Prijavite se pomoću Microsofta
Prijavi se ili izradi račun.
Zdravo,
Odaberite drugi račun.
Imate više računa
Odaberite račun putem kojeg se želite prijaviti.

U ovom se članku opisuje sintaksa formula i korištenje funkcije DCOUNTA u programu Microsoft Excel.

Opis

Broji ćelije koje nisu prazne u polju (stupcu) zapisa na popisu ili u bazi podataka koje zadovoljavaju određene uvjete.

Argument polje nije obavezan. Ako ga izostavite, funkcija DCOUNTA broji sve zapise u bazi podataka koji ispunjavaju kriterije.

Sintaksa

DCOUNTA(bazapodataka; polje; kriterij)

Sintaksa funkcije DCOUNTA sadrži sljedeće argumente:

 • Bazapodataka    Obavezno. Raspon ćelija koji čini popis ili bazu podataka. Baza podataka popis je povezanih podataka na kojem su reci povezanih informacija zapisi, a stupci podataka polja. Prvi redak popisa sadrži natpise za svaki stupac.

 • Polje    Neobavezno. Označava stupac koji se koristi u funkciji. Unesite natpise stupca, kao što su "Dob" ili "Prinos" s dvostrukim navodnicima ili broj (bez navodnika) koji predstavlja položaj stupca unutar popisa: 1 za prvi stupac, 2 za drugi stupac i tako dalje.

 • Kriterij    Obavezno. Raspon ćelija koji sadrži uvjete koje ste odredili. Kao raspon kriterija možete koristiti bilo koji raspon koji obuhvaća najmanje jedan natpis stupca i jednu ćeliju ispod natpisa u kojoj se određuje uvjet za stupac.

Napomene

 • Kao argument kriterija možete koristiti bilo koji raspon koji uključuje najmanje jedan natpis stupca i najmanje jednu ćeliju ispod natpisa stupca za određivanje uvjeta.

  Na primjer, sadrži li raspon G1:G2 natpis stupca Prihod u G1, a iznos od $10.000 u G2, raspon možete definirati kao OdgPrihod i taj naziv koristiti kao argument kriterija u funkcijama baze podataka.

 • Premda se raspon kriterija može nalaziti bilo gdje na radnom listu, nemojte ga smještati ispod popisa. Ako na popis dodate još podataka, ti se novi podaci dodaju u prvi redak ispod popisa. Ako redak ispod popisa nije prazan, Excel ne može dodati nove podatke.

 • Provjerite ne preklapa li se raspon kriterija s popisom.

 • Za izvođenje postupka na cijelom stupcu ili bazi podataka, ispod natpisa stupaca u rasponu kriterija unesite prazan redak.

Primjeri

Ogledne podatke kopirajte u sljedeću tablicu i zalijepite ih u ćeliju A1 novog radnog lista programa Excel. Da biste koristili formule za prikaz rezultata, odaberite ih pa pritisnite tipku F2, a zatim Enter. Ako je potrebno, prilagodite širine stupaca da biste vidjeli sve podatke. Ako ćete kopirati neki od niže navedenih primjera u Excel, svakako odaberite sve ćelije u ovoj tablici, uključujući one u gornjem lijevom kutu.

Stablo

Visina

Dob

Prinos

Dobit

Visina

="=Jabuka"

>10

<16

="=Kruška"

Stablo

Visina

Dob

Prinos

Dobit

Jabuka

18

20

14

105,0

Kruška

12

12

10

96,0

Trešnja

13

14

9

105,0

Jabuka

14

15

10

75,0

Kruška

9

8

8

76,8

Jabuka

8

9

6

45,0

Formula

Opis

Rezultat

=DCOUNTA(A4:E10;"Dobit";A1:F2)

Broji retke (1) koji sadrže "Jabuka" u stupcu A uz visinu >10 i <16. Samo redak 8 zadovoljava ta tri uvjeta.

