תיקון: התקן Windows 7 קומפקטי מוטבע מפסיק להגיב כאשר אתה להסיר והכנס רכזת USB במהירות

מבוא

מאמר זה מתאר בעיה שבה אתה להסיר והכנס רכזת USB במהירות ב- Windows 7 קומפקטי מוטבע. קיים עדכון זמין לפתרון בעיה זו. לפני התקנת עדכון זה, עליך להתקין את כל עדכוני האבטחה שהונפקו בעבר עבור מוצר זה.

מאפייני הבעיה

כאשר להסיר והכנס רכזת USB במהירות בהתקן שבו פועל Windows 7 קומפקטי מוטבע, המערכת מפסיקה להגיב.

פתרון

מידע על עדכון תוכנה

עדכון תוכנה נתמך זמין כעת מ- Microsoft Windows מוטבע קומפקטי 7 חודשיעדכון (באוגוסט 2015).

הערה Windows מוטבע קומפקטי 7 חודשי עדכון זה זמין להורדה דרך מרכז ההורדות של Microsoft באתר האינטרנט הבא:

דרישות מוקדמות

עדכון זה נתמך רק אם כל עדכוני האבטחה שהונפקו בעבר עבור מוצר זה הותקנו אף הם.

דרישת הפעלה מחדש

לאחר החלת עדכון זה, עליך לבצע בנייה נקייה של הפלטפורמה כולה. לשם כך, השתמש באחת מהשיטות הבאות:

  • בתפריט ' בנה ', לחץ על פתרון נקיולאחר מכן לחץ על בניית פתרון.

  • בניית התפריט, לחץ על הפתרון לבנות מחדש.

אין לך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון תוכנה זה.

מידע על החלפת עדכונים

עדכון זה אינו מחליף שום עדכון אחר.

הגירסה האנגלית של חבילת עדכון תוכנה זו כוללת את תכונות הקובץ (או תכונות קובץ מתקדמות יותר) המפורטות בטבלה הבאה. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). כשמציגים את פרטי הקובץ, היא מומרת לזמן המקומי. כדי לברר את הפרש השעות בין זמן UTC לזמן המקומי, השתמש בכרטיסייה אזור זמן בפריט ' תאריך ושעה ' בלוח הבקרה.

