MICROSOFT MS16-127: עדכון אבטחה עבור Adobe Flash Player: 11 באוקטובר 2016

סיכום

עדכון אבטחה זה פותר פגיעויות ב-Adobe Flash Player כאשר הוא מותקן בכל המהדורות הנתמכות של Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows RT 8.1 ו-Windows 10.To מידע נוסף אודות הפגיעות, ראה עלון האבטחה של MICROSOFT microsoft ms16-127.

מידע נוסף

חשוב

 • כל העדכונים הבאים של אבטחה ועדכונים שאינם עדכוני אבטחה עבור Windows RT 8.1, Windows 8.1 ו-Windows Server 2012 R2 דורשים עדכון 2919355 להתקנה. אנו ממליצים להתקין את עדכון 2919355 במחשב המבוסס על windows RT 8.1, מבוסס windows 8.1 או windows Server 2012, כך שתקבל עדכונים עתידיים.

 • אם תתקין ערכת שפה לאחר התקנת עדכון זה, עליך להתקין מחדש עדכון זה. לכן, מומלץ להתקין ערכות שפה הדרושות לך לפני התקנת עדכון זה. לקבלת מידע נוסף, ראה הוספת ערכות שפה ל-Windows.

 • עדכון אבטחה זה חל על מערכות ההפעלה של Windows המופיעות בסעיף "חל על" במאמר זה. אם ברצונך להתקין את Adobe Flash Player update בגירסה קודמת של Windows, נסה את ההורדה של Adobe Flash player.

כיצד להשיג ולהתקין את העדכון

שיטה 1: Windows Update

עדכון זה זמין באמצעות Windows Update. כאשר תפעיל את העדכון האוטומטי, עדכון זה יוריד ויותקן באופן אוטומטי. לקבלת מידע נוסף אודות הפעלת העדכון האוטומטי, ראה קבלת עדכוני אבטחה באופן אוטומטי. הערה עבור Windows RT 8.1, עדכון זה זמין באמצעות Windows Update בלבד.

שיטה 2: קטלוג העדכונים של Microsoft

כדי לקבל את החבילה העצמאית עבור עדכון זה, עבור אל אתר האינטרנט של הקטלוג של Microsoft update .

באפשרותך להשיג את חבילת העדכון העצמאי באמצעות מרכז ההורדות של Microsoft. בצע את הוראות ההתקנה בדף ההורדה כדי להתקין את העדכון. לחץ על הקישור הורד בעלון אבטחה של MICROSOFT microsoft ms16-127 שמתאים לגירסת Windows שבה אתה משתמש.

מידע נוסף

אבטחה מרכזיתבאפשרותך לנהל את עדכוני התוכנה והאבטחה שעליך לפרוס בשרתים, במחשבים שולחניים ובמערכות הניידות בארגון שלך. לקבלת מידע נוסף, עיין במרכז הניהול של עדכון TechNet. אתר האינטרנט של האבטחה של Microsoft TechNet מספק מידע נוסף אודות אבטחה במוצרי microsoft. עדכוני אבטחה זמינים במרכז ההורדות של Microsoft. באפשרותך למצוא עדכוני אבטחה בקלות רבה יותר על-ידי ביצוע חיפוש במילות מפתח עבור ' עדכון אבטחה '. באפשרותך להוריד עדכוני אבטחה מקטלוג Microsoft Update. קטלוג Microsoft Update מספק קטלוג הניתן לחיפוש של תוכן שנעשה זמין באמצעות Windows Update ו-Microsoft Update. הדבר כולל עדכוני אבטחה, מנהלי התקנים וערכות service pack. לקבלת מידע נוסף אודות קטלוג Microsoft Update, ראה שאלות נפוצות אודות קטלוג עדכונים של microsoft.

הדרכה בזיהוי ובפריסהMicrosoft מספקת הדרכה בנושא איתור ופריסה עבור עדכוני אבטחה. הנחיה זו מכילה המלצות ומידע שיכול לעזור למומחי IT להבין כיצד להשתמש בכלים שונים לאיתור ופריסה של עדכוני אבטחה. לקבלת מידע נוסף, ראה מאמר 961747 של Microsoft Knowledge Base.

