Stvaranje jednostavnog upita odabiranja

Stvaranje jednostavnog upita odabiranja

Kada želite odabrati specifične podatke iz jednog ili više izvora, koristite upit odabiranja. Upit odabiranja omogućuje vam dohvaćanje samo onih podataka koje trebate, kao i kombiniranje podataka iz nekoliko izvora. Kao izvore podataka za upit odabiranja možete koristiti tablice i druge upite odabiranja. Ova tema sadrži pregled upita odabiranja i upute za stvaranje upita odabiranja u čarobnjaku za upite ili prikazu dizajna.

Ako želite koristiti oglednu bazu podataka Northwind da biste saznali više o načinu funkcioniranja upita, pogledajte članak Uvod u upite.

Sadržaj članka

Overview

Stvaranje upita odabiranja pomoću čarobnjaka za upite

Stvaranje upita u prikazu dizajna

Pregled

Kada koristite podatke rijetko su vam potrebni svi podaci iz jedne tablice. Na primjer, kada želite koristiti podatke iz tablice Kontakti, obično želite pogledati jedan određeni zapis ili samo telefonski broj. Ponekad želite kombinirati podatke iz više tablica, primjerice podatke o kupcu i podatke o narudžbi. Da biste odabrali podatke koje želite koristiti, koristite upit odabiranja.

Upit odabiranja objekt je baze podataka koji prikazuje podatke u prikazu podatkovne tablice. Upit ne sprema podatke, već prikazuje podatke spremljene u tablicama. Upit može prikazati podatke iz jedne ili više tablica, drugih upita ili iz kombinacije tih dvaju elemenata.

Prednosti korištenja upita

Upit vam omogućuje:

 • Prikaz podataka samo iz polja koja vas zanimaju. Kada otvorite tablicu, prikazuju vam se sva polja. Upit je praktično rješenje za spremanje odabira polja.

  Napomena: Upit ne sprema podatke, već samo upućuje na njih. Kada spremite upit, ne spremate kopiju podataka.

 • Kombiniranje podataka iz više izvora. U tablici su obično prikazani samo podaci koji su u nju pohranjeni. Upit vam omogućuje odabir polja iz različitih izvora i određivanje načina na koji će se podaci kombinirati.

 • Korištenje izraza kao polja. Kao polje možete, primjerice, koristiti funkciju Datum ili pak možete koristiti funkciju Oblikovanje s poljem da biste upravljali načinom na koji se podaci iz polja oblikuju u rezultatima upita.

 • Prikaz zapisa koji zadovoljavaju kriterije koje postavite. Kada otvorite tablicu, prikazuju vam se svi zapisi. Upit je praktično rješenje za spremanje odabira zapisa.

Osnovne upute za stvaranje upita odabiranja

Upit odabiranja možete stvoriti pomoću čarobnjaka za upite ili u prikazu dizajna. Ako koristite čarobnjak, neki elementi dizajna nisu dostupni, no te elemente kasnije možete dodati u prikazu dizajna. Unatoč tome što se te dvije metode dosta razlikuju, osnovne su upute u načelu iste:

 1. Odaberite tablice ili upite koje želite koristiti kao izvore podataka.

 2. Odredite polja iz izvora podataka koja želite koristiti.

 3. Ako želite, postavite kriterije da biste ograničili zapise koje upit vraća.

Kada stvorite upit odabiranja, pokrenite ga da bi vam se prikazali rezultati. Da biste pokrenuli upit odabiranja, otvorite ga u prikazu podatkovne tablice. Ako spremite upit, možete ga ponovno upotrijebiti kad god poželite, primjerice kao izvor podataka za obrazac, izvješće ili drugi upit.

Stvaranje upita odabiranja pomoću čarobnjaka za upite

Upit odabiranja možete stvoriti automatski pomoću čarobnjaka za upite. Kada koristite čarobnjak, imate manje kontrole nad detaljima dizajna upita, ali je postupak stvaranja upita obično brži nego kada ne koristite čarobnjak. Osim toga, čarobnjak može prepoznati neke jednostavne pogreške dizajna i uputiti vas da izvršite neku drugu radnju.

Prije početka

Ako koristite polja iz izvora podataka koja nisu međusobno povezana, čarobnjak za upite upitat će vas želite li stvoriti odnose. Čarobnjak će otvoriti prozor Odnosi, ali ćete u slučaju uređivanja nekog od odnosa morati ponovno pokrenuti čarobnjak. Stoga prije pokretanja čarobnjaka razmislite o stvaranju odnosa koji su potrebni za upit.

Dodatne informacije o stvaranju odnosa između tablica potražite u članku Vodič za odnose među tablicama.

