Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

U ovom se članku opisuje sintaksa formula i korištenje funkcije DCOUNTA u programu Microsoft Excel.

Opis

Broji ćelije koje nisu prazne u polju (stupcu) zapisa na popisu ili u bazi podataka koje zadovoljavaju određene uvjete.

Argument polje nije obavezan. Ako ga izostavite, funkcija DCOUNTA broji sve zapise u bazi podataka koji ispunjavaju kriterije.

Sintaksa

DCOUNTA(bazapodataka; polje; kriterij)

Sintaksa funkcije DCOUNTA sadrži sljedeće argumente:

 • Bazapodataka    Obavezno. Raspon ćelija koji čini popis ili bazu podataka. Baza podataka popis je povezanih podataka na kojem su reci povezanih informacija zapisi, a stupci podataka polja. Prvi redak popisa sadrži natpise za svaki stupac.

 • Polje    Dodatno. Označava stupac koji se koristi u funkciji. Unesite natpise stupca, kao što su "Dob" ili "Prinos" s dvostrukim navodnicima ili broj (bez navodnika) koji predstavlja položaj stupca unutar popisa: 1 za prvi stupac, 2 za drugi stupac i tako dalje.

 • Kriterij    Obavezno. Raspon ćelija koji sadrži uvjete koje ste odredili. Kao raspon kriterija možete koristiti bilo koji raspon koji obuhvaća najmanje jedan natpis stupca i jednu ćeliju ispod natpisa u kojoj se određuje uvjet za stupac.

Napomene

 • Kao argument kriterija možete koristiti bilo koji raspon koji uključuje najmanje jedan natpis stupca i najmanje jednu ćeliju ispod natpisa stupca za određivanje uvjeta.

  Na primjer, sadrži li raspon G1:G2 natpis stupca Prihod u G1, a iznos od $10.000 u G2, raspon možete definirati kao OdgPrihod i taj naziv koristiti kao argument kriterija u funkcijama baze podataka.

 • Premda se raspon kriterija može nalaziti bilo gdje na radnom listu, nemojte ga smještati ispod popisa. Ako na popis dodate još podataka, ti se novi podaci dodaju u prvi redak ispod popisa. Ako redak ispod popisa nije prazan, Excel ne može dodati nove podatke.

 • Provjerite ne preklapa li se raspon kriterija s popisom.

 • Za izvođenje postupka na cijelom stupcu ili bazi podataka, ispod natpisa stupaca u rasponu kriterija unesite prazan redak.

Primjeri

Ogledne podatke kopirajte u sljedeću tablicu i zalijepite ih u ćeliju A1 novog radnog lista programa Excel. Da biste koristili formule za prikaz rezultata, odaberite ih pa pritisnite tipku F2, a zatim Enter. Ako je potrebno, prilagodite širine stupaca da biste vidjeli sve podatke. Ako ćete kopirati neki od niže navedenih primjera u Excel, svakako odaberite sve ćelije u ovoj tablici, uključujući one u gornjem lijevom kutu.

Stablo

Visina

Dob

Prinos

Dobit

Visina

="=Jabuka"

>10

<16

="=Kruška"

Stablo

Visina

Dob

Prinos

Dobit

Jabuka

18

20

14

105,0

Kruška

12

12

10

96,0

Trešnja

13

14

9

105,0

Jabuka

14

15

10

75,0

Kruška

9

8

8

76,8

Jabuka

8

9

6

45,0

Formula

Opis

Rezultat

=DCOUNTA(A4:E10;"Dobit";A1:F2)

Broji retke (1) koji sadrže "Jabuka" u stupcu A uz visinu >10 i <16. Samo redak 8 zadovoljava ta tri uvjeta.

1

Primjeri kriterija

 • Kad u ćeliju unesete =tekst, Excel to tumači kao formulu i pokušava je izračunati. Da biste unijeli =tekst, a da Excel ne pokušava izračunati taj unos, koristite ovu sintaksu:

  =''= unos ''

  pri čemu je unos  tekst ili vrijednost koju želite pronaći. Na primjer:

Vaš unos u ćeliju

Što će Excel izračunati i prikazati

="=Makovac"

=Makovac

="=3000"

=3000

 • Prilikom filtriranja tekstnih podataka Excel ne razlikuje velika i mala slova. No možete koristiti formulu za izvođenje pretraživanja koja razlikuje velika i mala slova.

Sljedeći odjeljci sadrže primjere složenih kriterija.

Više kriterija u jednom stupcu

Booleova logika:     (Prodavač = "Makovac" OR Prodavač = "Abrus")

Kako biste pronašli retke koji zadovoljavaju više kriterija za jedan stupac, upišite kriterije jednog ispod drugog u zasebne retke raspona kriterija.

U sljedećem rasponu podataka (A6:C10) raspon kriterija (B1:B3) koristi se za brojanje redaka koji u stupcu Prodavač sadrže "Davolio" ili "Buchanan".

