היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

משתמשים רבים מגלים שהשימוש בלוח מקשים חיצוני עם קיצוריMicrosoft Project עוזר להם לעבוד ביתר יעילות. עבור משתמשים עם מוגבלות ניידות או ראייה, קיצורי דרך במקלדת יכולים להיות קלים יותר משימוש במסך מגע, והנם חלופה חיונית לשימוש בעכבר.

הערות: 

  • קיצורי המקשים בנושא זה מתייחסים לפריסת לוח המקשים של ארצות הברית. ייתכן שמקשים בפריסות אחרות לא יתאימו בדיוק למקשים בלוח המקשים של ארצות הברית.

  • סימן חיבור (+) בקיצור דרך מציין שעליך להקיש על מקשים מרובים בו-זמנית.

  • סימן פסיק (,) בקיצור דרך מציין שעליך להקיש על מקשים מרובים לפי הסדר.

מאמר זה מתאר את קיצורי המקשים ב-Project 2010, Project 2013, Project 2016,Project 2019,Project 2021 ו- Project עבור Microsoft 365 בשולחן העבודה שלWindows בהתאם לצורך.

חשוב: חלק מקיצורי המקשים זמינים למנויי Project Online‏ בלבד. תכונות חדשות מופצות למנויים בהדרגה, כך שייתכן שהיישום שלך עדיין אינו כולל תכונות אלה.

הערה: כדי למצוא במהירות קיצור דרך במאמר זה, באפשרותך להשתמש בחיפוש. הקש Ctrl+F ולאחר מכן הקלד את מילות החיפוש.

בנושא זה

קיצורי דרך נפוצים

לביצוע פעולה זו

הקש

פתיחה של קובץ פרוייקט (הצגת תיבת הדו-שיח פתיחה).

Ctrl+F12

פתיחת קובץ פרוייקט (הצגת הכרטיסיה פתיחה בתפריט קובץ).

Ctrl+O

שמירה של קובץ פרוייקט

Ctrl+S

יצירה של פרוייקט חדש

Ctrl+N

הפעלת שורת ההזנה לעריכת טקסט בשדה.

F2

הפעלת שורת התפריטים.

Alt או F10

הפעלת תפריט הבקרה של הפרוייקט.

Alt+מקף (-) או Alt+מקש רווח

לראש הדף 

ניווט בתצוגות ובחלונות

לביצוע פעולה זו

הקש

הפעלת שורת ההזנה לעריכת טקסט בשדה.

F2

הפעלת שורת התפריטים.

Alt או F10

הפעלת תפריט הבקרה של הפרוייקט.

Alt+מקף (-) או Alt+מקש רווח

הפעלת פס הפיצול.

Shift+F6

סגירת חלון התוכנית.

ALT+F4

הצגת כל הפעילויות המסוננות או כל המשאבים המסוננים.

F3

הצגת תיבת הדו-שיח הגדרות שדה.

Alt+F3

פתיחת חלון חדש.

Shift+F11

צמצום בחירה לשדה יחיד.

Shift+Backspace

ביצוע איפוס של סדר המיון לסדר לפי מזהה וביטול הקיבוץ.

Shift+F3

בחירת אובייקט ציור.

F6

הצגת מידע אודות פעילויות.

Shift+F2

הצגת מידע אודות משאבים.

Shift+F2

הצגת מידע אודות הקצאות.

Shift+F2

הפעלה או ביטול של מצב 'הוסף לבחירה'.

Shift+F8

הפעלה או ביטול של חישוב אוטומטי.

Ctrl+F9

הפעלה או ביטול של מצב 'הרחב בחירה'.

F8

בחלון הדפסה , עבור שמאלה, ימינה, למעלה או למטה כדי להציג עמודים שונים בחלונית הצגה לפני הדפסה.

Alt+מקשי חצים

לראש הדף 

שימוש בחלון הראשי

השתמש בקיצורי הדרך הבאים כדי לעבוד בחלון הראשי ב- Project 2013, Project 2016,Project 2019, Project 2021 ו- Project עבור Microsoft 365. קיצורי דרך אלה אינם זמינים ב- Project 2010.

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר בין תיבות דו-שיח פעילות לבין היישום הראשי.

זמין למנויי Project Online בלבד.

Alt+F6

פתיחת התפריט תלוי ההקשר עבור הפריט שנבחר (תפריט הלחיצה הימנית).

זמין למנויי Project Online בלבד.

Shift+F10 או מקש תפריט Windows

הפעלת רצועת הכלים.

זמין למנויי Project Online בלבד.

