מפרטים ומגבלות של גליון עבודה וחוברת עבודה

תכונה

מגבלה מרבית

חוברות עבודה פתוחות

מוגבל על-ידי זיכרון ומשאבי מערכת זמינים

מספר כולל של שורות ועמודות בגיליון עבודה

1,048,576 שורות על 16,384 עמודות

רוחב עמודה

255 תווים

גובה שורה

409 נקודות

מעברי עמוד

1,026 אופקי ואנכי

מספר התווים הכולל שתא יכול להכיל

32,767 תווים

תווים בכותרת עליונה או בכותרת תחתונה

255

מספר מרבי של הזנות שורה לכל תא

253

גליונות בחוברת עבודה

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין (ברירת המחדל היא גיליון 1)

צבעים בחוברת עבודה

16 מיליון צבעים (32 סיביות עם גישה מלאה לספקטרום צבעים של 24 סיביות)

תצוגות בעלות שם בחוברת עבודה

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין

עיצובי תא/סגנונות תא ייחודיים

65,490

סגנונות מילוי

256

עובי קו וסגנונות קו

256

סוגי גופן ייחודיים

1,024 גופנים כלליים הזמינים לשימוש; 512 לכל חוברת עבודה

תבניות מספר בחוברת עבודה

בין 200 ל- 250, בהתאם לגירסת השפה של Excel המותקנת במחשב

שמות בחוברת עבודה

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין

חלונות בחוברת עבודה

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין

היפר-קישורים בגליון עבודה

65,530

חלוניות בחלון

4

גליונות מקושרים

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין

תרחישים

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין; דוח סיכום מציג רק את 251 התרחישים הראשונים

שינוי תאים בתרחיש

32

תאים ניתנים לכוונון בפותר

200

פונקציות מותאמות אישית

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין

טווח של שינוי מרחק מתצוגה

10 אחוז עד 400 אחוז

דוחות

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין

הפניות מיון

64 במיון בודד; בלתי מוגבל בעת שימוש במיונים רציפים

רמות ביטול פעולה

100

שדות בטופס נתונים

32

פרמטרים של חוברת עבודה

255 פרמטרים לכל חוברת עבודה

פריטים המוצגים ברשימות נפתחות של מסננים

10,000

תאים לא רציפים שניתן לבחור

2,147,483,648 תאים

מגבלות מרביות של אחסון זיכרון וגודל קבצים עבור חוברות עבודה של מודל נתונים

סביבה של 32 סיביות כפופה ל- 2 ג'יגה-בתים (GB) של שטח כתובת וירטואלית, המשותפת ל- Excel, חוברת העבודה, ותוספות הפועלות באותו תהליך. שיתוף מודל נתונים של שטח הכתובות יכול להגיע עד 500 - 700 מגה-בתים (MB), אך עשוי להיות קטן יותר אם מודלי נתונים ותוספות אחרים נטענים.

סביבה של 64 סיביות אינה כופה מגבלות קשות על גודל קבצים. גודל חוברת עבודה מוגבל רק על-ידי הזיכרון הזמין ומשאבי המערכת.

החל מ-Excel 2016, פונקציונליות Large Address Aware מאפשרת ל- Excel ‏32 סיביות לצרוך פי שניים יותר זיכרון כאשר משתמשים עובדים על מערכת ההפעלה Windows של 64 סיביות. לקבלת מידע נוסף, ראה שינוי Large Address Aware עבור Excel.

הערה: הוספת טבלאות למודל הנתונים מגדילה את נפח הקובץ. אם אינך מתכוון ליצור יחסי גומלין מורכבים של מודל נתונים באמצעות מקורות נתונים וסוגי נתונים רבים בחוברת העבודה, בטל את הסימון של התיבה הוסף נתונים אלה למודל הנתונים בעת הייבוא או היצירה של טבלאות, טבלאות PivotTable או חיבורי נתונים.

