Prijavite se pomoću Microsofta
Prijavi se ili izradi račun.
Zdravo,
Odaberite drugi račun.
Imate više računa
Odaberite račun putem kojeg se želite prijaviti.
Razdvajanje teksta u različite stupce pomoću funkcija

Pomoću tekstnih funkcija LEFT, MID, RIGHT, SEARCH i LEN možete upravljati nizovima teksta u podacima. Tako, primjerice, možete raspodijeliti imena, srednje i prezimena iz jedne ćelije u tri zasebna stupca.

Ključ za distribuciju komponenti naziva tekstnim funkcijama položaj je svakog znaka unutar tekstnog niza. Položaji razmaka unutar tekstnog niza također su važni jer označavaju početak ili kraj komponenti naziva u nizu.

Primjerice, u ćeliji koja sadrži samo ime i prezime prezime počinje nakon prve instance razmaka. Neka imena na popisu mogu sadržavati srednje ime, a u tom slučaju prezime počinje nakon druge instance razmaka.

U ovom se članku objašnjava kako izdvojiti razne komponente iz raznih oblika naziva pomoću tih praktičnih funkcija. Možete i podijeliti tekst u različite stupce pomoću čarobnjaka za pretvaranje teksta u stupce

Naziv primjera

Opis

Ime

Srednje ime

Prezime

Sufiks

1

Jeff Smith

Nema srednjeg imena

Neven

Smith

2

Eric S. Kurjan

Jedan srednji inicijal

Eric

S.

Kurjan

3

Janaina B. G. Bueno

Dva srednja inicijala

Janaina

B. G.

Bueno

4

Kahn, Wendy Beth

Ime prezimena, sa zarezom

Wendy

Beth

Kahn

5

Mary Kay D. Andersen

Ime s dva dijela

Marija Kay

D

Ivanović

6

Paula Barreto de Mattos

Prezime s tri dijela

Paula

Barreto de Mattos

7

James van Eaton

Prezime od dva dijela

James

van Eaton

8

Bacon Jr., Dan K.

Ime i sufiks prvo, sa zarezom

Dan (Dan)

K.

Slanina

Jr.

9

Gary Altman III

Sa sufiksom

Gary

Altman

III

10

G. Ryan Ihrig

S prefiksom

Ryan

Jarig

11

Julie Taft-Rider

Rastavljanje riječi u prezimenu

Dubravka

Taft-Rider

Napomena: Na grafikama u sljedećim primjerima istaknuto ime i prezime prikazuje znak koji traži odgovarajuća formula ZA PRETRAŽIVANJE.

U ovom se primjeru razdvajaju dvije komponente: ime i prezime. Jedan razmak razdvaja ta dva imena.

Kopirajte ćelije u tablici i zalijepite ih na radni list programa Excel u ćeliji A1. Formula koju vidite s lijeve strane prikazat će se kao referenca, dok će Excel automatski pretvoriti formulu s desne strane u odgovarajući rezultat.

Savjet    Prije lijepljenja podataka na radni list postavite širine stupaca A i B na 250.

Naziv primjera

Opis

Jeff Smith

Nema srednjeg imena

Formula

Rezultat (ime)

'=LEFT(A2; SEARCH(" ";A2;1))

=LEFT(A2; SEARCH(" ";A2;1))

Formula

Rezultat (prezime)

'=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;1))

=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;1))

 1. Ime

  Ime počinje prvim znakom u nizu (J), a završava petim znakom (razmakom). Formula vraća pet znakova u ćeliji A2, počevši slijeva.

  Formula za izdvajanje imena

  Pomoću funkcije SEARCH potražite vrijednost za br_znakova:

  Potražite brojčani položaj razmaka u A2, počevši slijeva.

 2. Prezime

  Prezime počinje razmakom, petim znakom zdesna, a završava zadnjim znakom zdesna (h). Formulom se izdvaja pet znakova u A2, počevši zdesna.

  Formula za izdvajanje prezimena

  Pomoću funkcija SEARCH i LEN potražite vrijednost za br_znakova:

  Potražite brojčani položaj razmaka u A2, počevši slijeva. (5)

 3. Izračunajte ukupnu duljinu tekstnog niza, a zatim oduzmite broj znakova lijevo od prvog razmaka, pronađen u 1. koraku.

U ovom se primjeru koristi ime, srednji inicijal i prezime. Razmak razdvaja svaku komponentu naziva.

Kopirajte ćelije u tablici i zalijepite ih na radni list programa Excel u ćeliji A1. Formula koju vidite s lijeve strane prikazat će se kao referenca, dok će Excel automatski pretvoriti formulu s desne strane u odgovarajući rezultat.

Savjet    Prije lijepljenja podataka na radni list postavite širine stupaca A i B na 250.

Naziv primjera

Opis

Eric S. Kurjan

Jedan srednji inicijal

Formula

Rezultat (ime)

'=LEFT(A2; SEARCH(" ";A2;1))

=LEFT(A2; SEARCH(" ";A2;1))

Formula

Rezultat (srednji početni)

'=MID(A2;SEARCH(" ";A2;1)+1;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)-SEARCH(" ";A2;1))

=MID(A2;SEARCH(" ";A2;1)+1;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)-SEARCH(" ";A2;1))

Formula

Rezultat uživo (prezime)

'=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1))

=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1))

 1. Ime

  Ime počinje prvim znakom slijeva (E), a završava petim znakom (prvim razmakom). Formula izdvaja prvih pet znakova u ćeliji A2, počevši slijeva.

