דלג לתוכן הראשי
היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

מאמר זה מיועד לאנשים המעוניינים לשלוט במחשב שלהם ולחבר טקסט על ידי שימוש בקולם באמצעות Windows. המאמר הזה מהווה חלק מהתמיכה בנגישות עבור ערכת התוכן של Windows שבה תוכל למצוא מידע נוסף על Windows תכונות נגישות. לקבלת עזרה כללית, בקר בדף הבית של התמיכה של Microsoft.

גישה קולית היא תכונה ב- Windows 11 המאפשרת לכולם לשלוט במחשב שלהם ולערוך טקסט באמצעות הקול שלהם בלבד וללא חיבור לאינטרנט. לדוגמה, באפשרותך לפתוח אפליקציות ולעבור בין אפליקציות, לגלוש באינטרנט ולקרוא ולחבר דואר אלקטרוני באמצעות קולך. לקבלת מידע נוסף, עבור אלהשתמש בגישה קולית כדי לשלוט במחשב ובמחבר טקסט באמצעות הקול שלך.

גישה קולית זמינה ב- Windows 11, גירסה 22H2 ואילך. לקבלת מידע נוסף בנושא תכונות חדשות של Windows 11 22H2 וכיצד לקבל את העדכון, ראה מה חדש בעדכונים האחרונים של Windows. אינך בטוח איזו גירסה של Windows יש לך? ראה: חיפוש גירסת Windows.

שפות זמינות

בחר מהרשימה למטה כדי לראות פקודות זמינות בכל אחת מהשפות הנתמכות.

ניהול הגישה הקולית והמיקרופון

לביצוע פעולה זו

אמור זאת

התחלת האזנה של הגישה הקולית.

"גישה קולית להתעורר“
"בטל השתקה"

העברת הגישה הקולית למצב שינה.

"גישה קולית לעבור למצב שינה"
"השתק"

כיבוי המיקרופון לגישה קולית.

"כבה את המיקרופון"

סגירת הגישה הקולית.

"כבה את הגישה הקולית
"עצור את הגישה הקולית"
"סגור את הגישה הקולית"
"צא מהגישה הקולית"
"יציאה מהגישה הקולית"

גלה באיזו פקודה להשתמש.

"מה אפשר לומר"
"הצג את כל הפקודות"
"הצג רשימת פקודות"
"הצג פקודות"

גישה לתפריט ההגדרות של הגישה הקולית.

"פתח את הגדרות הגישה הקולית"

גישה לתפריט העזרה של הגישה הקולית.

"פתח את העזרה של הגישה הקולית"

גישה להדרכה של הגישה הקולית.

"פתח את המדריך של הגישה הקולית"

מעבר למצב פקודות בלבד.

"מצב פקודות"
"עבור למצב פקודות"

מעבר למצב הכתבה בלבד.

"מצב הכתבה"
"עבור למצב הכתבה"

מעבר למצב ברירת מחדל (פקודות והכתבות).

"מצב ברירת המחדל"
"עבור למצב ברירת המחדל"

אינטראקציה עם אפליקציות

לביצוע פעולה זו

אמור זאת

פתיחת אפליקציה חדשה.

"פתח את <שם האפליקציה>"
"הפעל את <שם האפליקציה>"
"הצג את <שם האפליקציה>"

סגירת אפליקציה פתוחה.

"סגור את <שם האפליקציה>"
"סגור חלון"
"צא מ-<שם האפליקציה>"
"יציאה מ-<שם האפליקציה>"

מעבר לאפליקציה קיימת.

"עבור ל-<שם האפליקציה>"
"עבור אל <שם האפליקציה>"

מזעור חלון.

"מזער חלון"
"מזער את <שם האפליקציה>"

הגדלת חלון.

"הגדל חלון"
"הגדל את <שם האפליקציה>"

שחזור חלון.

"שחזר חלון"
"שחזר את <שם האפליקציה>"

פתיחת מחליף המשימות.

"הצג את מחליף המשימות"
"הצג רשימה של כל החלונות"
"הצג את כל החלונות"

מעבר לשולחן העבודה.

"עבור לשולחן העבודה"
"עבור למסך הבית"
"מזער את כל החלונות"

חיפוש בדפדפן, כאשר "מנוע חיפוש" יכול להיות Bing, Google או YouTube, ו-"x" הוא מה שברצונך לחפש.

"חפש את <x> ב-<מנוע חיפוש>"

הצמדת חלון לכיוון מסוים, כאשר "כיוון" יכול להיות שמאלה, ימינה, שמאלה למעלה, ימינה למעלה, שמאלה למטה או ימינה למטה.

"הצמד חלון <כיוון>"
"הצמד את החלון <כיוון>"

אינטראקציה עם פקדים

לביצוע פעולה זו

אמור זאת

בחירת פריט.

"לחץ על <שם הפריט>"
"הקש על <שם הפריט>"

לחיצה פעמיים על פריט.

"לחץ פעמיים על <שם הפריט>"
לחץ פעמיים על העכבר"

התמקדות בפריט.

"עבור אל <שם הפריט>"
"התמקד ב-<שם הפריט>"

הרחבת רשימה.

"הרחב את <שם הפריט>"

מעבר בין מצבים.

"החלף את המצב של <שם הפריט>"
"הפוך את המצב של <שם הפריט>"

גלילה לכיוון מסוים.

"גלול <כיוון>"

התחל לגלול לכיוון מסוים.

"התחל לגלול <כיוון>"

הפסקת גלילה.

"הפסק גלילה"
"עצור"

הזזת מחוון בכיוון מסוים למרחק מסוים, כאשר "כיוון" יכול להיות למעלה, למטה, שמאלה או ימינה וה"ערך" הוא המרחק.

"הזז את המחוון <כיוון> <ערך> פעמים"

אינטראקציה עם שכבות-על

לביצוע פעולה זו

אמור זאת

הצגת שכבות-על של מספרים על המסך.

"הצג מספרים"
"הצג מספרים בכל מקום"

הצגת שכבות-על של מספרים באפליקציה שבה אתה עובד.

"הצג מספרים כאן"

הצגת שכבות-על של מספרים באפליקציה או בחלון מסוימים.

"הצג מספרים ב-<שם האפליקציה>"

הצגת מספר מעל שורת המשימות.

"הצג מספרים בשורת המשימות"

הסרת שכבות-על של מספרים.

"הסתר מספרים"
"ביטול"

בחירת פריט ממוספר.

"לחץ על <מספר>"
"<מספר>"

הצגת שכבת-על של רשת על המסך.

"הצג רשת"
"הצג רשת בכל מקום"
"הצג רשת בחלון"

הצגת שכבת-על של רשת בחלון שאתה עובד עליו.

"הצג רשת כאן"

הסרת שכבת-על של רשת.

"הסתר רשת"
"ביטול"

הסתעפות לתוך הרשת.

"<מספר>"

ביצוע הסתעפות של מספר שלבים בו זמנית לתוך הרשת.

"רשת העכבר <מספר> <מספר> <מספר> <מספר> <מספר>"

חזרה למצב הקודם של הרשת.

"בטל"
"בטל את זה"

סימון אובייקט לגרירה.

"סמן"
"סמן את <מספר>"

שחרור אובייקט מסומן במיקום מסוים.

"גרור"

שליטה בעכבר ובמקלדת

לביצוע פעולה זו

אמור זאת

ביצוע לחיצה שמאלית.

"לחץ על"
"הקש על"
"לחיצה שמאלית"

ביצוע לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני.

"לחץ עם לחצן העכבר הימני"

ביצוע לחיצה פעמיים.

"לחץ פעמיים"

ביצוע לחיצה משולשת.

"לחיצה משולשת"

הקשה על מקש.

"הקש על <מקש>"

הקשה על מקש מספר פעמים.

"הקש על <מקש> <מספר> פעמים"

הקשה על צירוף מקשים.

"הקש על <מקש1> <מקש2>..."
"לחץ על <מקש1> ועל <מקש2>..."

לחיצה והחזקה של מקש.

"לחץ והחזק את <מקש>"

שחרור מקש מוחזק.

"שחרר את <מקש>"
"שחרר"

הקשה על המקש Esc במקלדת כדי לסגור תפריטים נשלפים כגון תפריטים תלויי הקשר או תפריטים נפתחים.

"ביטול"

הקשה על המקש Backspace במקלדת כדי לתקן טעויות שבוצעו במהלך הכתבה.

"Backspace"

הקשה על המקש Enter במקלדת כדי לעבור לשורה חדשה בעת הכתבת טקסט.

"Enter"

הקשה על המקש Tab במקלדת כדי לנווט במהירות בין שדות בממשק המשתמש.

"Tab"

הקשה על המקש Delete במקלדת כדי לתקן טעויות שבוצעו במהלך הכתבה.

"מחק"

הזזת מצביע העכבר באופן רציף בכיוון שצוין, כאשר "כיוון" יכול להיות למעלה, למטה, שמאלה, ימינה, שמאלה למעלה, ימינה למעלה, שמאלה למטה או ימינה למטה.

"הזזת העכבר <כיוון>"

הזזת מצביע העכבר למרחק קבוע בכיוון מסוים, כאשר "כיוון" יכול להיות למעלה, למטה, שמאלה, ימינה, שמאלה למעלה, ימינה למעלה, שמאלה למטה או ימינה למטה.

"הזז את העכבר <מרחק> <כיוון>"

גרירת מצביע העכבר בכיוון הנתון, כאשר "כיוון" יכול להיות למעלה, למטה, שמאלה, ימינה, שמאלה למעלה, ימינה למעלה, שמאלה למטה או ימינה למטה.

"גרור את העכבר <כיוון>"

שינוי מהירות התנועה של מצביע העכבר למהירה יותר או איטית יותר.

"הזז מהר יותר"
"מהר יותר"
"הזז לאט יותר"
"לאט יותר"

עצירת הזזת מצביע העכבר.

"עצור"
"הפסק להזיז"

הכתבת טקסט

לביצוע פעולה זו

אמור זאת

הוספת טקסט בתיבת טקסט.

"<טקסט>"

הוספת פקודה של גישה קולית כטקסט בתיבת טקסט.

"הקלד <פקודת גישה קולית>"
"הכתב <פקודת גישה קולית>"

הוספת טקסט ליד הסמן והפיכת האות הראשונה של כל מילה לאות רישית.

"הפוך אות ראשונה בכל מילה לרישית ב-<טקסט>"

הוספת טקסט ליד הסמן ללא רווח לבן לפני הטקסט.

"הכנס ללא רווח לפני את <טקסט>"

פתיחת מקלדת המגע.

"הצג את מקלדת המגע"
"הצג את לוח המקשים"

סגירת מקלדת המגע.

"הסתר את מקלדת המגע"
"הסתר את לוח המקשים"

איות טקסט, אות אחר אות.

"איית"

איות הטקסט שנבחר או הטקסט האחרון שהוכתב, אות אחר אות.

"איית את זה"

תיקון הטקסט שנבחר או הטקסט האחרון שהוכתב.

"תקן את זה"

תיקון טקסט מסוים.

"תקן את <טקסט>"

בחירת טקסט

לביצוע פעולה זו

אמור זאת

בחירת הטקסט האחרון שהכתבת.

"בחר את זה"

בחירת כל הטקסט שבתיבת טקסט.

"בחר הכל"

בחירת טקסט מסוים בתיבת טקסט.

"בחר את <טקסט>"

בחירת טווח טקסט בתיבת טקסט.

"בחר מ-<טקסט 1> עד <טקסט 2>"
"בחר את <טקסט 1> עד <טקסט 2>"

בחירת המילה הקודמת או הבאה.

"בחר את המילה הקודמת"
"בחר את המילה האחרונה"
"בחר את המילה הבאה"

בחירת המספר הרצוי של המילים הקודמות או הבאות.

"בחר את <מספר> המילים הקודמות"
"בחר את <מספר> המילים האחרונות"
"בחר את <מספר> המילים הבאות"

בחירת התו הקודם או הבא.

"בחר את התו הקודם"
"בחר את התו האחרון"
"בחר את התו הבא"

בחירת המספר הרצוי של התווים הקודמים או הבאים.

"בחר את <מספר> התווים הקודמים"
"בחר <מספר> תווים אחורה"
"בחר את <מספר> התווים האחרונים"
"בחר את <מספר> התווים קדימה"
"בחר את <מספר> התווים הבאים"

בחירת השורה הקודמת.

"בחר את השורה הקודמת"
"בחר את השורה האחרונה"

בחירת המספר הרצוי של השורות הקודמות או הבאות.

"בחר את <מספר> השורות הקודמות"
"בחר את <מספר> השורות אחורה"
"בחר את <מספר> שורות האחרונות"
"בחר <מספר> השורות קדימה"
"בחר את <מספר> השורות הבאות"

בחירת הפיסקה הקודמת או הבאה.

"בחר את הפיסקה הקודמת"
"בחר את הפיסקה האחרונה"
"בחר את הפיסקה הבאה"

בחירת המספר הרצוי של הפיסקאות הקודמות או הבאות.

"בחר את <מספר> הפיסקאות הקודמות"
"בחר את <מספר> הפיסקאות האחרונות"
"בחר את <מספר> הפיסקאות הבאות"

בחירת המילה הנוכחית שבה נמצא סמן הטקסט.

"בחר מילה"
"בחר את המילה הזו"

בחירת השורה הנוכחית שבה נמצא סמן הטקסט.

"בחר שורה"
"בחר את השורה הזו"

בחירת הפיסקה הנוכחית שבה נמצא סמן הטקסט.

"בחר פיסקה"
"בחר את הפיסקה הזו"

ניקוי הטקסט שנבחר.

"בטל את הבחירה בזה"
"נקה בחירה"

עריכת טקסט

לביצוע פעולה זו

אמור זאת

מחיקת הטקסט שנבחר או הטקסט האחרון שהוכתב.

"מחק את זה"
"הסר את זה"
"נקה את זה"

מחיקת טקסט מסוים מתיבת טקסט.

"מחק את <טקסט>"

מחיקת כל הטקסט שבתיבת טקסט.

"מחק הכל"

מחיקת התו הקודם או הבא.

"מחק את התו הקודם"
"מחק את התו האחרון"
"מחק את התו הבא"

מחיקת המספר הרצוי של התווים הקודמים או הבאים.

"מחק את <מספר> התווים הקודמים"
"מחק את <מספר> התווים האחרונים"
"מחק את <מספר> התווים הבאים"

מחיקת המילה הקודמת או הבאה.

"מחק את המילה הקודמת"
"מחק את המילה האחרונה"
"מחק את המילה הבאה"

מחיקת המספר הרצוי של המילים הקודמות או הבאות.

"מחק את <מספר> המילים הקודמות"
"מחק את <מספר> המילים האחרונות"
"מחק את <מספר> המילים הבאות"

מחיקת השורה הקודמת.

"מחק את השורה הקודמת"
"מחק את השורה האחרונה"

מחיקת המספר הרצוי של השורות הקודמות או הבאות.

"מחק את <מספר> השורות הקודמות"
"מחק את <מספר> השורות האחרונות"
"מחק את <מספר> השורות הבאות"

מחיקת הפיסקה הקודמת או הבאה.

"מחק את הפיסקה הקודמת"
"מחק את הפיסקה האחרונה"
"מחק את הפיסקה הבאה"

מחיקת המספר הרצוי של הפיסקאות הקודמות או הבאות.

"מחק את <מספר> הפיסקאות הקודמות"
"מחק את <מספר> הפיסקאות האחרונות"
"מחק את <מספר> הפיסקאות הבאות"

מחיקת המילה הנוכחית שבה נמצא סמן הטקסט.

"מחק מילה"
"מחק מילה זו"

מחיקת השורה הנוכחית שבה נמצא סמן הטקסט.

"מחק שורה"
"מחק שורה זו"

מחיקת הפיסקה הנוכחית שבה נמצא סמן הטקסט.

"מחק פיסקה"
"מחק פיסקה זו"

גזירת הטקסט שנבחר או הטקסט האחרון שהוכתב.

"גזור את זה"

גזירת המספר הרצוי של התווים הקודמים או הבאים.

"גזור את <מספר> התווים הקודמים"
"גזור את <מספר> התווים האחרונים"
"גזור את <מספר> התווים הבאים"

גזירת המילה הקודמת או הבאה.

"גזור את המילה הקודמת"
"גזור את המילה האחרונה"
"גזור את המילה הבאה"

גזירת המספר הרצוי של המילים הקודמות או הבאות.

"גזור את <מספר> המילים הקודמות"
"גזור את <מספר> המילים האחרונות"
"גזור את <מספר> המילים הבאות"

גזירת השורה הקודמת.

"גזור את השורה הקודמת"
"גזור את השורה אחרונה"

גזירת המספר הרצוי של השורות הקודמות או הבאות.

"גזור את <מספר> השורות הקודמות"
"גזור את <מספר> השורות האחרונות"
"גזור את <מספר> השורות הבאות"

גזירת הפיסקה הקודמת או הבאה.

"גזור את הפיסקה הקודמת"
"גזור את הפיסקה האחרונה"
"גזור את הפיסקה הבאה"

גזירת המספר הרצוי של הפיסקאות הקודמות או הבאות.

"גזור את <מספר> הפיסקאות הקודמות"
"גזור את <מספר> הפיסקאות האחרונות"
"גזור את <מספר> הפיסקאות הבאות"

העתקת הטקסט שנבחר או הטקסט האחרון שהוכתב.

"העתק את זה"

העתקת המספר הרצוי של התווים הקודמים או הבאים.

"העתק את <מספר> התווים הקודמים"
"העתק את <מספר> התווים האחרונים"
"העתק את <מספר> התווים הבאים"

העתקת המילה הקודמת או הבאה.

"העתק את המילה הקודמת"
"העתק את המילה האחרונה"
"העתק את המילה הבאה"

העתקת המספר הרצוי של המילים הקודמות או הבאות.

"העתק את <מספר> המילים הקודמות"
"העתק את <מספר> המילים האחרונות"
"העתק את <מספר> המילים הבאות"

העתקת השורה הקודמת.

"העתק את השורה הקודמת"
"העתק את השורה אחרונה"

העתקת המספר הרצוי של השורות הקודמות או הבאות.

"העתק את <מספר> השורות הקודמות"
"העתק את <מספר> השורות האחרונות"
"העתק את <מספר> השורות הבאות"

העתקת הפיסקה הקודמת או הבאה.

"העתק את הפיסקה הקודמת"
"העתק את הפיסקה האחרונה"
"העתק את הפיסקה הבאה"

העתקת המספר הרצוי של הפיסקאות הקודמות או הבאות.

"העתק את <מספר> הפיסקאות הקודמות"
"העתק את <מספר> הפיסקאות האחרונות"
"העתק את <מספר> הפיסקאות הבאות"

הדבקת טקסט בתיבת טקסט.

"הדבק"
"הדבק כאן"
"הדבק את זה"

ביטול פעולה/החזרה למצב שלפני פעולה קודמת.

"בטל את זה"

ביצוע שוב/שחזור למצב שהיה לאחר פעולה שבוטלה בעבר.

"בצע את זה שוב"

הסרת כל הרווחים הלבנים מהטקסט שנבחר או מהטקסט האחרון שהוכתב. לדוגמה, אם בהכתבה האחרונה הכתבת את "Davis @outlook.com" וברצונך להסיר את כל הרווחים כדי לקבל את הפלט PeytonDavis@outlook.com.

"מחק רווחים"

הוספת טקסט ליד הסמן ללא רווח לבן לפני הטקסט. לדוגמה, אם הוספת לתיבת טקסט את הטקסט "Peyton" וברצונך להוסיף את הטקסט "Davis", אך ללא הוספת רווח לפני "Davis". הפלט יהיה "PeytonDavis".

"הכנס ללא רווח לפני את <טקסט>"

עיצוב טקסט

לביצוע פעולה זו

אמור זאת

החלת עיצוב מודגש על טקסט מסוים.

"הדגש את <טקסט>"
"החל הדגשה על <טקסט>"

החלת עיצוב נטוי על טקסט מסוים.

"הטה את <טקסט>"

הוספת קו תחתון לטקסט מסוים.

"הוסף קו תחתון ל-<טקסט>"

החלת עיצוב מודגש/נטוי או הוספת קו תחתון לטקסט שנבחר או לטקסט האחרון שהוכתב.

"הדגש את זה"
"הטה את זה"
"הוסף קו תחתון לזה"

הפיכת האות הראשונה במילה מסוימת לאות רישית.

"הפוך אות ראשונה לרישית ב-<מילה>"

הפיכת כל האותיות במילה מסוימת לאותיות רישיות.

"הפוך את האותיות לרישיות ב-<מילה>"
"כל האותיות רישיות ב-<מילה>"

הוספת טקסט ליד הסמן והפיכת האות הראשונה של כל מילה לאות רישית.

"הפוך אות ראשונה בכל מילה לרישית ב-<טקסט>"

הפיכת כל האותיות במילה מסוימת לאותיות קטנות.

"שנה רישיות לקטנות ב-<מילה>"
"הפוך רישיות לקטנות ב-<מילה>"

כתיבת הטקסט שנבחר או הטקסט האחרון שהוכתב עם אות ראשונה רישית בכל מילה, כולו באותיות רישיות או כולו באותיות קטנות.

"אות ראשונה רישית"
"אות ראשונה לרישית"
"הכל באותיות רישיות"
"שנה כל אות ראשונה לרישית"
"הכל באותיות קטנות"
"ללא אות ראשונה רישית"

ביצוע אחת מהפעולות הבאות על מספר המילים הקודמות או הבאות שצוין: הדגש, הטה, הוסף קו תחתון, כתוב עם אות ראשונה רישית בכל מילה, כתוב הכל באותיות רישיות או כתוב הכל באותיות קטנות.

"<פעולה> את <מספר> המילים הקודמות"
"<פעולה> את <מספר> המילים האחרונות"
"<פעולה> את <מספר> המילים הבאות"

ביצוע אחת מהפעולות הבאות על מספר השורות הקודמות או הבאות שצוין: הדגש, הטה, הוסף קו תחתון, כתוב עם אות ראשונה רישית בכל מילה, כתוב הכל באותיות רישיות או כתוב הכל באותיות קטנות.

"<פעולה> את <מספר> השורות הקודמות"
"<פעולה> את <מספר> השורות האחרונות"
"<פעולה> את <מספר> השורות הבאות"

ביצוע אחת מהפעולות הבאות על מספר הפיסקאות הקודמות או הבאות שצוין: הדגש, הטה, הוסף קו תחתון, כתוב עם אות ראשונה רישית בכל מילה, כתוב הכל באותיות רישיות או כתוב הכל באותיות קטנות.

"<פעולה> את <מספר> הפיסקאות הקודמות"
"<פעולה> את <מספר> הפיסקאות האחרונות"
"<פעולה> את <מספר> הפיסקאות הבאות"

ביצוע אחת מהפעולות הבאות על מספר התווים הקודמים או הבאים שצוין: הדגש, הטה, הוסף קו תחתון, כתוב עם אות ראשונה רישית בכל מילה, כתוב הכל באותיות רישיות או כתוב הכל באותיות קטנות.

"<פעולה> את <מספר> התווים הקודמים"
"<פעולה> את <מספר> התווים האחרונים"
"<פעולה> את <מספר> התווים הבאים"

ניווט בטקסט

לביצוע פעולה זו

אמור זאת

הוספת שורה חדשה והצבת הסמן בתחילת השורה החדשה.

"שורה חדשה"

הוספת פיסקה חדשה והצבת הסמן בתחילת הפיסקה החדשה.

"פיסקה חדשה"

הצבת הסמן לפני או אחרי טקסט מסוים.

