Prijavite se pomoću Microsofta
Prijavi se ili izradi račun.
Zdravo,
Odaberite drugi račun.
Imate više računa
Odaberite račun putem kojeg se želite prijaviti.
Razdvajanje teksta u različite stupce pomoću funkcija

Pomoću tekstnih funkcija LEFT, MID, RIGHT, SEARCH i LEN možete upravljati nizovima teksta u podacima. Možete, primjerice, distribuirati prva, srednja i prezimena iz jedne ćelije u tri zasebna stupca.

Ključ za raspodjelu komponenti naziva tekstnim funkcijama jest položaj svakog znaka unutar tekstnog niza. Položaji razmaka unutar tekstnog niza važni su i jer označavaju početak ili kraj komponenti naziva u nizu.

Na primjer, u ćeliji koja sadrži samo ime i prezime, prezime počinje nakon prve instance razmaka. Neka imena na popisu mogu sadržavati srednje ime, a u tom slučaju prezime počinje nakon druge instance razmaka.

U ovom se članku pokazuje kako izdvojiti razne komponente iz raznih oblika naziva pomoću tih praktičnih funkcija. Možete i podijeliti tekst u različite stupce pomoću čarobnjaka za pretvaranje teksta u stupce

Naziv primjera

Opis

Ime

Srednje ime

Prezime

Sufiks

1

Jeff Smith

Bez srednjeg imena

Neven

Smith

2

Eric S. Kurjan

Jedan srednji početni

Eric

S.

Kurjan

3

Janaina B. G. Bueno

Dva srednja inicijala

Janaina

B. G.

Bueno

4

Kahn, Wendy Beth

Ime i prezime, s zarezom

Weindi

Beth

Kahn

5

Mary Kay D. Andersen

Dvosmjesni naziv

Mary Kay

D.

Ivanović

6

Paula Barreto de Mattos

Prezime s tri dijela

Paula

Barreto de Mattos

7

James van Eaton

Dvosmjesni prezime

James

van Eaton

8

Bacon Jr., Dan K.

Prvo prezime i nastavak s zarezom

Dan

K.

Bacon

Jr.

9

Gary Altman III

S sufiksom

Gary

Altman

III

10

G. Ryan Ihrig

S prefiksom

Ryan

Ihrig

11

Julie Taft-Rider

Rastavljanje riječi i prezime

Dubravka

Taft-Rider

Napomena: Na grafiki u sljedećim primjerima istaknuto u punom imenu prikazuje znak koji traži podudarna formula PRETRAŽIVANJA.

U ovom se primjeru odvajaju dvije komponente: ime i prezime. Jedan razmak razdvaja ta dva imena.

Kopirajte ćelije u tablici i zalijepite ih u radni Excel ćelije A1. Formula koju vidite s lijeve strane prikazat će se za referencu, Excel će formula s lijeve strane automatski pretvoriti u odgovarajući rezultat.

Savjet    Prije lijepljenja podataka na radni list postavite širine stupaca A i B na 250.

Naziv primjera

Opis

Jeff Smith

Bez srednjeg imena

Formula

Rezultat (ime)

'=LEFT(A2; SEARCH(" ";A2;1))

=LEFT(A2; SEARCH(" ";A2;1))

Formula

Rezultat (prezime)

'=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;1))

=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;1))

 1. Ime

  Ime počinje prvim znakom u nizu (J), a završava petim znakom (razmakom). Formula vraća pet znakova u ćeliji A2, počevši slijeva.

  Formula za izdvajanje imena

  Pomoću funkcije SEARCH potražite vrijednost za br_znakova:

  Potražite brojčani položaj razmaka u A2, počevši slijeva.

 2. Prezime

  Prezime počinje razmakom, petim znakom zdesna, a završava zadnjim znakom zdesna (h). Formulom se izdvaja pet znakova u A2, počevši zdesna.

  Formula za izdvajanje prezimena

  Pomoću funkcija SEARCH i LEN potražite vrijednost za br_znakova:

  Potražite brojčani položaj razmaka u A2, počevši slijeva. (5)

 3. Izračunajte ukupnu duljinu tekstnog niza, a zatim oduzmite broj znakova lijevo od prvog razmaka, pronađen u 1. koraku.

U ovom se primjeru koristi ime, srednji inicijal i prezime. Razmak razdvaja svaku komponentu naziva.

Kopirajte ćelije u tablici i zalijepite ih u radni Excel ćelije A1. Formula koju vidite s lijeve strane prikazat će se za referencu, Excel će formula s lijeve strane automatski pretvoriti u odgovarajući rezultat.

Savjet    Prije lijepljenja podataka na radni list postavite širine stupaca A i B na 250.

Naziv primjera

Opis

Eric S. Kurjan

Jedan srednji početni

Formula

Rezultat (ime)

'=LEFT(A2; SEARCH(" ";A2;1))

=LEFT(A2; SEARCH(" ";A2;1))

Formula

Rezultat (početni srednji)

'=MID(A2;SEARCH(" ";A2;1)+1;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)-SEARCH(" ";A2;1))

=MID(A2;SEARCH(" ";A2;1)+1;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)-SEARCH(" ";A2;1))

Formula

Rezultati uživo (prezime)

'=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1))

=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1))

 1. Ime

  Ime počinje prvim znakom slijeva (E) i završava petim znakom (prvim razmakom). Formula izdvaja prvih pet znakova u ćeliji A2, počevši od lijeve strane.