Prodavač

="=Makovac"

="=Abrus"

Kategorija

Prodavač

Prodaja

Pića

Šokec

26 610 kn

Meso

Makovac

2250 kn

voće i povrće

Abrus

6.328 kn

Voće i povrće

Makovac

6.544 kn

Formula

Opis

Rezultat

'=DCOUNTA(A6:C10;2;B1:B3)

Broji retke (3) u rasponu ćelija A6:C10 koji zadovoljavaju bilo koji uvjet "Prodavač" u retku 2 i 3.

=DCOUNTA(A6:C10;2;B1:B3)

Višestruki kriteriji u više stupaca, gdje svi kriteriji moraju biti zadovoljeni

Booleova logika:     (Vrsta = "Voće i povrće" AND Prodaja > 2000)

Kako biste pronašli retke koji zadovoljavaju višestruke kriterije u više stupaca, upišite sve kriterije u isti redak raspona kriterija.

U sljedećem rasponu podataka (A6:C12) raspon kriterija (A1:C2) koristi se za brojanje redaka koji u stupcu Kategorija sadrže "Proizvodi", a u stupcu Prodaja vrijednost veću od 2000 dolara.

Kategorija

Prodavač

Prodaja

="=Voće i povrće"

>2000

Kategorija

Prodavač

Prodaja

Pića

Šokec

26 610 kn

Meso

Makovac

2250 kn

Voće i povrće

Abrus

4675 kn

Voće i povrće

Makovac

32 720 kn

Pića

Abrus

18 385 kn

Voće i povrće

Makovac

15 930 kn

Formula

Opis

Rezultat

'=DCOUNTA(A6:C12;;A1:C2)

Broji retke (2) u rasponu ćelija A6:C12 koji zadovoljavaju uvjete u retku 2 (="Voće i povrće" i >2000).

=DCOUNTA(A6:C12;A1:C2)

Višestruki kriteriji u više stupaca, gdje bilo koji kriterij može biti zadovoljen

Booleova logika:     (Vrsta = "Voće i povrće" OR Prodavač = "Makovac")

Kako biste pronašli retke koji zadovoljavaju višestruke kriterije u više stupaca, gdje bilo koji kriterij može biti zadovoljen, upišite kriterije u različite stupce raspona kriterija.

U sljedećem rasponu podataka (A6:C10), raspon kriterija (A1:B3) prikazuje sve retke koje u stupcu Vrsta sadrže "Voće i povrće" ili "Makovac"

Kategorija

Prodavač

="=Voće i povrće"

="=Makovac"

Kategorija

Prodavač

Prodaja

Pića

Šokec

26 610 kn

Meso

Makovac

3375 kn

voće i povrće

Abrus

4685 kn

Produce

Abrus

Formula

Opis

Rezultat

'=DCOUNTA(A6:C10;"Prodaja";A1:B3)

Broji retke (2) u rasponu ćelija A6:C10 koji zadovoljavaju bilo koji uvjet u rasponu ćelija A1:C3 u kojemu polje "Prodaja" nije prazno.

=DCOUNTA(A6:C10;"Prodaja";A1:B3)

Višestruki skupovi kriterija, gdje svaki skup uključuje kriterije za više stupaca

Booleova logika:     ( (Prodavač = "Makovac" AND Prodaja >15000) OR (Prodavač = "Abrus" AND Prodaja > 7500) )

Kako biste pronašli retke koji zadovoljavaju višestruke skupove podataka, gdje svaki skup uključuje kriterije za više stupaca, svaki skup kriterija upišite u zaseban redak.

U sljedećem rasponu podataka (A6:C10) raspon kriterija (B1:C3) koristi se za brojanje redaka koji u stupcu Prodavač sadrže "Davolio", a u stupcu Prodaja vrijednosti veću od 3000 dolara ili pak redaka koji sadrže i "Buchanan" u stupcu Prodavač i vrijednost veću od 1500 dolara a u stupcu Prodaja.

Kategorija

Prodavač

Prodaja

="=Makovac"

>3000

="=Abrus"

>1500

Kategorija

Prodavač

Prodaja

Pića

Šokec

26 610 kn

Meso

Makovac

2250 kn

voće i povrće

Abrus

6.328 kn

Voće i povrće

Makovac

6.544 kn

Formula

Opis

Rezultat

'=DCOUNTA(A6:C10;;B1:C3)

Broji retke (2) u rasponu ćelija A6:C10 koji zadovoljavaju sve uvjete u rasponu ćelija B1:C3.

=DCOUNTA(A6:C10;;B1:C3)

Višestruki skupovi kriterija, gdje svaki skup sadrži kriterije za jedan stupac

Booleova logika:     ( (Prodaja > 30000 AND Prodaja < 32500 ) OR (Prodaja < 2500) )

Kako biste pronašli retke koji zadovoljavaju višestruke skupove kriterija, gdje svaki skup uključuje kriterije za jedan stupac, u jedno zaglavlje stupca uključite više stupaca.

U sljedećem rasponu podataka (A6:C10) raspon kriterija (C1:D3) koristi se za brojanje redaka koji u stupcu Prodaja (A8:C10) sadrže vrijednosti između 6000 i 6500 dolara te vrijednosti manje od 500 dolara.

