You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.
Korištenje čitača zaslona za dodavanje i oblikovanje teksta u programu PowerPoint

Ovaj je članak namijenjen osobama s oštećenjima vida ili kognitivnim poteškoćama koje koriste program čitača zaslona kao što su Microsoft Pripovjedač, JAWS ili NVDA s Microsoft 365 proizvodima. Ovaj je članak dio skupa sadržaja podrške za čitač zaslona okruženja Microsoft 365u kojem možete pronaći dodatne informacije o pristupačnosti u našim aplikacijama. Općenitu pomoć potražite u početnoj stranici Microsoftove podrške.

Pomoću PowerPoint pomoću tipkovnice i čitača zaslona dodajte tekst i primijenite oblikovanje na prezentaciju. Oblikovanje teksta u prezentaciji PowerPoint olakšava čitanje. Testirali smo ga pomoću pripovjedača, JAWS-a i NVDA-e, ali može funkcionirati s drugim čitačima zaslona sve dok slijede uobičajene standarde i tehnike pristupačnosti. Naučit ćete kako stvoriti popise s grafičkim oznakama ili numerirane popise da biste bolje strukturili prezentacije ili dodali hiperveze u druge izvore informacija.

Napomene: 

Sadržaj teme

Dodavanje teksta na slajd

Sadržaj možete dodati na slajd dok ste u normalnom prikazu.

 1. Da biste se idite na prikaz Normalno, pritisnite Alt + W, a zatim L. Za čuti ćete "Slide pane" (Okno slajda), a zatim broj slajda. Ako imate JAWS, za čuti ćete sljedeće: "Slide area" (Područje slajda). Uz NVDA ćete čuti: "Slide view" (Prikaz slajda).

 2. Da biste odabrali slajd na koji želite dodati tekst, pritišćite F6 dok ne dođete do okna s minijaturama. Zacut ćete "Thumbnails" (Minijature), a zatim broj slajda.

 3. Da biste pregledali slajdove, pritišćite tipku sa strelicom gore ili dolje dok ne čujete broj i naslov slajda. Ako se slajdovi nalaze unutar sekcija, pomoću tipke sa strelicom gore ili dolje krećite se po sekcijama, a zatim pritisnite tipku sa strelicom desno da biste proširili sekciju.

 4. Da biste premjestili fokus na područje za uređivanje slajda, pritisnite F6. Uz Pripovjedač ćete čuti "Slide pane" (Okno slajda), a zatim broj slajda. Ako imate JAWS, za čuti ćete sljedeće: "Slide area" (Područje slajda). Uz NVDA ćete čuti: "Slide view" (Prikaz slajda).

 5. Pritisnite tipku tabulatora da biste se pomaknuli na rezervirano mjesto za tekst. Uz Pripovjedač rezervirana mjesta nazivaju se tekstnim okvirima, pa ćete čuti, primjerice: "Tekstni okvir Naslov". Uz JAWS ćete čuti: "Title placeholder" (Rezervirano mjesto za naslov). Uz NVDA ćete čuti: "Center Title placeholder, shape" (Rezervirano mjesto za naslov, oblik).

 6. Da biste rezervirano mjesto zamijenili tekstom, pritisnite Enter da biste se idite na način uređivanja i odabrali sav tekst, a zatim počnite upisivati.

 7. Da biste točku umetanja premjestili na sljedeći naslov ili rezervirano mjesto za tekst u tijelu, pritisnite Ctrl + Enter.

  Napomena: Možete i pritisnuti tipku SR + tipku sa strelicom desno ili lijevo da biste se kretali rezerviranim mjestom, a zatim pritisnite tipku SR + Enter da biste točku unosa teksta pustili na kraj odabranog tekstnog okvira.

  Napomena: Ako nema više rezerviranih mjesta za tekst, u većini slučajeva tipkama Ctrl + Enter umetnut ćete novi slajd s istim rasporedom kao i izvorni slajd te premjestiti fokus na prvo rezervirano mjesto na novom slajdu. No ako je raspored izvornog slajda "Naslovni slajd", novostvoreni slajd imat će raspored "Naslov i sadržaj".

  Napomena: Ako želite urediti tekst koji ste već dodali u tekstno polje, pritisnite tipku tabulatora da biste se pomakli na tekstno polje, a zatim pritisnite F2 da biste odabrali sav tekst i počeli uređivati. Da biste završili uređivanje i vratili fokus na tekstni okvir, ponovno pritisnite F2.