1

Primjeri kriterija

 • Kad u ćeliju unesete =tekst, Excel to tumači kao formulu i pokušava je izračunati. Da biste unijeli =tekst, a da Excel ne pokušava izračunati taj unos, koristite ovu sintaksu:

  =''= unos ''

  pri čemu je unos  tekst ili vrijednost koju želite pronaći. Na primjer:

Vaš unos u ćeliju

Što će Excel izračunati i prikazati

="=Makovac"

=Makovac

="=3000"

=3000

 • Prilikom filtriranja tekstnih podataka Excel ne razlikuje velika i mala slova. No možete koristiti formulu za izvođenje pretraživanja koja razlikuje velika i mala slova.

Sljedeći odjeljci sadrže primjere složenih kriterija.

Više kriterija u jednom stupcu

Booleova logika:     (Prodavač = "Makovac" OR Prodavač = "Abrus")

Kako biste pronašli retke koji zadovoljavaju više kriterija za jedan stupac, upišite kriterije jednog ispod drugog u zasebne retke raspona kriterija.

U sljedećem rasponu podataka (A6:C10) raspon kriterija (B1:B3) koristi se za brojanje redaka koji u stupcu Prodavač sadrže "Davolio" ili "Buchanan".

Prodavač

="=Makovac"

="=Abrus"

Kategorija

Prodavač

Prodaja

Pića

Šokec

26 610 kn

Meso

Makovac

2250 kn

voće i povrće

Abrus

6.328 kn

Voće i povrće

Makovac

6.544 kn

Formula

Opis

Rezultat

'=DCOUNTA(A6:C10;2;B1:B3)

Broji retke (3) u rasponu ćelija A6:C10 koji zadovoljavaju bilo koji uvjet "Prodavač" u retku 2 i 3.

=DCOUNTA(A6:C10;2;B1:B3)

Višestruki kriteriji u više stupaca, gdje svi kriteriji moraju biti zadovoljeni

Booleova logika:     (Vrsta = "Voće i povrće" AND Prodaja > 2000)

Kako biste pronašli retke koji zadovoljavaju višestruke kriterije u više stupaca, upišite sve kriterije u isti redak raspona kriterija.

U sljedećem rasponu podataka (A6:C12) raspon kriterija (A1:C2) koristi se za brojanje redaka koji u stupcu Kategorija sadrže "Proizvodi", a u stupcu Prodaja vrijednost veću od 2000 dolara.

Kategorija

Prodavač

Prodaja

="=Voće i povrće"

>2000

Kategorija

Prodavač

Prodaja

Pića

Šokec

26 610 kn

Meso

Makovac

2250 kn

Voće i povrće

Abrus

4675 kn

Voće i povrće

Makovac

32 720 kn

Pića

Abrus

18 385 kn

Voće i povrće

Makovac

15 930 kn

Formula

Opis

Rezultat

'=DCOUNTA(A6:C12;;A1:C2)

Broji retke (2) u rasponu ćelija A6:C12 koji zadovoljavaju uvjete u retku 2 (="Voće i povrće" i >2000).

=DCOUNTA(A6:C12;A1:C2)

Višestruki kriteriji u više stupaca, gdje bilo koji kriterij može biti zadovoljen

Booleova logika:     (Vrsta = "Voće i povrće" OR Prodavač = "Makovac")

Kako biste pronašli retke koji zadovoljavaju višestruke kriterije u više stupaca, gdje bilo koji kriterij može biti zadovoljen, upišite kriterije u različite stupce raspona kriterija.

U sljedećem rasponu podataka (A6:C10), raspon kriterija (A1:B3) prikazuje sve retke koje u stupcu Vrsta sadrže "Voće i povrće" ili "Makovac"

Kategorija

Prodavač

="=Voće i povrće"

="=Makovac"

Kategorija

Prodavač

Prodaja

Pića

Šokec

26 610 kn

Meso

Makovac

3375 kn

voće i povrće

Abrus

4685 kn

Produce

Abrus

Formula

Opis

Rezultat

'=DCOUNTA(A6:C10;"Prodaja";A1:B3)

Broji retke (2) u rasponu ćelija A6:C10 koji zadovoljavaju bilo koji uvjet u rasponu ćelija A1:C3 u kojemu polje "Prodaja" nije prazno.

