משפחת המוצרים

מוצר

מותקן ב-

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

התכתבות

אתחול מחדש

בעיות ידועות

דפדפן

Microsoft Edge (מבוסס Chromium)

הערות המוצר

עדכון אבטחה

הפצה של Chrome - 97.0.1072.55

לא

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 עבור מערכות של 32 סיביות Service Pack 2

5009714

אבטחה בלבד

Windows6.0-KB5008889-x86.msu

4578979

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 עבור מערכות של 32 סיביות Service Pack 2

5009722

אוסף עדכונים חודשי

Windows6.0-KB5008866-x86.msu

4579980

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

5009714

אבטחה בלבד

Windows6.0-KB5008889-x64.msu

4578979

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

5009722

אוסף עדכונים חודשי

Windows6.0-KB5008866-x64.msu

4579980

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows 8.1 עבור מערכות של 32 סיביות

5009713

אבטחה בלבד

Windows8.1-KB5008891-x86.msu

4578981

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows 8.1 עבור מערכות של 32 סיביות

5009721

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5008868-x86.msu

4578953

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

5009713

אבטחה בלבד

Windows8.1-KB5008891-x64.msu

4578981

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

5009721

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5008868-x64.msu

4578953

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows Server 2012

5009712

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB5008888-x64.msu

4578978

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows Server 2012

5009720

אוסף עדכונים חודשי

Windows8-RT-KB5008865-x64.msu

4578950

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows Server 2012 (התקנת Server Core)

5009712

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB5008888-x64.msu

4578978

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows Server 2012 (התקנת Server Core)

5009720

אוסף עדכונים חודשי

Windows8-RT-KB5008865-x64.msu

4578950

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows Server 2012 R2

5009713

אבטחה בלבד

Windows8.1-KB5008891-x64.msu

4578981

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows Server 2012 R2

5009721

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5008868-x64.msu

4578953

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows Server 2012 R2 (התקנת Server Core)

5009713

אבטחה בלבד

Windows8.1-KB5008891-x64.msu

4578981

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5

Windows Server 2012 R2 (התקנת Server Core)

5009721

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5008868-x64.msu

4578953

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5 ו- 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות של 32 סיביות

5009546

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5009546-x86.msu

5008207

כן

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5 ו- 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

5009546

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5009546-x64.msu

5008207

כן

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5 ו- 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2016

5009546

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5009546-x64.msu

5008207

כן

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5 ו- 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2016 (התקנת Server Core)

5009546

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5009546-x64.msu

5008207

כן

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2

Windows 10 עבור מערכות של 32 סיביות

5009585

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5009585-x86.msu

5008230

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2

Windows 10 עבור מערכות מבוססות x64

5009585

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5009585-x64.msu

5008230

כן

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות של 32 סיביות

5009718

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5008873-x86.msu

4579976

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות ARM64

5009718

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5008873-arm64.msu

4579976

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות x64

5009718

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5008873-x64.msu

4579976

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2

Windows Server 2019

5009718

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5008873-x64.msu

4579976

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2

Windows Server 2019 (התקנת Server Core)

5009718

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5008873-x64.msu

4579976

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות של 32 סיביות

5009718

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5008878-x86-NDP48.msu

4578973

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות x64

5009718

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5008878-x64-NDP48.msu

4578973

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות של 32 סיביות

5008879

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5008879-x86-NDP48.msu

4578974

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות מבוססות ARM64

5008879

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5008879-arm64-NDP48.msu

4578974

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות מבוססות x64

5008879

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5008879-x64-NDP48.msu

4578974

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows 10 גירסה 20H2 עבור מערכות של 32 סיביות

5008876

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5008876-x86-NDP48.msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows 10 גירסה 20H2 עבור מערכות מבוססות ARM64

5008876

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5008876-arm64-NDP48.msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows 10 גירסה 20H2 עבור מערכות מבוססות x64

