Učinite bilježnice OneNote pristupačnima osobama s posebnim potrebama

Učinite bilježnice OneNote pristupačnima osobama s posebnim potrebama

U ovoj se temi daju detaljne upute i najbolje prakse da biste OneNote bilježnice pristupačne osobama s posebnim potrebama. Kada su bilježnice pristupačne, sadržaj možete otključati svima i osobama s različitim sposobnostima koje mogu čitati i koristiti bilježnicu. Na primjer, naučit ćete kako u slike dodati zamjenske tekstove da bi osobe koje koriste čitače zaslona mogli slušati o čemu se radi na slici.

Glavni prikaz OneNote Windows 10.

Slijepe ili slabovidne osobe lakše će razumjeti vaše bilješke ako bilježnice programa OneNote stvorite imajući u vidu pristupačnost.

Sljedeća tablica sadrži najbolje prakse za stvaranje OneNote bilježnica koje su dostupne osobama s posebnim potrebama.

Što je potrebno popraviti

Zašto to popraviti

Kako popraviti

Umetnite zamjenski tekst za sve slike i ugrađene datoteke.

Zamjenski tekst kojim se opisuju slike i drugi objekti važan je osobama koje ne vide zaslon. Čitači zaslona čitaju zamjenski tekst naglas, pa je to jedina informacija koju će neke osobe dobiti o slikama i objektima. Pazite da zamjenski tekst bude smislen.

Izbjegavajte korištenje slika kao jedinog načina za prenošenje teksta, jer je čitačem zaslona nespretno kretati se pod dugačkom zamjenskom tekstu.

Dodajte zamjenski tekst koji osobama koje je ih ne vide opisuje sliku ili objekt. Neka bude kratak, ali neka opisuje ono što je važno na slici.

Ako morate koristiti sliku koja sadrži kratak tekst, taj tekst ponovite i u tekstu tijela sadržaja.

Prilikom umetanja ispisa datoteke, obavezno zadržite izvornu datoteku na stranici kao zamjenski izvor informacija.

Dodavanje zamjenskog teksta u slike

Dodavanje zamjenskog teksta u ugrađene datoteke

Da biste pronašli zamjenski tekst koji nedostaje, upotrijebite alat za provjeru pristupačnosti.

Dodajte smislen tekst za hiperveze.

Osobe koje koriste čitače zaslona ponekad mogu skenirati popis veza. Veze im moraju prenijeti jasne i točne informacije o odredištu. Nemojte, primjerice, kao vezu koristiti tekst "Kliknite ovdje", već upotrijebite cijeli naslov odredišne stranice.

Dodavanje smislenog teksta hiperveze

Grupama sekcija, sekcijama i stranicama dodijelite jedinstvene nazive te uklonite prazne stavke.

Bilježnice s opisnim nazivima sadržaja olakšat će vam traženje određenih informacija u bilješkama. Ujedno će i osobama koje se koriste čitačima zaslona dati informacije o tome što se nalazi u kojoj grupi sekcija, sekciji ili na stranici, a da ih ne otvaraju.

Preimenovanje sekcija

Brisanje sekcija

Preimenovanje grupa sekcija

Brisanje grupa sekcija

Dodavanje naslova ili preimenovanje stranice

Brisanje stranice

Pazite da ne koristite boju kao jedini način prenošenja informacija.

Slabovidne i slijepe osobe te osobe koje ne raspoznaju boje možda neće shvatiti značenje koje prenosite određenim bojama.

Nemojte za prijenos značenja koristiti isključivo boju. Upišite tekst koji prenosi značenje boje ili drugih karakteristika za čije su razumijevanje potrebna osjetila.

Koristite dodatna sredstva za prenošenje informacija, kao što su oblik ili naljepnica. Na primjer, razmislite o korištenju zelene odjava da biste označili uspjeh i crveni X da biste naznačili neuspjeh, a ne zeleno i crveno sjenčanje.

Korištenje pristupačnog oblikovanja teksta

Koristite odgovarajuću razinu kontrasta između teksta i pozadine.

Tekst u bilježnicama mora biti čitljiv i u načinu rada s jakim kontrastom da bi ga svi, uključujući osobe s oštećenjima vida, jasno mogli vidjeti.

Koristite, primjerice, svijetle boje ili sheme boja jakog kontrasta na suprotnim krajevima spektra boja. Crno-bijele sheme boja olakšavaju razlikovanje teksta i oblika osobama koje ne razliku boje.

Korištenje pristupačne boje teksta

Koristite veći font (18 toč. ili veći), sans-serifne fontove i odgovarajuću količinu bijelog prostora.

Kad gledaju tekst, osobe s disleksijom imaju problema s razlikovanjem slova i riječi. Može im se, primjerice, činiti da jedan redak teksta prelazi preko drugog koji se nalazi ispod njega ili pak da se susjedna slova spajaju.

Više praznih redaka ili bjelina zaredom može usporiti navigaciju tipkovnicom te otežati korištenje čitača zaslona.

Da biste za te osobe smanjili opterećenje prilikom čitanja, možete učiniti sljedeće:

 • Koristite poznate sans-serifnih fontove, primjerice Arial ili Calibri.

 • izbjegavati upotrebu isključivo velikih slova ili prevelike količine kurziva ili podcrtanog teksta

 • ostaviti dovoljno bijelog prostora između redaka i odlomaka, ali ne više od dvije bjeline između riječi i ne više od dva prazna retka između odlomaka

 • Koristite lijevo poravnanje odlomaka, a ne obostrano. Time ćete izbjeći neravne praznine između riječi, što može stvoriti vizualni efekt rijeke bijelog prostora koja teče kroz odlomak.

Korištenje pristupačnog oblikovanja teksta

Korištenje odgovarajućeg poravnanja teksta i razmaka

Koristite ugrađene naslove i stilove.

Softver čitača zaslona prepoznaje ugrađene stilove naslova kao naslove, pa može o tome obavijestiti osobu koja ga koristi. Softver čitača zaslona ujedno korisnicima omogućuje i kretanje po sadržaju pomoću naslova. Da biste čitačima zaslona olakšali čitanje bilježaka, koristite logički redoslijed naslova i ugrađene alate za oblikovanje u programu OneNote.

Nadalje, osobe s poteškoćama s čitanjem, kao što je disleksija, ovise o naslovima jer im oni olakšavaju strukturiranje informacija te njihovu podjelu na manje dijelove koje će lakše obraditi.

Da biste olakšali navigaciju, naslove organizirajte unaprijed definiranim logičkim redoslijedom. Koristite Naslov 1, Naslov 2, a zatim Naslov 3, a ne Naslov 3, Naslov 1 pa Naslov 2.

Organizirajte informacije u bilješkama u manje cjeline pomoću naslova. U idealnom se smjeru svaki naslov sastoji od svega nekoliko odlomaka.

Primjena ugrađenih stilova naslova

Korištenje popisa s grafičkim oznakama

Korištenje numeriranih popisa

Da biste pronašli naslove koji nisu poredani logičkim redoslijedom, upotrijebite alat za provjeru pristupačnosti.

Informacije držite u jednom spremniku bilježaka.

U programu OneNote bilješke možete dodati bilo gdje na stranici tako da kliknete i dodate sadržaj. Time se stvara novi spremnik bilježaka.

Ako su sve bilješke na stranici u istom spremniku bilježaka, korisnici čitača zaslona lakše će pročitati taj sadržaj jer je na jednom mjestu te se ne moraju kretati do više mjesta na stranici.

Pokušajte sve informacije sa stranice premjestiti u jedan spremnik bilježaka. Ako spremnik bilježaka postane prevelik, možete ga podijeliti na više stranica ili dodati opisna zaglavlja. (Čitači zaslona spremnike bilježaka nazivaju "blokovi sadržaja".)

Koristite jednostavnu strukturu tablica i odredite zaglavlje stupca.

Čitači zaslona prate svoj položaj u tablici brojanjem ćelija tablice. Ako je tablica ugniježđena u drugoj tablici ili je ćelija spojena ili podijeljena, čitač zaslona ne može dalje brojati ćelije i iza te točke ne može dati korisne informacije o tablici. Prazne ćelije u tablici mogu osobu koja koristi čitač zaslona navesti na pomisao da u tablici više nema sadržaja. Čitači zaslona za prepoznavanje redaka i stupaca koriste i informacije u zaglavlju.

Dodavanje zaglavlja tablice

Da biste provjerili ne sadrže li tablice ugniježđene tablice, koristite alat za provjeru pristupačnosti.

Koristite audiozapise i videozapise koji su pristupačni osobama oštećena vida i sluha.

Podnaslovi obično sadrže transkript (ili prijevod) govora.

Titlovi obično opisuju i zvukove koji se događaju izvan kadra, primjerice glazbu ili zvučne efekte.

Opis videozapisa podrazumijeva govorne opise ključnih vizualnih elemenata videozapisa. Ti se opisi umeću u prirodne stanke u govoru. Opis videozapisa čini videozapis pristupačnijim za slijepe i slabovidne osobe.

Kada je to moguće, prije umetanja audiodatoteka i videodatoteka u OneNote provjerite jesu li pristupačne.

Možete i u bilježnicu dodati još jednu datoteku koja sadrži titlove, podnaslove ili opis videozapisa.

Dodavanje zamjenskog teksta u slike

Dodajte zamjenski tekst na slike, kao što su fotografije, grafike, isječci crteža i snimke zaslona da bi korisnik čitača zaslona mogao čuti opis slike.

Savjet: Upišite podatke i u polje Naslov i u polje Opis jer različiti čitači zaslona na različite načine čitaju te podatke. Neka tekst bude kratak, započnite s najvažnijim informacijama i nastojte prenijeti sadržaj i funkcionalnost slike.

 1. Desnom tipkom miša kliknite sliku u bilježnici, a zatim odaberite Zamjenski tekst.

 2. Unesite naslov i opis slike.

  Ovisno o verziji programa OneNote koju koristite, u polju Opis možda se već nalazi strojno generiran zamjenski tekst. Ako želite koristiti taj tekst, zatvorite dijaloški okvir Zamjenski tekst.

  Snimka zaslona dijaloškog okvira Zamjenski tekst u programu OneNote s oglednim tekstovima u poljima Naslov i Opis.

 3. Kada budete spremni, odaberite U redu.

Dodavanje zamjenskog teksta u ugrađene datoteke

Dodajte zamjenski tekst u ugrađene datoteke, kao što su popratni materijali, opisi posla ili predlošci izvješća da bi korisnici čitača zaslona mogli čuti opis datoteke.