"העבר לפני <טקסט>"
"העבר אחרי <טקסט>"
"הכנס לפני <טקסט>"
"הכנס אחרי <טקסט>"

הצבת הסמן בהתחלה או בסוף של תיבת טקסט או מסמך.

"עבור למעלה"
"עבור לתחתית"
"עבור לסוף"
"עבור להתחלת המסמך"
"עבור לתחילת המסמך"
"עבור לסוף המסמך"
"העבר למעלה"
"העבר לתחתית"
"העבר לסוף"
"העבר להתחלת המסמך"
"העבר לתחילת המסמך"
"העבר לסוף המסמך"
"העבר לתחתית"

הצבת הסמן בהתחלה או בסוף של מילה.

"עבור לתחילת המילה"
"עבור להתחלת המילה"
"העבר להתחלת המילה"
"העבר לתחילת המילה"
"עבור לסוף המילה"
"העבר לסוף המילה"

הצבת הסמן בהתחלה או בסוף של שורה.

"עבור לתחילת השורה"
"עבור להתחלת השורה"
"העבר להתחלת השורה"
"העבר לתחילת השורה"
"עבור לסוף השורה"
"העבר לסוף השורה"

הצבת הסמן בהתחלה או בסוף של פיסקה.

"עבור לתחילת הפיסקה"
"עבור להתחלת הפיסקה"
"העבר להתחלת הפיסקה"
"העבר לתחילת הפיסקה"
"עבור לסוף הפיסקה"
"העבר לסוף הפיסקה"

העברת הסמן מספר הפעמים הרצוי שמאלה, ימינה, למעלה או למטה.

"העבר <כיוון> <מספר> פעמים
"עבור <כיוון> <מספר> פעמים"

העברת הסמן מספר התווים הרצוי שמאלה או ימינה.

"עבור <מספר> תווים שמאלה"
"זוז <מספר> תווים ימינה"
"זוז <מספר> תווים קדימה"
"עבור <מספר> תווים שמאלה"
"עבור <מספר> תווים ימינה"

העברת הסמן מספר המילים הרצוי שמאלה או ימינה.

עבור <מספר> מילים שמאלה"
"עבור <מספר> מילים ימינה"
"זוז <מספר> מילים שמאלה"
"זוז <מספר> מילים ימינה"

העברת הסמן מספר השורות הרצוי למעלה או למטה.

"עבור <מספר> שורות למעלה"
"עבור <מספר> שורות למטה"
"זוז <מספר> שורות למעלה"
"זוז <מספר> שורות למטה"
"חזור <מספר> שורות אחורה"

העברת הסמן מספר הפיסקאות הרצוי למעלה או למטה.

"עבור <מספר> פיסקאות למעלה"
"עבור <מספר> פיסקאות למטה"
"זוז <מספר> פיסקאות למעלה"
"זוז <מספר> פיסקאות למטה"

הצבת הסמן בהתחלה או בסוף של הטקסט שנבחר וניקוי הבחירה.

"העבר לתחילת הבחירה"
"העבר לסוף הבחירה"
"עבור לתחילת הבחירה"
"עבור לסוף הבחירה"

הכתבת סימני פיסוק

כדי להוסיף את זה

אמור זאת

.

"נקודה"
"עצירה מלאה"

,

"פסיק"

?

"סימן שאלה"

!

"סימן קריאה"
"סימן קריאה"

's

"אפוסטרוף/גרש"

:

"נקודתיים"

;

"נקודה-פסיק"

" "

"פתח גרשיים"
"סגור גרשיים"

-

"מקף"

...

"שלוש נקודות"
"נקודה נקודה נקודה"

' '

"התחל גרש בודד"
"פתח גרש בודד"
"סיים גרש בודד"
"סגור גרש בודד"

( )

"סוגריים שמאליים"
"פתח סוגריים"
"סוגריים ימניים"
"סגור סוגריים"

[ ]

"פתח סוגריים מרובעים"
"סגור סוגריים מרובעים"

{ }

"סוגר מסולסל שמאלי"
"פתח סוגר מסולסל"
"סוגר מסולסל ימני"
"סגור סוגר מסולסל"

הכתבת סימנים

כדי להוסיף את זה

אמור זאת

*

"כוכבית"

\

"קו נטוי הפוך"

/

"קו נטוי קדימה"

|

"פס אנכי"
"תו צינור"

_

"קו תחתון"

"סימן פיסקה"
"סימון פיסקה"

§

"סימן מקטע"

&

"אמפרסנד"
"סימן 'ו-'"

@

"סימן שטרודל/כרוכית"

©

"סימן זכויות יוצרים"

®

"סימן רשום"

°

"סימן מעלות"

%

"סימן אחוזים"

#

"סימן מספר"
"סימן סולמית"

+

"סימן חיבור"

-

"סימן חיסור"

×

"סימן כפל"

÷

"סימן חילוק"

=

"סימן שוויון"

< >

"סימן קטן מ-"
"סימן גדול מ- "

$

"סימן דולר"

£

"סימן לירה שטרלינג"

"סימן אירו"

¥

"סימן ין יפני"

Administrar el acceso de voz y el micrófono

Para ello

Di esto

Indica al acceso por voz que es hora de escuchar.

“Activar acceso por voz"
“Desactivar silencio”

Pone en modo de reposo el acceso por voz. Deberás activarlo nuevamente para usarlo.

“Desactivar acceso por voz"
“Silenciar”

Apaga el micrófono del acceso por voz. Para volver a encenderlo, mantén presionado el botón del micrófono.

“Apagar micrófono"

Cierra el acceso por voz. Vuelve a abrirlo desde Inicio o Configuración para usarlo nuevamente.

“Cerrar acceso por voz"
“Salir de acceso por voz”
“Detener acceso por voz”
“Desactivar acceso por voz”
“Salir de acceso por voz”

Abre una lista de todos los comandos de acceso por voz que te ayudarán a realizar diferentes tareas.

“¿Qué puedo decir?"
“Mostrar comandos”
“Mostrar todos los comandos”
“Mostrar lista de comandos”

Accede a la configuración de acceso por voz en la esquina superior derecha de la barra de acceso por voz.

“Abrir configuración de acceso por voz"

Accede a la ayuda de acceso por voz en la esquina superior derecha de la barra de acceso por voz.

“Abrir ayuda de acceso por voz"

Abre la guía interactiva de acceso por voz para practicar con diferentes comandos de voz.

“Abrir guía de acceso por voz"

Cambia al modo solo comandos. No podrás dictar texto, solo podrás dar comandos.

“Modo de comandos"
“Cambiar a modo de comandos”

Cambia al modo de dictado. Solo podrás dictar texto, no dar comandos.

“Modo de dictado"
“Cambiar a modo de dictado”

A menos que hagas cambios, este es el modo que el acceso por voz aplica automáticamente. Puedes usar comandos y dictar texto (en campos editables).

“Modo predeterminado"
“Cambiar a modo predeterminado”

Interactuar con aplicaciones

Para ello

Di esto

Abre una aplicación en tu PC. Si Voice Access no puede encontrar la aplicación que deseas abrir, buscará automáticamente el nombre de la aplicación en la barra de búsqueda de Windows.

“Abrir <nombre de la aplicación>"
“Mostrar <nombre de la aplicación>”
“Iniciar <nombre de la aplicación>”

Cierra una aplicación abierta utilizando el nombre de la aplicación.

“Cerrar <nombre de la aplicación>"
“Salir de <nombre de la aplicación>”
“Cerrar esta ventana”
“Cerrar ventana”
“Salir de <nombre de la aplicación>”

Cambia a otra aplicación abierta. Si hay varias ventanas abiertas, tendrás la opción de elegir la ventana exacta que deseas.

“Cambiar a <nombre de la aplicación>"
“Ir a <nombre de la aplicación>”

Minimiza una ventana de aplicación específica.

“Minimizar <nombre de la aplicación>"
“Ocultar <nombre de la aplicación>”

Minimiza la ventana de la aplicación en la que estás trabajando.

“Minimizar ventana"
“Ocultar esta”
“Minimizar la ventana”
“Ocultar esta ventana”
“Minimizar esta”
“Ocultar la ventana”
“Minimizar esta ventana”

Maximiza una ventana de aplicación específica.

“Maximizar <nombre de la aplicación>"

Maximiza la ventana de la aplicación en la que estás trabajando.

“Maximizar ventana"
“Maximizar la ventana”
“Maximizar esta”
“Maximizar esta ventana”

Devuelve la ventana de la aplicación que mencionaste a su estado anterior.

“Restaurar <nombre de la aplicación>"

Devuelve la ventana de la aplicación que estás usando a su estado anterior.

“Restaurar ventana"
“Restaurar la ventana”
“Restaurar esa”
“Restaurar ventana”

Activa un desplazamiento de rueda de ratón único en la dirección que le indiques.

“Desplazar <dirección de desplazamiento>"

Realiza un desplazamiento continuo en la dirección que le indiques. La acción de desplazamiento se detiene con el comando”Detener el desplazamiento".

“Iniciar desplazamiento <dirección de desplazamiento>"

Detiene una acción de desplazamiento continuo.

“Detener el desplazamiento"
“Cancelar”
“Detener”

Desplázate a los bordes lejanos de la ventana.

“Desplazar a <punto>"

Abre el cambiador de tareas.

“Mostrar cambiador de tareas"
“Listar todas las ventanas”
“Mostrar cambiador de tareas”
“Mostrar todas las ventanas”

Vuelve a enfocar el escritorio.

“Ir al escritorio"
“Ir a inicio”
“Ir al escritorio”
“Minimizar todas las ventanas”

Utiliza tu navegador para buscar.

“Buscar en <motor de búsqueda> <x>"
“Buscar en <motor de búsqueda> <x>”

Ajusta la ventana en la dirección que le indiques.

“Ajustar ventana a <dirección>"
“Ajustar la ventana a <dirección>”
“Ajustar ventana a <dirección>”

Interactuar con controles

Para ello

Di esto

Realiza un clic izquierdo en un elemento de tu pantalla.

“Hacer clic en <nombre del elemento>"
“Tocar <nombre del elemento>”

Realiza un doble clic en un elemento de tu pantalla.

“Hacer doble clic en <nombre del elemento>"

Mueve el ratón a un elemento específico en la pantalla.

“Mover a <nombre del elemento>"

Cierra cualquier menú o mensaje emergente.

“Descartar"

Seleccionar una casilla de verificación específica.

“Marcar <nombre del elemento>"

Deseleccionar una casilla de verificación específica.

“Desmarcar <nombre del elemento>"

Expandir cualquier elemento de menú.

“Expandir <nombre del elemento>"

Encender o apagar un elemento utilizando el interruptor proporcionado.

“Alternar <nombre del elemento>"

Mover un control deslizante en la dirección que indiques una distancia específica.

“Mover control deslizante <dirección> <distancia> veces"

Interactuar con superposiciones

Para ello

Di esto

Aparecerán números en todos los elementos interactivos de tu pantalla. Luego, di estos números para interactuar con elementos específicos.

“Mostrar números"
“Mostrar números en todas partes”

Aparecerán números en todos los elementos interactivos de la aplicación que estás utilizando. Luego, di estos números para interactuar con elementos específicos.

“Mostrar números aquí"

Aparecerán números en todos los elementos interactivos de la aplicación que mencionaste.

“Mostrar números en <nombre de la aplicación>"

Aparecerán números en todos los elementos interactivos de la barra de tareas.

“Mostrar números en la barra de tareas"

Elimina las etiquetas numeradas de la pantalla.

“Ocultar números"
“Descartar”
“Cancelar”

Elimina las etiquetas numeradas de la pantalla.Cancelar se puede utilizar para descartar tanto las superposiciones numéricas como las superposiciones de cuadrícula.

“Cancelar"
“Ocultar números”
“Descartar”

Haz clic en el elemento numerado.

“Hacer clic en <número>"
“<número>”

En el caso de superposiciones numéricas, esta orden hará clic en el elemento numerado. En el caso de la superposición de cuadrícula, utiliza el número en la cuadrícula para guiar el puntero del ratón a esa ubicación. La superposición de cuadrícula se volverá a dibujar en ese punto en la ubicación del puntero del ratón.

“<número>"

Se dibuja una cuadrícula de 3x3 en tu pantalla. Puedes utilizar las coordenadas de la cuadrícula para mover el ratón en una dirección específica.

“Mostrar cuadrícula"
“Mostrar cuadrícula de ventana”
“Mostrar cuadrícula en todas partes”

Se dibuja una cuadrícula de 3x3 en la aplicación en la que estás trabajando. Puedes utilizar las coordenadas de la cuadrícula para mover el ratón en una dirección específica.

“Mostrar cuadrícula aquí"

Elimina la superposición de cuadrícula.

“Ocultar cuadrícula"
“Descartar”
“Cancelar”

Utiliza múltiples coordenadas de la cuadrícula en una orden para guiar el puntero en pantalla hasta la ubicación final. Puedes usar hasta 5 instrucciones a la vez.

“Cuadrícula de ratón <número> <número> <número> <número> <número>"

Vuelve al estado anterior de la cuadrícula.

“Deshacer"
“Deshacer eso”

Vuelve al estado anterior de la cuadrícula.

“Deshacer eso"
“Deshacer”

Marca el objeto que deseas arrastrar. Si no se especifica ningún número, el valor predeterminado es marcar el centro (5) de la cuadrícula. La cuadrícula se dibuja automáticamente cuando se marca un elemento y puedes usarla para navegar hasta donde deseas soltar el objeto.

“Marcar"

Marca el objeto que deseas arrastrar. La marca se realiza en el <número> del estado actual de la cuadrícula. La cuadrícula se dibuja automáticamente cuando se marca un elemento y puedes usarla para navegar hasta donde deseas soltar el objeto.

“Marcar <número>"

Arrastra un objeto previamente marcado a una nueva ubicación. El valor predeterminado es que el objeto se arrastre al centro del estado actual de la cuadrícula. Marca un objeto primero antes de usar esta orden.

“Arrastrar"

Controlar ratón y teclado

Para ello

Di esto

Realiza un clic izquierdo en la ubicación del puntero del ratón. Para hacer clic en un elemento específico en pantalla, usa el comando”clic <elemento>".

“Clic"
“Clic izquierdo”
“Tocar”

Realiza un clic derecho en la ubicación del puntero del ratón. Para hacer clic derecho en un elemento específico en pantalla, usa el comando”clic derecho <elemento>".

“Clic derecho"

Realiza un doble clic en la ubicación del puntero del ratón. Para hacer doble clic en un elemento en pantalla, usa el comando”Doble clic <elemento>".

“Doble clic"

Realiza un triple clic en la ubicación del puntero del ratón.

“Triple clic"

Pulsa una tecla o una combinación de teclas.

“Pulsar <tecla1> <tecla2>...."
“Pulsar <tecla1> y <tecla2>”
“Pulsar <tecla1>”
“Pulsar <tecla1> más <tecla2>”

Pulsa una tecla la cantidad de veces que digas.

“Pulsar <tecla> <cantidad> veces"

Pulsa y mantiene presionada una tecla. La tecla se libera cuando uses el comando”Soltar”o”Soltar <tecla>".

“Pulsar y mantener <tecla>"

Libera la tecla que está presionada.

“Soltar <tecla>"
“Soltar”

Mueve el puntero del ratón continuamente en la dirección que le indiques.

“Mover ratón <dirección>"

Mueve el puntero del ratón continuamente en la dirección que le indiques por una distancia específica.

“Mover ratón <dirección> <distancia>"

Arrastra tu ratón en una dirección específica.

“Arrastrar ratón <dirección>"

Aumenta o disminuye la velocidad del movimiento del puntero del ratón. Esto se puede aplicar mientras mueves o arrastras el puntero del ratón en una dirección específica.

“Mover <velocidad>"
“Más lento”
“Más rápido”

Detiene el movimiento del puntero del ratón.

“Detener movimiento"
“Detener”

Dictar texto

Para ello

Di esto

Dicta texto e inserta símbolos y caracteres especiales en un cuadro de texto.

“<texto>"

Dicta una palabra en un cuadro de texto. Esto se puede utilizar para cualquier combinación de texto, incluido el texto que podría ser interpretado por el acceso por voz como un comando.

“Dictar <texto>"
“Escribir <comando de voz>”

Mostrar teclado táctil

“Mostrar teclado táctil"
“Mostrar teclado”

Cuando hayas terminado de usar el teclado táctil, usa este comando para cerrarlo.

“Ocultar teclado táctil"
“Ocultar teclado”

Corrige palabras mal escritas. Este comando abrirá el teclado táctil.

“Deletrear eso"

Corrige una frase que está seleccionada o la última frase dictada. Este comando abrirá el teclado táctil.

“Corregir eso"

Corrige palabras mal escritas. Este comando abrirá el teclado táctil.

“Corregir <texto>"

Inserta texto en el cursor y pone en mayúscula la primera letra de cada palabra.

“Capitalizar <texto>"
“Mayúsculas <texto>”

Inserta texto en el cursor sin ningún espacio antes del texto.

“sin espacio <texto>"
“sin espacio <texto>”

Seleccionar texto

Para ello

Di esto

Selecciona el último texto que has dictado.

“Seleccionar eso"

Selecciona todo el texto en un cuadro de texto.

“Seleccionar todo"

Selecciona un fragmento específico de texto en un cuadro de texto.

“Seleccionar <texto>"

Selecciona todo el texto desde la primera frase que mencionas hasta la segunda frase que mencionas en un cuadro de texto.

“Seleccionar desde <texto1> hasta <texto2>"
“seleccionar <texto1> hasta <texto2>”

Selecciona la palabra actual en la posición del cursor de texto.

“Seleccionar palabra"
“Seleccionar esta palabra”

Selecciona la línea actual a partir de la posición del cursor de texto.

“Seleccionar línea"
“Seleccionar esta línea”

Selecciona el párrafo actual a partir de la posición del cursor de texto.

“Seleccionar párrafo"
“Seleccionar este párrafo”

Selecciona el carácter anterior a partir de la posición del cursor de texto.

“Seleccionar carácter anterior"
“Seleccionar último carácter”

Selecciona el carácter siguiente a partir de la posición del cursor de texto.

“Seleccionar carácter siguiente"

Selecciona la palabra anterior a partir de la posición del cursor de texto.

“Seleccionar palabra anterior"
“Seleccionar última palabra”

Selecciona la palabra siguiente a partir de la posición del cursor de texto.

“Seleccionar palabra siguiente"

Selecciona la línea anterior a partir de la posición del cursor de texto.

“Seleccionar línea anterior"
“Seleccionar última línea”

Selecciona la línea siguiente a partir de la posición del cursor de texto.

“Seleccionar línea siguiente"

Selecciona el párrafo anterior a partir de la posición del cursor de texto.

“Seleccionar párrafo anterior"
“Seleccionar último párrafo”

Selecciona el párrafo siguiente a partir de la posición del cursor de texto.

“Seleccionar párrafo siguiente"

Selecciona la cantidad de caracteres anteriores que le indiques, comenzando desde la posición del cursor de texto.

“Seleccionar <cantidad> caracteres anteriores"
“Seleccionar atrás <cantidad> caracteres”
“Seleccionar últimos <cantidad> caracteres”
“Seleccionar hacia atrás <cantidad> caracteres”

Selecciona la cantidad de caracteres siguientes que le indiques, comenzando desde la posición del cursor de texto.

“Seleccionar <cantidad> caracteres siguientes"
“Seleccionar adelante <cantidad> caracteres”

Selecciona la cantidad de palabras anteriores que le indiques, comenzando desde la posición del cursor de texto.

“Seleccionar <cantidad> palabras anteriores"
“Seleccionar atrás <cantidad> palabras”
“Seleccionar últimas <cantidad> palabras”
“Seleccionar hacia atrás <cantidad> palabras”

Selecciona la cantidad de palabras siguientes que le indiques, comenzando desde la posición del cursor de texto.

“Seleccionar <cantidad> palabras siguientes"
“Seleccionar adelante <cantidad> palabras”

Selecciona la cantidad de líneas anteriores que le indiques, comenzando desde la posición del cursor de texto.

“Seleccionar <cantidad> líneas anteriores"
“Seleccionar atrás <cantidad> líneas”
“Seleccionar últimas <cantidad> líneas”
“Seleccionar hacia atrás <cantidad> líneas”

Selecciona la cantidad de líneas siguientes que le indiques, comenzando desde la posición del cursor de texto.

“Seleccionar <cantidad> líneas siguientes"
“Seleccionar adelante <cantidad> líneas”

Selecciona la cantidad de párrafos anteriores que le indiques, comenzando desde la posición del cursor de texto.

“Seleccionar <cantidad> párrafos anteriores"
“Seleccionar atrás <cantidad> párrafos”
“Seleccionar últimos <cantidad> párrafos”
“Seleccionar hacia atrás <cantidad> párrafos”

Selecciona la cantidad de párrafos siguientes que le indiques, comenzando desde la posición del cursor de texto.

“Seleccionar <cantidad> párrafos siguientes"
“Seleccionar adelante <cantidad> párrafos”

Borra el texto seleccionado.

“Deseleccionar eso"
“Borrar selección”

Editar texto

Para ello

Di esto

Elimina el texto seleccionado o el último texto dictado.

“Eliminar eso"
“Tachar eso”
“Borrar eso”

Elimina una pieza específica de texto en un cuadro de texto.

“Eliminar <texto>"

Elimina todo el texto en un cuadro de texto.

“Eliminar todo"

Elimina la palabra actual en el cursor de texto.

“Eliminar palabra"
“Eliminar esta palabra”

Elimina la línea actual en el cursor de texto.

“Eliminar línea"
“Eliminar esta línea”

Elimina el párrafo actual en el cursor de texto.

“Eliminar párrafo"
“Eliminar este párrafo”

Elimina un carácter anterior en el cursor de texto.

“Eliminar carácter anterior"
“Eliminar último carácter”

Elimina el carácter siguiente en el cursor de texto.

“Eliminar carácter siguiente"

Elimina la palabra anterior en el cursor de texto.

“Eliminar palabra anterior"
“Eliminar última palabra”

Elimina la palabra siguiente en el cursor de texto.

“Eliminar palabra siguiente"

Elimina la línea anterior en el cursor de texto.

“Eliminar línea anterior"
“Eliminar última línea”

Elimina la línea siguiente en el cursor de texto.

“Eliminar línea siguiente"

Elimina el párrafo anterior desde la posición del cursor

“Eliminar párrafo anterior"
“Eliminar último párrafo”

Elimina el párrafo siguiente en el cursor de texto.

“Eliminar párrafo siguiente"

Elimina <cantidad> de caracteres anteriores desde la posición del cursor.

“Eliminar <cantidad> caracteres anteriores"
“Eliminar últimos <cantidad> caracteres”

Elimina <cantidad> de caracteres siguientes en el cursor de texto.

“Eliminar <cantidad> caracteres siguientes"

Elimina <cantidad> de palabras anteriores en el cursor de texto.

“Eliminar <cantidad> palabras anteriores"
“Eliminar últimas <cantidad> palabras”

Elimina <cantidad> de palabras siguientes en el cursor de texto.

“Eliminar <cantidad> palabras siguientes"

Elimina <cantidad> de líneas anteriores en el cursor de texto.

“Eliminar <cantidad> líneas anteriores"
“Eliminar últimas <cantidad> líneas”

Elimina <cantidad> de líneas siguientes en el cursor de texto.

“Eliminar <cantidad> líneas siguientes"

Elimina <cantidad> de párrafos anteriores en el cursor de texto.

“Eliminar <cantidad> párrafos anteriores"
“Eliminar últimos <cantidad> párrafos”

Elimina <cantidad> de párrafos siguientes en el cursor de texto.

