Sigurnost baterije i punjača

Kada punjač nije u upotrebi, isključite ga. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Uvijek nastojte da baterija bude na temperaturi od 15 °C do 25 °C (od 59 °F do 77 °F) radi optimalnih performansi. Ekstremne temperature smanjit će kapacitet i vijek trajanja baterije. Uređaj s vrućom ili hladnom baterijom može privremeno prestati funkcionirati.

Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Poštujte lokalne propise. Kad god je to moguće, reciklirajte ih. Ne bacajte ih u obično smeće.

Nemojte rastavljati, rezati, gnječiti, svijati, bušiti ni na drugi način oštećivati bateriju. Ako baterija procuri, pripazite da tekućina ne dođe u dodir s kožom ili očima. Ako se to dogodi, odmah isperite zahvaćene dijelove tijela vodom ili potražite liječničku pomoć. Nemojte mijenjati, pokušavati umetati druge predmete u bateriju niti je uranjati ili izlagati vodi ili drugim tekućinama. Baterije mogu eksplodirati ako se oštete.

upotrebljavajte bateriju i punjač samo za ono za što su namijenjeni. Nepravilna upotreba ili upotreba neodobrenih baterija ili punjača koji nisu kompatibilni može predstavljati opasnost od požara, eksplozije i drugih nepogoda te može poništiti odobrenje ili jamstvo. Ako mislite da su baterija ili punjač oštećeni, odnesite ih servisnom centru prije nego što nastavite s njihovom upotrebom. Nikad ne upotrebljavajte oštećenu bateriju ili punjač. Punjač upotrebljavajte samo u zatvorenom prostoru. Nemojte puniti uređaj tijekom grmljavinske oluje.

Ako uređaj ima uklonjivu bateriju, vrijedi i sljedeće:

  • Prije uklanjanja baterije obavezno isključite uređaj i punjač. Da biste isključili punjač ili dodatnu opremu držite i povucite utikač, ne kabel.
  • Do slučajnog kratkog spoja može doći ako metalni predmet dotakne metalne kontakte na bateriji. To može oštetiti bateriju ili drugi predmet.
Uređaji sa stražnjim poklopcem koji se može ukloniti:

Svojstva

ID članka: 11732 - posljednja izmjena: 18. svi 2016. - verzija: 7

Povratne informacije