5008876

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5008876-x64-NDP48.msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows 10 גירסה 21H1 עבור מערכות של 32 סיביות

5008876

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5008876-x86-NDP48.msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows 10 גירסה 21H1 עבור מערכות מבוססות ARM64

5008876

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5008876-arm64-NDP48.msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows 10 גירסה 21H1 עבור מערכות מבוססות x64

5008876

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5008876-x64-NDP48.msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows 10 גירסה 21H2 עבור מערכות של 32 סיביות

5008876

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5008876-x86-NDP48.msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows 10 גירסה 21H2 עבור מערכות מבוססות ARM64

5008876

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5008876-arm64-NDP48.msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows 10 גירסה 21H2 עבור מערכות מבוססות x64

5008876

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5008876-x64-NDP48.msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows 11 עבור מערכות מבוססות ARM64

5008880

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5008880-arm64-NDP48.msu

אולי

משפחת המוצרים

מוצר

מותקן ב-

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

התכתבות

אתחול מחדש

בעיות ידועות

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows 11 עבור מערכות מבוססות x64

5008880

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5008880-x64-NDP48.msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows Server 2019

5009718

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5008878-x64-NDP48.msu

4578973

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows Server 2019 (התקנת Server Core)

5009718

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5008878-x64-NDP48.msu

4578973

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows Server 2022

5008882

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5008882-x64-NDP48.msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows Server 2022 (התקנת Server Core)

5008882

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5008882-x64-NDP48.msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8

Windows Server, גירסה 20H2 (התקנת ליבה של שרת)

5008876

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5008876-x64-NDP48.msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 עבור מערכות של 32 סיביות Service Pack 1

5009711

אבטחה בלבד

Windows6.1-KB5008890-x86.msu

4578980

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 עבור מערכות של 32 סיביות Service Pack 1

5009719

אוסף עדכונים חודשי

Windows6.1-KB5008867-x86.msu

4578952

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

5009711

אבטחה בלבד

Windows6.1-KB5008890-x64.msu

4578980

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

5009719

אוסף עדכונים חודשי

Windows6.1-KB5008867-x64.msu

4578952

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

5009711

אבטחה בלבד

Windows6.1-KB5008890-x64.msu

4578980

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 3.5.1

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

5009719

אוסף עדכונים חודשי

Windows6.1-KB5008867-x64.msu

4578952

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 עבור מערכות של 32 סיביות Service Pack 1

5009711

אבטחה בלבד

NDP45-KB5008887-x86.exe

4578983

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 עבור מערכות של 32 סיביות Service Pack 1

5009719

אוסף עדכונים חודשי

NDP45-KB5008860-x86.exe

4578955

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

5009711

אבטחה בלבד

NDP45-KB5008887-x64.exe

4578983

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

5009719

עדכון אבטחה

NDP45-KB5008860-x64.exe

4578955

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8.1 עבור מערכות של 32 סיביות

5009713

אבטחה בלבד

Windows8.1-KB5008893-x86.msu

4578984

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8.1 עבור מערכות של 32 סיביות

5009721

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5008870-x86.msu

4578956

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

5009713

אבטחה בלבד

Windows8.1-KB5008893-x64.msu

4578984

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

5009721

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5008870-x64.msu

4578956

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows RT 8.1

5009721

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5008870-arm.msu

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 עבור מערכות של 32 סיביות Service Pack 2

5009714

אבטחה בלבד

NDP45-KB5008887-x86.exe

4578983

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 עבור מערכות של 32 סיביות Service Pack 2

5009722

אוסף עדכונים חודשי

NDP45-KB5008860-x86.exe

4578955

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

5009714

אבטחה בלבד

NDP45-KB5008887-x64.exe

4578983

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

5009722

אוסף עדכונים חודשי

NDP45-KB5008860-x64.exe

4578955

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

5009711

אבטחה בלבד

NDP45-KB5008887-x64.exe

4578983

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

5009719

עדכון אבטחה

NDP45-KB5008860-x64.exe

4578955

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1 (התקנת Server Core)