F10

הפעלת מפצל התצוגה.

זמין למנויי Project Online בלבד.

Alt+Shift+F6

הצגת התפריט הנפתח של הסינון האוטומטי עבור העמודה שנבחרה.

זמין למנויי Project Online בלבד.

Alt+Shift+F3

החלה חוזרת של המסנן הנוכחי.

זמין למנויי Project Online בלבד.

Ctrl+F3

פתיחת התפריט שעל האובייקט עבור התא הנבחר.

זמין למנויי Project Online בלבד.

Alt+Shift+F10

לראש הדף

שימוש בתצוגה 'Planner צוות'

השתמש בקיצורי הדרך הבאים כדי לעבוד בתצוגת Planner צוות ב- Project 2013, Project 2016,Project 2019, Project 2021 ו- Microsoft 365. קיצורי דרך אלה אינם זמינים ב- Project 2010.

לביצוע פעולה זו

הקש

הרחבה או כיווץ של שורת משאב או שורת קיבוץ.

זמין למנויי Project Online בלבד.

Alt+Shift+סימן חיבור (+) או סימן חיסור (-)

גלילת ציר הזמן שמאלה.

זמין למנויי Project Online בלבד.

Alt+מקש חץ שמאלה

גלילת ציר הזמן ימינה.

זמין למנויי Project Online בלבד.

Alt+מקש חץ ימינה

תזמון מחדש של פעילות מתוזמנת.

זמין למנויי Project Online בלבד.

Ctrl+מקשי החצים

פתיחת תיבת הדו-שיח מידע אודות פעילות.

זמין למנויי Project Online בלבד.

בחר את הפעילות והקש על Enter

הקצאה מחדש של משימה.

זמין למנויי Project Online בלבד.

Ctrl+מקש חץ למעלה או חץ למטה

לראש הדף

שימוש בתצוגת ציר זמן

השתמש בקיצורי הדרך הבאים כדי לעבוד בתצוגת ציר זמן ב- Project 2013, Project 2016,Project 2019,Project 2021 ו- Project עבור Microsoft 365. קיצורי דרך אלה אינם זמינים ב- Project 2010.

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר מחזורי בין סוגי הרכיבים - שורת המשימות, אבן דרך, הסבר וסרגל ציר זמן - כאשר אחד מהם כבר נבחר.

זמין למנויי Project Online בלבד.

Tab או מקש חץ למטה

מעבר מחזורי בין סוגי הרכיבים בסדר ההפוך - סרגל ציר זמן, הסבר, אבן דרך, שורת פעילויות - כאשר אחד מהם כבר נבחר.

זמין למנויי Project Online בלבד.

Shift+Tab או מקש חץ למעלה

מעבר אל הפריט הקודם או הבא מאותו סוג, לדוגמה, אל אבן הדרך הבאה.

זמין למנויי Project Online בלבד.

מקש חץ שמאלה או ימינה

גלילת ציר הזמן שמאלה.

זמין למנויי Project Online בלבד.

Alt+מקש חץ שמאלה

גלילת ציר הזמן ימינה.

זמין למנויי Project Online בלבד.

Alt+מקש חץ ימינה

העברת הפריט למעלה או למטה אל הערוץ הבא או אל סרגל ציר הזמן הבא.

זמין למנויי Project Online בלבד.

Ctrl+מקש חץ למעלה או חץ למטה

פתיחת תיבת הדו-שיח מידע אודות פעילות.

זמין למנויי Project Online בלבד.

Shift+F2

לראש הדף

חלוקה לרמות של פרוייקט

לביצוע פעולה זו

הקש

הסתרת תת פעילויות.

Alt+Shift+מקף (-) או Alt+Shift+סימן חיסור במקלדת הנומרית (-)

הסטה פנימה של הפעילות שנבחרה.

Alt+Shift+מקש חץ ימינה

הצגת תת פעילויות.

Alt+Shift+סימן שוויון ( = ) או Alt+Shift+סימן חיבור במקלדת הנומרית (+)

הצגת כל הפעילויות.

Alt+Shift+כוכבית במקלדת הנומרית (*)

הסרת כניסת פעילות.

Alt+Shift+מקש חץ שמאלה

הזזת הפעילות שנבחרה למעלה. (יש לבחור את השורה כולה.)

Alt+Shift+מקש חץ למעלה

הזזת הפעילות שנבחרה למטה. (יש לבחור את השורה כולה.)

Alt+Shift+מקש חץ למטה

לראש הדף

בחירה ועריכה בתיבת דו-שיח

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר בין שדות בחלקו התחתון של טופס.

