קיצורי מקשים עבור Project

קיצורי מקשים עבור Project

משתמשים רבים מוצאים ששימוש בלוח מקשים חיצוני עם קיצורי מקשים עבור Project מסייע להם לעבוד בצורה יעילה יותר. עבור משתמשים עם מוגבלות ניידות או ראייה, קיצורי דרך במקלדת יכולים להיות קלים יותר משימוש במסך מגע, והנם חלופה חיונית לשימוש בעכבר.

הערות: 

  • קיצורי המקשים בנושא זה מתייחסים לפריסת לוח המקשים של ארצות הברית. ייתכן שמקשים בפריסות אחרות לא יתאימו בדיוק למקשים בלוח המקשים של ארצות הברית.

  • סימן חיבור (+) בקיצור משמעו שעליך להקיש על מקשים מרובים בו.

  • סימן פסיק (,) בקיצור משמעו שעליך להקיש על מקשים מרובים לפי הסדר.

מאמר זה מתאר את קיצורי המקשים ב-Project 2010, Project 2013, Project 2016 ו Project עבור Microsoft 365 פועלים בשולחן העבודה של Windows בהתאם לצורך.

הערות: 

  • חשוב: חלק מקיצורי המקשים זמינים למנויי Project Online‏ בלבד. תכונות חדשות מופצות למנויים בהדרגה, כך שייתכן שהיישום שלך עדיין אינו כולל תכונות אלה.

  • כדי למצוא במהירות קיצור דרך במאמר זה, באפשרותך להשתמש בחיפוש. הקש Ctrl + F ולאחר מכן הקלד את מילות החיפוש.

במאמר זה

קיצורי דרך נפוצים

לביצוע פעולה זו

הקש

פתיחה של קובץ פרוייקט (הצגת תיבת הדו-שיח פתיחה).

Ctrl+F12

פתיחה של קובץ פרוייקט (הצגת הכרטיסיה פתח בתצוגת Backstage).

Ctrl+O

שמירה של קובץ פרוייקט

Ctrl+S

יצירה של פרוייקט חדש

Ctrl+N

הפעלת שורת ההזנה לעריכת טקסט בשדה.

F2

הפעלת שורת התפריטים.

Alt או F10

הפעלת תפריט הבקרה של הפרוייקט.

Alt + מקף (-) או Alt + מקש רווח

ניווט בתצוגות ובחלונות

לביצוע פעולה זו

הקש

הפעלת שורת ההזנה לעריכת טקסט בשדה.

F2

הפעלת שורת התפריטים.

Alt או F10

הפעלת תפריט הבקרה של הפרוייקט.

Alt + מקף (-) או Alt + מקש רווח

הפעלת פס הפיצול.

Shift+F6

סגירת חלון התוכנית.

ALT+F4

הצגת כל הפעילויות המסוננות או כל המשאבים המסוננים.

F3

הצגת תיבת הדו-שיח הגדרות שדה.

Alt+F3

פתיחת חלון חדש.

Shift+F11

צמצום בחירה לשדה יחיד.

Shift+Backspace

ביצוע איפוס של סדר המיון לסדר לפי מזהה וביטול הקיבוץ.

Shift+F3

בחירת אובייקט ציור.

F6

הצגת מידע אודות פעילויות.

Shift+F2

הצגת מידע אודות משאבים.

Shift+F2

הצגת מידע אודות הקצאות.

Shift+F2

הפעלה או ביטול של מצב 'הוסף לבחירה'.

Shift+F8

הפעלה או ביטול של חישוב אוטומטי.

Ctrl+F9

הפעלה או ביטול של מצב 'הרחב בחירה'.

F8

מעבר שמאלה, ימינה, למעלה או למטה כדי להציג עמודים שונים בחלון 'הצג לפני הדפסה'.

Alt+מקשי חצים

שימוש בחלון הראשי

השתמש בקיצורי הדרך הבאים כדי לעבוד בחלון הראשי של Project 2013, Project 2016 ו Project עבור Microsoft 365. קיצורי דרך אלה אינם זמינים ב- Project 2010.