5009711

אבטחה בלבד

NDP45-KB5008887-x64.exe

4578983

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1 (התקנת Server Core)

5009719

עדכון אבטחה

NDP45-KB5008860-x64.exe

4578955

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012

5009712

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB5008892-x64.msu

4578982

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012

5009720

אוסף עדכונים חודשי

Windows8-RT-KB5008869-x64.msu

4578954

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 (התקנת Server Core)

5009712

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB5008892-x64.msu

4578982

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 (התקנת Server Core)

5009720

אוסף עדכונים חודשי

Windows8-RT-KB5008869-x64.msu

4578954

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2

5009713

אבטחה בלבד

Windows8.1-KB5008893-x64.msu

4578984

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2

5009721

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5008870-x64.msu

4578956

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2 (התקנת Server Core)

5009713

אבטחה בלבד

Windows8.1-KB5008893-x64.msu

4578984

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.5.2

Windows Server 2012 R2 (התקנת Server Core)

5009721

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5008870-x64.msu

4578956

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.6

Windows Server 2008 עבור מערכות של 32 סיביות Service Pack 2

5009714

אבטחה בלבד

NDP47-KB5008886-x86.exe

4601090

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.6

Windows Server 2008 עבור מערכות של 32 סיביות Service Pack 2

5009722

אוסף עדכונים חודשי

NDP47-KB5008859-x86.exe

4578963

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.6

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

5009714

אבטחה בלבד

NDP47-KB5008886-x64.exe

4601090

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.6

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

5009722

אוסף עדכונים חודשי

NDP47-KB5008859-x64.exe

4578963

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 עבור מערכות של 32 סיביות Service Pack 1

5009711

אבטחה בלבד

NDP47-KB5008886-x86.exe

4601090

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 עבור מערכות של 32 סיביות Service Pack 1

5009719

אוסף עדכונים חודשי

NDP47-KB5008859-x86.exe

4578963

אולי

משפחת המוצרים

מוצר

מותקן ב-

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

התכתבות

אתחול מחדש

בעיות ידועות

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

5009711

אבטחה בלבד

NDP47-KB5008886-x64.exe

4601090

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

5009719

אוסף עדכונים חודשי

NDP47-KB5008859-x64.exe

4578963

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8.1 עבור מערכות של 32 סיביות

5009713

אבטחה בלבד

Windows8.1-KB5008895-x86.msu

4601094

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8.1 עבור מערכות של 32 סיביות

5009721

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5008875-x86.msu

4601048

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

5009713

אבטחה בלבד

Windows8.1-KB5008895-x64.msu

4601094

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

5009721

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5008875-x64.msu

4601048

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows RT 8.1

5009721

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5008875-arm.msu

4601048

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

5009711

אבטחה בלבד

NDP47-KB5008886-x64.exe

4601090

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

5009719

אוסף עדכונים חודשי

NDP47-KB5008859-x64.exe

4578963

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1 (התקנת Server Core)

5009711

אבטחה בלבד

NDP47-KB5008886-x64.exe

4601090

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1 (התקנת Server Core)

5009719

אוסף עדכונים חודשי

NDP47-KB5008859-x64.exe

4578963

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012

5009712

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB5008894-x64.msu

4601093

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012

5009720

אוסף עדכונים חודשי

Windows8-RT-KB5008874-x64.msu

4578961

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 (התקנת Server Core)

5009712

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB5008894-x64.msu

4601093

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 (התקנת Server Core)

5009720

אוסף עדכונים חודשי

Windows8-RT-KB5008874-x64.msu

4578961

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2

5009713

אבטחה בלבד

Windows8.1-KB5008895-x64.msu

4601094

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2

5009721

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5008875-x64.msu

4601048

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2 (התקנת Server Core)