“Eliminar <cantidad> párrafos siguientes"

Corta el texto seleccionado o el último texto dictado.

“Cortar eso"

Corta la palabra anterior en el cursor de texto.

“Cortar palabra anterior"
“Cortar última palabra”

Corta la palabra siguiente en el cursor de texto.

“Cortar palabra siguiente"

Corta la línea anterior en el cursor de texto.

“Cortar línea anterior"
“Cortar última línea”

Corta la línea siguiente en el cursor de texto.

“Cortar línea siguiente"

Corta el párrafo anterior desde la posición del cursor.

“Cortar párrafo anterior"
“Cortar último párrafo”

Corta el párrafo siguiente en el cursor de texto.

“Cortar párrafo siguiente"

Corta la cantidad especificada de caracteres a la izquierda del cursor de texto.

“Cortar los últimos <cantidad> caracteres"
“Cortar los <cantidad> caracteres anteriores”

Corta la cantidad especificada de caracteres a la derecha del cursor de texto.

“Cortar los próximos <cantidad> caracteres"

Corta la cantidad especificada de palabras a la izquierda del cursor de texto.

“Cortar las <cantidad> palabras anteriores"
“Cortar las últimas <cantidad> palabras”

Corta la cantidad especificada de palabras a la derecha del cursor de texto.

“Cortar las <cantidad> palabras siguientes"

Corta la cantidad especificada de líneas por encima del cursor de texto.

“Cortar las <cantidad> líneas anteriores"
“Cortar las últimas <cantidad> líneas”

Corta la cantidad especificada de líneas por debajo del cursor de texto.

“Cortar las <cantidad> líneas siguientes"

Corta la cantidad especificada de párrafos a la izquierda del cursor de texto.

“Cortar los <cantidad> párrafos anteriores"
“Cortar los últimos <cantidad> párrafos”

Corta la cantidad especificada de párrafos a la derecha del cursor de texto.

“Cortar los <cantidad> párrafos siguientes"

Copia el texto seleccionado o el último texto dictado.

“Copiar eso"

Copia la palabra anterior en el cursor de texto.

“Copiar la palabra anterior"
“Copiar la última palabra”

Copia la palabra siguiente en el cursor de texto.

“Copiar la palabra siguiente"

Copia la línea anterior en el cursor de texto.

“Copiar la línea anterior"
“Copiar la última línea”

Copia la línea siguiente desde la posición del cursor de texto.

“Copiar la línea siguiente"

Copia el párrafo anterior en el cursor de texto.

“Copiar el párrafo anterior"
“Copiar el último párrafo”

Copia el párrafo siguiente en el cursor de texto.

“Copiar el párrafo siguiente"

Copia la cantidad especificada de caracteres a la izquierda del cursor de texto.

“Copiar los <cantidad> caracteres anteriores"
“Copiar los últimos <cantidad> caracteres”

Copia la cantidad especificada de caracteres a la derecha del cursor de texto.

“Copiar los <cantidad> caracteres siguientes"

Copia la cantidad especificada de palabras a la izquierda del cursor de texto.

“Copiar las <cantidad> palabras anteriores"
“Copiar las últimas <cantidad> palabras”

Copia la cantidad especificada de palabras a la derecha del cursor de texto.

“Copiar las <cantidad> palabras siguientes"

Copia la cantidad especificada de párrafos a la izquierda del cursor de texto.

“Copiar los <cantidad> párrafos anteriores"
“Copiar los últimos <cantidad> párrafos”

Copia la cantidad especificada de párrafos a la derecha del cursor de texto.

“Copiar los <cantidad> párrafos siguientes"

Pega texto en un cuadro de texto.

“Pegar"
“Pegar eso”
“Pegar aquí”

Deshace o revierte la acción anterior.

“Deshacer eso"
“Deshacer”

Rehace o restaura la acción anterior.

“Rehacer eso"

Formato de texto

Para ello

Di esto

Eliminar todos los espacios en blanco del texto seleccionado o del último texto dictado.

“Quitar espacios"
“Quitar espacio”

Aplicar formato de negritas al texto seleccionado o al último texto dictado.

“Negritas"

Aplicar formato de cursiva al texto seleccionado o al último texto dictado.

“Cursiva"

Subrayar el texto seleccionado o el último texto dictado.

“Subrayado"

Aplicar formato de negritas a un fragmento específico de texto.

“Negritas <texto>"
“Texto en negritas <texto>”

Aplicar formato de cursiva a un fragmento específico de texto.

“Cursiva <texto>"

Subrayar un fragmento específico de texto.

“Subrayado <texto>"

Capitalizar la primera letra del texto seleccionado o del último texto dictado.

“Capitalizar"

Convertir todas las letras del texto seleccionado o del último texto dictado a mayúsculas.

“Mayúsculas"

Convertir todas las letras del texto seleccionado o del último texto dictado a minúsculas.

“Minúsculas"

Capitalizar la primera letra de un texto específico.

“Capitalizar <palabra>"

Convertir todas las letras de un texto específico a mayúsculas.

“Mayúsculas <texto>"

Convertir todas las letras de un texto específico a minúsculas.

“Minúsculas <texto>"

Capitalizar la primera letra de las <cantidad> palabras anteriores al cursor de texto.

“Capitalizar palabras anteriores <cantidad>"
“Capitalizar últimas <cantidad> palabras”

Convertir a mayúsculas todas las letras de las <cantidad> palabras anteriores al cursor de texto.

“Mayúsculas <cantidad> palabras anteriores"
“Mayúsculas <cantidad> palabras últimas”

Convertir a minúsculas todas las letras de las <cantidad> palabras anteriores al cursor de texto.

“Minúsculas <cantidad> palabras anteriores"
“Minúsculas <cantidad> palabras últimas”

Capitalizar la primera letra de las <cantidad> líneas anteriores al cursor de texto.

“Capitalizar líneas anteriores <cantidad>"
“Capitalizar últimas <cantidad> líneas”

Convertir a mayúsculas todas las letras de las <cantidad> líneas anteriores al cursor de texto.

“Mayúsculas <cantidad> líneas anteriores"
“Mayúsculas <cantidad> líneas últimas”

Convertir a minúsculas todas las letras de las <cantidad> líneas anteriores al cursor de texto.

“Minúsculas <cantidad> líneas anteriores"
“Minúsculas <cantidad> líneas últimas”

Capitalizar la primera letra de los <cantidad> párrafos anteriores al cursor de texto.

“Capitalizar párrafos anteriores <cantidad>"
“Capitalizar últimos <cantidad> párrafos”

Convertir a mayúsculas todas las letras de los <cantidad> párrafos anteriores al cursor de texto.

“Mayúsculas <cantidad> párrafos anteriores"
“Mayúsculas <cantidad> párrafos últimos”

Convertir a minúsculas todas las letras de los <cantidad> párrafos anteriores al cursor de texto.

“Minúsculas <cantidad> párrafos anteriores"
“Minúsculas <cantidad> párrafos últimos”

Capitalizar la primera letra de las próximas <cantidad> de palabras en el cursor de texto.

“Capitalizar próximas <cantidad> de palabras"

Convertir a mayúsculas todas las letras de las próximas <cantidad> de palabras en el cursor de texto.

“Mayúsculas próximas <cantidad> de palabras"

Convertir a minúsculas todas las letras de las próximas <cantidad> de palabras en el cursor de texto.

“Minúsculas próximas <cantidad> de palabras"

Capitalizar la primera letra de las próximas <cantidad> de líneas en el cursor de texto.

“Capitalizar próximas <cantidad> de líneas"

Convertir a mayúsculas todas las letras de las próximas <cantidad> de líneas en el cursor de texto.

“Mayúsculas próximas <cantidad> de líneas"

Convertir a minúsculas todas las letras de las próximas <cantidad> de líneas en el cursor de texto.

“Minúsculas próximas <cantidad> de líneas"

Capitalizar la primera letra de los próximos <cantidad> de párrafos en el cursor de texto.

“Capitalizar próximos <cantidad> de párrafos"

Convertir a mayúsculas todas las letras de los próximos <cantidad> de párrafos en el cursor de texto.

“Mayúsculas próximos <cantidad> de párrafos"

Convertir a minúsculas todas las letras de los próximos <cantidad> de párrafos en el cursor de texto.

“Minúsculas próximos <cantidad> de párrafos"

Navegar por el texto

Para ello

Di esto

Inserta una nueva línea y coloca el cursor al principio de la nueva línea.

“Nueva línea"

Inserta un nuevo párrafo y coloca el cursor al principio del nuevo párrafo.

“Nuevo párrafo"

Coloca el cursor antes de un texto específico.

“Mover antes de <texto>"
“Insertar antes de <texto>”

Coloca el cursor después de un texto específico.

“Mover después de <texto>"
“Insertar después de <texto>”

Coloca el cursor al principio de un cuadro de texto o documento.

“Ir al principio"
“Mover al inicio del documento”
“Ir al inicio del documento”
“Ir al inicio del documento”
“Mover al inicio del documento”
“Mover al principio”

Coloca el cursor al final de un cuadro de texto o documento.

“Ir al final"
“Mover al final”
“Ir al final del documento”
“Mover al final”
“Ir al final”
“Mover al final del documento”
“Mover al final”

Coloca el cursor al principio de una palabra.

“Ir al principio de la palabra"
“Mover al principio de la palabra”
“Ir al inicio de la palabra”
“Mover al inicio de la palabra”

Coloca el cursor al final de una palabra.

“Ir al final de la palabra"
“Mover al final de la palabra”

Coloca el cursor al principio de una línea.

“Ir al principio de la línea"
“Mover al principio de la línea”
“Ir al inicio de la línea”
“Mover al inicio de la línea”

Coloca el cursor al final de una línea.

“Ir al final de la línea"
“Mover al final de la línea”

Coloca el cursor al principio de un párrafo.

“Ir al principio del párrafo"
“Mover al principio del párrafo”
“Ir al inicio del párrafo”
“Mover al inicio del párrafo”

Coloca el cursor al final de un párrafo.

“Ir al final del párrafo"
“Mover al final del párrafo”

Mueve el cursor la cantidad deseada de pasos.

“Mover <dirección> <cantidad> veces"
“Ir <dirección> <cantidad> veces”

Mueve el cursor la cantidad deseada de caracteres hacia la izquierda.

“Mover a la izquierda <cantidad> caracteres"
“Ir hacia atrás <cantidad> caracteres”
“Mover hacia atrás <cantidad> caracteres “
“Ir a la izquierda <cantidad> caracteres “
“Ir hacia atrás <cantidad> caracteres”
“Mover hacia atrás <cantidad> caracteres”

Mueve el cursor la cantidad deseada de caracteres hacia la derecha.

“Mover a la derecha <cantidad> caracteres"
“Mover hacia adelante <cantidad> caracteres”
“Ir a la derecha <cantidad> caracteres”
“Ir hacia adelante <cantidad> caracteres”

Mueve el cursor la cantidad deseada de palabras hacia la izquierda.

“Mover a la izquierda <cantidad> palabras"
“Ir hacia atrás <cantidad> palabras”
“Mover hacia atrás <cantidad> palabras “
“Ir a la izquierda <cantidad> palabras “
“Ir hacia atrás <cantidad> palabras”
“Mover hacia atrás <cantidad> palabras”

Mueve el cursor la cantidad deseada de palabras hacia la derecha.

“Mover a la derecha <cantidad> palabras"
“Mover hacia adelante <cantidad> palabras “
“Ir a la derecha <cantidad> palabras “
“Ir hacia adelante <cantidad> palabras”

Mueve el cursor la cantidad deseada de líneas hacia arriba.

“Mover arriba <cantidad> líneas"
“Ir arriba <cantidad> líneas”

Mueve el cursor la cantidad deseada de líneas hacia abajo.

“Mover abajo <cantidad> líneas"
“Ir abajo <cantidad> líneas”

Coloca el cursor al principio del texto seleccionado.

“Ir al principio de la selección"
“Ir al principio de la selección”

Coloca el cursor al final del texto seleccionado.

“Ir al final de la selección"
“Ir al final de la selección”

Sprachzugriff und Mikrofon verwalten

Gehen Sie dazu wie folgt vor

Sag das

Sagen Sie dem Sprachzugriff, dass es Zeit ist, zuzuhören.

“Sprachzugriff aktivieren"
“Stummschalten aufheben”

Versetzen Sie den Sprachzugriff in den Schlafmodus. Sie müssen den Sprachzugriff erneut aktivieren, um ihn zu verwenden.

“Sprachzugriff deaktivieren"
“Stummschalten”

Schalten Sie das Mikrofon des Sprachzugriffs aus. Um es wieder einzuschalten, halten Sie die Mikrofontaste gedrückt.

“Mikrofon ausschalten"

Beenden Sie den Sprachzugriff. Starten Sie den Sprachzugriff erneut über Start oder Einstellungen, um ihn erneut zu verwenden.

“Sprachzugriff beenden"
“Sprachzugriff beenden”
“Sprachzugriff stoppen”
“Sprachzugriff ausschalten”
“Sprachzugriff verlassen”

Öffnen Sie eine Liste aller Sprachzugriffsbefehle, die Ihnen bei der Arbeit mit dem Sprachzugriff zur Ausführung verschiedener Aufgaben helfen.

“Was kann ich sagen?"
“Befehle anzeigen”
“Alle Befehle anzeigen”
“Befehlsliste anzeigen”

Greifen Sie auf die Sprachzugriffseinstellungen oben rechts in der Sprachzugriffsleiste zu.

“Sprachzugriffseinstellungen öffnen"

Greifen Sie oben rechts in der Sprachzugriffsleiste auf die Sprachzugriffshilfe zu.

“Sprachzugriffshilfe öffnen"

Öffnen Sie die interaktive Sprachzugriffsanleitung, um das Arbeiten mit verschiedenen Sprachbefehlen zu üben.

“Sprachzugriffsanleitung öffnen"

Wechseln Sie in den Modus nur Befehle. Sie können keinen Text diktieren, sondern nur Befehle geben.

“Befehlsmodus"
“In den Befehlsmodus wechseln”

Wechseln Sie in den Diktiermodus. Sie können nur Text diktieren, jedoch keine Befehle geben.

“Diktiermodus"
“In den Diktiermodus wechseln”

Sofern Sie keine Änderungen vornehmen, ist dies der Modus, den der Sprachzugriff automatisch anwendet. Sie können Befehle geben und Text diktieren (in bearbeitbaren Feldern).

“Standardmodus"
“In den Standardmodus wechseln”

Mit Apps interagieren

Gehen Sie dazu wie folgt vor

Sag das

Öffnet eine Anwendung auf Ihrem PC. Wenn Voice Access die gewünschte App nicht finden kann, sucht es automatisch nach dem App-Namen im Windows-Suchfeld.

“Öffne <App-Name>"
“Zeige <App-Name>”
“Starte <App-Name>”

Schließt eine geöffnete App unter Verwendung des App-Namens.

“Schließe <App-Name>"
“Beende <App-Name>”
“Schließe dieses Fenster”
“Schließe das Fenster”
“Beende <App-Name>”

Wechselt zu einer anderen geöffneten App. Wenn mehrere Fenster geöffnet sind, erhalten Sie die Möglichkeit, das genaue Fenster auszuwählen, das Sie möchten.

“Wechsle zu <App-Name>"
“Gehe zu <App-Name>”

Minimiert ein bestimmtes App-Fenster.

“Minimiere <App-Name>"
“Verstecke <App-Name>”

Minimiert das App-Fenster, an dem Sie arbeiten.

“Minimiere Fenster"
“Verstecke dieses”
“Minimiere das Fenster”
“Verstecke dieses Fenster”
“Minimiere dieses”
“Verstecke das Fenster”
“Minimiere dieses Fenster”

Maximiert ein bestimmtes App-Fenster.

“Maximiere <App-Name>"

Maximiert das App-Fenster, an dem Sie arbeiten.

“Maximiere Fenster"
“Maximiere das Fenster”
“Maximiere dieses”
“Maximiere dieses Fenster”

Stellt das Fenster der von Ihnen genannten App in seinen vorherigen Zustand zurück.

“Stelle <App-Name> wieder her"

Stellt das Fenster der App, die Sie verwenden, in seinen vorherigen Zustand zurück.

“Stelle Fenster wieder her"
“Stelle das Fenster wieder her”
“Stelle das wieder her”
“Stelle dieses Fenster wieder her”

Aktiviert einen einzelnen Mausradbildlauf in die von Ihnen angegebene Richtung.

“Bewegen <Bewegungsrichtung>"

Führt eine kontinuierliche Bildlaufbewegung in die von Ihnen angegebene Richtung aus. Die Bildlaufaktion wird mit dem Befehl”Bewegung stoppen” beendet.

“Starte das Bewegen <Bewegungsrichtung>"

Stoppt eine kontinuierliche Bewegung.

“Stoppe das Bewegen"
“Abbrechen”
“Stoppe”

Bewegen Sie sich zu den äußersten Rändern des Fensters.

“Bewegen zu <Punkt>"

Öffnet den Task-Switcher.

“Task-Switcher anzeigen"
“Alle Fenster auflisten”
“Task-Switcher anzeigen”
“Alle Fenster anzeigen”

Wechselt den Fokus zurück auf den Desktop.

“Zum Desktop wechseln"
“Zur Startseite gehen”
“Zum Desktop wechseln”
“Minimiere alle Fenster”

Verwenden Sie Ihren Browser, um zu suchen.

“Suche auf <Suchmaschine> nach <x>"
“Suche auf <Suchmaschine> nach <x>”

Heftet das Fenster in die von Ihnen angegebene Richtung.

“Fenster an <Richtung> anheften"
“Fenster an <Richtung> anheften”
“Fenster an <Richtung> anheften”

Mit Steuerelementen interagieren

Gehen Sie dazu wie folgt vor

Sag das

Führen Sie einen Linksklick auf einem Element auf Ihrem Bildschirm aus.

“Klicken Sie auf <Elementname>"
“Tippen Sie auf <Elementname>”

Führen Sie einen Doppelklick auf einem Element auf Ihrem Bildschirm aus.

“Doppelklicken Sie auf <Elementname>"

Bewegen Sie die Maus zu einem bestimmten Element auf dem Bildschirm.

“Bewegen Sie sich zu <Elementname>"

Schließen Sie jedes Menü oder Popup-Fenster.

“Verwerfen"

Wählen Sie ein bestimmtes Kontrollkästchen aus.

“Markieren Sie <Elementname>"

Deaktivieren Sie ein bestimmtes Kontrollkästchen.

“Deaktivieren Sie <Elementname>"

Erweitern Sie ein beliebiges Menüelement.

“Erweitern Sie <Elementname>"

Schalten Sie ein Element mithilfe des bereitgestellten Umschalters ein oder aus.

“Umschalten Sie <Elementname>"

Bewegen Sie einen Schieberegler in die von Ihnen angegebene Richtung um eine bestimmte Entfernung.

“Bewegen Sie den Schieberegler <Richtung> <Entfernung> Mal"

Mit Overlays interagieren

Gehen Sie dazu wie folgt vor

Sag das

Nummern werden auf allen interaktiven Elementen auf Ihrem Bildschirm angezeigt. Sagen Sie dann diese Nummern, um mit bestimmten Elementen zu interagieren.

“Nummern anzeigen"
“Nummern überall anzeigen”

Nummern werden auf allen interaktiven Elementen in der von Ihnen verwendeten App angezeigt. Sagen Sie dann diese Nummern, um mit bestimmten Elementen zu interagieren.

“Nummern hier anzeigen"

Nummern werden auf allen interaktiven Elementen in der von Ihnen genannten App angezeigt.

“Nummern in <App-Name> anzeigen"

Nummern werden auf allen interaktiven Elementen in der Taskleiste angezeigt.

“Nummern in der Taskleiste anzeigen"

Entfernen Sie die nummerierten Beschriftungen vom Bildschirm.

“Nummern ausblenden"
“Verwerfen”
“Abbrechen”

Entfernen Sie die nummerierten Beschriftungen vom Bildschirm.Abbrechen kann verwendet werden, um sowohl Nummernüberlagerungen als auch Gitterüberlagerungen abzubrechen.

“Abbrechen"
“Nummern ausblenden”
“Verwerfen”

Klicken Sie auf das nummerierte Element.

“Klicken Sie auf <Nummer>"
“<Nummer>”

Im Falle von Nummernüberlagerungen wird dieser Befehl auf das nummerierte Element klicken. Im Falle der Gitterüberlagerung verwenden Sie die Nummer auf dem Gitter, um den Mauszeiger an diese Stelle zu führen. Die Gitterüberlagerung wird an dieser Stelle neu gezeichnet, wo sich der Mauszeiger befindet.

“<Nummer>"

Ein 3x3-Gitter wird auf Ihrem Bildschirm gezeichnet. Sie können die Koordinaten des Gitters verwenden, um Ihre Maus in eine bestimmte Richtung zu bewegen.

“Gitter anzeigen"
“Fenstergitter anzeigen”
“Gitter überall anzeigen”

Ein 3x3-Gitter wird in der von Ihnen verwendeten App gezeichnet. Sie können die Koordinaten des Gitters verwenden, um Ihre Maus in eine bestimmte Richtung zu bewegen.

“Gitter hier anzeigen"

Entfernen Sie die Gitterüberlagerung.

“Gitter ausblenden"
“Verwerfen”
“Abbrechen”

Verwenden Sie mehrere Koordinaten des Gitters in einem Befehl, um den Bildschirmpointer zur endgültigen Position zu führen. Sie können gleichzeitig bis zu 5 Anweisungen verwenden.

“Mausgitter <Nummer> <Nummer> <Nummer> <Nummer> <Nummer>"

Gehen Sie zurück zum vorherigen Zustand des Gitters.

“Rückgängig machen"
“Das rückgängig machen”

Gehen Sie zurück zum vorherigen Zustand des Gitters.

“Das rückgängig machen"
“Rückgängig machen”

Markieren Sie das Objekt, das Sie ziehen möchten. Wenn keine Nummer angegeben ist, wird standardmäßig das Zentrum (5) des Gitters markiert.Das Gitter wird automatisch neu gezeichnet, wenn ein Objekt markiert ist, und Sie können das Gitter verwenden, um zur gewünschten Ablageposition zu navigieren.

“Markieren"

Markieren Sie das Objekt, das Sie ziehen möchten. Die Markierung erfolgt auf der <Nummer> des aktuellen Zustands des Gitters.Das Gitter wird automatisch neu gezeichnet, wenn ein Objekt markiert ist, und Sie können das Gitter verwenden, um zur gewünschten Ablageposition zu navigieren.

“Markieren <Nummer>"

Ziehen Sie ein zuvor markiertes Objekt an einen neuen Ort. Standardmäßig wird das Element in die Mitte des aktuellen Zustands des Gitters gezogen. Markieren Sie zuerst ein Objekt, bevor Sie diesen Befehl verwenden.

“Ziehen"

Maus und Tastatur steuern

Gehen Sie dazu wie folgt vor

Sag das

Führen Sie einen linken Mausklick an der Position des Mauszeigers aus. Um auf ein bestimmtes Element auf dem Bildschirm zu klicken, verwenden Sie den Befehl”klicke auf <Element>".

“Klicken"
“Linksklick”
“Antippen”

Führen Sie einen Rechtsklick an der Position des Mauszeigers aus. Um mit einem Rechtsklick auf ein bestimmtes Element auf dem Bildschirm zu klicken, verwenden Sie den Befehl”Rechtsklick auf <Element>".