לביצוע פעולה זו

הקש על

מעבר בין תיבות דו-שיח פעילות לבין היישום הראשי.

זמין למנויי Project Online בלבד.

Alt+F6

פתיחת התפריט תלוי ההקשר עבור הפריט שנבחר (תפריט לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני).

זמין למנויי Project Online בלבד.

Shift+F10

הפעלת רצועת הכלים.

זמין למנויי Project Online בלבד.

F10

הפעלת מפצל התצוגה.

זמין למנויי Project Online בלבד.

Alt+Shift+F6

הצגת התפריט הנפתח 'סינון אוטומטי' עבור העמודה שנבחרה.

זמין למנויי Project Online בלבד.

Alt+Shift+F3

החלה חוזרת של המסנן הנוכחי.

זמין למנויי Project Online בלבד.

Ctrl+F3

פתיחת התפריט שעל האובייקט עבור התא הנבחר.

זמין למנויי Project Online בלבד.

Alt+Shift+F10

שימוש בתצוגת לוח התכנון של הצוות

השתמש בקיצורי הדרך הבאים כדי לעבוד בתצוגת לוח התכנון של הצוות ב-2013, 2016, 2019 ו Microsoft 365. קיצורי דרך אלה אינם זמינים ב- Project 2010.

לביצוע פעולה זו

הקש

הרחבה או כיווץ של שורת משאב או שורת קיבוץ.

זמין למנויי Project Online בלבד.

Alt+Shift+סימן חיבור (+) או סימן חיסור (-)

גלילת ציר הזמן שמאלה.

זמין למנויי Project Online בלבד.

Alt+מקש חץ שמאלה

גלילת ציר הזמן ימינה.

זמין למנויי Project Online בלבד.

Alt+מקש חץ ימינה

תזמון מחדש של פעילות מתוזמנת.

זמין למנויי Project Online בלבד.

Ctrl+מקשי החצים

פתיחת תיבת הדו מידע אודות פעילות.

זמין למנויי Project Online בלבד.

בחר את הפעילות והקש על Enter

הקצאה מחדש של משימה.

זמין למנויי Project Online בלבד.

Ctrl + מקש חץ למעלה או למטה

שימוש בתצוגת ציר הזמן

השתמש בקיצורי הדרך הבאים כדי לעבוד בתצוגת ציר הזמן ב- Project 2013, Project 2016 ו Project עבור Microsoft 365. קיצורי דרך אלה אינם זמינים ב- Project 2010.

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר בצורה מחזורית בין סוגי רכיבים – שורת המשימות, אבני דרך, הסבר וסרגל ציר זמן - כאשר אחד מהם כבר נבחר.

זמין למנויי Project Online בלבד.

Tab או מקש חץ למטה

מעבר בצורה מחזורית בין סוגי רכיבים בכיוון ההפוך – סרגל ציר זמן, הסבר, אבני דרך, שורת המשימות - כאשר אחד מהם כבר נבחר.

זמין למנויי Project Online בלבד.

Shift + Tab או מקש חץ למעלה

מעבר אל הפריט הקודם או הבא מאותו סוג, לדוגמה, אל אבן הדרך הבאה.

זמין למנויי Project Online בלבד.

מקש חץ שמאלה או ימינה

גלילת ציר הזמן שמאלה.

זמין למנויי Project Online בלבד.

Alt+מקש חץ שמאלה

גלילת ציר הזמן ימינה.

זמין למנויי Project Online בלבד.

Alt+מקש חץ ימינה

העברת הפריט למעלה או למטה אל הערוץ הבא או אל סרגל ציר הזמן הבא.

זמין למנויי Project Online בלבד.

Ctrl + מקש חץ למעלה או למטה

פתיחת תיבת הדו מידע אודות פעילות.

זמין למנויי Project Online בלבד.

