Windows Update לקוח עבור Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2: 2016 במרץ

מאמר זה מתאר עדכון הכולל מספר שיפורים עבור Windows Update Client ב-Windows 7 Service Pack 1 (SP1) ו-Windows Server 2008 R2 SP1. לעדכון זה יש תנאי מקדים.

אודות עדכון זה

עדכון זה מכיל כמה שיפורים כדי לעדכן מחשב לקוח של Windows ב- Windows 7 SP1 ו- Windows Server 2008 R2 SP1.

עדכון זה כולל עדכון Windows תמיכה עבור עדכוני Windows 10 (התכונה עדכונים) שהן להפיץ זאת WSUS (תוכן שפורסמו לאחר ה-1 במאי, 2016). ראה קרובים.

כיצד לקבל עדכון זה

חשוב אם התקנת ערכת שפה לאחר שתתקין עדכון זה, עליך להתקין מחדש עדכון זה. לכן, אנו ממליצים לך להתקין בכל שפה ערכות הדרוש לך לפני התקנת עדכון זה. לקבלת מידע נוסף, ראה .

שיטה 1: Windows Update

עדכון זה מסופק כעדכון חשוב באתר Windows Update. לקבלת מידע נוסף אודות האופן שבו ניתן להפעיל את Windows Update, ראה .

שיטה 2: מרכז ההורדות של Microsoft

הקבצים הבאים זמינים להורדה ממרכז ההורדות של Microsoft:

מערכת הפעלה

עדכון

כל הגירסאות מבוססות x86 הנתמכות של Windows 7

Download

כל הגירסאות מבוססות x64 הנתמכות של Windows 7

Download

כל הגירסאות מבוססות x64 הנתמכות של Windows Server 2008 R2

Download

כל המבוססות על IA הגירסאות הנתמכות של Windows Server 2008 R2

Download


לקבלת מידע נוסף אודות אופן ההורדה של קובצי תמיכה של מיקרוסופט, בחר את מספר המאמר שלהלן כדי להציג את המאמר הרלוונטי מתוך Microsoft Knowledge Base:

כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקווניםMicrosoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהיתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים בעלי אבטחה מוגברת המסייעים למנוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

מידע על פרטי העדכון

דרישות מוקדמות

כדי להתקין עדכון זה, עליך להתקין תחילה את .

מידע בנושא רישום

כדי להחיל עדכון זה, אין צורך לבצע שינויים כלשהם ברישום.

דרישת הפעלה מחדש

ייתכן שיהיה עליך להפעיל מחדש את המחשב לאחר החלת עדכון זה.

מידע על החלפת עדכונים

עדכון זה אינו מחליף עדכון שפורסם בעבר.

מצב

Microsoft אישרה כי מדובר בבעיה במוצרי Microsoft הרשומים במקטע 'חל על'.

הפניות

למד אודות שבו Microsoft משתמשת לתיאור עדכוני תוכנה.

פרטי קובץ

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של עדכון תוכנה זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות.

הערות

 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn), וענף שירות (LDR, GDR) על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:

  גירסה

  מוצר

  אבן דרך

  ענף שירות

  6.1.760 1.18xxx

  Windows 7 או Windows Server 2008 R2

  SP1

  GDR

  6.1.760 1.23 xxx

  Windows 7 או Windows Server 2008 R2

  SP1

  LDR

 • ענפי שירות של GDR מכילים רק תיקונים שפורסמו בהיקף רחב כדי לטפל בהתפשטות של בעיות קריטיות. ענפי שירות של LDR מכילים תיקונים חמים בנוסף לתיקונים שפורסמו בהיקף רחב.

 • קובצי MANIFEST (. manifest) וקובצי MUM (. mum) המותקנים עבור כל סביבה מפורטים בסעיף 'פרטי קבצים נוספים'. קובצי MUM, קובצי‏ MANIFEST וקובצי קטלוג האבטחה המשוייכים (‎.cat) חשובים מאוד לשמירה על מצב הרכיבים המעודכנים. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, נחתמים באמצעות חתימה דיגיטלית של Microsoft