 1. Desnom tipkom miša kliknite ugrađenu datoteku, a zatim odaberite Zamjenski tekst.

 2. Unesite naslov i opis ugrađene datoteke.

  Dijaloški okvir za dodavanje zamjenskog teksta u ispis datoteke

  Ovisno o verziji programa OneNote koju koristite, u polju Opis možda se već nalazi strojno generiran zamjenski tekst. Ako želite koristiti taj tekst, zatvorite dijaloški okvir Zamjenski tekst.

 3. Kada budete spremni, odaberite U redu.

Umetanje pristupačnih hiperveza i teksta

U sljedećim se postupcima opisuje kako hiperveze i tekst u bilježnicama programa OneNote učiniti pristupačnijima.

Dodavanje smislenog teksta za hiperveze

Dodajte smisleni tekst u hipervezu da biste korisnicima javili što se krije iza veze.

 1. Odaberite tekst kojem želite dodati hipervezu.

 2. Na kartici Umetanje odaberite Veza.

 3. Odabrani tekst prikazat će se u polju Tekst za prikaz. To je tekst hiperveze. Ako je potrebno, možete ga promijeniti.

  Savjet: Izbjegavajte izraz "kliknite ovdje" i slične izraze koji nisu opisni. Tekst veze trebao bi točno, ali kratko opisivati odredišnu stranicu.

 4. U polje Adresa dodajte URL hiperveze.

  Adresu možete kopirati i zalijepiti, možete se poslužiti gumbima Pregledavanje weba odnosno Potražite datoteku ili pak odabrati lokaciju u OneNote da biste pronašli odredišnu stranicu, datoteku ili stavku programa OneNote.

  Snimka zaslona s prikazom dijaloškog okvira u programu OneNote. Sadrži dva polja za upisivanje: Tekst za prikaz i Adresa.
 5. Odaberite U redu.

Preimenovanje sekcija

Opisne i točno naslovne sekcije korisnicima omogućuju pronalaženje potrebne sekcije.

 1. Desnom tipkom miša u bilježnici kliknite naziv sekcije koji želite urediti, a zatim odaberite Preimenuj.

 2. Unesite novi naziv, a zatim pritisnite Enter.

  Snimka zaslona s prikazom kontekstnog izbornika i odabranom mogućnošću Preimenuj.

Brisanje sekcija

Da bi čitači zaslona i korisnici lakše brzo pronašli željene informacije, uklonite sve neiskorištene sekcije koje ne sadrže informacije.

 1. Desnom tipkom miša u bilježnici kliknite sekciju koju želite ukloniti, a zatim odaberite Izbriši.

  Snimka zaslona s prikazom kontekstnog izbornika za uklanjanje sekcije
 2. U dijaloškom okviru za potvrdu odaberite Da.

Preimenovanje grupa sekcija

Grupe sekcija s opisnim i preciznim naslovima korisnicima olakšavaju pronalaženje odgovarajuće grupe sekcija.

 1. Desnom tipkom miša u bilježnici kliknite naziv grupe sekcije koji želite urediti, a zatim odaberite Preimenuj.

  Dijaloški okvir za preimenovanje grupe sekcije u programu OneNote za Windows
 2. Unesite novi naziv, a zatim pritisnite Enter.

Brisanje grupa sekcija

Da bi čitači zaslona i korisnici lakše brzo pronašli željene informacije, uklonite sve neiskorištene grupe sekcija koje ne sadrže informacije.

 1. Desnom tipkom miša u bilježnici kliknite grupu sekcija koju želite ukloniti, a zatim odaberite Izbriši.

  Dijaloški okvir za brisanje grupe sekcije u programu OneNote za Windows
 2. U dijaloškom okviru za potvrdu odaberite Da.

Dodavanje naslova ili preimenovanje stranice

Stranice s opisnim i preciznim naslovima korisnicima olakšavaju pronalaženje odgovarajuće stranice.

 1. U bilježnici otvorite stranicu koju želite nazivati ili preimenovati.

 2. U redak za naslov stranica iznad datuma i vremena upišite naziv stranice.

  Preimenovanje stranice OneNote webu

Brisanje stranice

Da bi čitači zaslona i korisnici lakše brzo pronašli željene informacije, uklonite sve neiskorištene stranice koje ne sadrže informacije.

 1. Na popisu stranica desnom tipkom miša kliknite stranicu koju želite ukloniti, a zatim odaberite Izbriši.

  Dijaloški okvir za brisanje stranice u programu OneNote za Windows

Korištenje pristupačnog oblikovanja teksta

Da biste poboljšali oblikovanje teksta, odaberite običan sans-serifni font, koristite veći font, lijevo poravnajte tekst i izbjegavajte pretjerano korištenje velikih slova i kurziva.

 1. Označite tekst koji želite oblikovati.

 2. Na kartici Polazno možete odabrati, primjerice, veću veličinu fonta i sans-serif font. Možete koristiti i druge mogućnosti oblikovanja, primjerice podebljani font radi naglašavanja.

Korištenje pristupačne boje teksta

Da biste omogućili dobru vidljivost teksta u načinu rada s jakim kontrastom, za boje fonta koristite postavku Automatski.

 1. Odaberite tekst.

 2. Na kartici Polazno kliknite strelicu dolje na gumbu Boja fonta pa odaberite Automatski.

  Snimka zaslona s prikazom mogućnosti boje fonta izborniku Polazno.

Korištenje odgovarajućeg poravnanja teksta i razmaka

Poravnajte odlomak s lijeve strane da biste izbjegli neujednačene praznine između riječi te povećali ili smanjili bijeli razmak između redaka da biste poboljšali čitljivost.

 1. Odaberite tekst koji želite izmijeniti.

 2. Na kartici Polazno odaberite Poravnanje odlomka.

 3. Da biste tekst odlomka poravnali s lijeve strane, odaberite Poravnaj lijevo.

  Snimka zaslona s mogućnostima poravnanja odlomka u OneNote 2016.
 4. Da biste izmijenili prodiranje redaka, odaberiteMogućnosti razmaka između odlomaka i unesite razmak koji želite koristiti.

  Snimka zaslona s mogućnošću Prored odlomaka na izborniku Polazno.

  Napomena: Vrijednosti razmaka između odlomaka u programu OneNote vode se drukčijom logikom od onih u, primjerice, programu Word. U programu OneNote morate unijeti ukupan broj (u točkama) i za trenutnu veličinu fonta i za željeni prored. Da biste, primjerice, postavili dvostruki prored u tekstu fonta Calibri veličine 11, u polje Najmanji prored unesite 27.

Primjena ugrađenih stilova naslova

Pomoću ugrađenih stilova naslova oblikujte strukturu stranica bilježnice za čitače zaslona. Čitači zaslona ne tumače redak teksta velikim i podebljanim fontom kao naslov, osim ako se ne primjenjuju ugrađeni stilovi.

 1. Odaberite tekst za naslov.

 2. Na kartici Polazno odaberite stil naslova, kao što je Naslov 2.

  Snimka zaslona s prikazom odabira stila naslova na izborniku Polazno.

Korištenje popisa s grafičkim oznakama

Kada je to moguće, podijelite tekst na natuknice da biste poboljšali čitljivost i navigaciju.

 1. Postavite pokazivač na mjesto na koje želite dodati popis u bilježnicu ili odaberite tekst koji želite dodati na popis.

 2. Na kartici Polazno odaberite Grafičke oznake.

 3. Da biste promijenili stil grafičke oznake, kliknite strelicu dolje na gumbu Grafičke oznake.

  Snimka zaslona odabira stavki popisa s grafičkim oznakama na izborniku Polazno.
 4. Ako je potrebno, upišite stavke popisa.

  Savjet: Koristite točku ili zarez na kraju svake stavke popisa da biste zaustavili čitače zaslona.

Korištenje numeriranih popisa

Za slijed informacija koristite numerirani popis jer je njega lakše pratiti nego neprekinut blok teksta.

 1. Postavite pokazivač na mjesto na koje želite dodati popis u bilježnicu ili odaberite tekst koji želite dodati na popis.

 2. Na kartici Polazno odaberite Numeriranje.

 3. Da biste promijenili stil numeriranja, kliknite strelicu dolje na gumbu Numeriranje.

  Snimka zaslona s mogućnošću numeriranog popisa na izborniku Polazno.
 4. Ako je potrebno, upišite stavke popisa.

Dodavanje zaglavlja tablice

Dodajte zaglavlja u tablicu da biste čitačima zaslona olakšali praćenje stupaca i redaka.

Sve tablice koje su stvorene u programu OneNote automatski imaju redak zaglavlja. Svojstvo retka zaglavlja može se ukloniti/dodati pomoću aplikacije OneNote za računala sa sustavom Windows. Ako koristite bilježnicu u kojoj je svojstvo retka zaglavlja onemogućeno, poslužite se aplikacijom za računala sa sustavom Windows da biste riješili taj problem.

 1. Postavite pokazivač bilo gdje u prvom retku tablice.

 2. Na kartici Alati za tablice odaberite Umetni iznad.

 3. Desnom tipkom miša kliknite redak koji ste umetnuli u tablicu, a zatim odaberite Tablica. Provjerite je li potvrđena mogućnost Redak zaglavlja.

 4. Vratite se na tablicu i upišite naslove stupaca.

Vidi također

Pravila za alat za provjeru pristupačnosti

Učinite dokumente programa Word pristupačnima osobama s posebnim potrebama

Učinite dokumente Excel pristupačnima osobama s posebnim potrebama

Učinite svoje PowerPoint prezentacijama pristupačnima osobama s posebnim potrebama

Učinite svoju Outlook e-poštom pristupačnom osobama s posebnim potrebama

Sljedeća tablica sadrži najbolje prakse za stvaranje bilježnica programa OneNote za iOS koje su pristupačne svima.

Što je potrebno popraviti

Zašto to popraviti

Kako popraviti

Umetnite zamjenski tekst za sve slike i ugrađene datoteke.

Zamjenski tekst kojim se opisuju slike i drugi objekti važan je osobama koje ne vide zaslon. Čitači zaslona čitaju zamjenski tekst naglas, pa je to jedina informacija koju će neke osobe dobiti o slikama i objektima. Pazite da zamjenski tekst bude smislen.

Izbjegavajte korištenje slika kao jedinog načina za prenošenje teksta, jer je čitačem zaslona nespretno kretati se pod dugačkom zamjenskom tekstu.

Dodajte zamjenski tekst koji osobama koje je ih ne vide opisuje sliku ili objekt. Neka bude kratak, ali neka opisuje ono što je važno na slici.

Ako morate koristiti sliku koja sadrži kratak tekst, taj tekst ponovite i u tekstu tijela sadržaja.

Prilikom umetanja ispisa datoteke, obavezno zadržite izvornu datoteku na stranici kao zamjenski izvor informacija.

