נתונים באזור ערכים מסכמים את נתוני המקור המהווים את הבסיס (לא הערך שמופיע) בדוח PivotChart באופן הבא: ערכים מספריים משתמשים בפונקציה SUM וערכי טקסט משתמשים בפונקציה COUNT. עם זאת, ניתן לשנות את פונקציית סיכום. ניתן גם ליצור חישוב מותאם אישית.

 1. בחר שדה באזור הערכים שעבורו ברצונך לשנות את פונקציית הסיכום של דוח ה- PivotTable.

 2. בכרטיסיה ניתוח, בקבוצה שדה פעיל, לחץ על שדה פעיל ולאחר מכן לחץ על הגדרות שדה.

  תיבת הדו-שיח הגדרות שדה ערך מוצגת.

  שם מקור הוא שם השדה במקור הנתונים.

  שם מותאם אישית מציג את השם הנוכחי בדוח ה- PivotTable, או את שם המקור אם אין שם מותאם אישית. כדי לשנות את שם מותאם אישית, לחץ על הטקסט בתיבה וערוך את השם.

 3. לחץ על הכרטיסיה סכם ערכים לפי.

 4. בתיבה סכם שדה ערך לפי, לחץ על פונקציית הסיכום שבה אתה רוצה להשתמש.

  פונקציות סיכום שניתן להשתמש בהן

  פונקציה

  מסכמת

  סכום

  סכום הערכים. זוהי פונקציית ברירת המחדל עבור ערכים מספריים.

  Count

  מספר הערכים. פונקציית הסיכום Count פועלת בדיוק כמו הפונקציה COUNTA של גליון העבודה. Count היא פונקציית ברירת המחדל עבור ערכים שאינם מספרים.

  ממוצע

  ממוצע של הערכים.

  מקסימום

  הערך הגדול ביותר.

  מינימום

  הערך הקטן ביותר.

  מכפלה

  מכפלת הערכים.

  ספירת מספרים

  מספר הערכים שהם מספרים. פונקציית הסיכום Count Nums פועלת בדיוק כמו הפונקציה COUNT של גליון העבודה.

  סטיית תקן נאמדת

  הערכת סטיית התקן של אוכלוסייה, כאשר המדגם הוא קבוצת משנה של כלל האוכלוסייה.

  סטיית תקן

  סטיית התקן של אוכלוסיה, כאשר האוכלוסיה היא כל הערכים לסיכום.

  שונות נאמדת

  הערכת שונות של אוכלוסייה, כאשר המדגם הוא קבוצת משנה של כלל האוכלוסייה.

  שונות

  השונות של אוכלוסיה, כאשר האוכלוסיה היא כל הערכים לסיכום.

  ספירה מובחנת

  מספר הערכים הייחודיים. פונקציית סיכום זו פועלת רק בעת שימוש במודל הנתונים ב- Excel.

  הערה: עבור סוגים מסוימים של נתוני מקור, כגון נתוני OLAP ועבור שדות ושדות מחושבים עם פריטים מחושבים, לא ניתן לשנות את פונקציית הסיכום.

 5. אופציונלית, ניתן להשתמש בחישוב מותאם אישית על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

  1. לחץ על הכרטיסיה הצג ערכים כ.

  2. לחץ על החישוב הרצוי בתיבה הצג ערכים כ.

   השתמש בחישוב זה

   כדי לבצע

   ללא חישוב

   ביטול של חישוב מותאם אישית.

   % מסכום כולל

   הצגת ערך כאחוז מתוך הסכום הכולל של כל הערכים או של כל נקודות הנתונים בדוח.

   % מסכום עמודה

   הצגה של כל הערכים בכל עמודה או בסידרה כאחוז מתוך הסכום של העמודה או של הסידרה.

   % מסכום שורה

   הצגת הערך בכל שורה או קטגוריה כאחוז מתוך הסכום של השורה או של הקטגוריה.

   % מ-

   הצגת ערך כאחוז מתוך הערך של פריט הבסיס בשדה הבסיס.

   % מסכום שורת אב

   חישוב (ערך הפריט) / (ערך פריט האב בשורות).

   % מסכום עמודת אב

   חישוב (ערך הפריט) / (ערך פריט האב בעמודות).

   % מסכום אב

   חישוב (ערך הפריט) / (ערך פריט האב של שדה הבסיס הנבחר).

   הפרש מ-

   הצגת ערך כהפרש מתוך הערך של פריט הבסיס בשדה הבסיס.