  Formula za razdvajanje imena i prezime te srednjeg inicijala

  Pomoću funkcije SEARCH potražite vrijednost za br_znakova:

  Potražite brojčani položaj razmaka u A2, počevši slijeva. (5)

 2. Srednje ime

  Srednje ime počinje na šestom položaju znaka (S), a završava na osmom položaju (drugom razmaku). Ta formula obuhvaća ugniježđenje funkcija SEARCH da biste pronašli drugu instancu razmaka.

  Formula izdvaja tri znaka, počevši od šestog položaja.

  Pojedinosti formule za razdvajanje imena, srednjeg imena i prezimena

  Pomoću funkcije SEARCH potražite vrijednost za početni_br:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u A2, počevši od prvog znaka slijeva. (5).

 3. Dodajte 1 da biste dobili položaj znaka iza prvog razmaka (S). Taj je brojčani položaj početni položaj srednjeg naziva. (5 + 1 = 6)

  Pomoću ugniježđenih funkcija SEARCH potražite vrijednost za br_znakova:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u A2, počevši od prvog znaka slijeva. (5)

 4. Dodajte 1 da biste dobili položaj znaka iza prvog razmaka (S). Rezultat je broj znaka na kojem želite početi tražiti drugu instancu razmaka. (5 + 1 = 6)

 5. Potražite drugu instancu razmaka u A2, počevši od šestog položaja (S) pronađenog u četvrtom koraku. Taj je broj znaka završni položaj srednjeg naziva. (8)

 6. Potražite brojčani položaj razmaka u A2, počevši od prvog znaka slijeva. (5)

 7. Uzmite broj znaka drugog razmaka pronađenog u petom koraku i oduzmite broj znaka prvog razmaka pronađenog u šestom koraku. Rezultat je broj znakova koje MID izdvaja iz tekstnog niza počevši od šestog položaja pronađenog u 2. koraku. (8 – 5 = 3)

 8. Prezime

  Prezime započinje šest znakova s desnoj (K) i završava prvim znakom s desnoj (n). Ta formula obuhvaća ugniježđenje funkcija SEARCH da biste pronašli drugu i treću instancu razmaka (koji se nalaze na petim i osmim položajima s lijeve strane).

  Formula izdvaja šest znakova u ćeliji A2, počevši od desnoj.

  Druga funkcija SEARCH u formuli za razdvajanje prvih, srednjih i prezimena
 9. Pomoću funkcija LEN i ugniježđene funkcije SEARCH pronađite vrijednost za num_chars:

  Potražite brojčani položaj razmaka u A2, počevši od prvog znaka slijeva. (5)

 10. Dodajte 1 da biste dobili položaj znaka iza prvog razmaka (S). Rezultat je broj znaka na kojem želite početi tražiti drugu instancu razmaka. (5 + 1 = 6)

 11. Potražite drugu instancu razmaka u A2, počevši od šestog položaja (S) pronađenog u drugom koraku. Taj je broj znaka završni položaj srednjeg naziva. (8)

 12. Prebrojite ukupnu duljinu tekstnog niza u A2, a zatim oduzmite broj znakova s lijeve strane do druge instance razmaka pronađenog u 3. koraku. Rezultat je broj znakova koje je potrebno izdvojiti s desnoj imenom. (14 – 8 = 6).

Evo primjera izdvajanja dvaju srednjih inicijala. Prve i treće instance razmaka razdvajaju komponente naziva.

Kopirajte ćelije u tablici i zalijepite ih u radni Excel ćelije A1. Formula koju vidite s lijeve strane prikazat će se za referencu, Excel će formula s lijeve strane automatski pretvoriti u odgovarajući rezultat.

Savjet    Prije lijepljenja podataka na radni list postavite širine stupaca A i B na 250.

Naziv primjera

Opis

Janaina B. G. Bueno

Dva srednja inicijala

Formula

Rezultat (ime)

'=LEFT(A2; SEARCH(" ";A2;1))

=LEFT(A2; SEARCH(" ";A2;1))

Formula

Rezultat (srednji inicijali)

'=MID(A2;SEARCH(" ";A2;1)+1;SEARCH(" ",A2;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)+1)-SEARCH(" ";A2;1))

=MID(A2;SEARCH(" ";A2;1)+1;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)+1)-SEARCH(" ";A2;1))

Formula

Rezultati uživo (prezime)

'=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)+1))

=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)+1))

 1. Ime

  Ime počinje prvim znakom s lijeve strane (J) i završava osmim znakom (prvim razmakom). Formula izdvaja prvih osam znakova u ćeliji A2, počevši od lijeve strane.

  Formula za razdvajanje imena, prezimena i dva inicijala u sredini

  Pomoću funkcije SEARCH potražite vrijednost za br_znakova:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u A2, počevši od lijeve strane. (8)

 2. Srednje ime

  Srednje ime počinje na devetom položaju (B), a završava na četrnaestom položaju (treći razmak). Ta formula obuhvaća ugniježđenje pretraživanja radi traženja prve, druge i treće instance razmaka na osmom, jedanaestom i četrnaestom položaju.

  Formula izdvaja pet znakova, počevši od devetog položaja.

