Proizvođačevo ograničeno jamstvo

IMAJTE NA UMU! Ovo Ograničeno jamstvo vrijedi za proizvode trgovačkih marki “Nokia”, “Lumia” i “Asha” te za pripadajuću dodatnu opremu. U slučaju bilo kakvog nepodudaranja između uvjeta i odredbi prikazanih ovdje i dokumentacije u prodajnom paketu proizvoda, vrijedit će uvjeti i odredbe u prodajnom paketu.

Ovo Ograničeno jamstvo dodatak je vašim zakonskim pravima u okviru primjenjivih nacionalnih zakona o prodaji potrošačkih proizvoda te ne utječe na ta zakonska prava.

1. Opće informacije

Tvrtka Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2-4 FIN-02150 Espoo, Finland („Proizvođač”) daje ovo Ograničeno jamstvo proizvođača („Jamstvo”) za originalni proizvod („Proizvod”), koji je Proizvođač pustio u prodaju u Europskoj uniji, Islandu, Norveškoj, Švicarskoj i Turskoj („Pokrivene zemlje”) od 1. studenog 2013.

Ovo Jamstvo odvojeno je od svih zakonskih prava zajamčenih obveznim zakonima o zaštiti potrošača koji vrijede u vašoj državi i odnose se na vas. Njegova je svrha dati vam specifična i možda dodatna prava unutar granica onoga što je dopušteno prema relevantnim zakonima te ne ograničava prava koja možda imate prema važećim zakonskim odredbama koje se odnose na primatelje jamstva proizvoda. Možda ćete imati i druga prava prema lokalnim propisima za vrijeme trajanja Jamstva. Ta prava nisu obuhvaćena ovim Jamstvom.

2. Jamstvo

Od datuma kada se Proizvod prvi put proda krajnjem korisniku, što se dokazuje originalnim dokazom o kupnji, Proizvođač jamči da Proizvod nema oštećenja u materijalima i izradi („Oštećenje”) kako slijedi:

(i) dvadeset četiri (24) mjeseca za glavni uređaj;

(ii)dvanaest (12) mjeseci za dodatke koji se prodaju zasebno ili koji su priloženi u paketu s glavnim uređajem, isključujući baterije, navlake, kabele i punjače; i

(iii)šest (6) mjeseci za sve baterije, navlake, kabele i punjače,

osim ako nije drugačije navedeno u korisničkom priručniku proizvoda.

Tijekom jamstvenog razdoblja Proizvođač će, u razumnom vremenu, besplatno ukloniti Oštećenje popravkom ili zamjenom neispravnog Proizvoda ili njegova neispravnog dijela, prema svom izboru, pod uvjetom da ste Proizvođača o Oštećenju obavijestili prije isteka jamstvenog razdoblja. Kod popravka ili zamjene Proizvoda, Proizvođač može koristiti nove ili obnovljene dijelove ili proizvode.

U najvećoj mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom, popravak ili zamjena ne obnavljaju i ne produžuju razdoblje jamstva. Izvorni ili zamjenski dijelovi ili zamjenski Proizvodi dobiveni pod ovim Jamstvom bit će pod Jamstvom tijekom preostalog vremena izvornog jamstvenog razdoblja ili šezdeset (60) dana od datuma popravka ili zamjene, ovisno o tome koje je razdoblje dulje.

Proizvod ili svi dijelovi Proizvoda koje Proizvođač zamijeni postaju Proizvođačevo vlasništvo.

Proizvođač ne jamči da će softver koji je na Proizvod unaprijed instalirao Proizvođač ili je instaliran u njegovo ime (ili naknadna ažuriranja i nadogradnje) (sve zajedno „Proizvođačev softver”) ispuniti vaše zahtjeve, raditi u kombinaciji s bilo kojim hardverom ili softverom koji nije pružio Proizvođač, da će njegov rad biti neprekidan ili bez pogrešaka ili da je pogreške moguće ispraviti ili da će one biti ispravljene. Za pogreške koja se odnose na Proizvođačev softver, Proizvođač će vam staviti na raspolaganje najnoviju verziju Proizvođačeva softvera radi ponovne instalacije na Proizvod ili, ako to neće biti moguće, neko drugo rješenje koje po Proizvođačevoj razumnoj procjeni zadovoljavajuće djeluje u odnosu na pogrešku. Neki Proizvođačev softver može biti podložan zasebnim licencnim uvjetima koji su dostupni sa softverom ili lokalnim odjeljkom stranice http://www.microsoft.com/mobile.

Uvijek trebate stvarati pričuvne kopije svih podataka i sadržaja koji su pohranjeni na Proizvodu prije nego što Proizvod odnesete na servis jer će pri servisiranju doći do brisanja svih podataka s Proizvoda.