   % הפרש מ-

   הצגת ערך כהפרש כאחוזים מתוך הערך של פריט הבסיס בשדה הבסיס.

   סכום מצטבר ב-

   הצגת הערך עבור פריטים עוקבים הנמצאים בשדה הבסיס כסכום מצטבר.

   % סכום מצטבר ב-

   הצגת הערך כאחוז עבור פריטים עוקבים הנמצאים בשדה הבסיס כסכום מצטבר.

   דירוג מהקטן ביותר לגדול ביותר

   הצגת הדירוג של ערכים נבחרים בשדה ספציפי, המציג את הפריט הקטן ביותר בשדה כ- 1, ומעניק לכל ערך גדול יותר ערך דירוג גבוה יותר.

   דירוג מהגדול ביותר לקטן ביותר

   הצגת הדירוג של ערכים נבחרים בשדה ספציפי, המציג את הפריט הגדול ביותר בשדה כ- 1, ומעניק לכל ערך קטן יותר ערך דירוג גבוה יותר.

   אינדקס

   חישוב ערך באופן הבא:

   ((סכום כולל של עמודה) X (סכום כולל של שורה))‎ / ((סכום כולל מקיף) X (ערך בתא))‎

  3. בחר שדה בסיס ופריט בסיס, אם אפשרויות אלה זמינות עבור החישוב שבחרת.

   הערה: שדה הבסיס לא אמור להיות אותו שדה שבחרת בשלב 1.

 6. כדי לשנות את אופן העיצוב של המספרים, לחץ על תבנית מספר ובכרטיסיה מספר בתיבת הדו-שיח עיצוב תאים, בחר תבנית מספר ולאחר מכן לחץ על אישור.

 7. אם הדוח כולל שדות ערך מרובים, חזור על השלבים הקודמים עבור כל אחד מהם שברצונך לשנות.

הערה: כדי להשתמש ביותר מפונקציית סיכום אחת עבור אותו שדה, הוסף שוב את השדה מרשימת השדות של PivotTable ולאחר מכן חזור על השלבים על-ידי בחירת הפונקציה השנייה הרצויה.

 1. בחר שדה באזור הערכים שעבורו ברצונך לשנות את פונקציית הסיכום של דוח ה- PivotTable.

 2. בכרטיסיה אפשרויות, בקבוצה שדה פעיל, לחץ על שדה פעיל ולאחר מכן לחץ על הגדרות שדה.

  תיבת הדו-שיח הגדרות שדה ערך מוצגת.

  שם מקור הוא שם השדה במקור הנתונים.

  שם מותאם אישית מציג את השם הנוכחי בדוח ה- PivotTable, או את שם המקור אם אין שם מותאם אישית. כדי לשנות את שם מותאם אישית, לחץ על הטקסט בתיבה וערוך את השם.

 3. לחץ על הכרטיסיה סכם ערכים לפי.

 4. בתיבה סכם שדה ערך לפי, לחץ על פונקציית הסיכום שבה אתה רוצה להשתמש.

  פונקציה

  מסכמת

  סכום

  סכום הערכים. זוהי פונקציית ברירת המחדל עבור ערכים מספריים.

  Count

  מספר הערכים. פונקציית הסיכום Count פועלת בדיוק כמו הפונקציה COUNTA של גליון העבודה. Count היא פונקציית ברירת המחדל עבור ערכים שאינם מספרים.

  ממוצע

  ממוצע של הערכים.

  מקסימום

  הערך הגדול ביותר.

  מינימום

  הערך הקטן ביותר.

  מכפלה

  מכפלת הערכים.

  ספירת מספרים

  מספר הערכים שהם מספרים. פונקציית הסיכום Count Nums פועלת בדיוק כמו הפונקציה COUNT של גליון העבודה.

  סטיית תקן נאמדת

  הערכת סטיית התקן של אוכלוסייה, כאשר המדגם הוא קבוצת משנה של כלל האוכלוסייה.

  סטיית תקן

  סטיית התקן של אוכלוסיה, כאשר האוכלוסיה היא כל הערכים לסיכום.

  שונות נאמדת

  הערכת שונות של אוכלוסייה, כאשר המדגם הוא קבוצת משנה של כלל האוכלוסייה.

  שונות

  השונות של אוכלוסיה, כאשר האוכלוסיה היא כל הערכים לסיכום.

