Prijavite se pomoću Microsofta
Prijavi se ili izradi račun.
Zdravo,
Odaberite drugi račun.
Imate više računa
Odaberite račun putem kojeg se želite prijaviti.

Napomena:  Power Query poznat je pod nazivom Dohvaćanje i pretvaranje u programu Excel 2016. Ovdje navedene informacije odnose se na oba naziva. Dodatne informacije potražite u članku O dodatku Power Query u programu Excel.

ZADNJE AŽURIRANJE: 20. travnja 2018.

1. PODRUČJA OBUHVAĆENA UGOVOROM

To je ugovor između vas("vi " ili"vaš ") i Microsoft Corporation (ili na temelju mjesta na kojem živite, jednog od naših povezanih društava) ("Microsoft","mi ", "nas" ili "naše"). Uvjeti ovog ugovora ("ugovor") primjenjuju se na vaš pristup servisu Microsoft Power Query i korištenje servisa Microsoft Power Query ("Servisi"). Servisi korisnicima omogućuju traženje određenih skupova podataka pomoću dodatka Microsoft Power Query za Microsoft Excel ("Dodatak"). Ako koristite servise u vezi s pretplatom za Power BI za Microsoft 365 ("Power BI"), servisi će vam omogućiti i zajedničko korištenje određenih podataka s drugim korisnicima u tvrtki ili ustanovi. (Dodatne informacije o dodatku Power BI potražite u članku www.powerbi.com.) Pristupom ili korištenjem servisa prihvaćate uvjete ovog ugovora. Ako ih ne prihvatite, nemojte pristupati servisima ni ih koristiti. Ako pristupate uslugama unutar Njemačke, na vas se primjenjuje njemački ugovor.

2. PODACI

Sami snosite odgovornost za sve podatke koje koristite prilikom pristupa Servisima ili njihovog korištenja („Podaci”) te za sve softverske programe ili servise koje koristite prilikom pristupanja Servisima ili njihovog korištenja, uključujući između ostalog korake potrebne za sigurnosno kopiranje tih Podataka, softverskih programa ili servisa.

3. SERVISI

3.1. Dopušteni način korištenja Servisa.

Servisima možete pristupati i koristiti ih samo u skladu s odredbama ovog ugovora te pravilnicima i postupcima za korištenje Servisa koje mi određujemo . Pod uvjetom da se pridržavate odredbi iz ovog ugovora, možete koristiti Servise da biste (a) tražili i otkrivali određene javno dostupne Podatke i izvore podataka i (b) u slučaju da imate pretplatu na Power BI, zajednički koristili upite i Podatke s drugima u tvrtki ili ustanovi te pristupali upitima i podacima koji se zajednički koriste.

3.2. Nedopušteni način korištenja Servisa.

Prilikom korištenja Servisa nije vam dopušteno sljedeće:

  • (a) filtriranje, dohvaćanje, generiranje ili objavljivanje Podataka i drugih sadržaja putem Servisa, baš kao ni dodavanje primjedbi u Podatke i druge sadržaje (i) kojima niste vlasnik niti ste za takvo korištenje dobili dozvolu od zakonitog vlasnika ili (ii) kojima se krše prava na zaštitu privatnosti ili javnosti treće strane ili druga prava na intelektualno vlasništvo, uvjeti korištenja (uključujući pravilnike o korištenju sučelja za programiranje aplikacija (API-ja)) ili neke druge odredbe povezane s Podacima i drugim sadržajima

  • (b) iznajmljivanje, davanje u zakup, posuđivanje, prodaja ili prijenos Servisa bilo kojoj trećoj strani, baš kao ni korištenje Servisa za komercijalne usluge hostinga

  • (c) korištenje neovlaštenih načina izmjene ili preusmjeravanja ni pokušaji izmjene ili preusmjeravanja Servisa