  Formula za razdvajanje imena i prezimena te srednjeg inicijala

  Pomoću funkcije SEARCH potražite vrijednost za br_znakova:

  Potražite brojčani položaj razmaka u A2, počevši slijeva. (5)

 2. Srednje ime

  Srednje ime počinje na šestom položaju znaka (S), a završava osmim položajom (drugi razmak). Ova formula uključuje ugniježđenje funkcija SEARCH radi pronalaženja druge instance razmaka.

  Formula izdvaja tri znaka, počevši od šestog položaja.

  Pojedinosti formule za razdvajanje imena, srednjeg imena i prezimena

  Pomoću funkcije SEARCH potražite vrijednost za početni_br:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u A2, počevši od prvog znaka slijeva. (5).

 3. Dodajte 1 da biste dobili položaj znaka iza prvog razmaka (S). Taj je brojčani položaj početni položaj srednjeg imena. (5 + 1 = 6)

  Pomoću ugniježđenih funkcija SEARCH potražite vrijednost za br_znakova:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u A2, počevši od prvog znaka slijeva. (5)

 4. Dodajte 1 da biste dobili položaj znaka iza prvog razmaka (S). Rezultat je broj znaka na kojem želite početi tražiti drugu instancu razmaka. (5 + 1 = 6)

 5. Potražite drugu instancu razmaka u ćeliji A2, počevši od šestog mjesta (S) pronađenog u četvrtom koraku. Ovaj broj znaka završni je položaj srednjeg imena. (8)

 6. Potražite brojčani položaj razmaka u ćeliji A2, počevši od prvog znaka slijeva. (5)

 7. Uzmite broj znaka drugog razmaka pronađenog u 5. koraku i oduzmite broj znaka prvog razmaka pronađenog u 6. koraku. Rezultat je broj znakova koje FUNKCIJA MID izdvaja iz tekstnog niza počevši od šestog položaja pronađenog u 2. koraku. (8 – 5 = 3)

 8. Prezime

  Prezime započinje šest znakova zdesna (K), a završava prvim znakom zdesna (n). Ta formula obuhvaća ugniježđenje funkcija SEARCH radi pronalaženja druge i treće instance razmaka (koji se nalaze na petom i osmom položaju slijeva).

  Formula izdvaja šest znakova u ćeliji A2, počevši s desne strane.

  Druga funkcija SEARCH u formuli za razdvajanje imena, srednjeg imena i prezimena
 9. Pomoću funkcija LEN i ugniježđenih funkcija SEARCH pronađite vrijednost za num_chars:

  Potražite brojčani položaj razmaka u ćeliji A2, počevši od prvog znaka slijeva. (5)

 10. Dodajte 1 da biste dobili položaj znaka iza prvog razmaka (S). Rezultat je broj znaka na kojem želite početi tražiti drugu instancu razmaka. (5 + 1 = 6)

 11. Potražite drugu instancu razmaka u ćeliji A2, počevši od šestog mjesta (S) pronađenog u 2. koraku. Ovaj broj znaka završni je položaj srednjeg imena. (8)

 12. Broji ukupnu duljinu tekstnog niza u ćeliji A2, a zatim oduzmite broj znakova slijeva do druge instance razmaka pronađenog u 3. koraku. Rezultat je broj znakova koji će se izdvojiti s desne strane punog imena. (14 – 8 = 6).

Evo primjera kako izdvojiti dva srednja inicijala. Komponente naziva razdvajaju se prvim i trećim instancama razmaka.

Kopirajte ćelije u tablici i zalijepite ih na radni list programa Excel u ćeliji A1. Formula koju vidite s lijeve strane prikazat će se kao referenca, dok će Excel automatski pretvoriti formulu s desne strane u odgovarajući rezultat.

Savjet    Prije lijepljenja podataka na radni list postavite širine stupaca A i B na 250.

Naziv primjera

Opis

Janaina B. G. Bueno

Dva srednja inicijala

Formula

Rezultat (ime)

'=LEFT(A2; SEARCH(" ";A2;1))

=LEFT(A2; SEARCH(" ";A2;1))

Formula

Rezultat (srednji inicijali)

'=MID(A2;SEARCH(" ";A2;1)+1;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)+1)-SEARCH(" ",A2,1))

=MID(A2;SEARCH(" ";A2;1)+1;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)+1)-SEARCH(" ";A2;1))

Formula

Rezultat uživo (prezime)

'=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1))

=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)+1))

 1. Ime

  Ime počinje prvim znakom slijeva (J), a završava osmim znakom (prvim razmakom). Formula izdvaja prvih osam znakova u ćeliji A2, počevši slijeva.

  Formula za razdvajanje imena, prezimena i dva inicijala u sredini

  Pomoću funkcije SEARCH potražite vrijednost za br_znakova:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u ćeliji A2, počevši slijeva. (8)

 2. Srednje ime

  Srednje ime počinje na devetom položaju (B), a završava na četrnaestom položaju (treći razmak). Ta formula obuhvaća ugniježđenje funkcije SEARCH radi pronalaženja prvog, drugog i trećeg razmaka na osmim, jedanaestim i četrnaestim položajima.

  Formula izdvaja pet znakova počevši od devetog položaja.