ia64 Windows Server 2008 R2

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Wu.upgrade.ps.dll

7.6.7601.19161

29,696

12-Feb-2016

17:37

IA-64

Wuapi.dll

7.6.7601.19161

1,231,872

12-Feb-2016

17:38

IA-64

Wudriver.dll

7.6.7601.19161

192,000

12-Feb-2016

17:57

IA-64

Wups.dll

7.6.7601.19161

55,808

12-Feb-2016

17:37

IA-64

Windowsupdate.adml

לא ישים

33,297

12-Feb-2016

19:52

לא ישים

Windowsupdate.adml

לא ישים

28,868

12-Feb-2016

17:53

לא ישים

Windowsupdate.adml

לא ישים

35,814

12-Feb-2016

19:53

לא ישים

Windowsupdate.adml

לא ישים

37,426

12-Feb-2016

19:58

לא ישים

Windowsupdate.adml

לא ישים

33,599

12-Feb-2016

19:53

לא ישים

Windowsupdate.adml

לא ישים

25,741

12-Feb-2016

19:58

לא ישים

Windowsupdate.adml

לא ישים

26,023

12-Feb-2016

19:56

לא ישים

Wuapp.exe

7.6.7601.19161

76,288

12-Feb-2016

17:38

IA-64

Wuwebv.dll

7.6.7601.19161

353,792

12-Feb-2016

17:57

IA-64

Wuauclt.exe

7.6.7601.19161

193,536

12-Feb-2016

17:38

IA-64

Wuaueng.dll

7.6.7601.19161

4,666,368

12-Feb-2016

17:40

IA-64

Wups2.dll

7.6.7601.19161

58,368

12-Feb-2016

17:37

IA-64

Windowsupdate.admx

לא ישים

20,572

03-Jun-2015

20:21

לא ישים

Wucltux.dll

7.6.7601.19161

4,212,736

12-Feb-2016

17:57

IA-64

Wuapi.dll

7.6.7601.19161

573,440

12-Feb-2016

18:06

x86

Wudriver.dll

7.6.7601.19161

93,696

12-Feb-2016

18:05

x86

Wups.dll

7.6.7601.19161

30,208

12-Feb-2016

18:05

x86

Wuapp.exe

7.6.7601.19161

35,328

12-Feb-2016

18:05

x86

Wuwebv.dll

7.6.7601.19161

174,080

12-Feb-2016

18:39

x86

x86 Windows 7

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Wu.upgrade.ps.dll

7.6.7601.19161

11,776

12-Feb-2016

18:05

x86

Wuapi.dll

7.6.7601.19161

573,440

12-Feb-2016

18:06

x86

Wudriver.dll

7.6.7601.19161

93,696

12-Feb-2016

18:05

x86

Wups.dll

7.6.7601.19161

30,208

12-Feb-2016

18:05

x86

Windowsupdate.adml

לא ישים

41,480

12-Feb-2016

18:56

לא ישים

Windowsupdate.adml

לא ישים

32,153

12-Feb-2016

18:48

לא ישים

Windowsupdate.adml

לא ישים

31,358

12-Feb-2016

18:56

לא ישים

Windowsupdate.adml

לא ישים

33,297

12-Feb-2016

18:48

לא ישים

Windowsupdate.adml

לא ישים

57,068

12-Feb-2016

19:00

לא ישים

Windowsupdate.adml

לא ישים

28,868

12-Feb-2016

18:31

לא ישים

Windowsupdate.adml

לא ישים

33,603

12-Feb-2016

18:59

לא ישים

Windowsupdate.adml

לא ישים

32,404

12-Feb-2016

18:46

לא ישים

Windowsupdate.adml

לא ישים

35,814

12-Feb-2016

18:53

לא ישים

Windowsupdate.adml

לא ישים

38,779

12-Feb-2016

18:52

לא ישים

Windowsupdate.adml

לא ישים

35,181

12-Feb-2016

18:52

לא ישים

Windowsupdate.adml

לא ישים

33,606

12-Feb-2016

18:57

לא ישים

Windowsupdate.adml

לא ישים

37,426

12-Feb-2016

18:57

לא ישים

Windowsupdate.adml

לא ישים

33,599

12-Feb-2016

18:57

לא ישים

Windowsupdate.adml

לא ישים

30,314

12-Feb-2016

18:48

לא ישים

Windowsupdate.adml

לא ישים

31,639

12-Feb-2016

18:51

לא ישים

Windowsupdate.adml

לא ישים

34,275

12-Feb-2016

18:57

לא ישים

Windowsupdate.adml

לא ישים

33,574

12-Feb-2016

18:49

לא ישים

Windowsupdate.adml

לא ישים

34,286

12-Feb-2016

18:52

לא ישים

Windowsupdate.adml

לא ישים

51,979

12-Feb-2016

19:02

לא ישים

Windowsupdate.adml

לא ישים

30,390

12-Feb-2016

18:57

לא ישים

Windowsupdate.adml

לא ישים

33,002

12-Feb-2016

18:52

לא ישים

Windowsupdate.adml

לא ישים

25,741

12-Feb-2016

18:51

לא ישים

Windowsupdate.adml

לא ישים

26,023

12-Feb-2016

18:47

לא ישים

Windowsupdate.adml

לא ישים

26,023

12-Feb-2016

18:52

לא ישים

Wuapp.exe

7.6.7601.19161

35,328

12-Feb-2016

18:05

x86

Wuwebv.dll

7.6.7601.19161

174,080

12-Feb-2016

18:39

x86

Wuauclt.exe

7.6.7601.19161

136,192

12-Feb-2016

18:05

x86

Wuaueng.dll

7.6.7601.19161

2,062,848

12-Feb-2016

18:07

x86

Wups2.dll

7.6.7601.19161

35,840

12-Feb-2016

18:05

x86

Windowsupdate.admx

לא ישים

20,572

03-Jun-2015

20:23

לא ישים

Wucltux.dll

7.6.7601.19161

2,956,288

12-Feb-2016

18:39

x86

Winsetupui.dll

6.1.7601.19161

73,728

12-Feb-2016

18:26

x86

x64 Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

שם קובץ

גירסת קובץ

גודל קובץ

תאריך

שעה

פלטפורמה

Wu.upgrade.ps.dll

7.6.7601.19161

12,288

12-Feb-2016

18:18

x64

Wuapi.dll

7.6.7601.19161

709,120

12-Feb-2016

18:19

x64

Wudriver.dll

7.6.7601.19161

98,816

12-Feb-2016

18:52

x64

Wups.dll

7.6.7601.19161

36,864

12-Feb-2016

18:18

x64

Windowsupdate.adml

לא ישים

41,480

12-Feb-2016

20:16

לא ישים

Windowsupdate.adml

לא ישים

32,153

12-Feb-2016

20:16

לא ישים

Windowsupdate.adml

לא ישים

31,358

12-Feb-2016

20:15

לא ישים

Windowsupdate.adml

לא ישים

33,297

12-Feb-2016

20:11

לא ישים

Windowsupdate.adml

לא ישים

57,068

12-Feb-2016

20:24

לא ישים

Windowsupdate.adml

לא ישים

28,868

12-Feb-2016

18:49

לא ישים

Windowsupdate.adml

לא ישים

33,603

12-Feb-2016

20:26

לא ישים

Windowsupdate.adml

לא ישים

32,404

12-Feb-2016

20:16

לא ישים

Windowsupdate.adml

לא ישים

35,814

12-Feb-2016

20:17

לא ישים

Windowsupdate.adml

לא ישים

38,779

12-Feb-2016

20:15

לא ישים

Windowsupdate.adml

לא ישים

35,181

12-Feb-2016

20:17

לא ישים

Windowsupdate.adml

לא ישים

33,606

12-Feb-2016

20:15

לא ישים

Windowsupdate.adml

לא ישים

37,426

12-Feb-2016

20:12

לא ישים

Windowsupdate.adml

לא ישים

33,599

12-Feb-2016

20:10

לא ישים

Windowsupdate.adml

לא ישים

30,314

12-Feb-2016

20:14

לא ישים

Windowsupdate.adml

לא ישים

31,639

12-Feb-2016

20:18

לא ישים

Windowsupdate.adml

לא ישים

34,275

12-Feb-2016

20:21

לא ישים

Windowsupdate.adml

לא ישים

33,574

12-Feb-2016

20:12

לא ישים

Windowsupdate.adml

לא ישים

34,286

12-Feb-2016

20:10

לא ישים

Windowsupdate.adml

לא ישים

51,979

12-Feb-2016

20:25

לא ישים

Windowsupdate.adml

לא ישים

30,390

12-Feb-2016

20:23

לא ישים

Windowsupdate.adml

לא ישים

33,002

12-Feb-2016

20:14

לא ישים

Windowsupdate.adml

לא ישים

25,741

12-Feb-2016

20:15

לא ישים

Windowsupdate.adml

לא ישים

26,023

12-Feb-2016

20:15

לא ישים

Windowsupdate.adml

לא ישים

26,023

12-Feb-2016

20:10

לא ישים

Wuapp.exe

7.6.7601.19161

37,888

12-Feb-2016

18:18

x64

Wuwebv.dll

7.6.7601.19161

192,512

12-Feb-2016

18:52

x64

Wuauclt.exe

7.6.7601.19161

140,288

12-Feb-2016

18:18

x64

Wuaueng.dll

7.6.7601.19161

2,610,688

12-Feb-2016

18:22

x64

Wups2.dll

7.6.7601.19161

37,888

12-Feb-2016

18:18

x64

Windowsupdate.admx

לא ישים

20,572

03-Jun-2015

20:23

לא ישים

Wucltux.dll

7.6.7601.19161

3,169,792

12-Feb-2016

18:52

x64

Winsetupui.dll

6.1.7601.19161

91,136

12-Feb-2016

18:44

x64

Wuapi.dll

7.6.7601.19161

573,440

12-Feb-2016

18:06

x86

Wudriver.dll

7.6.7601.19161

93,696

12-Feb-2016

18:05

x86

Wups.dll

7.6.7601.19161

30,208

12-Feb-2016

18:05

x86

Wuapp.exe

7.6.7601.19161

35,328

12-Feb-2016

18:05

x86

Wuwebv.dll

7.6.7601.19161

174,080

12-Feb-2016

18:39

x86


ia64 Windows Server 2008 R2

מאפיין קובץ

ערך

שם קובץ

Ia64_054da703161d5a158dc7b444ef7791ba_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_9f3fa2f926edc228.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

715

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_0db35731126d98ebd2440ac3af5c9352_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_bcd03fc0a9c9952b.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

712

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_0f40ffb2759cb52ec2ad34d944eb67e1_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_5a42fb1a57fb57d4.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

720

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_1cbe324c1ef627129eccbb566c92a19f_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_0f5acccadc2a11b3.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

722

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_2c951454215021a9c6938c88c1ae91b8_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_a477462077780f48.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

722

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_2e5e9fb4df947c0cfbf47e80cec662d8_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_5d0e4dff5ae64e99.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

722

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_308389270885bf4de12b163d7d9f01df_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_4b6ab1e6bbd4560c.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

707

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_348f2836129f31014f2372b9101e6c71_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_9e9264a1d98cbf12.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,070

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_391788ebed2b43ffc50ead1a7ec1b604_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_c6b7c42e6c417dad.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

720

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_48573c54e3e12911eb10a7977ac6184d_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_e85e06b058f44fac.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

715

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_52185b31f5ee5784d2a9d58694ac8e59_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_e5d571c0d925282f.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,078

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_52ba4d6cbac1a5b691f7db7021e5b05b_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_f55c03855a59ef4a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,086

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_54a6383754af12567cb53c8d31f8aeec_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_5cbc27c9a5d86e76.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

722

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_559e594bd4934a7e5924016c5b2b7a9a_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_15cf671f438936e8.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

722

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_59b68189c2e06ab57ee6983a182ee1ab_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_61510497dfd13ec3.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

715

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_5bdb259b6496ad3f0da0835782eb4bf5_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_3a8b0680d3db53a8.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,086

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_65d951e8e3007b5fd6e1ff62a4336e26_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_97f8953fe6d3ca43.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,086

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_7c711ab1d67fd4a3d36b36e3254bf3e8_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_096e98d94df4535b.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,086

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_85b787a3e1e93dc8186dd23e6accb4c0_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_56433509c9cd9588.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

715

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_b68b52c64cde0f65063fffe95b449079_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_98d49d77e38dc572.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

725

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_baa4ef45d37cbb4a85badb0e1a7c9d1b_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_b01859ace5e85acd.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,086

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_bc010279d13c48a081636809019b2149_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_ba786ce60d6364e3.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,086

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_c8abd0a4c6b7ad41806f5c4e252bd1ef_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_2f1cde06665bbfc7.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

715

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_cd0c5dda1c3fc5a52ae34c21923bea5e_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_36ee74831d86bd72.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

714

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_d1182402a9b4ea56bb51c4567255d3b1_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_0efaca315b796430.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

722

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_df5a2649bd34113ea3f3e51dfa187649_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_58d1ccffaa083924.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

720

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_e1d85ef01e10a6c7193d2f2e78cfa0e3_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_253f1c01e21b4733.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

715

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_e6060c51b65f6ef8f14067fcf238bffe_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_e07d0ddd8711ea29.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,086

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_eb15d39f1cba0097babc128b701a10b7_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_3c8fbc249bf80bc2.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

720

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_f0c74059b045500173460ef6bf90e3df_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_1ea4a29507f0d337.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

715

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_f2f7bdc007a0ec041c2a01791ca190f6_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_f56f605dee610e51.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

722

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_f4fb52ae25008e13c523bf298c09fa17_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_ba5fa5f4adbe156c.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