Dodavanje zamjenskog teksta u slike

Dodavanje zamjenskog teksta u ugrađene datoteke

Dodajte smislen tekst za hiperveze.

Osobe koje koriste čitače zaslona ponekad mogu skenirati popis veza. Veze im moraju prenijeti jasne i točne informacije o odredištu. Nemojte, primjerice, kao vezu koristiti tekst "Kliknite ovdje", već upotrijebite cijeli naslov odredišne stranice.

Dodavanje smislenog teksta hiperveze

Grupama sekcija, sekcijama i stranicama dodijelite jedinstvene nazive te uklonite prazne stavke.

Bilježnice s opisnim nazivima sadržaja olakšat će vam traženje određenih informacija u bilješkama. Ujedno će i osobama koje se koriste čitačima zaslona dati informacije o tome što se nalazi u kojoj grupi sekcija, sekciji ili na stranici, a da ih ne otvaraju.

Preimenovanje sekcija

Brisanje sekcija

Preimenovanje grupa sekcija

Brisanje grupa sekcija

Dodavanje naslova ili preimenovanje stranice

Brisanje stranice

Pazite da ne koristite boju kao jedini način prenošenja informacija.

Slabovidne i slijepe osobe te osobe koje ne raspoznaju boje možda neće shvatiti značenje koje prenosite određenim bojama.

Nemojte za prijenos značenja koristiti isključivo boju. Upišite tekst koji prenosi značenje boje ili drugih karakteristika za čije su razumijevanje potrebna osjetila.

Koristite dodatna sredstva za prenošenje informacija, kao što su oblik ili naljepnica. Na primjer, razmislite o korištenju zelene odjava da biste označili uspjeh i crveni X da biste naznačili neuspjeh, a ne zeleno i crveno sjenčanje.

Korištenje pristupačnog oblikovanja teksta

Koristite odgovarajuću razinu kontrasta između teksta i pozadine.

Tekst u bilježnicama mora biti čitljiv i u načinu rada s jakim kontrastom da bi ga svi, uključujući osobe s oštećenjima vida, jasno mogli vidjeti.

Koristite, primjerice, svijetle boje ili sheme boja jakog kontrasta na suprotnim krajevima spektra boja. Crno-bijele sheme boja olakšavaju razlikovanje teksta i oblika osobama koje ne razliku boje.

Boje teksta možete promijeniti na radnoj površini, aplikaciji Windows 10 i internetskim verzijama programa OneNote. Izmijenjene boje bit će vidljive kad se bilježnica otvori u verziji aplikacije za iOS. Upute o korištenju pristupačnih boja teksta u programu OneNote za Windows, Mac, u aplikaciji za Windows 10 ili u internetskoj verziji potražite u relevantnim odjeljcima u ovom članku.

Koristite veći font (18 toč. ili veći), sans-serifne fontove i odgovarajuću količinu bijelog prostora.

Kad gledaju tekst, osobe s disleksijom imaju problema s razlikovanjem slova i riječi. Može im se, primjerice, činiti da jedan redak teksta prelazi preko drugog koji se nalazi ispod njega ili pak da se susjedna slova spajaju.

Više praznih redaka ili bjelina zaredom može usporiti navigaciju tipkovnicom te otežati korištenje čitača zaslona.

Da biste za te osobe smanjili opterećenje prilikom čitanja, možete učiniti sljedeće:

 • Koristite poznate sans-serifnih fontove, primjerice Arial ili Calibri.

 • izbjegavati upotrebu isključivo velikih slova ili prevelike količine kurziva ili podcrtanog teksta

 • ostaviti dovoljno bijelog prostora između redaka i odlomaka, ali ne više od dvije bjeline između riječi i ne više od dva prazna retka između odlomaka

 • Koristite lijevo poravnanje odlomaka, a ne obostrano. Time ćete izbjeći neravne praznine između riječi, što može stvoriti vizualni efekt rijeke bijelog prostora koja teče kroz odlomak.

Korištenje pristupačnog oblikovanja teksta

Korištenje odgovarajućeg poravnanja teksta

Informacije držite u jednom spremniku bilježaka.

U programu OneNote bilješke možete dodati bilo gdje na stranici tako da kliknete i dodate sadržaj. Time se stvara novi spremnik bilježaka.

Ako su sve bilješke na stranici u istom spremniku bilježaka, korisnici čitača zaslona lakše će pročitati taj sadržaj jer je na jednom mjestu te se ne moraju kretati do više mjesta na stranici.

Pokušajte sve informacije sa stranice premjestiti u jedan spremnik bilježaka. Ako spremnik bilježaka postane prevelik, možete ga podijeliti na više stranica ili dodati opisna zaglavlja. (Čitači zaslona spremnike bilježaka nazivaju "blokovi sadržaja".)

Koristite jednostavnu strukturu tablice.

Čitači zaslona prate svoj položaj u tablici brojanjem ćelija tablice. Ako je tablica ugniježđena u drugoj tablici ili je ćelija spojena ili podijeljena, čitač zaslona ne može dalje brojati ćelije i iza te točke ne može dati korisne informacije o tablici. Prazne ćelije u tablici mogu osobu koja koristi čitač zaslona navesti na pomisao da u tablici više nema sadržaja.

Čitači zaslona za prepoznavanje redaka i stupaca koriste i informacije u zaglavlju.

Sve tablice stvorene u programu OneNote za iOS po zadanom se stvaraju s retkom zaglavlja. Da biste dodali zaglavlje tablice koje je uklonjeno, morate koristiti aplikaciju Windows za stolna računala da biste dodali zaglavlje tablice.

Da biste provjerili ne sadrže li tablice ugniježđene tablice, vizualno ih pregledajte u aplikaciji OneNote za iOS ili koristite alat za provjeru pristupačnosti u verziji za računala, aplikaciji za Windows 10 ili pak u internetskoj verziji programa OneNote.

Koristite audiozapise i videozapise koji su pristupačni osobama oštećena vida i sluha.

Podnaslovi obično sadrže transkript (ili prijevod) govora.

Titlovi obično opisuju i zvukove koji se događaju izvan kadra, primjerice glazbu ili zvučne efekte.

Opis videozapisa podrazumijeva govorne opise ključnih vizualnih elemenata videozapisa. Ti se opisi umeću u prirodne stanke u govoru. Opis videozapisa čini videozapis pristupačnijim za slijepe i slabovidne osobe.

Kada je to moguće, prije umetanja audiodatoteka i videodatoteka u OneNote provjerite jesu li pristupačne.

Možete i u bilježnicu dodati još jednu datoteku koja sadrži titlove, podnaslove ili opis videozapisa.

Dodavanje zamjenskog teksta u slike

Dodajte zamjenski tekst na slike kao što su fotografije, grafike, isječci crteža i snimke zaslona da bi korisnici čitača zaslona mogli čuti opis slike.

 1. Na stranici bilježnice dodirnite i držite sliku, a zatim u kontekstnom izborniku prijeđite prstom ulijevo pa odaberite Zamjenski tekst.

 2. Upišite opis slike. Neka bude kratak, počnite s najvažnijim informacijama i nastojte prenijeti sadržaj i funkcionalnost slike. Kada budete spremni, odaberite Gotovo.

  Dijaloški okvir Zamjenski tekst za slike u aplikaciji OneNote za iOS.

Dodavanje zamjenskog teksta u ugrađene datoteke

Dodajte zamjenski tekst u ugrađene datoteke, kao što su popratni materijali, opisi posla ili predlošci izvješća da bi korisnici čitača zaslona mogli čuti opis datoteke.

 1. Na stranici bilježnice dodirnite i držite datoteku.

 2. Na kontekstnom izborniku prijeđite prstom ulijevo pa odaberite Zamjenski tekst.

 3. Upišite opis datoteke, a zatim odaberite Gotovo.

  Dijaloški okvir Zamjenski tekst za ugrađenu datoteku u OneNote za iOS.

Umetanje pristupačnih hiperveza i teksta

U sljedećim se postupcima opisuje kako hiperveze i tekst u bilježnicama programa OneNote za iOS učiniti pristupačnijima.

Dodavanje smislenog teksta za hiperveze

Dodajte smisleni tekst u hipervezu da biste korisnicima javili što se krije iza veze.

Izbjegavajte izraz "kliknite ovdje" i slične izraze koji nisu opisni. Tekst veze trebao bi točno, ali kratko opisivati odredišnu stranicu. 

 1. Odaberite tekst kojem želite dodati hipervezu.

 2. Na traci izbornika prelazite prstom ulijevo i odaberite Gumb Umetni vezu u OneNote za iOS. (Umetni vezu).

 3. Odabrani tekst prikazat će se u polju PRIKAZ. To je tekst hiperveze. Ako je potrebno, možete ga promijeniti.

 4. Upišite ili zalijepite URL hiperveze u polje ADDRESS, a zatim odaberite Gotovo.

  Dijaloški okvir Hiperveza na iPhoneu.

Preimenovanje sekcija

Opisne i točno naslovne sekcije korisnicima omogućuju pronalaženje potrebne sekcije.

 1. Na popisu Sekcije odaberite Uređivanje.

 2. Odaberite karticu sekcije koju želite preimenovati, a zatim na traci izbornika odaberite Gumb za preimenovanje sekcije ili grupe sekcija u aplikaciji OneNote za iOS (Preimenuj).

  Gumb Preimenovanje sekcije na traci izbornika u iPhoneu.
 3. Upišite novi naziv i odaberite Gotovo.

Brisanje sekcija

Da bi čitači zaslona i korisnici lakše brzo pronašli željene informacije, uklonite sve neiskorištene sekcije koje ne sadrže informacije.

 1. Na popisu Sekcije odaberite Uređivanje.

 2. Odaberite karticu sekcije koju želite ukloniti, a zatim na traci izbornika odaberite Gumb za brisanje stranice, sekcije ili grupe sekcija u aplikaciji OneNote za iOS (Ukloni).

  Gumb Uklanjanje sekcije na traci izbornika u iPhoneu.
 3. U dijaloškom okviru za potvrdu odaberite Izbriši.

Preimenovanje grupa sekcija

Grupe sekcija s opisnim i preciznim naslovima korisnicima olakšavaju pronalaženje odgovarajuće grupe sekcija.

 1. Na popisu Sekcije odaberite Uređivanje.

 2. Odaberite grupu sekcija koju želite preimenovati, a zatim na traci izbornika odaberite Gumb za preimenovanje sekcije ili grupe sekcija u aplikaciji OneNote za iOS (Preimenuj).

  Preimenovanje grupe sekcija u aplikaciji OneNote za iOS
 3. Upišite novi naziv grupe sekcija, a zatim odaberite Gotovo.