  Formula za razdvajanje imena, prezimena i dva inicijala u sredini

  Pomoću funkcije SEARCH potražite vrijednost za početni_br:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u A2, počevši od prvog znaka slijeva. (8)

 3. Dodajte 1 da biste dobili položaj znaka nakon prvog razmaka (B). Taj je brojčani položaj početni položaj srednjeg naziva. (8 + 1 = 9)

  Pomoću ugniježđenih funkcija SEARCH potražite vrijednost za br_znakova:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u A2, počevši od prvog znaka slijeva. (8)

 4. Dodajte 1 da biste dobili položaj znaka nakon prvog razmaka (B). Rezultat je broj znaka na kojem želite početi tražiti drugu instancu razmaka. (8 + 1 = 9)

 5. Potražite drugi razmak u A2, počevši od devetog položaja (B) pronađenog u četvrtom koraku. (11).

 6. Dodajte 1 da biste dobili položaj znaka nakon drugog razmaka (G). Taj je broj znak početni položaj na kojem želite početi tražiti treći razmak. (11 + 1 = 12)

 7. Potražite treći prostor u aplikaciji A2, počevši od dvanaestog mjesta pronađenog u šestom koraku. (14)

 8. Potražite brojčani položaj prvog razmaka u A2. (8)

 9. Uzmite broj znaka trećeg razmaka pronađenog u 7. koraku i oduzmite broj znaka prvog razmaka pronađenog u šestom koraku. Rezultat je broj znakova koje MID izdvaja iz tekstnog niza počevši od devetog položaja pronađenog u 2. koraku.

 10. Prezime

  Prezime započinje pet znakova s desnoj (B) i završava prvim znakom s desnoj (o). Ta formula obuhvaća ugniježđenje pretraživanja radi traženja prve, druge i treće instance razmaka.

  Formula izdvaja pet znakova u ćeliji A2, počevši od desnog imena i imena.

  Formula za razdvajanje imena, prezimena i dva inicijala u sredini

  Pomoću ugniježđenih funkcija SEARCH i LEN pronađite vrijednost za num_chars:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u A2, počevši od prvog znaka slijeva. (8)

 11. Dodajte 1 da biste dobili položaj znaka nakon prvog razmaka (B). Rezultat je broj znaka na kojem želite početi tražiti drugu instancu razmaka. (8 + 1 = 9)

 12. Potražite drugi razmak u A2, počevši od devetog mjesta (B) pronađenog u drugom koraku. (11)

 13. Dodajte 1 da biste dobili položaj znaka nakon drugog razmaka (G). Taj je broj znaka početno mjesto na kojem želite početi tražiti treću instancu razmaka. (11 + 1 = 12)

 14. Potražite treći prostor u aplikaciji A2, počevši od dvanaestog mjesta (G) pronađenog u šestom koraku. (14)

 15. Prebrojite ukupnu duljinu tekstnog niza u A2, a zatim oduzmite broj znakova s lijeve strane do trećeg razmaka pronađenog u petom koraku. Rezultat je broj znakova koje je potrebno izdvojiti s desnoj imenom. (19 – 14 = 5)

U ovom primjeru prezime dolazi prije imena, a srednje se ime pojavljuje na kraju. Zarez označava kraj zadnjeg imena, a razmak odvaja svaku komponentu naziva.

Kopirajte ćelije u tablici i zalijepite ih u radni Excel ćelije A1. Formula koju vidite s lijeve strane prikazat će se za referencu, Excel će formula s lijeve strane automatski pretvoriti u odgovarajući rezultat.

Savjet    Prije lijepljenja podataka na radni list postavite širine stupaca A i B na 250.

Naziv primjera

Opis

Kahn, Wendy Beth

Ime i prezime, s zarezom

Formula

Rezultat (ime)

'=MID(A2;SEARCH(" ";A2;1)+1;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)-SEARCH(" ";A2;1))

=MID(A2;SEARCH(" ";A2;1)+1;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)-SEARCH(" ";A2;1))

Formula

Rezultat (srednji naziv)

'=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1))

=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1))

Formula

Rezultati uživo (prezime)

'=LEFT(A2; SEARCH(" ";A2;1)-2)

=LEFT(A2; SEARCH(" ";A2;1)-2)

 1. Ime

  Ime počinje sedmim znakom slijeva (W), a završava dvanaestim znakom (drugim razmakom). Budući da se ime pojavljuje u sredini punog imena i prezimena, ime izdvojite pomoću funkcije MID.

  Formula izdvaja šest znakova, počevši od sedmog položaja.

  Formula za razdvajanje prezimena nakon kojeg slijedi ime i srednje ime

  Pomoću funkcije SEARCH potražite vrijednost za početni_br:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u A2, počevši od prvog znaka slijeva. (6)

 2. Dodajte 1 da biste dobili položaj prvog znaka iza prvog razmaka (W). Taj broj položaj je prvog znaka imena. (6 + 1 = 7)

  Pomoću ugniježđenih funkcija SEARCH potražite vrijednost za br_znakova:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u A2, počevši od prvog znaka slijeva. (6)

 3. Dodajte 1 da biste dobili položaj prvog znaka iza prvog razmaka (W). Rezultat je broj znaka od kojeg počinjete tražiti drugi razmak. (6 + 1 = 7)

  Potražite drugi razmak u A2, počevši od sedmog položaja (W) pronađenog u četvrtom koraku. (12)

 4. Potražite brojčani položaj prvog razmaka u A2, počevši od prvog znaka slijeva. (6)

 5. Uzmite broj znaka drugog razmaka pronađenog u petom koraku i oduzmite broj znaka prvog razmaka pronađenog u šestom koraku. Rezultat je broj znakova koje MID izdvaja iz tekstnog niza počevši od sedmog položaja pronađenog u 2. koraku. (12 – 6 = 6)

 6. Srednje ime

  Srednje ime počinje četvrtim znakom zdesna (B), a završava prvim znakom zdesna (h). Radi pronalaženja prvog i drugog razmaka na šestom i dvanaestom položaju slijeva u ovu je formulu ugniježđena funkcija SEARCH .