Korištenje čarobnjaka za upite

 1. Na kartici Stvaranje u grupi Upiti kliknite Čarobnjak za upite

  Grupa Upiti na vrpci programa Access prikazuje dvije mogućnosti: Čarobnjak za upite i Dizajn upita
 2. U dijaloškom okviru Novi upit kliknite Čarobnjak za jednostavne upite, a zatim U redu.

 3. Nakon toga dodajte polja. Dodati možete do 255 polja iz do 32 tablice ili upita.

  Za svako polje učinite sljedeće:

  1. U odjeljku Tablice/upiti kliknite tablicu ili upit koji sadrži polje.

  2. U odjeljku Dostupna polja dvokliknite polje koje želite dodati na popis Odabrana polja. Ako u upit želite dodati sva polja, kliknite gumb s dvostrukim strelicama udesno (>>).

  3. Kada dodate sva željena polja, kliknite Dalje.

   U dijaloškom okviru Čarobnjak za jednostavne upite odaberite polja koja želite koristiti.
 4. Ako niste dodali brojčana polja (polja koja sadrže numeričke podatke), prijeđite na deveti korak. Ako ste dodali brojčana polja, čarobnjak će zatražiti da upit vraća pojedinosti ili sažete podatke.

  Učinite nešto od sljedećeg:

  1. Ako želite vidjeti pojedinačne zapise, kliknite detalj, a zatim kliknite dalje. Prijeđite na deveti korak.

  2. Ako želite pogledati sažete brojčane podatke, primjerice prosjeke, kliknite Sažeti pa Mogućnosti sažetka.

   Odabir mogućnosti Detaljno ili Sažeto u dijaloškom okviru Čarobnjak za jednostavne upite
 5. U dijaloškom okviru Mogućnosti sažetka odredite polja koja želite sažeti i način sažimanja podataka. Navedena su samo brojčana polja.

  Za svako brojčano polje odaberite jednu od sljedećih funkcija:

  1. Sum    Upit vraća zbroj svih vrijednosti u polju.

  2. Avg    Upit vraća prosjek svih vrijednosti u polju.

  3. Min    Upit vraća najmanju vrijednost u polju.

  4. Max    Upit vraća najveću vrijednost u polju.

  Odabir načina izračuna sažetih podataka u dijaloškom okviru Mogućnost sažetka.
 6. Ako želite da rezultati upita sadrže broj zapisa u izvoru podataka, potvrdite odgovarajući okvir Prebroji zapise u [naziv izvora podataka].

 7. Kliknite U redu da biste zatvorili dijaloški okvir Mogućnosti sažetka.

 8. Ako u upit niste dodali polje Datum/vrijeme, prijeđite na deveti korak. Ako ste u upit dodali polje datuma i vremena, čarobnjak za upite upita vas kako želite grupirati vrijednosti datuma. Pretpostavimo, primjerice, da ste dodali numerično polje ("cijena") i polje datuma/vremena ("Transaction_Time") u upit, a zatim navedeno u dijaloškom okviru Mogućnosti sažetka za koji želite vidjeti prosječnu vrijednost polja broj "cijena". Budući da ste uvrstili polje datuma/vremena, možete izračunati zbrajanja vrijednosti za svaku jedinstvenu vrijednost datuma/vremena, za svaki dan, za svaki mjesec, za svaki kvartal ili za svaku godinu.

  Odabir načina grupiranja datuma u upitu u dijaloškom okviru Čarobnjak za upite

  Odaberite vremensko razdoblje koje želite upotrijebiti za grupiranje vrijednosti datuma/vremena pa kliknite Dalje.

  Napomena: U prikazu dizajna vrijednosti pomoću izraza možete grupirati za bilo koje vremensko razdoblje, ali čarobnjak nudi samo navedene mogućnosti.

 9. Na zadnjoj stranici čarobnjaka navedite naziv upita, odaberite želite li otvoriti ili izmijeniti upit pa kliknite Završi.

  Ako odaberete otvaranje upita, upit će prikazati odabrane podatke u prikazu podatkovne tablice. Ako odaberete izmjenu upita, upit će se otvoriti u prikazu dizajna.

Vrh stranice

Stvaranje upita u prikazu dizajna

Upit odabiranja možete ručno stvoriti u prikazu dizajna. Kada koristite prikaz dizajna, imate više kontrole nad detaljima dizajna upita, ali je i vjerojatnost pogrešaka u dizajnu veća i postupak obično traje dulje nego prilikom korištenja čarobnjaka.