  הערה: עבור סוגים מסוימים של נתוני מקור, כגון נתוני OLAP ועבור שדות ושדות מחושבים עם פריטים מחושבים, לא ניתן לשנות את פונקציית הסיכום.

 5. אופציונלית, ניתן להשתמש בחישוב מותאם אישית על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

  1. לחץ על הכרטיסיה הצג ערכים כ.

  2. לחץ על החישוב הרצוי בתיבה הצג ערכים כ.

   השתמש בחישוב זה

   כדי לבצע

   ללא חישוב

   ביטול של חישוב מותאם אישית.

   % מסכום כולל

   הצגת ערך כאחוז מתוך הסכום הכולל של כל הערכים או של כל נקודות הנתונים בדוח.

   % מסכום עמודה

   הצגה של כל הערכים בכל עמודה או בסידרה כאחוז מתוך הסכום של העמודה או של הסידרה.

   % מסכום שורה

   הצגת הערך בכל שורה או קטגוריה כאחוז מתוך הסכום של השורה או של הקטגוריה.

   % מ-

   הצגת ערך כאחוז מתוך הערך של פריט הבסיס בשדה הבסיס.

   % מסכום שורת אב

   חישוב (ערך הפריט) / (ערך פריט האב בשורות).

   % מסכום עמודת אב

   חישוב (ערך הפריט) / (ערך פריט האב בעמודות).

   % מסכום אב

   חישוב (ערך הפריט) / (ערך פריט האב של שדה הבסיס הנבחר).

   הפרש מ-

   הצגת ערך כהפרש מתוך הערך של פריט הבסיס בשדה הבסיס.

   % הפרש מ-

   הצגת ערך כהפרש כאחוזים מתוך הערך של פריט הבסיס בשדה הבסיס.

   סכום מצטבר ב-

   הצגת הערך עבור פריטים עוקבים הנמצאים בשדה הבסיס כסכום מצטבר.

   % סכום מצטבר ב-

   הצגת הערך כאחוז עבור פריטים עוקבים הנמצאים בשדה הבסיס כסכום מצטבר.

   דירוג מהקטן ביותר לגדול ביותר

   הצגת הדירוג של ערכים נבחרים בשדה ספציפי, המציג את הפריט הקטן ביותר בשדה כ- 1, ומעניק לכל ערך גדול יותר ערך דירוג גבוה יותר.

   דירוג מהגדול ביותר לקטן ביותר

   הצגת הדירוג של ערכים נבחרים בשדה ספציפי, המציג את הפריט הגדול ביותר בשדה כ- 1, ומעניק לכל ערך קטן יותר ערך דירוג גבוה יותר.

   אינדקס

   חישוב ערך באופן הבא:

   ((סכום כולל של עמודה) X (סכום כולל של שורה))‎ / ((סכום כולל מקיף) X (ערך בתא))‎

  3. בחר שדה בסיס ופריט בסיס, אם אפשרויות אלה זמינות עבור החישוב שבחרת.

   הערה: שדה הבסיס לא אמור להיות אותו שדה שבחרת בשלב 1.

 6. כדי לשנות את אופן העיצוב של המספרים, לחץ על תבנית מספר ובכרטיסיה מספר בתיבת הדו-שיח עיצוב תאים, בחר תבנית מספר ולאחר מכן לחץ על אישור.

 7. אם הדוח כולל שדות ערך מרובים, חזור על השלבים הקודמים עבור כל אחד מהם שברצונך לשנות.

הערה: כדי להשתמש ביותר מפונקציית סיכום אחת עבור אותו שדה, הוסף שוב את השדה מרשימת השדות של PivotTable ולאחר מכן חזור על השלבים על-ידי בחירת הפונקציה השנייה הרצויה.

 1. בחר שדה באזור הערכים שעבורו ברצונך לשנות את פונקציית הסיכום של דוח ה- PivotTable.

 2. בכרטיסיה אפשרויות, בקבוצה שדה פעיל, לחץ על שדה פעיל ולאחר מכן לחץ על הגדרות שדה.

  תיבת הדו-שיח הגדרות שדה ערך מוצגת.

  שם מקור הוא שם השדה במקור הנתונים.

  שם מותאם אישית מציג את השם הנוכחי בדוח ה- PivotTable, או את שם המקור אם אין שם מותאם אישית. כדי לשנות את שם מותאם אישית, לחץ על הטקסט בתיבה וערוך את השם.

 3. לחץ על הכרטיסיה סכם לפי.

