היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

מבוא

חברת Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מספר MS07-040. עלון אבטחה זה כולל את כל המידע הרלוונטי אודות עדכון האבטחה. מידע זה כולל פרטים על קובץ המניפסט ואפשרויות הפריסה. כדי לעיין בעלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

מידע נוסף

בעיות מוכרות

הסעיף הבא מציג בעיות מוכרות הקשורות לעדכון אבטחה זה. אם נתקלת בבעיות בעדכון אבטחה זה שאינן מטופלות בסעיף זה של 'בעיות מוכרות', תמיכה ללא תשלום זמינה עבור צרכנים על-ידי חיוג לטלפון 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לבעיות תמיכה בעדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית:

http://support.microsoft.com/common/international.aspxלקוחות ארגוניים יכולים לקבלת תמיכה עבור עדכוני אבטחה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

בעיות מוכרות שעלולות להתעורר במהלך התקנת העדכון

 • עלול להופיע קוד השגיאה "0x643" של Windows Update או קוד השגיאה "1603" של Windows Installer בעת ניסיון להתקין עדכון עבור ‎.NET Framework גירסה 1.0‏, 1.1 או 2.0
  לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

  923100 בעת ניסיון להתקין עדכון עבור ‎.NET Framework גירסה 1.0‏, 1.1 או 2.0, עלול להופיע קוד השגיאה "0x643" של Windows Update או קוד השגיאה "1603" של Windows Installer

 • מופיעה הודעה השגיאה "התיקיה 'Program Files' מכילה תו לא חוקי" בעת הניסיון להתקין עדכון אבטחה עבור ‎.NET Framework, גירסה 2.0.
  לקבלת מידע נוסף אודות בעיה זו בעת התקנת עדכון האבטחה בגירסאות 64 סיביות של Microsoft Windows Server 2003, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר מתוך Microsoft Knowledge Base:

  923101 הודעת שגיאה בעת ניסיון להתקין עדכון אבטחה עבור ‎.NET Framework 2.0 במחשב בו פועל Windows Server 2003 x64 Edition:‏ "שגיאה מס' 1324. התיקייה 'Program Files' מכילה תו לא חוקי"

בעיות מוכרות שעלולות להופיע לאחר התקנת עדכון זה

 • תווי Unicode מסוימים בנתיב של קובץ ההפעלה מוצגים כ-"?" בעת יצירת יישום המתבסס על Microsoft .NET Framework 2.0, כאשר אתה משתמש במאפיין Application.ExecutablePath להשגת הנתיב של קובץ ההפעלה.
  לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

  943804תיקון: תווי Unicode מסוימים המוחזרים על-ידי המאפיין Application.ExecutablePath ב- ‎.NET Framework 2.0 מוצגים כ- "?" (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

 • מופיעה הודעת השגיאה "יישום זה ביקש לסיים את זמן הריצה בדרך חריגה" בעת הסרת עדכון אבטחה עבור Microsoft .NET Framework, גירסה 1.1.
  לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

  934711 הודעת שגיאה בעת הפעלה מחדש את המחשב לאחר הסרת עדכון אבטחה עבור ‎.NET Framework, גירסה 1.1: "יישום זה ביקש לסיים את זמן הריצה בדרך חריגה"

 • מופיעה הודעת שגיאה לאחר התקנת עדכון האבטחה 931212
  לקבלת מידע נוסף על הודעות השגיאה, לחץ על מספרי המאמרים שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

  940947 הודעת שגיאה לאחר התקנת עדכון אבטחה מס' 931212 (MS07-040) ב- Windows 2000 עם Service Pack 4: "שגיאה 127: ההליך שצוין לא נמצא"

  941386 תיקון: הודעת שגיאה בעת הפעלת יישום אינטרנט מסוג ASP.NET 2.הבנוי ב-‎.NET Framework 2.0 לאחר התקנת עדכון האבטחה MS07-040: "הסוג 'System.Web.HttpHeaderCollection' לא מסומן כבר-סידור" (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

  941789 מופיעה הודעת שגיאה לאחר התקנת עדכון האבטחה 931212 (MS07-040) בשרת חזיתי של Windows SharePoint Services 3.0 או בשרת חזיתי של SharePoint Server 2007 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

  942086 תיקון: הודעת שגיאה בעת הפעלת יישום אינטרנט מסוג ASP.NET 2.0 שבנוי ב-‎.NET Framework 2.0: "המרכיב לביטול סידור של אובייקט מסוג '<אובייקט מותאם אישית>' לא נמצא" (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

 • בעיות אחרות שעשויות להתעורר לאחר התקנת עדכון אבטחה עבור ‎.NET Framework 2.0 שגדול יותר או שווה ל-build 2.0.50727.832