Brisanje grupa sekcija

Da bi čitači zaslona i korisnici lakše brzo pronašli željene informacije, uklonite sve neiskorištene grupe sekcija koje ne sadrže informacije.

 1. Na popisu Sekcije odaberite Uređivanje.

 2. Odaberite grupu sekcija koju želite ukloniti, a zatim na traci izbornika odaberite Gumb za brisanje stranice, sekcije ili grupe sekcija u aplikaciji OneNote za iOS (Ukloni).

  Brisanje grupe sekcija u aplikaciji OneNote za iOS
 3. U dijaloškom okviru za potvrdu odaberite Izbriši.

Dodavanje naslova ili preimenovanje stranice

Stranice s opisnim i preciznim naslovima korisnicima olakšavaju pronalaženje odgovarajuće stranice.

 1. Na popisu Stranice odaberite stranicu koju želite nazivati ili preimenovati.

 2. U redak za naslov stranica iznad datuma i vremena upišite naziv stranice.

  Preimenovanje stranice u aplikaciji OneNote za iOS

Brisanje stranice

Da bi čitači zaslona i korisnici lakše brzo pronašli željene informacije, uklonite sve neiskorištene stranice koje ne sadrže informacije.

 1. Na popisu Stranice odaberite Uređivanje.

 2. Odaberite stranicu koju želite ukloniti, a zatim na traci izbornika odaberite Gumb za brisanje stranice, sekcije ili grupe sekcija u aplikaciji OneNote za iOS (Ukloni).

  Brisanje stranice u aplikaciji OneNote za iOS

Korištenje pristupačnog oblikovanja teksta

Da bi oblikovanje teksta bilo pristupačnije, odaberite običan sans-serif font, koristite veću veličinu fonta, poravnajte tekst ulijevo i izbjegavajte prekomjerno korištenje velikih slova i kurziva.

Primjena oblikovanja teksta

 1. Označite tekst koji želite oblikovati.

 2. Na traci izbornika prelazite prstom ulijevo i odaberite željenu mogućnost. Možete, primjerice, odabrati podebljani font ili kurziv ili podcrtati da biste ga istaknuli.

  Gumb Podebljani tekst na traci izbornika u iPhoneu.

Promjena vrste i veličine fonta

 1. U prikazu Sekcije odaberite Snimka zaslona gumba Dodatne mogućnosti u aplikaciji OneNote za iOS. (Dodatne akcije) > Postavke.

  Postavke u bilježnicama na iPhone.
 2. Odaberite Uređivanje i prikaz.

 3. Odaberite veću zadanu veličinu fonta i zadani font sans-serif.

  Izbornik Uređivanje i prikaz u odjeljku OneNote za postavke sustava iOS.

Korištenje odgovarajućeg poravnanja teksta

Poravnajte odlomke lijevo da biste izbjegli neravnomjerne razmake između riječi.

 1. Odaberite tekst koji želite izmijeniti.

 2. Na traci izbornika odaberite Gumb Smanji uvlaku u OneNote za iOS. ( Smanjiuvlaku).

Korištenje popisa s grafičkim oznakama

Kada je to moguće, podijelite veći komad teksta na natuknice da biste poboljšali čitljivost i navigaciju.

 1. Postavite pokazivač na mjesto na koje želite dodati popis u bilježnicu ili odaberite tekst koji želite dodati na popis.

 2. Na traci izbornika odaberite Gumb grafičkih oznaka u aplikaciji OneNote za iOS. ( Grafičkeoznake).

 3. Ako je potrebno, upišite stavke popisa.

  Savjet: Koristite točku ili zarez na kraju svake stavke popisa da biste zaustavili čitače zaslona.

Korištenje numeriranih popisa

Za slijed informacija koristite numerirani popis jer je njega lakše pratiti nego neprekinut blok teksta.

 1. Postavite pokazivač na mjesto na koje želite dodati popis u bilježnicu ili odaberite tekst koji želite dodati na popis.

 2. Na traci izbornika odaberite Gumb numeriranja u aplikaciji OneNote za iOS. numeriranje.

 3. Ako je potrebno, upišite stavke popisa.

Pogledajte i ovo

Učinite dokumente programa Word pristupačnima osobama s posebnim potrebama

Učinite dokumente Excel pristupačnima osobama s posebnim potrebama

Učinite svoje PowerPoint prezentacijama pristupačnima osobama s posebnim potrebama

Učinite svoju Outlook e-poštom pristupačnom osobama s posebnim potrebama

Sljedeća tablica sadrži najbolje prakse za stvaranje bilježnica u aplikaciji OneNote za Android koje su pristupačne svima.

Što je potrebno popraviti

Zašto to popraviti

Kako popraviti

Umetnite zamjenski tekst za sve slike i ugrađene datoteke.

Zamjenski tekst kojim se opisuju slike i drugi objekti važan je osobama koje ne vide zaslon. Čitači zaslona čitaju zamjenski tekst naglas, pa je to jedina informacija koju će neke osobe dobiti o slikama i objektima. Pazite da zamjenski tekst bude smislen.

Izbjegavajte korištenje slika kao jedinog načina za prenošenje teksta, jer je čitačem zaslona nespretno kretati se pod dugačkom zamjenskom tekstu.

Dodajte zamjenski tekst koji osobama koje je ih ne vide opisuje sliku ili objekt. Neka bude kratak, ali neka opisuje ono što je važno na slici.

Ako morate koristiti sliku koja sadrži kratak tekst, taj tekst ponovite i u tekstu tijela sadržaja.

Dodavanje zamjenskog teksta u slike

Zamjenski tekst u ugrađene datoteke možete dodavati u verziji za računala, aplikaciji za Windows 10 i u internetskoj verziji programa OneNote. Upute za dodavanje zamjenskog teksta u ugrađene datoteke u programu OneNote za Windows, Mac, u aplikaciji za Windows 10 ili u internetskoj verziji potražite u relevantnim odjeljcima u ovom članku.

Dodajte smislen tekst za hiperveze.

Osobe koje koriste čitače zaslona ponekad mogu skenirati popis veza. Veze im moraju prenijeti jasne i točne informacije o odredištu. Nemojte, primjerice, kao vezu koristiti tekst "Kliknite ovdje", već upotrijebite cijeli naslov odredišne stranice.

Dodavanje smislenog teksta hiperveze

Grupama sekcija, sekcijama i stranicama dodijelite jedinstvene nazive te uklonite prazne stavke.

Bilježnice s opisnim nazivima sadržaja olakšat će vam traženje određenih informacija u bilješkama. Ujedno će i osobama koje se koriste čitačima zaslona dati informacije o tome što se nalazi u kojoj grupi sekcija, sekciji ili na stranici, a da ih ne otvaraju.

Preimenovanje sekcija

Brisanje sekcija

Dodavanje naslova ili preimenovanje stranice

Brisanje stranice

Grupe sekcija možete preimenovati i brisati u programu OneNote za računala i u aplikaciji za Windows 10. Upute za preimenovanje ili brisanje grupa sekcija u aplikaciji OneNote za Windows, Mac ili Windows 10 potražite u odgovarajućim odjeljcima u ovom članku.

Pazite da ne koristite boju kao jedini način prenošenja informacija.

Slabovidne i slijepe osobe te osobe koje ne raspoznaju boje možda neće shvatiti značenje koje prenosite određenim bojama.

Nemojte za prijenos značenja koristiti isključivo boju. Upišite tekst koji prenosi značenje boje ili drugih karakteristika za čije su razumijevanje potrebna osjetila.

Koristite dodatna sredstva za prenošenje informacija, kao što su oblik ili naljepnica. Na primjer, razmislite o korištenju zelene odjava da biste označili uspjeh i crveni X da biste naznačili neuspjeh, a ne zeleno i crveno sjenčanje.

Korištenje pristupačnog oblikovanja teksta

Koristite odgovarajuću razinu kontrasta između teksta i pozadine.

Tekst u bilježnicama mora biti čitljiv i u načinu rada s jakim kontrastom da bi ga svi, uključujući osobe s oštećenjima vida, jasno mogli vidjeti.

Koristite, primjerice, svijetle boje ili sheme boja jakog kontrasta na suprotnim krajevima spektra boja. Crno-bijele sheme boja olakšavaju razlikovanje teksta i oblika osobama koje ne razliku boje.

Boje teksta možete promijeniti na radnoj površini, aplikaciji Windows 10 i internetskim verzijama programa OneNote. Izmijenjene boje bit će vidljive kad se bilježnica otvori u verziji za Android. Upute o korištenju pristupačnih boja teksta u programu OneNote za Windows, Mac, u aplikaciji za Windows 10 ili u internetskoj verziji potražite u relevantnim odjeljcima u ovom članku.

Koristite veći font (18 toč. ili veći), sans-serifne fontove i odgovarajuću količinu bijelog prostora.

Kad gledaju tekst, osobe s disleksijom imaju problema s razlikovanjem slova i riječi. Može im se, primjerice, činiti da jedan redak teksta prelazi preko drugog koji se nalazi ispod njega ili pak da se susjedna slova spajaju.

Više praznih redaka ili bjelina zaredom može usporiti navigaciju tipkovnicom te otežati korištenje čitača zaslona.

Da biste za te osobe smanjili opterećenje prilikom čitanja, možete učiniti sljedeće:

 • Koristite poznate sans-serifnih fontove, primjerice Arial ili Calibri.

 • izbjegavati upotrebu isključivo velikih slova ili prevelike količine kurziva ili podcrtanog teksta

 • ostaviti dovoljno bijelog prostora između redaka i odlomaka, ali ne više od dvije bjeline između riječi i ne više od dva prazna retka između odlomaka

 • Koristite lijevo poravnanje odlomaka, a ne obostrano. Time ćete izbjeći neravne praznine između riječi, što može stvoriti vizualni efekt rijeke bijelog prostora koja teče kroz odlomak.

Korištenje pristupačnog oblikovanja teksta

Korištenje odgovarajućeg poravnanja teksta

Vrstu i veličinu fonta možete promijeniti u radnoj površini, aplikaciji Windows 10 i internetskim verzijama OneNote. Upute za promjenu vrste i veličine teksta u programu OneNote za Windows, Mac, u aplikaciji za Windows 10 ili u internetskoj verziji potražite u relevantnim odjeljcima u ovom članku.

Informacije držite u jednom spremniku bilježaka.

U programu OneNote bilješke možete dodati bilo gdje na stranici tako da kliknete i dodate sadržaj. Time se stvara novi spremnik bilježaka.

Ako su sve bilješke na stranici u istom spremniku bilježaka, korisnici čitača zaslona lakše će pročitati taj sadržaj jer je na jednom mjestu te se ne moraju kretati do više mjesta na stranici.