“Rechtsklick"

Führen Sie einen Doppelklick an der Position des Mauszeigers aus. Um auf ein Element auf dem Bildschirm doppelt zu klicken, verwenden Sie den Befehl”Doppelklick auf <Element>".

“Doppelklick"

Führen Sie einen Dreifachklick an der Position des Mauszeigers aus.

“Dreifachklick"

Drücken Sie eine Taste oder eine Tastenkombination.

“Drücke <Taste1> <Taste2>...."
“Drücke <Taste1> und <Taste2>”
“Drücke <Taste1>”
“Drücke <Taste1> plus <Taste2>”

Drücken Sie eine Taste so oft, wie Sie sagen.

“Drücke <Taste> <Anzahl> Mal"

Drücken und halten Sie eine Taste gedrückt. Die Taste wird freigegeben, wenn Sie den Befehl”Freigeben” oder”Taste freigeben <Taste>” verwenden.

“Drücke und halte <Taste>"

Geben Sie die gedrückte Taste frei.

“Freigeben <Taste>"
“Freigeben”

Bewegen Sie den Mauszeiger kontinuierlich in die von Ihnen angegebene Richtung.

“Bewege Maus <Richtung>"

Bewegen Sie den Mauszeiger kontinuierlich in die von Ihnen angegebene Richtung um eine bestimmte Entfernung.

“Bewege Maus <Richtung> <Entfernung>"

Ziehen Sie Ihre Maus in eine bestimmte Richtung.

“Ziehe Maus <Richtung>"

Erhöhen oder verringern Sie die Geschwindigkeit der Bewegung des Mauszeigers. Dies kann beim Bewegen oder Ziehen des Mauszeigers in eine bestimmte Richtung angewendet werden.

“Bewegung <Geschwindigkeit>"
“Langsamer”
“Schneller”

Stoppen Sie die Bewegung des Mauszeigers.

“Bewegung stoppen"
“Stoppen”

Text diktieren

Gehen Sie dazu wie folgt vor

Sag das

Diktieren Sie Text und fügen Sie Symbole und Sonderzeichen in ein Textfeld ein.

“<text>"

Diktieren Sie ein Wort in ein Textfeld. Dies kann für beliebige Textkombinationen verwendet werden, einschließlich Text, der vom Sprachzugriff als Befehl interpretiert werden könnte.

“Diktat <text>"
“Typ <Sprachzugriff-Befehl>”

Wenn Sie komplizierte Wörter eingeben müssen, die schwer auszusprechen sind, wie Namen oder Wörter mit mehreren Schreibweisen für die gleiche Aussprache (zum Beispiel 'neu' und 'wußte'), können Sie den Sprachzugriff verwenden, um die Bildschirmtastatur zu öffnen und zu schreiben. Sie können die Bildschirmtastatur auch verwenden, um PIN-Nummern, E-Mail-Adressen und Emojis einzugeben.

“Bildschirmtastatur anzeigen"
“Tastatur anzeigen”

Wenn Sie die Bildschirmtastatur nicht mehr benötigen, verwenden Sie diesen Befehl, um sie zu schließen.

“Bildschirmtastatur ausblenden"
“Tastatur ausblenden”

Korrigieren Sie falsch geschriebene Wörter. Dieser Befehl öffnet die Bildschirmtastatur.

“Das buchstabieren"

Korrigieren Sie einen ausgewählten Satz oder den zuletzt diktierten Satz. Dieser Befehl öffnet die Bildschirmtastatur.

“Das korrigieren"

Korrigieren Sie falsch geschriebene Wörter. Dieser Befehl öffnet die Bildschirmtastatur.

“Korrektur <text>"

Fügt Text am Cursor ein und setzt den ersten Buchstaben jedes Wortes in Großbuchstaben.

“Kap <text>"
“Kaps <text>”

Fügt Text am Cursor ein, ohne dass davor Leerzeichen stehen.

“kein Leerzeichen <text>"
“kein Leerzeichen <text>”

Text auswählen

Gehen Sie dazu wie folgt vor

Sag das

Wählen Sie den zuletzt diktierten Text aus.

“Das auswählen"

Wählt den gesamten Text in einem Textfeld aus.

“Alles auswählen"

Wählen Sie einen bestimmten Textabschnitt in einem Textfeld aus.

“<Text> auswählen"

Wählen Sie den gesamten Text aus dem ersten Textabschnitt aus, den Sie sagen, bis zum zweiten Textabschnitt, den Sie in einem Textfeld sagen.

“Von <Text1> bis <Text2> auswählen"
“Wählen Sie von 'schnell' bis 'fauler Hund' aus”

Wählt das aktuelle Wort am Textcursor aus.

“Wort auswählen"
“Dieses Wort auswählen”

Wählt die aktuelle Zeile ab dem Textcursor aus.

“Zeile auswählen"
“Diese Zeile auswählen”

Wählt den aktuellen Absatz ab dem Textcursor aus.

“Absatz auswählen"
“Diesen Absatz auswählen”

Wählt das vorherige Zeichen ab der Position des Textcursors aus.

“Vorheriges Zeichen auswählen"
“Letztes Zeichen auswählen”

Wählt das nächste Zeichen ab der Position des Textcursors aus.

“Nächstes Zeichen auswählen"

Wählt das vorherige Wort ab der Position des Textcursors aus.

“Vorheriges Wort auswählen"
“Letztes Wort auswählen”

Wählt das nächste Wort ab der Position des Textcursors aus.

“Nächstes Wort auswählen"

Wählt die vorherige Zeile ab der Position des Textcursors aus.

“Vorherige Zeile auswählen"
“Letzte Zeile auswählen”

Wählt die nächste Zeile ab der Position des Textcursors aus.

“Nächste Zeile auswählen"

Wählt den vorherigen Absatz ab der Position des Textcursors aus.

“Vorherigen Absatz auswählen"
“Letzten Absatz auswählen”

Wählt den nächsten Absatz ab der Position des Textcursors aus.

“Nächsten Absatz auswählen"

Wählt die zuvor festgelegte Anzahl von Zeichen aus, die Sie ab der Position des Textcursors angeben.

“Vorherige <Anzahl> Zeichen auswählen"
“Rückwärts <Anzahl> Zeichen auswählen”
“Die letzten <Anzahl> Zeichen auswählen”
“Rückwärts <Anzahl> Zeichen auswählen”

Wählt die nächste Anzahl von Zeichen aus, die Sie ab der Position des Textcursors angeben.

“Nächstes <Anzahl> Zeichen auswählen"
“Vorwärts <Anzahl> Zeichen auswählen”

Wählt die zuvor festgelegte Anzahl von Wörtern aus, die Sie ab der Position des Textcursors angeben.

“Vorherige <Anzahl> Wörter auswählen"
“Rückwärts <Anzahl> Wörter auswählen”
“Die letzten <Anzahl> Wörter auswählen”
“Rückwärts <Anzahl> Wörter auswählen”

Wählt die nächste Anzahl von Wörtern aus, die Sie ab der Position des Textcursors angeben.

“Nächste <Anzahl> Wörter auswählen"
“Vorwärts <Anzahl> Wörter auswählen”

Wählt die zuvor festgelegte Anzahl von Zeilen aus, die Sie ab der Position des Textcursors angeben.

“Vorherige <Anzahl> Zeilen auswählen"
“Rückwärts <Anzahl> Zeilen auswählen”
“Die letzten <Anzahl> Zeilen auswählen”
“Rückwärts <Anzahl> Zeilen auswählen”

Wählt die nächste Anzahl von Zeilen aus, die Sie ab der Position des Textcursors angeben.

“Nächste <Anzahl> Zeilen auswählen"
“Vorwärts <Anzahl> Zeilen auswählen”

Wählt die zuvor festgelegte Anzahl von Absätzen aus, die Sie ab der Position des Textcursors angeben.

“Vorherige <Anzahl> Absätze auswählen"
“Rückwärts <Anzahl> Absätze auswählen”
“Die letzten <Anzahl> Absätze auswählen”
“Rückwärts <Anzahl> Absätze auswählen”

Wählt die nächste Anzahl von Absätzen aus, die Sie ab der Position des Textcursors angeben.

“Nächste <Anzahl> Absätze auswählen"
“Vorwärts <Anzahl> Absätze auswählen”

Wählt das Inhaltsverzeichnis in einem Dokument aus, wenn eines vorhanden ist.

“Inhaltsverzeichnis auswählen"

Wählt den Text in der Fußzeile eines Dokuments aus. הוסר

“Fußzeile auswählen"

Wählt den Text in der Kopfzeile eines Dokuments aus. הוסר

“Kopfzeile auswählen"

Text bearbeiten

Gehen Sie dazu wie folgt vor

Sag das

Löscht den ausgewählten Text oder den zuletzt diktierten Text.

“Das löschen"
“Durchstreichen”
“Weg damit”

Löscht einen bestimmten Textteil in einem Textfeld.

“Lösche <Text>"

Löscht den gesamten Text in einem Textfeld.

“Alles löschen"

Löscht das aktuelle Wort an der Textcursor-Position.

“Wort löschen"
“Dieses Wort löschen”

Löscht die aktuelle Zeile an der Textcursor-Position.

“Zeile löschen"
“Diese Zeile löschen”

Löscht den aktuellen Absatz an der Textcursor-Position.

“Absatz löschen"
“Diesen Absatz löschen”

Löscht ein vorheriges Zeichen an der Textcursor-Position.

“Vorheriges Zeichen löschen"
“Letztes Zeichen löschen”

Löscht das nächste Zeichen an der Textcursor-Position.

“Nächstes Zeichen löschen"

Löscht das vorherige Wort an der Textcursor-Position.

“Vorheriges Wort löschen"
“Letztes Wort löschen”

Löscht das nächste Wort an der Textcursor-Position.

“Nächstes Wort löschen"

Löscht die vorherige Zeile an der Textcursor-Position.

“Vorherige Zeile löschen"
“Letzte Zeile löschen”

Löscht die nächste Zeile an der Textcursor-Position.

“Nächste Zeile löschen"

Löscht den vorherigen Absatz von der Cursor-Position aus.

“Vorheriger Absatz löschen"
“Letzten Absatz löschen”

Löscht den nächsten Absatz an der Textcursor-Position.

“Nächster Absatz löschen"

Löscht die vorherige <Anzahl> Zeichen ab der Cursor-Position.

“Vorherige <Anzahl> Zeichen löschen"
“Letzte <Anzahl> Zeichen löschen”

Löscht die nächsten <Anzahl> Zeichen an der Textcursor-Position.

“Nächste <Anzahl> Zeichen löschen"

Löscht die vorherigen <Anzahl> Wörter an der Textcursor-Position.

“Vorherige <Anzahl> Wörter löschen"
“Letzte <Anzahl> Wörter löschen”

Löscht die nächsten <Anzahl> Wörter an der Textcursor-Position.

“Nächste <Anzahl> Wörter löschen"

Löscht die vorherigen <Anzahl> Zeilen an der Textcursor-Position.

“Vorherige <Anzahl> Zeilen löschen"
“Letzte <Anzahl> Zeilen löschen”

Löscht die nächsten <Anzahl> Zeilen an der Textcursor-Position.

“Nächste <Anzahl> Zeilen löschen"

Löscht die vorherigen <Anzahl> Absätze an der Textcursor-Position.

“Vorherige <Anzahl> Absätze löschen"
“Letzte <Anzahl> Absätze löschen”

Löscht die nächsten <Anzahl> Absätze an der Textcursor-Position.

“Nächste <Anzahl> Absätze löschen"

Schneidet den ausgewählten Text oder den zuletzt diktierten Text aus.

“Ausschneiden"

Schneidet das vorherige Wort am Textcursor aus.

“Vorheriges Wort ausschneiden"
“Letztes Wort ausschneiden”

Schneidet das nächste Wort am Textcursor aus.

“Nächstes Wort ausschneiden"

Schneidet die vorherige Zeile am Textcursor aus.

“Vorherige Zeile ausschneiden"
“Letzte Zeile ausschneiden”

Schneidet die nächste Zeile am Textcursor aus.

“Nächste Zeile ausschneiden"

Schneidet den vorherigen Absatz ab der Position des Cursors aus.

“Vorheriger Absatz ausschneiden"
“Letzter Absatz ausschneiden”

Schneidet den nächsten Absatz am Textcursor aus.

“Nächster Absatz ausschneiden"

Schneidet die vorherige Anzahl von Zeichen am Textcursor aus.

“Vorherige <Anzahl> Zeichen ausschneiden"
“Letzte <Anzahl> Zeichen ausschneiden”

Schneidet die nächste Anzahl von Zeichen am Textcursor aus.

“Nächste <Anzahl> Zeichen ausschneiden"

Schneidet die vorherige Anzahl von Wörtern am Textcursor aus.

“Vorherige <Anzahl> Wörter ausschneiden"
“Letzte <Anzahl> Wörter ausschneiden”

Schneidet die nächste Anzahl von Wörtern am Textcursor aus.

“Nächste <Anzahl> Wörter ausschneiden"

Schneidet die vorherige Anzahl von Zeilen am Textcursor aus.

“Vorherige <Anzahl> Zeilen ausschneiden"
“Letzte <Anzahl> Zeilen ausschneiden”

Schneidet die nächste Anzahl von Zeilen am Textcursor aus.

“Nächste <Anzahl> Zeilen ausschneiden"

Schneidet die vorherige Anzahl von Absätzen am Textcursor aus.

“Vorherige <Anzahl> Absätze ausschneiden"
“Letzte <Anzahl> Absätze ausschneiden”

Schneidet die nächste Anzahl von Absätzen am Textcursor aus.

“Nächste <Anzahl> Absätze ausschneiden"

Kopiert den ausgewählten Text oder den zuletzt diktierten Text.

“Kopieren"

Kopiert das vorherige Wort am Textcursor.

“Vorheriges Wort kopieren"
“Letztes Wort kopieren”

Kopiert das nächste Wort am Textcursor.

“Nächstes Wort kopieren"

Kopiert die vorherige Zeile am Textcursor.

“Vorherige Zeile kopieren"
“Letzte Zeile kopieren”

Kopiert die nächste Zeile ab der Position des Cursors.

“Nächste Zeile kopieren"

Kopiert den vorherigen Absatz am Textcursor.

“Vorherigen Absatz kopieren"
“Letzter Absatz kopieren”

Kopiert den nächsten Absatz am Textcursor.

“Nächsten Absatz kopieren"

Kopiert die vorherige Anzahl von Zeichen am Textcursor.

“Vorherige <Anzahl> Zeichen kopieren"
“Letzte <Anzahl> Zeichen kopieren”

Kopiert die nächste Anzahl von Zeichen am Textcursor.

“Nächste <Anzahl> Zeichen kopieren"

Kopiert die vorherige Anzahl von Wörtern am Textcursor.

“Vorherige <Anzahl> Wörter kopieren"
“Letzte <Anzahl> Wörter kopieren”

Kopiert die nächste Anzahl von Wörtern am Textcursor.

“Nächste <Anzahl> Wörter kopieren"

Kopiert die vorherige Anzahl von Zeilen am Textcursor.

“Vorherige <Anzahl> Zeilen kopieren"
“Letzte <Anzahl> Zeilen kopieren”

Kopiert die nächste Anzahl von Zeilen am Textcursor.

“Nächste <Anzahl> Zeilen kopieren"

Kopiert die vorherige Anzahl von Absätzen am Textcursor.

“Vorherige <Anzahl> Absätze kopieren"
“Letzte <Anzahl> Absätze kopieren”

Kopiert die nächste Anzahl von Absätzen am Textcursor.

“Nächste <Anzahl> Absätze kopieren"

Text in ein Textfeld einfügen.

"Einfügen"

Vorherige Aktion rückgängig machen oder rückgängig machen.

"Dies rückgängig machen"Vorherige Aktion wiederherstellen""

"Wiederherstellen"

Text formatieren

Gehen Sie dazu wie folgt vor

Sag das

Entfernen Sie alle Leerzeichen aus dem ausgewählten Text oder dem zuletzt diktierten Text.

“Kein Leerzeichen das"
“Kein Leerzeichen das”

Wenden Sie Fettformatierung auf den ausgewählten Text oder den zuletzt diktierten Text an.

“Fett das"

Wenden Sie Kursivformatierung auf den ausgewählten Text oder den zuletzt diktierten Text an.

“Kursiv das"

Unterstreichen Sie den ausgewählten Text oder den zuletzt diktierten Text.

“Unterstreichen das"

Wenden Sie Fettformatierung auf einen bestimmten Textabschnitt an.

“Fett <text>"
“Fett gedruckt <text>”

Wenden Sie Kursivformatierung auf einen bestimmten Textabschnitt an.

“Kursiv <text>"

Unterstreichen Sie einen bestimmten Textabschnitt.

“Unterstreichen <text>"

Setzen Sie den ersten Buchstaben des ausgewählten Textes oder des zuletzt diktierten Textes in Großbuchstaben.

“Großschreibung das"
“Groß das”

Setzen Sie alle Buchstaben des ausgewählten Textes oder des zuletzt diktierten Textes in Großbuchstaben.

“Versalien das"

Setzen Sie alle Buchstaben des ausgewählten Textes oder des zuletzt diktierten Textes in Kleinbuchstaben.

“Kleinschreibung das"

Setzen Sie den ersten Buchstaben eines bestimmten Textes in Großbuchstaben.

“Großschreibung <Wort>"

Setzen Sie alle Buchstaben eines bestimmten Textes in Großbuchstaben.

“Versalien <text>"

Setzen Sie alle Buchstaben eines Textes in Kleinbuchstaben um.

“Kleinschreibung <text>"

Setzen Sie den ersten Buchstaben der vorherigen <Anzahl> Wörter am Textcursor in Großbuchstaben.

“Großschreibung vorheriger <Anzahl> Wörter"
“Groß vorheriger <Anzahl> Wörter”

Setzen Sie alle Buchstaben der vorherigen <Anzahl> Wörter am Textcursor in Großbuchstaben.

“Versalien vorheriger <Anzahl> Wörter"
“Versalien vorheriger <Anzahl> Wörter”

Setzen Sie alle Buchstaben der vorherigen <Anzahl> Wörter am Textcursor in Kleinbuchstaben.

“Kleinschreibung vorheriger <Anzahl> Wörter"
“Kleinschreibung vorheriger <Anzahl> Wörter”

Setzen Sie den ersten Buchstaben der vorherigen <Anzahl> Zeilen am Textcursor in Großbuchstaben.

“Großschreibung vorheriger <Anzahl> Zeilen"
“Groß vorheriger <Anzahl> Zeilen”

Setzen Sie alle Buchstaben der vorherigen <Anzahl> Zeilen am Textcursor in Großbuchstaben.

“Versalien vorheriger <Anzahl> Zeilen"
“Versalien vorheriger <Anzahl> Zeilen”

Setzen Sie alle Buchstaben der vorherigen <Anzahl> Zeilen am Textcursor in Kleinbuchstaben.

“Kleinschreibung vorheriger <Anzahl> Zeilen"
“Kleinschreibung vorheriger <Anzahl> Zeilen”

Setzen Sie den ersten Buchstaben der vorherigen <Anzahl> Absätze am Textcursor in Großbuchstaben.

“Großschreibung vorheriger <Anzahl> Absätze"
“Groß vorheriger <Anzahl> Absätze”

Setzen Sie alle Buchstaben der vorherigen <Anzahl> Absätze am Textcursor in Großbuchstaben.

“Versalien vorheriger <Anzahl> Absätze"
“Versalien vorheriger <Anzahl> Absätze”

Setzen Sie alle Buchstaben der vorherigen <Anzahl> Absätze am Textcursor in Kleinbuchstaben.

“Kleinschreibung vorheriger <Anzahl> Absätze"
“Kleinschreibung vorheriger <Anzahl> Absätze”

Setzen Sie den ersten Buchstaben der nächsten <Anzahl> Wörter am Textcursor in Großbuchstaben.

“Großschreibung nächster <Anzahl> Wörter"

Setzen Sie alle Buchstaben der nächsten <Anzahl> Wörter am Textcursor in Großbuchstaben.

“Versalien nächster <Anzahl> Wörter"

Setzen Sie alle Buchstaben der nächsten <Anzahl> Wörter am Textcursor in Kleinbuchstaben.

“Kleinschreibung nächster <Anzahl> Wörter"

Setzen Sie den ersten Buchstaben der nächsten <Anzahl> Zeilen am Textcursor in Großbuchstaben.

“Großschreibung nächster <Anzahl> Zeilen"

Setzen Sie alle Buchstaben der nächsten <Anzahl> Zeilen am Textcursor in Großbuchstaben.

“Versalien nächster <Anzahl> Zeilen"

Setzen Sie alle Buchstaben der nächsten <Anzahl> Zeilen am Textcursor in Kleinbuchstaben.

“Kleinschreibung nächster <Anzahl> Zeilen"

Setzen Sie den ersten Buchstaben der nächsten <Anzahl> Absätze am Textcursor in Großbuchstaben.

“Großschreibung nächster <Anzahl> Absätze"

Setzen Sie alle Buchstaben der nächsten <Anzahl> Absätze am Textcursor in Großbuchstaben.

“Versalien nächster <Anzahl> Absätze"

Setzen Sie alle Buchstaben der nächsten <Anzahl> Absätze am Textcursor in Kleinbuchstaben.

“Kleinschreibung nächster <Anzahl> Absätze"

Text navigieren

Gehen Sie dazu wie folgt vor

Sag das

Fügt eine neue Zeile ein und setzt den Cursor am Anfang der neuen Zeile.

“Neue Zeile"

Fügt einen neuen Absatz ein und setzt den Cursor am Anfang des neuen Absatzes.

“Neuer Absatz"

Platziert den Cursor vor einem bestimmten Text.

“Gehe vor <Text>"
“Einfügen vor <Text>”

Platziert den Cursor nach einem bestimmten Text.

“Gehe nach <Text>"
“Einfügen nach <Text>”

Platziert den Cursor am Anfang eines Textfelds oder Dokuments.

“Gehe zum Anfang"
“Gehe zum Anfang des Dokuments”
“Gehe zum Anfang des Dokuments”
“Gehe zum Anfang des Dokuments”
“Gehe zum Anfang des Dokuments”
“Gehe zum Anfang”

Platziert den Cursor am Ende eines Textfelds oder Dokuments.

“Gehe ans Ende"
“Gehe ans Ende des Dokuments”
“Gehe ans Ende des Dokuments”
“Gehe ans Ende”
“Gehe ans Ende”
“Gehe ans Ende”
“Gehe ans Ende”

Platziert den Cursor am Anfang eines Wortes.

“Gehe zum Anfang des Wortes"
“Gehe zum Anfang des Wortes”
“Gehe zum Anfang des Wortes”
“Gehe zum Anfang des Wortes”

Platziert den Cursor am Ende eines Wortes.

“Gehe ans Ende des Wortes"
“Gehe ans Ende des Wortes”

Platziert den Cursor am Anfang einer Zeile.

“Gehe zum Anfang der Zeile"
“Gehe zum Anfang der Zeile”
“Gehe zum Anfang der Zeile”
“Gehe zum Anfang der Zeile”

Platziert den Cursor am Ende einer Zeile.

“Gehe ans Ende der Zeile"
“Gehe ans Ende der Zeile”

Platziert den Cursor am Anfang eines Absatzes.

“Gehe zum Anfang des Absatzes"
“Gehe zum Anfang des Absatzes”
“Gehe zum Anfang des Absatzes”
“Gehe zum Anfang des Absatzes”

Platziert den Cursor am Ende eines Absatzes.

“Gehe ans Ende des Absatzes"
“Gehe ans Ende des Absatzes”

Bewegen Sie den Cursor um die gewünschte Anzahl von Schritten.

