דלג לתוכן הראשי
היכנס דרך Microsoft
היכנס או צור חשבון.
שלום,
בחר חשבון אחר.
יש לך חשבונות מרובים
בחר את החשבון שברצונך להיכנס באמצעותו.

'קורא טקסטים' מאפשר לך לבצע משימות נפוצות במחשב ללא צורך בעכבר אם אתה עיוור או לקוי ראיה. הוא מקריא פריטים במסך, כגון טקסט ולחצנים, ומקיים עמם אינטראקציה. השתמש ב'קורא טקסטים' כדי לקרוא ולכתוב דואר אלקטרוני, לגלוש באינטרנט ולעבוד עם מסמכים.

פקודות ספציפיות מאפשרות Windows ב- , באינטרנט ובאפליקציות. הניווט זמין באמצעות כותרות, קישורים, ציוני דרך ועוד. תוכל לקרוא טקסט (כולל סימני פיסוק) לפי עמוד, פסקה, שורה, משפט, מילה ותו וכן לזהות מאפיינים כגון גופן וצבע טקסט. תוכל לסקור טבלאות ביעילות בעזרת הניווט בשורות ובעמודות.

'קורא טקסטים' כולל גם מצב ניווט וקריאה, שעליו תוכל לקבל מידע נוסף בפרק 3: שימוש במצב סריקה. השתמש בה כדי לנווט Windows 11 באמצעות החצים למעלה ולמטה בלוח המקשים בלבד. באפשרותך גם להשתמש בתצוגת ברייל כדי לנווט במחשב שלך ולקרוא טקסט. תוכל לקבל מידע נוסף על תכונה זו בפרק 8: שימוש ב'קורא טקסטים' עם ברייל.

תוכל גם להתאים אישית את קצב הדיבור, את גובה הצליל ואת עוצמת הקול של 'קורא טקסטים', וכן להתקין קולות אחרים של טקסט לדיבור.

יש שתי דרכים להפעלה ולהפסקה של 'קורא טקסטים':

 • כדי להפעיל את קורא הטקסטים, הקש על מקש סמל Windows + Ctrl + Enter. כדי להפסיק את קורא הטקסטים, הקש על מקשים אלה פעם נוספת. מקש סמל Windows נמצא בדרך כלל בשורת המקשים התחתונה של לוח המקשים, משמאל או מימין למקש Alt.

 • כדי לגשת להגדרות של 'קורא טקסטים', השתמש במקש סמל Windows + Ctrl + N. לאחר מכן, העבר את הלחצן הדו-מצבי לצד השתמש בקורא הטקסטים

הערה: סמל הנגישות יופיע בפינה השמאלית התחתונה של המסך כאשר אתה נכנס או ניגש לתפריטים ספציפיים. על-ידי בחירת סמל הנגישות , מוצג תפריט המכיל בורר דו-מצבי עבור מצב ההפעלה/כיבוי של קורא הטקסטים. קורא הטקסטים יעצור לאחר שתצא או תעזוב את המסך.

 דף הבית של 'קורא טקסטים'

בכל פעם שתפעיל את 'קורא טקסטים', תועבר לדף הבית של 'קורא טקסטים', שיספק לך מקום אחד שבו תוכל לפתוח את כל מה שאתה צריך, בין שברצונך לשנות את ההגדרות של 'קורא 'טקסטים' או ללמוד את היסודות באמצעות 'התחלה מהירה'. הקישורים בדף הבית של 'קורא טקסטים' כוללים את 'התחלה מהירה', מדריך 'קורא טקסטים' (שמעביר אותך למדריך משתמש מקוון זה), 'מה חדש', 'הגדרות' ו'משוב'. באפשרותך גם לקבוע אם 'דף הבית של קורא טקסטים' ייפתח בהפעלת 'קורא טקסטים' בהגדרות 'קורא טקסטים' או באמצעות תיבת הסימון בדף הבית של 'קורא טקסטים'.  

למד להכיר את 'קורא טקסטים' באמצעות 'התחלה מהירה' 

השיעור 'התחלה מהירה' ינחה אותך לאורך היסודות של השימוש ב'קורא טקסטים'. קיים גם דף אינטרנט לדוגמה כדי להוסיף אותך בשימוש ב'קורא טקסטים' באופן מקוון. הוא מציג, בין שאר הדברים, כיצד להשתמש בכותרות וב וציוני דרך. כאשר קורא הטקסטים מופעל, דף הבית של 'קורא טקסטים' מופעל, והוא המקום שבו תוכל לגשת ל'התחלה מהירה' בכל עת.

הפעלה אוטומטית של 'קורא טקסטים' לפני או אחרי הכניסה למחשב

 • הקש על מקש סמל Windows + Ctrl + N כדי לפתוח את ההגדרות של 'קורא טקסטים'.

 • הרחב את לחצן הצג את כל ההגדרות לצד הבורר הדו-מצבי 'קורא טקסטים' כדי להציג אפשרויות נוספות.

 • כדי להפעיל את קורא הטקסטים באופן אוטומטי לאחר הכניסה, בחר את תיבת הסימון לצד הפעל את קורא הטקסטים לאחר הכניסה.

 • כדי להפעיל את קורא הטקסטים באופן אוטומטי לפני הכניסה עבור כל המשתמשים, בחר בתיבת הסימון לצד הפעל את קורא הטקסטים לפני הכניסה.