מקשי חצים

מעבר לטבלאות בחלקו התחתון של טופס.

Alt שמאלי+1 או Alt ימני+2

מעבר לפעילות או למשאב הבאים.

Enter

מעבר לפעילות או למשאב הקודמים.

Shift+Enter

לראש הדף

בחירה ועריכה בתצוגת גיליון

למד את קיצורי הדרך לעריכה, העברה ובחירה של פריטים והשימוש בציר הזמן בתצוגת גיליון. 

עריכה בתצוגה

לביצוע פעולה זו

הקש

הוספת משימה חדשה.

זמין למנויי Project Online בלבד.

הוספה

Project 2010: לא זמין.

ביטול הזנה.

Esc

ניקוי או איפוס השדה שנבחר.

Ctrl+Delete

העתקת הנתונים שנבחרו.

Ctrl+C

גזירת הנתונים שנבחרו.

Ctrl+X

מחיקת הנתונים שנבחרו.

Delete

מחיקת שורה המכילה תא שנבחר.

Ctrl+סימן חיסור במקלדת הנומרית (-)

מילוי עמודה כלפי מטה.

Ctrl+D

הצגת תיבת הדו-שיח חיפוש.

Ctrl+F או Shift+F5

בתיבת הדו-שיח חיפוש, המשך למופע הבא של תוצאות החיפוש.

Shift+F4

השתמש בפקודה מעבר אל בתפריט עריכה.

F5

קישור בין פעילויות.

Ctrl+F2

הדבקת הנתונים שהועתקו או שנגזרו.

Ctrl+V

צמצום הבחירה לשדה אחד.

Shift+Backspace

ביטול הפעולה האחרונה.

Ctrl+Z

ביטול קישור של פעילויות.

Ctrl+Shift+F2

הגדר את הפעילות לתזמון ידני.

Ctrl+Shift+M

הגדר את הפעילות לתזמון אוטומטי.

Ctrl+Shift+A

לראש הדף

מעבר בתוך תצוגה

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לתחילת פרוייקט (ציר הזמן).

Alt+Home

מעבר לסוף פרוייקט (ציר הזמן).

Alt+End

הזזת ציר הזמן שמאלה.

Alt+מקש חץ שמאלה

הזזת ציר הזמן ימינה.

Alt+מקש חץ ימינה

מעבר לשדה הראשון בשורה.

Home או Ctrl+מקש חץ שמאלה

מעבר לשורה הראשונה.

Ctrl+מקש חץ למעלה

מעבר לשדה הראשון בשורה הראשונה.

Ctrl+Home

מעבר לשדה האחרון בשורה.

End או Ctrl+מקש חץ ימינה

מעבר לשדה האחרון בשורה האחרונה.

Ctrl+End

מעבר לשורה האחרונה.

Ctrl+מקש חץ למטה

לראש הדף

מעבר בתוך החלונית הצדדית

לביצוע פעולה זו

הקש

העברת המוקד בין החלונית הצדדית לתצוגה בצד שמאל.

Project 2013, Project 2016, Project 2019, Project 2021 ו- Project עבור Microsoft 365: F6

Project 2010: Ctrl+Tab או Ctrl+Shift+Tab

בחר פקדים שונים בחלונית הצדדית אם המוקד נמצא בחלונית הצדדית.

מקש Tab

בחר או נקה תיבות סימון ולחצנים של אפשרויות אם המוקד נמצא בחלונית הצדדית.

מקש רווח

לראש הדף

בחירה בתוך תצוגה

לביצוע פעולה זו

הקש

הרחבת הקטע שנבחר עמוד אחד למטה.

Shift+Page Down

הרחבת הקטע שנבחר עמוד אחד למעלה.

Shift+Page Up

הרחבת הבחירה שורה אחת למטה.

Shift+מקש חץ למטה

הרחבת הבחירה שורה אחת למעלה.

Shift+מקש חץ למעלה

הרחבת הבחירה לשדה הראשון בשורה.

Shift+Home

הרחבת הבחירה לשדה האחרון בשורה.

Shift+End

הרחבת הבחירה לתחילת המידע.

Ctrl+Shift+Home

הרחבת הבחירה לסוף המידע.

Ctrl+Shift+End

הרחבת הבחירה לשורה הראשונה.

Ctrl+Shift+מקש חץ למעלה

הרחבת הבחירה לשורה האחרונה.

Ctrl+Shift+מקש חץ למטה

הרחבת הבחירה לשדה הראשון בשורה הראשונה.

