תוכן עניינים
×

תאריך הפצה:

26/09/2019

גירסה:

גרסת Build ‏18362.387 של מערכת ההפעלה

הערה בקר בכתובת @WindowsUpdate כדי ללמוד מתי תוכן חדש מפורסם בלוח המחוונים של פרטי המהדורה.

התמיכה של Microsoft Edge ב- ePub מסתיימת

Microsoft Edge יפסיק במהלך החודשים הקרובים את התמיכה בספרים אלקטרוניים שעושים שימוש בהרחבת epub. של הקובץ. לקבלת מידע נוסף, ראה הורד אפליקציית ePub כדי להמשיך לקרוא ספרים אלקטרוניים.

לקבלת מידע נוסף על הסוגים השונים של עדכוני Windows, כגון קריטיים, אבטחה, מנהלי התקנים, ערכות Service Pack וכו', עיין במאמר הבא.

נקודות מרכזיות

 • עדכון בעיה שגורמת לגופנים אנכיים להיות גדולים יותר בעת הדפסה במדפסת PostScript.

 • מעדכן בעיה שעלולה לגרום לך להתנתק מרשת וירטואלית פרטית (VPN) ברשתות סלולאריות.

 • מעדכן בעיה שעלולה לגרום להפעלת שמע ולהקלטה להיכשל בעת התחברות למחשב וירטואלי מרוחק.

 • מעדכן בעיה שעלולה למנוע ממערכות הפעלה ישנות יותר את השדרוג למערכות ההפעלה העדכניות ביותר בשל שגיאה של מנהל התקן תצוגה בגרסאות קודמות.

 • מעדכן בעיה שעלולה לגרום לצבע המסך להפוך ללבן במחשבים ניידים עם מסכים מובנים בעלי בעלי טווח דינמי רחב (HDR).

 • מעדכן בעיה שגורמת לשמע במשחקים מסוימים להיחלש או להיות שונה מהצפוי.

 • עדכון בעיה ב- Windows Mixed Reality שעשוי לדווח שהאוזניות שלך במצב שינה וייתכן שלא תתעורר.

שיפורים ותיקונים

עדכון זה שאינו עדכון אבטחה כולל שיפורי איכות. השינויים העיקריים כוללים:

 • טיפול בבעיה שגורמת לגופנים אנכיים להיות גדולים יותר בעת הדפסה במדפסת PostScript.

 • מטפל בבעיה שגרמה להדפסה מאפליקציות של 32 סיביות לכשל עם השגיאה "הגישה נדחתה" בעת בחירה באפשרות הפעל כמשתמש אחר עבור היישום.

 • טיפול בבעיה שעשויה להעניק גישת כתיבה לדיסק USB נשלף כשמשתמש עובר ממשתמש עם הרשאה למשתמש שאינו מורשה.

 • מטפל בבעיה שגורמת לשירות lsass.exe להפסיק לעבוד, דבר שגורם לכיבוי המערכת. הדבר קורה בעת העברת אישורי API של הגנת נתונים (DPAPI) באמצעות dpapimig.exe עם האפשרות -תחום.

 • מטפל בבעיה שמעניקה למשתמש Windows Hello לעסקים שני אישורים לאימות במהלך חידוש האישור במקום אישור אחד.

 • מטפל בבעיה שמונעת מדפדפן אינטרנט להתחבר באופן מאובטח ל- Windows Server. בעיה זו מתרחשת בעת שימוש באישור אימות לקוח, כגון אישור מבוסס SHA512, כשדפדפן האינטרנט אינו תומך באלגוריתם חתימה שתואם לאישור.

 • מטפל בבעיה שעשויה לגרום לכשל אימות באימות מבוסס-אישור, כשאישור האימות כולל cname כחלק מהבקשה קדם-אימות.

 • מטפל בבעיה שמונעת פתיחה של היישום Microsoft App-V ומציגה שגיאת כשל רשת. בעיה זו מתרחשת בנסיבות מסוימות, כגון כשהסוללה של המחשב חלשה או כשקיימת תקלה בלתי צפויה בצריכת החשמל.

 • מטפל בבעיה שגורמת לבקשת שאילתה מסוג Win32_LogonSession עבור ה- StartTime כדי שיציג את הערך של התקופה (לדוגמה, 1-1-1601 1:00:00) במקום זמן רישום הכניסה בפועל. בעיה זו מתרחשת כאשר משתמש שאינו מנהל מערכת יוצר את בקשת השאילתה.

 • טיפול בבעיה שגורמת לסייר הקבצים להציג סמל קובץ רגיל עבור קבצים שמסומנים ב- FILE_ATTRIBUTE_OFFLINE במקום בסמל מציין המיקום הצפוי.

