Funkcija TEXT omogućuje vam promjenu načina prikaza broja primjenom oblikovanja pomoću kodova za oblikovanje. To je korisno kada želite prikazati brojeve u čitljivijem obliku ili želite kombinirati brojeve s tekstom ili simbolima.

Napomena: Funkcija TEXT će pretvoriti u tekst, što bi moglo otežati reference u kasnijim izračunima. Preporučuje se zadržati izvornu vrijednost u jednoj ćeliji, a zatim upotrijebiti funkciju TEXT u nekoj drugoj ćeliji. Potom ako budete trebali sastavljati druge formule uvijek se referirajte na izvornu vrijednost, a ne na rezultat funkcije TEXT.

Sintaksa

TEXT(vrijednost;oblik_tekst)

Sintaksa funkcije TEXT sadrži sljedeće argumente:

Naziv argumenta

Opis

vrijednost

Brojčana vrijednost koju želite pretvoriti u tekst.

oblik_tekst

Tekstni niz koji definira oblikovanje koje želite primijeniti na navedenu vrijednost.

Pregled

Funkcija TEXT u svojem najjednostavnijem obliku govori sljedeće:

 • =TEXT(vrijednost koju želite oblikovati, "Kod oblikovanja koji želite primijeniti")

U nastavku su neki popularni primjeri koje možete kopirati izravno u Excel te s njima samostalno eksperimentirati. Obratite pozornost na kodove oblikovanja unutar navodnika.

Formula

Opis

=TEXT(1234.567,"# ##0,00 USD")

Valuta s razdjelnikom tisućica i dvije decimale, primjerice 1 234, 57 USD. Imajte na umu da Excel zaokružuje vrijednost na dvije decimale.

=TEXT(TODAY(),"MM/DD/GG")

Današnji datum u obliku MM/DD/GG, primjerice 03/14/12

=TEXT(TODAY(),"DDDD")

Današnji dan u tjednu, primjerice, ponedjeljak

=TEXT(NOW(),"H:MM AM/PM")

Trenutačno vrijeme, primjerice, 1:29 PM

=TEXT(0,285,"0,0%")

Postotak, primjerice, 28,5 %

= TEXT (4.34;"#?/?")

Razlomak, primjerice, 4 1/3

=TRIM(TEXT(0.34,"# ?/?"))

Razlomak, kao što je 1/3. Zapamtite ovo pomoću funkcije OBREZIVANJA uklanja početni razmak decimalnom vrijednošću.

=TEXT(12200000,"0,00E+00")

Znanstvena notacija, primjerice, 1,22E+07

=TEXT(1234567898,"[<=9999999]###-####;(###) ###-####")

Posebno (telefonski broj), primjerice, (123) 456-7898

=TEXT(1234,"0000000")

Dodavanje početnih nula (0), primjerice, 0001234

=TEXT(123456,"##0° 00' 00''")

Prilagođeno - zemljopisna širina i dužina

Napomena: Iako za promjenu oblikovanja možete koristiti funkciju TEXT, to nije jedini način. Možete promijeniti oblik bez formule tako da pritisnete Ctrl + 1 (ili Slika ikone gumba Command za MAC+ 1 na Macu), a zatim odaberite željeni oblik iz dijaloškog okvira Oblikovanje ćelija > broj .

Preuzimanje naših primjera

Možete preuzeti oglednu radnu knjigu sa svim primjerima funkcija TEXT koje ćete pronaći u ovom članku, uz neke dodatke. Možete pratiti ili stvoriti vlastite šifre oblika teksta.

Preuzimanje primjera funkcije teksta programa Excel

Drugi dostupni kodovi oblikovanja

Druge dostupne kodove oblikovanja možete potražiti putem dijaloga Oblikovanje ćelija:

 1. Pritisnite Ctrl+1 (Slika ikone gumba Command za MAC+1 na Macu) da bi vam se prikazao dijaloški okvir Oblikovanje ćelija.