Ctrl+Shift+Home

הרחבת הבחירה לשדה האחרון בשורה האחרונה.

Ctrl+Shift+End

בחירת כל השורות וכל העמודות.

Ctrl+Shift+מקש רווח

בחירת עמודה.

Ctrl+מקש רווח

בחירת שורה.

Shift+מקש רווח

מעבר שדה אחד למטה בתוך בחירה.

Enter

מעבר שדה אחד למעלה בתוך בחירה.

Shift+Enter

מעבר שדה אחד ימינה בתוך בחירה.

מקש Tab

מעבר שדה אחד שמאלה בתוך בחירה.

Shift+Tab

לראש הדף

בחירה ועריכה בתוך שורת ההזנה

לביצוע פעולה זו

הקש

קבלת הזנה.

Enter

ביטול הזנה.

Esc

מחיקת תו אחד אחורה.

Backspace

מחיקת תו אחד קדימה.

Delete

מחיקת מילה אחת קדימה.

Ctrl+Delete

הרחבת הבחירה עד לסוף הטקסט.

Shift+End

הרחבת הבחירה עד לתחילת הטקסט.

Shift+Home

הפעלה או ביטול של מצב הקלדה על טקסט קיים.

Insert

לראש הדף

שימוש בציר הזמן

לביצוע פעולה זו

הקש

הזזת ציר הזמן עמוד אחד שמאלה.

Alt+Page Up

הזזת ציר הזמן עמוד אחד ימינה.

Alt+Page Down

הזזת ציר הזמן לתחילת הפרוייקט.

Alt+Home

הזזת ציר הזמן לסוף הפרוייקט.

Alt+End

גלילת ציר הזמן שמאלה.

Alt+מקש חץ שמאלה

גלילת ציר הזמן ימינה.

Alt+מקש חץ ימינה

הצגת יחידות זמן קטנות יותר.

Ctrl+קו נטוי קדימה במקלדת הנומרית (/)

הצגת יחידות זמן גדולות יותר.

Ctrl+כוכבית במקלדת הנומרית (*)

לראש הדף

שימוש בדיאגרמת רשת

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לתיבת 'תרשים רשת' אחרת.

מקשי חצים

הוספת תיבות 'תרשים רשת' לפריטים שנבחרו.

Shift+מקשי חצים

הזזת תיבת 'תרשים רשת'.

הערה: עליך להגדיר תחילה מיקום ידני. בחירת התיבה שברצונך להזיז. בחר עיצוב ולאחר מכן בחר פריסה. בחר אפשר מיקום תיבות ידני.

Ctrl+מקשי חצים

מעבר לתיבת תרשים הרשת העליונה ביותר בתצוגה או בפרוייקט.

Ctrl+Home או Shift+Ctrl+Home

מעבר לתיבת תרשים הרשת התחתונה ביותר בפרוייקט.

Ctrl+End או Shift+Ctrl+End

מעבר לתיבת תרשים הרשת הימנית ביותר בפרוייקט.

Home או Shift+Home

מעבר לתיבת תרשים הרשת השמאלית ביותר בפרוייקט.

End או Shift+End

מעבר מעלה בגובה של חלון אחד.

Page Up או Shift+Page Up

מעבר מטה בגובה של חלון אחד.

Page down או Shift+Page down

מעבר שמאלה ברוחב של חלון אחד.

Ctrl+Page Up או Shift+Ctrl+Page Up

מעבר ימינה ברוחב של חלון אחד.

Ctrl+Page Down או Shift+Ctrl+Page down

בחירת השדה הבא בתיבה 'תרשים רשת'.

מקש Enter או Tab

בחירת השדה הקודם בתיבה 'תרשים רשת'.

Shift+Enter

לראש הדף

שימוש באובייקטים של OfficeArt

השתמש בקיצורי הדרך הבאים כדי לעבוד עם אובייקטי OfficeArt ב- Project 2013, Project 2016, Project 2019, Project 2021 ו- Project עבור Microsoft 365. קיצורי דרך אלה אינם זמינים ב- Project 2010.

הזזת צורות OfficeArt

לביצוע פעולה זו

הקש

הסטת הצורה למעלה, למטה, ימינה או שמאלה.

מקשי חצים

הגדלת רוחב הצורה ב- 10%.

Shift+מקש חץ ימינה

הקטנת רוחב הצורה ב- 10%.

Shift+מקש חץ שמאלה

הגדלת גובה הצורה ב- 10%.

Shift+מקש חץ למעלה

הקטנת גובה הצורה ב- 10%.