  • (d) oštećivanje, deaktivacija Servisa (ili mreža povezanih sa Servisima), onemogućivanje njihova rada, kao ni ometanje bilo čijeg korištenja Servisa ili pristupa njima

  • (e) pristupanje Servisima na nezakonit način ili na način kojim se potiču nezakonite aktivnosti, uključujući uz ostalo one kojima bi se mogla poticati diskriminacija na temelju rase, podrijetla, mjesta podrijetla, bračnog statusa, spola, vjeroispovijesti, nacionalnosti, invalidnosti, spolnog opredjeljenja ili dobi

  • (f) kršenje lokalnih, županijskih, državnih i drugih mjerodavnih propisa o zaštiti privatnosti korisnika

  • (g) pristupati Servisima ili ih koristiti na način koji krši Microsoftov pravilnik o bezvrijednoj pošti naveden na adresi https://privacy.microsoft.com/hr-HR/; ili

  • (h) pristupanje Servisima ili njihovo korištenje na način koji omalovažava, vrijeđa druge, koji je zlonamjeran prema drugima ili štetan za bilo koju drugu osobu

4. VLASNIČKA PRAVA

4.1. Pridržavanje prava, nema druge licence

Microsoft pridržava sva druga prava koja nisu izričito dodijeljena ovim ugovorom, osim prava na ograničeno korištenje Servisa i pristup Servisima koja su navedena u ovom ugovoru. Nikakva se druga prava (uključujući implicirane licence, prava ili dogovore) ne daju implikacijom, na temelju prethodnih izjava ili na bilo koji drugi način. Microsoft vam omogućivanjem pristupa Podacima i olakšavanjem njihova pronalaženja ne dodjeljuje nikakva prava na pristup tim Podacima ni na njihovo korištenje.

4.2. Licence koje se daju Microsoftu.

Korištenjem Servisa, prema pravima na intelektualno vlasništvo, ovime Microsoftu dajete licencu (s pravom podlicenciranja više korisnika podlicence na različitim korisničkim razinama podlicenciranja) za sva prava koja su mu potrebna za korištenje ili obradu podataka putem Servisa i za bilo koje druge informacije koje Microsoftu pošaljete prilikom korištenja Servisa, isključivo da biste Microsoftu omogućili pružanje usluga Servisa i usluga podrške (ako postoje). Microsoftu dajete i pravo na praćenje te bilježenje obrazaca korištenja, trendova i drugih statističkih podataka o korištenju Servisa za internu upotrebu.

4.3. Microsoft ne polaže prava na vlasništvo.

Microsoft ne polaže nikakva prava na vlasništvo ili kontrolu nad Podacima i drugim informacijama koje pošaljete prilikom korištenja Servisa. Sami ste odgovorni za zaštitu svih prava koja imate na Podatke i takve informacije.

4.4. Vi ne polažete prava na vlasništvo.

Nećete polagati nikakva prava na vlasništvo ili kontrolu nad Servisima, osim kad vam je to izričito dopušteno odredbama ovog ugovora.

4.5. Korištenje servisa.

Pobrinut ćete se za to da imate sva potrebna prava na sve Podatke, softverske programe i servise koje koristite u vezi sa Servisima te da korištenjem Podataka, softverskih programa i servisa nećete prekršiti prava na intelektualno vlasništvo ni druga vlasnička prava bilo koje treće strane. Pribavit ćete sva potrebna prava te se pridržavati svih licenci ili drugih uvjeta pravnog vlasnika Podataka, softverskih programa ili servisa kojima niste vlasnik. Servisima ćete pristupati te ćete ih koristiti (a) ne kršeći prava bilo koje treće strane te ne pokušavajući Microsoftu nametnuti bilo kakvu obavezu prema sebi ili trećoj strani i (b) samo na način usklađen sa svim primjenjivim zakonima i propisima.

