היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

שילוב רשומות של טבלת מקור בעת שימוש במשפט FORM כלשהו.

תחביר

FROM table1 [ LEFT | RIGHT ] JOIN table2
ON table1.field1compopr table2.field2

פעולות LEFT JOIN ו- RIGHT JOIN כוללות חלקים אלה:

חלק

תיאור

table1, table2

שמות הטבלאות שמתוכן משולבות רשומות.

field1, field2

שמות השדות המצורפים. השדות צריכים להיות בעלי סוג נתונים זהה ולהכיל נתונים מאותו סוג, אך הם אינם חייבים להיות בעלי שם זהה.

compopr

כל אופרטור השוואה יחסי: "=", "<‎", ">", ‏"‎<=‎", ‏"‎>=‎" או "<>".


הערות

השתמש בפעולת LEFT JOIN כדי ליצור צירוף חיצוני שמאלי. צירופים חיצוניים שמאליים כוללים את כל הרשומות מהטבלה הראשונה (השמאלית) מתוך שתי טבלאות, גם אם אין ערכים מתאימים עבור רשומות בטבלה השניה (הימנית).

השתמש בפעולת RIGHT JOIN כדי ליצור צירוף חיצוני ימני. צירופים חיצוניים ימניים כוללים את כל הרשומות מהטבלה השניה (הימנית) מתוך שתי טבלאות, גם אם אין ערכים מתאימים עבור רשומות בטבלה הראשונה (השמאלית).

לדוגמה, ניתן להשתמש ב- LEFT JOIN עם הטבלאות 'מחלקות' (שמאלית) ו'עובדים' (ימנית) כדי לבחור את כל המחלקות, כולל מחלקות שלא מוקצים להן עובדים. כדי לבחור בכל העובדים, לרבות עובדים שאינם מוקצים למחלקה, עליך להשתמש ב- RIGHT JOIN.

הדוגמה הבאה מציגה כיצד באפשרותך לצרף את הטבלאות 'קטגוריות' ו'מוצרים' בשדה CategoryID. השאילתה יוצרת רשימה של כל הקטגוריות, לרבות אלה שאינן מכילות מוצרים:

SELECT CategoryName, ProductName FROM Categories LEFT JOIN Products ON Categories.CategoryID = Products.CategoryID;

בדוגמה זו, CategoryID הוא השדה המצורף, אך הוא אינו נכלל בתוצאות השאילתה מאחר שאינו נכלל במשפט SELECT. כדי לכלול את השדה המצורף, הזן את שם השדה במשפט SELECT — במקרה זה, Categories.CategoryID.

כדי ליצור שאילתה הכוללת רק רשומות שבהן הנתונים בשדות המצורפים זהים, השתמש בפעולת INNER JOIN.

  • ניתן לקנן LEFT JOIN או RIGHT JOIN בתוך INNER JOIN אך לא ניתן לקנן INNER JOIN בתוך LEFT JOIN או RIGHT JOIN. עיין בדיון לגבי קינון בנושא INNER JOIN כדי לראות כיצד לקנן צירופים בתוך צירופים אחרים.

  • ניתן לקשר בין משפטי ON מרובים. עיין בדיון לגבי קישור משפטים בנושא INNER JOIN כדי לראות כיצד זה מתבצע.

אם תנסה לצרף שדות המכילים נתוני אובייקט 'תזכיר' או אובייקט OLE, תתרחש שגיאה.זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?

תודה על המשוב!

×