5009713

אבטחה בלבד

Windows8.1-KB5008895-x64.msu

4601094

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.6/4.6.1/4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2

Windows Server 2012 R2 (התקנת Server Core)

5009721

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5008875-x64.msu

4601048

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות של 32 סיביות

5008877

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5008877-x86-NDP48.msu

4603002

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

5008877

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5008877-x64-NDP48.msu

4603002

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows 7 עבור מערכות של 32 סיביות Service Pack 1

5009711

אבטחה בלבד

NDP48-KB5008885-x86.exe

4601089

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows 7 עבור מערכות של 32 סיביות Service Pack 1

5009719

אוסף עדכונים חודשי

NDP48-KB5008858-x86.exe

4578977

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

5009711

אבטחה בלבד

NDP48-KB5008885-x64.exe

4601089

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

5009719

אוסף עדכונים חודשי

NDP48-KB5008858-x64.exe

4578977

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows 8.1 עבור מערכות של 32 סיביות

5009713

אבטחה בלבד

Windows8.1-KB5008897-x86-NDP48.msu

4601092

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows 8.1 עבור מערכות של 32 סיביות

5009721

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5008883-x86-NDP48.msu

4601058

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

5009713

אבטחה בלבד

Windows8.1-KB5008897-x64-NDP48.msu

4601092

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

5009721

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5008883-x64-NDP48.msu

4601058

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows RT 8.1

5009721

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5008883-arm-NDP48.msu

4601058

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

5009711

אבטחה בלבד

NDP48-KB5008885-x64.exe

4601089

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

5009719

אוסף עדכונים חודשי

NDP48-KB5008858-x64.exe

4578977

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1 (התקנת Server Core)

5009711

אבטחה בלבד

NDP48-KB5008885-x64.exe

4601089

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1 (התקנת Server Core)

5009719

אוסף עדכונים חודשי

NDP48-KB5008858-x64.exe

4578977

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows Server 2012

5009712

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB5008896-x64-NDP48.msu

4601091

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows Server 2012

5009720

אוסף עדכונים חודשי

Windows8-RT-KB5008881-x64-NDP48.msu

4578975

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows Server 2012 (התקנת Server Core)

5009712

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB5008896-x64-NDP48.msu

4601091

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows Server 2012 (התקנת Server Core)

5009720

אוסף עדכונים חודשי

Windows8-RT-KB5008881-x64-NDP48.msu

4578975

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows Server 2012 R2

5009713

אבטחה בלבד

Windows8.1-KB5008897-x64-NDP48.msu

4601092

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows Server 2012 R2

5009721

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5008883-x64-NDP48.msu

4601058

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows Server 2012 R2 (התקנת Server Core)

5009713

אבטחה בלבד

Windows8.1-KB5008897-x64-NDP48.msu

4601092

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows Server 2012 R2 (התקנת Server Core)

5009721

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5008883-x64-NDP48.msu

4601058

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows Server 2016

5008877

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5008877-x64-NDP48.msu

4603002

אולי

כלי פיתוח

Microsoft .NET Framework 4.8

Windows Server 2016 (התקנת Server Core)