  • ביצועי השרת עלולים להיפגע ופעולות כגון הוספת משתמשים או טעינת קבצים עלולות להיכשל עם הודעת השגיאה "403 Forbidden error" (שגיאה אסורה) לאחר שתתקין תיקון חם של Microsoft .NET Framework 2.0
   לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

   934793 תיאור חבילת התיקון החם עבור‏ SharePoint Server 2007:‏ 12 באפריל 2007 (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

  • ייתכן שלא תוכל לבצע חבילות SQL Server 2005 Integration Services ‏(SSIS) שמכילות משימות script או רכיבי script
   לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

   931846 ייתכן שלא תוכל לבצע חבילות SQL Server 2005 Integration Services שמכילות משימות script או רכיבי script (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלק ממנו או כולו מופיע באנגלית)

  • כאשר אתה מפעיל יישום או מנסה לגשת לאתר אינטרנט במחשב, ייתכן שתקבל את הודעת השגיאה הבאה:

   [System.ArgumentException] : שם התרבות 'Culture' אינו נתמך עבור 13 התרבויות הבאות: en-CB az-AZ-Latn uz-UZ-Latn sr-SP-Latn az-AZ-Cyrl uz-UZ-Cyrl sr-SP-Cyrl bs-BA-Cyrl sr-BA-Latn sr-BA-Cyrl bs-BA-Latn iu-CA-Latn div-Windows Vista

   לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

   939949 הודעת שגיאה בעת הפעלת יישום או ניסיון לגשת לאתר אינטרנט במחשב שבו מותקן עדכון תוכנה ספציפי של ‎.NET Framework 2.0: "שם התרבות 'Culture' אינו נתמך"

  • כאשר אתה לוחץ על הוסף קישור לאתר בדף 'אתרים' כדי להוסיף קישור חדש ל'ספריית אתרים' באתר פורטל של Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003 ולאחר מכן אתה לוחץ על אישור או על ביטול, הדף "הוסף קישור לאתר" מפסיק להגיב.

   בנוסף לכך, הקישור לא מצורף ל'ספריית אתר'. לקבלת מידע נוסף בנושא זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

   934229 הדף "הוסף קישור לאתר" מפסיק להגיב, והקישור לא מצורף כאשר אתה מוסיף קישור חדש ל'ספריית אתרים' באתר של SharePoint Portal Server 2003

מידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה

לאחר שתתקין עדכון אבטחה זה, אופן הפעולה של UTF8Encoding‏, UnicodeEncoding ו- UTF32Encoding ישתנה כדי להתאים לדרישות של Unicode 5.0 לקידודי Unicode. לא מתבצעת הסרה של בתים לא חוקיים. במקום זאת, בתים אלה מוחלפים בתו U+FFFD של Unicode, שהוא התו החלופי של Unicode.

לקבלת מידע נוסף אודות אופן פעולה זה, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוךMicrosoft Knowledge Base:

940521 אופן הפעולה של UTF8Encoding‏, UnicodeEncoding ו- UTF32Encoding משתנה כדי להתאים לדרישות של Unicode 5.0 עבור קידודי Unicode לאחר התקנת עדכון האבטחה עבור ‎.NET Framework 2.0 המתואר בעלון אבטחה מס' MS07-040

מידע על הסרת העדכון

להסרת עדכון אבטחה זה, השתמש בכלי הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה.

תנאים מוקדמים

לצורך התקנת עדכון אבטחה זה, Microsoft Windows Installer 3.1 חייב להיות מותקן במחשב שלך. כדי להשיג את הגירסה האחרונה של Windows Installer עבור המחשב, בקר באתר הבא של Microsoft:‏

http://www.microsoft.com/download/details.aspx?displaylang=he&FamilyID=889482fc-5f56-4a38-b838-de776fd4138cבנוסף, אחת ממערכות ההפעלה הבאות חייבת לפעול במחשב שלך:

 • גירסת 32 סיביות של Windows Server 2003 עם Service Pack 1 (SP1)‎ או Service Pack 2 (SP2)‎

 • גירסה מבוססת Itanium של Windows Server 2003 עם SP1 או SP2

 • גירסה מבוססת x64 של Windows Server 2003

 • גירסה מבוססת x64 של Windows Server 2003 עם SP2

 • גירסה מבוססת x64 של Windows XP Professional

 • גירסה מבוססת x64 של Windows XP Professional עם SP2

 • גירסת 32‎-סיביות של Windows XP עם SP2 או Service Pack 3 (SP3)‎

 • Microsoft Windows 2000 עם Service Pack 4‏ (SP4)

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×