Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS10-070. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה

(בקר בדף זה למציאת מספר הטלפון המקומי) או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:

http://support.microsoft.com/common/international.aspx?rdpath=4 לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:

http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552 עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מבוא

לקבלת מידע נוסף אודות אופן הגדרת התצורה של מצב הצפנה מדור קודם ב-ASP.NET, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

2425938 כיצד להגדיר מצב הצפנה מדור קודם ב-ASP.NET

מידע על הורדה

הקובץ הבא זמין להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:


הורד את החבילה כעת.

תאריך פרסום: 28 בספטמבר, 2010

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

תנאים מוקדמים

לצורך התקנת עדכון זה, עליך להתקין את Windows Installer 3.1 או גירסה מתקדמת יותר במחשב שלך. כדי להשיג את הגירסה האחרונה של Windows Installer, בקר באתר הבא של Microsoft:‏

Windows Installer 4.5 Redistributable

בעיות ידועות ומידע נוסף אודות עדכון אבטחה זה

לקבלת מידע נוסף על בעיות התקנה בעדכון זה או עם Microsoft .NET Framework Service Pack 1, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגם מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:2431728 תוכן מוצפן ב-ASP.NET אינו מפוענח עבור אתר אינטרנט שנפרס בחוות אינטרנט
2431208 עדכון עבור Microsoft .NET Framework עשוי להיכשל בהתקנה כאשר Microsoft .NET Framework 4 מותקן וממתין להפעלה מחדש
2260913 קבצים בשימוש או נעילות קבצים עלולים לגרום למחיקת קבצים ב-Framework Assembly
2263996 ביצוע תיקונים ב-Microsoft Framework עלול להיכשל עם שגיאת 'הגישה נדחתה' או 'קובץ בשימוש'
2473228 מוצרים או עדכונים עשויים שלא להיות מותקנים כהלכה כאשר Microsoft .NET Framework 4 או עדכונים עבור Microsoft .NET Framework 4 מותקנים לאחר שהמוצר האחר או העדכון האחר הותקנו והמערכת ממתינה להפעלה מחדש

הערה תוכנית ההתקנה עבור העדכון המתאים למאמר Knowledge Base מספר 2416472 אינו כולל קישור שעבר לוקליזציה עבור מדיניות איסוף הנתונים. ניתן למצוא מידע זה באתרי האינטרנט הבאים. בחר את הקישור המתאים לשפה שלך:

שפה

הצהרת פרטיות עבור התוכנית לשיפור חווית הלקוח של Microsoft

ערבית

http://www.microsoft.com/products/ceip/ar-SA/privacypolicy.mspx

סינית - סין

http://www.microsoft.com/products/ceip/zh-CN/privacypolicy.mspx

סינית - טייוואן

http://www.microsoft.com/products/ceip/zh-TW/privacypolicy.mspx

צ'כית

http://www.microsoft.com/products/ceip/cs-CZ/privacypolicy.mspx

דנית

http://www.microsoft.com/products/ceip/da-DK/privacypolicy.mspx

הולנדית

http://www.microsoft.com/products/ceip/nl-NL/privacypolicy.mspx

אנגלית

http://www.microsoft.com/products/ceip/en-US/privacypolicy.mspx

פינית

http://www.microsoft.com/products/ceip/fi-FI/privacypolicy.mspx

צרפתית

http://www.microsoft.com/products/ceip/fr-FR/privacypolicy.mspx

גרמנית

http://www.microsoft.com/products/ceip/de-DE/privacypolicy.mspx

יוונית

http://www.microsoft.com/products/ceip/el-GR/privacypolicy.mspx

עברית

http://www.microsoft.com/products/ceip/he-IL/privacypolicy.mspx

הונגרית

http://www.microsoft.com/products/ceip/hu-HU/privacypolicy.mspx

איטלקית

http://www.microsoft.com/products/ceip/it-IT/privacypolicy.mspx

יפנית

http://www.microsoft.com/products/ceip/ja-JP/privacypolicy.mspx

קוריאנית

http://www.microsoft.com/products/ceip/ko-KR/privacypolicy.mspx

נורווגית

http://www.microsoft.com/products/ceip/nb-NO/privacypolicy.mspx

פולנית

http://www.microsoft.com/products/ceip/pl-PL/privacypolicy.mspx

פורטוגזית - ברזיל

http://www.microsoft.com/products/ceip/pt-BR/privacypolicy.mspx

פורטוגזית - פורטוגל

http://www.microsoft.com/products/ceip/pt-PT/privacypolicy.mspx

רוסית

http://www.microsoft.com/products/ceip/ru-RU/privacypolicy.mspx

ספרדית

http://www.microsoft.com/products/ceip/es-ES/privacypolicy.mspx

שוודית

http://www.microsoft.com/products/ceip/sv-SE/privacypolicy.mspx

טורקית

http://www.microsoft.com/products/ceip/tr-TR/privacypolicy.mspx

בוררי שורת פקודה עבור עדכון זה

למידע על בוררי שורות הפקודה השונים שנתמכים על-ידי עדכון זה, עיין במסמך בוררי שורת הפקודה של Windows Installer.