720

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_f90b9b5af8d862fa7e24754088aa903f_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_ead254982c83c7b9.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

720

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_fa296bd2c5091777f7a7a70b3d25187b_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_820a9a84628d42ae.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

720

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_de-de_48e8425d804e1b85.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,356

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:07

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_en-us_f1d918566f2c274a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,356

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

18:01

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_fr-fr_945beb3962252f51.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,356

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:07

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_ja-jp_20a9608d2c7226aa.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,356

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:09

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_ko-kr_c4133d421ee2edc0.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,356

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:08

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_zh-cn_515f82c4564e015c.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,356

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:09

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_zh-tw_555bc01a53beddcc.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,356

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:09

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_microsoft-windows-w..ent-internalupgrade_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_cf45c7a8d03617c6.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

5,243

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:01

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_de-de_37903b52f2a02404.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,441

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:08

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_en-us_e081114be17e2fc9.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,441

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

18:01

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_fr-fr_8303e42ed47737d0.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,441

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:07

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_ja-jp_0f5159829ec42f29.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,441

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:09

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_ko-kr_b2bb36379134f63f.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,441

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:08

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_zh-cn_40077bb9c8a009db.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,441

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:09

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_zh-tw_4403b90fc610e64b.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,441

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:09

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_de-de_e1bd9b016d47dd09.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,474

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:07

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_en-us_8aae70fa5c25e8ce.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,474

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

18:01

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_fr-fr_2d3143dd4f1ef0d5.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,474

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:07

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_ja-jp_b97eb931196be82e.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,474

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:09

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_ko-kr_5ce895e60bdcaf44.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,474

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:08

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_zh-cn_ea34db684347c2e0.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,474

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:09

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_zh-tw_ee3118be40b89f50.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,474

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:09

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_microsoft-windows-w..owsupdateclient-aux_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_711dde10c0a4d905.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

170,376

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:01

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_de-de_91476bdad72eea6a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,467

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:07

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_en-us_3a3841d3c60cf62f.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,467

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

18:01

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_fr-fr_dcbb14b6b905fe36.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,467

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:07

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_ja-jp_69088a0a8352f58f.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,467

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:09

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_ko-kr_0c7266bf75c3bca5.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,467

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:08

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_zh-cn_99beac41ad2ed041.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,467

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:09

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_zh-tw_9dbae997aa9facb1.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,467

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:09

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_microsoft-windows-w..pdateclient-activex_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_1b289e51665c0b01.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

10,583

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:00

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_microsoft-windows-w..wsupdateclient-core_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_8b0ca3c4ace48002.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

49,355

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:01

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_microsoft-windows-windowsupdate-adm_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_479e5aaa1609ae6a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,774

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:02

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Ia64_microsoft-windows-windowsupdateclient-ui_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_08b9c76f4ce8c2b3.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

10,487

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:01

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Update.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

3,171

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Wow64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_de-de_482f3ce15a08073e.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,475

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:08

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Wow64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_en-us_f12012da48e61303.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,475

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

18:42

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Wow64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_fr-fr_93a2e5bd3bdf1b0a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,475

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:11

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Wow64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_ja-jp_1ff05b11062c1263.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,475

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:09

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Wow64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_ko-kr_c35a37c5f89cd979.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,475

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:08

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Wow64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_zh-cn_50a67d483007ed15.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,475

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:08

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Wow64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_zh-tw_54a2ba9e2d78c985.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,475

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:08

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Wow64_microsoft-windows-w..owsupdateclient-aux_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_d78f7ff0ad65033a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

169,136

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:02

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Wow64_microsoft-windows-w..pdateclient-activex_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_819a4031531c3536.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

9,724

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:02

פלטפורמה

לא ישים

x86 Windows 7

מאפיין קובץ

ערך

שם קובץ

Update.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

18,760

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_003654e2e0979448edf76374af2f34dc_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_bc91896164001c30.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

719

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_017357f7248685edb42b78e32109a45e_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_a1987e81f2ab1e42.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

720

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_06659350ccd99b16e055c1e0ee58b692_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_e72435d935fd6c01.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

713

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_076bfff4f0d19fe2ef4579e2b4e9fba7_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_60397cf72c481faf.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

713

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_0c3c705c4eaa8e0ffedd1e7eee1dad8a_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_65f45f0b499705da.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

718

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_0e3934696133ec822927d555dd7f8d95_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_8e0a14abbe475fbc.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

720

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_0f6d15a1f337e4a350f39c39bdb46374_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_f358ce2ba7f91f66.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

713

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_11e87ce85a86e6a8617654635ddee200_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_f009710da2338a61.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

720

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_15c74d924bd2d5c1c7f18a7693c24c58_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_8a8c30a060972a2e.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

713

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_19fa2bb000e7e1fc88c99d1d2e35ae6d_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_e21bd595d3a310c7.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

719

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_1b1b8b4b1533177ac203518c5284163e_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_8c57a19a5e8de42d.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

718

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_1b27a13ff02ba9bf622cd8642b7d27dc_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_da8cff0b97d6f233.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

718

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_1b7cfaef2866791bd7640e7929f549b2_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_9172e4f305759851.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

713

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_1cb5653f325262541a65bf2f207a0bc5_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_47506b39f7082761.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

713

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_1d074f66b779ec2c0a2461878ca228a6_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_98f7ad7a906353ee.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

719

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_1dd62f8f3e1c84470ec25ea0908c7489_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_887faaf8ea9f164f.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

724

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_1ec5c4f3fc15c671aebb96eba2247ac3_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_09418fc0a4605ff1.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

713

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_1ed2fa4f22f256bfe8a6bde1982dde62_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_773ea3a0aff0c796.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

718

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_1f09abcdadeaa3964d5502c8f942b15f_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_8f0cbfa99d12f39a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

719

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_1f707bb8e6f394cc574318fcf411514f_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_2df3bf0a6e0252a3.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

719

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_22b657062893a091f8671c303a6a1007_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_a678bd0d5b94c4d4.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

712

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_23a7cd85f84ab8d9a6218817b58e0c3b_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_d51eac2743e8f2ef.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

713

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_27bb9511a255e1f10597f8d9b96a94ff_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_a4d5bfdb4f93ca42.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

713

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_28eb6fb7325011b8d1902fb6fd6b4f4c_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_60d542fff1a80731.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

713

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_2e073262caf23595dc3024280eb23012_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_30ed587451d0a232.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

713

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_3198eb23a2b9fa591bf80145978fbd30_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_d638409d75059b6a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

720

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_3282106370002645f6c6ba2fe7817ac9_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_6d62977f71e15fec.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

718

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_32aefcf0367a5fb9f787d3ead52d3fc8_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_5dd0e3c2bca5e68f.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

719

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_339643c0cca71ab7295afea64a9f00ec_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_724b41b95dfad0c3.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

710

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_3562119c4c2f0de6450bbd60edf94513_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_807ca0fa227e7048.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

720

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_3652bf19ea3068234ab587e663ff1271_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_ca281673b1772914.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

718

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_3717256b7febba1d1765e24e12b7ec53_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_f5588b2dcc43682a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

719

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_393ec56a7d39231d786495a9659780ee_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_164fce06a09be7ae.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

718

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_3b6eec80164741fb01f9fe25aaeeef7c_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_57c48060509d9a4c.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

723

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_3d00c7ed8984551f6d9ef68ffbcb08b1_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_d9407617e17fed52.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

719

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_3df5a8686cbfabece8638903bc243a0a_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_9792d9f0ea4b4ef7.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

719

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_40d58b5abc7d8f84c117ab581149c2a1_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_3b08367d413694e7.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

719

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_412e9587504909d1d39fa5f01309cfaf_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_f2c94d6cc8d994e8.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

713

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_43d6e84d60d50c08ef22d80af0335798_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_7542b1007a71b805.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

719

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_4481d10b01fda47c86c050934c2d72bd_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_89c2b92ba4aa48dc.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

713

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_44a85c97e91f9dc2de20c7444bba5c4a_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_29a69dbb3be83761.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

720

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_4746a87aa435616fb1b005be17db4aed_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_bdf40cccc27b0dd5.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

725

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_491c59707479ab5b4108ac3b595813a2_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_a2fda7a9481ade45.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

719

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_49437b196b996a4adb64c159c269b609_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_232f225cd4b795dc.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

720

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_4a5dbefed5f2a4f9e0b86e726cbedad8_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_8b00a2f254940bb9.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

720

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_4da44c11bfc0de64bb229d0929d040d9_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_f012f7e5aeea393c.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

713

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_5034c6e89196a30d425cdeb650216229_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_41e19f168d279d55.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

720

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_5196ae004427eee85e8d228ff3ea9f5a_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_95489f701cb99233.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

718

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_54e282fcbca38ec2a051796d0d4e2905_31bf3856ad364e35_6.1.7601.19161_none_8cc0be53e7601ac4.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

698

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_593e79dc16ad6452dbee061c15c6ff9a_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_e65874e655b07d31.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