 2. Odaberite željeno oblikovanje s kartice Broj.

 3. Odaberite mogućnost Prilagođeno,

 4. Željeni kod oblikovanja sada se prikazuje u okviru Vrsta. U ovom slučaju odaberite sve iz okvira Vrsta osim točke zareza (;) i znaka @. U primjeru koji slijedi odabrali smo i kopirali samo mm/dd/gg.

 5. Pritisnite Ctrl+C da biste kopirali kod oblikovanja pa pritisnite Odustani odbacili dijaloški okvir Oblikovanje ćelija.

 6. Sada još samo trebate pritisnuti Ctrl+V da biste zalijepili kod oblikovanja u svoju formulu funkcije TEXT: =TEXT(B2,"mm/dd/yy"). Svakako zalijepite kod oblikovanja unutar navodnika („kod oblikovanja”) jer će vam inače Excel prikazati poruku o pogrešci.

Primjer korištenja dijaloškog okvira Oblikovanje > Ćelije > Broj > Prilagođeno da bi Excel stvarao nizove oblikovanja umjesto vas.

Kodovi oblikovanja prema kategorijama

U nastavku je nekoliko primjera načina na koje putem dijaloškog okvira Oblikovanje ćelija možete primijeniti različite oblike brojeva na svoje vrijednosti pa se zatim poslužiti mogućnošću Prilagođeno za kopiranje tih kodova oblikovanja na funkciju TEXT.

Zašto Excel briše početne nule?

Excel je programiran tako da traži brojeve koji se unose u ćelije, a ne brojeve koji izgledaju kao tekst, kao što su brojevi dijelova ili SKU-ovi. Da biste zadržali početne nule, oblikujte raspon unosa kao tekst prije nego što zalijepite ili unesete vrijednosti. Odaberite stupac ili raspon u koji ćete unijeti vrijednosti pa pritisnite CTRL+1 da bi vam se prikazao dijaloški okvir Oblikovanje > Ćelije, a zatim na kartici Broj odaberite Tekst. Sada će Excel zadržati početne nule.

Ako ste već unijeli podatke, a Excel je uklonio vaše početne nule, vratiti ih možete pomoću funkcije TEXT. Možete referencirati prvu ćeliju s vrijednostima i upotrijebiti =TEXT(vrijednost;”00000”), u kojemu broj nula u formuli predstavlja ukupan broj željenih znakova, a zatim kopirati i zalijepiti ostatak raspona.

Primjeri korištenja funkcije TEXT radi oblikovanja vodećih nula. =TEXT(A2;"00000")

Ako vam je iz nekog razloga potrebno pretvaranje tekstnih vrijednosti natrag u brojeve, možete ih pomnožiti s 1, primjerice, =D4*1 ili upotrijebiti dvostruki unarni operator (--), primjerice =--D4.

Excel odjeljuje tisućice točkama ako oblik sadrži točku omeđenu znakovima brojeva (#) ili nulama. Ako je, primjerice, argument oblik_tekst "#.###,12,200,000", Excel prikazuje broj 12,200,000 kao 12.200,000.

Zarez koji slijedi nakon rezerviranog mjesta za znamenku skalira broj za 1,000. Ako je, primjerice, niz oblikovanja "#,###.0,", Excel će broj 12200000 prikazati kao 12,200.0.

Primjeri funkcija TEKST koji koristi razdjelnik tisućica

Napomene: 

 • Razdjelnik tisućica ovisi o regionalnim postavkama. U SAD-u je to zarez, ali u drugim regijama to može biti i točka (.).

 • Razdjelnik tisućica dostupan je za oblike broja, valute i računovodstveni oblik.

U nastavku su primjeri standardnog broja (samo s razdjelnikom za tisućice i decimalama), valute i računovodstvenih oblika. Oblik valute omogućuje vam umetanje odabranog simbola valute te ga poravnava pokraj vrijednosti, dok računovodstveni oblik poravnava simbol valute lijevo, a vrijednost desno od ćelije. Obratite pozornost na razliku između kodova oblikovanja valute i računovodstvenog oblika u nastavku, gdje se za računovodstveni oblik za razdvajanje simbola i vrijednosti koristi zvjezdica (*).