Shift+F2

חלוקה לרמות של פרוייקט

לביצוע פעולה זו

הקש

הסתרת תת פעילויות.

Alt + Shift + מקף (-) או Alt + Shift + סימן חיסור במקלדת הנומרית

הסטה פנימה של הפעילות שנבחרה.

Alt+Shift+מקש חץ ימינה

הצגת תת פעילויות.

Alt + Shift + סימן שוויון (=) או Alt + Shift + סימן חיבור במקלדת הנומרית (+)

הצגת כל הפעילויות.

Alt + Shift + אסטריסק במקלדת הנומרית (*)

הסטה החוצה של הפעילות שנבחרה.

Alt+Shift+מקש חץ שמאלה

בחירה ועריכה בתיבת דו-שיח

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר בין שדות בחלקו התחתון של טופס.

מקשי חצים

מעבר לטבלאות בחלקו התחתון של טופס.

Alt שמאלי + 1 או Alt ימינה + 2

מעבר לפעילות או למשאב הבאים.

Enter

מעבר לפעילות או למשאב הקודמים.

Shift+Enter

בחירה ועריכה בתצוגת גיליון

עריכה בתצוגה

לביצוע פעולה זו

הקש

הוספת משימה חדשה.

זמין למנויי Project Online בלבד.

הוספה

ב- Project 2010, לא זמין.

ביטול הזנה.

Esc

ניקוי או איפוס השדה שנבחר.

Ctrl+Delete

העתקת הנתונים שנבחרו.

Ctrl+C

גזירת הנתונים שנבחרו.

Ctrl+X

מחיקת הנתונים שנבחרו.

Delete

מחיקת שורה המכילה תא שנבחר.

Ctrl + סימן חיסור במקלדת הנומרית

ביצוע מילוי כלפי מטה.

Ctrl+D

הצגת תיבת הדו-שיח חיפוש.

Ctrl+F או Shift+F5

בתיבת הדו-שיח חיפוש, המשך למופע הבא של תוצאות החיפוש.

Shift+F4

שימוש בפקודה מעבר אל (תפריט עריכה).

F5

קישור בין פעילויות.

Ctrl+F2

הדבקת הנתונים שהועתקו או שנגזרו.

Ctrl+V

צמצום הבחירה לשדה אחד.

Shift+Backspace

ביטול הפעולה האחרונה.

Ctrl+Z

ביטול קישור של פעילויות.

Ctrl+Shift+F2

הגדרת הפעילות לתזמון ידני

Ctrl+Shift+M

הגדרת הפעילות לתזמון אוטומטי

Ctrl+Shift+A

מעבר בתוך תצוגה

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לתחילת פרוייקט (ציר הזמן).

Alt+Home

מעבר לסוף פרוייקט (ציר הזמן).

Alt+End

הזזת ציר הזמן שמאלה.

Alt+מקש חץ שמאלה

הזזת ציר הזמן ימינה.

Alt+מקש חץ ימינה

מעבר לשדה הראשון בשורה.

בית או Ctrl + מקש חץ שמאלה

מעבר לשורה הראשונה.

Ctrl+מקש חץ למעלה

מעבר לשדה הראשון בשורה הראשונה.

Ctrl+Home

מעבר לשדה האחרון בשורה.

סיום או Ctrl + מקש חץ ימינה

מעבר לשדה האחרון בשורה האחרונה.

Ctrl+End

מעבר לשורה האחרונה.

Ctrl+מקש חץ למטה

מעבר בתוך החלונית הצדדית

לביצוע פעולה זו

הקש

העברת המוקד בין החלונית הצדדית לתצוגה בצד שמאל.

ב- Project 2013, Project 2016 ו Project עבור Microsoft 365, F6

ב- Project 2010, Ctrl + Tab או Ctrl + Shift + Tab

בחירת פקדים שונים בחלונית הצדדית אם המוקד נמצא בה.

מקש Tab

בחירה או ניקוי של תיבות סימון ולחצני אפשרויות אם המוקד נמצא בחלונית הצדדית.