5. RAZINE SERVISA, SIGURNOST

5.1. Razine servisa.

Nismo obavezni pružiti bilo kakvu podršku za Servise. Servisi bi mogli biti nedostupni zbog planiranih i neplaniranih razloga, uključujući održavanje, ažuriranja, prekid opskrbe električnom energijom, kvar sustava, dulja razdoblja nedostupnosti i druge prekide. Tijekom tih razdoblja možda nećete moći uopće pristupiti Servisima niti ih koristiti ili pak nećete moći pristupiti nekim dijelovima Servisa niti ih koristiti. Svi ili neki podaci mogu biti izgubljeni. U slučaju prekida za koje Microsoft utvrdi da bi mogli štetno utjecati na Servise, Microsoft prema vlastitom nahođenju može obustaviti isporuku Servisa.

5.2. Sigurnost.

Servise od neovlaštenog pristupa i korištenja štitimo putem raznih sigurnosnih tehnologija i postupaka, ali ne možemo jamčiti da će te tehnologije i postupci uvijek biti uspješni. Stoga prihvaćate, bez ograničenja na neke odredbe ovog ugovora, da ste isključivo sami odgovorni za odgovarajuću sigurnost, zaštitu i sigurnosno kopiranje Podataka te svih drugih podataka, softverskih programa ili servisa koje koristite zajedno sa Servisima. Preporučujemo vam da, kad god je to moguće i odgovarajuće, primijenite mjere za zaštitu Podataka, uključujući između ostalih tehnologiju šifriranja radi zaštite Podataka od neovlaštenog pristupa te redovito arhiviranje Podataka.

5.3. Ugrožavanje sigurnosti – obavještavanje Microsofta.

Odmah ćete nas obavijestiti o eventualnom ugrožavanju sigurnosti koje se odnosi na Servise.

6. ZAŠTITA PRIVATNOSTI

Softver može prikupljati podatke o vama i vašem korištenju softvera te ih slati Microsoftu. Microsoft te podatke može koristiti za pružanje usluga i poboljšavanje svojih proizvoda i usluga. Vaša su prava na odustajanje, ako postoje, opisana u dokumentaciji proizvoda. Neke značajke u softveru mogu omogućiti prikupljanje podataka od korisnika vaših aplikacija koji pristupaju softveru ili ga koriste. Ako te značajke koristite za omogućivanje prikupljanja podataka u svojim aplikacijama, morate se pridržavati važećeg zakona, uključujući dobivanje potrebnog pristanka korisnika, i održavati uočljiv pravilnik o zaštiti privatnosti koji korisnike precizno informira o načinu na koji koristite, prikupljate i zajednički koristite njihove podatke. Dodatne informacije o Microsoftovu prikupljanju podataka i korištenju dokumentacije unutar proizvoda te Microsoftovu izjavu o zaštiti privatnosti potražite na adresi https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=512132. Potvrđujete da ćete se pridržavati svih primjenjivih odredbi Microsoftove izjave o zaštiti privatnosti.

OBRADA OSOBNIH PODATAKA Microsoftove obaveze kao obrađivača ili podobrađivača osobnih podataka povezanih sa softverom u skladu s uvjetima korištenja internetskih servisa i uvjetima Opće uredbe o zaštiti podataka Europske unije, koja na snagu stupa 25. svibnja 2018., navedene su na adresi http://go.microsoft.com/?linkid=9840733.

7. VAŠI POSTUPCI ZA ZAŠTITU PRIVATNOSTI

Ako tijekom korištenja Servisa prikupljate, pohranjujete ili na neki drugi način obrađujete osobne podatke, morate se (a) pridržavati svih primjenjivih zakona o zaštiti privatnosti i podataka te (b) pribaviti odgovarajuća ovlaštenja od osoba koje vam daju te podatke kojima Microsoftu, njegovim povezanim društvima, podružnicama i davateljima usluga (pod zajedničkim nazivom „Microsoftove strane”) daju dozvolu za obradu tih podataka u skladu s ovim ugovorom, uključujući (i) prijenos podataka Microsoftovim stranama radi obrade te (ii) obradu podataka izvan područja nadležnosti u kojoj su podaci pribavljeni, primjerice pohranu i ostalu obradu u Sjedinjenim Državama..