  Formula za razdvajanje imena, prezimena i dva inicijala u sredini

  Pomoću funkcije SEARCH potražite vrijednost za početni_br:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u A2, počevši od prvog znaka slijeva. (8)

 3. Dodajte 1 da biste dobili položaj znaka nakon prvog razmaka (B). Taj je brojčani položaj početni položaj srednjeg imena. (8 + 1 = 9)

  Pomoću ugniježđenih funkcija SEARCH potražite vrijednost za br_znakova:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u A2, počevši od prvog znaka slijeva. (8)

 4. Dodajte 1 da biste dobili položaj znaka nakon prvog razmaka (B). Rezultat je broj znaka na kojem želite početi tražiti drugu instancu razmaka. (8 + 1 = 9)

 5. Potražite drugi razmak u ćeliji A2, počevši od devetog mjesta (B) pronađenog u 4. koraku. (11).

 6. Dodajte 1 da biste dobili položaj znaka iza drugog razmaka (G). Taj je broj znaka početno mjesto na kojem želite početi tražiti treći razmak. (11 + 1 = 12)

 7. Potražite treći prostor u ćeliji A2, počevši od dvanaestog mjesta pronađenog u šestom koraku. (14)

 8. Potražite brojčani položaj prvog razmaka u ćeliji A2. (8)

 9. Uzmite broj znaka trećeg razmaka pronađenog u 7. koraku i oduzmite broj znaka prvog razmaka pronađenog u 6. koraku. Rezultat je broj znakova koje FUNKCIJA MID izdvaja iz tekstnog niza počevši od devetog mjesta pronađenog u 2. koraku.

 10. Prezime

  Prezime počinje pet znakova zdesna (B), a završava prvim znakom zdesna (o). Ta formula obuhvaća ugniježđenje funkcije SEARCH radi pronalaženja prve, druge i treće instance razmaka.

  Formula izdvaja pet znakova u ćeliji A2, počevši s desne strane punog imena.

  Formula za razdvajanje imena, prezimena i dva inicijala u sredini

  Pomoću ugniježđenih funkcija SEARCH i LEN pronađite vrijednost za num_chars:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u A2, počevši od prvog znaka slijeva. (8)

 11. Dodajte 1 da biste dobili položaj znaka nakon prvog razmaka (B). Rezultat je broj znaka na kojem želite početi tražiti drugu instancu razmaka. (8 + 1 = 9)

 12. Potražite drugi razmak u ćeliji A2, počevši od devetog mjesta (B) pronađenog u 2. koraku. (11)

 13. Dodajte 1 da biste dobili položaj znaka iza drugog razmaka (G). Ovaj broj znaka početno je mjesto na kojem želite početi tražiti treću instancu razmaka. (11 + 1 = 12)

 14. Potražite treći prostor u ćeliji A2, počevši od dvanaestog mjesta (G) pronađenog u 6. koraku. (14)

 15. Prebroji ukupnu duljinu tekstnog niza u ćeliji A2, a zatim oduzmite broj znakova slijeva do trećeg razmaka u petom koraku. Rezultat je broj znakova koji će se izdvojiti s desne strane punog imena. (19 – 14 = 5)

U ovom primjeru prezime dolazi prije imena, a srednje se ime pojavljuje na kraju. Zarez označava kraj prezimena, a razmak razdvaja svaku komponentu naziva.

Kopirajte ćelije u tablici i zalijepite ih na radni list programa Excel u ćeliji A1. Formula koju vidite s lijeve strane prikazat će se kao referenca, dok će Excel automatski pretvoriti formulu s desne strane u odgovarajući rezultat.

Savjet    Prije lijepljenja podataka na radni list postavite širine stupaca A i B na 250.

Naziv primjera

Opis

Kahn, Wendy Beth

Ime prezimena, sa zarezom

Formula

Rezultat (ime)

'=MID(A2;SEARCH(" ";A2;1)+1;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)-SEARCH(" ";A2;1))

=MID(A2;SEARCH(" ";A2;1)+1;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)-SEARCH(" ";A2;1))

Formula

Rezultat (srednje ime)

'=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1))

=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1))

Formula

Rezultat uživo (prezime)

'=LEFT(A2; SEARCH(" ";A2;1)-2)

=LEFT(A2; SEARCH(" ";A2;1)-2)

 1. Ime

  Ime počinje sedmim znakom slijeva (W), a završava dvanaestim znakom (drugim razmakom). Budući da se ime pojavljuje u sredini punog imena i prezimena, ime izdvojite pomoću funkcije MID.

  Formula izdvaja šest znakova, počevši od sedmog položaja.

  Formula za razdvajanje prezimena nakon kojeg slijedi ime i srednje ime

  Pomoću funkcije SEARCH potražite vrijednost za početni_br:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u A2, počevši od prvog znaka slijeva. (6)

 2. Dodajte 1 da biste dobili položaj prvog znaka iza prvog razmaka (W). Taj broj položaj je prvog znaka imena. (6 + 1 = 7)

  Pomoću ugniježđenih funkcija SEARCH potražite vrijednost za br_znakova:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u A2, počevši od prvog znaka slijeva. (6)

 3. Dodajte 1 da biste dobili položaj prvog znaka iza prvog razmaka (W). Rezultat je broj znaka od kojeg počinjete tražiti drugi razmak. (6 + 1 = 7)

  Potražite drugi razmak u ćeliji A2, počevši od sedmog položaja (W) pronađenog u 4. koraku. (12)

 4. Potražite brojčani položaj prvog razmaka u A2, počevši od prvog znaka slijeva. (6)

 5. Uzmite broj znaka drugog razmaka pronađenog u 5. koraku i oduzmite broj znaka prvog razmaka pronađenog u 6. koraku. Rezultat je broj znakova koje FUNKCIJA MID izdvaja iz tekstnog niza počevši od sedmog položaja pronađenog u 2. koraku. (12 – 6 = 6)

 6. Srednje ime

  Srednje ime počinje četvrtim znakom zdesna (B), a završava prvim znakom zdesna (h). Radi pronalaženja prvog i drugog razmaka na šestom i dvanaestom položaju slijeva u ovu je formulu ugniježđena funkcija SEARCH .