  Napomena: Da biste saznali kako primijeniti oblikovanje znakova pomoću tipkovnice, kao što su podebljano, podcrtano, kurziv, indeks ili eksponent, idite na odjeljak "Oblikovanje teksta" u odjeljku Korištenje tipkovnih prečaca za stvaranje PowerPoint prezentacija.

Dodavanje grafičkih oznaka ili brojeva u tekst

Popise s grafičkim oznakama ili numerirane popise možete stvarati pomoću tipkovnih prečaca. Možete pretvoriti postojeće retke teksta u popis, promijeniti stil grafičke oznake ili stvoriti ugniježđene popise.

Dodavanje grafičkih oznaka ili brojeva u tekst

 1. U rezerviranom mjestu za tekst odaberite tekst u koji želite dodati grafičke oznake ili numeriranje.

  Savjet: Da biste saznali više o odabiru teksta u aplikaciji PowerPoint pomoću tipkovnice, idite na odjeljak "Odabir i uređivanje teksta i objekata" u odjeljku Korištenje tipkovnih prečaca za stvaranje PowerPoint prezentacija.

 2. Odaberite što želite napraviti:

  • Da biste dodali grafičke oznake, pritisnite Alt + H, a zatim U. Pomoću tipki sa strelicama pregledajte stilove grafičkih oznaka. Tijekom pregledavanja čut ćete opis stila grafičke oznake. Da biste umetnuli stil, pritisnite Enter.

  • Da biste dodali numeriranje, pritisnite Alt + H, a zatim N. Pomoću tipki sa strelicama pregledajte stilove numeriranja. Tijekom pregledavanja čut ćete opis stila numeriranja. Da biste umetnuli stil, pritisnite Enter.

 3. Da biste stvorili dodatne stavke popisa, postavite točku unosa na kraj neke stavke popisa pa pritisnite Enter.

 4. Da biste zaustavili stvaranje popisa, postavite točku unosa na kraj zadnje stavke popisa pa pritisnite Enter, a zatim pritisnite Backspace.

Stvaranje popisa s grafičkim oznakama prilikom unosa

 1. Na početku novog retka upišite * (zvjezdica), a zatim pritisnite razmaknicu ili tipku tabulatora.

 2. Unesite željeni tekst. Kada pritisnete Enter, stavka popisa ispunjenih okruglih grafičkih oznaka automatski se stvara.

 3. Da biste stvorili novu stavku popisa, pritisnite Enter.

 4. Da biste prestali sa stvaranjem popisa, pritisnite Enter, a potom Backspace.

Stvaranje numeriranog popisa prilikom unosa

 1. Na početak novog retka unesite 1. (broj 1 iza kojeg slijedi točka), a zatim pritisnite razmaknicu ili tipku tabulatora.

 2. Upišite željeni tekst. Stavka numeriranog popisa automatski se stvara kada pritisnete Enter.

 3. Da biste stvorili novu stavku popisa, pritisnite Enter.

 4. Da biste prestali sa stvaranjem popisa, pritisnite Enter, a potom Backspace.

Uvlačenje stavki unutar popisa

 1. Odaberite stavke popisa koje želite uvući.

 2. Odaberite što želite učiniti:

  • Da biste povećali uvlaku, pritisnite Alt + H, a zatim A i I.

  • Da biste smanjili uvlaku, pritisnite Alt + H, a zatim A i O.

Promjena boje teksta

U prezentaciji možete promijeniti boju određenih dijelova teksta.

 1. Odaberite tekst kojem želite promijeniti boju.

 2. Da biste promijenili boju, pritisnite Alt + H, a zatim F i C. Za čuti ćete sljedeće: "Theme colors" (Boje teme).

 3. Pomoću tipki sa strelicama krećite se po bojama i nijansama, a zatim pritisnite Enter da biste odabrali boju.

Promjena boje teksta hiperveze

Boja teksta hiperveze može se promijeniti u cijeloj prezentaciji primjenom promjena na matricu slajdova.

 1. Da biste otvorili matricu slajdova,pritisnite Alt + W, a zatim M.

 2. Da biste promijenili shemu boja matrice slajdova, pritisnite Alt + M, a zatim T, C i C.

 3. Pritišcite tipku sa strelicom gore dok ne čujete: "Hyperlink" (Hiperveza). Da biste odabrali gumb, pritisnite Enter.

 4. Pomoću tipki sa strelicama krećite se po bojama i nijansama, a zatim pritisnite Enter da biste odabrali boju.

 5. Da biste spremili promjene, pritisnite Alt + S.

 6. Da biste na napuštali prikaz Matrica slajdova i vratili se u prikaz Normalno, pritisnite Alt + W, a zatim L.

Isticanje teksta

Važne dijelove prezentacije možete istaknuti. Istaknuti dijelovi privući će pozornost gledatelja.