לקבלת מידע נוסף, ראה מפרט ומגבלות של מודל נתונים.

ליבות מעבד

64

אורך שם קובץ

218 תווים - כולל את נתיב הקובץ. לדוגמה, C:\Username\Documents\FileName.xlsx.

מפרטים ומגבלות של חישובים

תכונה

מגבלה מרבית

דיוק מספרי

15 ספרות

המספר השלילי הקטן ביותר המותר

‎-2.2251E-308

המספר החיובי הקטן ביותר המותר

2.2251E-308

המספר החיובי הגדול ביותר המותר

9.99999999999999E+307

המספר השלילי הגדול ביותר המותר

‎-9.99999999999999E+307

המספר החיובי הגדול ביותר המותר באמצעות נוסחה

1.7976931348623158e+308

המספר השלילי הגדול ביותר המותר באמצעות נוסחה

‎-1.7976931348623158e+308

אורך של תוכן נוסחה

8,192 תווים

אורך פנימי של נוסחה

16,384 בתים

איטראציות

32,767

מערכי גליון עבודה

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין

טווחים נבחרים

2,048

ארגומנטים בפונקציה

255

רמות מקוננות של פונקציות

64

קטגוריות פונקציה המוגדרות על-ידי המשתמש

255

מספר הפונקציות הזמינות של גליון עבודה

341

גודל ערימת האופרנדים

1,024

תלות בין גליונות עבודה

64,000 גליונות עבודה שיכולים להפנות לגליונות אחרים

תלות של נוסחאות מערך בין גליונות עבודה

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין

תלות אזורים

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין

תלות אזורים לכל חוברת עבודה

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין

תלות בתא בודד

4 מיליארד נוסחאות שיכולות להיות תלויות בתא בודד

אורך תוכן של תא מקושר מחוברות עבודה סגורות

32,767

התאריך המוקדם ביותר המותר בחישובים

1 בינואר 1900 (1 בינואר 1904, אם נעשה שימוש במערכת תאריכים המתחילה ב- 1904)

התאריך המאוחר ביותר המותר בחישובים

31 בדצמבר 9999

משך הזמן הארוך ביותר שניתן להזין

9999:59:59

מפרטים ומגבלות של יצירת תרשימים

תכונה

מגבלה מרבית

תרשימים המקושרים לגליון עבודה

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין

גליונות עבודה שתרשים מפנה אליהם

255

סידרת נתונים בתרשים אחד

255

נקודות נתונים בסידרת נתונים עבור תרשימים דו-ממדיים

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין

נקודות נתונים בסידרת נתונים עבור תרשימים תלת-ממדיים

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין

נקודות נתונים עבור כל סדרות הנתונים בתרשים אחד

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין

מפרטים ומגבלות של דוחות PivotTable ו- PivotChart

תכונה

מגבלה מרבית

דוחות PivotTable בגיליון

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין

פריטים ייחודיים לכל שדה

1,048,576

שדות שורה או שדות עמודה בדוח PivotTable

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין

מסנני דוחות בדוח PivotTable

256 (עשוי להיות מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין)

שדות ערכים בדוח PivotTable

256

נוסחאות פריט מחושב בדוח PivotTable

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין

מסנני דוחות בדוח PivotChart

256 (עשוי להיות מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין)