720

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_5a102f374a8d7d20e2d75e48791c6f79_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_9441ceaf353d6ee9.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

705

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_5b282b2e0a5e53fdb4550f8772fde3b1_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_2896113f164b8a22.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

720

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_5d7319dab90e5dbf353bc4d2e42a11b9_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_951d89294848e150.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

718

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_5eae8efa2cc985098e9f0039b11e1997_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_757071522da42b62.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

718

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_5ee30c2716979dbceb7bb9f452d946c8_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_fed562bbbdd8933d.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

718

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_620b515f6ee42ad781a754625e09fc8c_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_c0b20ab50a0bde8e.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

720

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_62c383058aa92b85e443d31227b91942_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_c97df42e23734044.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

719

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_6780c280094588fca09937711795cf36_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_4216479ba85b409c.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

718

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_6a3e5cbee163060e6214b1ada1e04b13_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_fe2e5d843898f66e.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

713

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_6a51b84b62e81f593d383ebd4e632118_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_d103bbd1aecf2bcd.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

720

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_6a549f6349cb5ac444d684ef6544abc6_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_aba1ce8d9ca75179.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

720

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_6dde5f4425922ec0488c758425f8547f_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_e9079a8f9cec3d8a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

720

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_7163f67df8026e3ce0a5679ee4d83b27_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_bb3903af798d4b90.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

720

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_720567711b2457f869c10820f9be7e8e_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_3408d2241fdca566.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

718

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_72c60e3923002d970c5e00fa8c07ce11_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_16dc4849c18bc34c.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

719

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_734f94aabec0e13fb7594ee50cf25d7b_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_20a7cce2e5185f1f.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

718

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_78987ae320691f36b6d4fbbe983c16ef_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_85c5fbdd7bec6cd1.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

719

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_794364c89676b2f80ad785fd35efea91_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_1dc8a817195dc2d0.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

720

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_79e87b7771775477482bb012534d30bd_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_5a70b66e4faaf9df.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

720

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_7b39d66f72131fa76ffc10fe7ec8b0c9_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_924ecfcfe3603b01.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

720

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_7b6c237aa2d59c8d59308877b40028a9_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_1fb62bad7b8a2c52.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

718

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_7c04912f2b709ff04085eecce631dbcd_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_2eae338bac71eee9.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

718

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_7e8acec7b0bbe32813215602c46c6168_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_c6a8c392436965ee.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

720

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_7f02ca928458218beb4e196ee4d4d998_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_235147493eb2de8e.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

720

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_7f074ef6348e72e743ad33efe65c2f5c_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_9c61517ce1715b7c.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

720

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_84e3206910e6f3eceace98d25cfe04f3_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_08906635bede3d65.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

718

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_853a92fb0c2dcee912811ab7b9a960e0_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_90d520d77f2c69dc.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

720

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_879994e8f9b9973fe7cb7ace3691f0f0_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_508d94dd626a8d22.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

715

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_87d6260dccaacb38cd50ecde6c319cdf_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_61a3466348c4d5d7.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

718

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_9590e2d2674c976088df215f515f4fb7_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_63f9693235972560.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

713

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_96bc6d6de683daf554c748b3eb4f0522_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_1a206ae4634c8dfe.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

718

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_9a7ecc78a74f67de51592a4bf1e7a2fe_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_d0ee6c12f825412d.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

720

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_9ab9046fc5a94b91e89c35dbb7d0cb2b_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_07d755891a6feb42.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

719

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_9b0918bf2dd945bbbe4ca707bc388b56_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_a30e324c50da243b.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

719

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_9b6435553de906a8eaf54288f25638ba_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_9dd8d50aa9fb0a35.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

718

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_9d2a89781b37e6c490dc740910531731_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_f11f673cccff9d2c.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

718

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_9d746163ee19750e7a55c4c467c81989_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_102c10d4388c697e.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

719

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_9ef85c5991d373b99f5aa9c77a5a5919_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_9a50f7e63574f931.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

719

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_a0612ed3d8869f845f743524d6639a1e_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_7b928697e5ca335a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

718

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_a2696a4978c1f1cee6904b39f94ea783_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_f7f78ea090086133.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

713

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_a4b0c46e466c00832de1f0918b0b3731_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_4c90069c95cfe0d5.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

723

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_a77c632fbe27609678184a4f68972084_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_bcccc26c720c340f.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

719

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_aac08cb701e871976e91302622870ede_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_e9bd00380c41e9e0.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

713

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_ad6c53dbfe73377a0d8ff3332a940f5b_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_7877d9eb4240f983.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

713

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_af06a55082a6e9ac42a2373bd9c85ef5_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_15ddb79a98920dbc.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

718

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_b14117d16c0c72aa8cb149ba68f54629_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_fb885cd43a7e71ac.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

720

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_b322db3c6e2958fa6fd3c513957a6f1c_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_c66b6d1c6df1567e.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

720

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_b3a7486dbbf924b57b6fe16ee01969fe_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_062dc44f18822714.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

720

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_b86c90db593aea6da9ce7d4195a67311_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_5688c4d6946d320d.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

719

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_b8d9e5fafdffdd3970567ddf4972378c_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_ede79e163fecba14.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

718

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_bbcfbbd640f980f5c131428f6f7eb1ba_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_31c10328304e24e7.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

719

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_bc1ab856f68ebd2ff7fde14b0d02d79d_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_aee092ce6a804712.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

719

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_bd225f54966d09df9b2ff9c7b4428eca_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_4ee41d407610c9b3.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

719

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_be66e871df0149682de6386cad764b0e_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_beb1d66a422a717e.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

718

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_c105b840d1fd224ea6edd9e0dba73310_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_fddf59531abc3574.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

719

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_c1bc55bc8921545f22e4b276e9232de2_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_57b9b10400ef409c.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

719

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_c1f4291da8cef67166264521a5efcf31_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_681cf3f17dfc213f.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

713

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_c217b7ced6101a7c77836f62bbbeeee6_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_34fc6ff878337aa4.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

719

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_c2cda4b91d744cc8f1e9999fa781a62e_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_71a9273aa03436fd.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

713

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_c43ec308f629f2947a65917eb35f6070_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_fb4ed40d933ec29b.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

720

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_c762ebbe8ba6297c5b47da38aa34f8f8_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_15d16bcbb5f646e9.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

719

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_c8d9fbe10bb9aa4065ddd03bfcb29d21_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_97e8a3e0be45cec2.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

719

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_ca66ef41ff003538aa56f560b0cf2bec_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_a2d2e52b5ea8fa5c.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

719

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_cbe1a0def092c677638601bebc229baf_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_36134394d21ed13b.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

719

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_ccc542bbecccab91d355d0ca0429dbf9_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_421d1ec24430b438.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

719

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_cf3b2d7f740f62a479c6b3e2a7981a91_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_915eeafd1d5cf4c7.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

720

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_d24e28c1c6a1be536053348b0c558ba1_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_6d6f0d059000245d.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

719

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_dc585b508124e2c7586b68ec029b3b38_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_eea69cb1523c5c36.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

720

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_df09f84fdfb090677eab555b033da46b_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_b5ccb50fd6b139c2.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

719

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_e0865ba93b6c7bc9d1d680d3487880c5_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_fa834a995e665f7e.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

718

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_e1612934406671773f446572b2feb82d_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_f3df3e063f4d35df.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

718

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_e47dbb9e89a13fd8342f5e4b9d2e8451_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_47b71e3c4c05c1b1.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

718

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_e742464b73d34782a6d2831f7fce890e_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_595987e1935c5d14.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

711

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_e7cd51a90b1578e36f4f3fb6cf6dec97_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_c4531d9f87e866c2.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

720

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_ea9da94468f30fb46e9d48d4ad612417_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_e363d3baa04dc7ee.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

713

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_eb441a1f96d93ba686b42a5a3378465c_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_cbd2d86033ea3f04.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

719

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_efef97c0258dab2f0d08d8f7173d359a_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_18c4fe2b10ee6063.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

718

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_f00b1f42c0cd123ebdfcedb7e965735d_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_5e0e23969c6491d1.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

718

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_f0d7e2005ef8e2d2a283d749f7aa1f57_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_952dbd42f905f3d3.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

718

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_f24efbef3292ecc52d3aae83c2540c83_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_2017d48f2a80318f.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

720

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_f26e9b2f6611214aa6c128b3722e3565_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_989559b088f87615.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

720

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_f27def06adbb0a660675050d49ff0b23_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_5633d7cd2252eb9f.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

718

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_f3719b366d081fb36c94cedd96c03f1a_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_dc650f33181bd1f8.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

720

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_f843d3382972f4fbe9e536bbf518a258_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_f340edcc42fbe038.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

713

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_f8b8a220f8fb26717acd0c2ef879aa02_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_6d14dfb67d11d3f0.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

713

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_f95307268720d65e947c3280192747fb_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_780d44f526954f51.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