קבצים הנכללים בחבילת עדכון זו

שם קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

נתיב

Hcd2lib.lib

650,972

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Hcd2libc.lib

677,890

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Checked

Hcd2lib.lib

301,510

12-Aug-2015

07:57

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Hcd2libc.lib

321,386

12-Aug-2015

07:57

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Retail

Hcd2lib.lib

741,746

12-Aug-2015

07:54

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Hcd2libc.lib

770,638

12-Aug-2015

07:54

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii\Debug

Hcd2lib.lib

670,902

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Hcd2libc.lib

698,612

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Checked

Hcd2lib.lib

298,176

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Hcd2libc.lib

318,796

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Retail

Hcd2lib.lib

759,862

12-Aug-2015

07:54

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Hcd2libc.lib

790,842

12-Aug-2015

07:54

Public\Common\Oak\Lib\Armv6\Debug

Hcd2lib.lib

608,292

12-Aug-2015

07:54

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Hcd2libc.lib

634,314

12-Aug-2015

07:54

Public\Common\Oak\Lib\X86\Checked

Hcd2lib.lib

261,960

12-Aug-2015

07:54

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Hcd2libc.lib

281,312

12-Aug-2015

07:54

Public\Common\Oak\Lib\X86\Retail

Hcd2lib.lib

640,152

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Hcd2libc.lib

668,018

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Lib\X86\Debug

Hcd2lib.lib

596,846

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Hcd2libc.lib

621,648

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Checked

Hcd2lib.lib

277,118

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Hcd2libc.lib

295,366

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Retail

Hcd2lib.lib

652,934

12-Aug-2015

07:57

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Hcd2libc.lib

679,458

12-Aug-2015

07:57

Public\Common\Oak\Lib\Sh4\Debug

Hcd2lib.lib

651,248

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Hcd2libc.lib

678,146

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Checked

Hcd2lib.lib

301,784

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Hcd2libc.lib

321,660

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Retail

Hcd2lib.lib

742,024

12-Aug-2015

07:54

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Hcd2libc.lib

770,918

12-Aug-2015

07:54

Public\Common\Oak\Lib\Mipsii_fp\Debug

Hcd2lib.lib

669,734

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Hcd2libc.lib

697,262

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Checked

Hcd2lib.lib

297,922

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Hcd2libc.lib

318,348

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Retail

Hcd2lib.lib

758,668

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Hcd2libc.lib

789,412

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Lib\Armv7\Debug

Hcd2lib.lib

670,938

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Hcd2libc.lib

698,648

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Checked

Hcd2lib.lib

298,212

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Hcd2libc.lib

318,832

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Retail

Hcd2lib.lib

759,966

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Hcd2libc.lib

790,930

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Lib\Armv5\Debug

Cdevice.cpp

245,224

12-Aug-2015

05:58

Public\Common\Oak\Drivers\Usb\Hcd\Usb20\Usb2com

Ehci.dll

282,624

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Ehci.rel

230,375

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Ehcicert.map

222,306

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Ehci.map

210,958

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Ehcicert.rel

240,873

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Ehcicert.dll

290,816

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Checked

Ehci.dll

118,784

12-Aug-2015

07:57

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Ehci.rel

93,089

12-Aug-2015

07:57

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Ehcicert.map

63,807

12-Aug-2015

07:57

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Ehci.map

55,265

12-Aug-2015

07:57

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Ehcicert.rel

100,890

12-Aug-2015

07:57

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Ehcicert.dll

131,072

12-Aug-2015

07:57

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Retail

Ehci.dll

372,736

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Ehci.rel

341,735

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Ehcicert.map

231,467

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Ehci.map

220,040

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Ehcicert.rel

352,842

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Ehcicert.dll

380,928

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Mipsii\Debug

Ehci.dll

233,472

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Ehci.rel

78,792

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Ehcicert.map

223,701

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Ehci.map

212,353

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Ehcicert.rel

81,721

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Ehcicert.dll

241,664

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Checked

Ehci.dll

94,208

12-Aug-2015

07:57

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Ehci.rel

30,652

12-Aug-2015

07:57

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Ehcicert.map

64,479

12-Aug-2015

07:57

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Ehci.map

55,946

12-Aug-2015

07:57

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Ehcicert.rel

32,682

12-Aug-2015

07:57

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Ehcicert.dll

102,400

12-Aug-2015

07:57

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Retail

Ehci.dll

335,872

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Ehci.rel

78,067

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Ehcicert.map

233,188

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Ehci.map

221,761

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Ehcicert.rel

80,735

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Ehcicert.dll

348,160

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Armv6\Debug

Ehci.dll

192,512

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Ehci.rel

102,514

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Ehcicert.map

222,275

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Ehci.map

210,920

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Ehcicert.rel

106,893

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Ehcicert.dll

200,704

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\X86\Checked

Ehci.dll

77,824

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Ehci.rel

23,228

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Ehcicert.map

64,753

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Ehci.map

56,111

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Ehcicert.rel

25,896

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Ehcicert.dll

81,920

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\X86\Retail

Ehci.dll

258,048

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Ehci.rel

112,606

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Ehcicert.map

230,831

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Ehci.map

219,404

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Ehcicert.rel

116,579

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Ehcicert.dll

266,240

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\X86\Debug

Ehci.dll

212,992

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Ehci.rel

115,042

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Ehcicert.map

224,359

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Ehci.map

213,008

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Ehcicert.rel

119,653

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Ehcicert.dll

221,184

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Checked

Ehci.dll

90,112

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Ehci.rel

55,505

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Ehcicert.map

65,264

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Ehci.map

56,724

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Ehcicert.rel

58,927

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Ehcicert.dll

94,208

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Retail

Ehci.dll

282,624

12-Aug-2015

07:57

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Ehci.rel

135,168

12-Aug-2015

07:57

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Ehcicert.map

233,461

12-Aug-2015

07:57

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Ehci.map

222,034

12-Aug-2015

07:57

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Ehcicert.rel

139,721

12-Aug-2015

07:57

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Ehcicert.dll

290,816

12-Aug-2015

07:57

Public\Common\Oak\Target\Sh4\Debug

Ehci.dll

282,624

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Ehci.rel

230,375

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Ehcicert.map

222,307

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Ehci.map

210,959

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Ehcicert.rel

240,873

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Ehcicert.dll

290,816

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Checked

Ehci.dll

118,784

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Ehci.rel

93,089

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Ehcicert.map

63,807

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Ehci.map

55,265

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Ehcicert.rel

100,890

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Ehcicert.dll

131,072

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Retail

Ehci.dll

372,736

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Ehci.rel

341,735

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Ehcicert.map

231,466

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Ehci.map

220,039

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Ehcicert.rel

352,842

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Ehcicert.dll

380,928

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Mipsii_fp\Debug

Ehci.dll

233,472

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Ehci.rel

97,120

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Ehcicert.map

223,700

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Ehci.map

212,352

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Ehcicert.rel

100,977

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Ehcicert.dll

241,664

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Checked

Ehci.dll

94,208

12-Aug-2015

07:57

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Ehci.rel

30,768

12-Aug-2015

07:57

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Ehcicert.map

64,479

12-Aug-2015

07:57

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Ehci.map

55,946

12-Aug-2015

07:57

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Ehcicert.rel

32,827

12-Aug-2015

07:57

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Ehcicert.dll

102,400

12-Aug-2015

07:57

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Retail

Ehci.dll

331,776

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Ehci.rel

78,067

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Ehcicert.map

233,190

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Ehci.map

221,763

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Ehcicert.rel

80,706

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Ehcicert.dll

344,064

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Armv7\Debug

Ehci.dll

233,472

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Ehci.rel

78,792

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Ehcicert.map

223,700

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Ehci.map

212,352

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Ehcicert.rel

81,721

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Ehcicert.dll

241,664

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Checked

Ehci.dll

94,208

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Ehci.rel

30,652

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Ehcicert.map

64,479

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Ehci.map

55,946

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Ehcicert.rel

32,682

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Ehcicert.dll

102,400

12-Aug-2015

07:56

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Retail

Ehci.dll

335,872

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Ehci.rel

78,067

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Ehcicert.map

233,189

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Ehci.map

221,762

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Ehcicert.rel

80,735

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug

Ehcicert.dll

348,160

12-Aug-2015

07:55

Public\Common\Oak\Target\Armv5\Debug


הפניות

למד אודות שבו Microsoft משתמשת לתיאור עדכוני תוכנה.

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×