We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.
קיצורי מקשים ב- Microsoft Stream

משתמשים רבים מגלים שהשימוש בלוח מקשים חיצוני עם קיצורי Microsoft Stream עוזר להם לעבוד ביתר יעילות. עבור משתמשים בעלי מגבלות ניידות או לקויות ראיה, קיצורי מקשים הם חלופה חיונית לשימוש בעכבר.

הערות: 

  • קיצורי המקשים בנושא זה מתייחסים לפריסת לוח המקשים של ארצות הברית. ייתכן שמקשים בפריסות אחרות לא יתאימו בדיוק למקשים בלוח המקשים של ארצות הברית.

  • כדי למצוא במהירות קיצור דרך במאמר זה, באפשרותך להשתמש בחיפוש. הקש Ctrl+F ולאחר מכן הקלד את מילות החיפוש.

שליטה בהפעלת וידאו

כאשר המוקד נמצא בנגן הווידאו, באפשרותך להשתמש בקיצורי המקשים הבאים כדי לשלוט בהפעלת הווידאו:

לביצוע פעולה זו

הקש

הפעל או השהה את הווידאו.

Enter או מקש רווח

היכנס למצב מסך מלא או צא ממצב מסך מלא.

ו\’

מצב מסך מלא אינו נתמך בגירסאות מסוימות של Internet Explorer 11.

השתקה או ביטול השתקה של הצליל.

M

הגברת עוצמת הקול.

מקש חץ למעלה

החלשת עוצמת הקול.

מקש חץ למטה

חיפוש קדימה ב- 5 שניות.

מקש חץ שמאלה

חיפוש אחורה ב- 5 שניות.

מקש חץ ימינה

חיפוש לתחילת הווידאו.

0

חתירה ל- 10% מאורך הווידאו.

1

חתירה ל- 20% מאורך הווידאו.

2

חתירה ל- 30% מאורך הווידאו.

3

חתירה ל- 40% מאורך הווידאו.

4

חתירה ל- 50% מאורך הווידאו.

5

חתירה ל- 60% מאורך הווידאו.

6

חתירה ל- 70% מאורך הווידאו.

7

חתירה ל- 80% מאורך הווידאו.

8

חתירה ל- 90% מאורך הווידאו.

9

למידע נוסף

תמיכה בקוראי מסך עבור Microsoft Stream

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Stream

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט ב- Stream

זקוק לעזרה נוספת?

הצטרף לדיון
שאל את הקהילה
קבלת תמיכה
צור קשר

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×