שדות ערכים בדוח PivotChart

256

נוסחאות פריט מחושב בדוח PivotChart

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין

אורך של שם ה- MDX עבור פריט PivotTable

32,767

אורך של מחרוזת PivotTable יחסית

32,767

פריטים המוצגים ברשימות נפתחות של מסננים

10,000

חוברות עבודה עם הכיתוב "אפשר שינויים על-ידי יותר ממשתמש אחד...". ההגדרה זמינה

אם הגדרת אפשר שינויים על-ידי יותר ממשתמש אחד... מופעלת עבור חוברת עבודה, המידע הבא חל. הגדרה זו נגישה על-ידי לחיצה על הכרטיסיה סקירה > שתף חוברת עבודה. שים לב שבגירסאות חדשות יותר של Excel, לחצן שתף חוברת עבודה הוסתר. כדי לבטל את ההסתרה, לחץ על קובץ > אפשרויות > סרגל כלים לגישה מהירה. פתח את הרשימה תחת בחר פקודות מתוך ובחר כל הפקודות. גלול למטה ברשימה עד שתראה את האפשרות חוברת עבודה משותפת (דור קודם). בחר פריט זה ולחץ על הוסף. לחץ על אישור. לחצן שתף חוברת עבודה נמצא כעת בחלק העליון של חלון Excel.

תכונה

מגבלה מרבית

משתמשים שיכולים לפתוח את הקובץ בו-זמנית

256

תצוגות אישיות בחוברת העבודה

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין

ימים לשמירת היסטוריית שינויים

32,767 (ברירת המחדל היא 30 ימים)

חוברות עבודה שניתן למזג בבת אחת

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין

תאים שניתן להדגיש

32,767

צבעים המשמשים לזיהוי שינויים שבוצעו על-ידי משתמשים שונים כאשר סימון שינויים מופעל

32 (כל משתמש מזוהה באמצעות צבע אחר; שינויים שבוצעו על-ידי המשתמש הנוכחי מודגשים בצבע כחול צי)

טבלאות Excel בחוברת העבודה

0 (אפס)

הערה: בחוברת עבודה המכילה טבלת Excel אחת או יותר לא ניתן להפוך את ההגדרה אפשר שינויים על-ידי יותר ממשתמש אחד... לזמינה.

מפרטים ומגבלות של גליון עבודה וחוברת עבודה

תכונה

מגבלה מרבית

חוברות עבודה פתוחות

מוגבל על-ידי זיכרון ומשאבי מערכת זמינים

מספר כולל של שורות ועמודות בגיליון עבודה

1,048,576 שורות על 16,384 עמודות

רוחב עמודה

255 תווים

גובה שורה

409 נקודות

מעברי עמוד

1,026 אופקי ואנכי

מספר התווים הכולל שתא יכול להכיל

32,767 תווים

תווים בכותרת עליונה או בכותרת תחתונה

255

מספר מרבי של הזנות שורה לכל תא

253

גיליונות בחוברת עבודה

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין (ברירת המחדל היא שלושה גיליונות)

צבעים בחוברת עבודה

16 מיליון צבעים (32 סיביות עם גישה מלאה לספקטרום צבעים של 24 סיביות)

תצוגות בעלות שם בחוברת עבודה

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין

עיצובי תא/סגנונות תא ייחודיים

65,490

סגנונות מילוי

256

עובי קו וסגנונות קו

256

סוגי גופן ייחודיים

1,024 גופנים כלליים הזמינים לשימוש; 512 לכל חוברת עבודה

תבניות מספר בחוברת עבודה

בין 200 ל- 250, בהתאם לגירסת השפה של Excel המותקנת במחשב

שמות בחוברת עבודה

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין

חלונות בחוברת עבודה

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין

היפר-קישורים בגליון עבודה

65,530 היפר-קישורים

חלוניות בחלון

4

גליונות מקושרים

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין

תרחישים

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין; דוח סיכום מציג רק את 251 התרחישים הראשונים