Shift+מקש חץ למטה

הגדלת רוחב הצורה ב- 1%.

Ctrl+Shift+מקש חץ ימינה

הקטנת רוחב הצורה ב- 1%.

Ctrl+Shift+מקש חץ שמאלה

הגדלת גובה הצורה ב- 1%.

Ctrl+Shift+מקש חץ למעלה

הקטנת גובה הצורה ב- 1%.

Ctrl+Shift+מקש חץ למטה

סיבוב הצורה ב- 15 מעלות ימינה.

Alt+מקש חץ ימינה

סיבוב הצורה ב- 15 מעלות שמאלה.

Alt+מקש חץ שמאלה

לראש הדף

בחירה והעתקה של אובייקטים וטקסט של OfficeArt

לביצוע פעולה זו

הקש

בחירת אובייקט (עם טקסט שנבחר בתוך האובייקט).

Esc

בחירת אובייקט (עם אובייקט שנבחר).

מקש Tab או Shift+Tab עד לבחירת האובייקט הרצוי

בחירת טקסט בתוך אובייקט (עם אובייקט שנבחר).

Enter

בחירת צורות מרובות.

החזק את מקש Ctrl לחוץ בעת בחירת הצורות

בחירת צורות מרובות עם טקסט.

החזק את מקש Shift לחוץ בעת בחירת הצורות

גזירת אובייקט שנבחר.

Ctrl+X

העתקת אובייקט שנבחר.

Ctrl+C

הדבקת אובייקט שנגזר או הועתק.

Ctrl+V

הדבקה מיוחדת.

Ctrl+Alt+V

העתקת עיצוב בלבד.

Ctrl+Shift+C

הדבקת עיצוב בלבד.

Ctrl+Shift+V

קיבוץ צורות, תמונות או אובייקטי WordArt.

CTRL+G לאחר שבחרת את הפריטים שברצונך לקבץ

פירוק קבוצה של צורות, תמונות או אובייקטי WordArt.

CTRL+SHIFT+G לאחר שבחרת את הקבוצה שברצונך לפרק

ביטול הפעולה האחרונה.

Ctrl+Z

ביצוע חוזר של הפעולה האחרונה.

Ctrl+Y

הוסף את האובייקט הבא לבחירה עם אובייקטים מרובים.

Ctrl+לחיצה באמצעות העכבר

הוסף את תיבת הטקסט הבאה לבחירה עם אובייקטים מרובים (מאפשרת לבחור את רכיב הטקסט בתיבת טקסט).

Shift+לחיצה באמצעות העכבר

לראש הדף

עריכת טקסט ותיבות טקסט של OfficeArt

לביצוע פעולה זו

הקש

כיווץ בחירה.

Esc

בחירת כל הטקסט.

Ctrl+A

מחיקת מילה אחת אחורה.

Ctrl+Backspace

מחיקת מילה אחת קדימה.

Ctrl+Delete

ביטול פעולה.

Ctrl+Z

בצע פעולה מחדש.

Ctrl+Y

מעבר מילה אחת שמאלה.

Ctrl+מקש חץ שמאלה

מעבר מילה אחת ימינה.

Ctrl+מקש חץ ימינה

מעבר לתחילת השורה.

Home

מעבר לסוף השורה.

End

מעבר פיסקה אחת למעלה.

Ctrl+מקש חץ למעלה

מעבר פיסקה אחת למטה.

Ctrl+מקש חץ למטה

מעבר לתחילת טקסט האובייקט.

Ctrl+Home

מעבר לסוף טקסט האובייקט.

Ctrl+End

לראש הדף

למידע נוסף

עזרה עבור Project & למידה

תמיכה בקורא מסך עבור Project

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט ב- Project

מאמר זה מתאר את קיצורי המקשים ב- Project עבור האינטרנט.

Project עבור האינטרנט היא הגירסה המודרנית והמומלץ שלMicrosoft Project, כלי מבוסס אינטרנט ליצירת פרוייקטים ומפות דרכים, מעקב אחר התקדמות וניהול משימות והקצאות.

הערה: כדי למצוא במהירות קיצור דרך במאמר זה, באפשרותך להשתמש בחיפוש. הקש Ctrl+F ולאחר מכן הקלד את מילות החיפוש.

בנושא זה

עבודה בתצוגת לוח

לביצוע פעולה זו

הקש

כאשר המוקד נמצא על מיכל בתצוגת לוח , גרור ושחרר מיכל כדי להזיז אותו שמאלה או ימינה.