“Bewege <Richtung> <Anzahl> Mal"
“Gehe <Richtung> <Anzahl> Mal”

Bewegen Sie den Cursor um die gewünschte Anzahl von Zeichen nach links.

“Bewege nach links <Anzahl> Zeichen"
“Gehe nach links <Anzahl> Zeichen”

Bewegen Sie den Cursor um die gewünschte Anzahl von Zeichen nach rechts.

“Bewege nach rechts <Anzahl> Zeichen"
“Gehe nach rechts <Anzahl> Zeichen”

Bewegen Sie den Cursor um die gewünschte Anzahl von Wörtern nach rechts.

“Bewege nach links <Anzahl> Zeilen"
“Gehe nach links <Anzahl> Zeilen”

Bewegen Sie den Cursor um die gewünschte Anzahl von Wörtern nach rechts.

“Bewege nach rechts <Anzahl> Zeilen"
“Gehe nach rechts <Anzahl> Zeilen”

Bewegen Sie den Cursor um die gewünschte Anzahl von Zeilen nach oben.

“ Bewege nach oben <Anzahl> Zeilen"
“Gehe nach oben 4 Zeilen”

Bewegen Sie den Cursor um die gewünschte Anzahl von Zeilen nach unten.

“Bewege nach unten <Anzahl> Zeilen"
“Gehe nach unten 4 Zeilen”

Bewegen Sie den Cursor die gewünschte Anzahl von Absätzen nach oben

“Bewege nach oben <Anzahl> Absätze"

Bewegen Sie den Cursor die gewünschte Anzahl von Absätzen nach unten

“Bewege nach unten <Anzahl> Absätze"

Platziert den Cursor am Anfang des ausgewählten Texts.

“Gehe zum Anfang der Auswahl"
“Gehe zum Anfang der Auswahl”

Platziert den Cursor am Ende des ausgewählten Texts.

“Gehe ans Ende der Auswahl"
“Gehe ans Ende der Auswahl”

Administrar el acceso de voz y el micrófono

Para hacer esto

Di esto

Indica al acceso por voz que es hora de escuchar.

"Activar acceso por voz"
“Desactivar silencio”

Pone en modo de reposo el acceso por voz. Deberás activarlo nuevamente para usarlo.

"Desactivar acceso por voz"
“Silenciar”

Apaga el micrófono del acceso por voz. Para volver a encenderlo, mantén presionado el botón del micrófono.

“Apagar micrófono"

Cierra el acceso por voz. Vuelve a abrirlo desde Inicio o Configuración para usarlo nuevamente.

"Cerrar acceso por voz"
“Salir de acceso por voz”
“Detener acceso por voz”
“Desactivar acceso por voz”
“Salir de acceso por voz”

Abre una lista de todos los comandos de acceso por voz que te ayudarán a realizar diferentes tareas.

"¿Qué puedo decir?"
“Mostrar comandos”
“Mostrar todos los comandos”
“Mostrar lista de comandos”

Accede a la configuración de acceso por voz en la esquina superior derecha de la barra de acceso por voz.

"Abrir configuración de acceso por voz"

Accede a la ayuda de acceso por voz en la esquina superior derecha de la barra de acceso por voz.

“Abrir ayuda de acceso por voz"

Abre la guía interactiva de acceso por voz para practicar con diferentes comandos de voz.

"Abrir guía de acceso por voz"

Cambia al modo solo comandos. No podrás dictar texto, solo podrás dar comandos.

"Modo de comandos"
"Cambiar a modo de comandos”

Cambia al modo de dictado. Solo podrás dictar texto, no dar comandos.

"Modo de dictado"
"Cambiar a modo de dictado”

A menos que hagas cambios, este es el modo que el acceso por voz aplica automáticamente. Puedes usar comandos y dictar texto (en campos editables).

"Modo predeterminado"
“Cambiar a modo predeterminado”

Interactuar con aplicaciones

Para hacer esto

Di esto

Abre una aplicación en tu PC. Si Voice Access no puede encontrar la aplicación que deseas abrir, buscará automáticamente el nombre de la aplicación en la barra de búsqueda de Windows.

“Abrir <nombre de la aplicación>"
“Mostrar <nombre de la aplicación>”
“Iniciar <nombre de la aplicación>”

Cierra una aplicación abierta utilizando el nombre de la aplicación.

“Cerrar <nombre de la aplicación>"
“Salir de <nombre de la aplicación>”
“Cerrar esta ventana”
“Cerrar ventana”
“Salir de <nombre de la aplicación>”

Cambia a otra aplicación abierta. Si hay varias ventanas abiertas, tendrás la opción de elegir la ventana exacta que deseas.

“Cambiar a <nombre de la aplicación>"
“Ir a <nombre de la aplicación>”

Minimiza una ventana de aplicación específica.

“Minimizar <nombre de la aplicación>"
“Ocultar <nombre de la aplicación>”

Minimiza la ventana de la aplicación en la que estás trabajando.

“Minimizar ventana"
“Ocultar esta”
“Minimizar la ventana”
“Ocultar esta ventana”
“Minimizar esta”
“Ocultar la ventana”
“Minimizar esta ventana”

Maximiza una ventana de aplicación específica.

“Maximizar <nombre de la aplicación>"

Maximiza la ventana de la aplicación en la que estás trabajando.

“Maximizar ventana"
“Maximizar la ventana”
“Maximizar esta”
“Maximizar esta ventana”

Devuelve la ventana de la aplicación que mencionaste a su estado anterior.

“Restaurar <nombre de la aplicación>"

Devuelve la ventana de la aplicación que estás usando a su estado anterior.

“Restaurar ventana"
"Restaurar la ventana”
“Restaurar esa”
“Restaurar ventana”

Activa un desplazamiento de rueda de mouse único en la dirección que indiques.

“Desplazar <dirección de desplazamiento>"

Realiza un desplazamiento continuo en la dirección que indiques. La acción de desplazamiento se detiene con el comando”Detener el desplazamiento".

“Comenzar a desplazar <dirección de desplazamiento>"

Detiene una acción de desplazamiento continua.

“Detener el desplazamiento"
“Cancelar”
“Detener”

Desplázate a los bordes lejanos de la ventana.

"Desplazar a <punto>"

Abre el cambiador de tareas.

"Mostrar cambiador de tareas"
“Listar todas las ventanas”
“Mostrar cambiador de tareas”
“Mostrar todas las ventanas”

Vuelve a enfocar el escritorio.

“Ir al escritorio"
“Ir a inicio”
“Ir al escritorio”
“Minimizar todas las ventanas”

Utiliza tu navegador para buscar.

“Buscar en <motor de búsqueda> para <x>"
“Buscar en <motor de búsqueda> para <x>”

Ajusta la ventana en la dirección que le indiques.

“Ajustar ventana a <dirección>"
“Ajustar la ventana a <dirección>”
“Ajustar ventana a <dirección>”

Interactuar con controles

Para hacer esto

Di esto

Realiza un clic izquierdo en un elemento en tu pantalla.

“Hacer clic en <nombre del elemento>"
“Tocar <nombre del elemento>”

Realiza un doble clic en un elemento en tu pantalla.

“Hacer doble clic en <nombre del elemento>"

Mueve el ratón a un elemento específico en la pantalla.

“Mover a <nombre del elemento>"

Cierra cualquier menú o mensaje emergente.

“Descartar"

Selecciona una casilla de verificación específica.

“Marcar <nombre del elemento>"

Deselecciona una casilla de verificación específica.

“Desmarcar <nombre del elemento>"

Expande cualquier elemento de menú.

“Expandir <nombre del elemento>"

Activa o desactiva un elemento utilizando el interruptor proporcionado.

“Alternar <nombre del elemento>"

Mueve un control deslizante en la dirección que indiques por una distancia específica.

“Mover control deslizante <dirección> <distancia> veces"

Interactuar con superposiciones

Para hacer esto

Di esto

Aparecerán números en todos los elementos interactivos en su pantalla. Luego, diga estos números para interactuar con elementos específicos.

"Mostrar números"
"Mostrar números en todas partes”

Aparecerán números en todos los elementos interactivos en la aplicación que está utilizando. Luego, diga estos números para interactuar con elementos específicos.

"Mostrar números aquí"

Aparecerán números en todos los elementos interactivos en la aplicación que mencionó.

“Mostrar números en <nombre de la aplicación>"

Aparecerán números en todos los elementos interactivos en la barra de tareas.

"מצרה números en la barra de tareas"

Elimine las etiquetas numeradas de la pantalla.

“Ocultar números"
“Descartar”
“Cancelar”

Elimine las etiquetas numeradas de la pantalla.Cancelar se puede usar para descartar tanto las superposiciones numéricas como las superposiciones de cuadrícula.

“Cancelar"
“Ocultar números”
“Descartar”

Haga clic en el elemento numerado.

“Hacer clic en <número>"
“<número>”

En el caso de superposiciones numéricas, esta orden hará clic en el elemento numerado. En el caso de la superposición de cuadrícula, use el número en la cuadrícula para guiar el puntero del mouse a esa ubicación. La superposición de cuadrícula se volverá a dibujar en este punto en la ubicación del puntero del mouse.

“<número>"

Se dibuja una cuadrícula de 3x3 en su pantalla. Puede usar las coordenadas de la cuadrícula para mover el mouse en una dirección específica.

"Mostrar cuadrícula"
“Mostrar cuadrícula de la ventana”
“Mostrar cuadrícula en todas partes”

Se dibuja una cuadrícula de 3x3 en la aplicación en la que está trabajando. Puede usar las coordenadas de la cuadrícula para mover el mouse en una dirección específica.

“Mostrar cuadrícula aquí"

Elimine la superposición de cuadrícula.

“Ocultar cuadrícula"
“Descartar”
“Cancelar”

Use múltiples coordenadas de la cuadrícula en una orden para guiar el puntero en pantalla a la ubicación final. Puede usar hasta 5 instrucciones a la vez.

“Cuadrícula de mouse <número> <número> <número> <número> <número>"

Vuelva al estado anterior de la cuadrícula.

“Deshacer"
“Deshacer eso”

Vuelva al estado anterior de la cuadrícula.

“Deshacer eso"
“Deshacer”

Marque el objeto que desea arrastrar. Si no se especifica ningún número, el valor predeterminado es que se marque el centro (5) de la cuadrícula. La cuadrícula se vuelve a dibujar automáticamente cuando se marca un elemento y puede usar la cuadrícula para navegar hasta donde desea soltar el objeto.

“Marcar"

Marque el objeto que desea arrastrar. La marca se realiza en el <número> del estado actual de la cuadrícula. La cuadrícula se vuelve a dibujar automáticamente cuando se marca un elemento y puede usar la cuadrícula para navegar hasta donde desea soltar el objeto.

“Marcar <número>"

Arrastre un objeto previamente marcado a una nueva ubicación. El valor predeterminado es que el elemento se arrastre al centro del estado actual de la cuadrícula. Marque un objeto primero antes de usar esta orden.

“Arrastrar"

Controlar el mouse y el teclado

Para hacer esto

Di esto

Realiza un clic izquierdo en la ubicación del puntero del mouse. Para hacer clic en un elemento específico en la pantalla, utiliza el comando”clic en <elemento>".

"Hacer clic"
“Clic izquierdo”
“Tocar”

Realiza un clic derecho en la ubicación del puntero del mouse. Para hacer clic derecho en un elemento específico en la pantalla, utiliza el comando”clic derecho en <elemento>".

“Clic derecho"

Realiza un doble clic en la ubicación del puntero del mouse. Para hacer doble clic en un elemento en pantalla, utiliza el comando”Doble clic en <elemento>".

"Doble clic"

Realiza un triple clic en la ubicación del puntero del mouse.

"Triple clic"

Presiona una tecla o una combinación de teclas.

“Presionar <tecla1> <tecla2>...."
“Presionar <tecla1> y <tecla2>”
“Presionar <tecla1>”
“Presionar <tecla1> más <tecla2>”

Presiona una tecla la cantidad de veces que digas.

“Presionar <tecla> <cantidad> veces"

Presiona y mantiene presionada una tecla. La tecla se libera cuando usas el comando”Soltar”o”Soltar <tecla>".

"Presionar y mantener <tecla>"

Libera la tecla que está presionada.

“Soltar <tecla>"
“Soltar”

Mueve el puntero del mouse continuamente en la dirección que le indiques.

“Mover el mouse <dirección>"

Mueve el puntero del mouse continuamente en la dirección que le indiques por una distancia específica.

“Mover el mouse <dirección> <distancia>"

Arrastra tu mouse en una dirección específica.

“Arrastrar el mouse <dirección>"

Aumenta o disminuye la velocidad del movimiento del puntero del mouse. Esto se puede aplicar mientras mueves o arrastras el puntero del mouse en una dirección específica.

“Mover <velocidad>"
“Más lento”
“Más rápido”

Detiene el movimiento del puntero del mouse.

“Detener el movimiento"
“Detener”

Dictar texto

Para hacer esto

Di esto

Dicta texto e inserta símbolos y caracteres especiales en un cuadro de texto.

“<texto>"

Dicta una palabra en un cuadro de texto. Esto se puede utilizar para cualquier combinación de texto, incluido el texto que podría ser interpretado por el acceso por voz como un comando.

“Dictar <texto>"
“Escribir <comando de voz>”

Si necesitas escribir palabras complicadas que son difíciles de pronunciar, como nombres o palabras con múltiples ortografías para la misma pronunciación (por ejemplo, 'nuevo' y 'sabía'), puedes usar el acceso por voz para abrir el teclado táctil y escribir. También puedes usar el teclado táctil para escribir números PIN, direcciones de correo electrónico y para insertar emojis.

“Mostrar teclado táctil"
“Mostrar teclado”

Cuando hayas terminado de usar el teclado táctil, usa este comando para cerrarlo.

“Ocultar teclado táctil"
“Ocultar teclado”

Corrige palabras mal escritas. Este comando abrirá el teclado táctil.

"Deletrear eso"

Corrige una frase que está seleccionada o la última frase dictada. Este comando abrirá el teclado táctil.

“Corregir eso"

Corrige palabras mal escritas. Este comando abrirá el teclado táctil.

“Corregir <texto>"

Inserta texto en el cursor y pone en mayúscula la primera letra de cada palabra.

“Mayúsculas <texto>"
“Mayús <texto>”

Inserta texto en el cursor sin ningún espacio antes del texto.

“sin espacio <texto>"
“sin espacio <texto>”

Seleccionar texto

Para hacer esto

Di esto

Selecciona el último texto que dictaste.

“Seleccionar eso"

Selecciona todo el texto en un cuadro de texto.

“Seleccionar todo"

Selecciona un fragmento específico de texto en un cuadro de texto.

“Seleccionar <texto>"

Selecciona todo el texto desde la primera frase que mencionas hasta la segunda frase que mencionas en un cuadro de texto.

"Seleccionar desde <texto1> hasta <texto2>"
“seleccionar <texto1> hasta <texto2>”

Selecciona la palabra actual en la posición del cursor de texto.

“Seleccionar palabra"
“Seleccionar esta palabra”

Selecciona la línea actual a partir de la posición del cursor de texto.

“Seleccionar línea"
“Seleccionar esta línea”

Selecciona el párrafo actual a partir de la posición del cursor de texto.

“Seleccionar párrafo"
“Seleccionar este párrafo”

Selecciona el carácter anterior a partir de la posición del cursor de texto.

“Seleccionar carácter anterior"
“Seleccionar último carácter”

Selecciona el carácter siguiente a partir de la posición del cursor de texto.

“Seleccionar carácter siguiente"

Selecciona la palabra anterior a partir de la posición del cursor de texto.

“Seleccionar palabra anterior"
“Seleccionar última palabra”

Selecciona la palabra siguiente a partir de la posición del cursor de texto.

“Seleccionar palabra siguiente"

Selecciona la línea anterior a partir de la posición del cursor de texto.

“Seleccionar línea anterior"
“Seleccionar última línea”

Selecciona la línea siguiente a partir de la posición del cursor de texto.

“Seleccionar línea siguiente"

Selecciona el párrafo anterior a partir de la posición del cursor de texto.

“Seleccionar párrafo anterior"
“Seleccionar último párrafo”

Selecciona el párrafo siguiente a partir de la posición del cursor de texto.

“Seleccionar párrafo siguiente"

Selecciona la cantidad de caracteres anteriores que le indiques, comenzando desde la posición del cursor de texto.

“Seleccionar <count> caracteres anteriores"
“Seleccionar atrás <count> caracteres”
“Seleccionar últimos <count> caracteres”
“Seleccionar hacia atrás <count> caracteres”

Selecciona la cantidad de caracteres siguientes que le indiques, comenzando desde la posición del cursor de texto.

“Seleccionar <count> caracteres siguientes"
“Seleccionar adelante <count> caracteres”

Selecciona la cantidad de palabras anteriores que le indiques, comenzando desde la posición del cursor de texto.

“Seleccionar <count> palabras anteriores"
“Seleccionar atrás <count> palabras”
“Seleccionar últimas <count> palabras”
“Seleccionar hacia atrás <count> palabras”

Selecciona la cantidad de palabras siguientes que le indiques, comenzando desde la posición del cursor de texto.

"Seleccionar <count> palabras siguientes"
“Seleccionar adelante <count> palabras”

Selecciona la cantidad de líneas anteriores que le indiques, comenzando desde la posición del cursor de texto.

“Seleccionar <count> líneas anteriores"
“Seleccionar atrás <count> líneas”
“Seleccionar últimas <count> líneas”
“Seleccionar hacia atrás <count> líneas”

Selecciona la cantidad de líneas siguientes que le indiques, comenzando desde la posición del cursor de texto.

“Seleccionar <count> líneas siguientes"
“Seleccionar adelante <count> líneas”

Selecciona la cantidad de párrafos anteriores que le indiques, comenzando desde la posición del cursor de texto.

“Seleccionar <count> párrafos anteriores"
“Seleccionar atrás <count> párrafos”
“Seleccionar últimos <count> párrafos”
“Seleccionar hacia atrás <count> párrafos”

Selecciona la cantidad de párrafos siguientes que le indiques, comenzando desde la posición del cursor de texto.

“Seleccionar <count> párrafos siguientes"
“Seleccionar adelante <count> párrafos”

Borra el texto seleccionado.

“Deseleccionar eso"
“Borrar selección”

Editar texto

Para hacer esto

Di esto

Elimina el texto seleccionado o el último texto dictado.

“Eliminar eso"
“Tachar eso”
“Borrar eso”

Elimina una pieza específica de texto en un cuadro de texto.

“Eliminar <texto>"

Elimina todo el texto en un cuadro de texto.

“Eliminar todo"

Elimina la palabra actual en el cursor de texto.

“Eliminar palabra"
“Eliminar esta palabra”

Elimina la línea actual en el cursor de texto.

“Eliminar línea"
“Eliminar esta línea”

Elimina el párrafo actual en el cursor de texto.

"Eliminar párrafo"
“Eliminar este párrafo”

Elimina un carácter anterior en el cursor de texto.

“Eliminar carácter anterior"
“Eliminar último carácter”

Elimina el carácter siguiente en el cursor de texto.

“Eliminar carácter siguiente"

Elimina la palabra anterior en el cursor de texto.

“Eliminar palabra anterior"
“Eliminar última palabra”

Elimina la palabra siguiente en el cursor de texto.

“Eliminar palabra siguiente"

Elimina la línea anterior en el cursor de texto.

“Eliminar línea anterior"
“Eliminar última línea”

Elimina la línea siguiente en el cursor de texto.

“Eliminar línea siguiente"

Elimina el párrafo anterior desde la posición del cursor

“Eliminar párrafo anterior"
“Eliminar último párrafo”

Elimina el párrafo siguiente en el cursor de texto.

“Eliminar párrafo siguiente"

Elimina <count> de caracteres anteriores desde la posición del cursor.

“Eliminar <count> caracteres anteriores"
“Eliminar últimos <count> caracteres”

Elimina <count> de caracteres siguientes en el cursor de texto.

"Eliminar <count> caracteres siguientes"

Elimina <count> de palabras anteriores en el cursor de texto.

“Eliminar <count> palabras anteriores"
“Eliminar últimas <count> palabras”

Elimina <count> de palabras siguientes en el cursor de texto.

“Eliminar <count> palabras siguientes"

Elimina <count> de líneas anteriores en el cursor de texto.

“Eliminar <count> líneas anteriores"
“Eliminar últimas <count> líneas”

Elimina <count> de líneas siguientes en el cursor de texto.

“Eliminar <count> líneas siguientes"

Elimina <count> de párrafos anteriores en el cursor de texto.

“Eliminar <count> párrafos anteriores"
“Eliminar últimos <count> párrafos”

Elimina <count> de párrafos siguientes en el cursor de texto.

“Eliminar <count> párrafos siguientes"

Corta el texto seleccionado o el último texto dictado.

“Cortar eso"

Corta la palabra anterior en el cursor de texto.

“Cortar palabra anterior"
“Cortar última palabra”

Corta la palabra siguiente en el cursor de texto.

“Cortar palabra siguiente"

Corta la línea anterior en el cursor de texto.

“Cortar línea anterior"
“Cortar última línea”

Corta la línea siguiente en el cursor de texto.

“Cortar línea siguiente"

Corta el párrafo anterior desde la posición del cursor.

“Cortar párrafo anterior"
“Cortar último párrafo”

Corta el párrafo siguiente en el cursor de texto.

“Cortar párrafo siguiente"

Corta la cantidad especificada de caracteres a la izquierda del cursor de texto.

“Cortar los últimos <count> caracteres"
“Cortar los <count> caracteres anteriores”

Corta la cantidad especificada de caracteres a la derecha del cursor de texto.

“Cortar los próximos <count> caracteres"

Corta la cantidad especificada de palabras a la izquierda del cursor de texto.

“Cortar las <count> palabras anteriores"
“Cortar las últimas <count> palabras”

Corta la cantidad especificada de palabras a la derecha del cursor de texto.

“Cortar las <count> palabras siguientes"

Corta la cantidad especificada de líneas por encima del cursor de texto.

“Cortar las <count> líneas anteriores"
“Cortar las últimas <count> líneas”

Corta la cantidad especificada de líneas por debajo del cursor de texto.

“Cortar las <count> líneas siguientes"

Corta la cantidad especificada de párrafos a la izquierda del cursor de texto.

“Cortar los <count> párrafos anteriores"
“Cortar los últimos <count> párrafos”

Corta la cantidad especificada de párrafos a la derecha del cursor de texto.

“Cortar los <count> párrafos siguientes"

Copia el texto seleccionado o el último texto dictado.

“Copiar eso"

Copia la palabra anterior en el cursor de texto.

“Copiar la palabra anterior"
“Copiar la última palabra”

Copia la palabra siguiente en el cursor de texto.

"Copiar la palabra siguiente"

Copia la línea anterior en el cursor de texto.

“Copiar la línea anterior"
“Copiar la última línea”

Copia la línea siguiente desde la posición del cursor.

“Copiar la línea siguiente"

Copia el párrafo anterior en el cursor de texto.

“Copiar el párrafo anterior"
“Copiar el último párrafo”

Copia el párrafo siguiente en el cursor de texto.

“Copiar el párrafo siguiente"

Copia la cantidad especificada de caracteres a la izquierda del cursor de texto.

“Copiar los <count> caracteres anteriores"
“Copiar los últimos <count> caracteres”

Copia la cantidad especificada de caracteres a la derecha del cursor de texto.

“Copiar los <count> caracteres siguientes"

Copia la cantidad especificada de palabras a la izquierda del cursor de texto.