מקש רווח

בחירה בתוך תצוגה

לביצוע פעולה זו

הקש

הרחבת הקטע שנבחר עמוד אחד למטה.

Shift+Page Down

הרחבת הקטע שנבחר עמוד אחד למעלה.

Shift+Page Up

הרחבת הבחירה שורה אחת למטה.

Shift+מקש חץ למטה

הרחבת הבחירה שורה אחת למעלה.

Shift + מקש חץ למעלה

הרחבת הבחירה לשדה הראשון בשורה.

Shift+Home

הרחבת הבחירה לשדה האחרון בשורה.

Shift+End

הרחבת הבחירה לתחילת המידע.

Ctrl+Shift+Home

הרחבת הבחירה לסוף המידע.

Ctrl+Shift+End

הרחבת הבחירה לשורה הראשונה.

Ctrl+Shift+מקש חץ למעלה

הרחבת הבחירה לשורה האחרונה.

Ctrl+Shift+מקש חץ למטה

הרחבת הבחירה לשדה הראשון בשורה הראשונה.

Ctrl+Shift+Home

הרחבת הבחירה לשדה האחרון בשורה האחרונה.

Ctrl+Shift+End

בחירת כל השורות וכל העמודות.

Ctrl+Shift+מקש רווח

בחירת עמודה.

Ctrl+מקש רווח

בחירת שורה.

Shift+מקש רווח

מעבר שדה אחד למטה בתוך בחירה.

Enter

מעבר שדה אחד למעלה בתוך בחירה.

Shift+Enter

מעבר שדה אחד ימינה בתוך בחירה.

מקש Tab

מעבר שדה אחד שמאלה בתוך בחירה.

Shift+Tab

בחירה ועריכה בתוך שורת ההזנה

לביצוע פעולה זו

הקש

קבלת הזנה.

Enter

ביטול הזנה.

Esc

מחיקת תו אחד אחורה.

Backspace

מחיקת תו אחד קדימה.

Delete

מחיקת מילה אחת קדימה.

Ctrl+Delete

הרחבת הבחירה עד לסוף הטקסט.

Shift+End

הרחבת הבחירה עד לתחילת הטקסט.

Shift+Home

הפעלה או ביטול של מצב הקלדה על טקסט קיים.

Insert

שימוש בציר הזמן

לביצוע פעולה זו

הקש

הזזת ציר הזמן עמוד אחד שמאלה.

Alt+Page Up

הזזת ציר הזמן עמוד אחד ימינה.

Alt+Page Down

הזזת ציר הזמן לתחילת הפרוייקט.

Alt+Home

הזזת ציר הזמן לסוף הפרוייקט.

Alt+End

גלילת ציר הזמן שמאלה.

Alt+מקש חץ שמאלה

גלילת ציר הזמן ימינה.

Alt+מקש חץ ימינה

הצגת יחידות זמן קטנות יותר.

Ctrl + קו נטוי לפנים במקלדת הנומרית (/)

הצגת יחידות זמן גדולות יותר.

Ctrl + אסטריסק במקלדת הנומרית (*)

שימוש בדיאגרמת רשת

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לתיבת 'תרשים רשת' אחרת.

מקשי חצים

הוספת תיבות 'תרשים רשת' לפריטים שנבחרו.

Shift+מקשי חצים

הזזת תיבת 'תרשים רשת'.

הערה: עליך להגדיר תחילה מיקום ידני. בחירת התיבה שברצונך להזיז. בחר עיצובולאחר מכן בחר פריסה. בחר אפשר מיקום תיבת ידני.

Ctrl+מקשי חצים

מעבר לתיבת תרשים הרשת העליונה ביותר בתצוגה או בפרוייקט.

Ctrl+Home או Shift+Ctrl+Home

מעבר לתיבת תרשים הרשת התחתונה ביותר בפרוייקט.