=DCOUNTA(A6:C10;"Prodaja";A1:B3)

Višestruki skupovi kriterija, gdje svaki skup uključuje kriterije za više stupaca

Booleova logika:     ( (Prodavač = "Makovac" AND Prodaja >15000) OR (Prodavač = "Abrus" AND Prodaja > 7500) )

Kako biste pronašli retke koji zadovoljavaju višestruke skupove podataka, gdje svaki skup uključuje kriterije za više stupaca, svaki skup kriterija upišite u zaseban redak.

U sljedećem rasponu podataka (A6:C10) raspon kriterija (B1:C3) koristi se za brojanje redaka koji u stupcu Prodavač sadrže "Davolio", a u stupcu Prodaja vrijednosti veću od 3000 dolara ili pak redaka koji sadrže i "Buchanan" u stupcu Prodavač i vrijednost veću od 1500 dolara a u stupcu Prodaja.

Kategorija

Prodavač

Prodaja

="=Makovac"

>3000

="=Abrus"

>1500

Kategorija

Prodavač

Prodaja

Pića

Šokec

26 610 kn

Meso

Makovac

2250 kn

voće i povrće

Abrus

6.328 kn

Voće i povrće

Makovac

6.544 kn

Formula

Opis

Rezultat

'=DCOUNTA(A6:C10;;B1:C3)

Broji retke (2) u rasponu ćelija A6:C10 koji zadovoljavaju sve uvjete u rasponu ćelija B1:C3.

=DCOUNTA(A6:C10;;B1:C3)

Višestruki skupovi kriterija, gdje svaki skup sadrži kriterije za jedan stupac

Booleova logika:     ( (Prodaja > 30000 AND Prodaja < 32500 ) OR (Prodaja < 2500) )

Kako biste pronašli retke koji zadovoljavaju višestruke skupove kriterija, gdje svaki skup uključuje kriterije za jedan stupac, u jedno zaglavlje stupca uključite više stupaca.

U sljedećem rasponu podataka (A6:C10) raspon kriterija (C1:D3) koristi se za brojanje redaka koji u stupcu Prodaja (A8:C10) sadrže vrijednosti između 6000 i 6500 dolara te vrijednosti manje od 500 dolara.

Kategorija

Prodavač

Prodaja

Prodaja

>6000

<6500

<500

Kategorija

Prodavač

Prodaja

Pića

Šokec

26 610 kn

Meso

Makovac

2250 kn

voće i povrće

Abrus

6.328 kn

Voće i povrće

Makovac

6.544 kn

Formula

Opis

Rezultat

'=DCOUNTA(A6:C10;;C1:D3)

Broji retke (2) koji zadovoljavaju uvjete u retku 2 (>6000 i <6500) ili retku 3 (<500).

=DCOUNTA(A6:C10;;C1:D3)

Kriteriji za traženje tekstualnih vrijednosti u kojima su neki znakovi jednaki, a neki različiti

Da biste pronašli tekstne vrijednosti kojima su zajednički neki, no ne svi, znakovi, učinite jedno ili više od sljedećeg:

 • Upišite jedan ili više znakova bez znaka jednakosti (=) da biste pronašli retke u stupcu s tekstnom vrijednosti koja započinje tim znakovima. Kao kriterij, primjerice, upišite tekst Ma i Excel će pronaći "Makovac," "Marko" i "Makovec".

 • Koristite zamjenski znak.

  Kao kriteriji uspoređivanja mogu se koristiti sljedeći zamjenski znakovi.