מנתח אבטחה של Microsoft בסיסיתמנתח האבטחה הבסיסית של Microsoft (MBSA) מאפשר למנהלי מערכת לסרוק מערכות מקומיות ומרוחקות עבור עדכוני אבטחה חסרים ותצורת אבטחה נפוצות. לקבלת מידע נוסף, ראה מנתח אבטחה של Microsoft בסיסית. הערה לקוחות המשתמשים בתוכנה מדור קודם שאינם נתמכים על-ידי ההפצה העדכנית ביותר של MBSA, Microsoft Update ו-Windows Server Update Services אמורים לראות את המקטע "תמיכה מוצרים מדור קודם" של מנתח האבטחה הבסיסית של Microsoft. כאן, הם יוכלו למצוא מידע לגבי אופן היצירה של זיהוי עדכוני אבטחה מקיף באמצעות כלי מדור קודם.

Windows Server Update ServicesWindows Server Update Services (WSUS) מאפשר למנהלי טכנולוגיות מידע לפרוס את עדכוני המוצר האחרונים של Microsoft למחשבים שבהם פועל Windows. לקבלת מידע נוסף אודות פריסת עדכוני אבטחה באמצעות Windows Server Update Services, עיין בנושא הבא של Microsoft TechNet:

Windows Server Update Services

שרת ניהול מערכותהטבלה הבאה מספקת את סיכום הזיהוי והפריסה של Microsoft System Management Server (SMS) עבור עדכון אבטחה זה.

תוכנה

SMS 2003 עם ITMU

מנהל התצורה של מרכז המערכת

Windows 8.1 for 32-bit systems

לא

כן

Windows 8.1 for 64-bit systems

לא

כן

Windows Server 2012 ו-Windows Server 2012 R2

לא

כן

הערה התמיכה של Microsoft הופסקה עבור SMS 2.0 ב-12 באפריל 2011. עבור SMS 2003, Microsoft גם הופסק תמיכה עבור כלי המלאי של עדכון אבטחה (סידרה) ב-12 באפריל 2011. מומלץ ללקוחות לשדרג למנהל התצורה של מרכז המערכת. עבור SMS 2003, ניתן להשתמש בכלי המלאי של SMS 2003 עבור עדכוני Microsoft (ITMU) על-ידי SMS כדי לזהות עדכוני אבטחה הנתמכים על-ידיWindows Server Update Services. לקבלת מידע נוסף, ראה מערכות ניהול שרת 2003. מנהל התצורה של מרכז המערכת משתמש ב-WSUS 3.0 לאיתור עדכונים. לקבלת מידע נוסף, ראהמרכז המערכת. לקבלת מידע מפורט, ראהמאמר 910723 של Microsoft Knowledge Base: רשימת סיכום של מאמרי הדרכה חודשיים לגבי איתור ופריסה. עדכון ערכת התאימות של מעריך תאימות ותאימות יישומיםעדכונים נרשמים לעתים קרובות לאותם הקבצים ולהגדרות הרישום הדרושים להפעלת היישומים שלך. פעולה זו עלולה לגרום לחוסר תאימות ולהגדיל את הזמן הנדרש לפריסת עדכוני אבטחה. באפשרותך לייעל את הבדיקה והאימות של עדכוני Windows נגד יישומים מותקנים על-ידי שימוש ברכיבי מעריך תאימות העדכונים הכלולים בערכת הכלים תאימות יישומים (ACT). ערכת הנושא ' תאימות יישומים ' מכילה את הכלים והתיעוד הדרושים כדי להעריך ולהקטין בעיות תאימות יישומים לפני הפריסה של Windows Vista, עדכון Windows, עדכון אבטחה של Microsoft או גירסה חדשה של Windows Internet Explorer בסביבה שלך.

Windows 8.1 (כל המהדורות)

טבלת עיוןהטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון האבטחה עבור תוכנה זו. באפשרותך למצוא מידע נוסף בסעיף ' מידע אודות הפריסה '.