Pokušajte sve informacije sa stranice premjestiti u jedan spremnik bilježaka. Ako spremnik bilježaka postane prevelik, možete ga podijeliti na više stranica ili dodati opisna zaglavlja. (Čitači zaslona spremnike bilježaka nazivaju "blokovi sadržaja".)

Koristite jednostavnu strukturu tablice.

Čitači zaslona prate svoj položaj u tablici brojanjem ćelija tablice. Ako je tablica ugniježđena u drugoj tablici ili je ćelija spojena ili podijeljena, čitač zaslona ne može dalje brojati ćelije i iza te točke ne može dati korisne informacije o tablici. Prazne ćelije u tablici mogu osobu koja koristi čitač zaslona navesti na pomisao da u tablici više nema sadržaja.

Čitači zaslona za prepoznavanje redaka i stupaca koriste i informacije u zaglavlju.

Sve tablice stvorene u programu OneNote za Android po zadanom se stvaraju s retkom zaglavlja. Da biste dodali prethodno uklonjeno zaglavlje tablice, morate koristiti aplikaciju za računala sa sustavom Windows i tako dodati zaglavlje tablice.

Da biste provjerili ne sadrže li tablice ugniježđene tablice, vizualno ih pregledajte u aplikaciji OneNote za Android ili koristite alat za provjeru pristupačnosti u verziji za računala, aplikaciji za Windows 10 ili pak u internetskoj verziji programa OneNote.

Koristite audiozapise i videozapise koji su pristupačni osobama oštećena vida i sluha.

Podnaslovi obično sadrže transkript (ili prijevod) govora.

Titlovi obično opisuju i zvukove koji se događaju izvan kadra, primjerice glazbu ili zvučne efekte.

Opis videozapisa podrazumijeva govorne opise ključnih vizualnih elemenata videozapisa. Ti se opisi umeću u prirodne stanke u govoru. Opis videozapisa čini videozapis pristupačnijim za slijepe i slabovidne osobe.

Kada je to moguće, prije umetanja audiodatoteka i videodatoteka u OneNote provjerite jesu li pristupačne.

Možete i u bilježnicu dodati još jednu datoteku koja sadrži titlove, podnaslove ili opis videozapisa.

Dodavanje zamjenskog teksta u slike

Dodajte zamjenski tekst na slike kao što su fotografije, grafike, isječci crteža i snimke zaslona da bi korisnici čitača zaslona mogli čuti opis slike.

 1. Dodirnite i držite sliku u bilježnici.

 2. Na kontekstnom izborniku prijeđite prstom ulijevo, a zatim odaberite Zamjenski tekst.

 3. Upišite naslov i opis slike. Neka bude kratak, počnite s najvažnijim informacijama i nastojte prenijeti sadržaj i funkcionalnost slike. Kada budete spremni, odaberite GOTOVO.

  Savjet: Upišite podatke i u polje Naslov i u polje Opis jer različiti čitači zaslona na različite načine čitaju te podatke.

  Dodavanje zamjenskog teksta u slike u aplikaciji OneNote za Android

Umetanje pristupačnih hiperveza i teksta

U sljedećim se postupcima opisuje kako hiperveze i tekst u bilježnicama programa OneNote za Android učiniti pristupačnijima.

Dodavanje smislenog teksta za hiperveze

Dodajte smisleni tekst u hipervezu da biste korisnicima javili što se krije iza veze.

 1. Odaberite tekst kojem želite dodati hipervezu.

 2. Na traci izbornika prelazite prstom ulijevo, a zatim odaberite Gumb Umetni hipervezu u OneNote za Android. (Umetni hipervezu).

 3. Odabrani tekst prikazan je u polju Tekst za prikaz. To je tekst hiperveze. Ako je potrebno, možete ga promijeniti.

  Savjet: Izbjegavajte izraz "kliknite ovdje" i slične izraze koji nisu opisni. Tekst veze trebao bi točno, ali kratko opisivati odredišnu stranicu.

 4. Unesite ili zalijepite URL hiperveze u polje Adresa.

 5. Odaberite GOTOVO.

  Dijaloški okvir Dodavanje hiperveze u aplikaciji OneNote za Android

Preimenovanje sekcija

Opisne i točno naslovne sekcije korisnicima omogućuju pronalaženje potrebne sekcije.

 1. Na popisu SEKCIJE dodirnite i držite sekciju koju želite preimenovati.

 2. Na traci izbornika odaberite Gumb Preimenovanje sekcije u OneNote za Android. ( OdjeljakPreimenuj).

 3. Upišite novi naziv i odaberite PREIMENUJ.

Brisanje sekcija

Da bi čitači zaslona i korisnici lakše brzo pronašli željene informacije, uklonite sve neiskorištene sekcije koje ne sadrže informacije.

 1. Na popisu SEKCIJE dodirnite i držite sekciju koju želite ukloniti.

 2. Na traci izbornika odaberite Gumb Izbriši u OneNote za Android. (Izbriši sekciju).

 3. U dijaloškom okviru za potvrdu odaberite DELETE.

Dodavanje naslova ili preimenovanje stranice

Stranice s opisnim i preciznim naslovima korisnicima olakšavaju pronalaženje odgovarajućih stranica.

 1. Na popisu PAGES odaberite stranicu koju želite nazivati ili preimenovati.

 2. U redak za naslov stranice iznad datuma i vremena upišite novi naziv stranice.

  Polje naslova stranice u OneNote za Android.

Brisanje stranice

Da bi čitači zaslona i korisnici lakše brzo pronašli željene informacije, uklonite sve neiskorištene stranice koje ne sadrže informacije.

 1. Na popisu STRANICE dodirnite i držite stranicu koju želite ukloniti.

 2. Na traci izbornika odaberite Gumb Izbriši u OneNote za Android. (Izbriši stranicu).

 3. U dijaloškom okviru za potvrdu odaberite DELETE.

Korištenje pristupačnog oblikovanja teksta

Da biste poboljšali oblikovanje teksta, možete koristiti podebljani font, tekst poravnati lijevo te izbjegavati previše velikih slova i kurziva.

 1. Da biste primijenili oblikovanje teksta, odaberite tekst koji želite oblikovati.

 2. Na traci izbornika prelazite prstom ulijevo i odaberite željenu mogućnost. Možete, primjerice, koristiti podebljani font ili podcrtavanje za isticanje.

  Gumbi za oblikovanje teksta na alatnoj traci u aplikaciji OneNote za Android

Korištenje odgovarajućeg poravnanja teksta

Poravnajte odlomke lijevo da biste izbjegli neravnomjerne razmake između riječi.

 1. Odaberite tekst koji želite izmijeniti.

 2. Na traci izbornika odaberite Gumb Smanji uvlaku u OneNote za Android. ( Smanjiuvlaku).

Korištenje popisa s grafičkim oznakama

Kada je to moguće, podijelite veći komad teksta na natuknice da biste poboljšali čitljivost i navigaciju.

 1. Postavite pokazivač na mjesto na koje želite dodati popis u bilježnicu ili odaberite tekst koji želite dodati na popis.

 2. Na traci izbornika odaberite Gumb Grafičke oznake u OneNote za Android. ( Grafičkeoznake).

 3. Ako je potrebno, upišite stavke popisa.

  Savjet: Koristite točku ili zarez na kraju svake stavke popisa da biste zaustavili čitače zaslona.

Korištenje numeriranih popisa

Za slijed informacija koristite numerirani popis jer je njega lakše pratiti nego neprekinut blok teksta.

 1. Postavite pokazivač na mjesto na koje želite dodati popis u bilježnicu ili odaberite tekst koji želite dodati na popis.

 2. Na traci izbornika odaberite Gumb Numeriranje u OneNote za Android. (Numeriranje).

 3. Ako je potrebno, upišite stavke popisa.

Pogledajte i ovo

Učinite dokumente programa Word pristupačnima osobama s posebnim potrebama

Učinite dokumente Excel pristupačnima osobama s posebnim potrebama

Učinite svoje PowerPoint prezentacijama pristupačnima osobama s posebnim potrebama

Učinite svoju Outlook e-poštom pristupačnom osobama s posebnim potrebama

Sljedeća tablica sadrži najbolje prakse za stvaranje bilježnica programa OneNote za Windows 10 koje su pristupačne svima.

Što je potrebno popraviti

Zašto to popraviti

Kako popraviti

Umetnite zamjenski tekst za sve slike i ugrađene datoteke.

Zamjenski tekst kojim se opisuju slike i drugi objekti važan je osobama koje ne vide zaslon. Čitači zaslona čitaju zamjenski tekst naglas, pa je to jedina informacija koju će neke osobe dobiti o slikama i objektima. Pazite da zamjenski tekst bude smislen.

Izbjegavajte korištenje slika kao jedinog načina za prenošenje teksta, jer je čitačem zaslona nespretno kretati se pod dugačkom zamjenskom tekstu.

Dodajte zamjenski tekst koji osobama koje je ih ne vide opisuje sliku ili objekt. Neka bude kratak, ali neka opisuje ono što je važno na slici.

Ako morate koristiti sliku koja sadrži kratak tekst, taj tekst ponovite i u tekstu tijela sadržaja.

Prilikom umetanja ispisa datoteke, obavezno zadržite izvornu datoteku na stranici kao zamjenski izvor informacija.

Dodavanje zamjenskog teksta u slike

Dodavanje zamjenskog teksta u ugrađene datoteke

Da biste pronašli zamjenski tekst koji nedostaje, upotrijebite alat za provjeru pristupačnosti.

Dodajte smislen tekst za hiperveze.

Osobe koje koriste čitače zaslona ponekad mogu skenirati popis veza. Veze im moraju prenijeti jasne i točne informacije o odredištu. Nemojte, primjerice, kao vezu koristiti tekst "Kliknite ovdje", već upotrijebite cijeli naslov odredišne stranice.

Dodavanje smislenog teksta hiperveze

Grupama sekcija, sekcijama i stranicama dodijelite jedinstvene nazive te uklonite prazne stavke.

Bilježnice s opisnim nazivima sadržaja olakšat će vam traženje određenih informacija u bilješkama. Ujedno će i osobama koje se koriste čitačima zaslona dati informacije o tome što se nalazi u kojoj grupi sekcija, sekciji ili na stranici, a da ih ne otvaraju.

Preimenovanje sekcija

Brisanje sekcija

Preimenovanje grupa sekcija

Brisanje grupa sekcija

Dodavanje naslova ili preimenovanje stranice

Brisanje stranice

Pazite da ne koristite boju kao jedini način prenošenja informacija.

Slabovidne i slijepe osobe te osobe koje ne raspoznaju boje možda neće shvatiti značenje koje prenosite određenim bojama.