Isticanje teksta

 1. Odaberite tekst koji želite istaknuti.

 2. Da biste otvorili izbornik boja isticanja, pritisnite Alt + H, T, a zatim C.

 3. Pomoću tipki sa strelicama krećite se po mogućnostima boja, a zatim pritisnite Enter da biste odabrali boju.

Isticanje teksta pomoću tekstnih efekata

 1. Odaberite tekst koji želite istaknuti.

 2. Da biste otvorili izbornik tekstnog efekta, pritisnite Alt + J, a zatim D, T i X.

 3. Pritišćite tipku sa strelicom dolje dok ne čujete "Glow" (Sjaj) pa pritisnite Enter.

 4. Da biste odabrali boju i istaknuli varijantu, pritiščite tipku tabulatora dok ne čujete željenu mogućnost, a zatim pritisnite Enter.

Pročitajte i ovo

Korištenje čitača zaslona za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Zajedničko korištenje prezentacija i suautorstvo u programu PowerPoint

Stvaranje prezentacija programa PowerPoint pomoću tipkovnih prečaca

Izlaganje prezentacija programa PowerPoint pomoću tipkovnih prečaca

Osnovni zadaci za stvaranje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača zaslona

Stvaranje prezentacije iz predloška u programu PowerPoint pomoću čitača zaslona

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u Microsoft 365

Istraživanje i navigacija pomoću čitača zaslona PowerPoint

Koristite PowerPoint voiceoverom, ugrađenim čitačem zaslona u sustavu iOS, da biste dodali i oblikovali tekst na slajdove i gledateljima pružili dobro strukturiranu i jednostavnu prezentaciju s relevantnim povezivanjem s više informacija.

Napomene: 

 • Nove značajke sustava Microsoft 365 postupno postaju dostupne pretplatnicima na Microsoft 365, pa ih vaša aplikacija možda još nema. Da biste saznali kako brže dobiti nove značajke, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj se temi pretpostavlja da koristite ugrađeni čitač zaslona za iOS, VoiceOver. Da biste saznali više o korištenju čitača VoiceOver, pročitajte članak Pristupačnost tvrtke Apple.

Sadržaj teme

Dodavanje teksta na slajd

 1. Da biste odabrali slajd na koji želite dodati tekst, prelazite prstom desnoj ili lijevoj strani dok ne čujete broj željenog slajda, a zatim dvaput dodirnite zaslon. Za čuti ćete "Selected" (Odabrano), a zatim broj i naslov slajda.

 2. Prelazite prstom ulijevo dok ne čujete vrstu tekstnog okvira, a zatim "Tekstni okvir, tekstno polje". Ako tekstni okvir već sadrži tekst, VoiceOver će pročitati tekst. Da biste odabrali tekstni okvir, dvaput dodirnite zaslon.

 3. Da biste dodali tekst, dvaput dodirnite zaslon, a zatim pomoću zaslonske tipkovnice upišite tekst. Da biste otvorili tipkovnicu, prelazite prstom udesno dok ne čujete: "Q". Da biste zatvorili tipkovnicu, prelazite prstom ulijevo dok ne čujete "Hide keyboard" (Sakrij tipkovnicu) pa dvaput dodirnite zaslon.

 4. Da biste se pomicali na sljedeći tekstni okvir, prelazite prstom ulijevo dok VoiceOver ne najavi element tekstnog okvira.

Dodavanje popisa s grafičkim oznakama ili numeriranog popisa

 1. Idite na tekstni okvir u koji želite dodati popis pa dvaput dodirnite zaslon.

 2. Da biste se približili vrpci, četirima prstima dodirnite pri vrhu zaslona, prelazite prstom desnoj dok ne čujete "Show ribbon" (Prikaži vrpcu), a zatim dvaput dodirnite zaslon. Za čuti ćete naziv trenutno odabrane kartice.

 3. Dvaput dodirnite zaslon. Prelazite prstom ulijevo dok ne čujete "Home tab" (Kartica Polazno) pa dvaput dodirnite zaslon.