  Formula izdvaja četiri znaka, počevši s desne strane.

  Formula za razdvajanje prezimena nakon kojeg slijedi ime i srednje ime

  Pomoću ugniježđene funkcije SEARCH i funkcije LEN potražite vrijednost za početni_br:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u A2, počevši od prvog znaka slijeva. (6)

 7. Dodajte 1 da biste dobili položaj prvog znaka iza prvog razmaka (W). Rezultat je broj znaka od kojeg počinjete tražiti drugi razmak. (6 + 1 = 7)

 8. Potražite drugu instancu razmaka u ćeliji A2 počevši od sedmog položaja (W) pronađenog u 2. koraku. (12)

 9. Broji ukupnu duljinu tekstnog niza u ćeliji A2, a zatim oduzmite broj znakova slijeva do drugog razmaka u trećem koraku. Rezultat je broj znakova koji će se izdvojiti s desne strane punog imena. (16 - 12 = 4)

 10. Prezime

  Prezime počinje prvim znakom slijeva (K), a završava četvrtim znakom (n). Formulom se izdvajaju četiri znaka, počevši slijeva.

  Formula za razdvajanje prezimena nakon kojeg slijedi ime i srednje ime

  Pomoću funkcije SEARCH potražite vrijednost za br_znakova:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u A2, počevši od prvog znaka slijeva. (6)

 11. Oduzmite 2 da biste dobili brojčani položaj završnog znaka prezimena (n). Rezultat je broj znakova koje želite izdvojiti pomoću funkcije LEFT. (6 - 2 = 4)

U ovom se primjeru koristi dvosmjesno ime Mary Kay. Drugi i treći razmaci razdvajaju svaku komponentu naziva.

Kopirajte ćelije u tablici i zalijepite ih na radni list programa Excel u ćeliji A1. Formula koju vidite s lijeve strane prikazat će se kao referenca, dok će Excel automatski pretvoriti formulu s desne strane u odgovarajući rezultat.

Savjet    Prije lijepljenja podataka na radni list postavite širine stupaca A i B na 250.

Naziv primjera

Opis

Mary Kay D. Andersen

Ime s dva dijela

Formula

Rezultat (ime)

LEFT(A2, SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1))

=LEFT(A2; SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1))

Formula

Rezultat (srednji početni)

'=MID(A2;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ",A2;1)+1)+1;SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)+1)-(SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)+1)+ 1))

=MID(A2;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)+1;SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)+1)-(SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)+1)+1))

Formula

Rezultat uživo (prezime)

'=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1))

=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)+1))

 1. Ime

  Ime počinje prvim znakom slijeva, a završava devetim znakom (drugim razmakom). Ova formula uključuje ugniježđenje funkcije SEARCH da biste pronašli drugu instancu razmaka slijeva.

  Formula izdvaja devet znakova, počevši slijeva.

  Formula za razdvajanje imena, srednjeg imena, srednjeg inicijala i prezimena

  Pomoću ugniježđenih funkcija SEARCH potražite vrijednost za br_znakova:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u A2, počevši od prvog znaka slijeva. (5)

 2. Dodajte 1 da biste dobili položaj znaka nakon prvog razmaka (K). Rezultat je broj znaka na kojem želite početi tražiti drugu instancu razmaka. (5 + 1 = 6)

 3. Potražite drugu instancu razmaka u ćeliji A2, počevši od šestog mjesta (K) pronađenog u 2. koraku. Rezultat je broj znakova koje FUNKCIJA LEFT izdvaja iz tekstnog niza. (9)

 4. Srednje ime

  Srednje ime počinje na desetom položaju (D), a završava dvanaestim položajom (treći razmak). Ta formula obuhvaća ugniježđenje funkcije SEARCH radi pronalaženja prve, druge i treće instance razmaka.

  Formula izdvaja dva znaka iz sredine, počevši od desetog položaja.

  Formula za razdvajanje imena, srednjeg imena, srednjeg inicijala i prezimena

  Pomoću ugniježđenih funkcija SEARCH pronađite vrijednost za start_num:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u A2, počevši od prvog znaka slijeva. (5)

 5. Dodajte 1 da biste dobili znak nakon prvog razmaka (K). Rezultat je broj znaka od kojeg počinjete tražiti drugi razmak. (5 + 1 = 6)

 6. Potražite položaj druge instance razmaka u ćeliji A2, počevši od šestog mjesta (K) pronađenog u 2. koraku. Rezultat je broj znakova koje FUNKCIJA LEFT izdvaja slijeva. (9)

 7. Dodajte 1 da biste dobili znak iza drugog razmaka (D). Rezultat je početno mjesto srednjeg imena. (9 + 1 = 10)

  Pomoću ugniježđenih funkcija SEARCH potražite vrijednost za br_znakova:

  Potražite brojčani položaj znaka iza drugog razmaka (D). Rezultat je broj znaka na kojem želite početi tražiti treći razmak. (10)

 8. Potražite brojčani položaj trećeg razmaka u ćeliji A2, počevši slijeva. Rezultat je završni položaj srednjeg imena. (12)

 9. Potražite brojčani položaj znaka iza drugog razmaka (D). Rezultat je početni položaj srednjeg imena. (10)

 10. Uzmite broj znaka trećeg razmaka koji se nalazi u 6. koraku i oduzmite broj znaka "D", koji se nalazi u sedmom koraku. Rezultat je broj znakova koje FUNKCIJA MID izdvaja iz tekstnog niza počevši od desetog mjesta pronađenog u 4. koraku. (12 – 10 = 2)

 11. Prezime

  Prezime započinje osam znakova zdesna. Ta formula obuhvaća ugniježđenje funkcije SEARCH da biste pronašli prvi, drugi i treći razmak na petom, devetom i dvanaestom položaju.