8. SOFTVER

Da biste koristili Servise, morate preuzeti i instalirati Dodatak. Ovlašteni smo automatski provjeravati vašu verziju Dodatka. Dopušteno nam je automatsko preuzimanje nadogradnji Dodatka na vaše računalo radi ažuriranja, poboljšanja i daljnjeg razvoja Servisa.

9. OBAVIJESTI

9.1 Obavijesti koje mi šaljemo.

Slažete se s time da vam Microsoft može slati obavijesti na način koji odredi prema vlastitom nahođenju, uključujući, uz ostalo, objavljivanjem obavijesti na portalu ili pak web-mjestu razvojnog centra zajednice za Servise. Dok god možete pristupiti Servisima i koristiti ih, imate potreban softver i hardver za primanje tih obavijesti. Ako ne pristajete na primanje obavijesti elektroničkim putem, morate prestati s korištenjem Servisa.

9.2. Obavijesti za nas.

Obavještavati nas možete putem značajki za povratne informacije i pomoć u Dodatku.

10. POVRATNE INFORMACIJE

Ovime Microsoftu bez naknade dajete licencu (s pravom podlicenciranja više korisnika podlicence na različitim korisničkim razinama podlicenciranja) za sva prava potrebna (a) za korištenje, objavljivanje i komercijaliziranje povratnih informacija o Servisima koje nam pošaljete na bilo koji način i u bilo koju svrhu te (b) da bi proizvodi, tehnologije i servisi trećih strana mogli koristiti određene dijelove Microsoftova softvera ili servisa u kojem se nalaze te povratne informacije ili da bi se s njima mogli povezivati. Obvezujete se da nećete slati povratne informacije koje podliježu licenci prema kojoj je Microsoft obavezan licencirati svoj softver ili dokumentaciju ili pak servise omogućiti trećim stranama jer su u njima obuhvaćene vaše povratne informacije. Prava iz ovog odjeljka neopoziva su te se ne mogu ukinuti, a nastavit će se primjenjivati i nakon prekida ili isteka ovog ugovora.

11. OBEŠTEĆENJE

Pristajete obeštetiti, platiti troškove obrane te smatrati Microsoft, njegove nasljednike, dužnosnike, direktore i zaposlenike nedužnima u slučaju bilo kakvih potraživanja, zahtjeva, troškova, obaveza, presuda, gubitaka, izdataka i šteta (uključujući odvjetničke naknade i pravne pristojbe) nastalih u vezi s (a) vašim korištenjem Servisa koje nije u skladu s ovim ugovorom ili bilo kojim primjenjivim zakonom ili propisom, (b) podacima, softverskim programima ili servisima koje koristite zajedno sa Servisima, uključujući između ostalih sva potraživanja na temelju tvrdnji da ti podaci, softverski programi ili servisi ili neki njihov dio krše, prisvajaju ili na neki drugi način uzrokuju povredu autorskih prava, patenata, poslovne tajne, žiga ili nekog drugog prava bilo koje treće strane.

