יצירה ושליחה של הודעה מיידית

התמיכה ב- Office 2010 הסתיימה ב- 13 באוקטובר 2020

שדרג ל- Microsoft 365 כדי לעבוד מכל מקום ומכל מכשיר ולהמשיך ולקבל תמיכה.

שדרג עכשיו

באפשרותך לנהל שיחות של העברת הודעות מיידיות (IM) עם איש קשר אחד או יותר. בהודעה המיידית באפשרותך לבחור את סוג הגופן ואת המאפיינים שלו, כגון מודגש, קו תחתון, נטוי וצבע. באפשרותך גם להוסיף סמלי הבעה ולהדביק טקסט וטבלאות שהעתקת מתוכניות אחרות של Microsoft Office, כגון תוכנית עיבוד התמלילים, Microsoft Word ותוכנת הגליונות האלקטרוניים, Microsoft Excel.

איזו פעולה ברצונך לבצע?

שליחת הודעה מיידית לאדם אחד

כדי לשלוח הודעה מיידית לאדם אחד, בצע את הפעולות הבאות:

 1. פתח את תוכנת התקשורת Microsoft Lync 2010, וברשימת אנשי הקשר או בתוצאות החיפוש שלך, לחץ פעמיים על האדם שברצונך ליצור איתו קשר.

 2. באזור הקלט של ההודעה, הקלד הודעה ולאחר מכן הקש על מקש Enter בלוח המקשים. תוכל לדעת מתי האדם השני מגיב כאשר יופיע מעל אזור הקלט של ההודעה טקסט המציין שהאדם השני מקליד.

  לקבלת מידע נוסף לגבי האופן לחיפוש אנשי קשר (או אנשים שאינם אנשי קשר שלך, אך ברצונך לשלוח להם הודעה מיידית), ראה השימוש בחיפוש של Lync 2010.

להדגמה בווידאו של האופן לשליחת הודעה מיידית, ראה וידאו: שליחת הודעה מיידית.

לראש הדף

שליחת הודעה מיידית לאנשים רבים

באפשרותך לשלוח הודעה מיידית לכל מי שנכלל בקבוצת תפוצה או בקבוצת אנשי קשר או לחברים ספציפיים.

שליחת הודעה מיידית לקבוצת תפוצה או לקבוצת אנשי קשר

 1. בחלון הראשי של Lync, ברשימת אנשי הקשר, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שם הקבוצה.

 2. לחץ על שלח הודעה מיידית.

 3. באזור הקלט של ההודעה, הקלד הודעה והקש Enter. ההודעה תישלח לכולם בקבוצה.

שליחת הודעה מיידית לחברים נבחרים בקבוצת תפוצה או בקבוצת אנשי קשר

 1. בחלון הראשי של Lync, ברשימת אנשי הקשר, אתר את הקבוצה שמתוכה ברצונך לבחור אנשי קשר.

 2. (אופציונלי) אם חברי הקבוצה אינם גלויים, לחץ על חץ ההרחבה/כיווץ לצד שם הקבוצה.

 3. לחץ והחזק את מקש Ctrl ולאחר מכן לחץ על כל אדם שאיתו ברצונך ליצור קשר.

 4. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אנשי הקשר הנבחרים ולאחר מכן לחץ על שלח הודעה מיידית.

 5. באזור הקלט של ההודעה, הקלד הודעה והקש Enter. ההודעה תישלח לכל מי שבחרת.

לראש הדף

הזמנת איש קשר נוסף לשיחה

במהלך שיחה של העברת הודעות מיידיות, הזמן אנשים נוספים על-ידי ביצוע אחת מהפעולות הבאות:

 1. פתח את Lync ומרשימת אנשי הקשר, גרור לחלון השיחה איש קשר אחד או יותר.

 2. בחלון השיחה, לחץ על תפריט אפשרויות אנשים, לחץ על הזמן לפי שם או מספר טלפון, בחר איש קשר אחד או יותר או חפש איש קשר ולאחר מכן לחץ על אישור.

אנשי הקשר שבחרת מתווספים לשיחה הנוכחית.

לראש הדף

שליחת הודעות מיידיות נפרדות לאנשים שונים

באפשרותך לנהל שיחות נפרדות של העברת הודעות מיידיות עם אנשים שונים בו-זמנית. לדוגמה, תוכל לשלוח הודעות מיידיות למנהל שלך בשיחה אחת, תוך בירור מידע עם אדם אחר או קבוצה אחרת בשיחה אחרת.

 • התחל שיחת הודעות מיידיות באמצעות השלבים שלעיל.

 • מבלי לסגור את השיחה הקיימת, חזור על השלבים שלעיל כדי להתחיל שיחה חדשה לגמרי עם איש קשר, מספר או קבוצה אחרים.

סיום שיחה

בתום שיחה של העברת הודעות מיידיות, בצע את הפעולה הבאה:

 • לחץ על לחצן סגור (X) בפינה השמאלית העליונה של חלון השיחה.