Primjeri funkcije TEXT s oblicima Broj, Valuta i Računovodstvo

Da biste pronašli kod oblikovanja za simbol valute, prvo pritisnite Ctrl+1 (ili Slika ikone gumba Command za MAC+1 na Macu), odaberite željeni oblik pa odaberite simbol s padajućeg popisa Simbol.

Mogućnosti odabira simbola valute iz dijaloškog okvira Oblikovanje ćelija

Potom kliknite Prilagođena lijevo od rubrike Kategorija pa kopirajte kod oblikovanja, zajedno sa simbolom valute.

Funkcija TEXT - prilagođena valuta sa simbolom

Napomena: Funkcija TEXT ne podržava oblikovanje bojom pa ako kopirate kod oblikovanja broja iz dijaloškog okvira Oblikovanje ćelija koji sadrži boju, kao što je ovaj: $#,##0.00_);[crvena]($#,##0.00), funkcija TEXT prihvatit će kod oblikovanja, ali neće prikazati boju.

Način na koji se prikazuje datum možete mijenjati korištenjem kombinacije slova „M” za mjesec, „D” za dan i „Y” za godine.

Kodovi oblikovanja mjeseca, dana i godine

Kodovi oblikovanja u funkciji TEXT ne razlikuju velika i mala slova pa možete koristiti "M" ili "m", "D" ili "d", "Y" ili "y".

Excel MVP Mynda Treacy

Mynda preporučuje...

Ako datoteke programa Excel i izvješća zajednički koristite s osobama iz različitih država, bilo bi dobro da im izvješća pošaljete na njihovu jeziku. MVP programa Excel, Mynda Treacy ima veliko rješenje u ovim datumima programa Excel koji se prikazuju u članku na drugim jezicima . U članku je i ogledna radna knjiga koju možete preuzeti.

Način na koji se prikazuje vrijeme možete mijenjati kombinacijom slova "H" za sate, "M" za minute i "S" za sekunde te parametrom "AM/PM" (prijepodne/poslijepodne) za prikaz sata u 12-satnom obliku.

Oblici vremena za sate, minute i sekunde

Ako izostavite parametre „AM/PM” ili „A/P”, vrijeme će se prikazivati u 24-satnom obliku.

Kodovi oblikovanja u funkciji TEXT ne razlikuju velika i mala slova pa možete koristiti "H" ili "h", "M" ili "m", "S" ili "s", "AM/PM" ili "am/pm".

Prikaz decimalnih vrijednosti možete promijeniti pomoću oblika postotka (%).

Kodovi oblikovanja za Postotak

Možete promijeniti način prikaza decimalnih vrijednosti pomoću razlomka (?/?) formata.

Kodovi oblikovanja za razlomke

Znanstvene notacije način su prikaza brojeva u smislu decimala između 1 i 10 pomnoženih s 10. Često se koristi za skraćivanje prikaza velikih brojeva.

Kodovi oblikovanja za znanstvene oznake

Excel sadrži četiri posebna oblika:

 • Poštanski broj - "00000"

 • Poštanski broj + 4 - "00000-0000"

 • Telefonski broj - "[<=9999999]###-####;(###) ###-####"

 • Broj američkog socijalnog osiguranja - "000-00-0000"

Posebni oblici za funkciju TEXT

Posebni se oblici razlikuju s obzirom na regionalnu shemu, ali ako u vašoj regionalnoj shemi nema posebnih oblika ili ako oni koji postoje ne zadovoljavaju vaše potrebe, možete ih stvoriti i sami u dijaloškom okviru Oblikovanje ćelija > Prilagođeno.