12. NE DAJEMO NIKAKVA JAMSTVA

U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ MJERODAVNIM ZAKONOM, SERVISE I POPRATNE SERVISE (AKO POSTOJE) PRUŽAMO U OBLIKU "KAKVI JESU", "SA SVIM NEDOSTACIMA" I "PREMA DOSTUPNOSTI" TE CJELOKUPNI RIZIK U POGLEDU ZADOVOLJSTVA KVALITETOM, IZVEDBOM, TOČNOŠĆU, DOSTUPNOŠĆU PODATAKA SA SERVISA I RADOM PREUZIMATE VI. MICROSOFT, U NAJVEĆOJ MJERI DOPUŠTENOJ MJERODAVNIM ZAKONOM, NE DAJE NIKAKVE IZJAVE. JAMSTVA, GARANCIJE ILI UVJETOVANJA VEZANA UZ SERVISE ILI POPRATNE SERVISE (AKO POSTOJE). MICROSOFT SE, U MJERI DOPUŠTENOJ MJERODAVNIM ZAKONOM, ODRIČE I IZUZIMA OD SVIH IZRIČITIH, ZAKONSKIH ILI PODRAZUMIJEVANIH IZJAVA, JAMSTAVA, GARANCIJA ILI UVJETOVANJA, UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALIH I (A) IZJAVE, JAMSTVA, GARANCIJE ILI UVJETOVANJA O MOGUĆNOSTI PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, KVALITETI IZRADE, TOČNOSTI, NESMETANOM KORIŠTENJU I NEPOVREDIVOSTI, (B) IZJAVE, JAMSTVA, GARANCIJE ILI UVJETOVANJA KOJA PROISTJEČU IZ PRODAJE I (C) IZJAVE, JAMSTVA, GARANCIJE ILI UVJETOVANJA DA ĆE DOSTUPNOST SERVISA ILI NJIHOVO KORIŠTENJE FUNKCIONIRATI KAO ŠTO JE OPISANO, DA NEĆE DOĆI DO PREKIDA ILI POGREŠAKA, DA ĆE BITI SIGURNO, POUZDANO I TOČNO UKLJUČUJUĆI, UZ OSTALO, POHRANJIVANJE, UČITAVANJE, AŽURIRANJE ILI BRISANJE PODATAKA. NIJEDNA USMENA ILI PISMENA IZJAVA KOJU STE PRIMILI U KONTEKSTU PRUŽANJA SERVISA ILI POPRATNIH SERVISA (AKO TAKVI POSTOJE) NEĆE SE SMATRATI JAMSTVOM KOJE JE IZRIČITO IZUZETO OVIM UGOVOROM. POSTOJI MOGUĆNOST DA NA TEMELJU SPECIFIČNIH ZAKONA VAŠE DRŽAVE PROIZLAZE PRAVA KOJA NISU U SKLADU S ODREDBAMA OVOG UGOVORA. NIŠTA U OVOM UGOVORU NEĆE UTJECATI NA TA PRAVA AKO SU ONA PRIMJENJIVA.

Ako ste korisnik na australskom području, dužni smo vas obavijestiti o sljedećem: naša roba isporučuje se s jamstvima koja ne mogu biti izuzeta na temelju australskog zakona o zaštiti potrošača. Imate pravo na zamjenu ili povrat novca u slučaju većeg kvara ili na kompenzaciju u slučaju drugih predvidljivih gubitaka ili kvarova. Ujedno imate i pravo na to da se vaša roba popravi ili zamijeni ako nije prihvatljive kvalitete ili ako se kvar ne smatra velikim.

13. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

MICROSOFT NEĆE NI U KOJEM SLUČAJU, DO NAJVEĆE MJERE DOPUŠTENE MJERODAVNIM ZAKONOM, PRIHVATITI ODGOVORNOST KOJA PROIZLAZI IZ OVOG UGOVORA ILI VAŠEG KORIŠTENJA SERVISA ILI POPRATNIH SERVISA (AKO TAKVI POSTOJI) ILI SE TEMELJI NA NJIMA ZA (A) NEIZRAVNE, POSLJEDIČNE, POSEBNE, SLUČAJNE, PRIMJERNE ILI KAZNENE ŠTETE, (B) ŠTETE ZBOG GUBITKA DOBITI, (C) GUBITAK PODATAKA, (D) GUBITAK MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA, (E) GUBITAK ILI POVREDU UGLEDA, (F) KORIŠTENJE ILI NEMOGUĆNOST KORIŠTENJA SERVISA I POPRATNIH SERVISA (AKO IH IMA); (G) TROŠKOVE NABAVE ZAMJENSKIH DOBARA, PODATAKA, SOFTVERSKIH PROGRAMA ILI SERVISA; (H) NEOVLAŠTENI PRISTUP PODACIMA ILI NEOVLAŠTENO KORIŠTENJE, MIJENJANJE, OŠTEĆIVANJE, BRISANJE ILI GUBITAK PODATAKA ILI BILO KOJIH DRUGIH PODATAKA, SOFTVERSKIH PROGRAMA ILI SERVISA KOJI SE KORISTE ZAJEDNO SA SERVISIMA, (D) NEISPORUKU TOČNIH INFORMACIJA, (E) VIRUSE ILI DRUGE ZNAČAJKE KOJE ONEMOGUĆUJU RAD I UTJEČU NA PRISTUP SERVISIMA ILI NA NJIHOVO KORIŠTENJE ILI KOJE SU VAM PRENESENE PUTEM SERVISA, (F) NEKOMPATIBILNOSTI SERVISA S DRUGIM SERVISIMA, SOFTVEROM ILI HARDVEROM TE (G) PONAŠANJE, PRIJENOSE ILI PODATKE BILO KOJE TREĆE STRANE. OBVEZE MICROSOFTA ZA IZRAVNE ŠTETE OGRANIČENE SU NA IZNOS OD 5,00 USD. TA SE OGRANIČENJA PRIMJENJUJU BEZ OBZIRA NA TO TEMELJI LI SE ODGOVORNOST NA NEPOŠTIVANJU UGOVORA, NEDOPUŠTENIM ŠTETNIM RADNJAMA (UKLJUČUJUĆI NEMAR), IZRIČITOJ ODGOVORNOSTI, NEPOŠTIVANJU JAMSTVA ILI NEKOJ DRUGOJ PRAVNOJ OSNOVI, ČAK I AKO PRAVNI LIJEK NE NADOKNADI U POTPUNOSTI SVE GUBITKE ILI NE ISPUNI GLAVNU SVRHU, A MICROSOFT JE BIO UPOZOREN NA MOGUĆNOST NASTANKA TAKVIH ŠTETA.

MICROSOFT SE NEĆE SMATRATI ODGOVORNIM NI ZA KAKVE PREKIDE SERVISA, UKLJUČUJUĆI IZMEĐU OSTALIH PREKIDE NAPAJANJA, KVAROVE SUSTAVA ILI BILO KAKVE DRUGE PREKIDE.

POSTOJI MOGUĆNOST DA SE SVA ILI NEKA OD NAVEDENIH OGRANIČENJA ILI IZUZEĆA NE ODNOSE NA VAS JER POSTOJI MOGUĆNOST DA VAŠA DRŽAVA ILI POKRAJINA NE DOPUŠTA ISKLJUČIVANJE ILI OGRANIČAVANJE SLUČAJNIH, POSLJEDIČNIH ILI DRUGIH ŠTETA.

14. VEZE NA WEB-MJESTA TREĆIH STRANA

U sklopu Servisa mogu se nalaziti veze na web-mjesta trećih strana. Microsoft nema nadzor nad web-mjestima na koja Servisi sadrže veze, pa nije odgovoran za sadržaj na povezanim web-mjestima ni za bilo kakve veze na povezanim web-mjestima, kao ni za bilo kakve promjene ili ažuriranja tih web-mjesta. Microsoft ne odgovara za web-prijenose ni za bilo kakve druge prijenose primljene s bilo kojeg povezanog web-mjesta. Microsoft vam te veze daje samo kao dodatnu pogodnost, a uvrštavanje bilo koje veze ne znači da Microsoft na bilo koji način daje potporu tom web-mjestu.