5008877

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5008877-x64-NDP48.msu

4603002

אולי

משפחת המוצרים

מוצר

מותקן ב-

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

התכתבות

אתחול מחדש

בעיות ידועות

ESU

Windows 7 עבור מערכות של 32 סיביות Service Pack 1

5009610

אוסף עדכונים חודשי

Windows6.1-KB5009610-x86.msu

5008244

כן

כן

ESU

Windows 7 עבור מערכות של 32 סיביות Service Pack 1

5009621

אבטחה בלבד

Windows6.1-KB5009621-x86.msu

כן

כן

ESU

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

5009610

אוסף עדכונים חודשי

Windows6.1-KB5009610-x64.msu

5008244

כן

כן

ESU

Windows 7 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

5009621

אבטחה בלבד

Windows6.1-KB5009621-x64.msu

כן

כן

ESU

Windows Server 2008 עבור מערכות של 32 סיביות Service Pack 2

5009601

אבטחה בלבד

Windows6.0-KB5009601-x86.msu

כן

כן

ESU

Windows Server 2008 עבור מערכות של 32 סיביות Service Pack 2

5009627

אוסף עדכונים חודשי

Windows6.0-KB5009627-x86.msu

5008274

כן

כן

ESU

Windows Server 2008 עבור מערכות של 32 סיביות Service Pack 2 (התקנת Server Core)

5009601

אבטחה בלבד

Windows6.0-KB5009601-x86.msu

כן

כן

ESU

Windows Server 2008 עבור מערכות של 32 סיביות Service Pack 2 (התקנת Server Core)

5009627

אוסף עדכונים חודשי

Windows6.0-KB5009627-x86.msu

5008274

כן

כן

ESU

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

5009601

אבטחה בלבד

Windows6.0-KB5009601-x64.msu

כן

כן

ESU

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2

5009627

אוסף עדכונים חודשי

Windows6.0-KB5009627-x64.msu

5008274

כן

כן

ESU

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2 (התקנת Server Core)

5009601

אבטחה בלבד

Windows6.0-KB5009601-x64.msu

כן

כן

ESU

Windows Server 2008 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 2 (התקנת Server Core)

5009627

אוסף עדכונים חודשי

Windows6.0-KB5009627-x64.msu

5008274

כן

כן

ESU

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

5009610

אוסף עדכונים חודשי

Windows6.1-KB5009610-x64.msu

5008244

כן

כן

ESU

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1

5009621

אבטחה בלבד

Windows6.1-KB5009621-x64.msu

כן

כן

ESU

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1 (התקנת Server Core)

5009610

אוסף עדכונים חודשי

Windows6.1-KB5009610-x64.msu

5008244

כן

כן

ESU

Windows Server 2008 R2 עבור מערכות מבוססות x64 Service Pack 1 (התקנת Server Core)

5009621

אבטחה בלבד

Windows6.1-KB5009621-x64.msu

כן

כן

משפחת המוצרים

מוצר

מותקן ב-

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

התכתבות

אתחול מחדש

בעיות ידועות

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 23 המצטבר של 2013

5008631

עדכון אבטחה

Exchange 2013-KB5008631-x64

5007409

כן

כן

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 21 המצטבר של 2016

5008631

עדכון אבטחה

Exchange2016-KB5008631-x64

5007409

כן

כן

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 22 המצטבר של 2016

5008631

עדכון אבטחה

Exchange2016-KB5008631-x64

5007409

כן

כן

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2019 המצטבר עדכון 10

5008631

עדכון אבטחה

Exchange 2019-KB5008631-x64

5007409

כן

כן

Exchange Server

Microsoft Exchange Server 2019 העדכון המצטבר 11

5008631

עדכון אבטחה

Exchange 2019-KB5008631-x64

5007409

כן

כן

Microsoft Office

יישומי Microsoft 365 עבור Enterprise עבור מערכות של 32 סיביות

לחץ כדי להפעיל

עדכון אבטחה

עדכן ערוצים

לא

Microsoft Office

יישומי Microsoft 365 עבור Enterprise עבור מערכות של 64 סיביות

לחץ כדי להפעיל

עדכון אבטחה

עדכן ערוצים

לא

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 RT Service Pack 1

5002128

עדכון אבטחה

5002128 - excel2013-kb5002128-fullfile-RT

אולי

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (מהדורות 32 סיביות)

5002128

עדכון אבטחה

excel2013-kb5002128-fullfile-x86-glb.exe

5002105

אולי

Microsoft Office

Microsoft Excel 2013 Service Pack 1 (מהדורות 64 סיביות)

