Prijavite se pomoću Microsofta
Prijavite se ili stvorite račun.
Zdravo,
Odaberite drugi račun.
Imate više računa
Odaberite račun pomoću kojeg se želite prijaviti.

Možete označiti da je dokument samo za čitanje, ali svejedno dopustiti promjene odabranih dijelova.

Te dijelove koji nisu ograničeni možete omogućiti svakome tko otvori dokument, a dozvole možete dodijeliti i samo određenim korisnicima da bi samo oni smjeli mijenjati te dijelove dokumenta koji nisu ograničeni.

Zaštita dokumenta i označavanje dijelova koji se mogu mijenjati

 1. Na kartici Pregled u grupi Zaštita kliknite Ograniči uređivanje.

  Na kartici Pregled prikazuje se ikona Ograniči uređivanje

 2. U područje Ograničenja uređivanja potvrdite okvir Dopusti samo ovu vrstu uređivanja u dokumentu.

 3. Na popisu ograničenja uređivanja kliknite Bez promjena (samo za čitanje).

 4. Odaberite dio dokumenta na kojem želite omogućiti promjene.

  Na primjer, odaberite blok odlomaka, naslov, rečenicu ili riječ.

  Savjet: Da biste odjednom odabrali više dijelova dokumenta, odaberite željeni dio, zatim pritisnite tipku CTRL i držite je dok odabirete više dijelova.

 5. U odjeljku Iznimke učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste svima koji otvaraju dokument omogućili uređivanje dijela koji ste odabrali, potvrdite okvir Svi na popisu Grupe.

  • Da biste samo određenim osobama omogućili uređivanje odabranog dijela, kliknite Dodatni korisnici, a zatim upišite korisnička imena.

   Uvrstite svoje ime ako želite moći uređivati taj dio dokumenta. Imena odvojite točkom sa zarezom.

   Važno: Ako namjeravate zaštititi dokument provjerom autentičnosti korisnika, a ne lozinkom, obavezno upišite adrese e-pošte za korisnička imena.

  • Kliknite U redu, a zatim potvrdite okvire uz imena osoba kojima omogućujete uređivanje odabranog dijela.

   Napomena: Ako odaberete više osoba, te se osobe dodaju kao stavka i okvir Grupe tako da ih ponovno možete brzo odabrati.

 6. Dođite do odabranih dijelova dokumenta i korisnicima dodijelite dozvole za njihovo uređivanje.

 7. U odjeljku Početak provođenja kliknite Da, počni provoditi zaštitu.

 8. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dokumentu dodijelili lozinku kako bi korisnici koji znaju lozinku mogli ukloniti zaštitu i raditi na dokumentu, upišite lozinku u okvir Unesite novu lozinku (neobavezno), a zatim potvrdite lozinku.

   Napomena: Upotrijebite tu mogućnost ako želite i drugima omogućiti da istodobno rade na dokumentu.

   Koristite jake lozinke u kojima se kombiniraju velika i mala slova, brojevi i simboli. U slabim se lozinkama ti elementi ne kombiniraju. Jaka lozinka: Y6dh!et5. Slaba lozinka: Miro27. Lozinka bi se trebala sastojati od 8 znakova ili više. Najbolje bi bilo koristiti pristupni izraz koji sadrži 14 ili više znakova. .

   Obavezno zapamtite lozinku. Ako je zaboravite, Microsoft vam je ne može vratiti. Lozinke koje zapisujete pohranite na zaštićeno mjesto dalje od informacija koje štite.

  • Da biste šifrirali dokument tako da samo vlasnici dokumenta čija je autentičnost provjerena mogu ukloniti zaštitu, kliknite Provjera autentičnosti korisnika.

   Napomena: Šifriranje dokumenta onemogućuje drugim korisnicima rad na dokumentu u isto vrijeme.

Otključavanje zaštićenog dokumenta

Da biste s dokumenta uklonili svu zaštitu, možda će vam biti potrebna lozinka koja je primijenjena na dokument. A možda ćete se morati nalaziti na popisu vlasnika dokumenta čija je autentičnost provjerena.

Ako ste vlasnik dokumenta čija je autentičnost provjerena ili ako znate lozinku za uklanjanje zaštite dokumenta, učinite sljedeće:

 1. Na kartici Pregled u grupi Zaštita kliknite Ograniči uređivanje.

  Na kartici Pregled prikazuje se ikona Ograniči uređivanje

 2. U oknu zadatka Ograničavanje uređivanja kliknite Zaustavi zaštitu.

 3. Ako se od vas zatraži unos lozinke, unesite je.

Unos izmjena u ograničeni dokument

Kada otvorite zaštićeni dokument, Word ograničuje dijelove koje možete promijeniti ovisno o tome je li vam vlasnik dokumenta dodijelio dozvolu izmjenu određenog dijela dokumenta.

