Animacije, videozapisi i zvuk

Animiranje teksta ili objekata

Animacija teksta ili objekata

U prezentaciji programa SmartArt grafika možete animirati tekst, slike, oblike, tablice, SmartArt grafike i druge objekte.

Objekti na koje su primijenjeni efekti mogu se pojaviti, nestati ili premjestiti. Efektima je moguće promijeniti čak i veličinu ili boju objekta.

NetworkSolutionsBP-Verify-1-3

1:54

Postoji i povezan videozapis o animaciji teksta.

Savjet: Check out these YouTube videos from Microsoft Creators for more help with animation!

Dodavanje animacija u tekst, slike, oblike i druge elemente prezentacije

 1. Odaberite objekt ili tekst koji želite animirati.

 2. Odaberite Animacije i odaberite animaciju.

 3. Odaberite Mogućnosti efekta i odaberite efekt.

Upravljanje animacijama i efektima

Animacije u prezentaciji možete aktivirati na različite načine:

 • Klikom: animacija se aktivira kad kliknete slajd.

 • S prethodnim: animacija se reproducira istodobno kad i prethodna animacija u slijedu.

 • Poslije prethodnog: animacija se pokreće odmah nakon prethodne.

 • Trajanje: produljite ili skratite neki efekt.

 • Kašnjenje: dodajte vrijeme prije pokretanja efekta.

Dodavanje još efekata u animaciju

 1. Odaberite objekt ili tekst s animacijom.

 2. Odaberite Dodaj animaciju i odaberite neku.

Promjena redoslijeda animacija

 1. Odaberite oznaku animacije.

 2. Odaberite željenu mogućnost:

  • Pomakni ranije: pomaknite vrijeme pojave animacije prema unatrag u slijedu.

  • Pomakni kasnije: pomaknite vrijeme pojave animacije unaprijed u slijedu.

Dodavanje animacije u grupirane objekte

Animaciju možete dodati u grupirane objekte, tekst i duge elemente.

 1. Pritisnite Ctrl i odaberite željene objekte.

 2. Odaberite Oblikovanje > Grupiranje > Grupiraj da biste grupirali objekte.

 3. Odaberite Animacije i odaberite animaciju.

Dodavanje animacije na objekt

 1. Odaberite objekt koji želite animirati.

 2. Na kartici Animacije na vrpci u grupi Animacije kliknite gumb Dodatno Gumb Više i odaberite željeni animacijski efekt.

  Grupa Animacija na kartici Animacije

  Prikazani su najpopularniji efekti. Ako želite još više izbora, pri dnu galerije kliknite mogućnost Više.

Odaberite naslov u nastavku da biste ga otvorili i pogledali detaljne upute.

Brzina efekta utvrđena je postavkom Trajanje.

 1. Na slajdu odaberite animacijski efekt koji želite promijeniti.

 2. Na kartici Animacije u grupi Tempiranje u okvir Trajanje unesite željeno trajanje animacijskog efekta u sekundama.

  Mogućnost Trajanje za animacijske efekte u programu PowerPoint

  (Najviše: 59 sekundi. Najmanje: 0,01 sekunda.) Trajanje možete upisati ili upotrijebiti strelice prema gore i dolje da biste tako odabrali standardnu vrijednost koja se povećava.)

 1. Na slajdu odaberite animacijski efekt koji želite promijeniti.

 2. Na kartici Animacije u grupi Tempiranje otvorite popis Početak te odaberite jednu od tri mogućnosti opisane u nastavku:

  Mogućnosti pokretanja za animacije u programu PowerPoint

  Odaberite

  Da biste pokrenuli efekt animacije

  Na klik

  Kada kliknete slajd

  S prethodnim

  Istodobno s prethodnim animacijskim efektom na popisu (jedan klik istovremeno pokreće dva animacijska efekta ili više njih)

  Poslije prethodnog

  Odmah nakon što završi reproduciranje prethodnog animacijskog efekta na popisu (da bi animacijski efekt započeo, nije potrebno ništa kliknuti)

Mogućnost Odgoda određuje koliko će vremena proći prije pokretanja određenog animacijskog efekta, bilo to nakon klika ili nakon završetka prethodnog animacijskog efekta.

