דלג לתוכן הראשי
היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

אוסף עדכונים זמין עבור Windows 7 קומפקטי מוטבע. אוסף זה פותר את בעיות האבטחה המתוארות במאמר שלהלן מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

  • 2862152 מיקרוסופט עלון יידוע בנושא אבטחה: פגיעות ב- IPsec עלולה לאפשר עקיפת תכונת אבטחההערה ב מערכות הפעלה שולחניות, ערך הרישום הבא נעשה שימוש לשם קביעת פרמטרים עבור אימות האישור:

    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IKEEXT\Parameters\IPsecTunnelConfig\IKEV1\Certעם זאת, ב- Windows 7 קומפקטי מוטבע, ערך הרישום ממוקם בנתיב הבא:

    HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\IKEEXT\ Parameters\IPsecTunnelConfig\IKEV1\Cert

פתרון

מידע על עדכון תוכנה

מידע אודות הורדות

מוטבע קומפקטי 7 חודשי עדכון Windows (ספטמבר 2016) זמינה כעת מ- Microsoft. כדי להוריד את העדכון החודשי של Windows 7 קומפקטי מוטבע, עבור דף האינטרנט הבא של מרכז ההורדות של Microsoft:

עדכוני Windows Embedded Compact 7סוג מעבד שחלה על כל קובץ גלויה שם כל קובץ במקטע 'פרטי קובץ'.

דרישות מוקדמות

עדכון זה נתמך רק אם מותקנים כל העדכונים הקודמים עבור מוצר זה.

דרישה להפעלה מחדש

לאחר החלת עדכון זה, עליך לבצע בנייה נקייה של הפלטפורמה כולה. לשם כך, השתמש באחת מהשיטות הבאות:

  • בתפריט ' בנה ', לחץ על פתרון נקיולאחר מכן לחץ על בניית פתרון.

  • בניית התפריט, לחץ על הפתרון לבנות מחדש.

אין צורך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון תוכנה זה.

מידע על החלפת עדכונים

עדכון זה אינו מחליף שום עדכון אחר.

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות.