 • מטפל בבעיה של ניתוק רשת וירטואלית פרטית (VPN) לסירוגין ברשתות סלולאריות.

 • מטפל בבעיה שעלולה לגרום להפעלת שמע ולהקלטה להיכשל בעת התחברות למחשב וירטואלי מרוחק.

 • מטפל בבעיה ב- MSCTF.dll שגורמת ליישום להפסיק לפעול.

 • מטפל בבעיה בקלט ובתצוגה של תווים מיוחדים המתרחשת כאשר יישום משתמש ב- imm32.dll.

 • מטפל בבעיה עם שינוי גודל של יישומים של בסיס ההצגה של Windows (WPF); ייתכן שהם לא יגיבו לשינוי הגודל באמצעות העכבר עד שתשחרר את לחצן העכבר.

 • מטפל בבעיה שעלולה למנוע ממערכות הפעלה ישנות יותר את השדרוג למערכות ההפעלה העדכניות ביותר בשל שגיאה במנהל התקן התצוגה של גרסאות קודמות.

 • מעדכן בעיה שעלולה לגרום לצבע המסך להפוך ללבן במחשבים ניידים עם מסכים מובנים בעלי בעלי טווח דינמי רחב (HDR).

 • מטפל בבעיה בהמרת יישום מ-32-סיביות לארכיטקטורת 64 סיביות.

 • מטפל בבעיה שמונעת ממך להפעיל את ערכת מלקט נתוני האבחון של Active Directory מצג הביצועים עבור בקרי תחום. הדבר גורם לשם ערכת מלקט הנתונים להיראות ריק. הפעלת ערכת מלקט נתוני האבחון של Active Directory מחזירה את השגיאה 'למערכת אין אפשרות למצוא את הקובץ שצוין.' מזהה אירוע 1023 נרשם עם המקור כ- Perflib וההודעות הבאות:

  • “Windows cannot load the extensible counter DLL “C:\Windows\system32\ntdsperf.dll.‎”

  • “המודול הספציפי לא נמצא.‎”

 • מטפל בבעיה שגורמת לשמע במשחקים מסוימים להיחלש או להיות שונה מהצפוי.

 • מטפל בבעיה שמונעת מ- Microsoft App-V לטפל בפרמטר של ממשק CreateProcess כהלכה ומונעת את פתיחת התהליך הווירטואלי.

 • מטפל בבעיה בה הביצועים המרביים של יחידת העיבוד המרכזית (CPU) אינם מופעלים כאשר אתה בוחר בתוכנית צריכת החשמל של ביצועים גבוהים.

 • מספק דרך להגדיר את גודל מאגר הקריאה. הדבר מאפשר לך לטפל בבעיה בזמני העלאה איטיים כאשר אתה מעלה קובץ לשיתוף מוסכמה עולמית למתן שמות (UNC) באמצעות התוכנה Internet Information Services (IIS) Web Distributed Authoring and Versioning (WebDAV).

 • טיפול בבעיה שגורמת למכשיר להפסיק לפעול בעת פתיחת קבצים מכונן רשת הכולל הפעלה של אחסון בצד הלקוח. בעיה זו עשויה להתרחש כשהמכשיר מכיל מוצרי אנטי-וירוס מסוימים של ספקים חיצוניים והכונן מגובה על-ידי שרת שאינו שרת בלוק הודעות שרת (SMB) של Microsoft. קוד השגיאה הוא 0x27 RDR_FILE_SYSTEM.

 • מסייע לקביעת התצורה של התקנים המנוהלים על-ידי הגדרות ניהול מכשירים ניידים (MDM), אשר נוצרו על ידי בליעת ADMX. באפשרותך לעדכן קובץ ADMX שנבלע בעבר על ידי גרסה חדשה יותר, ואינך נדרש למחוק את קובץ ה-ADMX הקודם. פתרון זה חל על כל היישומים המשתמשים בבליעת ADMX.

 • טיפול בבעיה שעשויה לגרום למחשב וירטואלי Hyper-V ולמחשב מארח Hyper-V לאבד את קישוריות הרשת בשל חוסר עקביות של תהליך למידת הכתובת של בקרת הגישה למדיה (MAC). כתוצאה מכך, המתג הווירטואלי של Hyper-V משמיט חבילות מידע.

 • טיפול בבעיה בפורטל המציאות המשולבת Windows Mixed Reality שעלולה ליצור לסירוגין את השגיאה 15-5. במקרים מסוימים, ייתכן ש- Windows Mixed Reality ידווח על כך שהאוזניות במצב שינה ולחיצה על 'התעורר' עשויה שלא להוביל לשום פעולה.