718

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_f9d5b9cb0f37e8ad6aceb9d1546e46c1_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_82e7c4c78bbb765f.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

720

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_fad0dfcf2f85072e21995e109d63d532_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_5059eb096abf5bdf.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

713

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_fc8cb72aa9cfac408238d8f4692e5f26_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_7ded398dd6558249.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

718

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_fea5632a955ed579cbab7f2ec16ae780_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_fbb7d60dae69c69b.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

718

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_ar-sa_5d37d0e0aa2b946e.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,355

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:08

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_bg-bg_0377b2699aabe5c5.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,355

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:06

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_cs-cz_ae8129048833c1f0.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,355

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:09

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_da-dk_4bbb092b7e79bdef.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,355

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:08

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_de-de_48e69e6780501289.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,355

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:09

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_el-gr_f17ccbfa6f657b17.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,355

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:11

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_en-us_f1d774606f2e1e4e.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,355

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

18:44

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_es-es_f1a2d1446f550ff3.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,355

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:11

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_et-ee_eb629cd4735aec82.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,355

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:09

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_fi-fi_90bdd5f1646f021d.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,355

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:09

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_fr-fr_945a474362272655.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,355

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:12

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_he-il_d879eee548962743.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,355

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:07

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_hr-hr_da96a1c547499409.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,355

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:07

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_hu-hu_dbcac78b4686f571.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,355

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:10

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_it-it_7e823d8a39590bd3.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,355

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:10

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_ja-jp_20a7bc972c741dae.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,355

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:13

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_ko-kr_c411994c1ee4e4c4.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,355

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:12

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_lt-lt_67dcc54d110cb061.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,355

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:09

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_lv-lv_68aa33d1108af151.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,355

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:10

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_nb-no_aca41a80f70a1080.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,355

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:08

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_nl-nl_aae365bef8361a55.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,355

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:10

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_pl-pl_f11fc040dd588809.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,355

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:09

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_pt-br_f373aae4dbe21bed.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,355

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:12

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_pt-pt_f4557a50db518bc9.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,355

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:10

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_ro-ro_38904088c1b85725.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,355

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:08

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_ru-ru_3af88c14c03319f5.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,355

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:12

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_sk-sk_da1390c1b54d0c1f.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,355

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:08

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_sl-si_d925b279b5e71f02.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,355

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:08

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_sr-..-cs_78af2f0c2f3f824a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,375

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:07

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_sv-se_d6f37689b75c2450.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,355

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:11

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_th-th_7bfd983ca8a0e191.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,355

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:10

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_tr-tr_8000c0d0a6182641.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,355

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:10

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_uk-ua_1be0a3779d494c8d.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,355

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:09

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_zh-cn_515ddece564ff860.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,355

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:12

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_zh-hk_5008d75c572b6af0.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,355

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:07

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_zh-tw_555a1c2453c0d4d0.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,355

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:12

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..ent-internalupgrade_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_cf4423b2d0380eca.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

5,242

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:14

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_ar-sa_4bdfc9d61c7d9ced.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,440

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:08

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_bg-bg_f21fab5f0cfdee44.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,440

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:06

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_cs-cz_9d2921f9fa85ca6f.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,440

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:10

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_da-dk_3a630220f0cbc66e.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,440

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:08

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_de-de_378e975cf2a21b08.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,440

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:10

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_el-gr_e024c4efe1b78396.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,440

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:12

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_en-us_e07f6d55e18026cd.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,440

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

18:44

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_es-es_e04aca39e1a71872.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,440

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:12

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_et-ee_da0a95c9e5acf501.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,440

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:09

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_fi-fi_7f65cee6d6c10a9c.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,440

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:10

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_fr-fr_83024038d4792ed4.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,440

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:12

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_he-il_c721e7dabae82fc2.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,440

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:08

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_hr-hr_c93e9abab99b9c88.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,440

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:07

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_hu-hu_ca72c080b8d8fdf0.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,440

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:10

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_it-it_6d2a367fabab1452.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,440

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:11

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_ja-jp_0f4fb58c9ec6262d.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,440

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:13

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_ko-kr_b2b992419136ed43.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,440

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:12

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_lt-lt_5684be42835eb8e0.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,440

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:09

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_lv-lv_57522cc682dcf9d0.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,440

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:10

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_nb-no_9b4c1376695c18ff.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,440

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:09

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_nl-nl_998b5eb46a8822d4.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,440

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:11

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_pl-pl_dfc7b9364faa9088.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,440

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:10

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_pt-br_e21ba3da4e34246c.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,440

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:12

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_pt-pt_e2fd73464da39448.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,440

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:10

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_ro-ro_2738397e340a5fa4.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,440

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:08

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_ru-ru_29a0850a32852274.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,440

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:12

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_sk-sk_c8bb89b7279f149e.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,440

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:08

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_sl-si_c7cdab6f28392781.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,440

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:08

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_sr-..-cs_67572801a1918ac9.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,460

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:07

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_sv-se_c59b6f7f29ae2ccf.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,440

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:12

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_th-th_6aa591321af2ea10.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,440

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:10

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_tr-tr_6ea8b9c6186a2ec0.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,440

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:10

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_uk-ua_0a889c6d0f9b550c.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,440

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:09

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_zh-cn_4005d7c3c8a200df.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,440

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:13

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_zh-hk_3eb0d051c97d736f.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,440

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:07

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_zh-tw_44021519c612dd4f.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,440

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:12

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_ar-sa_f60d2984972555f2.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,473

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:08

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_bg-bg_9c4d0b0d87a5a749.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,473

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:06

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_cs-cz_475681a8752d8374.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,473

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:09

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_da-dk_e49061cf6b737f73.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,473

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:08

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_de-de_e1bbf70b6d49d40d.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,473

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:09

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_el-gr_8a52249e5c5f3c9b.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,473

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:12

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_en-us_8aaccd045c27dfd2.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,473

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

18:44

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_es-es_8a7829e85c4ed177.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,473

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:11

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_et-ee_8437f5786054ae06.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,473

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:09

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_fi-fi_29932e955168c3a1.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,473

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:10

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_fr-fr_2d2f9fe74f20e7d9.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,473

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:12

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_he-il_714f4789358fe8c7.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,473

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:08

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_hr-hr_736bfa693443558d.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,473

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:07

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_hu-hu_74a0202f3380b6f5.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,473

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:09

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_it-it_1757962e2652cd57.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,473

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:10

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_ja-jp_b97d153b196ddf32.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,473

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:13

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_ko-kr_5ce6f1f00bdea648.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,473

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:12

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_lt-lt_00b21df0fe0671e5.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,473

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:09

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_lv-lv_017f8c74fd84b2d5.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,473

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:10

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_nb-no_45797324e403d204.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,473

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:09

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_nl-nl_43b8be62e52fdbd9.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,473

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:10

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_pl-pl_89f518e4ca52498d.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,473

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:09

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_pt-br_8c490388c8dbdd71.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,473

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:12

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_pt-pt_8d2ad2f4c84b4d4d.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,473

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:10

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_ro-ro_d165992caeb218a9.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,473

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:08

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_ru-ru_d3cde4b8ad2cdb79.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,473

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:12

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_sk-sk_72e8e965a246cda3.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,473

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:08

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_sl-si_71fb0b1da2e0e086.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,473

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:08

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_sr-..-cs_118487b01c3943ce.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,493

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:07

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_sv-se_6fc8cf2da455e5d4.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,473

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:11

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_th-th_14d2f0e0959aa315.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,473

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:10

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_tr-tr_18d619749311e7c5.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,473

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:09

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_uk-ua_b4b5fc1b8a430e11.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,473

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:09

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_zh-cn_ea3337724349b9e4.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,473

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:12

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_zh-hk_e8de300044252c74.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,473

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:07

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_zh-tw_ee2f74c840ba9654.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,473

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:12

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..owsupdateclient-aux_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_711c3a1ac0a6d009.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

170,374

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:12

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_ar-sa_a596fa5e010c6353.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,465

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:08

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_cs-cz_f6e05281df1490d5.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,465

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:09

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_da-dk_941a32a8d55a8cd4.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,465

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:08

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_de-de_9145c7e4d730e16e.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,465

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:09

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_el-gr_39dbf577c64649fc.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,465

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:12

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_en-us_3a369dddc60eed33.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,465

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

18:44

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_es-es_3a01fac1c635ded8.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,465

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:11

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_fi-fi_d91cff6ebb4fd102.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,465

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:10

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_fr-fr_dcb970c0b907f53a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,465

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:12

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_he-il_20d918629f76f628.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,465

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:08

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_hu-hu_2429f1089d67c456.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,465

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:09

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_it-it_c6e167079039dab8.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,465

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:10

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_ja-jp_6906e6148354ec93.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,465

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:13

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_ko-kr_0c70c2c975c5b3a9.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,465

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:12

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_nb-no_f50343fe4deadf65.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,465

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:09

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_nl-nl_f3428f3c4f16e93a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,465