פריסה

מידע

עבור Adobe Flash Player ב-Internet Explorer 11 בכל המהדורות הנתמכות של 32 סיביות של Windows 8.1:windows 8.1-kb3194343-x86. msu/quiet

עבור Adobe Flash Player ב-Internet Explorer 11 בכל המהדורות הנתמכות מבוססות x64 של Windows 8.1:windows 8.1-kb3194343-x64. msu/quiet

עבור Adobe Flash Player ב-Internet Explorer 11 בכל המהדורות הנתמכות של 32 סיביות של Windows 8.1:windows 8.1-kb3194343-x86. msu/quiet/norestart

עבור Adobe Flash Player ב-Internet Explorer 11 בכל המהדורות הנתמכות מבוססות x64 של Windows 8.1:windows 8.1-kb3194343-x64. msu/quiet/norestart

מידע נוסף

עיין בסעיף הקטן ' כלי איתור והדרכה '.

דרישה להפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם נעשה שימוש בקבצים הדרושים, עדכון זה מחייב הפעלה מחדש. אם תופעה זו מתרחשת, אתה מקבל הודעה המיידעת אותך להפעיל מחדש. כדי לסייע בהפחתת האפשרות שתידרש הפעלה מחדש, עליך להפסיק את כל השירותים המושפעים ולסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים לפני התקנת עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות הסיבה לכך שאתה עשוי להתבקש להפעיל מחדש, ראהמאמר 887012 של Microsoft Knowledge Base.

ב-hotpatching

Not applicable

מידע להסרת

כדי להסיר התקנה של עדכון שהותקן על-ידי WUSA, השתמש בבורר ההגדרה /Uninstall . לחלופין, לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה, לחץ על הצג עדכונים מותקנים תחת Windows Updateולאחר מכן בחר מרשימת העדכונים.

אימות מפתח רישום

אין מפתח רישום כדי לאמת את הנוכחות של עדכון זה.

הכללה בערכות service pack עתידיות

העדכון עבור בעיה זו ייכלל ב-service pack או באוסף עדכונים עתידיים.

מידע אודות פריסה

התקנת העדכוןבעת התקנת עדכון אבטחה זה, תוכנית ההתקנה בודקת אם אחד או יותר מהקבצים המתעדכנים במערכת עודכנו בעבר על-ידי תיקון חם של Microsoft. לקבלת מידע נוסף אודות המינוח המופיע במאמר מאגר ידע זה, כגון "תיקון חם", ראהמאמר 824684 של Microsoft Knowledge base. עדכון אבטחה זה תומך בבוררי ההתקנה הבאים.

עבור

תיאור

/?, /h, /help

הצגת עזרה לגבי בוררים נתמכים.

/quiet

הסתרת התצוגה של הודעות מצב או הודעות שגיאה.

/norestart

כאשר הוא משולב עם /quiet, המערכת לא מופעלת מחדש לאחר ההתקנה גם אם נדרשת הפעלה מחדש כדי להשלים את ההתקנה.

/warnrestart:<seconds>

כאשר הוא משולב עם /quiet, המתקין מזהיר את המשתמש לפני שהוא מתחיל בהפעלה מחדש.

/promptrestart

כאשר הוא משולב עם /quiet, תוכנית ההתקנה מבקשת לפני תחילת ההפעלה מחדש.

/forcerestart

כאשר הוא משולב עם /quiet, תוכנית ההתקנה סוגרת יישומים בכפייה ומתחילה את ההפעלה מחדש.

/log: <file name>

מאפשר רישום לקובץ שצוין.

/extract:<destination>

חילוץ תוכן החבילה לתיקיית היעד.

/uninstall/kb: <KB number>

הסרת ההתקנה של עדכון האבטחה.

הערה לקבלת מידע נוסף אודות המתקין Wusa. exe, עיין בסעיף "מתקין עצמאי של Windows Update" במאמר TechNetשינויים שונים ב-windows 7.

אימות שהעדכון הוחלמאחר שקיימות כמה מהדורות של Windows, ייתכן שהשלבים הבאים יהיו שונים במערכת שלך. אם הם שונים, עיין בתיעוד המוצר כדי להשלים שלבים אלה. אימות גירסת הקובץ

 1. לחץ על התחלולאחר מכן הקלד שם קובץ של עדכון בתיבת החיפוש .