Okno zadatka Ograničavanje uređivanja sadrži gumbe za premještanje na područja dokumenta koje možete mijenjati.

Mogućnosti za uređivanje prikazuju se u oknu za ograničavanje uređivanja.

Ako nemate dozvolu za uređivanje nijednog dijela dokumenta, Word ograničuje uređivanje i kada kliknete gumbe u oknu zadatka Ograničavanje uređivanja prikazuje poruku "Word je završio s pretraživanjem dokumenta".

Pronalaženje dijelova koje možete uređivati

Ako zatvorite okno zadatka Ograničavanje uređivanja, a zatim pokušate unijeti izmjene na mjesto za koje nemate dozvolu, Word na statusnoj traci prikazuje sljedeću poruku:

Ova izmjena nije dopuštena jer je odabrano područje zaključano.

Da biste se vratili u okno zadatka i pronašli područje za čije uređivanje imate dozvolu, učinite sljedeće:

 1. Na kartici Pregled u grupi Zaštita kliknite Ograniči uređivanje.

  Na kartici Pregled prikazuje se ikona Ograniči uređivanje

 2. Kliknite Traži sljedeće područje koje mogu uređivati ili Pokaži sva područja koja mogu uređivati.

Vidi također

Upravljanje pravima na informacije u sustavu Office

Ograničavanje i dopuštanje promjena pri oblikovanju

Dodavanje ili uklanjanje zaštite dokumenta, radne knjige ili prezentacije

Blokiranje datoteke

Što vas zanima?

Dodavanje zaštite i označavanje dijelova koji se mogu mijenjati

 1. Na kartici Pregled u grupi Zaštita kliknite Ograniči uređivanje.

  Vrpca sustava O14

 2. U područje Ograničenja uređivanja potvrdite okvir Dopusti samo ovu vrstu uređivanja u dokumentu.

 3. Na popisu ograničenja uređivanja kliknite Bez promjena (samo za čitanje).

 4. Odaberite dio dokumenta na kojem želite omogućiti promjene.

  Na primjer, odaberite blok odlomaka, naslov, rečenicu ili riječ.

  Savjet: Da biste odjednom odabrali više dijelova dokumenta, odaberite željeni dio, zatim pritisnite tipku CTRL i držite je dok odabirete više dijelova.

 5. U odjeljku Iznimke učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste svima koji otvaraju dokument omogućili uređivanje dijela koji ste odabrali, potvrdite okvir Svi na popisu Grupe.

  • Da biste samo određenim osobama omogućili uređivanje odabranog dijela, kliknite Dodatni korisnici, a zatim upišite korisnička imena.

   Uvrstite svoje ime ako želite moći uređivati taj dio dokumenta. Imena odvojite točkom sa zarezom.

   Važno: Ako dokument želite zaštititi provjerom autentičnosti korisnika umjesto lozinkom, za korisnička imena obavezno upišite adrese e-pošte, a ne korisničke račune za Microsoft Windows ili Windows Vista.

  • Kliknite U redu, a zatim potvrdite okvire uz imena osoba kojima omogućujete uređivanje odabranog dijela.

   Napomena: Ako odaberete više osoba, te se osobe dodaju kao stavka i okvir Grupe tako da ih ponovno možete brzo odabrati.

 6. Dođite do odabranih dijelova dokumenta i korisnicima dodijelite dozvole za njihovo uređivanje.

 7. U odjeljku Početak provođenja kliknite Da, počni provoditi zaštitu.

 8. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dokumentu dodijelili lozinku da bi korisnici koji znaju lozinku mogu ukloniti zaštitu, upišite lozinku u okvir Unesite novu lozinku (neobavezno), a zatim je potvrdite.

   Napomena: Ako dokument namjeravate objaviti, morate koristiti tu mogućnost da bi više osoba moglo na njemu istovremeno raditi.

   Koristite jaku lozinku u kojoj ćete kombinirati velika i mala slova, brojeve i simbole. U slabim se lozinkama ti elementi ne kombiniraju. Jaka lozinka: Y6dh!et5. Slaba lozinka: Miro27. Lozinka bi se trebala sastojati od 8 znakova ili više. Najbolje bi bilo koristiti pristupni izraz koji sadrži 14 ili više znakova.