Ctrl+End או Shift+Ctrl+End

מעבר לתיבת תרשים הרשת הימנית ביותר בפרוייקט.

Home או Shift+Home

מעבר לתיבת תרשים הרשת השמאלית ביותר בפרוייקט.

End או Shift+End

מעבר מעלה בגובה של חלון אחד.

Page Up או Shift+Page Up

מעבר מטה בגובה של חלון אחד.

Page Down או Shift+Page Down

מעבר שמאלה ברוחב של חלון אחד.

Ctrl+Page Up או Shift+Ctrl+Page Up

מעבר ימינה ברוחב של חלון אחד.

Ctrl+Page Down או Shift+Ctrl+Page Down

בחירת השדה הבא בתיבה 'תרשים רשת'.

מקש Enter או Tab

בחירת השדה הקודם בתיבה 'תרשים רשת'.

Shift+Enter

שימוש באובייקטים של OfficeArt

השתמש בקיצורי הדרך הבאים כדי לעבוד עם אובייקטי OfficeArt ב- Project 2013, Project 2016 ו Project עבור Microsoft 365. קיצורי דרך אלה אינם זמינים ב- Project 2010.

הזזת צורות OfficeArt

לביצוע פעולה זו

הקש

הסטת הצורה למעלה, למטה, ימינה או שמאלה.

מקשי חצים

הגדלת רוחב הצורה ב- 10%.

Shift + מקש חץ ימינה

הקטנת רוחב הצורה ב- 10%.

Shift + מקש חץ שמאלה

הגדלת גובה הצורה ב- 10%.

Shift + מקש חץ למעלה

הקטנת גובה הצורה ב- 10%.

Shift+מקש חץ למטה

הגדלת רוחב הצורה ב- 1%.

Ctrl + Shift + מקש חץ ימינה

הקטנת רוחב הצורה ב- 1%.

Ctrl + Shift + מקש חץ שמאלה

הגדלת גובה הצורה ב- 1%.

Ctrl+Shift+מקש חץ למעלה

הקטנת גובה הצורה ב- 1%.

Ctrl+Shift+מקש חץ למטה

סיבוב הצורה ב- 15 מעלות ימינה.

Alt+מקש חץ ימינה

סיבוב הצורה ב- 15 מעלות שמאלה.

Alt+מקש חץ שמאלה

בחירה והעתקה של אובייקטים וטקסט של OfficeArt

לביצוע פעולה זו

הקש

בחירת אובייקט (עם טקסט שנבחר בתוך האובייקט).

Esc

בחירת אובייקט (עם אובייקט שנבחר).

מקש tab או Shift + Tab עד שהאובייקט הרצוי נבחר

בחירת טקסט בתוך אובייקט (עם אובייקט שנבחר).

Enter

בחירת צורות מרובות

החזק את מקש Ctrl לחוץ בעת בחירת הצורות

בחירת צורות מרובות עם טקסט

החזק את מקש Shift לחוץ בעת בחירת הצורות

גזירת אובייקט שנבחר.

Ctrl+X

העתקת אובייקט שנבחר.

Ctrl+C

הדבקת אובייקט שנגזר או הועתק.

Ctrl+V

הדבקה מיוחדת.

Ctrl+Alt+V

העתקת עיצוב בלבד.

Ctrl+Shift+C

הדבקת עיצוב בלבד.

Ctrl+Shift+V

הדבקה מיוחדת.

Ctrl+Alt+V

קיבוץ צורות, תמונות או אובייקטי WordArt.

CTRL+G לאחר שבחרת את הפריטים שברצונך לקבץ

פירוק קבוצה של צורות, תמונות או אובייקטי WordArt.

CTRL+SHIFT+G לאחר שבחרת את הקבוצה שברצונך לפרק

ביטול הפעולה האחרונה.

Ctrl+Z

ביצוע חוזר של הפעולה האחרונה.

Ctrl+Y

הוספת האובייקט הבא לבחירה מרובה.