 2. כאשר הקובץ מופיע תחת תוכניות, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שם הקובץ ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

 3. בכרטיסיה כללי , השווה את גודל הקובץ למסמך שמופיע בטבלאות פרטי הקבצים המפורטות במאמר זה של Microsoft Knowledge base. הערה בהתאם למהדורת מערכת ההפעלה או לתוכניות המותקנות במערכת שלך, ייתכן שקבצים מסוימים המפורטים בטבלת פרטי הקבצים לא יותקנו.

 4. באפשרותך גם ללחוץ על הכרטיסיה פרטים כדי להשוות מידע, כגון גירסת הקובץ והתאריך שהשתנו, כך בטבלאות פרטי הקבצים המפורטות במאמר Microsoft Knowledge Base. הערה תכונות שאינן גירסת הקובץ עשויות להשתנות במהלך ההתקנה. השוואת תכונות הקובץ האחרות למידע בטבלת פרטי הקבצים אינה שיטה נתמכת של אימות שהעדכון הוחל. כמו כן, במקרים מסוימים, שם הקבצים משתנה במהלך ההתקנה. אם פרטי הקובץ או הגירסה אינם קיימים, השתמש באחת מהשיטות הזמינות האחרות כדי לאמת את התקנת העדכון.

 5. באפשרותך גם ללחוץ על הכרטיסיה גירסאות קודמות כדי להשוות את פרטי הקובץ לגירסה הקודמת של הקובץ יחד עם פרטי הקובץ של הגירסה החדשה או המעודכנת של הקובץ.

Windows Server 2012 ו-Windows Server 2012 R2 (כל המהדורות)

טבלת עיוןהטבלה הבאה מכילה את פרטי עדכון האבטחה עבור תוכנה זו. באפשרותך למצוא מידע נוסף בסעיף הקטן ' מידע אודות הפריסה ' בסעיף זה.

פריסה

מידע

התקנה מבלי לדרוש התערבות משתמש

עבור Adobe Flash Player ב-Internet Explorer 10 בכל המהדורות הנתמכות של Windows Server 2012:Windows8-RT-KB3194343-x64. msu/quiet

עבור Adobe Flash Player ב-Internet Explorer 11 בכל המהדורות הנתמכות של Windows Server 2012 R2:windows 8.1-kb3194343-x64. msu/quiet

התקנה ללא הפעלה מחדש

עבור Adobe Flash Player ב-Internet Explorer 10 בכל המהדורות הנתמכות של Windows Server 2012:Windows8-RT-KB3194343-x64. msu/quiet/norestart

עבור Adobe Flash Player ב-Internet Explorer 11 בכל המהדורות הנתמכות של Windows Server 2012 R2:windows 8.1-kb3194343-x64. msu/quiet/norestart

מידע נוסף

עיין בסעיף הקטן ' כלי איתור והדרכה '.

דרישה להפעלה מחדש

במקרים מסוימים, עדכון זה אינו מחייב הפעלה מחדש. אם נעשה שימוש בקבצים הדרושים, עדכון זה מחייב הפעלה מחדש. אם תופעה זו מתרחשת, אתה מקבל הודעה המיידעת אותך להפעיל מחדש. כדי לסייע בהפחתת האפשרות שתידרש הפעלה מחדש, עליך להפסיק את כל השירותים המושפעים ולסגור את כל היישומים העשויים להשתמש בקבצים המושפעים לפני התקנת עדכון האבטחה. לקבלת מידע נוסף אודות הסיבה לכך שאתה עשוי להתבקש להפעיל מחדש, ראהמאמר 887012 של Microsoft Knowledge Base.

ב-hotpatching

Not applicable

מידע להסרת

כדי להסיר התקנה של עדכון שהותקן על-ידי WUSA, השתמש בבורר ההגדרה /Uninstall . לחלופין, לחץ על לוח הבקרה, לחץ על מערכת ואבטחה, לחץ על הצג עדכונים מותקנים תחת Windows Updateולאחר מכן בחר מרשימת העדכונים.

אימות מפתח רישום

אין מפתח רישום כדי לאמת את הנוכחות של עדכון זה.

הכללה בערכות service pack עתידיות

העדכון עבור בעיה זו ייכלל ב-service pack או באוסף עדכונים עתידיים.