Ctrl+Shift+סוגר זוויתי שמאלי (<) או Ctrl+Shift+סוגר זוויתי ימני (>)

לראש הדף 

עבודה בתצוגת רשת

לביצוע פעולה זו

הקש

הרחב את משימת האב כדי להציג את משימות הצאצא.

Shift+Alt+סימן חיבור (+) או Shift+Alt+סימן שוויון ( = )

כווץ את משימת האב כדי להסתיר את משימות הצאצא.

Shift+Alt+סימן חיסור (-) או Shift+Alt+מקף תחתון (_)

הגדלת הכניסה של פעילות.

Shift+Alt+מקש חץ ימינה

הקטנת הכניסה של פעילות.

Shift+Alt+מקש חץ שמאלה

בחר את העמודה של התא הנוכחי.

Ctrl+מקש רווח

בחירת השורה של התא הנוכחי.

Shift+מקש רווח

בחירה רציפה של שורות מרובות.

Shift+מקש רווח+מקש חץ למעלה או למטה

פתיחת התפריט תלוי ההקשר (תפריט לחיצה ימנית).

Alt+ד

העברת המוקד מתא ימינה, שמאלה, למעלה או למטה.

מקש חץ ימינה, שמאלה, למעלה או למטה

גלול כדי להציג את השורה התחתונה או העליונה.

Page Down או Page Up

העברת המוקד לתא הראשון או האחרון בשורה שהמוקד נמצא בו.

Home או End

העברת המוקד לתא הראשון או האחרון בשורה הראשונה או האחרונה.

Ctrl+Home או Ctrl+End

בחר הכל.

Ctrl+A

הרחבת הבחירה תא אחד ימינה, שמאלה, למטה או למעלה.

Shift+מקש חץ ימינה, שמאלה, למטה או למעלה

פתח את פרטי המשימה.

עבור באמצעות מקש Tab למשימה ולאחר מכן הקש Alt+I

לראש הדף  

שימוש בקיצורי הדרך לפעולות מהירות

לביצוע פעולה זו

הקש

הפעלה מחדש של משימה.

Shift+Alt+N

סימון משימה כמשימה שהושלמה

Shift+Alt+D

הצג פרטי פעילות.

Alt+ה

פתיחת התפריט תלוי ההקשר של משימה.

Alt+ד

ביטול הפעולה האחרונה.

Ctrl+Z

ביצוע חוזר של הפעולה האחרונה.

Ctrl+Y

לראש הדף  

עבודה בתצוגת ציר זמן

לביצוע פעולה זו

הקש

העברת המוקד למפצל.

Ctrl+F6

הזז את המפצל כאשר המוקד נמצא על המפצל.

Ctrl+מקש חץ שמאלה או ימינה

פתח את פרטי המשימה.

עבור באמצעות מקש Tab למשימה ולאחר מכן הקש Enter

לראש הדף  

עבודה בתצוגה 'מטלות' 

לביצוע פעולה זו

הקש

הפעלת תא ברשת המשאבים לעריכה.

מקש רווח או ENTER

החל פעולות עריכה על תא ברשת המשאבים.

Enter

העברת המוקד מתא ימינה, שמאלה, למעלה או למטה.

מקש חץ ימינה, שמאלה, למעלה או למטה

הרחבת הבחירה בתא אחד ימינה, שמאלה, למטה או למעלה.

Shift+מקש חץ ימינה, שמאלה, למטה או למעלה

בחר את העמודה של התא הנוכחי.

Ctrl+מקש רווח

בחירת השורה של התא הנוכחי.

Shift+מקש רווח

העברת המוקד לתא הראשון בשורה שהמוקד נמצא בו.

דף הבית

העברת המוקד לתא האחרון בשורה שהמוקד נמצא בו.

End

לראש הדף   

עבודה בתצוגת אנשים' 

לביצוע פעולה זו

הקש

פתח עמודת משימה לעריכה.

Enter או Ctrl+Enter

יציאה מעמודת פעילות.

Esc

פתח את חלון פרטי המשימה לעריכה.

מקש רווח או ENTER

צא מחלון פרטי המשימה.

Esc

גלול במהירות מטה ברשימת המשימות.

Page Down

גלול במהירות למעלה ברשימת המשימות.

Page Up

העברת המוקד לפעילות הראשונה ברשימת המשימות של חבר הצוות.

דף הבית

העברת המוקד לפעילות האחרונה ברשימת המשימות של חבר הצוות.

End

לראש הדף

עבודה בתצוגת Goals'

קיצורי מקשים בכרטיס מטרה

לביצוע פעולה זו

הקש

פתיחת התפריט תלוי ההקשר (תפריט לחיצה ימנית).