שינוי תאים בתרחיש

32

תאים ניתנים לכוונון בפותר

200

פונקציות מותאמות אישית

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין

טווח של שינוי מרחק מתצוגה

10 אחוז עד 400 אחוז

דוחות

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין

הפניות מיון

64 במיון בודד; בלתי מוגבל בעת שימוש במיונים רציפים

רמות ביטול פעולה

100

שדות בטופס נתונים

32

פרמטרים של חוברת עבודה

255 פרמטרים לכל חוברת עבודה

פריטים המוצגים ברשימות נפתחות של מסננים

10,000

תאים לא רציפים שניתן לבחור

2,147,483,648 תאים

ליבות מעבד

64

מפרטים ומגבלות של חישובים

תכונה

מגבלה מרבית

דיוק מספרי

15 ספרות

המספר השלילי הקטן ביותר המותר

‎-2.2251E-308

המספר החיובי הקטן ביותר המותר

2.2251E-308

המספר החיובי הגדול ביותר המותר

9.99999999999999E+307

המספר השלילי הגדול ביותר המותר

‎-9.99999999999999E+307

המספר החיובי הגדול ביותר המותר באמצעות נוסחה

1.7976931348623158e+308

המספר השלילי הגדול ביותר המותר באמצעות נוסחה

‎-1.7976931348623158e+308

אורך של תוכן נוסחה

8,192 תווים

אורך פנימי של נוסחה

16,384 בתים

איטראציות

32,767

מערכי גליון עבודה

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין

טווחים נבחרים

2,048

ארגומנטים בפונקציה

255

רמות מקוננות של פונקציות

64

קטגוריות פונקציה המוגדרות על-ידי המשתמש

255

מספר הפונקציות הזמינות של גליון עבודה

341

גודל ערימת האופרנדים

1,024

תלות בין גליונות עבודה

64,000 גליונות עבודה שיכולים להפנות לגליונות אחרים

תלות של נוסחאות מערך בין גליונות עבודה

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין

תלות אזורים

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין

תלות אזורים לכל חוברת עבודה

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין

תלות בתא בודד

4 מיליארד נוסחאות שיכולות להיות תלויות בתא בודד

אורך תוכן של תא מקושר מחוברות עבודה סגורות

32,767

התאריך המוקדם ביותר המותר בחישובים

1 בינואר 1900 (1 בינואר 1904, אם נעשה שימוש במערכת תאריכים המתחילה ב- 1904)

התאריך המאוחר ביותר המותר בחישובים

31 בדצמבר 9999

משך הזמן הארוך ביותר שניתן להזין

9999:59:59

מפרטים ומגבלות של יצירת תרשימים

תכונה

מגבלה מרבית

תרשימים המקושרים לגליון עבודה

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין

גליונות עבודה שתרשים מפנה אליהם

255

סידרת נתונים בתרשים אחד

255

נקודות נתונים בסידרת נתונים עבור תרשימים דו-ממדיים

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין

נקודות נתונים בסידרת נתונים עבור תרשימים תלת-ממדיים

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין

נקודות נתונים עבור כל סדרות הנתונים בתרשים אחד

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין

מפרטים ומגבלות של דוחות PivotTable ו- PivotChart

תכונה

מגבלה מרבית

דוחות PivotTable בגיליון

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין

פריטים ייחודיים לכל שדה

1,048,576

שדות שורה או שדות עמודה בדוח PivotTable

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין

מסנני דוחות בדוח PivotTable

256 (עשוי להיות מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין)

שדות ערכים בדוח PivotTable

256

נוסחאות פריט מחושב בדוח PivotTable

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין

מסנני דוחות בדוח PivotChart

256 (עשוי להיות מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין)

שדות ערכים בדוח PivotChart

256

נוסחאות פריט מחושב בדוח PivotChart

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין

אורך של שם ה- MDX עבור פריט PivotTable

32,767

אורך של מחרוזת PivotTable יחסית

32,767

פריטים המוצגים ברשימות נפתחות של מסננים

10,000

חוברות עבודה עם הכיתוב "אפשר שינויים על-ידי יותר ממשתמש אחד...". ההגדרה זמינה

אם הגדרת אפשר שינויים על-ידי יותר ממשתמש אחד... מופעלת עבור חוברת עבודה, המידע הבא חל. הגדרה זו נגישה על-ידי לחיצה על הכרטיסיה סקירה > שתף חוברת עבודה.