  Formula izdvaja osam znakova s desne strane.

  Formula za razdvajanje imena, srednjeg imena, srednjeg inicijala i prezimena

  Pomoću ugniježđenih funkcija SEARCH i LEN pronađite vrijednost za num_chars:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u ćeliji A2, počevši slijeva. (5)

 12. Dodajte 1 da biste dobili znak nakon prvog razmaka (K). Rezultat je broj znaka na kojem želite početi tražiti razmak. (5 + 1 = 6)

 13. Potražite drugi razmak u ćeliji A2 počevši od šestog mjesta (K) pronađenog u 2. koraku. (9)

 14. Dodajte 1 da biste dobili položaj znaka iza drugog razmaka (D). Rezultat je početno mjesto srednjeg imena. (9 + 1 = 10)

 15. Potražite brojčani položaj trećeg razmaka u ćeliji A2, počevši slijeva. Rezultat je završni položaj srednjeg imena. (12)

 16. Prebroji ukupnu duljinu tekstnog niza u ćeliji A2, a zatim oduzmite broj znakova slijeva do trećeg razmaka u petom koraku. Rezultat je broj znakova koji će se izdvojiti s desne strane punog imena. (20 – 12 = 8)

U ovom se primjeru koristi trosmjesno prezime: Barreto de Mattos. Prvi razmak označava kraj imena i početak prezimena.

Kopirajte ćelije u tablici i zalijepite ih na radni list programa Excel u ćeliji A1. Formula koju vidite s lijeve strane prikazat će se kao referenca, dok će Excel automatski pretvoriti formulu s desne strane u odgovarajući rezultat.

Savjet    Prije lijepljenja podataka na radni list postavite širine stupaca A i B na 250.

Naziv primjera

Opis

Paula Barreto de Mattos

Prezime s tri dijela

Formula

Rezultat (ime)

'=LEFT(A2; SEARCH(" ";A2;1))

=LEFT(A2; SEARCH(" ";A2;1))

Formula

Rezultat (prezime)

RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;1))

=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;1))

 1. Ime

  Ime počinje prvim znakom slijeva (P), a završava šestim znakom (prvim razmakom). Formula izdvaja šest znakova slijeva.

  Formula za razdvajanje imena i prezimena s tri dijela

  Pomoću funkcije Pretraživanje pronađite vrijednost za num_chars:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u ćeliji A2, počevši slijeva. (6)

 2. Prezime

  Prezime započinje sedamnaest znakova zdesna (B), a završava prvim znakom zdesna (s). Formula izdvaja sedamnaest znakova zdesna.

  Formula za razdvajanje imena i prezimena s tri dijela

  Pomoću funkcija LEN i SEARCH pronađite vrijednost za num_chars:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u ćeliji A2, počevši slijeva. (6)

 3. Broji ukupnu duljinu tekstnog niza u ćeliji A2, a zatim oduzmite broj znakova slijeva do prvog razmaka, pronađenog u 1. koraku. Rezultat je broj znakova koji će se izdvojiti s desne strane punog imena. (23 - 6 = 17)

U ovom se primjeru koristi dvosmjesno prezime: van Eaton. Prvi razmak označava kraj imena i početak prezimena.

Kopirajte ćelije u tablici i zalijepite ih na radni list programa Excel u ćeliji A1. Formula koju vidite s lijeve strane prikazat će se kao referenca, dok će Excel automatski pretvoriti formulu s desne strane u odgovarajući rezultat.

Savjet    Prije lijepljenja podataka na radni list postavite širine stupaca A i B na 250.

Naziv primjera

Opis

James van Eaton

Prezime od dva dijela

Formula

Rezultat (ime)

'=LEFT(A2; SEARCH(" ";A2;1))

=LEFT(A2; SEARCH(" ";A2;1))

Formula

Rezultat (prezime)

'=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;1))

=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;1))

 1. Ime

  Ime počinje prvim znakom slijeva (J), a završava osmim znakom (prvim razmakom). Formula izdvaja šest znakova slijeva.

  Formula za razdvajanje imena i prezimena od dva dijela

  Pomoću funkcije SEARCH potražite vrijednost za br_znakova:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u ćeliji A2, počevši slijeva. (6)

 2. Prezime

  Prezime počinje devetim znakom zdesna (v), a završava prvim znakom zdesna (n). Formula izdvaja devet znakova s desne strane punog imena.

  Formula za razdvajanje imena i prezimena od dva dijela

  Pomoću funkcija LEN i SEARCH pronađite vrijednost za num_chars:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u ćeliji A2, počevši slijeva. (6)

 3. Broji ukupnu duljinu tekstnog niza u ćeliji A2, a zatim oduzmite broj znakova slijeva do prvog razmaka, pronađenog u 1. koraku. Rezultat je broj znakova koji će se izdvojiti s desne strane punog imena. (15 – 6 = 9)

U ovom primjeru prezime dolazi na prvo mjesto, a zatim nastavak. Zarez odvaja prezime i sufiks od imena i srednjeg inicijala.

Kopirajte ćelije u tablici i zalijepite ih na radni list programa Excel u ćeliji A1. Formula koju vidite s lijeve strane prikazat će se kao referenca, dok će Excel automatski pretvoriti formulu s desne strane u odgovarajući rezultat.