מידע אודות פריסה

התקנת העדכוןבעת התקנת עדכון אבטחה זה, תוכנית ההתקנה בודקת אם אחד או יותר מהקבצים המתעדכנים במערכת עודכנו בעבר על-ידי תיקון חם של Microsoft. לקבלת מידע נוסף אודות המינוח המופיע במאמר מאגר ידע זה, כגון "תיקון חם", ראהמאמר 824684 של Microsoft Knowledge base. עדכון אבטחה זה תומך בבוררי ההתקנה הבאים.

עבור

תיאור

/?, /h, /help

הצגת עזרה לגבי בוררים נתמכים.

/quiet

הסתרת התצוגה של הודעות מצב או הודעות שגיאה.

/norestart

כאשר הוא משולב עם/quiet, המערכת אינה מופעלת מחדש לאחר ההתקנה גם אם נדרשת הפעלה מחדש כדי להשלים את ההתקנה.

/warnrestart:<seconds>

כאשר הוא משולב עם /quiet, המתקין מזהיר את המשתמש לפני שהוא מתחיל בהפעלה מחדש.

/promptrestart

כאשר הוא משולב עם /quiet, תוכנית ההתקנה מציגה את המשתמש לפני שהוא מתחיל בהפעלה מחדש.

/forcerestart

כאשר הוא משולב עם /quiet, תוכנית ההתקנה סוגרת יישומים בכפייה ומתחילה את ההפעלה מחדש.

/log: <file name>

מאפשר רישום לקובץ שצוין.

/extract:<destination>

חילוץ תוכן החבילה לתיקיית היעד.

/uninstall/kb: <kb מספר>

הסרת ההתקנה של עדכון האבטחה.

הערה לקבלת מידע נוסף אודות תוכנית ההתקנה של Wusa. exe, ראה המתקין "Windows Update עצמאי" בנושא Microsoft TechNet הבא:

שינויים שונים ב-Windows 7

אימות שהעדכון הוחלמאחר שקיימות כמה מהדורות של Windows, ייתכן שהשלבים הבאים יהיו שונים במערכת שלך. אם הם שונים, עיין בתיעוד המוצר כדי להשלים שלבים אלה. אימות גירסת הקובץ

 1. לחץ על התחלולאחר מכן הקלד שם קובץ של עדכון בתיבה התחל חיפוש .

 2. כאשר הקובץ מופיע תחת תוכניות, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על שם הקובץ ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

 3. בכרטיסיה כללי , השווה את גודל הקובץ למסמך בטבלאות פרטי הקבצים המפורטות במאמר Knowledge base. הערה בהתאם למהדורת מערכת ההפעלה או לתוכניות המותקנות במערכת שלך, ייתכן שקבצים מסוימים המפורטים בטבלת פרטי הקבצים לא יותקנו.

 4. באפשרותך גם ללחוץ על הכרטיסיה פרטים כדי להשוות מידע, כגון גירסת הקובץ והתאריך שהשתנו, כך שיוצגו בטבלאות פרטי הקבצים המפורטות במאמר מאגר הידע. הערה תכונות שאינן גירסת הקובץ עשויות להשתנות במהלך ההתקנה. השוואת תכונות הקובץ האחרות למידע בטבלת פרטי הקבצים אינה שיטה נתמכת של אימות שהעדכון הוחל. כמו כן, במקרים מסוימים, ניתן לשנות את שם הקבצים במהלך ההתקנה. אם פרטי הקובץ או הגירסה אינם קיימים, השתמש באחת מהשיטות הזמינות האחרות כדי לאמת את התקנת העדכון.

 5. באפשרותך גם ללחוץ על הכרטיסיה גירסאות קודמות ולאחר מכן להשוות מידע קובץ עבור הגירסה הקודמת של הקובץ יחד עם פרטי הקובץ של הגירסה החדשה או המעודכנת של הקובץ.