  Formula izdvaja četiri znaka, počevši od desnoj.

  Formula za razdvajanje prezimena nakon kojeg slijedi ime i srednje ime

  Pomoću ugniježđene funkcije SEARCH i funkcije LEN potražite vrijednost za početni_br:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u A2, počevši od prvog znaka slijeva. (6)

 7. Dodajte 1 da biste dobili položaj prvog znaka iza prvog razmaka (W). Rezultat je broj znaka od kojeg počinjete tražiti drugi razmak. (6 + 1 = 7)

 8. Potražite drugu instancu razmaka u A2 počevši od sedmog položaja (W) pronađenog u drugom koraku. (12)

 9. Prebrojite ukupnu duljinu tekstnog niza u A2, a zatim oduzmite broj znakova s lijeve strane do drugog razmaka u koraku 3. Rezultat je broj znakova koje je potrebno izdvojiti s desnoj imenom. (16 – 12 = 4)

 10. Prezime

  Prezime počinje prvim znakom slijeva (K), a završava četvrtim znakom (n). Formulom se izdvajaju četiri znaka, počevši slijeva.

  Formula za razdvajanje prezimena nakon kojeg slijedi ime i srednje ime

  Pomoću funkcije SEARCH potražite vrijednost za br_znakova:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u A2, počevši od prvog znaka slijeva. (6)

 11. Oduzmite 2 da biste dobili brojčani položaj završnog znaka prezime (n). Rezultat je broj znakova koje želite izdvojiti pomoću funkcije LEFT. (6 - 2 = 4)

U ovom se primjeru koristi dvosmjerni naziv, Mary Kay. Drugi i treći razmaci razdvajaju svaku komponentu naziva.

Kopirajte ćelije u tablici i zalijepite ih u radni Excel ćelije A1. Formula koju vidite s lijeve strane prikazat će se za referencu, Excel će formula s lijeve strane automatski pretvoriti u odgovarajući rezultat.

Savjet    Prije lijepljenja podataka na radni list postavite širine stupaca A i B na 250.

Naziv primjera

Opis

Mary Kay D. Andersen

Dvosmjesni naziv

Formula

Rezultat (ime)

LEFT(A2; SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1))

=LEFT(A2; SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1))

Formula

Rezultat (početni srednji)

'=MID(A2;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)+1;SEARCH(" ",A2;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)+1)-(SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)+1))

=MID(A2;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)+1;SEARCH(" ",A2;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)+1)-(SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)+1)+ 1))

Formula

Rezultati uživo (prezime)

'=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)+1))

=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)+1))

 1. Ime

  Ime počinje prvim znakom s lijeve strane, a završava devetim znakom (drugim razmakom). Ta formula obuhvaća ugniježđenje pretraživanja da biste pronašli drugu instancu razmaka s lijeve strane.

  Formula izdvaja devet znakova, počevši od lijeve strane.

  Formula za razdvajanje imena, srednjeg imena, srednjeg inicijala i prezimena

  Pomoću ugniježđenih funkcija SEARCH potražite vrijednost za br_znakova:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u A2, počevši od prvog znaka slijeva. (5)

 2. Dodajte 1 da biste dobili položaj znaka nakon prvog razmaka (K). Rezultat je broj znaka na kojem želite početi tražiti drugu instancu razmaka. (5 + 1 = 6)

 3. Potražite drugu instancu razmaka u A2, počevši od šestog položaja (K) pronađenog u drugom koraku. Rezultat je broj znakova koje LEFT izdvaja iz tekstnog niza. (9)

 4. Srednje ime

  Srednje ime počinje na desetom položaju (D), a završava dvanaestim mjestom (treći razmak). Ta formula obuhvaća ugniježđenje pretraživanja radi traženja prve, druge i treće instance razmaka.

  Formula izdvaja dva znaka iz sredine, počevši od desetog položaja.

  Formula za razdvajanje imena, srednjeg imena, srednjeg inicijala i prezimena

  Pomoću ugniježđenih funkcija SEARCH pronađite vrijednost za start_num:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u A2, počevši od prvog znaka slijeva. (5)

 5. Dodajte 1 da biste dobili znak nakon prvog razmaka (K). Rezultat je broj znaka od kojeg počinjete tražiti drugi razmak. (5 + 1 = 6)

 6. Potražite položaj druge instance razmaka u A2, počevši od šestog položaja (K) pronađenog u drugom koraku. Rezultat je broj znakova koje LEFT izdvaja s lijeve strane. (9)

 7. Dodajte 1 da biste dobili znak nakon drugog razmaka (D). Rezultat je početni položaj srednjeg naziva. (9 + 1 = 10)

  Pomoću ugniježđenih funkcija SEARCH potražite vrijednost za br_znakova:

  Potražite brojčani položaj znaka iza drugog razmaka (D). Rezultat je broj znaka na kojem želite početi tražiti treći razmak. (10)

 8. Potražite brojčani položaj trećeg razmaka u aplikaciji A2, počevši od lijeve strane. Rezultat je završni položaj srednjeg naziva. (12)

 9. Potražite brojčani položaj znaka iza drugog razmaka (D). Rezultat je početni položaj srednjeg naziva. (10)

 10. Uzmite broj znaka trećeg razmaka koji se nalazi u šestom koraku i oduzmite broj znaka "D", koji se nalazi u 7. koraku. Rezultat je broj znakova koje MID izdvaja iz tekstnog niza počevši od desetog položaja pronađenog u četvrtom koraku. (12 – 10 = 2)

 11. Prezime

  Prezime započinje osam znakova s desnoj tipki. Ta formula obuhvaća ugniježđenje pretraživanja radi traženja prve, druge i treće instance razmaka na petim, devetim i dvanaestim položajima.

