Sign in with Microsoft
New to Microsoft? Create an account.

Provjera stanja uređaja Surface

Ako uređaj Surface ne funkcionira ispravno, pokušajte ga provjeriti i popraviti pomoću aplikacije Surface i kompleta dijagnostičkih alata za Surface.

Otvaranje aplikacije Surface

Dodatne informacije o tome

Pronalaženje BitLocker ključa oporavka u sustavu Windows

Traži li vaš Surface bitLocker ključ oporavka? Ovaj vam članak može pomoći da ga pronađete i objasnite zašto se od vas traži da ga navedite.

Pronađite ga odmah

Odabir uređaja Surface

Niste sigurni koji uređaj Surface imate? Saznajte više