Prijavite se pomoću Microsofta
Prijavi se ili izradi račun.
Zdravo,
Odaberite drugi račun.
Imate više računa
Odaberite račun putem kojeg se želite prijaviti.

U programu Word često korištene zadatke možete automatizirati stvaranjem i pokretanjem makronaredbi. Makronaredba je niz naredbi i uputa koje grupiraju kao jednu naredbu da biste automatski izvršili zadatak.

Da biste uštedjeli na vremenu pri obavljaju čestih zadataka, objedinite korake u makronaredbi. Najprije snimite makronaredbu. Potom makronaredbu možete pokrenuti klikom na gumb na alatnoj traci za brzi pristup ili pritiskom kombinacije tipki. To ovisi o tome kako ste je postavili.

 1. Kliknite Prikaz > Makronaredbe > Snimi makronaredbu.

  Naredba Snimi makronaredbu

 2. Upišite naziv makronaredbe.

  Okvir za naziv makronaredbe

 3. Da biste tu makronaredbu mogli koristiti u svim novim dokumentima koje stvorite, provjerite je li u okviru Spremi makronaredbu u navedeno Sve dokumente (Normal.dotm).

  Okvir za odabir mjesta spremanja makronaredbe

 4. Da biste makronaredbu pokrenuli klikom na gumb, kliknite Gumb.

  Klikom dodijelite makronaredbu gumbu

 5. Kliknite novu makronaredbu (primjerice s nazivom Normal.NewMacros.<naziv vaše makronaredbe>), a zatim kliknite Dodaj.

  Makronaredba i gumb Dodaj

 6. Kliknite Izmijeni.

  Gumb Izmijeni u okviru Prilagodba alatne trake za brzi pristup

 7. Odaberite sliku gumba, unesite željeni naziv pa dvaput kliknite U redu.

  Mogućnosti gumba u okviru Izmjena gumba

 8. Sad je vrijeme za snimanje koraka. Klikajte naredbe ili pritišćite tipke za svaki korak zadatka. Word će snimiti klikove i pritiske tipki.

  Napomena: Dok snimate makronaredbu, tekst odaberite pomoću tipkovnice. Makronaredbe ne snimaju odabire izvršene pomoću miša.

 9. Da biste zaustavili snimanje, kliknite Prikaz > Makronaredbe > Zaustavi snimanje.

  Naredba Zaustavi snimanje

Na alatnoj traci za brzi pristup pojavit će se gumb za vašu makronaredbu.

Gumb makronaredbe na alatnoj traci za brzi pristup

Kliknite gumb da biste pokrenuli makronaredbu.

 1. Kliknite Prikaz > Makronaredbe > Snimi makronaredbu.

  Naredba Snimi makronaredbu

 2. Upišite naziv makronaredbe.

  Okvir za naziv makronaredbe

 3. Da biste tu makronaredbu mogli koristiti u svim novim dokumentima koje stvorite, provjerite je li u okviru Spremi makronaredbu u navedeno Sve dokumente (Normal.dotm).

  Okvir za odabir mjesta spremanja makronaredbe

 4. Da biste makronaredbu pokrenuli pomoću tipkovnog prečaca, kliknite Tipkovnica.

  Klikom dodijelite makronaredbu tipkovnom prečacu

 5. Upišite kombinaciju tipki u okvir Pritisnite novu tipku prečaca.

 6. Provjerite da biste vidjeli je li ta kombinacija već dodijeljena za nešto drugo. Ako je već dodijeljena, pokušajte s drugom kombinacijom.

 7. Da biste taj tipkovni prečac mogli koristiti u svim novim dokumentima koje stvorite, provjerite je li u okviru Spremi promjene u navedeno Normal.dotm.

 8. Kliknite Dodijeli.

 9. Sad je vrijeme za snimanje koraka. Klikajte naredbe ili pritišćite tipke za svaki korak zadatka. Word će snimiti klikove i pritiske tipki.

  Napomena: Dok snimate makronaredbu, tekst odaberite pomoću tipkovnice. Makronaredbe ne snimaju odabire izvršene pomoću miša.

 10. Da biste zaustavili snimanje, kliknite Prikaz > Makronaredbe > Zaustavi snimanje.

  Naredba Zaustavi snimanje

Da biste pokrenuli makronaredbu, pritisnite tipke tipkovnog prečaca.

Da biste pokrenuli makronaredbu, kliknite gumb na alatnoj traci Brzi pristup, pritisnite tipkovni prečac ili pokrenite makronaredbu s popisa Makronaredbe.

 1. Kliknite Prikaz > Makronaredbe > Prikaži makronaredbe.

  Naredba Prikaži makronaredbe

 2. Na popis Naziv makronaredbe kliknite makronaredbu koju želite pokrenuti.

 3. Kliknite Izvedi.

Da bi makronaredba iz jednog dokumenta bila dostupna u svim novim dokumentima, dodajte je u predložak Normal.dotm.