למידע נוסף אודות Windows Installer, בקר באתר Windows Installer MSDN.

דרישת הפעלה מחדש

עדכון זה אינו מחייב הפעלת המערכת מחדש אלא אם הקבצים המעודכנים נעולים או בשימוש. עם זאת, עדכון אבטחה זה יגרום להפעלה מחדש של כל השירותים הקשורים ל-Internet Information Services (IIS)‎. אלה כוללים את השירותים IISADMIN‏, W3SVC‏, FTP ו-SMTP. התנהגות זו מתרחשת מכיוון שרכיב בסיס של ‎.NET Framework כולל הוראות להפעלה מחדש של שירותים אלה. לכן, כל עדכון למוצר יבצע את אותן הוראות להפעלה מחדש של שירותים אלה.

מידע על הסרת העדכון

להסרת עדכון אבטחה זה, השתמש בכלי הוספה או הסרה של תוכניות בלוח הבקרה.

מידע על החלפת עדכון

עדכון אבטחה זה לא מחליף כל עדכון אבטחה שהופץ בעבר.

מידע נוסף

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים אלה מוצגים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.

עבור מערכות מבוססות x86

קובצי GDR

File name

File version

File size

Date

Time

System.Web.Extensions.dll

4.0.30319.206

1,836,904

22-Sep-2010

12:54

System.Web.dll

4.0.30319.206

5,176,144

22-Sep-2010

12:55

קובצי LDR

File name

File version

File size

Date

Time

Setup.exe

10.0.30319.363

78,152

22-Sep-2010

12:45

SetupEngine.dll

10.0.30319.363

809,304

22-Sep-2010

12:45

SetupUi.dll

10.0.30319.363

295,248

22-Sep-2010

12:45

System.Web.Extensions.dll

4.0.30319.363

1,836,904

22-Sep-2010

12:46

System.Web.dll

4.0.30319.363

5,176,144

22-Sep-2010

12:47

עבור מערכות מבוססות x64

קובצי GDR

File name

File version

File size

Date

Time

System.Web.Extensions.dll

4.0.30319.206

1,836,904

22-Sep-2010

12:54

System.Web.dll

4.0.30319.206

5,146,960

22-Sep-2010

13:21

System.Web.dll

4.0.30319.206

5,176,144

22-Sep-2010

12:55

קובצי LDR

File name

File version

File size

Date

Time

Setup.exe

10.0.30319.363

78,152

22-Sep-2010

12:45

SetupEngine.dll

10.0.30319.363

809,304

22-Sep-2010

12:45

SetupUi.dll

10.0.30319.363

295,248

22-Sep-2010

12:45

System.Web.Extensions.dll

4.0.30319.363

1,836,904

22-Sep-2010

12:46

System.Web.dll

4.0.30319.363

5,146,960

22-Sep-2010

13:08

System.Web.dll

4.0.30319.363

5,176,144

22-Sep-2010

12:47

עבור מערכות מבוססות IA-64

קובצי GDR

File name

File version

File size

Date

Time

System.Web.Extensions.dll

4.0.30319.206

1,836,904

22-Sep-2010

12:54

System.Web.dll

4.0.30319.206

4,759,376

22-Sep-2010

13:48

System.Web.dll

4.0.30319.206

5,176,144

22-Sep-2010

12:55

קובצי LDR

File name

File version

File size

Date

Time

Setup.exe

10.0.30319.363

78,152

22-Sep-2010

12:45

SetupEngine.dll

10.0.30319.363

809,304

22-Sep-2010

12:45

SetupUi.dll

10.0.30319.363

295,248

22-Sep-2010

12:45

System.Web.Extensions.dll

4.0.30319.363

1,836,904

22-Sep-2010

12:46

System.Web.dll

4.0.30319.363

4,759,376

22-Sep-2010

13:32

System.Web.dll

4.0.30319.363

5,176,144

22-Sep-2010

12:47

פרטי קבצים

זקוק לעזרה נוספת?

הרחב את הכישורים שלך
סייר בהדרכה
קבל תכונות חדשות לפני כולם
הצטרף למשתתפי Microsoft insider

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלכם?

תודה על המשוב!

×