אוסף העדכונים כולל עדכון אבטחה עבור Windows מוטבע קומפקטי 7 (באפריל 2016)

אוסף עדכונים זמין עבור Windows 7 קומפקטי מוטבע. אוסף זה פותר את בעיות האבטחה המתוארות במאמר שלהלן מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

  • 2992611 MS14-066: פגיעות ב- SChannel עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק: 11 בנובמבר, 2014

פתרון

מידע על עדכון תוכנה

מידע אודות הורדות

מוטבע קומפקטי 7 חודשי עדכון Windows (באפריל 2016) זמינה כעת מ- Microsoft. כדי להוריד את העדכון החודשי של Windows 7 קומפקטי מוטבע, עבור אל באתר האינטרנט הבא של מרכז ההורדות של Microsoft:

עדכוני Windows Embedded Compact 7סוג מעבד שחלה על כל קובץ גלויה שם כל קובץ במקטע 'פרטי קובץ'.

דרישות מוקדמות

עדכון זה נתמך רק אם מותקנים כל העדכונים הקודמים עבור מוצר זה.

דרישה להפעלה מחדש

לאחר החלת עדכון זה, עליך לבצע בנייה נקייה של הפלטפורמה כולה. לשם כך, השתמש באחת מהשיטות הבאות:

  • בתפריט ' בנה ', לחץ על פתרון נקיולאחר מכן לחץ על בניית פתרון.

  • בניית התפריט, לחץ על הפתרון לבנות מחדש.

אין צורך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון תוכנה זה.

מידע על החלפת עדכונים

עדכון זה אינו מחליף שום עדכון אחר.

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות.

שם קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

נתיב

Spbase.lib

2,035,350

18-Apr-2016

15:21

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Spbase.lib

1,297,080

18-Apr-2016

15:22

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Spbase.lib

2,240,344

18-Apr-2016

15:21

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Spbase.lib

2,118,380

18-Apr-2016

15:22

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Spbase.lib

1,327,114

18-Apr-2016

15:23

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Spbase.lib

2,318,566

18-Apr-2016

15:21

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Spbase.lib

1,866,270

18-Apr-2016

15:21

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Spbase.lib

1,198,788

18-Apr-2016

15:20

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Spbase.lib

1,960,546

18-Apr-2016

15:21

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Spbase.lib

1,809,206

18-Apr-2016

15:21

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Spbase.lib

1,217,016

18-Apr-2016

15:21

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Spbase.lib

1,953,740

18-Apr-2016

15:21

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Spbase.lib

2,037,118

18-Apr-2016

15:21

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Spbase.lib

1,298,840

18-Apr-2016

15:21

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Spbase.lib

2,241,978

18-Apr-2016

15:21

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Spbase.lib

2,098,270

18-Apr-2016

15:22

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Spbase.lib

1,313,392

18-Apr-2016

15:22

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Spbase.lib

2,299,480

18-Apr-2016

15:21

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Spbase.lib

2,118,164

18-Apr-2016

15:22

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Spbase.lib

1,326,894

18-Apr-2016

15:21

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Spbase.lib

2,318,436

18-Apr-2016

15:21

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Schannel.map

372,536

18-Apr-2016

15:22

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Schannel.rel

613,349

18-Apr-2016

15:22

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Schannel.dll

520,192

18-Apr-2016

15:22

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Schannel.map

113,857

18-Apr-2016

15:23

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Schannel.rel

190,210

18-Apr-2016

15:23

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Schannel.dll

233,472

18-Apr-2016

15:23

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Schannel.map

383,097

18-Apr-2016

15:21

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Schannel.rel

772,588

18-Apr-2016

15:21

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Schannel.dll

692,224

18-Apr-2016

15:21

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Schannel.map

379,054

18-Apr-2016

15:22

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Schannel.rel

149,813

18-Apr-2016

15:22

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Schannel.dll

421,888

18-Apr-2016

15:22

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Schannel.map

119,696

18-Apr-2016

15:23

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Schannel.rel

51,300

18-Apr-2016

15:23

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Schannel.dll

184,320

18-Apr-2016

15:23

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Schannel.map

389,717

18-Apr-2016

15:21

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Schannel.rel

155,294

18-Apr-2016

15:21

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Schannel.dll

606,208

18-Apr-2016

15:21

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Schannel.map

374,491

18-Apr-2016

15:21

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Schannel.rel

185,831

18-Apr-2016

15:21

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Schannel.dll

348,160

18-Apr-2016

15:21

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Schannel.map

117,479

18-Apr-2016

15:21

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Schannel.rel

48,632

18-Apr-2016

15:21

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Schannel.dll

139,264

18-Apr-2016

15:21

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Schannel.map

382,886

18-Apr-2016

15:22

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Schannel.rel

248,819

18-Apr-2016

15:22

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Schannel.dll

466,944

18-Apr-2016

15:22

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Schannel.map

378,898

18-Apr-2016

15:22

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Schannel.rel

235,943

18-Apr-2016

15:22

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Schannel.dll

364,544

18-Apr-2016

15:22

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Schannel.map

119,970

18-Apr-2016

15:22

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Schannel.rel

106,603

18-Apr-2016

15:22

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Schannel.dll

159,744

18-Apr-2016

15:22

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Schannel.map

390,016

18-Apr-2016

15:22

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Schannel.rel

262,159

18-Apr-2016

15:22

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Schannel.dll

483,328

18-Apr-2016

15:22

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Schannel.map

372,373

18-Apr-2016

15:22

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Schannel.rel

613,262

18-Apr-2016

15:22

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Schannel.dll

520,192

18-Apr-2016

15:22

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Schannel.map

113,857

18-Apr-2016

15:22

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Schannel.rel

190,210

18-Apr-2016

15:22

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Schannel.dll

233,472

18-Apr-2016

15:22

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Schannel.map

382,932

18-Apr-2016

15:21

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Schannel.rel

772,501

18-Apr-2016

15:21

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Schannel.dll

692,224

18-Apr-2016

15:21

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Schannel.map

379,057

18-Apr-2016

15:22

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Schannel.rel

149,813

18-Apr-2016

15:22

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Schannel.dll

417,792

18-Apr-2016

15:22

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Schannel.map

119,696

18-Apr-2016

15:23

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Schannel.rel

51,300

18-Apr-2016

15:23

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Schannel.dll

184,320

18-Apr-2016

15:23

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Schannel.map

389,717

18-Apr-2016

15:21

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Schannel.rel

155,120

18-Apr-2016

15:21

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Schannel.dll

602,112

18-Apr-2016

15:21

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Schannel.map

379,058

18-Apr-2016

15:22

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Schannel.rel

149,813

18-Apr-2016

15:22

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Schannel.dll

421,888

18-Apr-2016

15:22

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Schannel.map

119,696

18-Apr-2016

15:22

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Schannel.rel

51,300

18-Apr-2016

15:22

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Schannel.dll

184,320

18-Apr-2016

15:22

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Schannel.map

389,720

18-Apr-2016

15:21

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Schannel.rel

155,294

18-Apr-2016

15:21

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Schannel.dll

606,208

18-Apr-2016

15:21

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

מידע נוסף

למד אודות המינוח שבו Microsoft משתמשת לתיאור עדכוני תוכנה.

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×