Nemojte za prijenos značenja koristiti isključivo boju. Upišite tekst koji prenosi značenje boje ili drugih karakteristika za čije su razumijevanje potrebna osjetila.

Koristite dodatna sredstva za prenošenje informacija, kao što su oblik ili naljepnica. Na primjer, razmislite o korištenju zelene odjava da biste označili uspjeh i crveni X da biste naznačili neuspjeh, a ne zeleno i crveno sjenčanje.

Korištenje pristupačnog oblikovanja teksta

Koristite odgovarajuću razinu kontrasta između teksta i pozadine.

Tekst u bilježnicama mora biti čitljiv i u načinu rada s jakim kontrastom da bi ga svi, uključujući osobe s oštećenjima vida, jasno mogli vidjeti.

Koristite, primjerice, svijetle boje ili sheme boja jakog kontrasta na suprotnim krajevima spektra boja. Crno-bijele sheme boja olakšavaju razlikovanje teksta i oblika osobama koje ne razliku boje.

Korištenje pristupačne boje teksta

Koristite veći font (18 toč. ili veći), sans-serifne fontove i odgovarajuću količinu bijelog prostora.

Kad gledaju tekst, osobe s disleksijom imaju problema s razlikovanjem slova i riječi. Može im se, primjerice, činiti da jedan redak teksta prelazi preko drugog koji se nalazi ispod njega ili pak da se susjedna slova spajaju.

Više praznih redaka ili bjelina zaredom može usporiti navigaciju tipkovnicom te otežati korištenje čitača zaslona.

Da biste za te osobe smanjili opterećenje prilikom čitanja, možete učiniti sljedeće:

 • Koristite poznate sans-serifnih fontove, primjerice Arial ili Calibri.

 • izbjegavati upotrebu isključivo velikih slova ili prevelike količine kurziva ili podcrtanog teksta

 • ostaviti dovoljno bijelog prostora između redaka i odlomaka, ali ne više od dvije bjeline između riječi i ne više od dva prazna retka između odlomaka

 • Koristite lijevo poravnanje odlomaka, a ne obostrano. Time ćete izbjeći neravne praznine između riječi, što može stvoriti vizualni efekt rijeke bijelog prostora koja teče kroz odlomak.

Korištenje pristupačnog oblikovanja teksta

Korištenje odgovarajućeg poravnanja teksta

Koristite ugrađene naslove i stilove.

Softver čitača zaslona prepoznaje ugrađene stilove naslova kao naslove, pa može o tome obavijestiti osobu koja ga koristi. Softver čitača zaslona ujedno korisnicima omogućuje i kretanje po sadržaju pomoću naslova. Da biste čitačima zaslona olakšali čitanje bilježaka, koristite logički redoslijed naslova i ugrađene alate za oblikovanje u programu OneNote.

Nadalje, osobe s poteškoćama s čitanjem, kao što je disleksija, ovise o naslovima jer im oni olakšavaju strukturiranje informacija te njihovu podjelu na manje dijelove koje će lakše obraditi.

Da biste olakšali navigaciju, naslove organizirajte unaprijed definiranim logičkim redoslijedom. Koristite Naslov 1, Naslov 2, a zatim Naslov 3, a ne Naslov 3, Naslov 1 pa Naslov 2.

Organizirajte informacije u bilješkama u manje cjeline pomoću naslova. U idealnom se smjeru svaki naslov sastoji od svega nekoliko odlomaka.

Primjena ugrađenih stilova naslova

Korištenje popisa s grafičkim oznakama

Korištenje numeriranih popisa

Informacije držite u jednom spremniku bilježaka.

U programu OneNote bilješke možete dodati bilo gdje na stranici tako da kliknete i dodate sadržaj. Time se stvara novi spremnik bilježaka.

Ako su sve bilješke na stranici u istom spremniku bilježaka, korisnici čitača zaslona lakše će pročitati taj sadržaj jer je na jednom mjestu te se ne moraju kretati do više mjesta na stranici.

Pokušajte sve informacije sa stranice premjestiti u jedan spremnik bilježaka. Ako spremnik bilježaka postane prevelik, možete ga podijeliti na više stranica ili dodati opisna zaglavlja. (Čitači zaslona spremnike bilježaka nazivaju "blokovi sadržaja".)

Koristite jednostavnu strukturu tablice.

Čitači zaslona prate svoj položaj u tablici brojanjem ćelija tablice. Ako je tablica ugniježđena u drugoj tablici ili je ćelija spojena ili podijeljena, čitač zaslona ne može dalje brojati ćelije i iza te točke ne može dati korisne informacije o tablici. Prazne ćelije u tablici mogu osobu koja koristi čitač zaslona navesti na pomisao da u tablici više nema sadržaja.

Čitači zaslona za prepoznavanje redaka i stupaca koriste i informacije u zaglavlju.

Sve tablice stvorene u programu OneNote za Windows 10 po zadanom se stvaraju s retkom zaglavlja. Da biste dodali prethodno uklonjeno zaglavlje tablice, morate koristiti aplikaciju za računala sa sustavom Windows i tako dodati zaglavlje tablice.

Koristite audiozapise i videozapise koji su pristupačni osobama oštećena vida i sluha.

Podnaslovi obično sadrže transkript (ili prijevod) govora.

Titlovi obično opisuju i zvukove koji se događaju izvan kadra, primjerice glazbu ili zvučne efekte.

Opis videozapisa podrazumijeva govorne opise ključnih vizualnih elemenata videozapisa. Ti se opisi umeću u prirodne stanke u govoru. Opis videozapisa čini videozapis pristupačnijim za slijepe i slabovidne osobe.

Kada je to moguće, prije umetanja audiodatoteka i videodatoteka u OneNote provjerite jesu li pristupačne.

Možete i u bilježnicu dodati još jednu datoteku koja sadrži titlove, podnaslove ili opis videozapisa.

Dodavanje zamjenskog teksta u slike

Dodajte zamjenski tekst na slike kao što su fotografije, grafike, isječci crteža i snimke zaslona da bi korisnici čitača zaslona mogli čuti opis slike.

 1. Desnom tipkom miša kliknite sliku u bilježnici, a zatim odaberite Slika > Zamjenski tekst.

 2. U polja upišite naslov i opis. Neka bude kratak, počnite s najvažnijim informacijama i nastojte prenijeti sadržaj i funkcionalnost slike. Kada budete spremni, odaberite Gotovo.

  Savjet: Upišite podatke i u polje Naslov i u polje Opis jer različiti čitači zaslona na različite načine čitaju te podatke.

  Dijaloški okvir Zamjenski tekst za dodavanje zamjenskog teksta u programu OneNote za Windows 10.

Dodavanje zamjenskog teksta u ugrađene datoteke

Dodajte zamjenski tekst u ugrađene datoteke, kao što su popratni materijali, opisi posla ili predlošci izvješća da bi korisnici čitača zaslona mogli čuti opis datoteke.

 1. Desnom tipkom miša kliknite datoteku na stranici.

 2. Odaberite Alt text button for embedded files in OneNote for Windows 10. (Zamjenski tekst).

 3. Upišite naslov i opis datoteke, a zatim odaberite Gotovo.

  Dodavanje zamjenskog teksta u ugrađene datoteke u aplikaciji OneNote za Windows 10

Umetanje pristupačnih hiperveza i teksta

U sljedećim se postupcima opisuje kako hiperveze i tekst u bilježnicama programa OneNote učiniti pristupačnijima.

Dodavanje smislenog teksta za hiperveze

Dodajte smisleni tekst u hipervezu da biste korisnicima javili što se krije iza veze.

 1. Odaberite tekst kojem želite dodati hipervezu.

 2. Na kartici Umetanje odaberite Veza.

 3. Odabrani tekst prikazat će se u polju Tekst za prikaz. To je tekst hiperveze. Ako je potrebno, možete ga promijeniti.

  Savjet: Izbjegavajte izraz "kliknite ovdje" i slične izraze koji nisu opisni. Tekst veze trebao bi točno, ali kratko opisivati odredišnu stranicu.

 4. Upišite ili zalijepite URL hiperveze u polje Adresa, a zatim odaberite Umetni.

  Snima zaslona s prikazom dijaloškog okvira za dodavanje veze hiperteksta u programu OneNote za Windows 10.

Preimenovanje sekcija

Opisne i točno naslovne sekcije korisnicima omogućuju pronalaženje potrebne sekcije.

 1. Desnom tipkom miša u bilježnici kliknite karticu sekcije koju želite urediti, a zatim odaberite Preimenuj sekciju.

  Snimka zaslona s prikazom kontekstnog izbornika za preimenovanje kartice sekcije u programu OneNote za Windows 10.

 2. Unesite novi naziv, a zatim pritisnite Enter.

Brisanje sekcija

Da bi čitači zaslona i korisnici lakše brzo pronašli željene informacije, uklonite sve neiskorištene sekcije koje ne sadrže informacije.

 1. Desnom tipkom miša u bilježnici kliknite karticu sekcije koju želite ukloniti, a zatim odaberite Izbriši sekciju.

  Snimka zaslona s prikazom kontekstnog izbornika za brisanje kartice sekcije u programu OneNote za Windows 10.

 2. U dijaloškom okviru za potvrdu odaberite Da.

Preimenovanje grupa sekcija

Grupe sekcija s opisnim i preciznim naslovima korisnicima olakšavaju pronalaženje odgovarajuće grupe sekcija.

 1. Na popisu sekcija desnom tipkom miša kliknite grupu sekcija koju želite preimenovati, a zatim odaberite Preimenuj grupu sekcija.

  Preimenovanje grupa sekcija u aplikaciji OneNote za Windows 10
 2. Unesite novi naziv, a zatim pritisnite Enter.

Brisanje grupa sekcija

Da bi čitači zaslona i korisnici lakše brzo pronašli željene informacije, uklonite sve neiskorištene grupe sekcija koje ne sadrže informacije.

 1. Na popisu sekcija desnom tipkom miša kliknite grupu sekcija koju želite ukloniti, a zatim odaberite Izbriši grupu sekcija.

  Brisanje grupa sekcija u aplikaciji OneNote za Windows 10
 2. U dijaloškom okviru za potvrdu odaberite Da.

Dodavanje naslova ili preimenovanje stranice

Stranice s opisnim i preciznim naslovima korisnicima olakšavaju pronalaženje odgovarajuće stranice.

 1. U bilježnici otvorite stranicu koju želite nazivati ili preimenovati.

 2. U redak za naslov stranica iznad datuma i vremena upišite naziv stranice.

  Preimenovanje stranice OneNote webu

Brisanje stranice

Da bi čitači zaslona i korisnici lakše brzo pronašli željene informacije, uklonite sve neiskorištene stranice koje ne sadrže informacije.