Ctrl+לחיצה

הוספת האובייקט הבא לבחירה מרובה; אפשרות זו מאפשרת בחירה בטקסט תיבת טקסט כדי להוסיף את תיבת הטקסט לבחירה המרובה.

Shift+לחיצה

עריכת טקסט ותיבות טקסט של OfficeArt

לביצוע פעולה זו

הקש

כיווץ בחירה.

Esc

בחירת כל הטקסט.

Ctrl+A

מחיקת מילה אחת אחורה.

Ctrl+Backspace

מחיקת מילה אחת קדימה.

Ctrl+Delete

ביטול.

Ctrl+Z

ביצוע חוזר.

Ctrl+Y

מעבר מילה אחת שמאלה.

Ctrl+מקש חץ שמאלה

מעבר מילה אחת ימינה.

Ctrl+מקש חץ ימינה

מעבר לתחילת השורה.

Home

מעבר לסוף השורה.

End

מעבר פיסקה אחת למעלה.

Ctrl+מקש חץ למעלה

מעבר פיסקה אחת למטה.

Ctrl+מקש חץ למטה

מעבר לתחילת טקסט האובייקט.

Ctrl+Home

מעבר לסוף טקסט האובייקט

Ctrl+End

למידע נוסף

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט ב- Project

מאמר זה מתאר את קיצורי המקשים ב- Project עבור האינטרנט.

Project עבור האינטרנט היא הגירסה המודרנית והמומלצת של Project, כלי מבוסס-אינטרנט ליצירת פרוייקטים ומפות, מעקב אחר התקדמות וניהול משימות ומטלות.

הערות: 

  • כדי למצוא במהירות קיצור דרך במאמר זה, באפשרותך להשתמש בחיפוש. הקש Ctrl + F ולאחר מכן הקלד את מילות החיפוש.

בנושא זה

עבודה בתצוגת הלוח

לביצוע פעולה זו

הקש על

כאשר המוקד על דלי בתצוגת הלוח , גרור ושחרר את הדלי כדי להזיז אותו ימינה או שמאלה.

Ctrl + SHIFT +< או Ctrl + SHIFT +>

עבודה בתצוגת רשת

לביצוע פעולה זו

הקש על

הרחב את משימת האב כדי להציג את פעילויות הצאצא.

Shift + Alt + סימן חיבור (+) או Shift + Alt + סימן שוויון (=)

כווץ את משימת האב כדי להסתיר את פעילויות הצאצא.

Shift + Alt + סימן חיסור (-) או Shift + Alt + מקף תחתון (_)

הגדלת הכניסה של פעילות.

Shift + Alt + מקש חץ ימינה

הקטנת הכניסה של פעילות.

Shift + Alt + מקש חץ שמאלה

בחר את העמודה של התא הנוכחי.

Ctrl+מקש רווח

בחר את השורה של התא הנוכחי.

Shift+מקש רווח

בחירה רציפה של שורות מרובות.

Shift + מקש רווח + מקש חץ למעלה או למטה

פתיחת התפריט תלוי ההקשר (תפריט לחיצה ימנית).

Shift+F10

העברת המוקד מתא שמאלה, ימינה, למעלה או למטה.

מקש חץ ימינה, שמאלה, למעלה או למטה

גלול כדי להציג את השורה התחתונה או העליונה.

Page Down או Page Up

העברת המוקד אל התא הראשון או האחרון בשורה המכיל את המוקד.

Home או End

העברת המוקד אל התא הראשון או האחרון בשורה הראשונה או האחרונה.

Ctrl+Home או Ctrl+End

בחר הכל.

Ctrl+A

הרחבת הבחירה בתא אחד שמאלה, ימינה, למטה או למעלה.

Shift + מקש חץ ימינה, שמאלה, למטה או חץ למעלה

העברת המוקד אל המפצל.

Ctrl+F6

הזז את המפצל כאשר המוקד נמצא במפצל.

Ctrl + מקש חץ שמאלה או ימינה

פתח את פרטי המשימה.