תכונה

מגבלה מרבית

משתמשים שיכולים לפתוח ולשתף את הקובץ בו-זמנית

256

תצוגות אישיות בחוברת העבודה

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין

ימים לשמירת היסטוריית שינויים

32,767 (ברירת המחדל היא 30 ימים)

חוברות עבודה שניתן למזג בבת אחת

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין

תאים שניתן להדגיש בחוברת העבודה

32,767

צבעים המשמשים לזיהוי שינויים שבוצעו על-ידי משתמשים שונים כאשר סימון שינויים מופעל

32 (כל משתמש מזוהה באמצעות צבע אחר; שינויים שבוצעו על-ידי המשתמש הנוכחי מודגשים בצבע כחול צי)

טבלאות Excel בחוברת העבודה

0 (אפס)

הערה: בחוברת עבודה המכילה טבלת Excel אחת או יותר לא ניתן להפוך את ההגדרה אפשר שינויים על-ידי יותר ממשתמש אחד... לזמינה.

מפרטים ומגבלות של גליון עבודה וחוברת עבודה

תכונה

מגבלה מרבית

חוברות עבודה פתוחות

מוגבל על-ידי זיכרון ומשאבי מערכת זמינים

מספר כולל של שורות ועמודות בגיליון עבודה

1,048,576 שורות על 16,384 עמודות

רוחב עמודה

255 תווים

גובה שורה

409 נקודות

מעברי עמוד

1,026 אופקי ואנכי

מספר התווים הכולל שתא יכול להכיל

32,767 תווים

תווים בכותרת עליונה או בכותרת תחתונה

255

מספר מרבי של הזנות שורה לכל תא

253

גיליונות בחוברת עבודה

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין (ברירת המחדל היא שלושה גיליונות)

צבעים בחוברת עבודה

16 מיליון צבעים (32 סיביות עם גישה מלאה לספקטרום צבעים של 24 סיביות)

תצוגות בעלות שם בחוברת עבודה

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין

עיצובי תא/סגנונות תא ייחודיים

65,490

סגנונות מילוי

256

עובי קו וסגנונות קו

256

סוגי גופן ייחודיים

1,024 גופנים כלליים הזמינים לשימוש; 512 לכל חוברת עבודה

תבניות מספר בחוברת עבודה

בין 200 ל- 250, בהתאם לגירסת השפה של Excel המותקנת במחשב

שמות בחוברת עבודה

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין

חלונות בחוברת עבודה

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין

היפר-קישורים בגליון עבודה

65,530 היפר-קישורים

חלוניות בחלון

4

גליונות מקושרים

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין

תרחישים

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין; דוח סיכום מציג רק את 251 התרחישים הראשונים