Stvaranje upita

1. korak: dodavanje izvora podataka

2. korak: spajanje povezanih izvora podataka

3. korak: dodavanje izlaznih polja

4. korak: postavljanje kriterija

5. korak: sažimanje podataka

6. korak: prikaz rezultata

1. korak: dodavanje izvora podataka

Kada koristite prikaz dizajna, da biste dodali izvore podataka, možete dodati izvore podataka i polja u zasebnim koracima. Međutim, kasnije možete u bilo kojem trenutku dodati još izvora podataka.

 1. Na kartici Stvaranje u grupi Ostalo kliknite Dizajn upita

  Grupa Upiti na vrpci programa Access prikazuje dvije mogućnosti: Čarobnjak za upite i Dizajn upita
 2. Dvokliknite svaki izvor podataka koji želite koristiti ili odaberite svaki izvor podataka, a zatim kliknite Dodaj.

  Prikazuje dijaloški okvir Tablica u programu Access s prikazanim nazivima tablica

Automatski spojevi

Kada dodate izvore podataka koji već imaju definirane međusobne odnose, ti se odnosi automatski dodaju u upit kao spojevi. Spojevi određuju kako će se podaci iz povezanih izvora kombinirati. Access automatski stvara spojeve između dvije tablice ako sadrže polja s kompatibilnim vrstama podataka i ako je jedno polje primarni ključ.

Spojeve koje Access stvara možete i prilagoditi. Access vrstu spoja određuje na temelju odnosa koji spoj predstavlja. Ako Access stvori spoj kada nema definiranog odnosa, stvorit će unutarnji spoj.

Ako Access prilikom dodavanja izvora podataka automatski stvori točan spoj, možete prijeći na 3. korak: dodavanje izlaznih polja.

Korištenje istog izvora podataka nekoliko puta

U nekim slučajevima želite priključiti dvije kopije iste tablice ili upita, pod nazivom samospajanje, koja kombinira zapise iz iste tablice kada postoje podudarne vrijednosti u pridruženim poljima. Primjerice, recimo da imate tablicu Zaposlenici u kojoj polje ReportsTo za svaki zapis zaposlenika prikazuje ID svog upravitelja umjesto naziva. Umjesto toga možete koristiti samospajanje da biste prikazali naziv upravitelja u zapisu svakog zaposlenika.

Kada drugi puta dodate izvor podataka, Access će nazivu druge instance dodati nastavak _1. Na primjer, ako tablicu Zaposlenici dodate dva puta, druga instanca imat će naziv Zaposlenici_1.

2. korak: spajanje povezanih izvora podataka

Ako su izvori podataka koje dodajete u upit već u nekom odnosu, Access automatski stvara unutarnji spoj za svaki odnos. Ako se primjenjuje referencijalna cjelovitost Access prikazuje "1" iznad crte spajanja da bi pokazao koja je tablice na strani "jednoga" u odnosu odnos preslikavanja jednog člana na više njih te znak beskonačnosti () da bi pokazala koja je tablica na strani "više".

Ako upitu dodate upite, a niste stvorili odnose između tih upita, Access neće automatski stvoriti spojeve između tih upita ni između nepovezanih upita i tablica. Ako Access ne stvori spojeve kada dodate izvore podataka, obično ih morate dodati sami. Izvori podataka koji nisu spojeni s nijednim drugim izvorom podataka mogu uzrokovati probleme s rezultatima upita.

Ako želite, vrstu spoja možete promijeniti iz unutarnjeg spoja u vanjsko spajanje da bi upit obuhvaćao više zapisa.

Dodavanje spoja

 • Da biste dodali spoj povucite polje iz jednog izvora podataka u odgovarajuće polje u drugom izvoru podataka.

  Access će prikazati crtu između dva polja koja upućuje na to da je spoj stvoren.

  Dodavanje pravila oblikovanja

Promjena spoja

 1. Dvokliknite spoj koji želite promijeniti.

  Prikazuje se dijaloški okvir Svojstva spoja.

  Pretraživanje s web-mjesta s prikazanim načinima ograničavanja opsega pretraživanja
 2. Pregledajte tri mogućnosti u dijaloškom okviru Svojstva spoja.

 3. Kliknite željenu mogućnost pa U redu.

Kada su spojevi spremni, dodajte izlazna polja – polja s podacima koje želite prikazati u rezultatima upita.

3. korak: dodavanje izlaznih polja

Polje iz bilo kojeg izvora podataka koji ste dodali u 1. koraku jednostavno možete dodati.

 • Da biste dodali polje, povucite polje iz izvora podataka u gornjem oknu prozora za dizajn upita prema dolje do retka Polje u rešetki dizajna u donjem oknu prozora za dizajn upita.

  Kada dodate polje na taj način, Access će automatski popuniti redak Tablica u rešetki dizajna i prikazati izvor podataka polja.