Savjet    Prije lijepljenja podataka na radni list postavite širine stupaca A i B na 250.

Naziv primjera

Opis

Bacon Jr., Dan K.

Ime i sufiks prvo, sa zarezom

Formula

Rezultat (ime)

'=MID(A2;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)+1;SEARCH(" ",A2;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)+1)-SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1))

=MID(A2;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)+1;SEARCH(" ",A2;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)+1)-SEARCH(" ",A2,SEARCH(" ";A2;1)+1))

Formula

Rezultat (srednji početni)

'=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1))

=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)+1))

Formula

Rezultat (prezime)

'=LEFT(A2; SEARCH(" ";A2;1))

=LEFT(A2; SEARCH(" ";A2;1))

Formula

Rezultat (nastavak)

'=MID(A2;SEARCH(" "; A2;1)+1;(SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)-2)-SEARCH(" ";A2;1))

=MID(A2;SEARCH(" "; A2;1)+1;(SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)-2)-SEARCH(" ";A2;1))

 1. Ime

  Ime počinje dvanaestim znakom (D) i završava petnaestim znakom (trećim razmakom). Formula izdvaja tri znaka, počevši od dvanaestog položaja.

  Formula za razdvajanje prezimena i sufiksa, s zarezom

  Pomoću ugniježđenih funkcija SEARCH pronađite vrijednost za start_num:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u ćeliji A2, počevši slijeva. (6)

 2. Dodajte 1 da biste dobili znak nakon prvog razmaka (J). Rezultat je broj znaka od kojeg počinjete tražiti drugi razmak. (6 + 1 = 7)

 3. Potražite drugi razmak u ćeliji A2, počevši od sedmog mjesta (J), pronađenog u 2. koraku. (11)

 4. Dodajte 1 da biste dobili znak iza drugog razmaka (D). Rezultat je početno mjesto imena. (11 + 1 = 12)

  Pomoću ugniježđenih funkcija SEARCH potražite vrijednost za br_znakova:

  Potražite brojčani položaj znaka iza drugog razmaka (D). Rezultat je broj znaka na kojem želite početi tražiti treći razmak. (12)

 5. Potražite brojčani položaj trećeg razmaka u ćeliji A2, počevši slijeva. Rezultat je završni položaj imena. (15)

 6. Potražite brojčani položaj znaka iza drugog razmaka (D). Rezultat je početni položaj imena. (12)

 7. Uzmite broj znaka trećeg razmaka koji se nalazi u 6. koraku i oduzmite broj znaka "D", koji se nalazi u sedmom koraku. Rezultat je broj znakova koje FUNKCIJA MID izdvaja iz tekstnog niza počevši od dvanaestog položaja, pronađenog u 4. koraku. (15 – 12 = 3)

 8. Srednje ime

  Srednje ime počinje drugim znakom zdesna (K). Formula izdvaja dva znaka s desne strane.

  Formula za razdvajanje prezimena i sufiksa, s zarezom

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u ćeliji A2, počevši slijeva. (6)

 9. Dodajte 1 da biste dobili znak nakon prvog razmaka (J). Rezultat je broj znaka od kojeg počinjete tražiti drugi razmak. (6 + 1 = 7)

 10. Potražite drugi razmak u ćeliji A2, počevši od sedmog mjesta (J), pronađenog u 2. koraku. (11)

 11. Dodajte 1 da biste dobili znak iza drugog razmaka (D). Rezultat je početno mjesto imena. (11 + 1 = 12)

 12. Potražite brojčani položaj trećeg razmaka u ćeliji A2, počevši slijeva. Rezultat je završni položaj srednjeg imena. (15)

 13. Broji ukupnu duljinu tekstnog niza u ćeliji A2, a zatim oduzmite broj znakova slijeva do trećeg razmaka, pronađenog u petom koraku. Rezultat je broj znakova koji će se izdvojiti s desne strane punog imena. (17 – 15 = 2)

 14. Prezime

  Prezime počinje od prvog znaka slijeva (B), a završava šestim znakom (prvim razmakom). Stoga formula izdvaja šest znakova slijeva.

  Formula za razdvajanje prezimena i sufiksa, s zarezom

  Pomoću funkcije SEARCH potražite vrijednost za br_znakova:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u ćeliji A2, počevši slijeva. (6)

 15. Sufiks

  Nastavak počinje od sedmog znaka slijeva (J), a završava devetim znakom slijeva (.). Formula izdvaja tri znaka, počevši od sedmog znaka.

  Formula za razdvajanje prezimena i sufiksa, s zarezom

  Pomoću funkcije SEARCH potražite vrijednost za početni_br:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u ćeliji A2, počevši slijeva. (6)

 16. Dodajte 1 da biste dobili znak nakon prvog razmaka (J). Rezultat je početni položaj sufiksa. (6 + 1 = 7)

  Pomoću ugniježđenih funkcija SEARCH potražite vrijednost za br_znakova:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u ćeliji A2, počevši slijeva. (6)

 17. Dodajte 1 da biste dobili brojčani položaj znaka iza prvog razmaka (J). Rezultat je broj znaka od kojeg počinjete tražiti drugi razmak. (7)

 18. Potražite brojčani položaj drugog razmaka u ćeliji A2, počevši od sedmog znaka pronađenog u 4. koraku. (11)

 19. Oduzmite 1 od broja znaka drugog razmaka pronađenog u 4. koraku da biste dobili broj znaka ",". Rezultat je završni položaj sufiksa. (11 – 1 = 10)