15. SADRŽAJ TREĆIH STRANA

Servisi mogu, isključivo kao pogodnost, obuhvaćati sadržaj trećih strana, uključujući podatke, ili pružiti i olakšati pristup do njih. Microsoft nad sadržajem trećih strana nema kontrolu i nije odgovoran za kvalitetu, točnost ni performanse tog sadržaja. Iako Servisi mogu obuhvaćati i pružati takve sadržaje te im omogućiti pristup, to ne znači da Microsoft ili treća strana na bilo koji način podržavaju web-mjesta ili servise bilo koje strane. Neki sadržaji trećih strana mogli bi vam biti nedostupni, ovisno o tome u kojem se području nadležnosti nalazite.

16. IZMJENA ODREDBI, DODATNE ODREDBE

16.1. Izmjena odredbi

Microsoft može u bilo kojem trenutku izmijeniti odredbe ovog ugovora prema vlastitom nahođenju. Ako izmijenimo ugovor, ažurirat ćemo datum naveden na početku ugovora. Najnovijoj verziji ugovora možete pristupiti putem veze koja se nalazi u okviru O značajci u Dodatku. Ako ne pristajete na te promjene, morate odmah prekinuti s korištenjem Servisa. Ako ne prestanete koristiti Servise, na daljnje će se korištenje Servisa primjenjivati odredbe promijenjenog ugovora.

16.2. Dodatne odredbe.

Ovaj ugovor obuhvaća i referencu na sve dodatne odredbe koje se primjenjuju na određene aspekte Servisa, uključujući uz ostalo pravilnik o neželjenoj pošti. Ako koristite Servise povezane s pretplatom na Power BI, (a) vaše korištenje servisa podložno je odredbama koje se tiču korištenja servisa Power BI ("odredbe servisa Power BI") te će se (b) u slučaju sukoba odredbi servisa Power BI i odredbi ovog ugovora primjenjivati odredbe servisa Power BI dokle god imate aktivnu pretplatu na Power BI.

17. TRAJANJE I PREKID

Ugovor stupa na snagu danom prihvaćanja.

Ugovor možete raskinuti bilo kad prestankom korištenja Servisa. Bez obzira na gore navedeno trajanje ugovora, Microsoft vam može prema vlastitom nahođenju obustaviti ili otkazati korištenje Servisa ili prekinuti ovaj ugovor u bilo kojem trenutku, i to zbog bilo kojeg razloga ili bez razloga. Pravo na korištenje Servisa nakon otkazivanja, obustave ili prekida prestaje odmah. Sami ste odgovorni za provođenje potrebnih koraka za sigurnosno kopiranje Podataka. Nakon prekida ugovora automatski se prekidaju i sva druga prava koja ste dobili prema ugovoru.

18. BEZ KORISNIKA TREĆE STRANE

Ugovor se odnosi isključivo na vas i vi ste njegov korisnik. Ne odnosi se ni na jednu treću stranu, osim na dopuštene nasljednike i zastupnike određene ovim ugovorom.

19. BEZ ODRICANJA

Bilo kakvo Microsoftovo odgađanje ili nekorištenje nekog prava ili pravnog lijeka ne znači da se Microsoft odriče toga prava ili bilo kojeg drugog prava i pravnog lijeka.

20. UGOVORNA STRANA, ODABIR ZAKONA I MJESTA RJEŠAVANJA SPOROVA

Ako živite u Sjedinjenim Američkim Državama, na tumačenje ovog ugovora i tvrdnji o kršenju ugovora primjenjuju se zakoni savezne države Washington u SAD-u bez obzira na načela o sukobu zakona. Na sva ostala potraživanja, uključujući ona vezana uz zakon o zaštiti potrošača, nepošteno tržišno natjecanje i kršenje ugovora, primjenjivat će se zakoni savezne države u kojoj boravite u SAD-u. Ako živite izvan Sjedinjenih Američkih Država, primjenjivat će se zakoni države u kojoj servis isporučujemo. Obje strane neopozivo pristaju na isključivu nadležnost državnih ili saveznih sudova u okrugu King County, u državi Washington, u SAD-u za sve sporove proizašle iz ovog ugovora ili u vezi s ovim ugovorom.