עזרה עבור התקנת עדכונים: תמיכה בפתרונות אבטחה של Microsoft Updateעבור מומחי IT: פתרון בעיות אבטחה של TechNet וסיוע בנושא תמיכהבהגנה על מחשב מבוסס Windows מפני וירוסים ותוכנות זדוניות: פתרון וירוסים ותמיכה מקומית במרכז האבטחהבהתאם למדינה שלך: תמיכה בינלאומית

פרטי קובץ

שם קובץ

Hash מסוג SHA1

Hash של SHA256

Windows 10.0-KB3194343-x64. msu (Windows Server 2016 TP5)

3F767A3CC52BCA67528063AEA60A50BB761822DB

575292C62B257FE9A5AFBBF4916D293E7673046423B6347699A0EEAE37399039

Windows 10.0-KB3194343-x86. msu (Windows 10 גירסה 1607)

BA9C6C780D74D806D2602060245829DA86BB559F

4ECD8F4615A2D274B9D9B68653403709A1005CEAF62B7123E6DD4EE5D3E1C869

Windows 10.0-KB3194343-x64. msu (Windows 10 גירסה 1607)

140AC14C717811CAA35C6130A8663D371028799C

D3C3B5556588DDA484D7D761E20CFB5DABF6F59060E20C7373DC1D57DA7F4C51

Windows 10.0-KB3194343-x86. msu Windows 10 גירסה 1511

D0EAC95D56D630F8746A09DDEF50B7230018E020

DC34382EA6566272D7BDE0CDB3C333486F9B900C90393F8EDE150287B62E0B53

Windows 10.0-KB3194343-x64. msu Windows 10 גירסה 1511

6E556F55BF94324BBE435DDF129B53DFE7CE5401

1C96F6EB8F8428CB563085301F0EA6795F1D32068AFBF9264592331FEE6F7C19

Windows10.0-KB3194343-x86.msu

5DEAB91CD3DCDB8F5E8C1CD7D317A409BB06A6FC

AE22E2E7B5ED8FA2E2A4A194F23A8DB603DE7B9EC82198BB28ACD889E48DEAD4

Windows10.0-KB3194343-x64.msu

A751756BB2BE040273F9D1B1B61A7634610993BF

6F32153F20A588BF600044CB3DE392DDF6348568F0CD179157B78C43420E74D7

Windows8.1-KB3194343-arm.msu

F3E939417F1D00031AB6E3947599D7F5D9E9EBD9

3A66E1E78BB54B528BB3D8C201682B9678BFD5E968E38008F9D65FA46ED4D196

Windows8.1-KB3194343-x86.msu

3B3CA0DD5318E000DDAF6BDF1A1CF45491B02690

EC858394381BD1A84967F38D840BF7146873AE84D12609B3AFBB27A7ED8D388F

Windows8.1-KB3194343-x64.msu

D3566481791EF6A5B0F9EF734456328E4A156D91

C2646B5023C586FCACD80C18CD4E685D4DC44963A4372D603BE329BCA65241EC

גירסת אנגלית (ארצות הברית) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים בעלי התכונות המפורטות בטבלאות הבאות.