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:10

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_pl-pl_397ee9be343956ee.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,465

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:09

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_pt-br_3bd2d46232c2ead2.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,465

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:12

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_pt-pt_3cb4a3ce32325aae.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,465

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:10

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_ru-ru_8357b5921713e8da.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,465

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:12

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_sv-se_1f52a0070e3cf335.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,465

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:11

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_tr-tr_c85fea4dfcf8f526.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,465

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:09

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_zh-cn_99bd084bad30c745.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,465

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:12

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_zh-hk_986800d9ae0c39d5.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,465

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:07

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_zh-tw_9db945a1aaa1a3b5.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,465

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:12

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..pdateclient-activex_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_1b26fa5b665e0205.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

10,582

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:11

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-w..wsupdateclient-core_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_8b0affceace67706.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

49,352

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:15

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-windowsupdate-adm_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_479cb6b4160ba56e.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,771

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:16

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-windowsupdateclient-ui_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_08b823794ceab9b7.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

10,485

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:15

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

X86_microsoft-windows-winsetupui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.19161_none_60da51c024186688.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,814

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:16

פלטפורמה

לא ישים

x64 Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2

מאפיין קובץ

ערך

שם קובץ

Amd64_0126de522472ab9b7d7a556cd44b5759_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_283249aeeaeaf592.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

722

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_017112a527059159f81b9eb836fa79a2_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_db4a9f8589bfa256.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

717

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_01be24ff9d21442aec0ff3e928ef4d52_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_f3cd28e6c712f5c4.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

722

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_02173feb5ca0b02892055b248997c8f9_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_80903305d304b9b7.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,088

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_06259edd86c23366c7e32d0fe0048091_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_6d5f80e24d9f98db.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

724

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_06aae8567920664bb975d90c2c6136bb_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_b07e2c8c06e033ac.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

724

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_07b34960ecfed88012ddc95f330a0b46_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_2ee0221b6d4e2ded.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,088

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_090cc4f96976f90add26cfc0b18cc950_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_83e917437fe49793.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

717

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_0de77ad5b21c083bf330f00a3ac54b2a_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_43614fd4772d46d6.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

722

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_0ded40d3c42d7e7e5edb2b07b4c85034_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_6a49913198c35555.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

724

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_0e8211c30c79c2ceb51a63318453badb_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_d8be7219475a21ae.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

724

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_0eb45e386b373834174aed03dd9d8d08_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_ebfc42d560043dc2.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,088

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_0f69cb00cfe0ccd44f9ab079cd9e25b8_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_2ebf9bd9a4350cb0.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

722

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_11df106411ec36b2bfbf0512bf9849e9_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_e3a8283682596e8a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

722

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_12d0696d80ecac2862ddea7849fb1205_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_0b0e55989025c992.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

717

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_13b6250eebee89f3080298b725ab50fb_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_adc076f353314586.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

722

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_1434d6904903d0e79238ef84fbdf064d_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_abece40f0b0880d0.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

722

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_1653e0adf7ab4081be4dbe80ddffc496_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_3fe570a2e42cfc12.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

717

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_1779ea0b937365a93dd462af13b902e5_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_70fdd4d15f6482f6.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,072

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_1ae1ef73e0daf4a9693e5cd38c3df21a_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_a4745373db01adad.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

724

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_1ce5578db8786373ce9970780f73ffed_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_c368bd8a5fb4a3f1.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

724

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_1d1b0238f6c0f8800d94e730e63737e0_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_1fe46e89500c3d28.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,088

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_1f3198b6e66873803171da4c06095e93_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_330fea214dd08dbe.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

722

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_1f3e877e1c15c8f7e9e7483119b194ca_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_43074ad113e7df3a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

724

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_1f654305f24b9a7825aed88ff534e0fc_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_b3ea410d3fab8b38.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,088

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_2beff0297688ed13b248d0465355c69d_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_0615db72d4e6c772.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

722

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_2e64501dce6f46639d014ba5cc796042_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_6c987320234eba94.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

717

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_2f7973c7cf6dd92263210dfb5611088b_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_550410ab98905cd9.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

724

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_317e809f538a8a6e4ff2d1c96a714762_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_dbed87e62ba714ff.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

717

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_339b0d85c02fdfaaac5645a9085bb265_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_9d3f0e10a7efbc6f.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,088

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_360e0398eefcc32c5d8465e3354993de_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_84d35b5fbb25f9ca.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,098

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_3785394465361b590c20ca57bdc78323_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_16cfa832ed01cdf3.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

717

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_3a26cfe8250a8fcb616f0a41a5ad6783_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_4d31c5faa954bb1b.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

724

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_3b591dccc722df56175fa89c292267fa_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_eba8305f018f63e4.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,088

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_3c1e8158e6aa41e606920791c1ec4c1a_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_63b55fe7a9a1d756.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

722

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_4026a8a68adede0195798e628d87032c_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_f7dbe176bc6c4b8e.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

727

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_48f057c7d805300ec396fc72f3986260_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_e41cd9aa08e8d0d4.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,088

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_5007819a22f13d44813da3e868b719b9_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_c0ff7422a6b309a6.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

722

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_50181ec1e65d3011417231da47c31234_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_327bb3d13501ea4d.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

717

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_5021096b79c781e613dc5f904369234b_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_19dde3baaf41bb91.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,088

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_51a7624c2dc425c3732619fee5b03044_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_899f9e67f5df3985.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,088

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_52ac0cb089ccf4abf55340e9a6cab68b_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_382c7f2751180854.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

724

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_53ba4368945555a854dba0a5122d5412_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_13e54fa2f9582101.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,088

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_54362b9106401fc39820b2c8dc062868_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_1735403f79e10212.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

722

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_545584dd149dce5cf638784593aa31ce_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_ce1214fe4bb2b198.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

724

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_55268fff5361a65d13239c8b136b247a_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_80736a8698826bca.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

717

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_556199996776d45e191ce18b811fdfba_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_2532ebbe51354d02.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

727

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_570288232a3d983093df0df89e07086f_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_a4c42bee9523975e.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

722

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_576d0986fc50fd09476c9c3a663e73d9_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_470bfae05dcb1ca3.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

724

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_579f3bfb02454b7bf54bcb6e6f3e9714_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_c7772bc7b3ecdf08.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

722

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_5844a3d7bb401427b85d7af93d0749e9_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_1baff2c429cd5965.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

722

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_5be235e2b8497f2a07f94c64b7d54d60_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_b6175e4e60453f9d.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

724

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_5f3a04509abaf18d02089113424f099d_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_c6a7f3ba4f74c882.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

722

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_607ef31cd3718ea48a241709a6125a30_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_f972df870b4a8913.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

724

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_625f512865cd4b45aa527b6c702ec8c6_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_2ba47365423200e9.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

722

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_684472de0004a48449db2ea3f8ff2fee_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_27e06f551df7bd0f.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

717

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_6afc717cb0594677600e35431954e7ee_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_b0b27f6b852a6629.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

724

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_6f7b25b8daf1e9e6437f5c1a3534cb76_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_125f95cb65abb8bc.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

724

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_6fbda92779650a2ed6924fda3182a5a3_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_0af6c8f621b5d866.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,088

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_6fe5bdbe84c536f676419910a6a2ce5c_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_814efff3fd4b080d.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

722

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_708b225730949885623da4cdd07561ac_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_08ab8e4f45f0b1b3.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,088

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_70e95f1cd685733e4bf5392fda39d904_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_3e56a208235b006e.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

724

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_72835f8899802d14f85fda5862c3790e_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_dd356c0af4867e56.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

722

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_76cd7cd6c6740b8b2e992a5626257580_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_039db8d80ec3796c.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

724

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_7756dd74a420f5891322934723faf126_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_cbbd6ba264d59b6f.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

717

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_7915a70791cf516510ecee04fd93e950_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_ea3e4b85a800cd3b.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

724

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_79716882bafab40b80f3d488c8959338_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_df6335aa08410ba9.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

724

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_7a939081d085581f92ba2faed220e3e9_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_0bb16236d0c9d4ef.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,088

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_7aee3d7c1ae092fa68bbdd0b391585f3_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_95c036fb71da664a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

717

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_7cf66e6e998588acd8cabd06f7a65c0a_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_d29e393bce3a9d7c.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

717

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_7e80ac74d9374340c04ee11578403a11_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_432744fc58c55b94.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

722

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_812db5ec263700d78a1c75d5894a7e2c_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_1baa1d182b6454c4.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

724

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_81cd00dc5eb7bb994fea9e27b83a39ce_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_5c842b4fc9240d3d.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

717

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_8233e15fe6da1ae7063a6007efbaf975_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_e788a0f7511d8ac3.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

722

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_8427e6d27fac9582209f0e86e928a10b_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_a3507a02b58f1d11.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,088

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_855f5250b89d1d2e55f6663a0ac9d7c3_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_4cf68c0c58210c87.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