5002128

עדכון אבטחה

excel2013-kb5002128-fullfile-x64-glb.exe

5002105

אולי

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (מהדורת 32 סיביות)

5002114

עדכון אבטחה

excel2016-kb5002114-fullfile-x86-glb.exe

5002098

אולי

Microsoft Office

Microsoft Excel 2016 (מהדורת 64 סיביות)

5002114

עדכון אבטחה

excel2016-kb5002114-fullfile-x64-glb.exe

5002098

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

4462205

עדכון אבטחה

stslist2013-kb4462205-fullfile-RT

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

5002064

עדכון אבטחה

graph2013-kb5002064-fullfile-RT

5001985

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

5002119

עדכון אבטחה

5002119 - mso2013-kb5002119-fullfile-RT

5002101

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office 2013 RT Service Pack 1

5002124

עדכון אבטחה

ace2013-kb5002124-fullfile-RT

5002104

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office Service Pack 1 2013 (מהדורות 32 סיביות)

4462205

עדכון אבטחה

stslist2013-kb4462205-fullfile-x86-glb.exe

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office Service Pack 1 2013 (מהדורות 32 סיביות)

5002064

עדכון אבטחה

graph2013-kb5002064-fullfile-x86-glb.exe

5001985

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office Service Pack 1 2013 (מהדורות 32 סיביות)

5002119

עדכון אבטחה

mso2013-kb5002119-fullfile-x86-glb.exe

5002101

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office Service Pack 1 2013 (מהדורות 32 סיביות)

5002124

עדכון אבטחה

ace2013-kb5002124-fullfile-x86-glb.exe

5002104

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office Service Pack 1 2013 (מהדורות 64 סיביות)

4462205

עדכון אבטחה

stslist2013-kb4462205-fullfile-x64-glb.exe

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office Service Pack 1 2013 (מהדורות 64 סיביות)

5002064

עדכון אבטחה

graph2013-kb5002064-fullfile-x64-glb.exe

5001985

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office Service Pack 1 2013 (מהדורות 64 סיביות)

5002119

עדכון אבטחה

mso2013-kb5002119-fullfile-x64-glb.exe

5002101

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office Service Pack 1 2013 (מהדורות 64 סיביות)

5002124

עדכון אבטחה

ace2013-kb5002124-fullfile-x64-glb.exe

5002104

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (מהדורת 32 סיביות)

5002052

עדכון אבטחה

stslist2016-kb5002052-fullfile-x86-glb.exe

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (מהדורת 32 סיביות)

5002060

עדכון אבטחה

graph2016-kb5002060-fullfile-x86-glb.exe

5001982

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (מהדורת 32 סיביות)

5002115

עדכון אבטחה

ace2016-kb5002115-fullfile-x86-glb.exe

5002099

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (מהדורת 32 סיביות)

5002116

עדכון אבטחה

mso2016-kb5002116-fullfile-x86-glb.exe

5002033

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (מהדורת 64 סיביות)

5002052

עדכון אבטחה

stslist2016-kb5002052-fullfile-x64-glb.exe

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (מהדורת 64 סיביות)

5002060

עדכון אבטחה

graph2016-kb5002060-fullfile-x64-glb.exe

5001982

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (מהדורת 64 סיביות)

5002115

עדכון אבטחה

ace2016-kb5002115-fullfile-x64-glb.exe

5002099

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office 2016 (מהדורת 64 סיביות)