שם קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

נתיב

Ikeext.lib

8,218

13-Sep-2016

15:15

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Um_ike.lib

3,506,754

13-Sep-2016

15:15

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Ikeext.lib

8,218

13-Sep-2016

15:15

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Um_ike.lib

3,283,404

13-Sep-2016

15:15

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Ikeext.lib

8,218

13-Sep-2016

15:14

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Um_ike.lib

4,102,970

13-Sep-2016

15:14

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Ikeext.lib

2,380

13-Sep-2016

15:15

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Um_ike.lib

3,718,894

13-Sep-2016

15:15

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Ikeext.lib

2,380

13-Sep-2016

15:17

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Um_ike.lib

3,378,968

13-Sep-2016

15:17

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Ikeext.lib

2,380

13-Sep-2016

15:15

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Um_ike.lib

4,222,198

13-Sep-2016

15:14

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Ikeext.lib

8,364

13-Sep-2016

15:14

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Um_ike.lib

3,122,528

13-Sep-2016

15:14

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Ikeext.lib

8,364

13-Sep-2016

15:14

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Um_ike.lib

2,882,022

13-Sep-2016

15:14

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Ikeext.lib

8,364

13-Sep-2016

15:14

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Um_ike.lib

3,313,226

13-Sep-2016

15:14

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Ikeext.lib

2,406

13-Sep-2016

15:15

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Um_ike.lib

3,207,418

13-Sep-2016

15:15

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Ikeext.lib

2,406

13-Sep-2016

15:15

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Um_ike.lib

3,037,324

13-Sep-2016

15:14

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Ikeext.lib

2,406

13-Sep-2016

15:15

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Um_ike.lib

3,477,576

13-Sep-2016

15:14

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Ikeext.lib

8,218

13-Sep-2016

15:15

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Um_ike.lib

3,510,232

13-Sep-2016

15:15

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Ikeext.lib

8,218

13-Sep-2016

15:16

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Um_ike.lib

3,286,890

13-Sep-2016

15:15

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Ikeext.lib

8,218

13-Sep-2016

15:15

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Um_ike.lib

4,106,254

13-Sep-2016

15:15

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Ikeext.lib

2,380

13-Sep-2016

15:15

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Um_ike.lib

3,708,792

13-Sep-2016

15:15

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Ikeext.lib

2,380

13-Sep-2016

15:16

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Um_ike.lib

3,375,690

13-Sep-2016

15:16

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Ikeext.lib

2,380

13-Sep-2016

15:15

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Um_ike.lib

4,214,526

13-Sep-2016

15:14

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Ikeext.lib

2,380

13-Sep-2016

15:16

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Um_ike.lib

3,718,884

13-Sep-2016

15:15

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Ikeext.lib

2,380

13-Sep-2016

15:16

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Um_ike.lib

3,378,962

13-Sep-2016

15:16

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Ikeext.lib

2,380

13-Sep-2016

15:15

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Um_ike.lib

4,223,908

13-Sep-2016

15:14

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Ikeext.map

464,014

13-Sep-2016

15:15

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Ikeext.rel

966,366

13-Sep-2016

15:15

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Ikeext.dll

806,912

13-Sep-2016

15:15

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Ikeext.map

311,789

13-Sep-2016

15:15

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Ikeext.rel

571,009

13-Sep-2016

15:15

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Ikeext.dll

569,344

13-Sep-2016

15:15

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Ikeext.map

480,256

13-Sep-2016

15:15

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Ikeext.rel

1,437,587

13-Sep-2016

15:15

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Ikeext.dll

1,134,592

13-Sep-2016

15:15

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Ikeext.map

467,952

13-Sep-2016

15:16

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Ikeext.rel

241,656

13-Sep-2016

15:16

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Ikeext.dll

638,976

13-Sep-2016

15:16

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Ikeext.map

313,964

13-Sep-2016

15:17

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Ikeext.rel

134,646

13-Sep-2016

15:17

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Ikeext.dll

446,464

13-Sep-2016

15:17

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Ikeext.map

484,327

13-Sep-2016

15:15

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Ikeext.rel

280,516

13-Sep-2016

15:15

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Ikeext.dll

983,040

13-Sep-2016

15:15

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Ikeext.map

465,375

13-Sep-2016

15:15

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Ikeext.rel

277,587

13-Sep-2016

15:15

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Ikeext.dll

491,520

13-Sep-2016

15:15

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Ikeext.map

322,401

13-Sep-2016

15:15

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Ikeext.rel

153,902

13-Sep-2016

15:15

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Ikeext.dll

339,968

13-Sep-2016

15:15

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Ikeext.map

480,004

13-Sep-2016

15:14

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Ikeext.rel

488,620

13-Sep-2016

15:14

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Ikeext.dll

692,224

13-Sep-2016

15:14

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Ikeext.map

468,969

13-Sep-2016

15:15

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Ikeext.rel

451,558

13-Sep-2016

15:15

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Ikeext.dll

577,536

13-Sep-2016

15:15

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Ikeext.map

315,050

13-Sep-2016

15:15

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Ikeext.rel

322,914

13-Sep-2016

15:15

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Ikeext.dll

417,792

13-Sep-2016

15:15

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Ikeext.map

485,572

13-Sep-2016

15:15

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Ikeext.rel

525,856

13-Sep-2016

15:15

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Ikeext.dll

794,624

13-Sep-2016

15:15

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Ikeext.map

463,688

13-Sep-2016

15:15

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Ikeext.rel

966,192

13-Sep-2016

15:15

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Ikeext.dll

806,912

13-Sep-2016

15:15

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Ikeext.map

311,629

13-Sep-2016

15:16

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Ikeext.rel

570,922

13-Sep-2016

15:16

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Ikeext.dll

569,344

13-Sep-2016

15:16

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Ikeext.map

479,934

13-Sep-2016

15:15

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Ikeext.rel

1,437,413

13-Sep-2016

15:15

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Ikeext.dll

1,134,592

13-Sep-2016

15:15

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Ikeext.map

467,947

13-Sep-2016

15:16

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Ikeext.rel

241,743

13-Sep-2016

15:16

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Ikeext.dll

630,784

13-Sep-2016

15:16

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Ikeext.map

313,964

13-Sep-2016

15:17

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Ikeext.rel

134,646

13-Sep-2016

15:17

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Ikeext.dll

446,464

13-Sep-2016

15:17

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Ikeext.map

484,323

13-Sep-2016

15:15

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Ikeext.rel

280,516

13-Sep-2016

15:15

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Ikeext.dll

974,848

13-Sep-2016

15:15

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Ikeext.map

468,037

13-Sep-2016

15:16

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Ikeext.rel

241,685

13-Sep-2016

15:16

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Ikeext.dll

638,976

13-Sep-2016

15:16

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Ikeext.map

314,047

13-Sep-2016

15:17

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Ikeext.rel

134,675

13-Sep-2016

15:17

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Ikeext.dll

446,464

13-Sep-2016

15:17

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Ikeext.map

484,415

13-Sep-2016

15:15

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Ikeext.rel

280,545

13-Sep-2016

15:15

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Ikeext.dll

987,136

13-Sep-2016

15:15

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

מידע נוסף

למד אודות המינוח שבו Microsoft משתמשת לתיאור עדכוני תוכנה.

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×