 1. Otvorite dokument koji sadrži makronaredbu.

 2. Kliknite Prikaz > Makronaredbe > Prikaži makronaredbe.

  Naredba Prikaži makronaredbe

 3. Kliknite Organizator.

  Gumb Organizator u okviru Prikaz makronaredbi

 4. Kliknite makronaredbu koju želite dodati u predložak Normal.dotm, a zatim kliknite Kopiraj.

 1. Kliknite Datoteka > Mogućnosti > Prilagodba vrpce.

 2. U odjeljku Odaberite naredbe iz kliknite Makronaredbe.

 3. Kliknite željenu makronaredbu.

 4. U odjeljku Prilagodbe vrpce kliknite karticu i prilagođenu grupu u koju želite dodati makronaredbu.

Ako nemate prilagođenu grupu, kliknite Nova grupa. Potom kliknite Preimenuj, a zatim upišite naziv prilagođene grupe.

 1. Kliknite Dodaj.

 2. Da biste odabrali sliku za makronaredbu i upisali željeni naziv, kliknite Preimenuj.

 3. Dvaput kliknite U redu.

 1. Na kartici Programiranje u grupi Kod kliknite Makronaredbe.

 2. U okvir Naziv makronaredbe upišite naziv makronaredbe.

  Napomena: Ako novoj makronaredbi date isti naziv kao ugrađena makronaredba u programu Word, nove akcije makronaredbi zamijenit će ugrađenu makronaredbu. Da biste pogledali popis ugrađenih makronaredbi, na popisu Makronaredbe na popisu kliknite Naredbe programaWord.

 3. Na popisu Makronaredbe u kliknite predložak ili dokument u koji želite spremiti makronaredbu.

  Da bi makronaredba bila dostupna u svim dokumentima, obavezno kliknite Normal.dotm.

 4. Kliknite Stvori da biste otvorili Visual Basic Editor.

Kada otvorite Visual Basic Editor, možda ćete trebati dodatne informacije o radu s programom Visual Basic for Applications. Dodatne informacije potražite u pomoći za Microsoft Visual Basic naizborniku Pomoć ili pritisnite F1.

Možete snimiti niz akcija ili možete ispočetka napisati makronaredbu tako da unesete kod programa Visual Basic for Applications u Visual Basic Editor.

Napomena: Da biste s makronaredbama Office Word 2007, morate prikazati karticu Programiranje.

 1. Kliknite gumb Microsoft Office Slika gumba Office, a zatim Mogućnosti programa Word.

 2. Kliknite Popularno.

 3. U odjeljku Gornje mogućnosti za rad s programom Wordpotvrdite okvir Prikaži karticu Programiranje na vrpci.

  Napomena: Vrpca je komponenta korisničkog sučelja Korisničko sučelje Microsoft Office Fluent.

 1. Na kartici Programiranje u grupi Kod kliknite Snimi makronaredbu.

  Grupa Kod na kartici Programiranje
 2. U okvir Naziv makronaredbe upišite naziv makronaredbe.

  Napomena: Ako novoj makronaredbi date isti naziv kao ugrađena makronaredba u programu Office Word 2007, nove će akcije makronaredbi zamijeniti ugrađenu makronaredbu. Da biste pogledali popis ugrađenih makronaredbi, na kartici Programiranje u grupi Kod kliknite Makronaredbe. Na popisu Makronaredbe u kliknite Naredbe programa Word.

 3. U okviru Spremi makronaredbu u kliknite predložak ili dokument u koji želite spremiti makronaredbu.

  Važno: Da bi makronaredba bila dostupna u svim dokumentima, obavezno kliknite Normal.dotm.

 4. U okvir Opis upišite opis makronaredbe.

 5. Učinite nešto od sljedećeg:

  • Početak snimanja    Da biste počeli snimati makronaredbu, a da je ne dodijelite gumbu na alatnoj traci za brzi pristup ili tipkovnoj prečacu, kliknite U redu.

  • Stvaranje gumba    Da biste makronaredbu dodijelili gumbu na alatnoj traci za brzi pristup, učinite sljedeće:

   1. Kliknite Gumb.

   2. U odjeljku Prilagodba alatnetrake za brzi pristup odaberite dokument (ili sve dokumente) za koji želite dodati makronaredbu na alatnu traku za brzi pristup.

    Važno: Da bi makronaredba bila dostupna u svim dokumentima, obavezno kliknite Normal.dotm.