5002116

עדכון אבטחה

mso2016-kb5002116-fullfile-x64-glb.exe

5002033

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 עבור מהדורות 32 סיביות

לחץ כדי להפעיל

עדכון אבטחה

עדכן ערוצים

לא

Microsoft Office

Microsoft Office 2019 עבור מהדורות 64 סיביות

לחץ כדי להפעיל

עדכון אבטחה

עדכן ערוצים

לא

Microsoft Office

Microsoft Office LTSC 2021 עבור מהדורות 32 סיביות

לחץ כדי להפעיל

עדכון אבטחה

עדכון ערוצים LTSC 2021

לא

Microsoft Office

Microsoft Office LTSC 2021 עבור מהדורות 64 סיביות

לחץ כדי להפעיל

עדכון אבטחה

עדכון ערוצים LTSC 2021

לא

Microsoft Office

Microsoft Office Online Server

5002107

עדכון אבטחה

wacserver2019-kb5002107-fullfile-x64-glb.exe

5002097

אולי

Microsoft Office

Microsoft Office Web Apps Server 2013 Service Pack 1

5002122

עדכון אבטחה

wacserver2013-kb5002122-fullfile-x64-glb.exe

5002103

אולי

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1

5001995

עדכון אבטחה

acsrvloc2013-kb5001995-fullfile-x64-glb.exe

4011599

אולי

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2013 Service Pack 1

5002102

עדכון אבטחה

xlsrvloc2013-kb5002102-fullfile-x64-glb.exe

5002063

אולי

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

5002113

עדכון אבטחה

sts2016-kb5002113-fullfile-x64-glb.exe

5002055

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Enterprise Server 2016

5002118

עדכון אבטחה

wssloc2016-kb5002118-fullfile-x64-glb.exe

5002059

אולי

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1

5002127

עדכון אבטחה

sts2013-kb5002127-fullfile-x64-glb.exe

5002071

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Foundation 2013 Service Pack 1

5002129

עדכון אבטחה

wssloc2013-kb5002129-fullfile-x64-glb.exe

5002015

אולי

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2019

5002108

עדכון אבטחה

wssloc2019-kb5002108-fullfile-x64-glb.exe

5002061

אולי

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server 2019

5002109

עדכון אבטחה

sts2019-kb5002109-fullfile-x64-glb.exe

5002054

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft SharePoint Server Subscription Edition

5002111

עדכון אבטחה

sts-subscription-kb5002111-fullfile-x64-glb.exe

אולי

כן

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (מהדורת 32 סיביות)

5002057

עדכון אבטחה

word2016-kb5002057-fullfile-x86-glb.exe

5002004

אולי

Microsoft Office

Microsoft Word 2016 (מהדורת 64 סיביות)

5002057

עדכון אבטחה

word2016-kb5002057-fullfile-x64-glb.exe

5002004

אולי

Microsoft Office

SharePoint שפה של Server Subscription Edition

5002110

עדכון אבטחה

wssloc-subscription-kb5002110-fullfile-x64-glb.exe

5002047

אולי

משפחת המוצרים

מוצר

מותקן ב-

KBNumber

סוג חבילה

שם חבילה

התכתבות

אתחול מחדש

בעיות ידועות

Windows

לקוח שולחן עבודה מרוחק עבור Windows שולחן עבודה

הערות המוצר

עדכון אבטחה

לקוח שולחן עבודה מרוחק - גירסה 1.2.2xxx

אולי

Windows

Windows 10 עבור מערכות של 32 סיביות

5009585

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5009585-x86.msu

5008230

כן

Windows

Windows 10 עבור מערכות מבוססות x64

5009585

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5009585-x64.msu

5008230

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות של 32 סיביות

5009546

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5009546-x86.msu

5008207

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1607 עבור מערכות מבוססות x64

5009546

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5009546-x64.msu

5008207

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות של 32 סיביות

5009557

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5009557-x86.msu

5008218

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות ARM64

5009557

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5009557-arm64.msu

5008218

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1809 עבור מערכות מבוססות x64

5009557

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5009557-x64.msu

5008210

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות של 32 סיביות

5009545

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5009545-x86.msu

5008206

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות מבוססות ARM64

5009545

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5009545-arm64.msu

5008206

כן

Windows

Windows 10 גירסה 1909 עבור מערכות מבוססות x64

5009545

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5009545-x64.msu

5008206

כן

Windows

Windows 10 גירסה 20H2 עבור מערכות של 32 סיביות

5009543

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5009543-x86.msu

5008212

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 20H2 עבור מערכות מבוססות ARM64