724

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_86ee764ae366befc606fe26ab79d0438_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_82c4495591207dcd.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,088

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_8c7cb4ce5802030b5b0568bddff930d0_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_96bc617b5cf6b101.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

722

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_8d8470ff597d07a9e7056c933c15cb37_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_07dd94488ee632d4.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

722

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_8e2741dee7f30a43842d3546866af9a0_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_4582d22fe149dfaa.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

724

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_91150c30d9fb2ea910f605e87bfa49c0_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_dec04acbe3b703c9.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

722

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_921c1ff3e6912e4a2cef9c358839e2bd_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_3caf908262cb8f27.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,088

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_92722f1b7e4ca8afabfacdd761dfa421_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_f3005074680d87ab.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,088

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_92a3cea3180ebf7416c040d20276237c_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_434947fe5b44fdf8.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,088

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_93412a9b9d4b2d3ad69505377408bcbc_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_a9f444090e587a4e.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

722

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_9356531430f5acd8e084eeaee590ef16_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_04732c76a594dd9a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,088

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_9759f81a3a9aea155f815a72c53f68b8_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_ffa86e693c2328b0.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

724

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_98a0ed186e2b8e472e85310c88a18059_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_824ac9046ece4664.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,088

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_9a31127b1c9fee2500b03e25dcb3a53f_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_c132af96ee03c6de.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

724

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_9ad65a8f4b17adc7743fe00cd1c7936c_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_ad4606805c2acced.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

717

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_9b6f49cd299de992e1c074c0d446a792_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_46de26ca0f387c04.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

724

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_a50ef050c5fcb3c9f3a6962dea2ba1be_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_f67a4d81f05726ae.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,088

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_a52ed7990776fa4ec8d61a41d77a8ba7_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_447319c80a2e6529.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,088

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_a6393adc39135c21d508b9abb8e30fbe_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_4e690a451d6c34e1.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

724

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_a7609618c12458a06834df053ad07b2e_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_00122cd05c7e5c2c.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

717

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_adee86a10895e9ba726c14280199b3ed_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_b9f551d65cf40158.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

714

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_af5318d57e563b6a1989f2d083105db8_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_bb83ae5b1eff4c78.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

717

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_b41e9755de8912153c10286bf1b43af7_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_5bc5ebf3a32cd006.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,088

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_b5d419cd12d8245925138b611ead383d_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_de63d8703081d424.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

722

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_b638733533c7e59a2835c3c66f828865_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_23ba26e4ee2c990f.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

724

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_b70a3e911b5765cc35bd3ed8c3bb1bb1_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_5ac4b6d3864f75c0.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,080

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_b8cf048e966e74b82b004ab7d59ab727_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_805ec81cd76feea8.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

724

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_ba5a55b0a01b03ed9136091c4406762a_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_e74b9c8637855d9b.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

717

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_bb9f5acc7a063ba07fdcbd444fbdd65d_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_da6af432a86153b4.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

724

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_bec6eee6342cdabe84712d76218c16f8_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_65e6a5ac5f5e9d3f.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,088

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_bf0b4d102a161a6443f4de30e4dcff1e_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_382b45d886bc5940.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

722

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_c199df7b211f68c482d7b97c26e5d74c_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_fa69a9f9f9e7ab00.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

717

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_c3c30309ee3e82619cc08182b1a291b5_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_ae3789be557ca04c.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

717

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_c6cafb73832c5c4ce4ac867198d0a782_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_7266090d340c0dd2.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

716

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_c7e2440151c2ff13da91614a1ce84c93_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_39c2fc412c2a24ec.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,088

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_cb729085b9b91af111a240e361966e85_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_eb3636ff2db6f0ca.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

722

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_cfdf3b39134c678d78cf32e06cb40725_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_bd52529ea1e54f93.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

722

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_d02ee19dd5980e917c1676fc5e63a548_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_ecea8efcd8e58f09.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

724

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_d1c33e186e52e6aae879a6d8f2c1aa12_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_3347cb9fce9a3d82.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,088

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_d2041a867c9bb6c946789c95d6c1dce6_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_68004855353c5862.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,088

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_d48619fbae38921d4c515e9459daa050_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_354c6f7dc3bf7aa0.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

717

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_db3a94e99c4cc236338c2ef53b0e50a8_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_6ea7aa6097ab5117.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

722

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_dccb316ef0c917a55866257cb665805b_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_1b12242c2fe6f54d.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,088

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_dd447e5078185cc82085ff49f8edcd18_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_cd7816c7a1e6cd23.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,088

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_dd4ed01028780417ef1864dbe43bd0d1_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_1c2f969b4abda56a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

717

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_dfc3ab744ad6c19b890cf05531e048bb_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_58690d4c222d6edb.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

717

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_e1b01f9ac27e30e589a7276249ac7979_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_08d37ec03dddf3b8.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

729

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_e24d30cc9670eaf3e7fd4885d2f24e4a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.19161_none_d1280ecf726c0f62.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

702

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_e2ca090374d07a1bb06c7daea64d4f15_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_031ff46a6839bea8.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,088

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_e3542ca39a1c2cd0ed4ef063135307cf_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_946a9e119e466358.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

724

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_e3adb5ca9575c1e181afb743e38aa2eb_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_e22dfbc1b053562b.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

724

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_e647dd6a4938232ef9885892b3e4ea4e_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_20b03f75c37a147d.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

722

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_e94a0b7b8098973d6b34c02cf2e6eb3f_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_49fc66e13b0b980e.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

717

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_e9fb1c879cdd766cad0098fe0a328561_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_c34a9ee56b881da4.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,088

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_ef752777e1288c7b39420a8ec9dce7ba_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_f97662050a95d716.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

724

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_efb335c38c0722bcb06db53fd0cf711c_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_6e4e46af77b0dc84.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

724

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_f05a8f377cef9e2ab76dc38a59c9e445_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_af9dfff2a532ece4.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

722

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_f2b3bc37ff4d721c777ba660dd7675de_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_e3eb468777b9107f.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

722

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_f59ca56dfbdeab6ceb6ada75c3a72d7a_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_bfc39abca28eda59.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

717

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_f7e7b379a22ff12a4c925fcd1d070aea_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_a14f7828fd87d938.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,088

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_f8a3e33261c59cf965ac3d0cd11dd4a9_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_9a19b42ff5e6bc92.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

722

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_fa28ada5bb3dccd07cac503d835c8d4b_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_331d0fb57210414e.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

709

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_fd9d96eebb0f3fd61aee20d3acd6ac0e_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_188cadccf191d009.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

722

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_ff5cb446ae6514338fe8be69840d257b_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_a12ce3bb4046307f.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,088

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_ffdb769c7a173632576a9b96e3e7c152_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_cde3f6ac33f3a42f.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,088

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_ar-sa_b9566c64628905a4.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,357

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:30

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_bg-bg_5f964ded530956fb.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,357

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_cs-cz_0a9fc48840913326.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,357

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:36

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_da-dk_a7d9a4af36d72f25.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,357

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:33

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_de-de_a50539eb38ad83bf.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,357

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:32

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_el-gr_4d9b677e27c2ec4d.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,357

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:35

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_en-us_4df60fe4278b8f84.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,357

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

18:57

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_es-es_4dc16cc827b28129.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,357

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:37

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_et-ee_478138582bb85db8.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,357

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:32

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_fi-fi_ecdc71751ccc7353.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,357

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:35

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_fr-fr_f078e2c71a84978b.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,357

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:34

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_he-il_34988a6900f39879.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,357

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:32

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_hr-hr_36b53d48ffa7053f.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,357

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_hu-hu_37e9630efee466a7.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,357

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:38

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_it-it_daa0d90df1b67d09.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,357

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:37

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_ja-jp_7cc6581ae4d18ee4.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,357

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:35

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_ko-kr_203034cfd74255fa.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,357

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:35

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_lt-lt_c3fb60d0c96a2197.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,357

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:33

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_lv-lv_c4c8cf54c8e86287.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,357

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:32

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_nb-no_08c2b604af6781b6.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,357

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:33

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_nl-nl_07020142b0938b8b.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,357

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:37

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_pl-pl_4d3e5bc495b5f93f.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,357

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:35

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_pt-br_4f924668943f8d23.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,357

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:37

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_pt-pt_507415d493aefcff.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,357

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:36

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_ro-ro_94aedc0c7a15c85b.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,357

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:33

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_ru-ru_9717279878908b2b.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,357

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:38

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_sk-sk_36322c456daa7d55.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,357

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:34

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_sl-si_35444dfd6e449038.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,357

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_sr-..-cs_d4cdca8fe79cf380.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,377

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_sv-se_3312120d6fb99586.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,357

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:37

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_th-th_d81c33c060fe52c7.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,357

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:34

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_tr-tr_dc1f5c545e759777.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,357

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:37

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_uk-ua_77ff3efb55a6bdc3.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,357

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:33

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_zh-cn_ad7c7a520ead6996.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,357