  Formula izdvaja osam znakova s desnoj.

  Formula za razdvajanje imena, srednjeg imena, srednjeg inicijala i prezimena

  Pomoću ugniježđenih funkcija SEARCH i LEN pronađite vrijednost za num_chars:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u A2, počevši od lijeve strane. (5)

 12. Dodajte 1 da biste dobili znak nakon prvog razmaka (K). Rezultat je broj znaka na kojem želite početi tražiti razmak. (5 + 1 = 6)

 13. Potražite drugi razmak u A2, počevši od šestog položaja (K) pronađenog u drugom koraku. (9)

 14. Dodajte 1 da biste dobili položaj znaka nakon drugog razmaka (D). Rezultat je početni položaj srednjeg naziva. (9 + 1 = 10)

 15. Potražite brojčani položaj trećeg razmaka u aplikaciji A2, počevši od lijeve strane. Rezultat je završni položaj srednjeg naziva. (12)

 16. Prebrojite ukupnu duljinu tekstnog niza u A2, a zatim oduzmite broj znakova s lijeve strane do trećeg razmaka pronađenog u petom koraku. Rezultat je broj znakova koje je potrebno izdvojiti s desnoj imenom. (20 – 12 = 8)

U ovom se primjeru koristi troslojno prezime: Barreto de Mattos. Prvi razmak označava kraj imena i početak prezime.

Kopirajte ćelije u tablici i zalijepite ih u radni Excel ćelije A1. Formula koju vidite s lijeve strane prikazat će se za referencu, Excel će formula s lijeve strane automatski pretvoriti u odgovarajući rezultat.

Savjet    Prije lijepljenja podataka na radni list postavite širine stupaca A i B na 250.

Naziv primjera

Opis

Paula Barreto de Mattos

Prezime s tri dijela

Formula

Rezultat (ime)

'=LEFT(A2; SEARCH(" ";A2;1))

=LEFT(A2; SEARCH(" ";A2;1))

Formula

Rezultat (prezime)

RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;1))

=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;1))

 1. Ime

  Ime počinje prvim znakom s lijeve strane (P) i završava šestim znakom (prvim razmakom). Formula izdvaja šest znakova s lijeve strane.

  Formula za razdvajanje imena i prezime od tri dijela

  Pomoću funkcije Pretraživanje pronađite vrijednost za num_chars:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u A2, počevši od lijeve strane. (6)

 2. Prezime

  Prezime započinje sedamnaest znakova s desnoj (B) i završava prvim znakom s desnoj (s). Formula izdvaja sedamnaest znakova s desnoj.

  Formula za razdvajanje imena i prezime od tri dijela

  Pomoću funkcija LEN i SEARCH pronađite vrijednost za num_chars:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u A2, počevši od lijeve strane. (6)

 3. Prebrojite ukupnu duljinu tekstnog niza u A2, a zatim oduzmite broj znakova s lijeve strane do prvog razmaka, koji se nalazi u prvom koraku. Rezultat je broj znakova koje je potrebno izdvojiti s desnoj imenom. (23 – 6 = 17)

U ovom se primjeru koristi dvosmjerno prezime: van Eaton. Prvi razmak označava kraj imena i početak prezime.

Kopirajte ćelije u tablici i zalijepite ih u radni Excel ćelije A1. Formula koju vidite s lijeve strane prikazat će se za referencu, Excel će formula s lijeve strane automatski pretvoriti u odgovarajući rezultat.

Savjet    Prije lijepljenja podataka na radni list postavite širine stupaca A i B na 250.

Naziv primjera

Opis

James van Eaton

Dvosmjesni prezime

Formula

Rezultat (ime)

'=LEFT(A2; SEARCH(" ";A2;1))

=LEFT(A2; SEARCH(" ";A2;1))

Formula

Rezultat (prezime)

'=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;1))

=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;1))

 1. Ime

  Ime počinje prvim znakom s lijeve strane (J) i završava osmim znakom (prvim razmakom). Formula izdvaja šest znakova s lijeve strane.

  Formula za razdvajanje imena i prezimena od dva dijela

  Pomoću funkcije SEARCH potražite vrijednost za br_znakova:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u A2, počevši od lijeve strane. (6)

 2. Prezime

  Prezime počinje devetim znakom s desnoj (v) i završava prvim znakom s desnoj (n). Formula izdvaja devet znakova s desnoj imenom.

  Formula za razdvajanje imena i prezimena od dva dijela

  Pomoću funkcija LEN i SEARCH pronađite vrijednost za num_chars:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u A2, počevši od lijeve strane. (6)

 3. Prebrojite ukupnu duljinu tekstnog niza u A2, a zatim oduzmite broj znakova s lijeve strane do prvog razmaka, koji se nalazi u prvom koraku. Rezultat je broj znakova koje je potrebno izdvojiti s desnoj imenom. (15 – 6 = 9)

U ovom primjeru prvo dolazi prezime, nakon čega slijedi nastavak. Zarez odvaja prezime i nastavak od imena i srednjeg inicijala.