 4. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste stvorili popis s grafičkim oznakama, prelazite prstom udesno dok ne čujete: "Grafičke oznake, gumb". Dvaput dodirnite zaslon. Otvorit će se izbornik Grafičke oznake.

  • Da biste stvorili numerirani popis, prelazite prstom udesno dok ne čujete: "Nmeriranje, gumb". Dvaput dodirnite zaslon. Otvorit će se izbornik Numeriranje.

 5. Da biste pregledali mogućnosti na izborniku Grafičkeoznake ili Numeriranje, prijeđite prstom desno. VoiceOver će tijekom pomicanja izgovarati mogućnosti. Kada dođete do željene mogućnosti, dvaput dodirnite zaslon da biste je odabrali. Umetnut će se grafičke oznake ili numeriranje.

 6. Da biste zatvorili vrpcu, prelazite prstom udesno dok ne čujete: "Sakrij vrpcu, gumb". Dvaput dodirnite zaslon. Vrpca će se zatvoriti, a fokus će se premjestiti na popis. Zaslonske tipkovnice postaju dostupne, a tekst stavke popisa možete upisati.

Stvaranje popisa s grafičkim oznakama prilikom unosa

 1. Idite na tekstni okvir u koji želite dodati popis pa dvaput dodirnite zaslon da biste ga odabrali.

 2. Da biste na zaslonu na zaslonu prikazili zaslon, dvaput dodirnite zaslon. Na zaslonskom tipkovnici pomaknite se do simbola zvjezdice (*), koji VoiceOver izlaje kao "Zvijezda". Dvaput dodirnite zaslon da biste odabrali. Zatim prelazite prstom desno dok ne čujete "Razmak", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 3. Pomoću zaslonske tipkovnice upišite tekst stavke popisa. Kada završite, prelazite prstom desno dok ne čujete "Return" (Povratak) pa dvaput dodirnite zaslon.

  PowerPoint automatski započinje popis s grafičkim oznakama.

Stvaranje numeriranog popisa prilikom unosa

 1. Idite na tekstni okvir u koji želite dodati popis pa dvaput dodirnite zaslon da biste ga odabrali.

 2. Da biste na zaslonu na zaslonu prikazili zaslon, dvaput dodirnite zaslon. Pomoću zaslonske tipkovnice upišite broj jedan i točka (1).. Zatim prelazite prstom desno dok ne čujete "Razmak", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 3. Pomoću zaslonske tipkovnice upišite tekst stavke popisa. Kada završite, prelazite prstom desno dok ne čujete "Return" (Povratak) pa dvaput dodirnite zaslon da biste ga odabrali.

  PowerPoint automatski započinje numerirani popis.

Vidi također

Korištenje čitača zaslona za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Čitanje i dodavanje bilješki izlagača i komentara u programu PowerPoint pomoću čitača zaslona

Stvaranje prezentacija programa PowerPoint pomoću tipkovnih prečaca

Osnovni zadaci za stvaranje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača zaslona

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u Microsoft 365

Istraživanje i navigacija pomoću čitača zaslona PowerPoint

Koristite PowerPoint za Android talkbackom, ugrađenim čitačem zaslona za Android, da biste dodali tekst i hiperveze u prezentaciju. Možete i stvoriti popise s grafičkim oznakama ili numerirane popise da biste bolje strukturirali prezentaciju.

Napomene: 

 • Nove značajke sustava Microsoft 365 postupno postaju dostupne pretplatnicima na Microsoft 365, pa ih vaša aplikacija možda još nema. Da biste saznali kako brže dobiti nove značajke, pridružite se programu Office Insider.

 • U ovoj se temi pretpostavlja da koristite ugrađeni čitač zaslona za Android, TalkBack. Da biste saznali više o korištenju čitača TalkBack, idite na članak Pristupačnost uređaja sa sustavom Android.

Sadržaj teme

Dodavanje teksta na slajd

 1. Tijekom uređivanja prezentacije prelazite prstom desno dok ne pronađete tekstni okvir u koji želite dodati tekst. TalkBack će tekstne okvire izgovoriti kao "Tekstni okvir Naslov" ili "Rezervirano mjesto za sadržaj." To je tekst na slajdu." Dvaput dodirnite zaslon da biste odabrali tekstni okvir za uređivanje. Otvorit će se kontekstni izbornik.

 2. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Gumb Uređivanje teksta", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 3. Unesite tekst pomoću zaslonske tipkovnice.