Kategorija

Prodavač

Prodaja

Prodaja

>6000

<6500

<500

Kategorija

Prodavač

Prodaja

Pića

Šokec

26 610 kn

Meso

Makovac

2250 kn

voće i povrće

Abrus

6.328 kn

Voće i povrće

Makovac

6.544 kn

Formula

Opis

Rezultat

'=DCOUNTA(A6:C10;;C1:D3)

Broji retke (2) koji zadovoljavaju uvjete u retku 2 (>6000 i <6500) ili retku 3 (<500).

=DCOUNTA(A6:C10;;C1:D3)

Kriteriji za traženje tekstualnih vrijednosti u kojima su neki znakovi jednaki, a neki različiti

Da biste pronašli tekstne vrijednosti kojima su zajednički neki, no ne svi, znakovi, učinite jedno ili više od sljedećeg:

 • Upišite jedan ili više znakova bez znaka jednakosti (=) da biste pronašli retke u stupcu s tekstnom vrijednosti koja započinje tim znakovima. Kao kriterij, primjerice, upišite tekst Ma i Excel će pronaći "Makovac," "Marko" i "Makovec".

 • Koristite zamjenski znak.

  Kao kriteriji uspoređivanja mogu se koristiti sljedeći zamjenski znakovi.

Svrha

Za pronalaženje

? (upitnik)

Bilo koji pojedinačni znak.
Na primjer, "makov?c" pronalazi "makovac" i "makovec".

* (zvjezdica)

Bilo koji broj znakova.
Na primjer, "*istok" pronalazi "sjeveroistok" i "jugoistok".

~ (tilda) koju slijedi ?, * ili ~

Upitnik, zvjezdicu ili tildu,
primjerice, fy91~? pronalazi "fy91?"

U sljedećem rasponu podataka (A6:C10) raspon kriterija (A1:B3) koristi se za brojanje redaka u stupcu Vrsta u kojima su prvi znakovi "Me" ili redaka u stupcu Prodavač u kojima je drugi znak "u".

Kategorija

Prodavač

Prodaja

Me

?u*

Kategorija

Prodavač

Prodaja

Pića

Šokec

26 610 kn

Meso

Makovac

2250 kn

voće i povrće

Abrus

6.328 kn

Voće i povrće

Makovac

6.544 kn

Formula

Opis

Rezultat

'=DCOUNTA(A6:C10;;A1:B3)

Broji retke (3) koji zadovoljavaju bilo koji uvjet u rasponu ćelija A1:B3.

=DCOUNTA(A6:C10;;A1:B3)

Kriteriji stvoreni kao rezultati formule

Kao kriterij možete koristiti izračunatu vrijednost koja je rezultat formula. Imajte na umu sljedeće važne detalje:

 • Rezultat formule mora biti TRUE ili FALSE.

 • Budući da koristite formulu, unesite je na uobičajeni način i nemojte upisivati izraz na sljedeći način:

  =''= unos ''

 • Kao natpise kriterija nemojte koristiti natpise stupaca; natpise kriterija ostavite prazne ili koristite natpis koji nije natpis stupca u rasponu (u primjerima koji slijede to su Izračunati prosjek i Točno podudaranje).

  Ako u formuli umjesto relativne reference ćelije ili raspona naziva koristite natpis stupca, Excel će u ćeliji koja sadrži taj kriterij prikazati vrijednost pogreške kao što su #NAZIV? ili #VRIJ!. Tu pogrešku možete zanemariti jer ona ne utječe na filtriranje raspona.

 • Formula koju koristite za kriterije mora koristitirelativna referenca da bi se referirala na odgovarajuću ćeliju u prvom retku.

 • Sve ostale reference u formuli moraju biti apsolutne reference.

Filtriranje vrijednosti većih od prosjeka svih vrijednosti u rasponu podataka

U sljedećem rasponu podataka (A6:C10) raspon kriterija (C1:C2) koristi se za brojanje redaka u stupcu Prodaja koji sadrže vrijednost veću od prosjeka svih vrijednosti u stupcu Prodaja (C7:C10). Prosjek se izračunava u ćeliji C4, a rezultat se u ćeliji C2 uvrštava u formulu =">"&C4 da bi se stvorio kriterij koji će se koristiti.

Prodaja

=CONCATENATE(">",C4)

Izračunati prosjek

=AVERAGE(C7:C10)

Kategorija

Prodavač

Prodaja

Pića

Šokec

26 610 kn

Meso

Makovac

2250 kn

voće i povrće

Abrus

6.328 kn

Voće i povrće

Makovac

6.544 kn

Formula

Opis

Rezultat

'=DCOUNTA(A6:C10;;C1:C2)

Broji retke (3) koji zadovoljavaju uvjet (>4611) u rasponu ćelija C1:C2. Uvjet u ćeliji C2 stvoren je ulančavanjem =">" s ćelijom C4, a to je izračunati prosjek raspona ćelija C7:C10.

=DCOUNTA(A6:C10;;C1:C2)

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje
Prvi koristite nove značajke
Pridružite se Microsoft Office Insiderima

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni jezičnom kvalitetom?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×