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:34

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_zh-hk_ac2772e00f88dc26.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,357

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:26

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..client-ui.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_zh-tw_b178b7a80c1e4606.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,357

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:34

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..ent-internalupgrade_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_2b62bf3688958000.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

5,244

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:26

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_ar-sa_a7fe6559d4db0e23.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,442

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:30

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_bg-bg_4e3e46e2c55b5f7a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,442

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_cs-cz_f947bd7db2e33ba5.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,442

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:36

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_da-dk_96819da4a92937a4.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,442

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:34

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_de-de_93ad32e0aaff8c3e.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,442

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:32

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_el-gr_3c4360739a14f4cc.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,442

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:35

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_en-us_3c9e08d999dd9803.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,442

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

18:57

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_es-es_3c6965bd9a0489a8.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,442

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:37

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_et-ee_3629314d9e0a6637.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,442

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:32

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_fi-fi_db846a6a8f1e7bd2.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,442

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:36

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_fr-fr_df20dbbc8cd6a00a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,442

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:34

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_he-il_2340835e7345a0f8.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,442

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:32

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_hr-hr_255d363e71f90dbe.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,442

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_hu-hu_26915c0471366f26.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,442

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:38

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_it-it_c948d20364088588.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,442

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:37

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_ja-jp_6b6e511057239763.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,442

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:35

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_ko-kr_0ed82dc549945e79.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,442

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:35

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_lt-lt_b2a359c63bbc2a16.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,442

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:33

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_lv-lv_b370c84a3b3a6b06.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,442

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:32

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_nb-no_f76aaefa21b98a35.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,442

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:33

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_nl-nl_f5a9fa3822e5940a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,442

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:38

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_pl-pl_3be654ba080801be.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,442

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:36

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_pt-br_3e3a3f5e069195a2.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,442

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:37

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_pt-pt_3f1c0eca0601057e.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,442

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:37

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_ro-ro_8356d501ec67d0da.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,442

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:33

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_ru-ru_85bf208deae293aa.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,442

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:38

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_sk-sk_24da253adffc85d4.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,442

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:34

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_sl-si_23ec46f2e09698b7.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,442

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_sr-..-cs_c375c38559eefbff.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,462

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_sv-se_21ba0b02e20b9e05.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,442

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:37

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_th-th_c6c42cb5d3505b46.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,442

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:34

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_tr-tr_cac75549d0c79ff6.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,442

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:37

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_uk-ua_66a737f0c7f8c642.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,442

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:33

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_zh-cn_9c24734780ff7215.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,442

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:34

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_zh-hk_9acf6bd581dae4a5.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,442

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:26

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..ient-core.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_zh-tw_a020b09d7e704e85.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,442

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:34

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_ar-sa_522bc5084f82c728.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,475

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:30

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_bg-bg_f86ba6914003187f.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,475

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_cs-cz_a3751d2c2d8af4aa.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,475

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:35

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_da-dk_40aefd5323d0f0a9.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,475

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:34

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_de-de_3dda928f25a74543.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,475

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:32

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_el-gr_e670c02214bcadd1.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,475

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:35

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_en-us_e6cb688814855108.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,475

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

18:57

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_es-es_e696c56c14ac42ad.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,475

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:37

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_et-ee_e05690fc18b21f3c.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,475

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:32

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_fi-fi_85b1ca1909c634d7.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,475

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:36

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_fr-fr_894e3b6b077e590f.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,475

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:34

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_he-il_cd6de30ceded59fd.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,475

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:33

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_hr-hr_cf8a95ececa0c6c3.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,475

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_hu-hu_d0bebbb2ebde282b.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,475

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:38

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_it-it_737631b1deb03e8d.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,475

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:36

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_ja-jp_159bb0bed1cb5068.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,475

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:35

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_ko-kr_b9058d73c43c177e.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,475

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:35

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_lt-lt_5cd0b974b663e31b.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,475

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:33

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_lv-lv_5d9e27f8b5e2240b.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,475

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:32

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_nb-no_a1980ea89c61433a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,475

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:33

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_nl-nl_9fd759e69d8d4d0f.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,475

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:37

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_pl-pl_e613b46882afbac3.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,475

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:35

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_pt-br_e8679f0c81394ea7.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,475

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:37

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_pt-pt_e9496e7880a8be83.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,475

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:36

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_ro-ro_2d8434b0670f89df.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,475

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:33

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_ru-ru_2fec803c658a4caf.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,475

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:38

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_sk-sk_cf0784e95aa43ed9.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,475

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:34

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_sl-si_ce19a6a15b3e51bc.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,475

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_sr-..-cs_6da32333d496b504.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,495

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_sv-se_cbe76ab15cb3570a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,475

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:36

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_th-th_70f18c644df8144b.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,475

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:34

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_tr-tr_74f4b4f84b6f58fb.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,475

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:37

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_uk-ua_10d4979f42a07f47.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,475

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:33

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_zh-cn_4651d2f5fba72b1a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,475

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:34

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_zh-hk_44fccb83fc829daa.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,475

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:26

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_zh-tw_4a4e104bf918078a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,475

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:34

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..owsupdateclient-aux_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_cd3ad59e7904413f.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

170,378

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_ar-sa_01b595e1b969d489.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,469

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:30

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_cs-cz_52feee059772020b.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,469

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:35

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_da-dk_f038ce2c8db7fe0a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,469

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:34

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_de-de_ed6463688f8e52a4.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,469

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:32

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_el-gr_95fa90fb7ea3bb32.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,469

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:35

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_en-us_965539617e6c5e69.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,469

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

18:57

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_es-es_962096457e93500e.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,469

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:37

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_fi-fi_353b9af273ad4238.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,469

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:36

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_fr-fr_38d80c4471656670.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,469

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:34

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_he-il_7cf7b3e657d4675e.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,469

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:33

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_hu-hu_80488c8c55c5358c.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,469

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:38

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_it-it_2300028b48974bee.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,469

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:36

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_ja-jp_c52581983bb25dc9.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,469

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:35

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_ko-kr_688f5e4d2e2324df.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,469

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:35

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_nb-no_5121df820648509b.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,469

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:33

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_nl-nl_4f612ac007745a70.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,469

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:37

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_pl-pl_959d8541ec96c824.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,469

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:35

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_pt-br_97f16fe5eb205c08.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,469

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:37

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_pt-pt_98d33f51ea8fcbe4.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,469

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:36

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_ru-ru_df765115cf715a10.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,469

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:38

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_sv-se_7b713b8ac69a646b.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,469

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:36

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_tr-tr_247e85d1b556665c.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,469

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:37

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_zh-cn_f5dba3cf658e387b.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,469

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:34

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_zh-hk_f4869c5d6669ab0b.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,469

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:26

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..pdate-adm.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_zh-tw_f9d7e12562ff14eb.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,469

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

20:34

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..pdateclient-activex_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_774595df1ebb733b.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

10,584

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:23

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-w..wsupdateclient-core_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_e7299b526543e83c.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

49,359

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-windowsupdate-adm_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_a3bb5237ce6916a4.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,777

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-windowsupdateclient-ui_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_none_64d6befd05482aed.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

10,489

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:27

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Amd64_microsoft-windows-winsetupui_31bf3856ad364e35_6.1.7601.19161_none_bcf8ed43dc75d7be.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

1,816

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:28

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Update.mum

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

36,174

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

22:24

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Wow64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_ar-sa_5c806f5a83e38923.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,475

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:07

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Wow64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_bg-bg_02c050e37463da7a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,475

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:06

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Wow64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_cs-cz_adc9c77e61ebb6a5.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,475

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:08

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Wow64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_da-dk_4b03a7a55831b2a4.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,475

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:07

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Wow64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_de-de_482f3ce15a08073e.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,475

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:08

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Wow64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_el-gr_f0c56a74491d6fcc.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,475

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:11

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Wow64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_en-us_f12012da48e61303.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,475

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

18:42

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Wow64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_es-es_f0eb6fbe490d04a8.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,475

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:11

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Wow64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_et-ee_eaab3b4e4d12e137.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,475

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:09

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Wow64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_fi-fi_9006746b3e26f6d2.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,475

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:09

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Wow64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_fr-fr_93a2e5bd3bdf1b0a.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,475

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:11

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Wow64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_he-il_d7c28d5f224e1bf8.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,475

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:07

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Wow64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_hr-hr_d9df403f210188be.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,475

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:07

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Wow64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_hu-hu_db136605203eea26.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,475

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:08

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Wow64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_it-it_7dcadc0413110088.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,475

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:09

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Wow64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_ja-jp_1ff05b11062c1263.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,475

תאריך (UTC)

12-Feb-2016

שעה (UTC)

19:09

פלטפורמה

לא ישים

שם קובץ

Wow64_microsoft-windows-w..lient-aux.resources_31bf3856ad364e35_7.6.7601.19161_ko-kr_c35a37c5f89cd979.manifest

גירסת קובץ

לא ישים

גודל קובץ

2,475