היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.
שימוש בקורא מסך כדי לגשת פתקים נדבקים- OneNote למכשירים ניידים

מאמר זה מיועד לאנשים בעלי ליקויי ראייה או לקויות קוגניטיביות המשתמשים בתוכנית קורא מסך כגון Windows 'קורא טקסטים', JAWS או NVDA עם מוצרי Microsoft 365. מאמר זה הוא חלק של ערכת התוכן תמיכה בקורא מסך של Microsoft 365 שהו תוכל למצוא מידע נגיש נוסף לגבי היישומים שלנו. לקבלת עזרה כללית, בקר בתמיכה של Microsoft.

השתמש OneNote עבור iOS עם VoiceOver, קורא המסך המוכלל ב- iOS, כדי להוסיף ולערוך פתקים נדבקים במחברת OneNote שלך.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהיישום עדיין אינו כולל תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של iOS, ששמו VoiceOver. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- VoiceOver, בקר בנגישות של Apple.

בנושא זה

כניסה ל- OneNote

כדי שתוכל להוסיף פתקים נדבקים למחברת OneNote שלך, עליך להיות מחובר. כדי להיכנס באופן ידני:

 1. החלק במהירות ימינה עד שתשמע "Open your account settings" והקש פעמיים על המסך.

 2. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Sign in, button" והקש פעמיים על המסך.

 3. הזן את כתובת הדואר האלקטרוני והסיסמה שלך באמצעות לוח המקשים על המסך, בהתאם לצורך.

 4. החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Next" והקש פעמיים על המסך.

ניווט בחלונית פתקים נדבקים החיפוש

 1. בתצוגה הראשית ב- OneNote עבור iOS, החלק את האצבע סביב החלק התחתון של המסך עד שתשמע "פתקים נדבקים tab" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. כדי לנווט פתקים נדבקים, החלק ימינה עד שתשמע את הרכיב הרצוי ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי לבחור אותו.

הוספת פתק נדבק

 1. בחלונית פתקים נדבקים, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע "New note button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. הזן את טקסט ההערה באמצעות לוח המקשים על המסך. כשתסיים, החלק ימינה עד שתשמע "Done button" והקש פעמיים על המסך כדי לשמור את ההערה.

 3. כדי לחזור לחלונית פתקים נדבקים, החלק ימינה עד שתשמע "Close button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

עריכת פתק נדבק

בתפריט פעולות נוספות עבור הערה, באפשרותך לשנות את הצבע שבו מופיעה ההערה, לשתף את ההערה עם אנשים אחרים או למחוק את ההערה.

 1. בחלונית פתקים נדבקים, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע את ההערה שברצונך לערוך ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. כדי לערוך את טקסט ההערה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את תוכן ההערה ואחריו "Text field" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. השתמש בלוח המקשים על המסך כדי לערוך את ההערה. כשתסיים, החלק ימינה עד שתשמע "Done button" והקש פעמיים על המסך כדי לשמור את השינויים.

 3. כדי לגשת לתפריט פעולות נוספות, החלק ימינה עד שתשמע "More actions button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. כדי לשנות את צבע ההערה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את הצבע הרצוי ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 5. כדי לשתף הערה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Share note button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. כדי לבחור שיטת שיתוף, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את השיטה הרצויה ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. בהתאם לשיטה שתבחר, ייתכן שתצטרך להזין מידע נוסף, כגון כתובת הדואר האלקטרוני שאליה ברצונך לשלוח את ההערה.

 6. כדי למחוק הערה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Delete note button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Delete note?" החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Delete button" והקש פעמיים על המסך כדי למחוק את ההערה.

ראה גם

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם OneNote

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט ב- OneNote

השתמש OneNote עבור Android עם TalkBack, קורא המסך המוכלל ב- Android, כדי להוסיף ולערוך פתקים נדבקים במחברת OneNote שלך.

הערות: 

 • תכונות חדשות של Microsoft 365 מופצות בהדרגה למנויי Microsoft 365, כך שייתכן שהיישום עדיין אינו כולל תכונות אלה. כדי לגלות איך תוכל לקבל את התכונות החדשות מהר יותר, הצטרף לתוכנית Office Insider‏.

 • נושא זה מבוסס על ההנחה שאתה משתמש בקורא המסך המוכלל של Android, שנקרא TalkBack. כדי לקבל מידע נוסף אודות השימוש ב- TalkBack, עבור אל נגישות Android.

 • הקפד להפעיל את TalkBack לפני הפעלת OneNote עבור Android.

בנושא זה

כניסה ל- OneNote

כדי שתוכל להוסיף פתקים נדבקים למחברת OneNote שלך, עליך להיות מחובר. כדי להיכנס:

 1. התחל OneNote עבור Android. תשמע: "Enter your email, phone, or Skype name".

 2. הזן את כתובת הדואר האלקטרוני, מספרי הטלפון או שם Skype שלך באמצעות לוח המקשים על המסך, בהתאם לצורך.

 3. החלק שמאלה עד שתשמע "Next button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. הזן את הסיסמה שלך באמצעות לוח המקשים על המסך.

 5. החלק שמאלה עד שתשמע "Sign in" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

ניווט בחלונית פתקים נדבקים החיפוש

 1. בתצוגה הראשית ב- OneNote עבור Android, החלק את האצבע סביב החלק התחתון של המסך עד שתשמע "פתקים נדבקים tab" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. כדי לנווט פתקים נדבקים, החלק ימינה עד שתשמע את הרכיב הרצוי ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך כדי לבחור אותו.

הוספת פתק נדבק

 1. בחלונית פתקים נדבקים, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע "Take a new note button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. הזן את טקסט ההערה באמצעות לוח המקשים על המסך.

 3. כדי לחזור לחלונית פתקים נדבקים, החלק ימינה עד שתשמע "Navigate up button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

עריכת פתק נדבק

בתפריט אפשרויות הערה עבור הערה, באפשרותך לשנות את הצבע שבו מופיעה ההערה, לשתף את ההערה עם אנשים אחרים או למחוק את ההערה.

 1. בחלונית פתקים נדבקים, החלק במהירות שמאלה או ימינה עד שתשמע את ההערה שברצונך לערוך ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 2. כדי לערוך את טקסט ההערה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את תוכן ההערה ואחריו "Edit box" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. השתמש בלוח המקשים על המסך כדי לערוך את ההערה.

 3. כדי לגשת לתפריט אפשרויות הערה, החלק ימינה עד שתשמע "Notes options" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 4. כדי לשנות את צבע ההערה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את הצבע הרצוי ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך.

 5. כדי לשתף הערה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Share button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. כדי לבחור שיטת שיתוף, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע את השיטה הרצויה ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. בהתאם לשיטה שתבחר, ייתכן שתצטרך להזין מידע נוסף, כגון כתובת הדואר האלקטרוני שאליה ברצונך לשלוח את ההערה.

 6. כדי למחוק הערה, החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "Delete button" ולאחר מכן הקש פעמיים על המסך. תשמע: "Delete note?" החלק במהירות שמאלה עד שתשמע "OK button" והקש פעמיים על המסך כדי למחוק את ההערה.

ראה גם

משימות בסיסיות באמצעות קורא מסך עם OneNote

הגדרת המכשיר שלך לעבודה עם נגישות ב- Microsoft 365

שימוש בקורא מסך לסיור וניווט ב- OneNote

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של Disability Answer Desk בקי בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×