3. Što ovo jamstvo ne pokriva

Proizvođač ne daje nikakvo jamstvo za sljedeće:

 1. Korisničke vodiče;

 2. sav (i) softver, postavke, sadržaj, podatke ili poveznice treće strane koji se u bilo koje vrijeme instaliraju ili preuzmu na Proizvod ili (ii) usluge Proizvođača ili treće strane ili klijente za omogućavanje usluge čak i ako ih je unaprijed instalirao Proizvođač (pročitajte uvjete i odredbe koji mogu biti pridruženi uslugama jer će oni odrediti vaša prava i obveze);

 3. Svako (i) uobičajeno trošenje i habanje, (ii) smanjen kapacitet punjenja baterije koji je rezultat prirodnog završetka životnog ciklusa baterija ili (iii) oštećenja piksela na zaslonu Proizvoda koja su dio industrijskog standarda;

 4. SIM karticu i/ili mobilne ili druge mreže ili sustave na kojima Proizvod radi; ili

 5. Greške ili oštećenja uzrokovana sljedećim: (i) zloupotrebom Proizvoda ili upotrebom Proizvoda koja nije u skladu s korisničkim priručnikom, kao što je izlaganje Proizvoda vlazi ili ekstremnim toplinskim ili okolišnim uvjetima ili brzim promjenama u takvim uvjetima, koroziji, oksidaciji, prolijevanju hrane ili tekućine ili utjecaju kemijskih proizvoda, (ii) upotrebom ili povezivanjem Proizvoda s bilo kojim proizvodom, dodatkom, softverom ili uslugom koju nije proizveo Proizvođač niti je dobivena od Proizvođača, (iii) bilo kakvim proizvodima koje je s vašim Proizvodom kombinirala treća strana, (iv) oštećenjima ili greškama uzrokovanima hakiranjem, krekiranjem, virusima i drugim zlonamjernim softverom ili neovlaštenim pristupom uslugama, računima, računalnim sustavima ili mrežama; ili (v) ostalim djelovanjima koja su razumno izvan Proizvođačeve kontrole.

Jamstvo ne vrijedi u sljedećim slučajevima:

 1. Izvan Pokrivenih država;

 2. Ako je Proizvod ili softver s kojim radi bio (i) otvaran, izmjenjivan ili popravljen bez Proizvođačeva ovlaštenja ili (ii) popravljen s neovlaštenim rezervnim dijelovima;

 3. Ako su serijski broj Proizvoda, datumski kôd pribora za mobitel ili IMEI broj uklonjeni, izbrisani, oštećeni, promijenjeni ili nisu jasni na bilo koji način;

 4. Ako niste instalirali najnovija softverska ažuriranja koja su javno dostupna za proizvod unutar razumnog vremena njihova izdanje; ili

 5. Ako Proizvod odbijate predati Proizvođaču za popravak i istraživanje.

Ako ovo Jamstvo ne obuhvaća vaš Proizvod ili problem zbog kojeg je potrebno servisiranje, Proizvođač zadržava pravo naplate popravka ili zamjene Proizvoda, kao i naplatu naknade za rukovanje.

4. Ograničenje Proizvođačeve odgovornosti

Do mjere dopuštene primjenjivim zakonima, Proizvođač ni u kojim okolnostima neće biti dogovoran, bilo izričito ili implicitno za

 1. Oštećenja ili gubitke bilo koje vrste koji su posljedica ili su u vezi s gubitkom, oštećenjem ili neispravnošću sadržaja ili podataka ili njihove rekonstrukcije ili prijenosa, čak i je ako takve gubitke, oštećenja ili neispravnosti prouzrokovalo Oštećenje u Proizvodu; i/ili

 2. Gubitak profita, proizvoda ili funkcionalnosti, poslovni gubitak, gubitak ugovora, prihoda ili očekivanih ušteda, za povećane troškove ili plaćanja ili za bilo koji neizravan, posljedični ili poseban gubitak ili oštećenje.

U mjeri koja je dopuštena primjenjivim zakonima, Proizvođačeva odgovornost bit će ograničena na prodajnu vrijednost Proizvoda.

Ograničenja u ovom članku 4 neće se primjenjivati u slučaju Proizvođačeva nemara ili namjernog lošeg postupanja ili u slučaju smrti ili osobnih ozljeda nastalih zbog Proizvođačeva dokazanog nemara.

5. Ostale važne obavijesti

Za dodatne informacije o Jamstvu, kao i informacije potrebne za obradu upita u vezi s jamstvom posjetite http://www.microsoft.com/mobile.

Osigurajte da je operater uklonio zaključane SIM kartice (ili druge ekvivalentne mehanizme koji mogu zaključati Proizvod za određenu mrežu ili operatera) prije isporuke Proizvoda na popravak.

Vaš Proizvod može sadržavati elemente specifične za neku zemlju, uključujući softver. Servisne usluge dostupne u određenoj zemlji možda su ograničene na Proizvode i elemente specifične za zemlju koji su dostupni u toj zemlji. Također, ako je Proizvod ponovo uvezen iz države iz koje izvorno potječe u drugu državu, Proizvod može sadržavati elemente specifične za državu koji se ne smatraju oštećenima prema ovom Jamstvu, čak i ako nisu funkcionalni.

Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 2-4, FIN-02150 Espoo, Finland

Svojstva

ID članka: 10811 - posljednja izmjena: 2. svi 2016. - verzija: 2

Povratne informacije