   Najvažnije je da lozinku zapamtite. Ako je zaboravite, Microsoft vam je ne može vratiti. Lozinke koje zapisujete pohranite na zaštićeno mjesto dalje od informacija koje štite.

  • Da biste šifrirali dokument tako da samo vlasnici dokumenta čija je autentičnost provjerena mogu ukloniti zaštitu, kliknite Provjera autentičnosti korisnika.

   Napomena: Šifriranje dokumenta onemogućuje da više osoba istovremeno radi na dokumentu.

   Dodatne informacije o provjeri autentičnosti korisnika potražite u članku Upravljanje pravima na informacije u sustavu Office 2010.

Otključavanje zaštićenog dokumenta

Da biste s dokumenta uklonili svu zaštitu, možda će vam biti potrebna lozinka koja je primijenjena na dokument. A možda ćete se morati nalaziti na popisu vlasnika dokumenta čija je autentičnost provjerena.

Ako ste vlasnik dokumenta čija je autentičnost provjerena ili ako znate lozinku za uklanjanje zaštite dokumenta, učinite sljedeće:

 1. Na kartici Pregled u grupi Zaštita kliknite Ograniči uređivanje.

  Vrpca sustava O14

 2. U okno zadatka Ograničavanje oblikovanja i uređivanja kliknite Zaustavi zaštitu.

 3. Ako se od vas zatraži unos lozinke, unesite je.

Unos izmjena u ograničeni dokument

Kada otvorite zaštićeni dokument, Microsoft Word 2010 ograničuje dijelove koje možete promijeniti ovisno o tome je li vam vlasnik dokumenta dodijelio dozvolu izmjenu određenog dijela dokumenta.

Okno zadatka Ograničavanje oblikovanja i uređivanja sadrži gumbe za premještanje na područja dokumenta koje možete mijenjati.

Okno zadatka Ograničenje oblikovanja i uređivanja

Ako nemate dozvolu za uređivanje nijednog dijela dokumenta, Word ograničuje uređivanje i kada kliknete gumbe u oknu zadatka Ograničavanje oblikovanja i uređivanja prikazuje poruku „Word je završio s pretraživanjem dokumenta”.

Otvaranje okna zadatka Ograničavanje oblikovanja i uređivanja

Ako zatvorite okno zadatka, a zatim pokušate unijeti izmjene na mjesto za koje nemate dozvolu, Word na statusnoj traci prikazuje sljedeću poruku:

Ova izmjena nije dopuštena jer je odabrano područje zaključano.

Da biste se vratili u okno zadatka i pronašli područje za čije uređivanje imate dozvolu, učinite sljedeće:

 1. Na kartici Pregled u grupi Zaštita kliknite Ograniči uređivanje.

  Vrpca sustava O14

 2. Kliknite Traži sljedeće područje koje mogu uređivati ili Pokaži sva područja koja mogu uređivati.

Vidi također

Upravljanje pravima na informacije u sustavu Office

Ograničavanje i dopuštanje promjena pri oblikovanju

Dodavanje ili uklanjanje zaštite dokumenta, radne knjige ili prezentacije

Blokiranje datoteke

Važno:  Office 2007 više nije poduprt. Nadogradite na Microsoft 365 da biste radili bilo gdje s bilo kojeg uređaja i nastavili primati podršku.

Odmah nadogradite

Što želite učiniti?

Dodavanje zaštite i označavanje dijelova koji se mogu mijenjati

 1. Na kartici Pregled u grupi Zaštita kliknite Zaštiti dokument, a zatim Ograniči oblikovanje i uređivanje.

  Matrica slajda i odgovarajući izgledi

 2. U područje Ograničenja uređivanja potvrdite okvir Dopusti samo ovu vrstu uređivanja u dokumentu.

 3. Na popisu ograničenja uređivanja kliknite Bez promjena (samo za čitanje).

 4. Odaberite dio dokumenta za koji želite da bude neograničen.

  Na primjer, odaberite blok odlomaka, naslov, rečenicu ili riječ.

  Savjet: Da biste odjednom odabrali više dijelova dokumenta, odaberite željeni dio, zatim pritisnite tipku CTRL i držite je dok odabirete više dijelova.

 5. U odjeljku Iznimke učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste svima koji otvaraju dokument omogućili uređivanje dijela koji ste odabrali, potvrdite okvir Svi na popisu Grupe.

  • Da biste samo određenim osobama omogućili uređivanje odabranog dijela, kliknite Dodatni korisnici, a zatim upišite korisnička imena. Imena odvojite točkom sa zarezom. Kliknite U redu, a zatim potvrdite okvire uz imena osoba kojima omogućujete uređivanje odabranog dijela.