 4. בתיבה סכם שדה ערך לפי, לחץ על פונקציית הסיכום שבה אתה רוצה להשתמש.

  פונקציות סיכום שניתן להשתמש בהן

  פונקציה

  מסכמת

  סכום

  סכום הערכים. זוהי פונקציית ברירת המחדל עבור ערכים מספריים.

  Count

  מספר הערכים. פונקציית הסיכום Count פועלת בדיוק כמו הפונקציה COUNTA של גליון העבודה. Count היא פונקציית ברירת המחדל עבור ערכים שאינם מספרים.

  ממוצע

  ממוצע של הערכים.

  מקסימום

  הערך הגדול ביותר.

  מינימום

  הערך הקטן ביותר.

  מכפלה

  מכפלת הערכים.

  ספירת מספרים

  מספר הערכים שהם מספרים. פונקציית הסיכום Count Nums פועלת בדיוק כמו הפונקציה COUNT של גליון העבודה.

  סטיית תקן נאמדת

  הערכת סטיית התקן של אוכלוסייה, כאשר המדגם הוא קבוצת משנה של כלל האוכלוסייה.

  סטיית תקן

  סטיית התקן של אוכלוסיה, כאשר האוכלוסיה היא כל הערכים לסיכום.

  שונות נאמדת

  הערכת שונות של אוכלוסייה, כאשר המדגם הוא קבוצת משנה של כלל האוכלוסייה.

  שונות

  השונות של אוכלוסיה, כאשר האוכלוסיה היא כל הערכים לסיכום.

  הערה: עבור סוגים מסוימים של נתוני מקור, כגון נתוני OLAP ועבור שדות ושדות מחושבים עם פריטים מחושבים, לא ניתן לשנות את פונקציית הסיכום.

 5. אופציונלית, ניתן להשתמש בחישוב מותאם אישית על-ידי ביצוע הפעולות הבאות:

  1. לחץ על הכרטיסיה הצג ערכים כ.

  2. לחץ על החישוב הרצוי בתיבה הצג ערכים כ.

   השתמש בפונקציה זו

   כדי לבצע

   רגיל

   ביטול של חישוב מותאם אישית.

   הפרש מ-

   הצגת ערך כהפרש מתוך הערך של פריט הבסיס בשדה הבסיס.

   % מ-

   הצגת ערך כאחוז מתוך הערך של פריט הבסיס בשדה הבסיס.

   % הפרש מ-

   הצגת ערך כהפרש כאחוזים מתוך הערך של פריט הבסיס בשדה הבסיס.

   סכום מצטבר ב-

   הצגת הערך עבור פריטים עוקבים הנמצאים בשדה הבסיס כסכום מצטבר.

   % משורה

   הצגת הערך בכל שורה או קטגוריה כאחוז מתוך הסכום של השורה או של הקטגוריה.

   % מעמודה

   הצגה של כל הערכים בכל עמודה או בסידרה כאחוז מתוך הסכום של העמודה או של הסידרה.

   % מהסכום הכולל

   הצגת ערך כאחוז מתוך הסכום הכולל של כל הערכים או של כל נקודות הנתונים בדוח.

   אינדקס

   חישוב ערך באופן הבא:

   ((סכום כולל של עמודה) X (סכום כולל של שורה))‎ / ((סכום כולל מקיף) X (ערך בתא))‎

  3. בחר שדה בסיס ופריט בסיס, אם אפשרויות אלה זמינות עבור החישוב שבחרת.

   הערה: שדה הבסיס לא אמור להיות אותו שדה שבחרת בשלב 1.

 6. כדי לשנות את אופן העיצוב של המספרים, לחץ על תבנית מספר ובכרטיסיה מספר בתיבת הדו-שיח עיצוב תאים, בחר תבנית מספר ולאחר מכן לחץ על אישור.

 7. אם הדוח כולל שדות ערך מרובים, חזור על השלבים הקודמים עבור כל אחד מהם שברצונך לשנות.

הערה: כדי להשתמש ביותר מפונקציית סיכום אחת עבור אותו שדה, הוסף שוב את השדה מרשימת השדות של PivotTable ולאחר מכן חזור על השלבים על-ידי בחירת הפונקציה השנייה הרצויה.

זקוק לעזרה נוספת?

תוכל תמיד לשאול מומחה ב- Excel Tech Community או לקבל תמיכה בקהילת Answers.

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft Office Insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×