מידע קובץ של Windows Server 2016 TP5

עבור כל הגירסאות המבוססות על x64 הנתמכות

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Activex.vch

Not applicable

160,494

03-Oct-2016

20:09

Not applicable

Flash.ocx

23.0.0.185

28,198,392

03-Oct-2016

20:09

x64

Flashutil_activex.dll

23.0.0.185

689,144

03-Oct-2016

20:09

x64

Flashutil_activex.exe

23.0.0.185

934,392

03-Oct-2016

20:09

x64

Activex.vch

Not applicable

736,486

03-Oct-2016

20:09

Not applicable

Flash.ocx

23.0.0.185

21,787,640

03-Oct-2016

20:09

x86

Flashplayerapp.exe

23.0.0.185

828,408

03-Oct-2016

20:09

x86

Flashplayercplapp.cpl

23.0.0.185

176,632

03-Oct-2016

20:09

Not applicable

Flashutil_activex.dll

23.0.0.185

608,248

03-Oct-2016

20:09

x86

Flashutil_activex.exe

23.0.0.185

1,296,888

03-Oct-2016

20:09

x86

מידע קובץ של Windows 10 גירסה 1607

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Activex.vch

Not applicable

736,486

03-Oct-2016

20:09

Not applicable

Flash.ocx

23.0.0.185

21,787,640

03-Oct-2016

20:09

x86

Flashplayerapp.exe

23.0.0.185

828,408

03-Oct-2016

20:09

x86

Flashplayercplapp.cpl

23.0.0.185

176,632

03-Oct-2016

20:09

Not applicable

Flashutil_activex.dll

23.0.0.185

608,248

03-Oct-2016

20:09

x86

Flashutil_activex.exe

23.0.0.185

1,296,888

03-Oct-2016

20:09

x86

עבור כל הגירסאות המבוססות על x64 הנתמכות

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Activex.vch

Not applicable

160,494

03-Oct-2016

20:09

Not applicable

Flash.ocx

23.0.0.185

28,198,392

03-Oct-2016

20:09

x64

Flashutil_activex.dll

23.0.0.185

689,144

03-Oct-2016

20:09

x64

Flashutil_activex.exe

23.0.0.185

934,392

03-Oct-2016

20:09

x64

Activex.vch

Not applicable

736,486

03-Oct-2016

20:09

Not applicable

Flash.ocx

23.0.0.185

21,787,640

03-Oct-2016

20:09

x86

Flashplayerapp.exe

23.0.0.185

828,408

03-Oct-2016

20:09

x86

Flashplayercplapp.cpl

23.0.0.185

176,632

03-Oct-2016

20:09

Not applicable

Flashutil_activex.dll

23.0.0.185

608,248

03-Oct-2016

20:09

x86

Flashutil_activex.exe

23.0.0.185

1,296,888

03-Oct-2016

20:09

x86

מידע קובץ של Windows 10 גירסה 1511

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Activex.vch

Not applicable

736,486

01-Oct-2016

00:23

Not applicable

Flash.ocx

23.0.0.185

21,787,640

01-Oct-2016

00:23

x86

Flashplayerapp.exe

23.0.0.185

828,408

01-Oct-2016

00:23

x86

Flashplayercplapp.cpl

23.0.0.185

176,632

01-Oct-2016

00:23

Not applicable

Flashutil_activex.dll

23.0.0.185

608,248

01-Oct-2016

00:23

x86

Flashutil_activex.exe

23.0.0.185

1,296,888

01-Oct-2016

00:23

x86

עבור כל הגירסאות המבוססות על x64 הנתמכות

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Activex.vch

Not applicable

160,494

01-Oct-2016

00:23

Not applicable

Flash.ocx

23.0.0.185

28,198,392

01-Oct-2016

00:23

x64

Flashutil_activex.dll

23.0.0.185

689,144

01-Oct-2016

00:23

x64

Flashutil_activex.exe

23.0.0.185

934,392

01-Oct-2016

00:23

x64

Activex.vch

Not applicable

736,486

01-Oct-2016

00:23

Not applicable

Flash.ocx

23.0.0.185

21,787,640

01-Oct-2016

00:23

x86

Flashplayerapp.exe

23.0.0.185

828,408

01-Oct-2016

00:23

x86

Flashplayercplapp.cpl

23.0.0.185

176,632

01-Oct-2016

00:23

Not applicable

Flashutil_activex.dll

23.0.0.185

608,248

01-Oct-2016

00:23

x86

Flashutil_activex.exe

23.0.0.185

1,296,888

01-Oct-2016

00:23

x86

מידע אודות הקובץ של Windows 10

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Activex.vch

Not applicable

736,486

01-Oct-2016

00:18

Not applicable

Flash.ocx

23.0.0.185

21,787,640

01-Oct-2016

00:18

x86