  Savjet: Ako želite brzo dodati sva polja u redak Polje u rešetki dizajna upita, dvokliknite naziv tablice ili upita u gornjem oknu da biste označili sva polja u tom izvoru, a zatim ih istovremeno povucite prema dolje u rešetku dizajna.

Korištenje izraza kao izlaznog polja

Ako želite obavljati izračune ili koristiti funkciju za stvaranje izlaza upita, koristite izraz kao izlazno polje. Izraz može koristiti podatke iz bilo kojeg izvora podataka upita, kao i funkcije, primjerice Oblikovanje ili InStr, a može sadržavati i konstante i aritmetičke operatore.

 1. U praznom stupcu u rešetki dizajna upita desnom tipkom miša kliknite redak Polje, a zatim kliknite Zumiranje na izborniku prečaca.

 2. U okvir Zumiranje upišite ili zalijepite izraz. Izrazu dodijelite naziv koji želite koristiti za izlaznu vrijednost izraza i iza njega unesite dvotočku. Na primjer, ako želite da izraz ima naziv "Zadnje ažuriranje", kao prvi dio naziva unesite Zadnje ažuriranje:.

  Napomena: Izrazi vam omogućuju mnoštvo radnji. Ovaj članak ne sadrži detaljno objašnjenje izraza. Dodatne informacije o stvaranju izraza potražite u članku Sastavljanje izraza.

4. korak: postavljanje kriterija

Ovaj korak nije obavezan.

Kriteriji vam omogućuju ograničavanje zapisa koje upit vraća. Da bi upit vratio zapis, vrijednosti polja moraju zadovoljavati kriterije koje postavite.

Postavljanje kriterija za izlazno polje

 1. U rešetki dizajna upita, u retku Kriterij polja koje sadrži vrijednosti koje želite ograničiti, upišite izraz koji vrijednosti polja moraju zadovoljiti da bi polje bilo uvršteno u rezultate. Na primjer, ako želite ograničiti upit tako da prikazuje samo zapise u kojima je vrijednost polja Grad Las Vegas, u redak Kriterij za to polje upišite Las Vegas.

  U članku Primjeri kriterija upita pogledajte mnoštvo primjera korištenja kriterija upita za različite vrste podataka.

 2. Dodatni kriterij odredite u retku Ili ispod retka Kriterij.

  Ako odredite dodatni kriterij, vrijednost polja mora zadovoljavati sve navedene kriterije da bi polje bilo uvršteno u rezultate upita.

Kriteriji za više polja

Kriterije možete koristi za više polja. Kada to učinite, svi kriteriji u retku Kriterij ili Ili moraju biti zadovoljeni da bi zapis bio uvršten u rezultate.

Postavljanje kriterija pomoću polja koje ne želite uvrstiti u rezultate

Polje možete dodati u dizajn upita, a da pritom podatke polja ne uvrstite u rezultate upita. To učinite ako želite upotrijebiti vrijednosti polja za ograničenje rezultata upita, ali ne želite da vam se vrijednosti polja prikažu.

 1. Dodajte polje u rešetku dizajna.

 2. Poništite potvrdni okvir u retku Prikaži za polje.

 3. Postavite kriterije na isti način kao i za izlazno polje.

5. korak: sažimanje podataka

Ovaj korak nije obavezan.

Ako su podaci brojčani, vjerojatno će vam trebati sažetak podataka. Možda će vam, primjerice, trebati prikaz prosječne cijene ili ukupne prodaje.

Da biste saželi podatke u upitu, koristite redak Ukupno. Redak Ukupno po zadanim se postavkama ne prikazuje u prikazu dizajna.

 1. Kada je upit otvoren u prikazu dizajna, na kartici Dizajn u grupi Prikaz/skrivanje kliknite Ukupno.

  Access će prikazati redak Ukupno u rešetki dizajna upita.

 2. Za svako polje koje želite sažeti na popisu u retku Ukupno odaberite odgovarajuću funkciju. Funkcije koje su vam dostupne ovise o vrsti podataka u polju.

  Dodatne informacije o funkcijama retka Ukupno u upitima potražite u članku Zbrajanje vrijednosti iz podatkovnog lista pomoću retka ukupnog zbroja.

6. korak: prikaz rezultata

Da biste pogledali rezultate upita, na kartici Dizajn kliknite Pokreni. Access će rezultate vašeg upita prikazati u prikazu podatkovne tablice.

Ako želite promijeniti upit, kliknite Polazno > Prikaz > Prikaz dizajna da biste se vratili na prikaz dizajna.

Promijenite polja, izraze ili kriterije i ponovno pokrećite upit dok ne dobijete željene podatke.

Vrh stranice

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama!

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×