“Copiar las <count> palabras anteriores"
“Copiar las últimas <count> palabras”

Copia la cantidad especificada de palabras a la derecha del cursor de texto.

“Copiar las <count> palabras siguientes"

Copia el número anterior de líneas en el cursor de texto.

"Copiar líneas <count> anteriores"
"Copia las últimas líneas <count>"

Copia el siguiente número de líneas en el cursor de texto.

"Copiar las siguientes <count> líneas"

Copia la cantidad especificada de párrafos a la izquierda del cursor de texto.

“Copiar los <count> párrafos anteriores"
“Copiar los últimos <count> párrafos”

Copia la cantidad especificada de párrafos a la derecha del cursor de texto.

“Copiar los <count> párrafos siguientes"

Pega texto en un cuadro de texto.

“Pegar"
“Pegar eso”
“Pegar aquí”

Deshace o revierte la acción anterior.

“Deshacer eso"
“Deshacer”

Rehace o restaura la acción anterior.

“Rehacer eso"

Formato de texto

Para hacer esto

Di esto

Eliminar todos los espacios en blanco del texto seleccionado o del último texto dictado.

"Quitar espacios"
"Sin espacios"

Aplicar formato de negritas al texto seleccionado o al último texto dictado.

“Negritas"

Aplicar formato de cursivas al texto seleccionado o al último texto dictado.

“Cursivas"

Subrayar el texto seleccionado o el último texto dictado.

"Subrayado"

Aplicar formato de negritas a un fragmento específico de texto.

“Negritas <texto>"
“Texto en negritas <texto>”

Aplicar formato de cursivas a un fragmento específico de texto.

“Cursivas <texto>"

Subrayar un fragmento específico de texto.

“Subrayado <texto>"

Capitalizar la primera letra del texto seleccionado o del último texto dictado.

“Capitalizar"
“Capital”

Convertir todas las letras del texto seleccionado o del último texto dictado en mayúsculas.

“Mayúsculas eso"

Convertir todas las letras del texto seleccionado o del último texto dictado en minúsculas.

“Minúsculas eso"

Capitalizar la primera letra de un texto específico.

“Capitalizar <palabra>"

Convertir todas las letras de un texto específico en mayúsculas.

“Mayúsculas <texto>"

Convertir todas las letras de un texto específico en minúsculas.

“Minúsculas <texto>"

Capitalizar la primera letra de las <cantidad> palabras anteriores al cursor de texto.

“Capitalizar <cantidad> palabras anteriores"
“Capitalizar <cantidad> palabras últimas”

Convertir todas las letras de las <cantidad> palabras anteriores al cursor de texto en mayúsculas.

“Mayúsculas <cantidad> palabras anteriores"
“Mayúsculas <cantidad> palabras últimas”

Convertir todas las letras de las <cantidad> palabras anteriores al cursor de texto en minúsculas.

“Minúsculas <cantidad> palabras anteriores"
“Minúsculas <cantidad> palabras últimas”

Capitalizar la primera letra de los <cantidad> párrafos anteriores al cursor de texto.

“Capitalizar <cantidad> párrafos anteriores"
“Capitalizar <cantidad> párrafos últimos”

Convertir todas las letras de los <cantidad> párrafos anteriores al cursor de texto en mayúsculas.

“Mayúsculas <cantidad> párrafos anteriores"
“Mayúsculas <cantidad> párrafos últimos”

Convertir todas las letras de los <cantidad> párrafos anteriores al cursor de texto en minúsculas.

“Minúsculas <cantidad> párrafos anteriores"
“Minúsculas <cantidad> párrafos últimos”

Capitalizar la primera letra de las <cantidad> palabras siguientes al cursor de texto.

“Capitalizar <cantidad> palabras siguientes"

Convertir todas las letras de las <cantidad> palabras siguientes al cursor de texto en mayúsculas.

“Mayúsculas <cantidad> palabras siguientes"

Convertir todas las letras de las <cantidad> palabras siguientes al cursor de texto en minúsculas.

“Minúsculas <cantidad> palabras siguientes"

Capitalizar la primera letra de los <cantidad> párrafos siguientes al cursor de texto.

“Capitalizar <cantidad> párrafos siguientes"

Convertir todas las letras de los <cantidad> párrafos siguientes al cursor de texto en mayúsculas.

“Mayúsculas <cantidad> párrafos siguientes"

Convertir todas las letras de los <cantidad> párrafos siguientes al cursor de texto en minúsculas.

“Minúsculas <cantidad> párrafos siguientes"

Navegar por el texto

Para hacer esto

Di esto

Inserta una nueva línea y coloca el cursor al principio de la nueva línea.

“Nueva línea"

Inserta un nuevo párrafo y coloca el cursor al principio del nuevo párrafo.

“Nuevo párrafo"

Coloca el cursor antes de un texto específico.

"Mover antes de <texto>""
Insertar antes de <texto>"

Coloca el cursor después de un texto específico.

“Mover después de <texto>"
“Insertar después de <texto>”

Coloca el cursor al principio de un cuadro de texto o documento.

“Ir al principio"
“Mover al principio del documento”
“Ir al inicio del documento”
“Ir al principio del documento”
“Mover al inicio del documento”
“Mover al principio”

Coloca el cursor al final de un cuadro de texto o documento.

“Ir al final"
“Mover al final”
“Ir al final del documento”
“Mover al final”
“Ir al final”
“Mover al final del documento”
“Mover al final”

Coloca el cursor al principio de una palabra.

"Ir al principio de la palabra"
“Mover al principio de la palabra”
“Ir al inicio de la palabra”
“Mover al inicio de la palabra”

Coloca el cursor al final de una palabra.

“Ir al final de la palabra"
“Mover al final de la palabra”

Coloca el cursor al principio de una línea.

“Ir al principio de la línea"
“Mover al principio de la línea”
“Ir al inicio de la línea”
“Mover al inicio de la línea”

Coloca el cursor al final de una línea.

“Ir al final de la línea"
“Mover al final de la línea”

Coloca el cursor al principio de un párrafo.

“Ir al principio del párrafo"
“Mover al principio del párrafo”
“Ir al inicio del párrafo”
“Mover al inicio del párrafo”

Coloca el cursor al final de un párrafo.

“Ir al final del párrafo"
“Mover al final del párrafo”

Mueve el cursor la cantidad deseada de pasos.

“Mover <dirección> <cantidad> veces"
“Ir <dirección> <cantidad> veces”

Mueve el cursor la cantidad deseada de caracteres a la izquierda.

“Mover a la izquierda <cantidad> caracteres"
“Ir hacia atrás <cantidad> caracteres”
“Mover hacia atrás <cantidad> caracteres “
“Ir a la izquierda <cantidad> caracteres “
“Ir hacia atrás <cantidad> caracteres”
“Mover hacia atrás <cantidad> caracteres”

Mueve el cursor la cantidad deseada de caracteres a la derecha.

“Mover a la derecha <cantidad> caracteres"
“Mover hacia adelante <cantidad> caracteres”
“Ir a la derecha <cantidad> caracteres”
“Ir hacia adelante <cantidad> caracteres”

Mueve el cursor la cantidad deseada de palabras a la izquierda.

“Mover a la izquierda <cantidad> palabras"
“Ir hacia atrás <cantidad> palabras”
“Mover hacia atrás <cantidad> palabras “
“Ir a la izquierda <cantidad> palabras “
“Ir hacia atrás <cantidad> palabras”
“Mover hacia atrás <cantidad> palabras”

Mueve el cursor la cantidad deseada de palabras a la derecha.

“Mover a la derecha <cantidad> palabras"
“Mover hacia adelante <cantidad> palabras “
“Ir a la derecha <cantidad> palabras “
“Ir hacia adelante <cantidad> palabras”

Mueve el cursor la cantidad deseada de líneas hacia arriba.

“Mover arriba <cantidad> líneas"
“Ir arriba <cantidad> líneas”

Mueve el cursor la cantidad deseada de líneas hacia abajo.

“Mover abajo <cantidad> líneas"
“Ir abajo <cantidad> líneas”

Mueve el cursor la cantidad deseada de párrafos hacia arriba.

“Mover arriba <cantidad> párrafos"
“Ir arriba <cantidad> párrafos”

Mueve el cursor la cantidad deseada de párrafos hacia abajo.

“Mover abajo <cantidad> párrafos"
“Ir abajo <cantidad> párrafos”

Mueve el cursor la cantidad deseada de páginas hacia arriba.

“Mover arriba <cantidad> páginas"
“Ir arriba <cantidad> páginas”

Mueve el cursor la cantidad deseada de páginas hacia abajo.

“Mover abajo <cantidad> páginas"
“Ir abajo <cantidad> páginas”

Gérer Voice Access et le microphone

Pour ce faire

Dites ceci

Dites à Voice Access qu'il est temps d'écouter.

“Activer Voice Access"
“Rétablir le son”

Mettez Voice Access en veille. Vous devrez le réactiver pour l'utiliser à nouveau.

“Désactiver Voice Access"
“Mettre en sourdine”

Désactivez le microphone de Voice Access. Pour le réactiver, appuyez longuement sur le bouton du microphone.

“Désactiver le microphone"

Fermez Voice Access. Relancez Voice Access depuis le menu Démarrer ou les Paramètres pour l'utiliser à nouveau.

“Fermer Voice Access"
“Sortir de Voice Access”
“Arrêter Voice Access”
“Désactiver Voice Access”
“Quitter Voice Access”

Ouvrez une liste de toutes les commandes de Voice Access qui vous aident lorsque vous travaillez avec Voice Access pour effectuer différentes tâches.

“Que puis-je dire"
“Afficher les commandes”
“Afficher toutes les commandes”
“Afficher la liste des commandes”

Accédez aux paramètres de Voice Access dans le coin supérieur droit de la barre Voice Access.

“Ouvrir les paramètres de Voice Access"

Accédez à l'aide de Voice Access dans le coin supérieur droit de la barre Voice Access.

“Ouvrir l'aide de Voice Access"

Ouvrez le guide interactif de Voice Access pour pratiquer l'utilisation de différentes commandes vocales.

“Ouvrir le guide de Voice Access"

Passez en mode Commandes uniquement. Vous ne pourrez pas dicter de texte, vous pourrez uniquement donner des commandes.

“Mode Commandes"
“Passer en mode Commandes”

Passez en mode Dictée. Vous ne pourrez dicter que du texte, sans donner de commandes.

“Mode Dictée"
“Passer en mode Dictée”

À moins que vous ne fassiez des modifications, c'est le mode que Voice Access applique automatiquement. Vous pouvez utiliser des commandes et dicter du texte (dans les champs modifiables).

“Mode par défaut"
“Passer en mode par défaut”

Interagir avec des applications

Pour ce faire

Dites ceci

Ouvrez une application sur votre PC. Si Voice Access ne peut pas trouver l'application que vous souhaitez ouvrir, il cherchera automatiquement le nom de l'application dans la zone de recherche Windows.

“Ouvrir <nom de l'application>"
“Afficher <nom de l'application>”
“Démarrer <nom de l'application>”

Fermez une application ouverte en utilisant le nom de l'application.

“Fermer <nom de l'application>"
“Quitter <nom de l'application>”
“Fermer cette fenêtre”
“Fermer fenêtre”
“Quitter <nom de l'application>”

Passez à une autre application ouverte. S'il y a plusieurs fenêtres ouvertes, vous aurez la possibilité de choisir la fenêtre exacte que vous souhaitez.

“Passer à <nom de l'application>"
“Aller à <nom de l'application>”

Minimisez une fenêtre d'application spécifique.

“Minimiser <nom de l'application>"
“Masquer <nom de l'application>”

Minimisez la fenêtre d'application sur laquelle vous travaillez.

“Minimiser la fenêtre"
“Masquer ceci”
“Minimiser la fenêtre”
“Masquer cette fenêtre”
“Minimiser ceci”
“Masquer la fenêtre”
“Minimiser cette fenêtre”

Maximisez une fenêtre d'application spécifique.

“Maximiser <nom de l'application>"

Maximisez la fenêtre d'application sur laquelle vous travaillez.

“Maximiser la fenêtre"
“Maximiser la fenêtre”
“Maximiser ceci”
“Maximiser cette fenêtre”

Renvoie la fenêtre de l'application que vous avez mentionnée à son état précédent.

“Restaurer <nom de l'application>"

Renvoie la fenêtre de l'application que vous utilisez à son état précédent.

“Restaurer la fenêtre"
“Restaurer la fenêtre”
“Restaurer cela”
“Restaurer cette fenêtre”

Activez un seul défilement de la molette de la souris dans la direction que vous indiquez.

“Faire défiler <direction de défilement>"

Effectuez un défilement continu dans la direction que vous indiquez. L'action de défilement s'arrête avec la commande”Arrêter de faire défiler".

“Commencer à faire défiler <direction de défilement>"

Arrêtez une action de défilement continu.

“Arrêter de faire défiler"
“Annuler”
“Arrêter”

Faites défiler jusqu'aux bords de la fenêtre.

“Faire défiler jusqu'à <point>"

Ouvrez le sélecteur de tâches.

“Afficher le sélecteur de tâches"
“Lister toutes les fenêtres”
“Afficher le sélecteur de tâches”
“Afficher toutes les fenêtres”

Repasser le focus sur le bureau.

“Aller au bureau"
“Aller à l'accueil”
“Aller au bureau”
“Réduire toutes les fenêtres”

Utilisez votre navigateur pour effectuer une recherche.

“Rechercher sur <moteur de recherche> pour <x>"
“Rechercher sur <moteur de recherche> pour <x>”

Ancrez la fenêtre dans la direction que vous indiquez.

“Ancrer la fenêtre à <direction>"
“Ancrer la fenêtre à <direction>”
“Ancrer la fenêtre à <direction>”

Interagir avec des contrôles

Pour ce faire

Dites ceci

Effectuez un clic gauche sur un élément à l'écran.

“Cliquez sur <nom de l'élément>"
“Appuyez sur <nom de l'élément>”

Effectuez un double-clic sur un élément à l'écran.

“Double-cliquez sur <nom de l'élément>"

Déplacez le curseur vers un élément spécifique à l'écran.

“Déplacez-vous vers <nom de l'élément>"

Fermez tout menu ou message contextuel.

“C'est .”

Sélectionnez une case à cocher spécifique.

“Cochez <nom de l'élément>"

Désélectionnez une case à cocher spécifique.

“Décochez <nom de l'élément>"

Développez n'importe quel élément de menu.

“Développez <nom de l'élément>"

Activez ou désactivez un élément à l'aide du commutateur fourni.

“Basculez <nom de l'élément>"

Déplacez un curseur dans la direction que vous indiquez sur une distance spécifique.

“Déplacez le curseur <direction> <distance> fois"

Interagir avec des superpositions

Pour ce faire

Dites ceci

Les numéros apparaîtront sur tous les éléments interactifs de votre écran. Ensuite, dites ces numéros pour interagir avec des éléments spécifiques.

“Afficher les numéros"
“Afficher les numéros partout”

Les numéros apparaîtront sur tous les éléments interactifs de l'application que vous utilisez. Ensuite, dites ces numéros pour interagir avec des éléments spécifiques.

“Afficher les numéros ici"

Les numéros apparaîtront sur tous les éléments interactifs de l'application que vous avez mentionnée.

“Afficher les numéros sur <nom de l'application>"

Les numéros apparaîtront sur tous les éléments interactifs de la barre des tâches.

“Afficher les numéros sur la barre des tâches"

Retirez les étiquettes numérotées de l'écran.

“Masquer les numéros"
“Rejeter”
“Annuler”

Retirez les étiquettes numérotées de l'écran.Annuler peut être utilisé pour rejeter à la fois les superpositions numériques et les superpositions en grille.

“Annuler"
“Masquer les numéros”
“Rejeter”

Cliquez sur l'élément numéroté.

“Cliquer sur <numéro>"
“<numéro>”

Dans le cas des superpositions numériques, cette commande cliquera sur l'élément numéroté. Dans le cas de la superposition en grille, utilisez le numéro sur la grille pour guider le pointeur de la souris vers cet emplacement. La superposition en grille sera redessinée à cet endroit à l'emplacement du pointeur de la souris.

“<numéro>"

Une grille 3x3 est dessinée sur votre écran. Vous pouvez utiliser les coordonnées de la grille pour déplacer votre souris dans une direction spécifique.

“Afficher la grille"
“Afficher la grille de la fenêtre”
“Afficher la grille partout”

Une grille 3x3 est dessinée dans l'application que vous utilisez. Vous pouvez utiliser les coordonnées de la grille pour déplacer votre souris dans une direction spécifique.

“Afficher la grille ici"

Retirez la superposition de grille.

“Masquer la grille"
“Rejeter”
“Annuler”

Utilisez plusieurs coordonnées de la grille dans une seule commande pour guider le pointeur de l'écran vers la position finale. Vous pouvez utiliser jusqu'à 5 instructions en même temps.

“Grille de la souris <numéro> <numéro> <numéro> <numéro> <numéro>"

Revenez à l'état précédent de la grille.

“Annuler la dernière action"
“Annuler cela”

Revenez à l'état précédent de la grille.

“Annuler cela"
“Annuler”

Marquez l'objet que vous voulez déplacer. Si aucun numéro n'est spécifié, le centre (5) de la grille est marqué par défaut.La grille est automatiquement redessinée lorsque vous marquez un objet, et vous pouvez utiliser la grille pour naviguer là où vous voulez déposer l'objet.

“Marquer"

Marquez l'objet que vous voulez déplacer. La marque est placée sur le <numéro> de l'état actuel de la grille.La grille est automatiquement redessinée lorsque vous marquez un objet, et vous pouvez utiliser la grille pour naviguer là où vous voulez déposer l'objet.

“Marquer <numéro>"

Glissez un objet précédemment marqué vers un nouvel emplacement. Par défaut, l'objet sera glissé vers le centre de l'état actuel de la grille. Marquez d'abord un objet avant d'utiliser cette commande.

“Glisser"

Contrôler la souris et le clavier

Pour ce faire

Dites ceci

Effectue un clic gauche à l'emplacement du pointeur de la souris. Pour cliquer sur un élément spécifique à l'écran, utilisez la commande”clic <élément>".

“Clic"
“Clic gauche”
“Taper”

Effectue un clic droit à l'emplacement du pointeur de la souris. Pour effectuer un clic droit sur un élément spécifique à l'écran, utilisez la commande”clic droit <élément>".

“Clic droit"

Effectue un double clic à l'emplacement du pointeur de la souris. Pour effectuer un double clic sur un élément à l'écran, utilisez la commande”Double clic sur <élément>".

“Double clic"

Effectue un triple clic à l'emplacement du pointeur de la souris.

“Triple clic"

Appuie sur une touche ou une combinaison de touches.

“Appuyer sur <touche1> <touche2>...."
“Appuyer sur <touche1> et <touche2>”
“Appuyer sur <touche1>”
“Appuyer sur <touche1> plus <touche2>”

Appuie sur une touche le nombre de fois que vous le dites.

“Appuyer sur <touche> <nombre> fois"

Appuie et maintient une touche enfoncée. La touche est relâchée lorsque vous utilisez la commande”Relâcher”ou”Relâcher la touche <touche>".

“Appuyer et maintenir la touche <touche>"

Relâche la touche maintenue enfoncée.

“Relâcher la touche <touche>"
“Relâcher”

Déplacez continuellement le pointeur de la souris dans la direction que vous indiquez.

“Déplacer la souris <direction>"

Déplacez continuellement le pointeur de la souris dans la direction que vous indiquez d'une distance spécifique.

“Déplacer la souris <direction> <distance>"

Faites glisser votre souris dans une direction spécifique.

“Faire glisser la souris <direction>"

Augmentez ou diminuez la vitesse du mouvement du pointeur de la souris. Cela peut être appliqué tout en déplaçant ou en faisant glisser le pointeur de la souris dans une direction donnée.

“Déplacer <vitesse>"
“Plus lent”
“Plus rapide”

Arrêtez le mouvement du pointeur de la souris.

“Arrêter le mouvement"
“Arrêter”

Dicter du texte

Pour ce faire

Dites ceci

Dictez du texte et insérez des symboles et des caractères spéciaux dans une zone de texte.

“<texte>"

Dictez un mot dans une zone de texte. Cela peut être utilisé pour n'importe quelles combinaisons de texte, y compris du texte qui pourrait être interprété par Voice access comme une commande.

“Dicter <texte>"
“Taper <commande d'accès vocal>”

Si vous avez besoin de taper des mots compliqués qui sont difficiles à dire, tels que des noms ou des mots avec plusieurs orthographes pour la même prononciation (par exemple, 'ver' et 'vert'), vous pouvez utiliser l'accès vocal pour ouvrir le clavier tactile et taper. Vous pouvez également utiliser le clavier tactile pour saisir des codes PIN, des adresses e-mail et insérer des emojis.

“Afficher le clavier tactile"
“Afficher le clavier”

Lorsque vous avez terminé d'utiliser le clavier tactile, utilisez cette commande pour le fermer.

“Masquer le clavier tactile"
“Masquer le clavier”

Corrigez les mots mal orthographiés. Cette commande ouvrira le clavier tactile.

“Épeler ça"

Corrigez une phrase qui est sélectionnée ou la dernière phrase dictée. Cette commande ouvrira le clavier tactile.

“Corriger ça"

Corrigez les mots mal orthographiés. Cette commande ouvrira le clavier tactile.

“Corriger <texte>"

Insérez du texte au curseur et mettez la première lettre de chaque mot en majuscule.

“Maj <texte>"
“Majuscules <texte>”

Insérez du texte au curseur sans espace avant le texte.

“pas d'espace <texte>"
“pas d'espace <texte>”

Sélectionner du texte

Pour ce faire

Dites ceci

Sélectionne le dernier texte que vous avez dicté.

“Sélectionner cela"

Sélectionne tout le texte dans une zone de texte.

“Tout sélectionner"

Sélectionne un morceau spécifique de texte dans une zone de texte.

“Sélectionner <texte>"

Sélectionne tout le texte du premier morceau de texte que vous dites au deuxième morceau de texte que vous dites dans une zone de texte.

“sélectionner <texte1> jusqu'à <texte2>"
“sélectionner <texte1> jusqu'à <texte2>”

Sélectionne le mot actuel au curseur de texte.

“Sélectionner mot"
“Sélectionner ce mot”

Sélectionne la ligne actuelle à partir du curseur de texte.

“Sélectionner ligne"
“Sélectionner cette ligne”

Sélectionne le paragraphe actuel à partir du curseur de texte.

“Sélectionner paragraphe"
“Sélectionner ce paragraphe”

Sélectionne le caractère précédent à partir de la position du curseur de texte.

“Sélectionner caractère précédent"
“Sélectionner dernier caractère”

Sélectionne le caractère suivant à partir de la position du curseur de texte.

“Sélectionner caractère suivant"

Sélectionne le mot précédent à partir de la position du curseur de texte.

“Sélectionner mot précédent"
“Sélectionner dernier mot”

Sélectionne le mot suivant à partir de la position du curseur de texte.

“Sélectionner mot suivant"

Sélectionne la ligne précédente à partir de la position du curseur de texte.

“Sélectionner ligne précédente"
“Sélectionner dernière ligne”

Sélectionne la ligne suivante à partir de la position du curseur de texte.

“Sélectionner ligne suivante"

Sélectionne le paragraphe précédent à partir de la position du curseur de texte.

“Sélectionner paragraphe précédent"
“Sélectionner dernier paragraphe”

Sélectionne le paragraphe suivant à partir de la position du curseur de texte.

“Sélectionner paragraphe suivant"

Sélectionne le nombre de caractères précédents que vous lui indiquez à partir de la position du curseur de texte.