 20. Potražite brojčani položaj prvog razmaka. (6)

 21. Kada pronađete prvi razmak, dodajte 1 da biste pronašli sljedeći znak (J) koji se nalazi i u 3. i 4. koraku. (7)

 22. Uzmite broj znaka "," pronađen u 6. koraku i oduzmite broj znaka "J", koji se nalazi u 3. i 4. koraku. Rezultat je broj znakova koje FUNKCIJA MID izdvaja iz tekstnog niza počevši od sedmog položaja, pronađenog u 2. koraku. (10 – 7 = 3)

U ovom je primjeru ime na početku niza, a sufiks je na kraju, pa možete koristiti formule slične 2. primjeru: pomoću funkcije LEFT izdvojite ime, funkciju MID da biste izdvojili prezime i funkciju RIGHT da biste izdvojili nastavak.

Kopirajte ćelije u tablici i zalijepite ih na radni list programa Excel u ćeliji A1. Formula koju vidite s lijeve strane prikazat će se kao referenca, dok će Excel automatski pretvoriti formulu s desne strane u odgovarajući rezultat.

Savjet    Prije lijepljenja podataka na radni list postavite širine stupaca A i B na 250.

Naziv primjera

Opis

Gary Altman III

Ime i prezime sa sufiksom

Formula

Rezultat (ime)

'=LEFT(A2; SEARCH(" ";A2;1))

=LEFT(A2; SEARCH(" ";A2;1))

Formula

Rezultat (prezime)

'=MID(A2;SEARCH(" ";A2;1)+1;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)-(SEARCH(" ";A2;1)+1))

=MID(A2;SEARCH(" ";A2;1)+1;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)-(SEARCH(" ";A2;1)+1))

Formula

Rezultat (nastavak)

'=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1))

=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1))

 1. Ime

  Ime počinje od prvog znaka slijeva (G), a završava petim znakom (prvim razmakom). Stoga formula izdvaja pet znakova s lijeve strane punog imena.

  Formula za razdvajanje imena i prezimena nakon kojeg slijedi nastavak

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u ćeliji A2, počevši slijeva. (5)

 2. Prezime

  Prezime počinje od šestog znaka slijeva (A), a završava jedanaestim znakom (drugim razmakom). Ova formula uključuje ugniježđenje funkcije SEARCH radi pronalaženja položaja razmaka.

  Formula izdvaja šest znakova iz sredine, počevši od šestog znaka.

  Formula za razdvajanje imena i prezimena nakon kojeg slijedi nastavak

  Pomoću funkcije SEARCH potražite vrijednost za početni_br:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u ćeliji A2, počevši slijeva. (5)

 3. Dodajte 1 da biste dobili položaj znaka iza prvog razmaka (A). Rezultat je početno mjesto prezimena. (5 + 1 = 6)

  Pomoću ugniježđenih funkcija SEARCH potražite vrijednost za br_znakova:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u ćeliji A2, počevši slijeva. (5)

 4. Dodajte 1 da biste dobili položaj znaka iza prvog razmaka (A). Rezultat je broj znaka od kojeg počinjete tražiti drugi razmak. (5 + 1 = 6)

 5. Potražite brojčani položaj drugog razmaka u ćeliji A2, počevši od šestog znaka pronađenog u 4. koraku. Ovaj broj znaka završni je položaj prezimena. (12)

 6. Potražite brojčani položaj prvog razmaka. (5)

 7. Dodajte 1 da biste pronašli brojčani položaj znaka nakon prvog razmaka (A) koji se nalazi i u 3. i 4. koraku. (6)

 8. Uzmite broj znaka drugog razmaka koji se nalazi u petom koraku, a zatim oduzmite broj znaka "A", koji se nalazi u 6. i 7. koraku. Rezultat je broj znakova koje FUNKCIJA IZDVAJA iz tekstnog niza, počevši od šestog položaja, pronađenog u 2. koraku. (12 – 6 = 6)

 9. Sufiks

  Sufiks započinje tri znaka s desne strane. Ova formula uključuje ugniježđenje funkcije SEARCH radi pronalaženja položaja razmaka.

  Formula za razdvajanje imena i prezimena nakon kojeg slijedi nastavak

  Pomoću ugniježđenih funkcija SEARCH i LEN pronađite vrijednost za num_chars:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u ćeliji A2, počevši slijeva. (5)

 10. Dodajte 1 da biste dobili znak nakon prvog razmaka (A). Rezultat je broj znaka od kojeg počinjete tražiti drugi razmak. (5 + 1 = 6)

 11. Potražite drugi razmak u ćeliji A2, počevši od šestog mjesta (A), pronađenog u 2. koraku. (12)

 12. Broji ukupnu duljinu tekstnog niza u ćeliji A2, a zatim oduzmite broj znakova slijeva do drugog razmaka, koji se nalazi u 3. koraku. Rezultat je broj znakova koji će se izdvojiti s desne strane punog imena. (15 – 12 = 3)

U ovom primjeru punom imenu prethodi prefiks, a koristite formule slične 2. primjeru: funkcija MID za izdvajanje imena, funkcija RIGHT za izdvajanje prezimena.

Kopirajte ćelije u tablici i zalijepite ih na radni list programa Excel u ćeliji A1. Formula koju vidite s lijeve strane prikazat će se kao referenca, dok će Excel automatski pretvoriti formulu s desne strane u odgovarajući rezultat.

Savjet    Prije lijepljenja podataka na radni list postavite širine stupaca A i B na 250.