   Važno: Ako dokument želite zaštititi provjerom autentičnosti korisnika umjesto lozinkom, za korisnička imena obavezno upišite adrese e-pošte, a ne korisničke račune za Microsoft Windows ili Windows Vista.

   Napomena: Ako odaberete više osoba, te se osobe dodaju kao stavka i okvir Grupe tako da ih ponovno možete brzo odabrati.

 6. Dođite do odabranih dijelova dokumenta i korisnicima dodijelite dozvole za njihovo uređivanje.

 7. U odjeljku Početak provođenja kliknite Da, počni provoditi zaštitu.

 8. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Da biste dokumentu dodijelili lozinku da bi korisnici koji znaju lozinku mogu ukloniti zaštitu, upišite lozinku u okvir Unesite novu lozinku (neobavezno), a zatim je potvrdite.

   Koristite jaku lozinku u kojoj ćete kombinirati velika i mala slova, brojeve i simbole. U slabim se lozinkama ti elementi ne kombiniraju. Jaka lozinka: Y6dh!et5. Slaba lozinka: Miro27. Lozinka bi se trebala sastojati od 8 znakova ili više. Najbolje bi bilo koristiti pristupni izraz koji sadrži 14 ili više znakova.

   Najvažnije je da lozinku zapamtite. Ako je zaboravite, Microsoft vam je ne može vratiti. Lozinke koje zapisujete pohranite na zaštićeno mjesto dalje od informacija koje štite.

  • Da biste šifrirali dokument tako da samo vlasnici dokumenta čija je autentičnost provjerena mogu ukloniti zaštitu, kliknite Provjera autentičnosti korisnika.

Otključavanje zaštićenog dokumenta

Dozvole za unos izmjena u dokument nisu isto kao i dozvola za uklanjanje zaštite dokumenta. Čak i u dokumentima koje svi mogu mijenjati samo autorizirani vlasnici ili osobe koje upišu točnu lozinku imaju dozvolu za uklanjanje zaštite.

Ako ste vlasnik dokumenta čija je autentičnost provjerena ili ako znate lozinku za uklanjanje zaštite dokumenta, učinite sljedeće:

 • Na kartici Pregled u grupi Zaštita kliknite Zaštiti dokument, a zatim Ograniči oblikovanje i uređivanje.

  Matrica slajda i odgovarajući izgledi

 • U okno zadatka Ograničavanje oblikovanja i uređivanja kliknite Zaustavi zaštitu.

Unos izmjena u ograničeni dokument

Kada netko otvori zaštićeni dokument, Microsoft Office Word 2007 ograničava izmjene na temelju toga ima li korisnik dozvolu za promjenu određenog dijela dokumenta. Dok je dokument otvoren, okno zadatka Ograničavanje oblikovanja i uređivanja prikazuje gumbe za prijelaz na područja dokumenta koja se mogu uređivati. Ako svi mogu mijenjati dijelove dokumenta, svatko može otvoriti dokument i prijeći na dijelove koje želi izmijeniti tako da klikne Pronađi sljedeće područje koje mogu uređivati.

Okno zadatka Ograničenje oblikovanja i uređivanja

Ako dozvolu za promjenu dijelova dokumenata imaju samo određeni korisnici, samo se oni mogu pomaknuti na dijelove koji se mogu uređivati. Svima ostalima Office Word 2007 ograničava uređivanje i prikazuje im poruku "Word je završio s pretraživanjem dokumenta" kada kliknu gumbe u oknu zadatka Ograničavanje oblikovanja i uređivanja.

Otvaranje okna zadatka Ograničavanje oblikovanja i uređivanja

Ako zatvorite okno zadatka i pokušate unijeti izmjenu za koju nemate dozvolu, Word 2007 će na traci stanja prikazati sljedeću poruku:

Ova izmjena nije dopuštena jer je odabrano područje zaključano.

Da biste se vratili na okno zadatka i pronašli mjesto za koje imate dozvolu za uređivanje, učinite sljedeće:

 1. Na kartici Pregled u grupi Zaštita kliknite Zaštiti dokument, a zatim Ograniči oblikovanje i uređivanje.

  Matrica slajda i odgovarajući izgledi

 2. Kliknite Traži sljedeće područje koje mogu uređivati ili Pokaži sva područja koja mogu uređivati.

Vidi također

Dodavanje ili uklanjanje zaštite dokumenta, radne knjige ili prezentacije

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje
Prvi koristite nove značajke
Pridružite se Microsoft Office Insiderima

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni jezičnom kvalitetom?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×