Flashplayerapp.exe

23.0.0.185

828,408

01-Oct-2016

00:18

x86

Flashplayercplapp.cpl

23.0.0.185

176,632

01-Oct-2016

00:18

Not applicable

Flashutil_activex.dll

23.0.0.185

608,248

01-Oct-2016

00:18

x86

Flashutil_activex.exe

23.0.0.185

1,296,888

01-Oct-2016

00:18

x86

עבור כל הגירסאות המבוססות על x64 הנתמכות

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Activex.vch

Not applicable

160,494

01-Oct-2016

00:18

Not applicable

Flash.ocx

23.0.0.185

28,198,392

01-Oct-2016

00:18

x64

Flashutil_activex.dll

23.0.0.185

689,144

01-Oct-2016

00:18

x64

Flashutil_activex.exe

23.0.0.185

934,392

01-Oct-2016

00:18

x64

Activex.vch

Not applicable

736,486

01-Oct-2016

00:18

Not applicable

Flash.ocx

23.0.0.185

21,787,640

01-Oct-2016

00:18

x86

Flashplayerapp.exe

23.0.0.185

828,408

01-Oct-2016

00:18

x86

Flashplayercplapp.cpl

23.0.0.185

176,632

01-Oct-2016

00:18

Not applicable

Flashutil_activex.dll

23.0.0.185

608,248

01-Oct-2016

00:18

x86

Flashutil_activex.exe

23.0.0.185

1,296,888

01-Oct-2016

00:18

x86

מידע קובץ windows 8.1, Windows RT 8.1 ו-Windows Server 2012 R2

הערות

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM,‏ SPn) וענף שירות (LDR,‏ GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:

  גירסה

  מוצר

  אבן דרך

  ענף שירות

  6.3.960 0.16 xxx

  Windows RT 8.1, Windows 8.1 ו-Windows Server 2012 R2

  RTM

  GDR

  6.3.960 0.17 xxx

  Windows RT 8.1, Windows 8.1 ו-Windows Server 2012 R2

  RTM

  GDR

  6.3.960 0.18 xxx

  Windows RT 8.1, Windows 8.1 ו-Windows Server 2012 R2

  RTM

  GDR

 • ענפי שירות של GDR מכילים רק את אותם תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.

 • קבצי המניפסט (. MANIFEST) ו-MUM (. mum) המותקנים אינם מופיעים ברשימה.

עבור כל הגירסאות הנתמכות על-ידי הזרוע

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Flash.ocx

23.0.0.185

18,763,256

01-Oct-2016

00:16

Not applicable

Flashplayerapp.exe

23.0.0.185

809,464

01-Oct-2016

00:16

Not applicable

Flashplayercplapp.cpl

23.0.0.185

162,296

01-Oct-2016

00:16

Not applicable

Flashutil_activex.dll

23.0.0.185

538,616

01-Oct-2016

00:16

Not applicable

Flashutil_activex.exe

23.0.0.185

803,320

01-Oct-2016

00:16

Not applicable

עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Activex.vch

Not applicable

736,486

01-Oct-2016

00:15

Not applicable

Flash.ocx

23.0.0.185

21,787,640

01-Oct-2016

00:15

x86

Flashplayerapp.exe

23.0.0.185

828,408

01-Oct-2016

00:15

x86

Flashplayercplapp.cpl

23.0.0.185

176,632

01-Oct-2016

00:15

Not applicable

Flashutil_activex.dll

23.0.0.185

608,248

01-Oct-2016

00:16

x86

Flashutil_activex.exe

23.0.0.185

1,296,888

01-Oct-2016

00:16

x86

עבור כל הגירסאות המבוססות על x64 הנתמכות

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Activex.vch

Not applicable

160,494

01-Oct-2016

00:16

Not applicable

Flash.ocx

23.0.0.185

28,198,392

01-Oct-2016

00:16

x64

Flashutil_activex.dll

23.0.0.185

689,144

01-Oct-2016

00:16

x64

Flashutil_activex.exe

23.0.0.185

934,392

01-Oct-2016

00:16

x64

Activex.vch

Not applicable

736,486

01-Oct-2016

00:15

Not applicable

Flash.ocx

23.0.0.185

21,787,640

01-Oct-2016

00:15

x86

Flashplayerapp.exe

23.0.0.185

828,408

01-Oct-2016

00:15

x86

Flashplayercplapp.cpl

23.0.0.185

176,632

01-Oct-2016

00:15

Not applicable

Flashutil_activex.dll

23.0.0.185

608,248

01-Oct-2016

00:16

x86

Flashutil_activex.exe

23.0.0.185

1,296,888

01-Oct-2016

00:16

x86

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

תודה על המשוב!

תודה על המשוב! נראה שכדאי לקשר אותך לאחד מנציגי התמיכה של Office.

×