Kopirajte ćelije u tablici i zalijepite ih u radni Excel ćelije A1. Formula koju vidite s lijeve strane prikazat će se za referencu, Excel će formula s lijeve strane automatski pretvoriti u odgovarajući rezultat.

Savjet    Prije lijepljenja podataka na radni list postavite širine stupaca A i B na 250.

Naziv primjera

Opis

Bacon Jr., Dan K.

Prvo prezime i nastavak s zarezom

Formula

Rezultat (ime)

'=MID(A2;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)+1;SEARCH(" ",A2;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)+1)-SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1))

=MID(A2;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ",A2;1)+1)+1;SEARCH(" ",A2;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)+1)-SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1))

Formula

Rezultat (početni srednji)

'=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)+1))

=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)+1))

Formula

Rezultat (prezime)

'=LEFT(A2; SEARCH(" ";A2;1))

=LEFT(A2; SEARCH(" ";A2;1))

Formula

Rezultat (nastavak)

'=MID(A2;SEARCH(" ", A2;1)+1;(SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)-2)-SEARCH(" ";A2;1))

=MID(A2;SEARCH(" ", A2;1)+1;(SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)-2)-SEARCH(" ";A2;1))

 1. Ime

  Ime počinje dvanaestim znakom (D) i završava petnaestim znakom (trećim razmakom). Formula izdvaja tri znaka, počevši od dvanaestog položaja.

  Formula za razdvajanje imena i sufiksa, s zarezom

  Pomoću ugniježđenih funkcija SEARCH pronađite vrijednost za start_num:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u A2, počevši od lijeve strane. (6)

 2. Dodajte 1 da biste dobili znak nakon prvog razmaka (J). Rezultat je broj znaka od kojeg počinjete tražiti drugi razmak. (6 + 1 = 7)

 3. Potražite drugi razmak u A2, počevši od sedmog položaja (J), koji se nalazi u drugom koraku. (11)

 4. Dodajte 1 da biste dobili znak nakon drugog razmaka (D). Rezultat je početni položaj imena. (11 + 1 = 12)

  Pomoću ugniježđenih funkcija SEARCH potražite vrijednost za br_znakova:

  Potražite brojčani položaj znaka iza drugog razmaka (D). Rezultat je broj znaka na kojem želite početi tražiti treći razmak. (12)

 5. Potražite brojčani položaj trećeg razmaka u aplikaciji A2, počevši od lijeve strane. Rezultat je završni položaj imena. (15)

 6. Potražite brojčani položaj znaka iza drugog razmaka (D). Rezultat je početni položaj imena. (12)

 7. Uzmite broj znaka trećeg razmaka koji se nalazi u šestom koraku i oduzmite broj znaka "D", koji se nalazi u 7. koraku. Rezultat je broj znakova koje MID izdvaja iz tekstnog niza počevši od dvanaestog položaja, koji se nalazi u četvrtom koraku. (15 – 12 = 3)

 8. Srednje ime

  Srednje ime započinje drugim znakom s desnoj (K). Formula izdvaja dva znaka s desnoj.

  Formula za razdvajanje imena i sufiksa, s zarezom

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u A2, počevši od lijeve strane. (6)

 9. Dodajte 1 da biste dobili znak nakon prvog razmaka (J). Rezultat je broj znaka od kojeg počinjete tražiti drugi razmak. (6 + 1 = 7)

 10. Potražite drugi razmak u A2, počevši od sedmog položaja (J), koji se nalazi u drugom koraku. (11)

 11. Dodajte 1 da biste dobili znak nakon drugog razmaka (D). Rezultat je početni položaj imena. (11 + 1 = 12)

 12. Potražite brojčani položaj trećeg razmaka u aplikaciji A2, počevši od lijeve strane. Rezultat je završni položaj srednjeg naziva. (15)

 13. Prebrojite ukupnu duljinu tekstnog niza u A2, a zatim oduzmite broj znakova s lijeve strane do trećeg razmaka, koji se nalazi u petom koraku. Rezultat je broj znakova koje je potrebno izdvojiti s desnoj imenom. (17 – 15 = 2)

 14. Prezime

  Prezime započinje prvim znakom s lijeve strane (B) i završava šestim znakom (prvim razmakom). Stoga formula izdvaja šest znakova slijeva.

  Formula za razdvajanje imena i sufiksa, s zarezom

  Pomoću funkcije SEARCH potražite vrijednost za br_znakova:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u A2, počevši od lijeve strane. (6)

 15. Sufiks

  Nastavak počinje od sedmog znaka slijeva (J), a završava devetim znakom slijeva (.). Formula izdvaja tri znaka, počevši od sedmog znaka.