 4. Kada završite, prijeđite prstom prema dolje pa ulijevo da biste zatvorili zaslonske tipkovnice. Fokus će se zadržati na tekstnom okviru.

Dodavanje popisa s grafičkim oznakama ili numeriranog popisa

U bilo koji tekstni okvir u prezentaciji možete dodati popis s grafičkim oznakama ili numerirani popis.

 1. Tijekom uređivanja prezentacije prelazite prstom desno dok ne pronađete tekstni okvir u koji želite dodati popis. TalkBack će tekstne okvire izgovoriti kao "Tekstni okvir Naslov" ili "Rezervirano mjesto za sadržaj." To je tekst na slajdu." Dvaput dodirnite zaslon da biste odabrali tekstni okvir za uređivanje. Otvorit će se kontekstni izbornik.

 2. Prelazite prstom udesno dok ne čujete "Edit text button" (Gumb Uredi tekst), a zatim dvaput dodirnite zaslon.

 3. Napravite nešto od sljedećeg:

  • Da biste pokrenuli popis s grafičkim oznakama, prelazite prstom desno dok ne čujete "Off, bullets, switch" (Isključeno, grafičke oznake, prekidač) pa dvaput dodirnite zaslon.

  • Da biste pokrenuli numerirani popis, prelazite prstom desno dok ne čujete "Isključeno, numeriranje, prekidač", a zatim dvaput dodirnite zaslon.

  Napomena: Tekstni okvir možda već sadrži popis u predlošku PowerPoint koji koristite. U tom ćete slučaju umjesto "Isključeno" čuti "On" (Isključeno).

 4. Pomoću zaslonske tipkovnice upišite tekst stavke popisa.

 5. Da biste dodali drugu stavku popisa, klizite prstom po donjem desnom kutu zaslona dok ne čujete "Enter", a zatim dvaput dodirnite zaslon. Dodaje se nova stavka popisa i sada pomoću tipkovnice možete upisati tekst stavke popisa.

 6. Kada završite s popisom, prijeđite prstom prema dolje, a zatim ulijevo da biste zatvorili tipkovnicu. Fokus će se zadržati na tekstnom okviru.

Pročitajte i ovo

Korištenje čitača zaslona za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Stvaranje prezentacija programa PowerPoint pomoću tipkovnih prečaca

Osnovni zadaci za stvaranje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača zaslona

Postavljanje uređaja za rad s pristupačnošću u Microsoft 365

Istraživanje i navigacija pomoću čitača zaslona PowerPoint

Koristite PowerPoint za web tipkovnicom i čitačem zaslona da biste dodali tekst i hiperveze u prezentaciju. Testirali smo ga uz Pripovjedač u Microsoft Edge i JAWS i NVDA u pregledniku Chrome, ali može funkcionirati s drugim čitačima zaslona i web-preglednicima sve dok slijede uobičajene standarde i tehnike pristupačnosti.

Napomene: 

 • Ako uz Windows 10 Fall Creators Update koristite pripovjedač, morat ćete isključiti način rada za skeniranje da biste uz Microsoft 365 za web mogli uređivati dokumente, proračunske tablice ili prezentacije. Dodatne informacije potražite u članku Isključivanje virtualnog načina ili načina pregledavanja u čitačima zaslona u ažuriranju Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nove značajke sustava Microsoft 365 postupno postaju dostupne pretplatnicima na Microsoft 365, pa ih vaša aplikacija možda još nema. Da biste saznali kako brže dobiti nove značajke, pridružite se programu Office Insider.

 • Da biste saznali više o čitačima zaslona, pročitajte članak Kako čitači zaslona funkcioniraju uz Microsoft Office.

 • Kada koristite PowerPoint za web, preporučujemo da kao web-preglednik koristite Microsoft Edge. Budući da se PowerPoint za web koristi u web-pregledniku, tipkovni se prečaci razlikuju od prečaca u verziji programa za računala. Tako ćete, primjerice, umjesto pomoću tipke F6, s jedne naredbe na drugu prelaziti pomoću tipki Ctrl + F6. Uz to, uobičajeni prečaci kao što su F1 (Pomoć) i Ctrl + O (Otvori) odnose se na web-preglednik, a ne na PowerPoint za web.

Sadržaj teme

Dodavanje teksta na slajd

 1. U prikazu za uređivanje u PowerPoint za web više puta pritišćite Ctrl + F6 dok ne čujete broj trenutnog slajda. Fokus će biti u oknu s minijaturama.