מקש Tab כדי להגיע אל הסרגל ולאחר מכן הזן

שימוש בקיצורי הדרך לפעולות מהירות

לביצוע פעולה זו

הקש על

הפעלה מחדש של משימה.

Alt+פ

סימון משימה כמשימה שהושלמה

Alt+D

הצגת פרטי פעילות.

Alt+ה

פתיחת התפריט תלוי ההקשר של פעילות.

Alt+ד

עבודה בתצוגת ציר הזמן

לביצוע פעולה זו

הקש על

העברת המוקד אל המפצל.

Ctrl+F6

הזז את המפצל כאשר המוקד נמצא במפצל.

Ctrl + מקש חץ שמאלה או ימינה

פתח את פרטי המשימה.

מקש Tab כדי להגיע אל הסרגל ולאחר מכן הזן

למידע נוסף

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Project

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט ב- Project

מאמר זה מתאר את קיצורי המקשים ב- Project Online.

Project Online היא הגירסה המקוונת הקלאסית של Project, כלי מבוסס-אינטרנט לניהול פרוייקטים מרובים, מעקב אחר התקדמות ואיזון צרכי משאבים. כדי לגשת לגירסה המקוונת המודרנית והמומלצת ולהשתמש בה, עבור אל Project עבור האינטרנט.

הערות: 

  • כדי למצוא במהירות קיצור דרך במאמר זה, באפשרותך להשתמש בחיפוש. הקש Ctrl + F ולאחר מכן הקלד את מילות החיפוש.

בנושא זה

ניווט באמצעות לוח המקשים בלבד

הטבלה הבאה מפרטת קיצורי מקשים למעבר Project Online:

לביצוע פעולה זו

הקש על

הזז את הקטע הנבחר בין הקישורים בסרגל הקישורים העליון.

Alt+J

העברת הבחירה מ-Web part אחד ל-Web part הבא בעמודים המשתמשים ברכיבי Web part מרובים.

Alt+ג

הרחב רשימות נפתחות.

Alt+מקש חץ למטה

שימוש בפקדי רשת

Project Online, לקוח האינטרנט של Microsoft Project Server 2019, משתמש ב-AJAX ובפקדי רשת של HTML כדי להציג פיסות מידע שונות. חלק מהעמודים ב Project Web App השתמש ברשת מבוססת טבלה של HTML לצורך הצגה ועריכה של מידע. לדוגמה, הדף ' משימות ' משתמש ברשת מבוססת-טבלה של HTML. ברשתות HTML, באפשרותך להשתמש בקיצורי המקשים הבאים:

לביצוע פעולה זו

הקש על

מעבר לתא או לשורה הבאים.

מקש חץ ימינה או מקש טאב

מעבר לתא או לשורה הקודמות.

מקש חץ שמאלה או Shift + Tab

הזז למעלה.

מקש חץ למעלה

הזז למטה.

מקש חץ למטה או Enter

מעבר אל כתובת ה-URL בתא שנבחר.

Enter

מעבר לכותרת העליונה של תא.

Ctrl+Y

הסרת המוקד מתא שנבחר.

Esc

מעבר לתא או לשורה האחרונים.

Ctrl+End

מעבר לתא הראשון או לשורה הראשונה.

Ctrl+Home

החלף מצב סימון שורה.

Ctrl+מקש רווח

הרחבת תפריט נפתח בכותרת עליונה של תא

Ctrl+מקש רווח

הרחבה או כיווץ של קיבוץ.

Ctrl+מקש רווח

הרחב קבוצה.

Ctrl+מקש רווח

כיווץ קבוצה.

Ctrl+מקש רווח

הרחבה או כיווץ של רכיב רשת באמצעות הילדים.

Ctrl+מקש רווח

החלפת מצב של תיבת סימון.

מקש רווח

פתיחת תא נפתח.