   3. U dijaloškom okviru Odabir naredbi iz kliknite makronaredbu koju snimate, a zatim Dodaj.

   4. Da biste prilagodili gumb, kliknite Izmijeni.

   5. U odjeljkuSimbol kliknite simbol koji želite koristiti za gumb.

   6. U okvir Zaslonski naziv upišite naziv makronaredbe koji želite prikazati.

   7. Dvaput kliknite U redu da biste počeli snimati makronaredbu.

    Simbol koji odaberete prikazuje se na alatnoj traci za brzi pristup. Naziv koji upišete prikazuje se kada pokažite na simbol.

  • Dodjeljivanje tipkovnih prečaca    Da biste makronaredbu dodijelili tipkovnim prečacima, učinite sljedeće:

   1. Kliknite Tipkovnica.

   2. U okviru Naredbe kliknite makronaredbu koju snimate.

   3. U okvir Pritisnite novi tipkovni prečac upišite redoslijed tipki koji želite, a zatim kliknite Dodijeli.

   4. Kliknite Zatvori da biste počeli snimati makronaredbu.

 6. Izvršite akcije koje želite uvrstiti u makronaredbu.

  Napomena: Kada snimite makronaredbu, pomoću miša možete kliknuti naredbe i mogućnosti, ali ne i odabrati tekst. Da biste odabrali tekst, morate koristiti tipkovnicu. Dodatne informacije o odabiru teksta pomoću tipkovnice potražite u članku Odabir teksta.

 7. Da biste zaustavili snimanje akcija, kliknite Zaustavi snimanje u grupi Kod.

Promjena tipkovnog prečaca za makronaredbu

 1. Kliknite gumb Microsoft Office Slika gumba Office, a zatim Mogućnosti programa Word.

 2. Kliknite Prilagodi.

 3. Uz stavku Tipkovni prečacikliknite Prilagodi.

 4. Na popisu Kategorije kliknite Makronaredbe.

 5. Na popisu Makronaredbe kliknite makronaredbu koju želite promijeniti.

 6. U okvir Pritisnite novi tipkovni prečac upišite kombinaciju tipki koju želite odabrati.

 7. Potvrdite okvir Trenutne tipke da biste bili sigurni da ne dodjeljujete kombinaciju tipki koju već koristite za izvođenje drugog zadatka.

 8. Na popisu Spremi promjene u kliknite mogućnost koja odgovara mjestu na kojem želite pokrenuti makronaredbu.

  Važno: Da bi makronaredba bila dostupna u svim dokumentima, obavezno kliknite Normal.dotm.

 9. Kliknite Zatvori.

 1. Na kartici Programiranje u grupi Kod kliknite Makronaredbe.

  Grupa Kod na kartici Programiranje

 2. Na popisu u odjeljku Naziv makronaredbekliknite makronaredbu koju želite pokrenuti.

 3. Kliknite Izvedi.

 1. Na kartici Programiranje u grupi Kod kliknite Makronaredbe.

  Grupa Kod na kartici Programiranje

 2. U okvir Naziv makronaredbe upišite naziv makronaredbe.

  Napomena: Ako novoj makronaredbi date isti naziv kao ugrađena makronaredba u programu Office Word 2007, nove će akcije makronaredbi zamijeniti ugrađenu makronaredbu. Da biste pogledali popis ugrađenih makronaredbi, na popisu Makronaredbe na popisu kliknite Naredbe programaWord.

 3. Na popisu Makronaredbe u kliknite predložak ili dokument u koji želite spremiti makronaredbu.

  Da bi makronaredba bila dostupna u svim dokumentima, obavezno kliknite Normal.dotm.

 4. Kliknite Stvori da biste otvorili Visual Basic Editor.

Kada otvorite Visual Basic Editor, možda ćete trebati dodatne informacije o radu s programom Visual Basic for Applications. Dodatne informacije potražite u pomoći za Microsoft Visual Basic naizborniku Pomoć ili pritisnite F1.

Da biste brzo obavljali zadatke koje često obavljate, u verziji programa Word za stolna računala možete grupirati korake u makronaredbe koje se izvoditi jednim klikom. U Word za web morate ručno proći kroz takve zadatke.

Ako imate Word, najprije kliknite Otvori u programu Word da biste dokument otvorili u programu Word.

Slika naredbe Otvori u aplikaciji za stolna računala

Zatim slijedite upute za verziju programa Word za stolna računala.

Kada pokrenete makronaredbu u programu Word i spremite dokument, vidjet ćete rezultate makronaredbe kada ponovno otvorite dokument u programu Word za web.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Želite dodatne mogućnosti?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte tečajeve za obuku, saznajte kako zaštititi uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na njih, pošaljete povratne informacije i čujete se sa stručnjacima s bogatim znanjem.

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni jezičnom kvalitetom?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?
Ako pritisnete Pošalji, vaše će se povratne informacije iskoristiti za poboljšanje Microsoftovih proizvoda i usluga. Vaš će IT administrator moći prikupiti te podatke. Izjava o zaštiti privatnosti.

Hvala vam na povratnim informacijama!

×