 2. Da biste pregledali slajdove, pritišćite tipku sa strelicom gore ili dolje dok ne čujete broj slajda koji želite urediti.

 3. Pritišćite Ctrl + F6 dok ne čujete: "Slide panel" (Ploča slajda).

 4. Da biste fokus premjestili na prvo rezervirano mjesto, pritisnite tipku tabulatora. Za čuti ćete rezervirano mjesto.

 5. Da biste zamijenili rezervirano mjesto svojim tekstom, pritisnite Enter i počnite pisati. Kada završite, pritisnite F2. Za čuti ćete: "Slide panel" (Ploča slajda).

 6. Da biste se pomakli na sljedeće rezervirano mjesto, pritisnite tipku tabulatora. Za čuti ćete rezervirano mjesto. Da biste počeli dodavati tekst, pritisnite Enter i počnite pisati. Kada završite, pritisnite F2.

Dodavanje grafičkih oznaka i brojeva

 1. U rezerviranom mjestu za tekst odaberite tekst u koji želite dodati grafičke oznake ili numeriranje.

 2. Pritisnite Alt + Windows tipku s logotipom + H. Za čuti ćete sljedeće: "Home tab, item" (Kartica Polazno, stavka).

 3. Odaberite što želite napraviti:

 • Da biste dodali grafičke oznake, pritišcite tipku tabulatora dok ne čujete: "Biblioteka s grafičkim oznakama". Da biste umetnuli stil, pritisnite Enter.

 • Da biste dodali numeriranje, pritišćite tipku tabulatora dok ne čujete: "Numbering Library" (Biblioteka numeriranja). Da biste umetnuli stil, pritisnite Enter.

Promjena boje teksta

 1. Odaberite tekst kojem želite promijeniti boju.

 2. Pritisnite Alt + Windows tipku s logotipom + H. Za čuti ćete sljedeće: "Home tab, item" (Kartica Polazno, stavka).

 3. Pritišcite tipku tabulatora dok ne čujete: "Font colors, split button" (Boje fonta, podijeljeni gumb). Zatim pritišcite razmaknicu dok ne čujete: "Theme colors" (Boje teme).

 4. Pomoću tipki sa strelicama krećite se po bojama i nijansama, a zatim pritisnite Enter da biste odabrali boju.

Isticanje teksta

 1. Odaberite tekst koji želite istaknuti.

 2. Pritisnite Alt + Windows tipku s logotipom + H. Za čuti ćete sljedeće: "Home tab, item" (Kartica Polazno, stavka).

 3. Pritišcite tipku tabulatora dok ne čujete: "Highlight, split button" (Isticanje, gumb za razdvajanje). Zatim pritiščite razmaknicu dok ne čujete: "Highlight colors" (Isticanje boja).

 4. Pomoću tipki sa strelicama krećite se po bojama i nijansama, a zatim pritisnite Enter da biste odabrali boju.

Pročitajte i ovo

Korištenje čitača zaslona za rad sa slajdovima u programu PowerPoint

Umetanje i uređivanje slika i tablica pomoću čitača zaslona u programu PowerPoint

Stvaranje prezentacija programa PowerPoint pomoću tipkovnih prečaca

Izlaganje prezentacija programa PowerPoint pomoću tipkovnih prečaca

Osnovni zadaci za stvaranje prezentacije u programu PowerPoint pomoću čitača zaslona

Stvaranje prezentacije iz predloška u programu PowerPoint pomoću čitača zaslona

Istraživanje i navigacija pomoću čitača zaslona PowerPoint

Tehnička podrška za korisnike s posebnim potrebama

Microsoft želi omogućiti najbolje moguće okruženje svim korisnicima. Ako ste osoba s posebnim potrebama ili imate pitanja povezana s pristupačnošću, zatražite tehničku pomoć od Microsoftove službe Answer Desk za osobe s invaliditetom. Tim za podršku u informativnoj službi za osobe s invaliditetom obučen je za korištenje brojnih popularnih pomoćnih tehnologija te može pružiti pomoć na engleskom, španjolskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku.. Da biste pronašli podatke za kontakt za svoju regiju, posjetite Microsoftov Answer Desk za osobe s invaliditetom.

Ako ste korisnik iz državne ustanove, komercijalni korisnik ili korisnik iz velike tvrtke, obratite se službi Answer Desk za osobe s invaliditetom za velike tvrtke.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Uključite se u raspravu
Pitajte zajednicu
Traženje podrške
Obratite nam se

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni jezičnom kvalitetom?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×