Alt+מקש חץ למטה

Project Online משתמש גם בפקדי הרשת של AJAX לצורך הצגה ועריכה של מידע. לדוגמה, הדף ' פרטי פרוייקט ' משתמש ברשת AJAX. ברשתות AJAX, באפשרותך להשתמש בקיצורי המקשים הבאים:

לביצוע פעולה זו

הקש על

הפעלת מצב עריכה עבור תא.

F2

עמוד אחד למעלה.

Page Up

עמוד אחד למטה.

Page Down

הסטה פנימה של הפעילות שנבחרה.

Alt+Shift+מקש חץ ימינה

הסטה פנימה של הפעילות שנבחרה.

Alt+Shift+מקש חץ שמאלה

ביטול הזנה או עריכה.

Esc

העתק בחירה.

Ctrl+C

גזירת בחירה.

Ctrl+X

מחיקת הנתונים שנבחרו.

מחיקה או Ctrl + V או Ctrl + Z

מחיקת שורה.

Ctrl+Delete

מעבר לשדה הראשון בשורה.

Home

מעבר לשורה הראשונה.

Ctrl+מקש חץ למעלה

מעבר לשדה האחרון בשורה.

End

מעבר לשדה האחרון בשורה האחרונה.

Ctrl+End

כאשר קיימות שתי רשתות בעמוד, באפשרותך להשתמש ב-F6 כדי להעביר את המוקד מתא רשת אחד לשורה המתאימה ברשת האחרת. כאשר יש לך רשת מקור ורשת יעד, באפשרותך להשתמש בקיצורי המקשים הבאים:

לביצוע פעולה זו

הקש על

העברת הפריטים שנבחרו מרשימת המקור לרשימת היעד.

מקש גישה + סוגר זוויתי מימין יחיד (>)

העבר את כל הפריטים מרשימת המקור לרשימת היעד.

מקש Access + W

העבר את כל הפריטים מהיעד לרשימת המקור.

מקש Access + X

העברת הפריט שנבחר מתוך היעד לרשימת המקור.

מקש גישה + סוגר זוויתי של זווית שמאלית יחידה (<)

גישה לתיבות הסימון תחת שם משאב.

מקש רווח

גש ללוח השנה בתא בטבלה.

Alt + מקש חץ למטה (לדוגמה, תאריך התחלה או תאריך סיום)

השתמש בקיצורי הדרך הבאים כדי לנווט בלוח השנה:

לביצוע פעולה זו

הקש על

מעבר לחודש הבא.

Alt + סוגר זוויתי בודד לימין (>)

מעבר לחודש הקודם.

Alt + סוגר זוויתי זווית שמאלית בודדת (<)

השתמש בקיצורי הדרך הבאים עבור מקשי הגישה של הפריט Swapper:

תמונת לחצן

מקש גישה

סוגר זוויתי בודד (>)

Alt+פ

סוגר זוויתי כפול ימני (>>)

Alt+ג

סוגר זוויתי כפול שמאלי (<<)

Alt+X

סוגר זוויתי של זווית שמאלית יחידה (<)

Alt+ר

ניתן להשתמש בקיצורי הדרך שלהלן בהגדרות שרת:

לביצוע פעולה זו

הקש על

מחיקת תקופת דיווח של זמן.

Alt+X

מחיקת סיווג קו.

Alt+ה

מחיקת אתר SharePoint מחובר.

Alt+א

מחיקת שדה מותאם אישית של ארגון או טבלת בדיקת מידע.

Alt+ל

מחיקת לוח שנה ארגוני.

Alt+D

ניתן להשתמש בקיצורי הדרך שלהלן בהגדרות שרת >ניהול משימות של תצוגות, תחת מראה ותחושה:

לביצוע פעולה זו

הקש על

מחיקת תצוגה שנבחרה.

Alt+ל

העתקת תצוגה שנבחרה.

Alt+ב

למידע נוסף

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Project

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט ב- Project

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של 'Answer Desk לנגישות' בקיא בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

זקוק לעזרה נוספת?

שפר את הכישורים שלך ב- Office
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×