Svrha

Za pronalaženje

? (upitnik)

Bilo koji pojedinačni znak.
Na primjer, "makov?c" pronalazi "makovac" i "makovec".

* (zvjezdica)

Bilo koji broj znakova.
Na primjer, "*istok" pronalazi "sjeveroistok" i "jugoistok".

~ (tilda) koju slijedi ?, * ili ~

Upitnik, zvjezdica ili tilda
, primjerice, fy91~? pronalazi "fy91?"

U sljedećem rasponu podataka (A6:C10) raspon kriterija (A1:B3) koristi se za brojanje redaka u stupcu Vrsta u kojima su prvi znakovi "Me" ili redaka u stupcu Prodavač u kojima je drugi znak "u".

Kategorija

Prodavač

Prodaja

Me

?u*

Kategorija

Prodavač

Prodaja

Pića

Šokec

26 610 kn

Meso

Makovac

2250 kn

voće i povrće

Abrus

6.328 kn

Voće i povrće

Makovac

6.544 kn

Formula

Opis

Rezultat

'=DCOUNTA(A6:C10;;A1:B3)

Broji retke (3) koji zadovoljavaju bilo koji uvjet u rasponu ćelija A1:B3.

=DCOUNTA(A6:C10;;A1:B3)

Kriteriji stvoreni kao rezultati formule

Kao kriterij možete koristiti izračunatu vrijednost koja je rezultat formula. Imajte na umu sljedeće važne detalje:

 • Rezultat formule mora biti TRUE ili FALSE.

 • Budući da koristite formulu, unesite je na uobičajeni način i nemojte upisivati izraz na sljedeći način:

  =''= unos ''

 • Kao natpise kriterija nemojte koristiti natpise stupaca; natpise kriterija ostavite prazne ili koristite natpis koji nije natpis stupca u rasponu (u primjerima koji slijede to su Izračunati prosjek i Točno podudaranje).

  Ako u formuli umjesto relativne reference ćelije ili raspona naziva koristite natpis stupca, Excel će u ćeliji koja sadrži taj kriterij prikazati vrijednost pogreške kao što su #NAZIV? ili #VRIJ!. Tu pogrešku možete zanemariti jer ona ne utječe na filtriranje raspona.

 • Formula koju koristite za kriterije mora koristitirelativna referenca da bi se referirala na odgovarajuću ćeliju u prvom retku.

 • Sve ostale reference u formuli moraju biti apsolutne reference.

Filtriranje vrijednosti većih od prosjeka svih vrijednosti u rasponu podataka

U sljedećem rasponu podataka (A6:C10) raspon kriterija (C1:C2) koristi se za brojanje redaka u stupcu Prodaja koji sadrže vrijednost veću od prosjeka svih vrijednosti u stupcu Prodaja (C7:C10). Prosjek se izračunava u ćeliji C4, a rezultat se u ćeliji C2 uvrštava u formulu =">"&C4 da bi se stvorio kriterij koji će se koristiti.

Prodaja

=CONCATENATE(">",C4)

Izračunati prosjek

=AVERAGE(C7:C10)

Kategorija

Prodavač

Prodaja

Pića

Šokec

26 610 kn

Meso

Makovac

2250 kn

voće i povrće

Abrus

6.328 kn

Voće i povrće

Makovac

6.544 kn

Formula

Opis

Rezultat

'=DCOUNTA(A6:C10;;C1:C2)

Broji retke (3) koji zadovoljavaju uvjet (>4611) u rasponu ćelija C1:C2. Uvjet u ćeliji C2 stvoren je ulančavanjem =">" s ćelijom C4, a to je izračunati prosjek raspona ćelija C7:C10.

=DCOUNTA(A6:C10;;C1:C2)

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Želite dodatne mogućnosti?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte tečajeve za obuku, saznajte kako zaštititi uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na njih, pošaljete povratne informacije i čujete se sa stručnjacima s bogatim znanjem.

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni jezičnom kvalitetom?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×