צפייה בשיחות הודעות מיידיות שנשמרו

כדי לעיין בשיחות קודמות של הודעות מיידיות, בצע את הפעולות הבאות:

 • בחלון הראשי של Lync, לחץ על קובץ ולאחר מכן לחץ על הצג היסטוריית שיחות. פעולה זו מציגה בפניך את היסטוריית השיחות שנשמרה ב- Microsoft Outlook. ניתן לראות את התאריך והשעה כמו גם את המשתתפים.

כדי להפוך את השמירה של שיחות הודעות מיידיות ללא זמינה, בצע את הפעולות הבאות:

 • בחלון הראשי של Lync, לחץ על אפשרויות ולאחר מכן לחץ על אישי.

 • תחת מנהל המידע האישי, נקה את תיבת הסימון שמור שיחות של הודעות מיידיות בתיקיית הדואר האלקטרוני 'היסטוריית שיחות'.

שינוי גופנים בהודעה מיידית

באפשרותך להפוך את הגופן למודגש או נטוי, למתוח קו תחתון או לשנות את סוג הגופן, הצבע או הגודל עבור המילים או האותיות שנבחרו באזור הקלט של ההודעה (האזור שבו אתה מקליד) של הודעה מיידית נוכחית. ניתן גם להגדיר אפשרויות עיצוב טקסט שיחולו על כל ההודעות המיידיות העתידיות שתשלח.

עיצוב טקסט הודעה עבור ההודעה הנוכחית

 1. בחלון השיחה, באזור הקלט של ההודעה, בחר את הטקסט שברצונך לעצב.

 2. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • לחץ על לחצן עיצוב (A) באזור הקלט של ההודעה, בצע את השינויים הרצויים ולאחר מכן לחץ על אזור ההודעה כדי לאשר את השינויים.

  • לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הטקסט הנבחר, לחץ על שינוי גופן של הודעות מיידיות, בצע את השינויים הרצויים ולאחר מכן לחץ על אישור.

עצה:  כדי לבצע שינויים פשוטים במהלך ההקלדה, כגון הדגשה, טקסט נטוי וקו תחתון, השתמש במקשי הקיצור Ctrl+B‏, Ctrl+I ו- Ctrl+U.

הגדרת עיצוב הטקסט עבור כל ההודעות המיידיות העתידיות

 1. בחלון הראשי של Lync, לחץ על לחצן אפשרויות.

 2. בתיבת הדו-שיח Lync - אפשרויות, לחץ על כללי.

 3. תחת הודעות מיידיות, לחץ על לחצן שינוי גופן‏.

שינוי גופן של הודעה מיידית

 1. בתיבת הדו-שיח שינוי גופן, בחר באפשרויות הרצויות ולאחר מכן לחץ על אישור.

השינויים שאתה מבצע חלים רק על הטקסט שאתה מקליד, לא על הטקסט של משתתפים אחרים. לא ניתן לשנות את הגודל או את הגופן של טקסט של אדם אחר.

לראש הדף

הדבקת מידע בהודעה מיידית

Lync מאפשר לך להעתיק טקסט, טבלאות וקישורים מתוכניות Microsoft Office אחרות ולהדביק רכיבים אלה ישירות באזור קלט ההודעה של ההודעות המיידיות שלך. למרות שלא ניתן להדביק תמונות (צילומי מסך, צילומים וכדו׳) ישירות בתוך הודעה מיידית, ניתן להדביק אותן בלוח הציור ולהציג אותן לאחרים כך:

 1. בחלון השיחה של ההודעה המיידית, לחץ על שתף ולאחר מכן לחץ על לוח ציור חדש.

 2. לחץ על לחצן הוסף תמונה בחלקו התחתון של לוח הציור ולאחר מכן אתר את התמונה שברצונך להציג ולחץ עליה פעמיים.

בהתאם לייעודו של כלי זה ככלי תקשורת מהיר ובלתי רשמי, Lync אינו מבצע בדיקת איות של טקסט בהודעות מיידיות.

הוספת סמלי הבעה להודעה מיידית

אם החברה שלך הפכה את תכונת סמלי ההבעה (תמונות גרפיות המביעות רגשות שונים) לזמינה, תוכל לבחור מתוך אוסף סמלי ההבעה ולהוסיף סמלים אלה להודעות שלך. סמלי ההבעה ב- Lync מוגדרים מראש ולא ניתן להוסיף אליהם או לשנות אותם.

 1. בחלון השיחה, באזור הקלט של ההודעה, לחץ במקום שבו ברצונך להוסיף סמל הבעה.

 2. לחץ על לחצן סמל הבעה (פרצוף שמח) ולאחר מכן לחץ על סמל ההבעה שברצונך להוסיף להודעה.

הערה:  לחלופין, אם ידוע לך שווה הערך הטיפוגרפי, באפשרותך להקליד אותו בהודעה. לדוגמה, הקלדת : ) מציגה פרצוף שמח בעת הקשה על Enter לשליחת ההודעה. אנשים המשתמשים ב- AOL®‎ וב- Yahoo!® Messenger יראו ייצוג טקסט של סמל ההבעה במקום את התמונה שלו.

לראש הדף

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×