הנושא הבא: פרק 2: היסודות של 'קורא טקסטים'

חזור לתוכן העניינים

'קורא טקסטים' מאפשר לך לבצע משימות נפוצות במחשב ללא צורך בעכבר אם אתה עיוור או לקוי ראיה. הוא מקריא פריטים במסך, כגון טקסט ולחצנים, ומקיים עמם אינטראקציה. השתמש ב'קורא טקסטים' כדי לקרוא ולכתוב דואר אלקטרוני, לגלוש באינטרנט ולעבוד עם מסמכים.

פקודות ספציפיות מאפשרות Windows ב- , באינטרנט ובאפליקציות. הניווט זמין באמצעות כותרות, קישורים, ציוני דרך ועוד. תוכל לקרוא טקסט (כולל סימני פיסוק) לפי עמוד, פסקה, שורה, משפט, מילה ותו וכן לזהות מאפיינים כגון גופן וצבע טקסט. תוכל לסקור טבלאות ביעילות בעזרת הניווט בשורות ובעמודות.

'קורא טקסטים' כולל גם מצב ניווט וקריאה, שעליו תוכל לקבל מידע נוסף בפרק 3: שימוש במצב סריקה. השתמש בה כדי לנווט Windows 10: באמצעות החצים למעלה ולמטה בלוח המקשים בלבד. באפשרותך גם להשתמש בתצוגת ברייל כדי לנווט במחשב שלך ולקרוא טקסט. תוכל לקבל מידע נוסף על תכונה זו בפרק 8: שימוש ב'קורא טקסטים' עם ברייל.

תוכל גם להתאים אישית את קצב הדיבור, את גובה הצליל ואת עוצמת הקול של 'קורא טקסטים', וכן להתקין קולות אחרים של טקסט לדיבור.

דף הבית של 'קורא טקסטים'

בכל פעם שתפעיל את 'קורא טקסטים', תועבר לדף הבית של 'קורא טקסטים', שיספק לך מקום אחד שבו תוכל לפתוח את כל מה שאתה צריך, בין שברצונך לשנות את ההגדרות של 'קורא 'טקסטים' או ללמוד את היסודות באמצעות 'התחלה מהירה'. הקישורים בדף הבית של 'קורא טקסטים' כוללים את 'התחלה מהירה', מדריך 'קורא טקסטים' (שמעביר אותך למדריך משתמש מקוון זה), 'מה חדש', 'הגדרות' ו'משוב'. באפשרותך גם לקבוע אם 'דף הבית של קורא טקסטים' ייפתח בהפעלת 'קורא טקסטים' בהגדרות 'קורא טקסטים' או באמצעות תיבת הסימון בדף הבית של 'קורא טקסטים'.  

יש שתי דרכים להפעלה ולהפסקה של 'קורא טקסטים':

 • הקש על מקש סמל Windows + Ctrl + Enter יחד כדי להפעיל את קורא הטקסטים. הקש על מקשים אלה שוב כדי להפסיק את 'קורא טקסטים'. (בגירסאות קודמות של Windows, הפקודה היתה מקש סמל Windows + Enter.) בלוחות מקשים רבים, מקש סמל Windows ממוקם בשורת המקשים התחתונה, משמאל או מימין למקש Alt.

 • הקש על מקש סמל Windows + Ctrl + N כדי לפתוח את הגדרות 'קורא טקסטים' ולאחר מכן הפעל את המקש הדו-מצבי תחת השתמש בקורא הטקסטים.

הערה: כאשר אתה נכנס או ניגש לתפריטים מסוימים, סמל נוחות הגישה יופיע בפינה השמאלית התחתונה של המסך. בחירת סמל 'נוחות גישה' פותחת את התפריט עם בורר דו-מצבי שבאמצעותו ניתן להפעיל ולכבות את 'קורא טקסטים'. ' קורא טקסטים' ייכבה לאחר שתיכנס או תצא מהמסך.

הפעלה אוטומטית של 'קורא טקסטים' לפני או אחרי הכניסה למחשב

 1. הקש על מקש סמל Windows + Ctrl + N כדי לפתוח את ההגדרות של 'קורא טקסטים'.

 2. כדי להפעיל את קורא הטקסטים באופן אוטומטי לאחר הכניסה, בחר את תיבת הסימון לצד הפעל את קורא הטקסטים לאחר הכניסה עבורי.

 3. כדי להפעיל את קורא הטקסטים באופן אוטומטי לפני הכניסה עבור כל המשתמשים, בחר את תיבת הסימון לצד הפעל את קורא הטקסטים לפני הכניסה עבור כולם.

הנושא הבא: פרק 2: היסודות של 'קורא טקסטים'

חזור אל תוכן העניינים

זקוק לעזרה נוספת?

מעוניין באפשרויות נוספות?

גלה את יתרונות המנוי, עיין בקורסי הדרכה, למד כיצד לאבטח את המכשיר שלך ועוד.

קהילות עוזרות לך לשאול שאלות ולהשיב עליהן, לתת משוב ולשמוע ממומחים בעלי ידע עשיר.

חפש פתרונות לבעיות נפוצות או קבל עזרה מנציג תמיכה.

האם מידע זה היה שימושי?

עד כמה אתם מרוצים מאיכות השפה?
מה השפיע על החוויה שלך?
בלחיצה על 'שלח', אתה מאפשר למשוב שלך לשפר מוצרים ושירותים של Microsoft. מנהל ה-IT שלך יוכל לאסוף נתונים אלה. הצהרת הפרטיות.

תודה על המשוב!

×