אם התקנת עדכונים קודמים, רק התיקונים החדשים הכלולים בחבילה זו יורדו ויותקנו במכשיר שלך.

שיפורים ב- Windows Update

Microsoft פרסמה עדכון ישירות בלקוח Windows Update כדי לשפר את המהימנות. עדכון התכונות החדש ביותר של Windows 10 יוצע עבור כל התקן שבו פועל Windows 10 המוגדר לקבל מ- Windows Update עדכונים באופן אוטומטי, לרבות מהדורות Enterprise ו- Pro, בהתאם לתאימות המכשיר ולמדיניות הדחייה של Windows Update לעסקים. לא חל על מהדורות שניתן בהן שירות ארוך-טווח.

בעיות ידועות בעדכון זה

הסימפטום

הפתרון

ייתכן שעורך שיטות קלט (IME) מסוים יפסיק להגיב או שיהיה לו שימוש גבוה במעבד. IME מושפעים כוללים סינית מדוברת (ChsIME.EXE) וסינית מסורתית (ChtIME.EXE) עם Changjie/מקלדת מהירה.

בשל שינויים שקשורים באבטחה במסגרת עדכון זה, בעיה זו עשויה להתרחש כשמקלדת המגע ושירות לוח כתב היד לא הוגדרו לברירת המחדל של סוג ההפעלה ('ידני'). כדי לטפל בבעיה, יש לבצע את השלבים הבאים:-

 1. לחץ על הלחצן התחל והקלד 'שירותים'.

 2. פתח את האפליקציה "שירותים" ואתר את מקלדת המגע והשירות לוח כתב יד.

 3. לחץ פעמיים על האפשרות מקלדת מגע ושירות לוח כתב יד ובחר מאפיינים.

 4. אתר את האפשרות סוג אתחול: ושנה אותו למצב ידני.

 5. לחץ על אישור.

השירות TabletInputService נמצא כעת בתצורת ברירת המחדל וה-IME אמור לפעול כהלכה.

שירות מנגנון ההדפסה ברקע עלול לגרום לבעיות בהשלמת משימת הדפסה ועלול לגרום לביטול משימת הדפסה או לכשל. אפליקציות מסוימות עשויות להיסגר או להציג שגיאות כשמנגנון ההדפסה ברקע נכשל וייתכן ותוצג שגיאת קריאה לפרוצדורה מרוחקת (שגיאת RPC) מכלי שירותי ההדפסה או מאפליקציות הדפסה מסוימות.

בעיה זו נפתרה ב- KB4524147.

בעת הגדרת מכשיר Windows חדש במהלך חוויית 'מוצר מוכן לשימוש' (OOBE), ייתכן שלא תוכל ליצור משתמש מקומי בעת שימוש בעורך שיטות הקלט (IME). בעיה זו עשויה להשפיע עליך אם אתה משתמש ב- IME עבור השפות סינית, יפנית או קוריאנית.

הערה בעיה זו אינה משפיעה על שימוש בחשבון Microsoft במהלך OOBE.

בעיה זו נפתרה ב- KB4530684.

 

אופן קבלת העדכון

לפני התקנת עדכון זה

Microsoft ממליצה להתקין את עדכון מערום השירות (SSU) האחרון למערכת ההפעלה שלך לפני התקנת העדכון המצטבר האחרון (LCU). מערומי SSU משפרים את המהימנות של תהליך העדכון כדי לצמצם בעיות אפשריות בעת התקנת ה- LCU. לקבלת מידע נוסף, ראה עדכוני מערום השירות.

‏‫אם אתה משתמש ב- Windows Update, ה- SSU העדכני ביותר (KB4520390) יוצע לך באופן אוטומטי. כדי לקבל את החבילה העצמאית עבור ה- SSU העדכני ביותר, חפש אותה ב- Microsoft Update Catalog.

התקנת עדכון זה

ערוץ הפצה

זמין

השלבים הבאים

Windows Update או Microsoft Update.

כן

עבור אל הגדרות  > עדכון ואבטחה > Windows Update, ובחר בדוק אם קיימים עדכונים.

Microsoft Update Catalog

כן

כדי לקבל את החבילה העצמאית עבור העדכון, עבור אל אתר האינטרנט Microsoft Update Catalog.

Windows Server Update Services ‏(WSUS)

כן

עדכון זה יסתנכרן באופן אוטומטי עם WSUS אם תגדיר מוצרים וסיווגים באופן הבא:

מוצר:‏ גרסה 1903 ואילך של Windows 10

סיווג: עדכונים

 

פרטי קובץ

לקבלת רשימה של קבצים שסופקו בעדכון זה, הורד את המידע על הקבצים עבור העדכון המצטבר 4517211

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×