 1. Na popisu stranica desnom tipkom miša kliknite karticu stranice koju želite ukloniti.

 2. Odaberite Izbriši stranicu.

  Uklanjanje stranice u aplikaciji OneNote za Windows 10

Korištenje pristupačnog oblikovanja teksta

Da bi oblikovanje teksta bilo pristupačnije, odaberite običan sans-serif font, koristite veću veličinu fonta, poravnajte tekst ulijevo i izbjegavajte prekomjerno korištenje velikih slova i kurziva.

 1. Označite tekst koji želite oblikovati.

 2. Na kartici Polazno možete, primjerice, odabrati veću veličinu fonta i sans-serif font. Možete koristiti i druge mogućnosti oblikovanja, primjerice podebljani font radi naglašavanja.

  Gumbi Oblikovanje teksta na vrpci izbornika Polazno u programu OneNote za Windows 10.

Korištenje pristupačne boje teksta

Da biste bili sigurni da se tekst dobro prikazuje u načinu rada visokog kontrasta, upotrijebite postavku Automatski za boje fonta.

 1. Odaberite tekst.

 2. Na kartici Polazno odaberite strelicu dolje na gumbu Boja fonta, a zatim automatski.

  Izbornik Boja teksta u aplikaciji OneNote za Windows 10

Korištenje odgovarajućeg poravnanja teksta

Poravnajte odlomke lijevo da biste izbjegli neravnomjerne razmake između riječi.

 1. Odaberite tekst koji želite izmijeniti.

 2. Na kartici Polazno odaberite Gumb oblikovanje odlomka na kartici Polazno u OneNote za Windows 10. (Oblikovanje odlomka).

 3. Odaberite Gumb poravnanja lijevo na izborniku oblikovanje odlomka u OneNote za Windows 10. (Poravnaj lijevo).

  Lijevo poravnanje odlomaka u aplikaciji OneNote za Windows 10

Primjena ugrađenih stilova naslova

Pomoću ugrađenih stilova naslova oblikujte strukturu stranica bilježnice za čitače zaslona. Čitači zaslona ne tumače redak teksta velikim i podebljanim fontom kao naslov, osim ako se ne primjenjuju ugrađeni stilovi.

 1. Odaberite tekst za naslov.

 2. Na kartici Polazno odaberite Gumb stilovi na kartici Polazno u OneNote za Windows 10. (Stilovi), a zatim odaberite stil naslova, kao što je Naslov 2.

  Popis naslova u aplikaciji OneNote za Windows 10

Korištenje popisa s grafičkim oznakama

Kada je to moguće, podijelite veći komad teksta na natuknice da biste poboljšali čitljivost i navigaciju.

 1. Postavite pokazivač na mjesto na koje želite dodati popis u bilježnicu ili odaberite tekst koji želite dodati na popis.

 2. Na kartici Polazno odaberite Gumb Grafičke oznake na kartici Polazno u OneNote za Windows 10. ( Grafičkeoznake).

 3. Da biste promijenili stil grafičke oznake, odaberite strelicu dolje na gumbu Grafičke oznake, a zatim odaberite stil koji želite.

  Odabrani gumb Numerirani popis na vrpci izbornika Polazno u programu OneNote za Windows 10.

 4. Ako je potrebno, upišite stavke popisa.

  Savjet: Koristite točku ili zarez na kraju svake stavke popisa da biste zaustavili čitače zaslona.

Korištenje numeriranih popisa

Za slijed informacija koristite numerirani popis jer je njega lakše pratiti nego neprekinut blok teksta.

 1. Postavite pokazivač na mjesto na koje želite dodati popis u bilježnicu ili odaberite tekst koji želite dodati na popis.

 2. Na kartici Polazno odaberite Gumb Numeriranje na kartici Polazno u OneNote za Windows 10. (Numeriranje).

 3. Da biste promijenili stil numeriranja, odaberite strelicu dolje na gumbu Numeriranje, a zatim odaberite stil koji želite.

  Gumbi Numerirani popis na vrpci izbornika Polazno u programu OneNote za Windows 10.

 4. Ako je potrebno, upišite stavke popisa.

Pogledajte i ovo

Učinite dokumente programa Word pristupačnima osobama s posebnim potrebama

Učinite svoje PowerPoint prezentacijama pristupačnima osobama s posebnim potrebama

Sljedeća tablica sadrži najbolje prakse za stvaranje bilježnica programa OneNote Online koje su pristupačne osobama s posebnim potrebama.

Što je potrebno popraviti

Zašto to popraviti

Kako popraviti

Umetnite zamjenski tekst za sve slike i ugrađene datoteke.

Zamjenski tekst kojim se opisuju slike i drugi objekti važan je osobama koje ne vide zaslon. Čitači zaslona čitaju zamjenski tekst naglas, pa je to jedina informacija koju će neke osobe dobiti o slikama i objektima. Pazite da zamjenski tekst bude smislen.

Izbjegavajte korištenje slika kao jedinog načina za prenošenje teksta, jer je čitačem zaslona nespretno kretati se pod dugačkom zamjenskom tekstu.

Dodajte zamjenski tekst koji osobama koje je ih ne vide opisuje sliku ili objekt. Neka bude kratak, ali neka opisuje ono što je važno na slici.

Ako morate koristiti sliku koja sadrži kratak tekst, taj tekst ponovite i u tekstu tijela sadržaja.

Prilikom umetanja ispisa datoteke, obavezno zadržite izvornu datoteku na stranici kao zamjenski izvor informacija.

Dodavanje zamjenskog teksta u slike

Dodavanje zamjenskog teksta u ugrađene datoteke

Dodajte smislen tekst za hiperveze.

Osobe koje koriste čitače zaslona ponekad mogu skenirati popis veza. Veze im moraju prenijeti jasne i točne informacije o odredištu. Nemojte, primjerice, kao vezu koristiti tekst "Kliknite ovdje", već upotrijebite cijeli naslov odredišne stranice.

Dodavanje smislenog teksta hiperveze

Grupama sekcija, sekcijama i stranicama dodijelite jedinstvene nazive te uklonite prazne stavke.

Bilježnice s opisnim nazivima sadržaja olakšat će vam traženje određenih informacija u bilješkama. Ujedno će i osobama koje se koriste čitačima zaslona dati informacije o tome što se nalazi u kojoj grupi sekcija, sekciji ili na stranici, a da ih ne otvaraju.

Preimenovanje sekcija

Brisanje sekcija

Dodavanje naslova ili preimenovanje stranice

Brisanje stranice

Grupe sekcija možete preimenovati ili izbrisati u OneNote ili u Windows 10 aplikacije. Upute za preimenovanje ili brisanje grupa sekcija u aplikaciji Windows ili aplikaciji Windows 10 potražite u odgovarajućim odjeljcima u ovoj temi.

Pazite da ne koristite boju kao jedini način prenošenja informacija.

Slabovidne i slijepe osobe te osobe koje ne raspoznaju boje možda neće shvatiti značenje koje prenosite određenim bojama.

Nemojte za prijenos značenja koristiti isključivo boju. Upišite tekst koji prenosi značenje boje ili drugih karakteristika za čije su razumijevanje potrebna osjetila.

Koristite dodatna sredstva za prenošenje informacija, kao što su oblik ili naljepnica. Na primjer, razmislite o korištenju zelene odjava da biste označili uspjeh i crveni X da biste naznačili neuspjeh, a ne zeleno i crveno sjenčanje.

Korištenje pristupačnog oblikovanja teksta

Koristite odgovarajuću razinu kontrasta između teksta i pozadine.

Tekst u bilježnicama mora biti čitljiv i u načinu rada s jakim kontrastom da bi ga svi, uključujući osobe s oštećenjima vida, jasno mogli vidjeti.

Koristite, primjerice, svijetle boje ili sheme boja jakog kontrasta na suprotnim krajevima spektra boja. Crno-bijele sheme boja olakšavaju razlikovanje teksta i oblika osobama koje ne razliku boje.

Korištenje pristupačne boje teksta

Koristite veći font (18 toč. ili veći), sans-serifne fontove i odgovarajuću količinu bijelog prostora.

Kad gledaju tekst, osobe s disleksijom imaju problema s razlikovanjem slova i riječi. Može im se, primjerice, činiti da jedan redak teksta prelazi preko drugog koji se nalazi ispod njega ili pak da se susjedna slova spajaju.

Više praznih redaka ili bjelina zaredom može usporiti navigaciju tipkovnicom te otežati korištenje čitača zaslona.

Da biste za te osobe smanjili opterećenje prilikom čitanja, možete učiniti sljedeće:

 • Koristite poznate sans-serifnih fontove, primjerice Arial ili Calibri.

 • izbjegavati upotrebu isključivo velikih slova ili prevelike količine kurziva ili podcrtanog teksta

 • ostaviti dovoljno bijelog prostora između redaka i odlomaka, ali ne više od dvije bjeline između riječi i ne više od dva prazna retka između odlomaka

 • Koristite lijevo poravnanje odlomaka, a ne obostrano. Time ćete izbjeći neravne praznine između riječi, što može stvoriti vizualni efekt rijeke bijelog prostora koja teče kroz odlomak.

Korištenje pristupačnog oblikovanja teksta

Korištenje odgovarajućeg poravnanja teksta

Koristite ugrađene naslove i stilove.

Softver čitača zaslona prepoznaje ugrađene stilove naslova kao naslove, pa može o tome obavijestiti osobu koja ga koristi. Softver čitača zaslona ujedno korisnicima omogućuje i kretanje po sadržaju pomoću naslova. Da biste čitačima zaslona olakšali čitanje bilješki, koristite logički redoslijed naslova i ugrađene alate za oblikovanje u programu OneNote Online.

Nadalje, osobe s poteškoćama s čitanjem, kao što je disleksija, ovise o naslovima jer im oni olakšavaju strukturiranje informacija te njihovu podjelu na manje dijelove koje će lakše obraditi.

Da biste olakšali navigaciju, naslove organizirajte unaprijed definiranim logičkim redoslijedom. Koristite Naslov 1, Naslov 2, a zatim Naslov 3, a ne Naslov 3, Naslov 1 pa Naslov 2.

Organizirajte informacije u bilješkama u manje cjeline pomoću naslova. U idealnom se smjeru svaki naslov sastoji od svega nekoliko odlomaka.

Primjena ugrađenih stilova naslova

Korištenje popisa s grafičkim oznakama

Korištenje numeriranih popisa

Informacije držite u jednom spremniku bilježaka.

U programu OneNote bilješke možete dodati bilo gdje na stranici tako da kliknete i dodate sadržaj. Time se stvara novi spremnik bilježaka.