Alt+ד

העברת המוקד לתא הראשון בשורה שהמוקד נמצא בו.

דף הבית

העברת המוקד לתא האחרון בשורה שהמוקד נמצא בו.

End

קיצורי מקשים ברשת המשימות תחת כל מטרה

לביצוע פעולה זו

הקש

בחר את העמודה של התא הנוכחי.

Ctrl+מקש רווח

בחירת השורה של התא הנוכחי.

Shift+מקש רווח

בחירה רציפה של שורות מרובות.

Shift+מקש רווח+מקש חץ למעלה או למטה

פתיחת התפריט תלוי ההקשר (תפריט לחיצה ימנית).

Alt+ד

העברת המוקד מתא ימינה, שמאלה, למעלה או למטה.

מקש חץ ימינה, שמאלה, למעלה או למטה

גלול כדי להציג את השורה התחתונה.

Page Down

גלול כדי להציג את השורה העליונה.

Page Up

העברת המוקד לתא הראשון בשורה שהמוקד נמצא בו.

דף הבית

העברת המוקד לתא האחרון בשורה שהמוקד נמצא בו.

End

העברת המוקד לתא הראשון בשורה הראשונה או האחרונה.

Ctrl+Home

העברת המוקד לתא האחרון בשורה הראשונה או האחרונה.

Ctrl+End

הרחבת הבחירה בתא אחד ימינה, שמאלה, למטה או למעלה.

Shift+מקש חץ ימינה, שמאלה, למטה או למעלה

פתח את פרטי המשימה.

עבור באמצעות מקש Tab למשימה ולאחר מכן הקש Alt+I

למידע נוסף

עזרה עבור Project & למידה

תמיכה בקורא מסך עבור Project

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Project

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט ב- Project

מאמר זה מתאר את קיצורי המקשים ב- Project Online.

Project Online היא הגירסה המקוונת הקלאסית של Project, כלי מבוסס אינטרנט לניהול פרוייקטים מרובים, מעקב אחר ההתקדמות ואיזון צרכי המשאבים. כדי לגשת לגירסה המקוונת המודרנית והמומלץ ולהשתמש בה, עבור אל Project באינטרנט.

הערות: 

  • כדי למצוא במהירות קיצור דרך במאמר זה, באפשרותך להשתמש בחיפוש. הקש Ctrl+F ולאחר מכן הקלד את מילות החיפוש.

בנושא זה

ניווט באמצעות לוח המקשים בלבד

הטבלה הבאה מפרטת קיצורי מקשים למעבר Project Online:

לביצוע פעולה זו

הקש

העברת הבחירה בין הקישורים בסרגל הקישורים העליון.

Alt+J

העברת הבחירה מ- Web Part אחד ל- Web Part הבא בדפים המשתמשים ברכיבי Web Part מרובים.

Alt+ג

הרחב רשימות נפתחות.

Alt+מקש חץ למטה

שימוש בפקדי רשת

Project Online, לקוח האינטרנט של Microsoft Project Server 2019, משתמש בפקדי רשת AJAX ו- HTML כדי להציג פיסות מידע שונות. חלק מהעמודים ב- Project Web App ברשת מבוססת טבלת HTML לצורך הצגה ועריכה של מידע. לדוגמה, הדף 'משימות ' משתמש ברשת מבוססת טבלת HTML. ברשתות HTML, באפשרותך להשתמש בקיצורי המקשים הבאים:

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לתא או לשורה הבאים.

מקש חץ ימינה או מקש Tab

מעבר לתא או לשורה הקודמת.

מקש חץ שמאלה או Shift+Tab

תזוז למעלה.

מקש חץ למעלה

הזז למטה.

מקש חץ למטה או Enter

עבור אל כתובת ה- URL בתא שנבחר.

Enter

מעבר לכותרת העליונה של התא.

Ctrl+Y

הסרת המוקד מהתא הנבחר.

Esc

מעבר לתא או לשורה האחרונה.

Ctrl+End

מעבר לתא או לשורה הראשונה.

Ctrl+Home

החלף מצב סימון שורה.

Ctrl+מקש רווח

הרחבת תפריט נפתח בכותרת עליונה של תא

Ctrl+מקש רווח

הרחבה או כיווץ של קיבוץ.

Ctrl+מקש רווח

הרחבת קבוצה.

Ctrl+מקש רווח

כיווץ קבוצה.

Ctrl+מקש רווח

הרחבה או כיווץ של רכיב רשת עם צאצאים.