Naziv primjera

Opis

G. Ryan Ihrig

S prefiksom

Formula

Rezultat (ime)

'=MID(A2;SEARCH(" ";A2;1)+1;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)-(SEARCH(" ";A2;1)+1))

=MID(A2;SEARCH(" ";A2;1)+1;SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1)-(SEARCH(" ";A2;1)+1))

Formula

Rezultat (prezime)

'=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1))

=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;SEARCH(" ";A2;1)+1))

 1. Ime

  Ime počinje od petog znaka slijeva (R), a završava devetim znakom (drugim razmakom). Formula ugniježđe pretraživanje da bi se pronašli položaji razmaka. Izdvaja četiri znaka, počevši od petog mjesta.

  Formula za razdvajanje imena ispred prefiksa

  Pomoću funkcije SEARCH pronađite vrijednost za start_num:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u ćeliji A2, počevši slijeva. (4)

 2. Dodajte 1 da biste dobili položaj znaka nakon prvog razmaka (R). Rezultat je početno mjesto imena. (4 + 1 = 5)

  Pomoću ugniježđene funkcije SEARCH pronađite vrijednost za num_chars:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u ćeliji A2, počevši slijeva. (4)

 3. Dodajte 1 da biste dobili položaj znaka nakon prvog razmaka (R). Rezultat je broj znaka od kojeg počinjete tražiti drugi razmak. (4 + 1 = 5)

 4. Potražite brojčani položaj drugog razmaka u ćeliji A2, počevši od petog znaka, koji se nalazi u koracima 3 i 4. Taj broj znaka završni je položaj imena. (9)

 5. Potražite prvi razmak. (4)

 6. Dodajte 1 da biste pronašli brojčani položaj znaka nakon prvog razmaka (R) koji se nalazi i u 3. i 4. koraku. (5)

 7. Zauzmite broj znaka drugog razmaka koji se nalazi u petom koraku, a zatim oduzmite broj znaka "R", koji se nalazi u 6. i 7. koraku. Rezultat je broj znakova koje FUNKCIJA MID izdvaja iz tekstnog niza, počevši od petog mjesta pronađenog u 2. koraku. (9 – 5 = 4)

 8. Prezime

  Prezime započinje pet znakova zdesna. Ova formula uključuje ugniježđenje funkcije SEARCH radi pronalaženja položaja razmaka.

  Formula za razdvajanje imena ispred prefiksa

  Pomoću ugniježđenih funkcija SEARCH i LEN pronađite vrijednost za num_chars:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u ćeliji A2, počevši slijeva. (4)

 9. Dodajte 1 da biste dobili položaj znaka nakon prvog razmaka (R). Rezultat je broj znaka od kojeg počinjete tražiti drugi razmak. (4 + 1 = 5)

 10. Potražite drugi razmak u ćeliji A2, počevši od petog mjesta (R), pronađenog u 2. koraku. (9)

 11. Broji ukupnu duljinu tekstnog niza u ćeliji A2, a zatim oduzmite broj znakova slijeva do drugog razmaka, koji se nalazi u 3. koraku. Rezultat je broj znakova koji će se izdvojiti s desne strane punog imena. (14 – 9 = 5)

U ovom se primjeru koristi spojnica prezime. Razmak razdvaja svaku komponentu naziva.

Kopirajte ćelije u tablici i zalijepite ih na radni list programa Excel u ćeliji A1. Formula koju vidite s lijeve strane prikazat će se kao referenca, dok će Excel automatski pretvoriti formulu s desne strane u odgovarajući rezultat.

Savjet    Prije lijepljenja podataka na radni list postavite širine stupaca A i B na 250.

Naziv primjera

Opis

Julie Taft-Rider

Rastavljanje riječi u prezimenu

Formula

Rezultat (ime)

'=LEFT(A2; SEARCH(" ";A2;1))

=LEFT(A2; SEARCH(" ";A2;1))

Formula

Rezultat (prezime)

'=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;1))

=RIGHT(A2;LEN(A2)-SEARCH(" ";A2;1))

 1. Ime

  Ime počinje od prvog znaka slijeva, a završava na šestom položaju (prvi razmak). Formula izdvaja šest znakova slijeva.

  Formula za razdvajanje imena i prezimena rastavljanog riječi

  Pomoću funkcije SEARCH pronađite vrijednost num_chars:

  Potražite brojčani položaj prvog razmaka u ćeliji A2, počevši slijeva. (6)

 2. Prezime

  Cijelo prezime počinje deset znakova zdesna (T), a završava prvim znakom zdesna (r).

  Formula za razdvajanje imena i prezimena rastavljanog riječi

  Pomoću funkcija LEN i SEARCH pronađite vrijednost za num_chars:

  Potražite brojčani položaj razmaka u ćeliji A2, počevši od prvog znaka slijeva. (6)

 3. Prebroji ukupnu duljinu tekstnog niza koji će se izdvojiti, a zatim oduzmite broj znakova slijeva do prvog razmaka, pronađenog u 1. koraku. (16 – 6 = 10)

Razdvajanje teksta u različite stupce pomoću čarobnjaka za pretvaranje teksta u stupce

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Želite dodatne mogućnosti?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte tečajeve za obuku, saznajte kako zaštititi uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na njih, pošaljete povratne informacije i čujete se sa stručnjacima s bogatim znanjem.

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni jezičnom kvalitetom?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?
Ako pritisnete Pošalji, vaše će se povratne informacije iskoristiti za poboljšanje Microsoftovih proizvoda i usluga. Vaš će IT administrator moći prikupiti te podatke. Izjava o zaštiti privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×