שינוי תאים בתרחיש

32

תאים ניתנים לכוונון בפותר

200

פונקציות מותאמות אישית

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין

טווח של שינוי מרחק מתצוגה

10 אחוז עד 400 אחוז

דוחות

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין

הפניות מיון

64 במיון בודד; בלתי מוגבל בעת שימוש במיונים רציפים

רמות ביטול פעולה

100

שדות בטופס נתונים

32

פרמטרים של חוברת עבודה

255 פרמטרים לכל חוברת עבודה

רשימות נפתחות של מסנן

10,000

מפרטים ומגבלות של חישובים

תכונה

מגבלה מרבית

דיוק מספרי

15 ספרות

המספר השלילי הקטן ביותר המותר

‎-2.2251E-308

המספר החיובי הקטן ביותר המותר

2.2251E-308

המספר החיובי הגדול ביותר המותר

9.99999999999999E+307

המספר השלילי הגדול ביותר המותר

‎-9.99999999999999E+307

המספר החיובי הגדול ביותר המותר באמצעות נוסחה

1.7976931348623158e+308

המספר השלילי הגדול ביותר המותר באמצעות נוסחה

‎-1.7976931348623158e+308

אורך של תוכן נוסחה

8,192 תווים

אורך פנימי של נוסחה

16,384 בתים

איטראציות

32,767

מערכי גליון עבודה

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין

טווחים נבחרים

2,048

ארגומנטים בפונקציה

255

רמות מקוננות של פונקציות

64

קטגוריות פונקציה המוגדרות על-ידי המשתמש

255

מספר הפונקציות הזמינות של גליון עבודה

341

גודל ערימת האופרנדים

1,024

תלות בין גליונות עבודה

64,000 גליונות עבודה שיכולים להפנות לגליונות אחרים

תלות של נוסחאות מערך בין גליונות עבודה

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין

תלות אזורים

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין

תלות אזורים לכל חוברת עבודה

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין

תלות בתא בודד

4 מיליארד נוסחאות שיכולות להיות תלויות בתא בודד

אורך תוכן של תא מקושר מחוברות עבודה סגורות

32,767

התאריך המוקדם ביותר המותר בחישובים

1 בינואר 1900 (1 בינואר 1904, אם נעשה שימוש במערכת תאריכים המתחילה ב- 1904)

התאריך המאוחר ביותר המותר בחישובים

31 בדצמבר 9999

משך הזמן הארוך ביותר שניתן להזין

9999:59:59

מפרטים ומגבלות של יצירת תרשימים

תכונה

מגבלה מרבית

תרשימים המקושרים לגליון עבודה

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין

גליונות עבודה שתרשים מפנה אליהם

255

סידרת נתונים בתרשים אחד

255

נקודות נתונים בסידרת נתונים עבור תרשימים דו-ממדיים

32,000

נקודות נתונים בסידרת נתונים עבור תרשימים תלת-ממדיים

4,000

נקודות נתונים עבור כל סדרות הנתונים בתרשים אחד

256,000

מפרטים ומגבלות של דוחות PivotTable ו- PivotChart

תכונה

מגבלה מרבית

דוחות PivotTable בגיליון

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין

פריטים ייחודיים לכל שדה

1,048,576

שדות שורה או שדות עמודה בדוח PivotTable

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין

מסנני דוחות בדוח PivotTable

256 (עשוי להיות מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין)

שדות ערכים בדוח PivotTable

256

נוסחאות פריט מחושב בדוח PivotTable

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין

מסנני דוחות בדוח PivotChart

256 (עשוי להיות מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין)

שדות ערכים בדוח PivotChart

256

נוסחאות פריט מחושב בדוח PivotChart

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין

אורך של שם ה- MDX עבור פריט PivotTable

32,767

אורך של מחרוזת PivotTable יחסית

32,767

חוברות עבודה עם הכיתוב "אפשר שינויים על-ידי יותר ממשתמש אחד...". ההגדרה זמינה

אם הגדרת אפשר שינויים על-ידי יותר ממשתמש אחד... מופעלת עבור חוברת עבודה, המידע הבא חל. הגדרה זו זמינה בעת שימוש בחוברות עבודה משותפות.

תכונה

מגבלה מרבית

משתמשים שיכולים לפתוח ולשתף את חוברת העבודה בו-זמנית

256

תצוגות אישיות בחוברת העבודה

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין

ימים לשמירת היסטוריית שינויים

32,767 (ברירת המחדל היא 30 ימים)

חוברות עבודה שניתן למזג בבת אחת

מוגבל על-ידי הזיכרון הזמין

תאים שניתן להדגיש

32,767

צבעים המשמשים לזיהוי שינויים שבוצעו על-ידי משתמשים שונים כאשר סימון שינויים מופעל

32 (כל משתמש מזוהה באמצעות צבע אחר; שינויים שבוצעו על-ידי המשתמש הנוכחי מודגשים בצבע כחול צי)

טבלאות Excel בחוברת העבודה

0 (אפס)

הערה: בחוברת עבודה המכילה טבלת Excel אחת או יותר לא ניתן להפוך את ההגדרה אפשר שינויים על-ידי יותר ממשתמש אחד... לזמינה.

לראש הדף

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×