  Formula za razdvajanje imena i sufiksa, s zarezom

  Pomoću funkcije SEARCH potražite vrijednost za početni_br:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u A2, počevši od lijeve strane. (6)

 16. Dodajte 1 da biste dobili znak nakon prvog razmaka (J). Rezultat je početni položaj sufiksa. (6 + 1 = 7)

  Pomoću ugniježđenih funkcija SEARCH potražite vrijednost za br_znakova:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u A2, počevši od lijeve strane. (6)

 17. Dodajte 1 da biste dobili brojčani položaj znaka nakon prvog razmaka (J). Rezultat je broj znaka od kojeg počinjete tražiti drugi razmak. (7)

 18. Potražite brojčani položaj drugog razmaka u A2, počevši od sedmog znaka pronađenog u četvrtom koraku. (11)

 19. Oduzmite 1 od broja znaka drugog razmaka pronađenog u 4. koraku da biste dobili broj znaka ",". Rezultat je završni položaj sufiksa. (11 – 1 = 10)

 20. Potražite brojčani položaj prvog razmaka. (6)

 21. Kada pronađete prvi razmak, dodajte 1 da biste pronašli sljedeći znak (J), koji se nalazi i u koracima 3 i 4. (7)

 22. Uzmite broj znaka "", koji se nalazi u šestom koraku i oduzmite broj znaka "J", koji se nalazi u koracima 3 i 4. Rezultat je broj znakova koje MID izdvaja iz tekstnog niza počevši od sedmog položaja, koji se nalazi u 2. koraku. (10 – 7 = 3)

U ovom se primjeru ime nalazi na početku niza, a nastavak je na kraju, pa možete koristiti formule slične 2. primjeru: pomoću funkcije LEFT izdvojite ime, funkciju MID da biste izdvojili prezime i funkciju RIGHT da biste izdvojili nastavak.

Kopirajte ćelije u tablici i zalijepite ih u radni Excel ćelije A1. Formula koju vidite s lijeve strane prikazat će se za referencu, Excel će formula s lijeve strane automatski pretvoriti u odgovarajući rezultat.

Savjet    Prije lijepljenja podataka na radni list postavite širine stupaca A i B na 250.

Naziv primjera

Opis

Gary Altman III

Ime i prezime s sufiksom

Formula

Rezultat (ime)

'=LEFT(A2; SEARCH(" ";A2;1))

=LEFT(A2; SEARCH(" ";A2;1))

Formula

Rezultat (prezime)

'=MID(A2;SEARCH(" ";A2;1)+1;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)-(SEARCH(" ";A2;1)+1))

=MID(A2;SEARCH(" ";A2;1)+1;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)-(SEARCH(" ";A2;1)+1))

Formula

Rezultat (nastavak)

'=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1))

=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1))

 1. Ime

  Ime počinje od prvog znaka s lijeve strane (G) i završava petim znakom (prvim razmakom). Stoga formula izdvaja pet znakova s lijeve strane punog imena.

  Formula za razdvajanje imena i prezime nakon kojeg slijedi nastavak

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u A2, počevši od lijeve strane. (5)

 2. Prezime

  Prezime započinje šestim znakom slijeva (A) i završava jedanaestim znakom (drugim razmakom). Ta formula obuhvaća ugniježđenje pretraživanja radi traženja položaja razmaka.

  Formula izdvaja šest znakova iz sredine, počevši od šestog znaka.

  Formula za razdvajanje imena i prezime nakon kojeg slijedi nastavak

  Pomoću funkcije SEARCH potražite vrijednost za početni_br:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u A2, počevši od lijeve strane. (5)

 3. Dodajte 1 da biste dobili položaj znaka nakon prvog razmaka (A). Rezultat je početni položaj prezime. (5 + 1 = 6)

  Pomoću ugniježđenih funkcija SEARCH potražite vrijednost za br_znakova:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u A2, počevši od lijeve strane. (5)

 4. Dodajte 1 da biste dobili položaj znaka nakon prvog razmaka (A). Rezultat je broj znaka od kojeg počinjete tražiti drugi razmak. (5 + 1 = 6)

 5. Potražite brojčani položaj drugog razmaka u A2, počevši od šestog znaka pronađenog u četvrtom koraku. Taj je broj znaka završni položaj prezime. (12)

 6. Potražite brojčani položaj prvog razmaka. (5)

 7. Dodajte 1 da biste pronašli brojčani položaj znaka nakon prvog razmaka (A), koji se nalazi i u koracima 3 i 4. (6)

 8. Uzmite broj znaka drugog razmaka koji se nalazi u petom koraku, a zatim oduzmite broj znaka "A", koji se nalazi u šestom i 7. koraku. Rezultat je broj znakova koje MID izdvaja iz tekstnog niza, počevši od šestog položaja, koji se nalazi u 2. koraku. (12 – 6 = 6)

 9. Sufiks

  Nastavak započinje tri znaka s desnoj. Ta formula obuhvaća ugniježđenje pretraživanja radi traženja položaja razmaka.

  Formula za razdvajanje imena i prezime nakon kojeg slijedi nastavak

  Pomoću ugniježđenih funkcija SEARCH i LEN pronađite vrijednost za num_chars:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u A2, počevši od lijeve strane. (5)

 10. Dodajte 1 da biste dobili znak nakon prvog razmaka (A). Rezultat je broj znaka od kojeg počinjete tražiti drugi razmak. (5 + 1 = 6)

 11. Potražite drugi razmak u A2, počevši od šestog mjesta (A), koji se nalazi u drugom koraku. (12)

 12. Prebrojite ukupnu duljinu tekstnog niza u A2, a zatim oduzmite broj znakova s lijeve strane do drugog razmaka, koji se nalazi u koraku 3. Rezultat je broj znakova koje je potrebno izdvojiti s desnoj imenom. (15 – 12 = 3)

U ovom primjeru ispred punog imena prethodi prefiks, a formule slične 2. primjeru: funkcija MID za izdvajanje imena, funkcije RIGHT radi izdvajanja prezime.