Ctrl+מקש רווח

החלפת מצב של תיבת סימון.

מקש רווח

פתיחת תא נפתח.

Alt+מקש חץ למטה

קיצורי מקשים עבור רשתות AJAX 

Project Online משתמש גם בפקדי רשת AJAX להצגה ולעריכה של מידע. לדוגמה, הדף פרטי פרוייקט משתמש ברשת AJAX. ברשתות AJAX, באפשרותך להשתמש בקיצורי המקשים הבאים:

לביצוע פעולה זו

הקש

הפעלת מצב עריכה עבור תא.

F2

עמוד אחד למעלה.

Page Up

עמוד אחד למטה.

Page Down

הסט פנימה את הפעילות שנבחרה.

Alt+Shift+מקש חץ ימינה

החלף פעילות שנבחרה.

Alt+Shift+מקש חץ שמאלה

ביטול הזנה או עריכה.

Esc

העתק בחירה.

Ctrl+C

גזירת הקטע הנבחר.

Ctrl+X

מחיקת הנתונים שנבחרו.

Delete או Ctrl+V או Ctrl+Z

מחיקת שורה.

Ctrl+Delete

מעבר לשדה הראשון בשורה.

דף הבית

מעבר לשורה הראשונה.

Ctrl+מקש חץ למעלה

מעבר לשדה האחרון בשורה.

End

מעבר לשדה האחרון בשורה האחרונה.

Ctrl+End

קיצורי מקשים ברשתות המקור והיעד 

כאשר קיימות שתי רשתות בעמוד, באפשרותך להשתמש ב- F6 כדי להעביר את המוקד מתא רשת אחד לשורה המתאימה ברשת האחרת. כאשר יש לך רשת מקור ורשת יעד, באפשרותך להשתמש בקיצורי המקשים הבאים:

לביצוע פעולה זו

הקש

העבר את הפריטים שנבחרו מרשימת המקור לרשימת היעד.

מקש Access+סוגר זוויתי ימני יחיד (>)

העבר את כל הפריטים מרשימת המקור לרשימת היעד.

מקש Access+W

העבר את כל הפריטים מהיעד לרשימת המקור.

מקש Access+X

העברת הפריט שנבחר מהיעד לרשימת המקור.

מקש Access+סוגר זוויתי שמאלי (<)

גש לתיבות הסימון תחת תיבת הסימון שם משאב.

מקש רווח

גש ללוח השנה בתא בטבלה.

Alt+מקש חץ למטה (לדוגמה, תאריך התחלה או תאריך סיום)

קיצורי מקשים לניווט בלוח השנה 

השתמש בקיצורי הדרך הבאים כדי לנווט בלוח השנה:

לביצוע פעולה זו

הקש

מעבר לחודש הבא.

Alt+סוגר זוויתי ימני יחיד (>)

מעבר לחודש הקודם.

Alt+תו סוגריים מרובעים זוויתי שמאלי (<)

קיצורי מקשים עבור מקשי הגישה של מחליף הפריטים 

השתמש בקיצורי הדרך הבאים עבור מקשי הגישה של מחליף הפריטים:

תמונת לחצן

מקש Access

סוגר מרובע זוויתי יחיד זוויתי (>)

Alt+פ

סוגר מרובע זוויתי כפול זוויתי (>>)

Alt+ג

סוגר מרובע זוויתי כפול שמאלי (<<)

Alt+X

סוגר מרובע זוויתי שמאלי (<)

Alt+ר

קיצורי מקשים עבור הגדרות שרת

ניתן להשתמש בקיצורי הדרך שלהלן בהגדרות השרת:

לביצוע פעולה זו

הקש

מחק תקופת דיווח זמן.

Alt+X

מחק סיווג שורה.

Alt+ה

מחק אתר SharePoint מחובר.

Alt+א

מחק שדה מותאם אישית של ארגון או טבלת בדיקת מידע.

Alt+ל

מחיקת לוח תאריכים ארגוני.

Alt+D

קיצורי מקשים לניהול משימות של תצוגות 

ניתן להשתמש בקיצורי הדרך שלהלן בהגדרות השרת > ניהול התצוגות, תחת מראה ותחושה:

לביצוע פעולה זו

הקש

מחיקת תצוגה שנבחרה.

Alt+ל

העתקת תצוגה שנבחרה.

Alt+ב

למידע נוסף

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם Project

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט ב- Project

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של Disability Answer Desk בקי בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

חפש פתרונות לבעיות נפוצות או קבל עזרה מנציג תמיכה.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×