5009543

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5009543-arm64.msu

5008212

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 20H2 עבור מערכות מבוססות x64

5009543

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5009543-x64.msu

5008212

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 21H1 עבור מערכות של 32 סיביות

5009543

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5009543-x86.msu

5008212

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 21H1 עבור מערכות מבוססות ARM64

5009543

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5009543-arm64.msu

5008212

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 21H1 עבור מערכות מבוססות x64

5009543

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5009543-x64.msu

5008212

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 21H2 עבור מערכות של 32 סיביות

5009543

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5009543-x86.msu

5008212

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 21H2 עבור מערכות מבוססות ARM64

5009543

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5009543-arm64.msu

5008212

כן

כן

Windows

Windows 10 גירסה 21H2 עבור מערכות מבוססות x64

5009543

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5009543-x64.msu

5008212

כן

כן

Windows

Windows 11 עבור מערכות מבוססות ARM64

5009566

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5009566-arm64.msu

5008215

כן

כן

Windows

Windows 11 עבור מערכות מבוססות x64

5009566

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5009566-x64.msu

5008215

כן

כן

Windows

Windows 8.1 עבור מערכות של 32 סיביות

5009595

אבטחה בלבד

Windows8.1-KB5009595-x86.msu

כן

כן

Windows

Windows 8.1 עבור מערכות של 32 סיביות

5009624

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5009624-x86.msu

5008263

כן

כן

Windows

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

5009595

אבטחה בלבד

Windows8.1-KB5009595-x64.msu

כן

כן

Windows

Windows 8.1 עבור מערכות מבוססות x64

5009624

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5009624-x64.msu

5008263

כן

כן

Windows

Windows RT 8.1

5009624

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5009624-arm.msu

כן

כן

Windows

Windows Server 2012

5009586

אוסף עדכונים חודשי

Windows8-RT-KB5009586-x64.msu

5008277

כן

כן

Windows

Windows Server 2012

5009619

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB5009619-x64.msu

כן

כן

Windows

Windows Server 2012 (התקנת Server Core)

5009586

אוסף עדכונים חודשי

Windows8-RT-KB5009586-x64.msu

5008277

כן

כן

Windows

Windows Server 2012 (התקנת Server Core)

5009619

אבטחה בלבד

Windows8-RT-KB5009619-x64.msu

כן

כן

Windows

Windows Server 2012 R2

5009595

אבטחה בלבד

Windows8.1-KB5009595-x64.msu

כן

כן

Windows

Windows Server 2012 R2

5009624

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5009624-x64.msu

5008263

כן

כן

Windows

Windows Server 2012 R2 (התקנת Server Core)

5009595

אבטחה בלבד

Windows8.1-KB5009595-x64.msu

כן

כן

Windows

Windows Server 2012 R2 (התקנת Server Core)

5009624

אוסף עדכונים חודשי

Windows8.1-KB5009624-x64.msu

5008263

כן

כן

Windows

Windows Server 2016

5009546

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5009546-x64.msu

5008207

כן

כן

Windows

Windows Server 2016 (התקנת Server Core)

5009546

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5009546-x64.msu

5008207

כן

כן

Windows

Windows Server 2019

5009557

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5009557-x64.msu

5008210

כן

כן

Windows

Windows Server 2019 (התקנת Server Core)

5009557

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5009557-x64.msu

5008210

כן

כן

Windows

Windows Server 2022

5009555

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5009555-x64.msu

5008223

כן

כן

Windows

Windows Server 2022 (התקנת Server Core)

5009555

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5009555-x64.msu

5008223

כן

כן

Windows

Windows Server, גירסה 20H2 (התקנת ליבה של שרת)

5009543

עדכון אבטחה

Windows10.0-KB5009543-x64.msu

5008212

כן

כן

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×