“Sélectionner <count> caractères précédents"
“Sélectionner <count> caractères en y “
“Sélectionner derniers <count> caractères”
“Sélectionner en arrière <count> caractères”

Sélectionne le nombre de caractères suivants que vous lui indiquez à partir de la position du curseur de texte.

“Sélectionner <count> caractères suivants"
“Sélectionner <count> caractères en avant”

Sélectionne le nombre de mots précédents que vous lui indiquez à partir de la position du curseur de texte.

“Sélectionner <count> mots précédents"
“Sélectionner <count> mots en arrière “
“Sélectionner derniers <count> mots”
“Sélectionner en arrière <count> mots”

Sélectionne le nombre de mots suivants que vous lui indiquez à partir de la position du curseur de texte.

“Sélectionner <count> mots suivants"
“Sélectionner <count> mots en avant”

Sélectionne le nombre de lignes précédentes que vous lui indiquez à partir de la position du curseur de texte.

“Sélectionner <count> lignes précédentes"
“Sélectionner <count> lignes en arrière “
“Sélectionner dernières <count> lignes”
“Sélectionner en arrière <count> lignes”

Sélectionne le nombre de lignes suivantes que vous lui indiquez à partir de la position du curseur de texte.

“Sélectionner <count> lignes suivantes"
“Sélectionner <count> lignes en avant”

Sélectionne le nombre de paragraphes précédents que vous lui indiquez à partir de la position du curseur de texte.

“Sélectionner <count> paragraphes précédents"
“Sélectionner <count> paragraphes en arrière “
“Sélectionner derniers <count> paragraphes”
“Sélectionner en arrière <count> paragraphes “

Sélectionne le nombre de paragraphes suivants que vous lui indiquez à partir de la position du curseur de texte.

“Sélectionner <count> paragraphes suivants"
“Sélectionner <count> paragraphes en avant”

Efface le texte sélectionné.

“Désélectionner cela"
“Effacer la sélection”

Modifier le texte

Pour ce faire

Dites ceci

Supprime le texte sélectionné ou le dernier texte dicté.

“Supprimer cela"
“Rayer cela”
“Effacer cela”

Supprime un morceau spécifique de texte dans une zone de texte.

“Supprimer <texte>"

Supprime tout le texte dans une zone de texte.

“Tout supprimer"

Supprime le mot actuel au curseur de texte.

“Supprimer mot"
“Supprimer ce mot”

Supprime la ligne actuelle au curseur de texte.

“Supprimer ligne"
“Supprimer cette ligne”

Supprime le paragraphe actuel au curseur de texte.

“Supprimer paragraphe"
“Supprimer ce paragraphe”

Supprime un caractère précédent au curseur de texte.

“Supprimer caractère précédent"
“Supprimer dernier caractère”

Supprime le caractère suivant au curseur de texte.

“Supprimer caractère suivant"

Supprime le mot précédent au curseur de texte.

“Supprimer mot précédent"
“Supprimer dernier mot”

Supprime le mot suivant au curseur de texte.

“Supprimer mot suivant"

Supprime la ligne précédente au curseur de texte.

“Supprimer ligne précédente"
“Supprimer dernière ligne”

Supprime la ligne suivante au curseur de texte.

“Supprimer ligne suivante"

Supprime le paragraphe précédent à partir de la position du curseur.

“Supprimer paragraphe précédent"
“Supprimer dernier paragraphe”

Supprime le paragraphe suivant au curseur de texte.

“Supprimer paragraphe suivant"

Supprime <count> caractères précédents à partir de la position du curseur.

“Supprimer <count> caractères précédents"
“Supprimer les <count> derniers caractères”

Supprime <count> caractères suivants au curseur de texte.

“Supprimer <count> caractères suivants"

Supprime <count> mots précédents au curseur de texte.

“Supprimer <count> mots précédents"
“Supprimer les <count> derniers mots”

Supprime <count> mots suivants au curseur de texte.

“Supprimer <count> mots suivants"

Supprime <count> lignes précédentes au curseur de texte.

“Supprimer <count> lignes précédentes"
“Supprimer les <count> dernières lignes”

Supprime <count> lignes suivantes au curseur de texte.

“Supprimer <count> lignes suivantes"

Supprime <count> paragraphes précédents au curseur de texte.

“Supprimer <count> paragraphes précédents"
“Supprimer les <count> derniers paragraphes”

Supprime <count> paragraphes suivants au curseur de texte.

“Supprimer <count> paragraphes suivants"

Coupe le texte sélectionné ou le dernier texte dicté.

“Couper ça"

Coupe le mot précédent à la position du curseur de texte.

“Couper le mot précédent"
“Couper le dernier mot”

Coupe le mot suivant à la position du curseur de texte.

“Couper le mot suivant"

Coupe la ligne précédente à la position du curseur de texte.

“Couper la ligne précédente"
“Couper la dernière ligne”

Coupe la ligne suivante à partir de la position du curseur de texte.

“Couper la ligne suivante"

Coupe le paragraphe précédent à partir de la position du curseur de texte.

“Couper le paragraphe précédent"
“Couper le dernier paragraphe”

Coupe le paragraphe suivant à partir de la position du curseur de texte.

“Couper le paragraphe suivant"

Coupe le nombre spécifié de caractères précédents à la position du curseur de texte.

“Couper les <nombre> caractères précédents"
“Couper les <nombre> derniers caractères”

Coupe le nombre spécifié de caractères suivants à partir de la position du curseur de texte

“Couper les <nombre> caractères suivants"
“Couper les <nombre> derniers mots”

Coupe le nombre spécifié de mots précédents à partir de la position du curseur de texte.

“Couper les <nombre> mots précédent"
“Couper les cinq derniers mots”
“Couper les cinq mots précédents”

Coupe le nombre spécifié de mots suivants à partir de la position du curseur de texte.

“Couper les <nombre> mots suivants"
“Couper les <nombre> mots suivant”

Coupe le nombre spécifié de lignes précédentes à partir de la position du curseur de texte.

“Couper les <nombre> lignes précédentes"

Coupe le nombre spécifié de lignes suivantes à partir de la position du curseur de texte.

“Couper les <nombre> lignes suivantes"

Coupe le nombre spécifié de paragraphes précédents à partir de la position du curseur de texte.

“Couper les <nombre> paragraphes précédents"
“Couper les <nombre> derniers paragraphes”

Coupe le nombre spécifié de paragraphes suivants à partir de la position du curseur de texte.

“Couper les <nombre> paragraphes suivants"

Copier le texte sélectionné ou le dernier texte dicté.

“Copier ça"

Copie le mot précédent à partir de la position du curseur de texte.

“Copier le mot précédent"

Copie le mot suivant à partir de la position du curseur de texte.

“Copier le mot suivant"

Copie la ligne précédente à partir de la position du curseur de texte.

“Copier la ligne précédente"

Copie la ligne suivante à partir de la position du curseur de texte.

“Copier la ligne suivante"

Copie le paragraphe précédent à partir de la position du curseur de texte.

“Copier la ligne suivante"

Copie le paragraphe suivant à partir de la position du curseur de texte.

“Copier le paragraphe suivant"

Copie le nombre spécifié de caractères précédents à partir de la position du curseur de texte.

“Copier les <nombre> caractères précédents"
“Copier les <nombre> derniers caractères”

Copie le nombre spécifié de caractères suivants à partir de la position du curseur de texte.

“Copier les <nombre> caractères suivants"
“Copier les deux caractères suivants”

Copie le nombre spécifié de mots précédents à partir de la position du curseur de texte.

“Copier les <nombre> mots précédents"
“Copier les <nombre> derniers mots”

Copie le nombre spécifié de mots suivants à partir de la position du curseur de texte.

“Copier les <nombre> mots suivants"

Copie le nombre spécifié de lignes précédentes à partir de la position du curseur de texte.

“Copier les <nombres> lignes précédentes"

Coller du texte dans une boîte de texte.

“Coller"

Annuler ou revenir en arrière sur l'action précédente.

“Annuler cela"

Rétablir ou restaurer l'action précédente.

“Rétablir cela"

Formater le texte

Pour ce faire

Dites ceci

Supprime tous les espaces blancs du texte sélectionné ou du dernier texte dicté.

“Supprimer les espaces"

Applique un formatage en gras au texte sélectionné ou au dernier texte dicté.

“Mettre en gras"

Applique un formatage en italique au texte sélectionné ou au dernier texte dicté.

“Mettre en italique"

Souligne le texte sélectionné ou le dernier texte dicté.

“Souligner"

Applique un formatage en gras à un morceau spécifique de texte.

“Mettre en gras <texte>"

Applique un formatage en italique à un morceau spécifique de texte.

“Mettre en italique <texte>"

Souligne un morceau spécifique de texte.

“Souligner <texte>"

"Mettre ça en majuscule”
“Mettre tout cela en majuscule”

Met la première lettre du texte sélectionné ou du dernier texte dicté en majuscule.

“Mettre cela en majuscule"

Met en minuscule toutes les lettres du texte sélectionné ou du dernier texte dicté.

“Mettre tout cela en minuscule"

Met en majuscule la première lettre d'un texte spécifique.

“Mettre en majuscule <mot>"

Met toutes les lettres d'un texte en majuscule.

“Mettre tout en majucule <texte>"

Met toutes les lettres d'un texte en minuscule.

“Mettre tout en minuscule <texte>"

Mettez en majuscule la première lettre du <compte> de mots précédent au niveau du curseur de texte.

“Mettre en majuscule le <nombre> de mots précédent"

Met en minuscule toutes les lettres des <nombre> lignes précédentes à partir de la position du curseur de texte.

“Mettre tout en minuscule pour les <nombre> lignes précédentes"

Met en majuscule les premières lettres des <nombre> lignes précédentes à partir de la position du curseur de texte.

“Mettre en majuscule les <nombre> lignes précédentes"

Met en majuscule toutes les lettres des <nombre> lignes suivantes à partir de la position du curseur de texte.

“Mettre tout en majuscule pour les <nombre> lignes suivantes"

Met en minuscule toutes les lettres des <nombre> lignes précédentes à partir de la position du curseur de texte.

“Mettre tout en minuscule pour les <nombre> précédentes"

Met en majuscule toutes les lettres des <nombre> paragraphes suivants à partir de la position du curseur de texte.

“Mettre tout en majuscule pour les <nombre> paragraphes précédents"

Met en minuscule toutes les lettres des <nombre> paragraphes suivants à partir de la position du curseur de texte.

“Mettre tout en minuscule pour les <nombre> paragraphes suivants"

Met en majuscule la première lettre des <nombre> mots suivants à partir de la position du curseur de texte.

“Mettre en majuscule les <nombre> mots suivants"

Naviguer dans le texte

Pour ce faire

Dites ceci

Insérez une nouvelle ligne et placez le curseur au début de la nouvelle ligne.

“Nouvelle ligne"

Insérez un nouveau paragraphe et placez le curseur au début du nouveau paragraphe.

“Nouveau paragraphe"

Placez le curseur avant un texte spécifique.

“Placer avant <texte>"
“Insérer avant <texte>”

Placez le curseur après un texte spécifique.

“Placer après <texte>"
“Insérer après <texte>”

Placez le curseur au début d'une zone de texte ou d'un document.

“Aller au début"
“Se déplacer au début du document”
“Se déplacer au début”
“Aller au début du document”
“Aller au début du document”
“Aller au début”

Placez le curseur à la fin d'une zone de texte ou d'un document.

“Aller à la fin"
“Se déplacer à la fin du document”
“Aller à la fin du document”
“Aller à la fin”
“Se déplacer à la fin”

Placez le curseur au début d'un mot.

“Aller au début du mot"
“Aller au début du mot”
“Se déplacer au début du mot”

Placez le curseur à la fin d'un mot.

“Aller à la fin du mot"
“Aller à la fin du mot”

Placez le curseur au début d'une ligne.

“Aller au début de la ligne"
“Se déplacer au début de la ligne”

Placez le curseur à la fin d'une ligne.

“Aller à la fin de la ligne"
“Aller à la fin de la ligne”

Placez le curseur au début d'un paragraphe.

“Aller au début du paragraphe"
“Aller au début du paragraphe”
“Aller au début du paragraphe”
“Aller au début du paragraphe”

Placez le curseur à la fin d'un paragraphe.

“Aller à la fin du paragraphe"
“Aller à la fin du paragraphe”

Déplacez le curseur du nombre de pas souhaité.

“Déplacer <direction> <nombre> fois"
“Aller <direction> <nombre> fois”

Déplacez le curseur du nombre de caractères souhaité vers la gauche.

“Déplacer à gauche <nombre> caractères"
“Reculer de <nombre> caractères”
“Reculer de <nombre> caractères”
“Aller à gauche <nombre> caractères”
“Aller en arrière <nombre> caractères”
“Reculer de <nombre> caractères”

Déplacez le curseur du nombre de caractères souhaité vers la droite.

“Déplacer à droite <nombre> caractères"
“Avancer de <nombre> caractères”
“Aller à droite <nombre> caractères”
“Aller en avant <nombre> caractères”

Déplacez le curseur du nombre de mots souhaité vers la gauche.

“Déplacer à gauche <nombre> mots"
“Reculer de <nombre> mots”
“Reculer de <nombre> mots”
“Aller à gauche <nombre> mots”
“Aller en arrière <nombre> mots”
“Reculer de <nombre> mots”

Déplacez le curseur du nombre de mots souhaité vers la droite.

“Déplacer à droite <nombre> mots"
“Avancer de <nombre> mots”
“Aller à droite <nombre> mots”
“Aller en avant <nombre> mots”

Déplacez le curseur du nombre de lignes souhaité vers le haut.

“Déplacer en haut de <nombre> lignes"
“Aller en haut de <nombre> lignes”

Déplacez le curseur du nombre de lignes souhaité vers le bas.

“Déplacer en bas de <nombre> lignes"
“Aller en bas de <nombre> lignes”

Déplacez le curseur du nombre de paragraphes souhaité vers le haut.

“Déplacer vers le haut de <nombre> paragraphes"
“Aller vers le haut de <nombre> paragraphes”

Déplacez le curseur du nombre de paragraphes souhaité vers le bas.

“Déplacer vers le bas de <nombre> paragraphes"
“Aller vers le bas de <nombre> paragraphes”

Placez le curseur au début du texte sélectionné.

“Déplacer au début de la sélection"
“Aller au début de la sélection”

Placez le curseur à la fin du texte sélectionné.

“Déplacer à la fin de la sélection"
“Aller à la fin de la sélection”

Gérer Voice Access et le microphone

Pour faire ça

Dis-le

Dites à Voice Access qu'il est temps d'écouter.

“Activer Voice Access"
“Désactiver Silence”

Mettez Voice Access en veille. Vous devrez le réactiver pour l'utiliser à nouveau.

“Désactiver Voice Access"
“Silence”

Désactivez le microphone de Voice Access. Pour le réactiver, appuyez longuement sur le bouton du microphone.

“Désactiver le microphone"

Fermez Voice Access. Relancez Voice Access depuis le menu Démarrer ou les Paramètres pour l'utiliser à nouveau.

“Fermer Voice Access"
“Arrêter Voice Access”
“Désactiver Voice Access”
“Quitter Voice Access”

Ouvrez une liste de toutes les commandes de Voice Access utiles pour effectuer différentes tâches en travaillant avec Voice Access.

“Que puis-je dire"
“Afficher les commandes”
“Afficher toutes les commandes”
“Afficher la liste des commandes”

Accédez aux paramètres de Voice Access dans le coin supérieur droit de la barre Voice Access.

“Ouvrir les paramètres de Voice Access"

Accédez à l'aide de Voice Access dans le coin supérieur droit de la barre Voice Access.

“Ouvrir l'aide de Voice Access"

Ouvrez le guide interactif de Voice Access pour vous entraîner à utiliser différentes commandes vocales.

“Ouvrir le guide de Voice Access"

Passez en mode Commandes uniquement. Vous ne pourrez pas dicter de texte, vous pourrez uniquement donner des commandes.

“Mode Commandes"
“Passer en mode Commandes”

Passez en mode Dictée. Vous pourrez uniquement dicter du texte, sans donner de commandes.

“Mode Dictée"
“Passer en mode Dictée”

À moins que vous ne fassiez des modifications, c'est le mode que Voice Access applique automatiquement. Vous pouvez utiliser des commandes et dicter du texte (dans les champs modifiables).

“Mode par défaut"
“Passer en mode par défaut”

Interagir avec les applications

Pour faire ça

Dis-le

Ouvrez une application sur votre PC. Si Voice Access ne peut pas trouver l'application que vous souhaitez ouvrir, il recherchera automatiquement le nom de l'application dans la zone de recherche Windows.

“Ouvrir <nom de l'application>"
“Afficher <nom de l'application>”
“Démarrer <nom de l'application>”

Fermez une application ouverte en utilisant le nom de l'application.

“Fermer <nom de l'application>"
“Quitter <nom de l'application>”
“Fermer cette fenêtre”
“Fermer la fenêtre”
“Quitter <nom de l'application>”

Passez à une autre application ouverte. S'il y a plusieurs fenêtres ouvertes, vous aurez la possibilité de choisir la fenêtre exacte que vous souhaitez.

“Basculer vers <nom de l'application>"
“Aller à <nom de l'application>”

Réduisez une fenêtre d'application spécifique.

“Minimiser <nom de l'application>"
“Masquer <nom de l'application>”

Minimisez la fenêtre d'application sur laquelle vous travaillez.

“Minimiser la fenêtre"
“Masquer ceci . “
“Minimiser la fenêtre”
“Masquer cette fenêtre”
“Minimiser ceci”
“Masquer la fenêtre”
“Minimiser cette fenêtre”

Agrandissez une fenêtre d'application spécifique.

“Agrandir <nom de l'application>"
“Maximiser <nom de l'application>”

Maximisez la fenêtre d'application sur laquelle vous travaillez.

“Maximiser la fenêtre"
“Maximiser la fenêtre”
“Maximiser ceci”
“Maximiser cette fenêtre”

Renvoie la fenêtre de l'application que vous avez mentionnée à son état précédent.

“Restaurer <nom de l'application>”

Renvoie la fenêtre de l'application que vous utilisez à son état précédent.

“Restaurer la fenêtre"
“Restaurer la fenêtre”
“Restaurer cela”
“Restaurer cette fenêtre”

Active un seul défilement de la molette de la souris dans la direction que vous lui indiquez.

“Faire défiler vers <direction de défilement>”

Effectuez un défilement continu dans la direction que vous lui indiquez. L'action de défilement est arrêtée avec la commande”Arrêter de faire défiler".

“Commencer à faire défiler <direction de défilement>”

Arrêtez une action de défilement continu.

“Arrêter de faire défiler"
“Annuler”
“Arrêter”

Faites défiler jusqu'aux bords de la fenêtre.

“Faire défiler jusqu'à <point>”

Ouvre le sélecteur de tâches.

“Afficher le sélecteur de tâches"
“Lister toutes les fenêtres”
“Afficher le sélecteur de tâches”
“Afficher toutes les fenêtres”

Revenez à la fenêtre du bureau.

“Aller sur le bureau"
“Aller à la page d'accueil”
“Aller sur le bureau”
“Minimiser toutes les fenêtres”

Utilisez votre navigateur pour effectuer une recherche.

“Rechercher <x> sur <moteur de recherche>"
“Rechercher <x> sur <moteur de recherche>”

Ancrez la fenêtre dans la direction que vous indiquez.

“Ancrer la fenêtre à <direction>"
“Ancrer la fenêtre à <direction>”
“Ancrer la fenêtre à <direction>”

Interagir avec les contrôles

Pour faire ça

Dis-le

Effectuez un clic gauche sur un élément de votre écran.

“Cliquez sur <nom de l'élément>"
“Appuyez sur <nom de l'élément>”

Effectuez un double-clic sur un élément de votre écran.

“Double-cliquez sur <nom de l'élément>”

Déplacez la souris vers un élément spécifique à l'écran.

“Déplacez-vous vers <nom de l'élément>”

Fermez tout menu ou message contextuel.

“Rejeter”

Sélectionnez une case à cocher spécifique.

“Cochez <nom de l'élément>”

Désélectionnez une case à cocher spécifique.

“Décochez <nom de l'élément>”

Développez un élément de menu quelconque.

“Développez <nom de l'élément>”

Activez ou désactivez un élément à l'aide de l'interrupteur fourni.

“Basculer sur <nom de l'élément>"
“Activez la <nom de l'élément>”

Déplacez un curseur dans la direction que vous indiquez sur une distance spécifique.

“Déplacez le curseur <direction> <distance> fois”

Interagir avec les superpositions

Pour faire ça

Dis-le

Des numéros apparaîtront sur tous les éléments interactifs de votre écran. Ensuite, dites ces numéros pour interagir avec des éléments spécifiques.

“Afficher les numéros"
“Afficher les numéros partout”

Des numéros apparaîtront sur tous les éléments interactifs de l'application que vous utilisez. Ensuite, dites ces numéros pour interagir avec des éléments spécifiques.

“Afficher les numéros ici”

Des numéros apparaîtront sur tous les éléments interactifs de l'application que vous avez mentionnée.

“Afficher les numéros sur <nom de l'application>”

Des numéros apparaîtront sur tous les éléments interactifs de la barre des tâches.

“Afficher les numéros sur la barre des tâches”

Retirez les étiquettes numérotées de l'écran.

“Masquer les numéros"
“Rejeter”
“Annuler”

Retirez les étiquettes numérotées de l'écran.Annuler peut être utilisé pour rejeter à la fois les superpositions numériques et les superpositions en grille.

“Annuler"
"Rejeter"

Cliquez sur l'élément numéroté.

“Cliquer sur <numéro>"
“<numéro>”

Dans le cas des superpositions numériques, cette commande cliquera sur l'élément numéroté. Dans le cas de la superposition en grille, utilisez le numéro sur la grille pour guider le pointeur de la souris vers cet emplacement. La superposition en grille sera redessinée à cet endroit à l'emplacement du pointeur de la souris.

“<numéro>”

Une grille 3x3 est dessinée sur votre écran. Vous pouvez utiliser les coordonnées de la grille pour déplacer votre souris dans une direction spécifique.

“Afficher la grille"
“Afficher la grille de la fenêtre”
“Afficher la grille partout”

Une grille 3x3 est dessinée dans l'application que vous utilisez. Vous pouvez utiliser les coordonnées de la grille pour déplacer votre souris dans une direction spécifique.

“Afficher la grille ici”

Retirez la superposition de grille.

“Masquer la grille"
“Rejeter”
“Annuler”

Utilisez plusieurs coordonnées de la grille dans une seule commande pour guider le pointeur de l'écran vers la position finale. Vous pouvez utiliser jusqu'à 5 instructions en même temps.

“Grille de la souris <numéro> <numéro> <numéro> <numéro> <numéro>”

Revenir à l'état précédent de la grille.

“Annuler"
“Annuler cela”

Revenir à l'état précédent de la grille.

“Annuler cela"
“Annuler”

Marquez l'objet que vous souhaitez déplacer. Si aucun numéro n'est spécifié, le centre (5) de la grille est utilisé par défaut. La grille est automatiquement redessinée lorsqu'un élément est marqué, et vous pouvez utiliser la grille pour naviguer jusqu'à l'endroit où vous souhaitez déposer l'objet.

“Marquer”

Marquer l'objet que vous souhaitez déplacer. La marque est placée sur le <numéro> de l'état actuel de la grille.La grille est automatiquement redessinée lorsqu'un élément est marqué, et vous pouvez utiliser la grille pour naviguer jusqu'à l'endroit où vous souhaitez déposer l'objet.

