. לחץ על אחת מתיבות הטקסט ולאחר מכן תחת כלי תיבות טקסט, בכרטיסיה עיצוב, בקבוצה טקסט, לחץ על צור קישור.

   'כלי תיבות טקסט', הכרטיסיה 'עיצוב אובייקט'

לראש הדף

 1. בכרטיסיה הוספה, בקבוצה טקסט, לחץ על תיבת טקסט.

  תמונת רצועת הכלים של PowerPoint

 2. לחץ בתוך המצגת ולאחר מכן גרור כדי לצייר את תיבת הטקסט בגודל הרצוי.

 3. כדי להוסיף טקסט לתיבת טקסט, לחץ בתוך תיבת הטקסט ולאחר מכן הקלד או הדבק טקסט.

  הערות: 

לראש הדף

העתקת תיבת טקסט

 1. לחץ על הגבול של תיבת הטקסט שברצונך להעתיק.

 2. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני ובחר העתק מהתפריט.

  ודא שהמצביע לא ממוקם בתוך תיבת הטקסט אלא על הגבול שלה. אם המצביע לא נמצא על הגבול, לחיצה על העתק תעתיק את הטקסט שבתוך תיבת הטקסט ולא את תיבת הטקסט עצמה.

 3. מקם את הסמן במקום שבו אתה מעוניין שתופיע תיבת הטקסט שהועתקה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני ולאחר מכן לחץ על הדבק.

  הקבוצה 'לוח' בכרטיסיה 'בית'.

מחיקת תיבת טקסט

 • לחץ על גבול תיבת הטקסט שברצונך למחוק ולאחר מכן הקש DELETE.

  ודא שהמצביע לא ממוקם בתוך תיבת הטקסט אלא על הגבול שלה. אם המצביע לא נמצא על הגבול, הקשה על DELETE תמחק את הטקסט שבתוך תיבת הטקסט ולא את תיבת הטקסט עצמה.

 • כדי למחוק תיבות סימון מרובות בו-זמנית, החזק את מקש CTRL ולחץ על הגבול של כל תיבת טקסט בתורו ולאחר מכן הקש DELETE.

 • כדי למחוק תיבת טקסט אך לשמור את הטקסט בתוכה, בחר את הטקסט בתוך תיבת הטקסט ולאחר מכן הקש CTRL+C כדי להעתיק את הטקסט ללוח לפני מחיקת תיבת הטקסט.

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך

סייר בהדרכה >

קבל תכונות חדשות לפני כולם

הצטרף למשתתפי Microsoft insider >

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×