 1. Na slajdu odaberite animacijski efekt koji želite promijeniti.

 2. Na kartici Animacije u odjeljku Tempiranje u okviru Odgoda navedite vrijeme u sekundama.

Mogućnost Odgoda za animacijske efekte u programu PowerPoint

Da biste promijenili redoslijed skupa animacija na slajdu, učinite sljedeće:

 1. Otvorite okno animacije: na kartici Animacije u grupi Napredna animacija odaberite Animacijsko okno.

 2. U animacijskom oknu odaberite animacijski efekt čiji redoslijed želite promijeniti.

 3. Na kartici Animacije na vrpci u grupi Tempiranje u odjeljku Promjena redoslijeda animacija odaberite jednu od sljedećih mogućnosti:

  Mogućnosti tempiranja za animacije u programu PowerPoint
  • Odaberite Premjesti na ranije da biste premjestili efekt jedno mjesto prema gore u redoslijedu animacija.

  • Odaberite Premjesti na kasnije da biste premjestili efekt jedno mjesto prema dolje u redoslijedu animacija.

  Mogućnost možete odabrati više puta, ako je to potrebno, da biste pomaknuli željeni efekt na odgovarajuće mjesto u redoslijedu animacija.

Kada animirate objekt, lijevo od tog objekta prikazat će se mala brojčana oznaka koja označava prisutnost animacijskog efekta i njegovo mjesto u slijedu animacija na trenutnom slajdu.

 1. Odaberite broj animacije koji želite ukloniti.

 2. Pritisnite tipku Delete na tipkovnici.

Detaljniju raspravu potražite u članku Promjena, uklanjanje ili isključivanje animacijskih efekata.

 1. Odaberite tekst ili objekt na koji želite dodati veći broj animacija.

 2. Na kartici Animacije u grupi Dodatna animacija kliknite Dodaj animaciju.

  grupa dodatne animacija na kartici animacije

Da biste nakon dodavanja jednog ili više animacijskih efekata provjerili kako oni funkcioniraju, učinite sljedeće:

 • Na kartici Animacije u grupi Pretpregled kliknite Pretpregled.

  Grupa Pretpregled na kartici Animacije

Izbjegavajte ručno animiranje nekoliko objekata na isti način: da biste animacije kopirali s jednog objekta na drugi, koristite preslikač animacije. Sve pojedinosti i kratki prikaz videozapisa potražite u članku Dupliciranje animacija pomoću preslikača animacije.

Preslikač animacije dostupan je na vrpci alatne trake Animacija kada se odabere animirani objekt na slajdu

Dodavanje animacije u tekst, objekt ili grafikon

 • Odaberite stavku koju želite animirati, kliknite karticu animacije , a zatim odaberite nešto od sljedećeg:

  Ako želite da se stavka

  Kliknite ovdje na kartici animacije na vrpci

  Prikazuje se na slajdu

  Općenita latencija u programu Netmon, sa zadanim stupcem delte vremena programa Netmon u sažetku okvira.

  (Kliknite strelicu desno da biste vidjeli dodatne mogućnosti)

  Primanje isticanja

  Choose one of the emphasis options to highlight text or an object

  Izlaz iz slajdova

  Choose one of the exit options to animate an object so it disappears from the screen

  Praćenje definiranog puta

  Slika vrpce programa Word

Na jedan objekt možete primijeniti više animacija. Jednostavno ponovno odaberite objekt i primijenite dodatni učinak.

Svaki animacijski efekti zastupljeni su na slajdu prema broju Aktiviranje zaslonske tipkovnice uz objekt, što označava redoslijed u kojem će se prikazivati.  Ako su dva animacijska efekta postavljena na reproduciranje istodobno, predstavljaju ih numerirani Pregledavanje članova u grupi .

Uređivanje animacijskih efekata

Da biste promijenili, uklonili ili promijenili redoslijed animacijskih efekata:

 1. Odaberite željeni tobogan, a zatim na njemu kliknite broj animiranog efekata koji želite izmijeniti.

 2. Okno animacije na desnoj strani prikazuje sve animacije na slajdu.

  Osaka

  Tu su vam na raspolaganju sljedeće mogućnosti:

  • Promjena redoslijeda ili uklanjanja animacija u programu Play iz

  • Promjena načina rada animacije ili dodavanje zvuka u mogućnosti efekata

   Snimka zaslona prikazuje odjeljak mogućnosti efekata u oknu animacije s proširenim izbornikom za zvuk.