Ako su sve bilješke na stranici u istom spremniku bilježaka, korisnici čitača zaslona lakše će pročitati taj sadržaj jer je na jednom mjestu te se ne moraju kretati do više mjesta na stranici.

Pokušajte sve informacije sa stranice premjestiti u jedan spremnik bilježaka. Ako spremnik bilježaka postane prevelik, možete ga podijeliti na više stranica ili dodati opisna zaglavlja. (Čitači zaslona spremnike bilježaka nazivaju "blokovi sadržaja".)

Koristite jednostavnu strukturu tablice.

Čitači zaslona prate svoj položaj u tablici brojanjem ćelija tablice. Ako je tablica ugniježđena u drugoj tablici ili je ćelija spojena ili podijeljena, čitač zaslona ne može dalje brojati ćelije i iza te točke ne može dati korisne informacije o tablici. Prazne ćelije u tablici mogu osobu koja koristi čitač zaslona navesti na pomisao da u tablici više nema sadržaja.

Čitači zaslona za prepoznavanje redaka i stupaca koriste i informacije u zaglavlju.

Sve tablice stvorene u programu OneNote Online po zadanom se stvaraju s retkom zaglavlja. Da biste dodali prethodno uklonjeno zaglavlje tablice, morate koristiti aplikaciju za računala sa sustavom Windows i tako dodati zaglavlje tablice.

Koristite audiozapise i videozapise koji su pristupačni osobama oštećena vida i sluha.

Podnaslovi obično sadrže transkript (ili prijevod) govora.

Titlovi obično opisuju i zvukove koji se događaju izvan kadra, primjerice glazbu ili zvučne efekte.

Opis videozapisa podrazumijeva govorne opise ključnih vizualnih elemenata videozapisa. Ti se opisi umeću u prirodne stanke u govoru. Opis videozapisa čini videozapis pristupačnijim za slijepe i slabovidne osobe.

Kada je to moguće, prije umetanja audiodatoteka i videodatoteka u OneNote provjerite jesu li pristupačne.

Možete i u bilježnicu dodati još jednu datoteku koja sadrži titlove, podnaslove ili opis videozapisa.

Dodavanje zamjenskog teksta u slike

Dodajte zamjenski tekst na slike, kao što su fotografije, grafike, isječci crteža i snimke zaslona da bi korisnici čitača zaslona mogli čuti opis slike.

 1. Desnom tipkom miša kliknite sliku u bilježnici, a zatim odaberite Zamjenski tekst.

 2. U polje upišite opis. Neka bude kratak, počnite s najvažnijim informacijama i nastojte prenijeti sadržaj i funkcionalnost slike. Kada budete spremni, odaberite U redu.

  Zamjenski dijaloški okvir za OneNote za web

Dodavanje zamjenskog teksta u ugrađene datoteke

Dodajte zamjenski tekst u ugrađene datoteke, kao što su popratni materijali, opisi posla ili predlošci izvješća da bi korisnici čitača zaslona mogli čuti opis datoteke.

 1. Desnom tipkom miša kliknite datoteku u bilježnici, a zatim odaberite Zamjenski tekst.

 2. Upišite opis datoteke, a zatim odaberite U redu.

  Dodavanje zamjenskog teksta u ugrađene datoteke OneNote za web

Umetanje pristupačnih hiperveza i teksta

U sljedećim se postupcima opisuje kako hiperveze i tekst u bilježnicama programa OneNote Online učiniti pristupačnijima.

Dodavanje smislenog teksta za hiperveze

Dodajte smisleni tekst u hipervezu da biste korisnicima javili što se krije iza veze.

 1. Odaberite tekst kojem želite dodati hipervezu.

 2. Na kartici Umetanje odaberite Veza.

 3. Odabrani tekst prikazat će se u polju Tekst za prikaz. To je tekst hiperveze. Ako je potrebno, možete ga promijeniti.

  Savjet: Izbjegavajte izraz "kliknite ovdje" i slične izraze koji nisu opisni. Tekst veze trebao bi točno, ali kratko opisivati odredišnu stranicu.

 4. U polje Adresa upišite ili zalijepite URL hiperveze, a zatim odaberite Umetni.

  Dijaloški okvir Hiperveza OneNote za web

Preimenovanje sekcija

Opisne i točno naslovne sekcije korisnicima omogućuju pronalaženje potrebne sekcije.

 1. Desnom tipkom miša u bilježnici kliknite karticu sekcije koju želite urediti, a zatim odaberite Preimenuj sekciju.

 2. Upišite novi naziv.

  Mogućnost preimenovanja sekcije istaknuta je na kontekstnom izborniku sekcije u OneNote za Windows 10.

Brisanje sekcija

Da bi čitači zaslona i korisnici lakše brzo pronašli željene informacije, uklonite sve neiskorištene sekcije koje ne sadrže informacije.

 1. Desnom tipkom miša u bilježnici kliknite karticu sekcije koju želite ukloniti, a zatim odaberite Izbriši sekciju.

  Mogućnost Izbriši sekciju istaknuta je na kontekstnom izborniku sekcije u OneNote za Windows 10.

 2. U dijaloškom okviru za potvrdu odaberite Da.

Dodavanje naslova ili preimenovanje stranice

Stranice s opisnim i preciznim naslovima korisnicima olakšavaju pronalaženje odgovarajuće stranice.

 1. U bilježnici otvorite stranicu koju želite nazivati ili preimenovati.

 2. U redak za naslov stranica iznad datuma i vremena upišite naziv stranice.

  Preimenovanje stranice OneNote webu

Brisanje stranice

Da bi čitači zaslona i korisnici lakše brzo pronašli željene informacije, uklonite sve neiskorištene stranice koje ne sadrže informacije.

 1. Desnom tipkom miša u bilježnici kliknite karticu stranice koju želite ukloniti.

 2. Odaberite Izbriši stranicu.

  Mogućnost Izbriši stranicu istaknuta je na kontekstnom izborniku stranice u OneNote za Windows 10.

Korištenje pristupačnog oblikovanja teksta

Da biste poboljšali oblikovanje teksta, odaberite običan sans-serifni font, koristite veći font, lijevo poravnajte tekst i izbjegavajte pretjerano korištenje velikih slova i kurziva.

 1. Označite tekst koji želite oblikovati.

 2. Na kartici Polazno možete odabrati, primjerice, veću veličinu fonta i sans-serif font. Možete koristiti i druge mogućnosti oblikovanja, primjerice podebljani font radi naglašavanja.

Korištenje pristupačne boje teksta

Da biste bili sigurni da se tekst dobro prikazuje u načinu rada visokog kontrasta, upotrijebite postavku Automatski za boje fonta.

 1. Odaberite tekst.

 2. Na kartici Polazno odaberite strelicu dolje na gumbu Boja fonta pa odaberite Automatski.

  Mogućnosti izbornika boja fonta OneNote webu

Korištenje odgovarajućeg poravnanja teksta

Poravnajte odlomke lijevo da biste izbjegli neravnomjerne razmake između riječi.

 1. Odaberite tekst koji želite izmijeniti.

 2. Na kartici Polazno odaberite Poravnanje odlomka > Poravnaj lijevo.

  Mogućnosti izbornika poravnanja odlomka OneNote webu.

Primjena ugrađenih stilova naslova

Pomoću ugrađenih stilova naslova oblikujte strukturu stranica bilježnice za čitače zaslona. Čitači zaslona ne tumače redak teksta velikim i podebljanim fontom kao naslov, osim ako se ne primjenjuju ugrađeni stilovi.

 1. Odaberite tekst za naslov.

 2. Na kartici Polazno odaberite stil naslova, kao što je Naslov 2.

  Mogućnosti stilova naslova OneNote webu

Korištenje popisa s grafičkim oznakama

Kada je to moguće, podijelite tekst na natuknice da biste poboljšali čitljivost i navigaciju.

 1. Postavite pokazivač na mjesto na koje želite dodati popis u bilježnicu ili odaberite tekst koji želite dodati na popis.

 2. Na kartici Polazno odaberite Gumb Grafičke oznake na OneNote Webu ( Grafičkeoznake).

 3. Da biste promijenili stil grafičke oznake, odaberite strelicu dolje na gumbu Grafičke oznake, a zatim odaberite stil koji želite.

  Izbornik s popisom s grafičkim oznakama OneNote webu

 4. Ako je potrebno, upišite stavke popisa.

  Savjet: Koristite točku ili zarez na kraju svake stavke popisa da biste zaustavili čitače zaslona.

Korištenje numeriranih popisa

Za slijed informacija koristite numerirani popis jer je njega lakše pratiti nego neprekinut blok teksta.

 1. Postavite pokazivač na mjesto na koje želite dodati popis u bilježnicu ili odaberite tekst koji želite dodati na popis.

 2. Na kartici Polazno odaberite Numerirani popis u web-aplikaciji OneNote Web. (Numeriranje).

 3. Da biste promijenili stil numeriranja, odaberite strelicu dolje na gumbu Numeriranje, a zatim odaberite stil koji želite.

  Mogućnosti izbornika numeriranog popisa OneNote webu

 4. Ako je potrebno, upišite stavke popisa.

Vidi također

Pravila za alat za provjeru pristupačnosti

Poboljšanje pristupačnosti pomoću alata za provjeru pristupačnosti

Učinite dokumente programa Word pristupačnima osobama s posebnim potrebama

Učinite dokumente Excel pristupačnima osobama s posebnim potrebama

Učinite svoje PowerPoint prezentacijama pristupačnima osobama s posebnim potrebama

Učinite svoju Outlook e-poštom pristupačnom osobama s posebnim potrebama

Tehnička podrška za korisnike s posebnim potrebama

Microsoft želi omogućiti najbolje moguće okruženje svim korisnicima. Ako ste osoba s posebnim potrebama ili imate pitanja povezana s pristupačnošću, zatražite tehničku pomoć od Microsoftove službe Answer Desk za osobe s invaliditetom. Tim za podršku u informativnoj službi za osobe s invaliditetom obučen je za korištenje brojnih popularnih pomoćnih tehnologija te može pružiti pomoć na engleskom, španjolskom, francuskom i američkom znakovnom jeziku.. Da biste pronašli podatke za kontakt za svoju regiju, posjetite Microsoftov Answer Desk za osobe s invaliditetom.

Ako ste korisnik iz državne ustanove, komercijalni korisnik ili korisnik iz velike tvrtke, obratite se službi Answer Desk za osobe s invaliditetom za velike tvrtke.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Proširite svoje vještine korištenja sustava Office
Istražite osposobljavanje

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Hvala vam na povratnim informacijama! Čini se da bi vam pomoglo kad bismo vas povezali s nekim od naših agenata podrške za Office.

×