Uobičajeni scenarij

Funkcija TEXT rijetko se koristi sama za sebe i obično se koristi u kombinaciji s nečim drugim. Recimo da želite kombinirati tekst i brojčane vrijednosti, primjerice "Izvješće ispisano: 03/14/12” ili “Tjedni prihod: 66 348,72 USD”. Možete ručno upisati u Excel, ali time se pobija svrha programa Excel da to čini umjesto vas. Nažalost, kada kombinirate tekst i oblikovane brojeve, kao što su datumi, vremena, valuta itd., Excel ne zna kako ih želite prikazati pa odbacuje oblikovanje brojeva. U takvom je slučaju funkcija TEXT neprocjenjiva jer vam omogućuje da Excel prisilite da vrijednosti oblikuje prema vašim željama pomoću koda oblikovanja kao što je „MM/DD/YY” za oblik datuma.

U sljedećem ćete primjeru vidjeti što se događaj ako pokušate spojiti tekst i broj, a ne upišete funkciju TEXT. U ovom slučaju koristimo znak ampersanda (&) radi ulančavanja tekstnog niza, razmaka („ „) i vrijednosti uz =A2&” “&B2.

Primjeri spajanja teksta bez funkcije TEXT

Kao što vidite, Excel je uklonio oblikovanje datuma u ćeliji B2. U sljedećem ćete primjeru vidjeti kako vam funkcija TEXT omogućuje primjenu željenog oblika.

Primjeri spajanja teksta s funkcijom TEXT

Naša ažurirana formula glasi:

 • Ćelija C2:=A2&" "&TEXT(B2;"mm/dd/yy") – oblik datuma

Najčešća pitanja

Nažalost, ne možete to učiniti pomoću funkcije Text , morate koristiti Visual Basic for Applications (VBA) kod. Sljedeća veza sadrži metodu: pretvaranje numeričke vrijednosti u engleske riječi u programu Excel

Da, to se može učiniti pomoću funkcija UPPER, LOWER i PROPER. Tako bi, primjerice, formula =UPPER("pozdrav") vratila rezultat "POZDRAV".

Da, ali je za to potrebno nekoliko koraka. Prvo odaberite ćeliju ili ćelije u kojima to želite učiniti pa pritisnite Ctrl+1 da bi se prikazao dijaloški okvir Oblikovanje > Ćelije, potom Poravnanje > Kontrola teksta > potvrdite okvir mogućnosti Prelomi tekst. Potom prilagodite dovršenu funkciju TEXT tako da u nju uvrstite ASCII funkciju CHAR(10) na mjestu na kojem želite prijelom retka. Možda ćete, ovisno o poravnanju konačnog rezultata, morati prilagoditi širinu stupca.

Primjeri korištenja funkcije TEXT s funkcijom CHAR(10) radi umetanja prijeloma retka. ="Danas je: "&CHAR(10))&TEXT(TODAY();"MM/DD/YY")

U ovom smo slučaju koristili: ="Danas je: "&CHAR(10)&TEXT(TODAY();"mm/dd/yy")

To se zove Znanstvena notacija i Excel automatski tako pretvara brojeve koji imaju više od 12 znamenki ako je ćelija ili ako su ćelije oblikovane kao Općenito, odnosno sve brojeve koji imaju više od 15 znamenki ako su ćelija ili ćelije oblikovane kao Broj. Ako želite unijeti duge brojčane nizove, a ne želite da se pretvore, oblikujte ćeliju kao Tekst prije unosa ili lijepljenja vrijednosti u Excel.

Excel MVP Mynda Treacy

Mynda preporučuje...

Ako datoteke programa Excel i izvješća zajednički koristite s osobama iz različitih država, bilo bi dobro da im izvješća pošaljete na njihovu jeziku. MVP programa Excel, Mynda Treacy ima veliko rješenje u ovim datumima programa Excel koji se prikazuju u članku na drugim jezicima . U članku je i ogledna radna knjiga koju možete preuzeti.

Vidi također

Stvaranje i brisanje prilagođenog oblika broja

Pretvorba brojeva spremljenih kao tekst u brojeve

Sve funkcije programa Excel (po kategorijama)

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine
Istražite osposobljavanje
Prvi koristite nove značajke
Pridružite se Microsoft Office Insiderima

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni jezičnom kvalitetom?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×