Kopirajte ćelije u tablici i zalijepite ih u radni Excel ćelije A1. Formula koju vidite s lijeve strane prikazat će se za referencu, Excel će formula s lijeve strane automatski pretvoriti u odgovarajući rezultat.

Savjet    Prije lijepljenja podataka na radni list postavite širine stupaca A i B na 250.

Naziv primjera

Opis

G. Ryan Ihrig

S prefiksom

Formula

Rezultat (ime)

'=MID(A2;SEARCH(" ";A2;1)+1;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)-(SEARCH(" ";A2;1)+1))

=MID(A2;SEARCH(" ";A2;1)+1;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)-(SEARCH(" ";A2;1)+1))

Formula

Rezultat (prezime)

'=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1))

=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1))

 1. Ime

  Ime počinje od petog znaka s lijeve strane (R) i završava devetim znakom (drugi razmak). Formula ugniježđena traži da bi se pronašli položaji razmaka. Izdvaja četiri znaka, počevši od petog položaja.

  Formula za razdvajanje imena ispred prefiksa

  Pomoću funkcije SEARCH pronađite vrijednost za start_num:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u A2, počevši od lijeve strane. (4)

 2. Dodajte 1 da biste dobili položaj znaka nakon prvog razmaka (R). Rezultat je početni položaj imena. (4 + 1 = 5)

  Pomoću ugniježđene funkcije SEARCH pronađite vrijednost za num_chars:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u A2, počevši od lijeve strane. (4)

 3. Dodajte 1 da biste dobili položaj znaka nakon prvog razmaka (R). Rezultat je broj znaka od kojeg počinjete tražiti drugi razmak. (4 + 1 = 5)

 4. Potražite brojčani položaj drugog razmaka u A2, počevši od petog znaka, koji se nalazi u koracima 3 i 4. Taj je broj znaka završni položaj imena. (9)

 5. Potražite prvi razmak. (4)

 6. Dodajte 1 da biste pronašli brojčani položaj znaka nakon prvog razmaka (R), koji se nalazi i u koracima 3 i 4. (5)

 7. Uzmite broj znaka drugog razmaka koji se nalazi u petom koraku, a zatim oduzmite broj znaka "R", koji se nalazi u šestom i 7. koraku. Rezultat je broj znakova koje MID izdvaja iz tekstnog niza, počevši od petog mjesta pronađenog u 2. koraku. (9 – 5 = 4)

 8. Prezime

  Prezime započinje pet znakova s desnoj tipki. Ta formula obuhvaća ugniježđenje pretraživanja radi traženja položaja razmaka.

  Formula za razdvajanje imena ispred prefiksa

  Pomoću ugniježđenih funkcija SEARCH i LEN pronađite vrijednost za num_chars:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u A2, počevši od lijeve strane. (4)

 9. Dodajte 1 da biste dobili položaj znaka nakon prvog razmaka (R). Rezultat je broj znaka od kojeg počinjete tražiti drugi razmak. (4 + 1 = 5)

 10. Potražite drugi razmak u A2, počevši od petog mjesta (R), koji se nalazi u drugom koraku. (9)

 11. Prebrojite ukupnu duljinu tekstnog niza u A2, a zatim oduzmite broj znakova s lijeve strane do drugog razmaka, koji se nalazi u koraku 3. Rezultat je broj znakova koje je potrebno izdvojiti s desnoj imenom. (14 – 9 = 5)

U ovom se primjeru koristi rastavljeno prezime. Razmak razdvaja svaku komponentu naziva.

Kopirajte ćelije u tablici i zalijepite ih u radni Excel ćelije A1. Formula koju vidite s lijeve strane prikazat će se za referencu, Excel će formula s lijeve strane automatski pretvoriti u odgovarajući rezultat.

Savjet    Prije lijepljenja podataka na radni list postavite širine stupaca A i B na 250.

Naziv primjera

Opis

Julie Taft-Rider

Rastavljanje riječi i prezime

Formula

Rezultat (ime)

'=LEFT(A2; SEARCH(" ";A2;1))

=LEFT(A2; SEARCH(" ";A2;1))

Formula

Rezultat (prezime)

'=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;1))

=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;1))

 1. Ime

  Ime počinje od prvog znaka s lijeve strane, a završava na šestom položaju (prvi razmak). Formula izdvaja šest znakova s lijeve strane.

  Formula za razdvajanje prvog i rastavljanog imena

  Pomoću funkcije SEARCH pronađite vrijednost num_chars:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u A2, počevši od lijeve strane. (6)

 2. Prezime

  Cijelo prezime započinje deset znakova s desnoj (T) i završava prvim znakom s desnoj (r).

  Formula za razdvajanje prvog i rastavljanog imena

  Pomoću funkcija LEN i SEARCH pronađite vrijednost za num_chars:

  Potražite brojčani položaj razmaka u A2, počevši od prvog znaka slijeva. (6)

 3. Prebrojite ukupnu duljinu tekstnog niza koji želite izdvojiti, a zatim oduzmite broj znakova slijeva do prvog razmaka, koji se nalazi u prvom koraku. (16 – 6 = 10)

Razdvajanje teksta u različite stupce pomoću čarobnjaka za pretvaranje teksta u stupce

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Želite dodatne mogućnosti?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte tečajeve za obuku, saznajte kako zaštititi uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na njih, pošaljete povratne informacije i čujete se sa stručnjacima s bogatim znanjem.

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni jezičnom kvalitetom?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×