“Marquer <numéro>”

Glissez un objet précédemment marqué vers un nouvel emplacement. Par défaut, l'objet sera déplacé vers le centre de l'état actuel de la grille. Marquez d'abord un objet avant d'utiliser cette commande.

“Glisser”

Contrôler la souris et le clavier

Pour faire ça

Dis-le

Effectuez un clic gauche à l'emplacement du pointeur de la souris. Pour cliquer sur un élément spécifique à l'écran, utilisez la commande”clic <élément>".

“Clic"
“Clic gauche”
“Appuyer”

Effectuez un clic droit à l'emplacement du pointeur de la souris. Pour effectuer un clic droit sur un élément spécifique à l'écran, utilisez la commande”clic droit <élément>".

“Clic droit”

Effectuez un double clic à l'emplacement du pointeur de la souris. Pour effectuer un double clic sur un élément à l'écran, utilisez la commande”Double clic sur <élément>".

“Double clic”

Effectuez un triple clic à l'emplacement du pointeur de la souris.

“Triple clic”

Appuiez sur une touche ou une combinaison de touches.

“Appuyer sur <touche1> <touche2>."
“Appuyer sur <touche1> et <touche2>”
“Appuyer sur <touche1>”
“Appuyer sur <touche1> plus <touche2>”

Appuiez sur une touche le nombre de fois que vous le dites.

“Appuyer sur <touche> <nombre> fois”

Appuiez et maintient une touche enfoncée. La touche est relâchée lorsque vous utilisez la commande”Relâcher”ou”Relâcher la touche <touche>".

“Appuyer et maintenir la touche <touche>”

Relâchez la touche maintenue enfoncée.

“Relâcher la touche <touche>"
“Relâcher”

Déplacez continuellement le pointeur de la souris dans la direction que vous indiquez.

“Déplacer la souris <direction>”

Déplacez continuellement le pointeur de la souris dans la direction que vous indiquez d'une distance spécifique.

“Déplacer la souris <direction> <distance>”

Faites glisser votre souris dans une direction spécifique.

“Faire glisser la souris <direction>”

Augmentez ou diminuez la vitesse du mouvement du pointeur de la souris. Cela peut être appliqué tout en déplaçant ou en faisant glisser le pointeur de la souris dans une direction donnée.

“Déplacer <vitesse>"
“Plus lent”
“Plus rapide”

Arrêtez le mouvement du pointeur de la souris.

“Arrêter le mouvement"
“Arrêter”

Dicter du texte

Pour faire ça

Dis-le

Dicter du texte et insérer des symboles et des caractères spéciaux dans une zone de texte.

“<texte>”

Dictez un mot dans une zone de texte. Cela peut être utilisé pour n'importe quelles combinaisons de texte, y compris du texte qui pourrait être interprété par l'accès vocal comme une commande.

“Dicter <texte>"
“Tapez <commande d'accès vocal>”

Si vous avez besoin de saisir des mots compliqués, difficiles à prononcer, des homonymes ou des homophones (par exemple, 'pain' et 'pin'), vous pouvez utiliser Voice Access pour ouvrir le clavier tactile et les saisir. Vous pouvez également utiliser le clavier tactile pour saisir des codes PIN, des adresses e-mail et insérer des emojis.

“Afficher le clavier tactile"
“Afficher le clavier”

Lorsque vous avez terminé d'utiliser le clavier tactile, utilisez cette commande pour le fermer.

“Masquer le clavier tactile"
“Masquer le clavier”

Corriger les mots mal orthographiés. Cette commande ouvrira le clavier tactile.

“Épeler ça”

Corriger une phrase qui est sélectionnée ou la dernière phrase dictée. Cette commande ouvrira le clavier tactile.

“Corriger ça”

Corriger les mots mal orthographiés. Cette commande ouvrira le clavier tactile.

“Corriger <texte>”

Insère du texte au curseur et met en majuscule la première lettre de chaque mot.

“Maj <texte>"
“Majuscules <texte>”

Sélectionner du texte

Pour faire ça

Dis-le

Insère du texte au curseur sans espace avant le texte.

“pas d'espace <texte>"
“pas d'espace <texte>”

Sélectionnez le texte récemment dicté.

“Sélectionner ceci”

Sélectionnez tout le texte dans un champ de texte.

“Tout sélectionner”

Sélectionnez une portion de texte spécifique dans un champ de texte.

“Sélectionner <Texte>”

Sélectionnez tout le texte du premier segment de texte que vous dites jusqu'au deuxième segment de texte que vous dites dans un champ de texte.

“Sélectionner de <Texte1> à <Texte2>"
“Sélectionnez de 'rapide' à 'chien paresseux'“

Sélectionnez le mot situé au niveau du curseur de texte.

“Sélectionner un mot"
“Sélectionnez ce mot”

Sélectionnez la ligne débutant à la position du curseur de texte.

“Sélectionner une ligne"
“Sélectionnez cette ligne”

Sélectionnez le paragraphe actuellement au niveau du curseur de texte.

“Sélectionner un paragraphe"
“Sélectionnez ce paragraphe”

Sélectionnez le caractère précédant la position du curseur de texte.

“Sélectionner un caractère précédent"
“Sélectionnez le caractère précédent”

Sélectionnez le caractère suivant la position du curseur de texte.

“Sélectionner un caractère suivant"
“Sélectionnez le caractère suivant”

Sélectionne le mot précédent à partir de la position du curseur de texte.

“Sélectionner le mot précédent"
“Sélectionner le dernier mot”

Sélectionne le mot suivant à partir de la position du curseur de texte.

“Sélectionnez le mot suivant”

""
“Sélectionner la dernière ligne”

Sélectionne la ligne suivante à partir de la position du curseur de texte.

“Sélectionner la ligne suivante”

Sélectionne le paragraphe précédent à partir de la position du curseur de texte.

“Sélectionner le paragraphe précédent"
“Sélectionner le dernier paragraphe”

Sélectionne le paragraphe suivant à partir de la position du curseur de texte.

“Sélectionner le paragraphe suivant”

Sélectionnez le nombre spécifié de caractères précédents à partir de la position du curseur de texte.

“Sélectionner <Nombre> caractères précédents"
“Sélectionnez les dix caractères précédents”
“Sélectionnez les cinq caractères précédents”

Sélectionnez le nombre spécifié de caractères suivants à partir de la position du curseur de texte.

“Sélectionner <Nombre> caractères suivants"
“Sélectionnez les dix caractères suivants”
“Sélectionnez les cinq caractères suivants”

Sélectionnez le nombre spécifié de mots précédents à partir de la position du curseur de texte.

“Sélectionner <Nombre> mots précédents"
“Sélectionnez les dix mots précédents”
“Sélectionnez les trois mots précédents”

Sélectionnez le nombre spécifié de mots suivants à partir de la position du curseur de texte.

“Sélectionner <Nombre> mots suivants"
“Sélectionnez les dix mots suivants”
“Sélectionnez les trois mots suivants”

Sélectionnez le nombre spécifié de lignes précédentes à partir de la position du curseur de texte.

“Sélectionner <Nombre> lignes précédentes"
“Sélectionnez les dix lignes précédentes”
“Sélectionnez les trois lignes précédentes”

Sélectionnez le nombre spécifié de lignes suivantes à partir de la position du curseur de texte.

“Sélectionner <Nombre> lignes suivantes"
“Sélectionnez les dix lignes suivantes”
“Sélectionnez les trois lignes suivantes”

Sélectionnez le nombre spécifié de paragraphes précédents à partir de la position du curseur de texte.

“Sélectionner <Nombre> paragraphes précédents"
“Sélectionnez les dix paragraphes précédents”
“Sélectionnez les trois paragraphes précédents”

Sélectionnez le nombre spécifié de paragraphes suivants à partir de la position du curseur de texte.

“Sélectionner <Nombre> paragraphes suivants"
“Sélectionnez les dix paragraphes suivants”
“Sélectionnez les trois paragraphes suivants”

Annule la sélection de texte.

“Déselectionner cela”

Modifier le texte

Pour faire ça

Dis-le

Supprime le texte sélectionné ou le dernier texte dicté.

“Supprimer cela"
“Barrer cela”
“Enlever cela”

Supprime un morceau spécifique de texte dans une zone de texte.

“Supprimer <texte>”

Supprime tout le texte dans une zone de texte.

“Tout supprimer”

Supprime le mot actuellement à la position du curseur de texte.

“Supprimer un mot"
“Supprimer ce mot”

Supprime la ligne actuellement à la position du curseur de texte.

“Supprimer une ligne"
“Supprimer cette ligne”

Supprime le paragraphe actuellement à la position du curseur de texte.

“Supprimer un paragraphe"
“Supprimer ce paragraphe”

Supprime un caractère précédant la position du curseur de texte.

“Supprimer le caractère précédent"
“Effacer le dernier caractère”

Supprime le caractère suivant la position du curseur de texte.

“Supprimer le caractère suivant”

Supprime le mot précédant la position du curseur de texte.

“Supprimer le mot précédent"
“Effacer le dernier mot”

Supprime le mot suivant la position du curseur de texte.

“Supprimer le mot suivant”

Supprime la ligne précédant la position du curseur de texte.

“Supprimer la ligne précédente"
“Effacer la dernière ligne”

Supprime la ligne suivant la position du curseur de texte.

“Supprimer la ligne suivante”

Supprime le paragraphe précédant la position du curseur de texte.

“Supprimer le paragraphe précédent"
“Effacer le dernier paragraphe”

Supprime le paragraphe suivant la position du curseur de texte.

“Supprimer le paragraphe suivant”

Supprime les <nombre> caractères précédents la position du curseur de texte.

“Supprimer les <nombre> caractères précédents"
“Effacer les <nombre> derniers caractères”

Supprime les <nombre> caractères suivant la position du curseur de texte.

“Supprimer les <nombre> caractères suivants”

Supprime les <nombre> mots précédant la position du curseur de texte.

“Supprimer les <nombre> mots précédents"
“Effacer les <nombre> derniers mots”

Supprime les <nombre> mots suivant la position du curseur de texte.

“Supprimer les <nombre> mots suivants”

Supprime les <nombre> lignes précédant la position du curseur de texte.

“Supprimer les <nombre> lignes précédentes"
“Supprimer les <nombre> dernières lignes”

Supprime les <nombre> lignes suivant la position du curseur de texte.

“Supprimer les <nombre> lignes suivantes”

Supprime les <nombre> paragraphes précédant la position du curseur de texte.

“Supprimer les <nombre> paragraphes précédents"
“Supprimer les <nombre> derniers paragraphes”

Supprime les <nombre> paragraphes suivant la position du curseur de texte.

“Supprimer les <nombre> paragraphes suivants”

Coupe le texte sélectionné ou le dernier texte dicté.

“Couper ça”

Coupe le mot précédant la position du curseur de texte.

“Couper le mot précédent"
“Couper le dernier mot”

Coupe le mot suivant la position du curseur de texte.

“Couper le mot suivant”

Coupe la ligne précédant la position du curseur de texte.

“Couper la ligne précédente"
“Couper la dernière ligne”

Coupe la ligne suivant la position du curseur de texte.

“Couper la ligne suivante”

Coupe le paragraphe précédent à partir de la position du curseur de texte.

“Couper le paragraphe précédent"
“Couper le dernier paragraphe”

Coupe le paragraphe suivant la position du curseur de texte.

“Couper le paragraphe suivant”

Coupe le nombre spécifié de caractères précédents à la position du curseur de texte.

“Couper les <Nombre> caractères précédents"
“Couper les <Nombre> derniers caractères”

Coupe le nombre spécifié de caractères suivants à partir de la position du curseur de texte

“Couper les <nombre> caractères suivants"
“Couper les <nombre> derniers mots”

Coupe le nombre spécifié de mots précédents à la position du curseur de texte.

“Couper les <Nombre> mots précédents"
“Couper les <Nombre> derniers mots”

Coupe le nombre spécifié de mots suivants à partir de la position du curseur de texte.

“Couper les <nombre> mots suivants"
“Couper les <nombre> mots suivant”

Coupe le nombre spécifié de lignes précédentes à la position du curseur de texte.

“Couper les <Nombre> lignes précédentes"
“Couper les <Nombre> dernières lignes”

Coupe le nombre spécifié de lignes suivantes à partir de la position du curseur de texte.

“Couper les <nombre> lignes suivantes”

Coupe le nombre spécifié de paragraphes précédents à la position du curseur de texte.

“Couper les <Nombre> paragraphes précédents"
“Couper les <Nombre> derniers paragraphes”

Coupe le nombre spécifié de paragraphes suivants à partir de la position du curseur de texte.

“Couper les <nombre> paragraphes suivants”

Copie le texte sélectionné ou le dernier texte dicté.

“Copier ça”

Copie le mot précédant la position du curseur de texte.

“Copier le mot précédent”

Copie le mot suivant la position du curseur de texte.

“Copier le mot suivant”

Copie la ligne précédant la position du curseur de texte.

“Copier la ligne précédente”

Copie la ligne suivante à partir de la position du curseur de texte.

“Copier la ligne suivante”

Copie le paragraphe précédent à partir de la position du curseur de texte.

“Copier le paragraphe précédent”

Copie le paragraphe suivant à partir de la position du curseur de texte.

“Copier le paragraphe suivant”

Copie le nombre spécifié de caractères précédents à la position du curseur de texte.

“Copier les <Nombre> caractères précédents"
“Copier les <Nombre> derniers caractères”

Copie le nombre spécifié de caractères suivants à partir de la position du curseur de texte.

“Copier les <nombre> caractères suivants"
“Copier les deux caractères suivants”

Copie le nombre spécifié de mots précédents à la position du curseur de texte.

“Copier les <Nombre> mots précédents"
“Copier les <Nombre> derniers mots”

Copie le nombre spécifié de mots suivants à partir de la position du curseur de texte.

“Copier les <nombre> mots suivants”

Copie le nombre spécifié de lignes précédentes à la position du curseur de texte.

“Copier les <Nombre> lignes précédentes"
“Copier les <Nombre> dernières lignes”

Copie la ligne suivante à partir de la position du curseur de texte.

“Copier les <Nombre> ligne suivante”

Copie le nombre spécifié de paragraphes précédents à la position du curseur de texte.

“Copier les <Nombre> paragraphes précédents"
“Copier les <Nombre> derniers paragraphes”

Copie le nombre spécifié de paragraphes suivants à partir de la position du curseur de texte.

“Copier les <nombre> paragraphes suivants”

Colle le texte du presse-papiers à la position du curseur de texte.

“Coller"
“Coller cela”
“Coller ici”

Annuler ou revenir en arrière sur l'action précédente.

“Annuler cela"
“Annuler”

Rétablir ou restaurer l'action précédente.

“Rétablir cela"
“Refaire cela”

Formater le texte

Pour faire ça

Dis-le

Supprimez tous les espaces blancs du texte sélectionné ou du dernier texte dicté.

“Pas d'espace cela"
“Supprimer espaces”

Appliquez un formatage en gras au texte sélectionné ou au dernier texte dicté.

“Gras cela”

Appliquez un formatage en italique au texte sélectionné ou au dernier texte dicté.

“Mettre ceci en italique”

Soulignez le texte sélectionné ou le dernier texte dicté.

“Soulignez cete”

Appliquez un formatage en gras à un morceau spécifique de texte.

“Gras <texte>"
“Mettre en gras <texte>”

Appliquez un formatage en italique à un morceau spécifique de texte.

“Mettre en italique <texte>”

Soulignez un morceau spécifique de texte.

“Soulignez <texte>”

Met en majuscule la première lettre du texte sélectionné ou du dernier texte dicté.

“Majuscule cela"
“Majuscule ça”

Écrit en majuscules toutes les lettres du texte sélectionné ou du dernier texte dicté.

“Tout en majuscules”

Écrit en minuscules toutes les lettres du texte sélectionné ou du dernier texte dicté.

“Tout en minuscules”

Écrire en majuscule la première lettre d'un texte spécifique.

“Majuscule <mot>”

Met en majuscules toutes les lettres d'un texte spécifique.

“Mettre en majuscule <texte>”

Transformez toutes les lettres d'un texte en minuscules.

“Mettre en minuscules <texte>”

Écrit Majuscules toutes les lettres des <compte> mots précédant la position du curseur de texte.

“Majuscules les <compte> mots précédents"
“Majuscule les <compte> derniers mots”

Met en majuscules toutes les lettres des <compte> mots précédents du curseur de texte.

“Minuscules les <compte> mots précédents"
“Minuscules les <compte> derniers mots”

Met en minuscules toutes les lettres des <compte> mots précédents du curseur de texte.

“Majuscule aux <compte> lignes précédentes"
“Mettre en minuscules derniers mots <compte>”

Met en majuscules toutes les lettres des <compte> lignes précédentes au curseur de texte.

“Majuscules les <compte> lignes précédentes"
“En majuscules les dernières <compte> lignes”

Met Minuscules toutes les lettres des <compte> lignes précédentes au curseur de texte.

“Minuscules les <compte> lignes précédentes"
“Minuscules les dernières <compte> lignes”

Écrit en majuscule la première lettre des <compte> paragraphes précédant la position du curseur de texte.

“Majuscule aux <compte> paragraphes précédents"
“Majuscule aux <compte> derniers paragraphes”

Met en majuscules toutes les lettres des <compte> paragraphes précédentes au curseur de texte.

“Majuscules les <compte> paragraphes précédentes"
“En majuscules les dernières <compte> paragraphes”

Met Minuscules toutes les lettres des <compte> paragraphes précédentes au curseur de texte.

“Minuscules les <compte> paragraphes précédentes"
“Minuscules les dernières <compte> paragraphes”

Écrit en majuscule la première lettre des <compte> mots précédant la position du curseur de texte

“Majuscule aux <compte> mots suivants”

Met Minuscules toutes les lettres des <compte> mots suivants au curseur de texte.

“Minuscules les <compte> mots suivants"
“Minuscules les dernières <compte> mots”

Écrit en majuscule la première lettre des <compte> lignes précédant la position du curseur de texte

“Majuscule aux <compte> lignes suivants”

Met Minuscules toutes les lettres des <compte> lignes suivants au curseur de texte.

“Minuscules les <compte> lignes suivants"
“Minuscules les dernières <compte> lignes”

Écrit en majuscule la première lettre des <compte> paragraphes précédant la position du curseur de texte

“Majuscule aux <compte> paragraphes suivants”

Met Minuscules toutes les lettres des <compte> paragraphes suivants au curseur de texte.

“Minuscules les <compte> paragraphes suivants"
“Minuscules les dernières <compte> paragraphes”

Nouvelle ligne

Pour faire ça

Dis-le

Insère une nouvelle ligne et place le curseur au début de la nouvelle ligne.

“Nouvelle ligne”

Insère un nouveau paragraphe et place le curseur au début du nouveau paragraphe.

“Nouveau paragraphe”

Place le curseur avant un texte spécifique.

“Placer avant <texte>"
“Insérer avant <texte>”

Place le curseur après un texte spécifique.

“Placer après <texte>"
“Insérer après <texte>”

Place le curseur au début d'une zone de texte ou d'un document.

“Aller en haut"
“Se déplacer au début du document”
“Aller au début du document”
“Aller au début du document”
“Se déplacer au début du document”
“Se déplacer en haut”

Place le curseur à la fin d'une zone de texte ou d'un document.

“Aller en bas"
“Se déplacer à la fin”
“Aller à la fin du document”
“Se déplacer en bas”
“Aller à la fin”
“Se déplacer à la fin du document”
“Se déplacer en bas”

Place le curseur au début d'un mot.

“Aller au début du mot"
“Aller au début du mot”
“Aller au début du mot”
“Aller au début du mot”

Place le curseur à la fin d'un mot.

“Aller à la fin du mot"
“Aller à la fin du mot”

Place le curseur au début d'une ligne.

“Aller au début de la ligne"
“Aller au début de la ligne”
“Aller au début de la ligne”
“Aller au début de la ligne”

Place le curseur à la fin d'une ligne.

“Aller à la fin de la ligne"
“Aller à la fin de la ligne”

Place le curseur au début d'un paragraphe.

“Aller au début du paragraphe"
“Aller au début du paragraphe”
“Aller au début du paragraphe”
“Aller au début du paragraphe”

Place le curseur à la fin d'un paragraphe.

“Aller à la fin du paragraphe"
“Aller à la fin du paragraphe”

Déplace le curseur du nombre de fois souhaité.

“Déplacer <direction> <compte> fois"
“Aller <direction> <compte> fois”

Déplace le curseur du nombre de caractères souhaité vers la gauche.

“Déplacer à gauche de <count> caractères"
“Aller en arrière de <count> caractères”
“Reculer de <count> caractères”
“Aller en arrière de <count> caractères”
“Reculer de <count> caractères”
“Aller à gauche de <count> caractères”

Déplace le curseur du nombre de caractères souhaité vers la droite.

“Déplacer à droite de <count> caractères"
“Avancer de <compte> caractères”
“Avancer de <count> caractères”
“Aller de l'avant <compte> caractères”

Déplace le curseur du nombre de mots souhaité vers la gauche.

“Déplacer à gauche de <count> mots"
“Aller en arrière de <count> mots”
“Reculer de <count> mots”
“Aller en arrière de <count> mots”
“Reculer de <count> mots”
“Aller à gauche de <count> mots”

Déplace le curseur du nombre de mots souhaité vers la droite.

“Déplacer à droite de <count> mots"
“Avancer de <count> mots”
“Aller à droite de <count> mots”
“Aller de l'avant <compte> mots”

Déplace le curseur du nombre de lignes souhaité vers le haut.

“Déplacer de <count> lignes vers le haut"
“Remonter de <count> lignes”

Déplace le curseur du nombre de lignes souhaité vers le bas.

“Déplacer de <count> lignes vers le bas"
“Descendre de <count> lignes”

Déplace le curseur du nombre de paragraphes souhaité vers le bas.

“Déplacer de <count> paragraphes vers le haut"
“Descendre de <count> paragraphes”

Déplace le curseur du nombre de paragraphes souhaité vers le haut.

“Déplacer de <count> paragraphes vers le bas"
“Descendre de <count> paragraphes”

Place le curseur au début du texte sélectionné.

“Déplacer au début de la sélection"
“Aller au début de la sélection”

Place le curseur à la fin du texte sélectionné.

“Déplacer à la fin de la sélection"
“Aller à la fin de la sélection”

תוכל לעיין גם

הגדרת גישה קולית

תחילת העבודה עם גישה קולית

שימוש בקול כדי לעבוד עם חלונות ואפליקציות

שימוש בעכבר באמצעות קול

שימוש בקול כדי לקיים אינטראקציה עם פריטים על המסך

שימוש במקלדת באמצעות קול

שאלות נפוצות על גישה קולית

תמיכה טכנית עבור לקוחות בעלי מוגבלויות

Microsoft מעוניינת לספק לכל לקוחותיה את החוויה הטובה ביותר. אם יש לך מגבלה או אם יש לך שאלות הקשורות לנגישות, פנה אל Answer Desk לנגישות של Microsoft לקבלת סיוע טכני. צוות התמיכה של Disability Answer Desk בקי בשימוש בטכנולוגיות מסייעות פופולריות רבות, והוא יכול להציע סיוע באנגלית, ספרדית, צרפתית ושפת הסימנים האמריקאית. עבור לאתר של 'Answer Desk לנגישות של Microsoft' כדי למצוא את פרטי הקשר עבור האזור שלך.

אם אתה משתמש בגוף ממשלתי, בגוף מסחרי או בארגון, צור קשר עם Answer Desk לנגישות של הארגון.

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

חפש פתרונות לבעיות נפוצות או קבל עזרה מנציג תמיכה.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×