  • Promjena načina pokretanja animacije i vremena traje u vremenu

   Snimka zaslona prikazuje odjeljak timing u oknu animacije s mogućnostima Start, trajanje, kašnjenje i ponavljanje te potvrdni okvir za premotavanje pri završetku reprodukcije.

  • Da biste na početku animacije prikazali prazni grafikon, uz animacijski učinak odabran u animacijskom oknu, u odjeljku animacije grafikonapotvrdite okvir Pokreni animaciju nacrtom pozadine grafikona .

   Snimka zaslona prikazuje odjeljak animacije grafikona u oknu animacije uz mogućnost padajućeg izbornika grupne grafike i potvrdni okvir za pokretanje animacije crtežom pozadine grafikona.

Odaberite Reproduciraj iz da biste pretpregledali promjene.

Vidi također

Animiranje teksta i objekata pomoću putova kretanja

Promjena i uklanjanje animacijskih efekata

Prikazivanje riječi redak po redak

Animiranje grafičkih oznaka jednom po jedno

Primjena animacije

 1. Odaberite objekt ili tekst na slajdu koji želite animirati.

  "Objekt" u ovom kontekstu predstavlja bilo koji objekt na slajdu, kao što su slika, grafikon ili tekstni okvir. Kada odaberete objekt koji se nalazi na slajdu, oko njega će se pojaviti ručice za promjenu veličine (ako je riječ o animaciji, objekt je i odlomak u tekstnom okviru, ali oko njega se neće pojaviti ručice za promjenu veličine kada ga odaberete, već će se ručice za promjenu veličine prikazati oko cijelog tekstnog okvira).

 2. Na kartici Animacije na vrpci otvorite galeriju animacija i odaberite onu koju želite.

  Galerija mogućnosti Animacije u programu PowerPoint Online
 3. Na kartici Animacije otvorite popi Mogućnosti efektada biste odabrali neku od dostupnih mogućnosti. Mogućnosti efekta dostupne su za tekst ili pak za odabir smjera ili intenziteta animacije. (Mogućnosti efekta ne postoje za sve animacije.)

 4. Da biste pretpregledali animaciju, na kartici dijaprojekcija na vrpci odaberite Reproduciraj od početka.

  Da biste pokrenuli dijaprojekciju, na kartici Prikaz na vrpci odaberite Reproduciraj od početka.

  (Ako ste isključili pojednostavljenu vrpcu, nemate karticu dijaprojekcija ; umjesto toga koristite karticu Prikaz da biste pokrenuli dijaprojekciju.)

 5. U prikazu dijaprojekcije kliknite slajd da biste reproducirali efekt animacije.

Uklanjanje efekta animacije

 1. Odaberite animirani objekt.

 2. Na kartici Animacije na vrpci otvorite galeriju animacija i odaberite Ništa.

Promjena redoslijeda reprodukcije animacijskih efekata

Kada animirate objekt, lijevo od tog objekta prikazat će se mala brojčana oznaka koja označava prisutnost animacijskog efekta i njegovo mjesto u slijedu animacija na slajdu. Te se oznake prikazuju kada je odabrana kartica Animacija na vrpci.

 1. Na slajdu odaberite animirani objekt.

 2. Na vrpci na kartici Animacija u grupi Tempiranje kliknite Premjesti na ranije ili Premjesti na kasnije.

  Svakim klikom položaj objekta u redoslijedu mijenja se za jedan korak. Numeriranje animacijskih oznaka mijenja se u skladu s redoslijedom efekata.

Pročitajte i ovo

Pojavljivanje teksta redak po redak, riječ po riječ ili slovo po slovo

Dodavanje animiranog GIF-a u slajd

Primjena više animacijskih efekata na jedan objekt

Dodavanje animacijskog efekta puta kretanja

3D animacijski efekti u programu PowerPoint

Prijelazi između slajdova

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×