21. TUMAČENJE UGOVORA

Sve odredbe provode se u mjeri dopuštenoj mjerodavnim zakonom. Sud može odlučiti da se dio ovog ugovora ne može provoditi onako kako je sastavljen. U tom će slučaju strane zajedno zamijeniti taj dio odredbama koje su najbliže namjeni dijela koji je ništavan. Ostatak ugovora neće se promijeniti. Ovaj ugovor, kao i svi pravilnici ili odredbe koje sadrži referencom, cjeloviti je ugovor između vas i nas vezan uz vaše korištenje Servisa. Nadjačava sve prethodne ugovore ili izjave (bilo usmene ili pisane) vezane uz korištenje Servisa.

22. PRIJENOS

Ovaj ugovor možemo u cijelosti ili dijelom prenijeti na drugu osobu u bilo kojem trenutku i bez obavijesti. Vama nije dopušteno prenošenje ugovora ni nekog njegovog dijela na bilo koju treću stranu. Bilo kakav pokušaj da to učinite smatrat će se ništavnim. Na treću stranu ne smijete ni privremeno ni trajno prenijeti nijedno pravo na korištenje korištenja Servisa ili bilo kojeg njihovog dijela.

23. OBAVIJEST O AUTORSKOM PRAVU I ŽIGU

Svi sadržaji servisa su Copyright © 2014 Microsoft, njegovi dobavljači ili druge treće strane čiji se sadržaj (uključujući podatke) pruža ili na neki drugi način dostupan putem servisa. Sva prava pridržana. Copyright and other intellectual property laws and treaties protect any software or content provided as part of the Services. Mi ili naši dobavljači posjedujemo naslov, autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva u softveru ili sadržaju. Microsoft, Windows i/ili drugi Microsoftovi proizvodi i servisi na koje se ovdje upućuje mogu biti i zaštitni znakovi ili registrirani microsoftovi zaštitni znakovi u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim državama. W® je registrirani zaštitni znak zaklade Wikimedia. Sva prava koja ovdje nisu izričito dodijeljena rezervirana su. Određeni softver koji se koristi na određenim poslužiteljima Microsoftovih web-mjesta djelomično se temelji na radu neovisne JPEG grupe. Copyright © 1991 -1996 Thomas G. Lane. Sva prava pridržana. Softver "gnuplot" koji se koristi na određenim poslužiteljima Microsoftovih web-mjesta autorska je prava © 1986-1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Sva prava pridržana.

24. ODNOSI SE SAMO NA SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE: OBAVIJESTI I POSTUPCI ZA PODNOŠENJE PRITUŽBE ZBOG POVREDE AUTORSKIH PRAVA

Prema naslovu 17, zbornika zakona SAD-a, Odjeljak 512(c)(2), obavijesti o povredi autorskog prava valja poslati imenovanom zastupniku davatelja servisa. NA UPITE KOJI NISU RELEVANTNI ZA POSTUPAK NEĆE BITI ODGOVORENO.

Obavijesti i postupke za podnošenje pritužbe zbog povrede autorskih prava potražite na web-mjestu www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.html.

Potrebna vam je dodatna pomoć?

Želite dodatne mogućnosti?

Istražite pogodnosti pretplate, pregledajte tečajeve za obuku, saznajte kako zaštititi uređaj i još mnogo toga.

Zajednice vam pomažu da postavljate pitanja i odgovarate na njih, pošaljete povratne informacije i čujete se sa stručnjacima s bogatim znanjem.

Jesu li vam ove informacije bile korisne?

Koliko ste zadovoljni jezičnom kvalitetom?
Što je utjecalo na vaše iskustvo?

Hvala vam na povratnim informacijama!

×